X. "Visszanevek"

Kissé különösen hangzik talán "visszanevek" megjelölésünk. Nem egyébet takar, mint a visszamutató, visszafordított jelentésű neveket, melyek budapesti személy- vagy helynevek, de nem azt jelentik, amit nevük eredetileg jelöl, hanem a fattyúnyelv jóvoltából egészen mást. Közönséges jelenség ez a tolvajnyelvben.

Várostörténeti emlék a retek révai elnevezése. Ennek eredetét egy utcanévben kell keresnünk. Retek utca ma is van Budán, de volt Pesten is még a német világban. Ez eredetileg nem Retek volt, ez ugyanis a hasonló hangzású német Rettich-ből származik, s mikor aztán a Rettich-gasse-ből a város magyarosodása nyomán Révay utca lett a Szerém vármegyei eredetű Révay család emlékére, a fattyúnyelv kiterjesztette a retek közszói jelentését a Révaira is.

Az újpesti vagy újpesti hatos egy régi pénzhamisítás emlékét őrzi. Nevezetes hamisítás volt ez, mert gyártójának minden hatos -- azaz a régi hat krajcár értékű kisezüst pénz, mely az 1890. évi valutarendezéskor 20 fillér értékű váltópénz lett -- harminc fillérjébe került.

A műszínkör 'felfordulás, kavarodás' jelentését akkor tudjuk megmagyarázni, ha tudjuk, hogy a cirkusz szó is ugyanezt jelenti. A Magyar Műszínkör egy varieté-féle nyári színház volt a pesti Városligetben, az Amerikai Park bejáratával szemben. Ezen a helyen eredetileg egy kis cirkusz működött, melynek porondja köré épült azután a színkör. Utolsó percéig, mely a harmincas években érte utol, kör alakú volt a nézőtere.

És hogyan lett bilicsi a dollár neve? Nehéz megállapítani, mert hogy volt e néven egy népszerű, kedvelt színészünk, ez azonban még nem ok arra, hogy átvegye nevét a dollár. Bizonyára a dolcsi hasonló hangzása játszott közre az elnevezésben, ráadásul a Bill név (vö. például Buffallo Bill) a beszélők számára Amerikát jelképezte, melynek pénze a dollár.

De nem untatjuk olvasóinkat etimológiai műhelytitkokkal, hanem adjuk a szótárt, szórakozzék vele és döntse el önmaga, honnan eredhetteka szavak.

A budapesti hely- és személynevekből alkotott más értelmű szavak

a vakok intézete javára (Kártyamondás, ferbliben vakon híváskor.)

bilicsi Dollár 1945 után. [A dolcsi 'dollár' jelentésű fattyúnyelvi szó utolsó része és a népszerű Bilicsi Tivadar neve alapján jött létre szó a valuta-zugkereskedelemben.]

hotelmautner A szabad természet (ahol nyugodtan szerelmeskedhettek a párok, vagy meghúzhatták magukat a hajléktalanok). [Mauthner Ödön vetőmag-kereskedő volt, így nevéhez lehetett kapcsolni a növényekben gazdag zöldövezetet.]

Kőbánya! (Felkiáltás biliárdban szerencsés lökéskor.)[Ti. disznaja van, Kőbányán pedig a sertéshízlalda volt.]

kőbányai 1. tréf Kövér. 2. Szerencséslökés a biliárdban.

krónfusz Korona (pénznem). [kron, kroncsi 'korona': szójáték Krónfusz Vilmos kelmefestő és vegytisztítónevének hasonló hangalakjára.]

mautner(szálló) -->hotelmautner A daliás Wagner... éppen eljövendő estéjének szerelmi terveit részletezte. -- Mégegyszer elviszem a Mautnerba -- mondta. (Kirst: 08-15, avagy... 189).

mautnerej 1. Nővel kirándulás kettesben a szabadba. 2. Szerelmeskedés a szabadban.

műszínkör tréf Felfordulás, kavarodás.

pestifogás Egyfajta hamiskártyás csalás.

rottenbiller Hosszas keverés kártyában. [RottenbillerLipót (1806--1870) budapesti polgármesterről, aki kártyakeverés közben halt meg.]

révai Retek. [A régi Rettich/Retek utca újabbRévay nevéből. Magyarázatát ld. fentebb.] ...a kisvendéglő egyik látogatója abban a hiszemben, hogy a "rétah" (retek) nagyon ordináré kifejezés, előkelően fekete révait rendel a pincérnél (retek helyett) (Balla: Kávéforrás 119).

sörházutcai Antiszemita. [A IV. kerületi Sörház utcában volt az Ébredő Magyarok Egyesülete, antiszemita szervezet 1919 után.]

tatterzáli Rossz, büdös dohány, cigaretta. [Tattersall(1816--1898) angol lókereskedő volt, róla nevezték el a külső Kerepesi úton lévő lóvásárcsarnokot, később lovardát. Az itt lévő lovak hullatták el azt az anyagot, amiből a cigaretta készült.]

tököli a tanulóknak A magyar kártyában a tök szín. [A Veres Pálné utcai Thökölyanum nevű szerb iskola "Thököly a tanulóknak" kapufeliratából.] Az alsós körül rövid pályafutása alatt máris egész tolvajnyelv fejlődött ki. (...) Tököly a tanulóknak -- dörmög a harmadik. Ami annyit jelent, hogy ő tökre fölveszi. (Kártyakódex 76).

újpesti hatos Hamis húszfilléres. [Újpesten gyártották.] ...meglátjuk hogy igazi-e, vagy csak olyan ujpesti hatos (Móricz: Tavaszi szél 160).

zugliget Törvénytelen valutakereskedelem. [A zugkereskedelem--Zugliget hasonló hanglakjáról.]


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.
VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz