I. Budapest

1. Budapest elnevezései
2. Budapest területe

Mókembé képzeletbeli térképét terítjük az olvasó elé. Nagy város ez valahol Európában. Közepén egy folyó szeli ketté, a folyó neve Duncsi vagy Dungaj. Úgy a közepe táján egy szigetet kerít körül, mely a Szizsé nevet kapta. A folyó jobb partján északon Jajbuda terül el, valamivel délebbre az Irlandi rész-szel találkozunk, majd lejjebb az erdős, hegyes részen a Lipi-vel és a Duncsi-hoz közelebb a Kriszi-vel. Lent délen terül el a Lágyi vagy Lágimániosz. A bal parton fent északon az egyik kerületet Frisspest-nek hívják. Alatta terül el Disznófalva (ezzel a névvel a keletnek eső részen is találkozunk), majd ezt követi Angyalföld (micsoda angyalok tanyázhatnak itt?). A Duncsi partján haladva -- ennek egy sétahely részét Drungaj-nak nevezik -- délfelé Lipicsek, Lipócia vagy Lipiváros kerül az utunkba. Itt van a közelben Tripolisz, és a Duncsi partján van a Lidó is.

Beljebb, távolabb a folyótól egy pompás kertet jelez térképünk, melynek az idők folyamán több neve is volt. Nevezték a régiek, kik még németül gondolkoztak Statvájli-nak vagy Statvaldi-nak, melyből az ifjabb nemzedék Stadi-t csinált. Újabban Lizsé a neve, ezt az elnevezést találjuk "térképünkön" is.

De kerüljünk vissza folyónk partjához, és dél felé tartva megleljük a Sziti-t. Ez nem belvárosa városunknak, mint egyeskülföldi városokban, hanem csak egy, a börze körül elterülő városrész. Kijjebb ettől a városrésztől északra a kevésbé előkelő Bringyeleváros található. Ez a városrész előkelőségben vetekedhet a Stadi melletti Lepratelep-pel.

Délkeleten Kibanya nevét olvashatjuk térképünkön. Déli határát városunknak a Francstadt nevű kerület zárja le, mely után már csak a kültelkek városrészeit, Böskefalvá-t és a jobb parton a Kami-t említjük. Ez utóbbi egy erdőssáv neve.

Vessünk egy pillantást városunk utcáira, útjaira, tereire. Érdekes nevekkel találkozunk.

Itt van mindjárt a Dobsztrít vagy gúnyos nevén a Drei Drommel gasse, a Gróf-Fürdő-Attila utca és másik méltóságban nem alatta maradó Méltóságos gróf Teleki tér.

Hogy a tereknél maradjunk, itt találjuk a Sin-tér elnevezésűt, melyet a város népe egy szóba mondva hangoztat. Ennek a térnek másik neve a Tűzfal tér, aztán van még Szajrés tér, Sóhajok tere, Mókemplácc, Magtár tér és még sok más.

Egy nagy út vezet kelet felé, ez az Ülcsi. A belvárosban a Mafla-sarok, majd kijjebb a Gutman-sarok tűnik elénk. A Duncsi jobb oldalán a Kisdomb, hogy a többieket ne említsük.

Itt találjuk ezen a képzeletbeli térképen az Abbáziai-part-ot, a Banánsziget-et, a Cérna-korzó-t, a Fáskör-t és a Gimplisziget-et. Utcák, terek, körutak ezek.

A már említett Szizsé-n kívül egy másik sziget is van, a Drótsziget, tó is akad, nem is egy: a szép kertben, a Statvájli-ban a Piszkos tó és a Lágimániosz-on a Feneketlen tó.

Itt az Ülcsi-út végében egy füves, bokros, fás hellyel találkozunk, ennek a neve Dzsungel, de ezt a nevet használják a Statvaldi-ra is.

1. Budapest elnevezései

Butapest tréf Budapest.

Falu tréf 1. Budapest. 2. A pesti oldal(balpart). Bemegyek a faluba: tréf. Átmegyek Pestre.

Fürdőváros tréf Budapest. [Az ismert Itt állok megfürödve 'becsaptak' mondásból, a fővárosban ugyanis sok a csaló.]

Kávéházak városa gúny Budapest. [A sok kávéház miatt. Kétes értékű jelző, mert a kávéházakban sok ingyenélő és gyanús elem tanyázott.]

Mohambé, Mókembé Budapest. [Tolvajnyelvi szó: jid. mokem 'város' + (Budapest kezdőbetűje kiejtve).] A blázi 'hideg' kergeti őket (a bűnözőket) mindenfelől Nipis, vagy régebbi nevén Mokembé szük és zsufolt, bűzös levegőjü diró-iba 'lakásaiba' (Tábori: Pesti specialitások 99).

Nipis(mókem) Budapest.

2. Budapest területe

Abbázia-part A budapesti Nagykörút belső köre a Rákóczi út és Andrássy út között. [Az Abbázia kávéház neve után.]

Alag(i-út) Alagi lóversenypálya.

alag Alagon rendezett lóverseny.

Angyalföld A VI. kerületnek a Nyugati pályaudvar mögött, a Váci út mentén elterülő része.

Anna Az Anna kápolna a budai hegyekben.

Auguszta A külső Üllői út mentén Kispest határában1914--1918. között épült barakktelep. [A teljesebb Auguszta-telep névből.]

Banánsziget A volt budapesti Berlini tér közepén elterült járdasziget. [A járdasziget közepén állott emeletes, hatszögletű csemegéspavilonról, amelyben banánt is árusítottak.]

Banántorony A Banánszigeten állott tornyos pavilon.

Bori Boráros tér.

Böskefalva tréf Pesterzsébet.

Brikson Sashalom területén épült városi házak és környékük. [A ponyvaregényekből ismert angolos hangzású gyakori városnévből gúnyos előkelősködéssel.]

Bringyeleváros A VI. kerületi Dagály utca és a Vizafogó gát közötti részen 1925-ig megvolt vályogházakból álló telep, amit a vidékről a fővárosba vándorolt tót napszámosok részére építettek. [? bringyele (tótokat csúfoló szó).]

Cérna-korzó A József körútnak a Baross utca és az Üllői út közötti belső köre. [Fiatal varrólányok sétálgattak itt, innen a gúny. cérna.]

Csaló-köz 1. A Teleki tér. [A volt ócskáspiac után, ahol az adásvételnél csaltak.] 2. Az I. kerületi Donáti köz, Donáti lépcső. [Ismert bordélyház volt itt évtizedekig 1930 előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket.]

Cséri Szemétlerakó telep a főváros határában. [Cséry nevű volt bérlője, illetve tulajdonosa után.]

Csikágó(-negyed) A VI. kerületkülső része. [Az Amerikai Egyesült Államok Chicago nevű városáról, ahol egymást keresztező egyenes utcák vannak, mint itt is.] Amodern Budapestnek van egy nemrég kiépült városrésze a keleti pályaudvar mellett, egyfelől a Csömöri-ut és Damjanich-utca, másfelől a Rottenbiller-utca és Aréna-ut között, a melyet a néphumor találóan Csikágó-nak nevezett el (Tábori--Székely: Nyomorultak, gazemberek 5).

Csirke-korzó A József körútnak a Baross utca sarkától az Üllői úti kereszteződésig tartó belső köre. [A csirke 'leány' szóból, mert sok fiatal leány sétálgatott erre az esti órákban.]

Disznófalva 1. Kőbánya. [A kőbányai sertéshízlalda után.] 2. Újpest régi neve. [A város határában disznóólak voltak.]

Dobsztrít tréf A Dob utca.

Drótsziget A Városligetben az a sziget, amelyen a Vajdahunyad vára áll. [1840 előtt a szigetre a déli oldalról egy huzalokból készült függőhídon lehetett bemenni.]

Duncsi, Dungaj A Duna folyam, illetve partja mindkét oldalon.

Dzsungel 1. Népliget. [A rendezetlen bokros, füves, nem parkosított rész, valamint a zavaros biztonsági állapotok miatt.] 2. Városliget.

Erzsi 1. Erzsébetváros. 2. Erzsébet körút.

Fáskert A régi Lipótvárosban és a Józsefvárosi pályaudvar mellett elterülő bokros, szabad terület.

Fáskör A Városligetben az István út és Aréna út szögében a Színkör mögötti, fákkal szegélyezett, tágas, kör alakú játszótér.

Gimplisziget A Keleti pályaudvar mögötti elhanyagolt, gazos terület, a régi lóversenytér, a mai Sportcsarnok gyakorló pályáinakhelyén. [Tolvajnyelvi gimpli 'becsapható áldozat' szóból, ugyanis a Fiumei úton az OTI székházban fizették a betegállományúmunkásoknak a táppénzt, akik jó időben ezen a területen tanyáztak. Itt kártyáztak, aludtak és a szélhámosok serege vette körül őket.]

Gróf-Fürdő-Attila utca tréf Az V. kerületi József Attila utca. [Gúny. célzás a gyakori névváltozásokra az előző neveiből alkotott elnevezéssel (Gróf Tisza István utca; Fürdő utca; József Attila utca).]

grund(ó) Üres telek, gyermekek játszóhely. [Ném. Grund 'telek'.]

Gutman-sarok A Rákóczi út és a Síp utca sarka. [A régi Guttmann és Tsa. ismert ruhaüzlet cégére után.]

gyep, gyöp Lóversenypálya. [A pálya és a nézőtér gyepes felülete után.]

hallerista Piaci orgazda a Haller téri vásártéren.

Hangyatelep Kültelki városrész a Ferencvárosban.

Hepaj 1. Városliget. 2. Népliget.

Hosszú luk A Bajza utca folytatásában aluljáró a vasúti sínek alatt.

Infravörösmarti tér Vörösmarty tér. [AGundel-Vörösmarty cukrászda teraszán infralámpákat szereltek föl, amelyek hideg időben melegítenek.]

Irlandi rész III. kerület Újlak egy része 1900 körül.

Jajbuda tréf III. kerület Óbuda.

Jobbágysztrít VII. kerület Jobbágy utca.

Kami Kamaraerdő.

Kazbár Grassalkovich utca és környéke. [? Az idegenlégiós ponyvaregényekben gyakran szereplő Kazbar arab településnév után.]

Kazincki utca Kazinczy utca. [Tudatlan ejtés.]

Kerek Oktogon tréf Körönd. [Hasonlítaz Oktogon térre, csak nem szögletes, hanem kerek.]

Kibanya tréf Kőbánya. [Az anekdota szerint egy először Budapestre utazó vénasszony ijedtében leszállt Kőbánya vasútállomáson a kalauz kiáltására, mert úgy értette, hogy Ki, banya!]

Kínai-negyed A Conti utca és környéke. [San Francisco és New York kínai negyedének analógiájára, mert itt is zugkocsmák és bordélyházak voltak.]

Kisdomb A Krisztina körút és Széna tér sarkán, a jelenlegi postaépület helyén volt dombos játszóhely.

Kiserdő Kispest határában lévő erdő.

Köpködő Bérkocsis utca és József körút sarka. [Állami munkaközvetítő volt ott, és a várakozó munkások nagy csoportokba verődve dohányoztak, köpködtek.]

Kriszi Krisztinaváros.

Ládaváros tréf A Valéria telepi fabódékból épült házcsoport.

Lágimániosz tréf Lágyi Lágymányos.

Lavór Az újpesti téli kikötő. [A Duna nyílt nagy vizéhez képest kis állóvíz.]

Lepranegyed, Lepratelep A régi Lóversenytér, a mai Népstadion környéke. [A társadalomtól elrugaszkodott, nyomorgó emberek úgy éltek itt (nagyrészt a szabadban), mint a társadalomból elűzött leprások.]

Lepsi Angyalföldön a Dagály utca és a Vizafogó gát közötti részen tót napszámos telepesek részére vályogházakból épült telep 1925 előtt. [Szlovák, cseh lepsí 'jobb'.]

Lidó Az újpesti Duna-part a Római-parttal szemben. [Gúny. előkelősködés az ol. Lido után.]

Ligécia, Ligi, Ligó Városliget.

Lipi(város), Lipicsek, Lipócia Lipótváros.

Lizsé Városliget. [Tréf. franciás ejtés.]

Lovi Lóversenytér.

lövedéki kihágás tréf A háztartási alkalmazottak és vámőrök szerelmeskedése a Vámpalota körüli esti sétahelyen. [Szójáték a vámőrök által üldözött jövedéki kihágás szóból+ 'közösül'.]

Mafla-sarok A Ferenciek terén a templom bejárata előtti térrész. [Vasárnap délben kiöltözött fiatalemberek csoportokba verődve álldogáltak és nézegették a templomból jövő nőket.]

Magtár tér A Petőfi-híd budai hídfőjének környéke. [A magtárszerű új műszaki egyetemi épületekről.]

Major, Majzó A Városmajor.

Marci Marcibányi tér.

Méltóságos gróf Teleki tér tréfTeleki tér és a volt ócskás piac. [Gúny. túlzás az ócskaságok ellentéteként.]

Mókemplácc argó A volt Teleki téri zsibvásár. [Jid. mokem 'város' + ném. Platz 'tér'.]

Muzi(um) A Magyar Nemzeti Múzeum körüli kert.

Nagysezlon A régi lóversenytér a mai Népstadionhelyén. [A gyepen hevertek az emberek, mint a sezlonon.]

Nepcsi Népliget.

Pávasziget A Városligeti tó szigetének neve 1870 előtt. [Az ott tenyésztett pávák után.]

Pesti Mónmártr A Nagymező utcának az Andrássy út közelében lévő része. [A párizsi Montmartre után, amely a színházak és mulatók negyede; a Nagymező utcában is több színház és mulató volt egy csomóban.]

Pesti Sziti A régi Lipótváros. [Ang. city 'városrész, belváros'.] "Pesti City" néven az 1900-as évek óta nevezik az 1790 körül felépített pesti Ujváros, másként Lipótváros... kerületet, illetőleg annak Lánchíd és Margithíd közé eső részét (Patricius Budapest 27).

Rökszilágyi utca tréf Rökk Szilárdutca.

Rombahsztrít tréf Rumbach Sebestyén utca.

Rondó Fákkal szegélyezett, kör alakú sétatér a Városligetben.

Sifmanplacc Régi ócskás piac a mai Operaház helyén 1880 előtt. [Régi ném. neve Schiffmann Platz után.]

Sin-tér Az V. kerületi Kálvin tér régi neve. [Igen sok villamos sín szelte át + szójáték a sintér hasonló hangalakjára.]

Skacski Lóversenytér. [?Héb. schketschke 'ugrál'.]

Smec-kert tréf A volt Műegyetemi EvezősClub kertje. [MEC mozaikszó + tolvajnyelvi smaci 'csókolódzás': utalás az ott folyt szerelmeskedésekre.]

Sóhajok tere A régi Barátok tere (Ferenciek tere). [Több lap szerkesztősége volt itt és az írók kézirataikkal zsebükben nagyokat sóhajtozva jártak erre.]

Splényi-féle négyszög A Kossuth Lajos utca és Rákóczi út kereszteződése. [Splényi rendőrkapitány neve után, aki itt keríttette be és fogdostatta össze a Tisza Kálmán kormánya ellen tüntetőket.]

Stadi, Statvájli, Statvald(l)i Városliget. [A Városliget német Stadtwald (tkp. városerdő) nevéből.]

Stefánia Kocsikorzó a régi Stefánia úton a Városligetben.

Szajna-part A Múzeum körút 2. sz. telke, ahol a régi Nemzeti Színház bérházépületének udvarán használt könyveket árusítottak. [A párizsi Szajna-part nevezetes könyvkereskedőiről.]

Szajrés tér Haller tér. [A tolvajnyelvi szajré 'zsákmány' szóból, mert a Haller téri piacon gyakran cseréltek gazdát lopott holmik.]

Szigi, Szizsé Margitsziget. [A szizsé a sziget franciás ejtésével alakult.]

Tandelmárk Teleki téri ócskáspiac régi neve. [Ném. Tändelmark 'ócskáspiac'.]

Tangó 1. Az Ecseri úti ócskáspiac. 2. A régiócskáspiac a Teleki téren. [? Szójáték a hasonló hangokkal kezdődőTandelmárk szóra.]

Tabcsi Tabán.

Teleki A volt ócskáspiacáról nevezetes Teleki tér.

Tercsi(város) tréf Terézváros.

Tetűbörze Az ószerescsarnok környéke a Teleki téren.

Tripolisz A VI. kerület külső része. [A tripoliszi háború kitörésének idején épült, így ragadt rá a név.]

Tűzfal tér A Kálvin tér 1945 után. [Ugyanis a lebombázott házak helyén keletkezett térre tűzfalak meredtek.]

Ugató, Ügsi Ügetőpálya.

Újvilág A Lipót körút környéke. [Az újonnan épület lakónegyedek után.]

Újzséland tréf Lipótváros. [Szójáték Új-Zéland hangalakjára a zsé 'zsidó' szóval, célozva a kerület lakosságára.]

Ülcsi Üllői út.

Ülepke utca tréf III. kerület Lepke utca.

Üzsi Ügetőpálya. [Franciás ejtés az Ügető Ügi nevéből.] Az ügetőpályát pestiesen én neveztem el üzsinek (Tarján: Pesti éjszaka 29).

Valcsi Valéria-telep.

Vesztőhely tréf Lóversenypálya [Hely, ahol pénzt lehet veszteni.] Alag... már az inkvizició idejében közkedvelt vesztőhely volt (Atelier Blaedeker 34).

Vurstlipráter Városligeti mutatványos tér. [A bécsi ném. Wurstl Prater név után.]

Zöld-tó A városligeti tó. [A János vitézből ismertkék tó ellentéteként, mert a városligeti tó békanyálas, zöld, szennyesvizű tó.] Zöld tó, piszkos tó, Melyben a Rákos vize árad... (paródiadal Feld Mátyás: János vigéc című darabjából 1904 körül.)

Zuglizsé tréf Zugliget.

Zsarai tréf Garay tér. [Franciás ejtés.]

Zsibaj Teleki tér. [Célzás a zsibvásárra és az ócskás piacra jellemző zsivajra.]


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz