XI. Budapesti szólások

Ha áll az, hogy egy nemzet, egy nép gondolkozására, jellemére mi sem jellemzőbb, mint a közszájon forgó szólások, mondások, szállóigék, közmondások, akkor áll ez egy kisebb közösségre is, mint például egy város.

Budapestre mint városra vonatkozóan nincsenek külön közmondások, se szólások, szállóigék, melyek jellemezhetnék, de igenis vannak kiszólások, tréfás és jellemző mondások, melyekben benne él a város polgárságának gondolkozásmódja, humora, igen gyakran akasztófahumora, nyeglesége, öngúnya, és mindenkori szellemessége.

Ezekben a jellemző mondásaiban szerepelteti lakosait, a közviszonyokat, polgárai kigúnyolandó szokásait, ferdeségeit, nem kíméli a tekintélyt, ostoroz, oktat, kritizál, mindent elkövet, és ha néha túl is lépi a határt, mégis általában szellemes marad, és fején találja a szöget, csakúgy, mint a nép közmondásaiban.

Hogy ezek a szólások soha sem emelkedhettek egy-egy közmondásunk magaslatára, az természetes, már csak azért is, mert a fattyúnyelv szólásairól van szó, ezek pedig sohasem lehetnek a nép és nyelve közkincsei.

Hogy mik is ezek a szólások, hogyan is hangzanak? Tessék belőlük egy csokorravaló. Igen hiányos ez a gyűjtés, de mentsége legyen az, hogy nem a teljességre törekedtünk, hanem inkább a jellegzetességre. Ezt pedig, azáltal, hogy minden fajából adunk, azt hisszük elértük.

Budapesti szólások

Abszurdum? Sőt pláne! (Álműveletlenséget célzó szólás). [A pesti cselédek nyelvéből.]

Amíg a készlet tart. Ameddig van, szívesen adok, amit tehetek, megteszem. [A pesti kereskedők nyelvéből.]

Amíg Ön alszik, a Darmol dolgozik (Lusták csúfolása). [Hashajtóreklám volt.]

Angol hidegvér és tiszta gallér! (Főleg diákszólás, gúnyos értelembenmég a századeleji párbajidőkből).

Annyi baj legyen, csak a villamos menjen! (Vigasztalás kis bajra). [Az első világháború idejéből, célzással az akkori gyakori villamosszünetelésekre.]

A pisolda trisztán tartandó! gúny (Vécéfelirat). [Célzás Wagner Tristan és Isolda című operájára.]

Aprókat ütögetett a fejére Jól elverte. [Erdélyi Béla pörében, aki feleségét, Forgács Annát meggyilkolta, hangzott el védekezésként 1927-ben.]

A vérfagyasztó viszontlátásra! (Nyegle búcsúzás).

Az nekem nyóc (nyolc)! Az nekem mindegy!

A zágson tipikus esete (Nyegle mondás:) Nem érdekel, nem bánom.

bemondja a vizet 1. Abbahagy valamit. 2. Elküld valakit. [Pénztelen emberek ültek a kávéházakban egy pohár ingyenvíz mellett, a fizetéskor "bemondták a vizet" vagyis nem fizettek.]

budapest három (Családi figyelmeztető, ha valamit nem akarnak gyerekek előtt elmondani). [Budapest III. rádió nem volt, de így nevezték a külföldi magyar nyelvű adásokat.]

Csak a hangja miatt nem vették fel az operába (Tréf. célzásvalakinek gyenge hangjára).

Csak a lába kifele. (Tréf. mondás 1896 előtt, ha a túlzsúfolt közlekedési eszközökön kevés hely volt). [A régi budapesti lóvasúton hirdetés volt olvasható: "Chocolade Küfferle", amit az egyszeri vidéki asszony így olvasott, és az anekdota szerint ennek megfelelően kilógatta a lábát.]

Egy a liga javára vagy a ligának. (Gúny. mondás, ha valaki apró tartozását letagadja, vagy valakit apróbb, jelentéktelenebb kár ér).

Ej ha! Margit krémtől oly szép! (Hízelgő mondás szép nőknek). [Korabeli arckrémreklám után.]

emkénél van Kártyanyereségre tett szert. [Akik az éjszakai kártyacsatákban nyertek, hajnalban a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán lévő EMKE kávéházba mentek költekezni.]

Ez a város fürdőváros! (Olyan ember mondása, aki pénzét elvesztette, kártyán kifosztották). [Ti. befürdött 'pórul járt'.]

Ez nekem nem kávéház! Nem tetszik az ügy, nem érdekel.

Ezt a lemezt már ismerjük vagy régi lemez Ismerjük a dolgot, már hallottuk.

Ezt a tésztát! (Fattyúnyelvi csodálkozás).

Ezzel a tudománnyal Pesten marad? (Kérdés, ha valaki valami téveset állít, vagy csekély tudásról tesz tanúbizonyságot).

Fáma vejta! Beszéljünk másról, hagyjuk ezt! [Régi ném. kocsismondás:fahr mann weiter! 'menjünk tovább!' (svábos ejtéssel).]

Fő az egészség! (Vigasztalás károsodáskor, mulasztáskor).

Fuss vagy fizess! (Felszólítás adósság megfizetésére. [A lóversenyfogadások nyelvéből.]

Gut gebrült, Lővi! Eleget beszéltél! [Shakespeare Szentivánéjiálom c. darabjából a "Helyes a bőgés, oroszlán" mondás zsidós torzítása].

Gyenge az albán! (Mondás rossz cigarettára). [1919-ben a körúti zugárusok ezzel a kiáltással árusították eldobott cigarettavégekből készített cigarettáikat, mert a sárga albán dohány igen kedvelt volt.]

hirig a lila (Tolvaj- és diáknyelvi jelszó verekedésre).

Hogy van a Pali bácsi? (Gúny. hogylétről való érdeklődés).

Hordozzák körül a kezedet Szent Istvánkor! (Tréf. mondás, kártyában a rossz lapot osztónak mondják).

Hová oly sietve? Agulár Edéhez? (Tréf. mondás sietőhöz intézve). [Ismert hirdetése volt Agulár Ede cégnek.]

Ide a pecsenyekést! (Tréf. helytelenítés, ha valaki valamit rosszul tesz vagy mond).

Így halt meg Rottenbiller! (Tréf. mondás a sokáig keverőre). [Rottenbiller Lipót volt polgármester állítólag kártyakeverés közbenhalt meg.] Bársony Ignác ekkor fogta el Aldori doktor ultimóját... és Sponicer Adolf... nem tudta elfojtani az ilyenkor szokásos évtizedes mondást, hogy így esett el Rottenbiller (Szántó: Ötszázpengő 394).

Isten veled, Frankel Ignác! (Mondás, ha valaki üzlettel becsapott valakit, és megszökött).

Itt állok megfürödve! Hiába tettem valamit, nincs semmi hasznom semmiből; pórul jártam.

Jó hülyének lenni? (Gúnyos kérdés ostobához intézve).

Jó reggelt, itt a tej! (Köszöntés ébresztésként).

A kabátom a harmadik fogason függ. 1. (Pesti hamiskártyások figyelmeztetik így egymást, ha idegen került közéjük). 2. (Figyelem felhívása hamiskártyások közt a kifosztható áldozatra). 3. (Terc a kártyában).

Kairóban van Kártyán elvesztette minden pénzét. [Magyarázata az, hogy egy Király utcai klubból a kifosztott játékosok a közeli Cairo kávéházba (a Lövölde tér és Király utca sarkán volt 1895--1936-ig)búsulni mentek.]

Kairónál van Kártyán nyer, jól megy a sora. [Fordított értelemben.]

Kellett nekem rohamsisak! No ezt jól megjártam. [A második világháború emléke él a mondásban.]

Kimegy a mosásban! gúny Még majd rendbe jön a dolog, káros következmények nélkül elfelejtik.

Kint vagyok a vasszerlájtungból Benne vagyok a bajban, ez sem használ már. [A Kint vagyok a vízből szólás torzított pesti alakja.]

Lehet urak! Lehet! (Találkahelyen a vendégek biztatása). [A ligeti kikiáltó betessékelő kiáltása volt.]

leesett a húszfilléres gúny Végre megértette (lassú felfogású, csak kis idő múlva kapcsoló emberre mondják). [Célzás a lassan működő telefonautomatára, hol várni kell, míg a bedobott érme leesik és a készülék kapcsol.]

Lepsénynél még megvolt! (Valamire mondva, ami a közelmúltban elveszett). [Nóti Károly: Régi motoros c. bohózatából Salamon Béla tette népszerűvé.]

lippertnél van 1. (Kártyán minden pénzét elvesztette). 2. Jóra fordul sorsa. [Lippert nevű budapesti korcsmáros nevéből, akihez a kártyán kifosztott pénztelen emberek jártak; jól lehetett korcsmájában étkezni.]

Lőttek Budán! (Tréf. mondás, ha valaki társaságban hangosat szellentett). [A II. kerületi Toldy Ferenc reáliskolában minden délben lövéssel jelezték a delet.]

Maga nevetni fog... (Nyegle pesti szólás, amit akkor is mondanak, ha az elbeszélendőn inkább sírni kellene).

Majd kiderül a boncolásnál Kiderül az igazság. [A Majd kiderül a vallatásnál általánosan használt mondás torzítása.]

megjátsza Ódrit Nagy hangon, patetikusan ad elő valamit. [Utalás Ódry Árpád színművészre.]

Marokkóba utazott Börtönben ül. [A Markó utcai törvényház börtönére való célzás.]

maszi habbal (Tipikus pesti szólás:) Nem igaz, maszlag. Ld. még mese habbal.

Meghaltam és vidéken vagyok eltemetve Nem akarok találkozni vele, nem fogadom, nem beszélek vele.

Melegen! (Gúny. mondás elutasításra). [Egy obszcén mondás töredéke.]

mese habbal Nagy füllentés, valótlanság.

Meséld a Kóbinak! Nem hiszem, nekem ugyan mondhatod. [Századfordulói mondás, mikor a kis Kohn viccek voltak közszájon, Kohn Kóbiról szóltak ezek az élcek.]

Mi az hogy!? 1. De még mennyire (állítás). 2. Éppen ellenkezőleg (tagadás). -- Nálatok már fűtenek, Lujzi? -- Mi az hogy! Tegnap is csudira befűtött az anyám a Faternak, mert reggel jött haza. (Ludas Matyi 1/27 (1945. november 18.)

Mi ebben a pláne? (Nyegle kérdés:) Mi ebben a különös?

Mindenre képes Áller (Tréf. kijelentés arra, ha valaki mindenrekapható, valakitől minden elvárható). [A 20-as években létezett Áller Képes Családi Lapjáról, amelyben minden volt, kép, regény, humor, rejtvény stb.]

Moskovic megelőzött (Mondás, ha valakit megelőztek valamiben). [Moskovitz pesti cipőkereskedő reklámja volt: F. A. Coock amerikai sarkutazó az északi sarkon meglát egy Moskovitz cipőt és így kiált fel.]

mosogatás után (Tréf. közhely célzással vasárnap délutánra). [A cselédek, kimenő ideje volt.]

most jött a halpiacról (Régi pesti mondás:) Becsapható, tudatlan. [A régi Pesten a belvárosi plébánia templom előtt volt a Haltér, a halpiaccal, ide jártak bevásárolni a vidékről Pestre szegődött tudatlan, naiv cselédlányok.]

most jött a hathuszassal Tudatlan, becsapható. (ld. az előzőmondást, célzással a vidékről jött ember tudatlanságára).

Ne hagyd magad, Slézinger! (Tréf. biztatás, bátorítás). [A millennium évének mondása, korabeli divatos dal után.]

Nekem mondja, a tanárnak? tréf Jobban tudom.

Nem cikk! Nem érdekel. [A pesti kereskedők nyelvéből.]

Nincs mese! (Meghalt Oszkár bácsi.) Nincs kibúvó, nincs kifogás. [mesél 'füllent, kertel'; Oszkár bácsi gyerekeknek mesélt a harmincas években az Állatkertben.]

Nincs többé kopasz fej! (Tréf. mondás sikeres dologra, korabeli reklám után).

Nincs többé kopasz fej! Csak seggig érő homlok! (A fenti ellenkezője:)Megvan a baj.

Nagy vagy és ejhner (Tréf., gúny. dicséret.) [Nagy és Eichner ismert pesti kóser csemegeüzlet cége után.]

Nuná? Fedáksári (Tréf. tagadás) Hát még mit nem!

olcsó és nem ráz (Hitvány dologra mondott tréf. mondás). [A régi villamoskapcsoló hirdetése volt.]

Öné a zongora! Ön van soron.

Pardon vagyok az Esttől! (Gúny. bemutatkozás, inkább tolakodásféle). [Riporterek bemutatkozása volt.]

pénztáros az ingyen uszodában Nincs állása, foglalkozása.

perec a liga javára vagy a vöröskeresztnek 1. Kisebbértékű adomány. 2. (Elfelejtett adósságra mondja a károsult). [Célzás a gyermekvédő liga gyakori gyűjtési akcióira 1918 körül.]

Részemről a fáklyásmenet! gúny Tőlem mehet a dolog, engem nem érdekel.

Stanci néni, a Guggerhegyi lakos (Tréf. mondás, ha valakinek a nevét nem akarják elárulni).

szintén zenész Ugyanaz a foglalkozása, ugyanaz a baja, hasonlóka gondjai (többnyire rosszaló értelemben).

Találkozunk a családi sírboltban! 1. (Nyegle tréf. fenyegetés). 2. Viszontlátásra!

tudja a dörgést Ismeri az eljárást, ismerős a dolgok kivitelében.

Tudja ön már, hogy mi a lizoform? (Gúny. kérdés, főleg szerelmi dolgokra vonatkoztatva). [A Lysoform nevű fertőtlenítőszer plakátja volt.]

Üzentek neki az operától -- hogy maradjon otthon. (Tréf. célzás rosszhangú énekesnőre).


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz