IX. Egyéb szavak

1. Hírlapok, újságok
2. Szervezetek, intézmények
3. Vegyes szavak

Ebbe a csoportba soroltuk mindazon szavakat, melyeknek az eddigiekben nem tudtunk helyet adni. Sok mondanivalónk erről a csoportról nincs is, ezért inkább egyes szavairól mondunk el egyet-mást.

Két szavunk jelent 'pofon'-t. Az egyik az átszálló, a másik a nyolcasegyenes. Miért jelenti ez a két, látszólag nem összefüggő jelentésű szó ugyanazt a fogalmat? Az átszálló 'pofon' jelentését mégcsak megértjük: olyan hatalmas a pofon által adott lendület, hogy elrepül vele, aki kapja, "átszáll" valahová, akárcsak az eredeti átszálló-val, ami olyan közlekedési jegy volt a vonaljeggyel szemben, amely érvényes volt egy másik járatra való átszálláskor is. A nyolcasegyenes szintén ilyen gondolatmenettel lett a 'nagy pofon' másik neve. A régi budapesti villamosközlekedés több magánvállalat kezén volt. Ezek közül a legrégibb, melynek járatai a Nagykörúton futottak, a Városi Villamos Vasutak volt. Ez a vállalat két szakasznyi úton 16 fillérért engedett utazni, de egyes vonalakon, például a Nagykörút--Király utcai vonalon, ennyiért az átszállást is megengedte. Az erre szolgáló jegyet nevezték nyolcasegyenes-nek.

A keménykártya is tipikusan pesti dolog. A régi lóversenytér a Keleti pályaudvar mögött a Verseny utca végében terült el. A harmadik hely belépőjegye egy kis puhapapirosú cédula volt, a második helyé már kartonból készült, de névjegyalakú és nagyságú volt, melyet többnyire a kalap mellé tűztek a versenylátogatók, már csak azért is, mert láthatóan kellett viselni. Ezt a láthatóan viselést az első hely publikumának sem engedte el a Magyar Lovaregylet, de hogy a közönséges kalap mellé tűzést elkerülje, többszögletű, máskor kerek, színes kis kartonokat nyomtatott, és ezeket színes, általában az egylet színeit, a vörös és fehéret mutató szalagra fűzette. Ezt már gomblyukba lehetett fűzni vagy az elmaradhatatlan látcsőre lehetett erősíteni. Ez volt a keménykártya, a környék proletárgyerkőceinek minden vágya. Ezt kunyerálták a verseny végeztével kitódulóktól, hogy "kérem a keménykártyát".

A hídpénz, melynek fattyúnyelvi jelentése 'kis pénz' volt, abból a szabályból keletkezett, hogy a hidakon a pesti oldalról a budaira menet fizetni kellett. A fizetés bizonyítására egy kis pléhdarabot nyomtak az ember kezébe, melyet végig a hídon őrizni kellett, és a budai oldalon egy urnába dobni, mely mellett zordonan állott a hídőr, és leste a pengését. Éppen ezért virtus volt nem odaadni. Két krajcárba került az átkelés, csekély összeg így elmondva, de bizony sok pénz annak, akinek nincs, annak akinek emiatt az Újpesti vagy az Összekötő vasúti hídra kellett kerülnie, ahol ingyen lehetett átmenni.

A laszlovszki és flekkerlaszlovszki 'forint'-ot jelent. A személynévhez úgy kapcsolódik a pénz, hogy a múlt század közepén egy Laszlovszky nevű német ajkú budai polgár meggazdagodván, a budai hegy- és erdővidék nagy részét megvette. A gazdagság fogalmát hordozó név ment aztán át a forint, a pénznem nevévé. Ennek a Laszlovszkynak a nevét őrzi még ma is egy hegy a zugligeti villamos végállomás mellett, a Laszlovszky-hegy.

A többi szavunk önmagáért beszél, nincs sok mondanivalónk róla, így hát nem is emlékezünk tovább.

1. Hírlapok, újságok

Béhá A Rákosi Jenő alapította Budapesti Hírlap politikai napilap neve. [A címből képzett monogram.]

Fidi A Fidibusz című élclap neve.

Nyolcóresz tréf A 8 Órai Ujság estilap gúnyneve. [Nyolc + jid. córesz 'szegénység, szorultság'.]

Péhá A Légrády Károly alapította Pesti Hírlap, politikai napilap. [A címből képzett monogram.]

Pfujság tréf Az Ujság című budapesti napilap.

2. Szervezetek, intézmények

budapestia Itt élő külföldiek budapesti társasága.

Darvas Magánzálogház 1900 körül.

Erzsike A budapesti Erzsébetvárosi Kaszinó a Dohányutcában.

Fradi 1. Ferencvárosi Torna Club, FTC sportegyesület. 2. Az FTC labdarúgó csapata. [< Ném. Franzstadt 'Ferencváros'.]

gőztehén A Központi Tejipari Vállalatok telephelyeinek neve.

Harihárom A budapesti 33-asok Football Clubja 1919 előtt.

Józsika A volt Józsefvárosi Kaszinó neve.

Kongó A Regnum Marianum kongregációs egyesület székháza és papi otthona. [Szójáték a Kongó név hasonló hangalakja alapján.]

lele Lelencház.

Nemzeti Hotelintézet A Nemzeti Hitelintézet gúnyneve. [Egy volt szálló épületébe költözött 1920 körül.]

zaci, zsiga Zálogház. Nekem linkelsz? Éppen nekem? Fiam, többet voltam én zaciban, mint te iskolában! (Ákos: Nyomoz a VII/a 102).

3. Vegyes szavak

átszálló Pofon. [Magyarázatát ld. fentebb.]

bugázás 1. Piaci lopás. 2. Csomaglopás

bugázik Járműről lop.

bugázó 1. Tolvaj, aki utcán járműről csomagot lop. 2. Tolvaj, aki vásárlás közben lop.

búvár Strandtolvaj. Ha a meglopott lármát csap... hamar intézkedik a buvár (ez a tolvajnevük). A viz fenekére ereszti az övet, amelyet kis ólomnehezék húz le. (Tábori--Székely: Vasutitolvajok 43).

csöves Bűnöző, közönséges bűncselekményekért elítélt rab 1930 óta. [< csőlakó.]

enyveshát Rossz kezdetleges fénykép 1920 előtt. [Budapesti körúti fényképész reklámmal ismertté tett fényképfajtája.]

falaz Tiltott utcai árusnak, utcai mutatványosnak segít, a rendőrt figyeli. [Mintegy védő falat alkot köréje.]

falmelléki Budapesti vezetékes víz. [Érmelléki, balatonmelléki stb. borelnevezések mintájára tréf., mert a víz a falból folyik.]

flekkerlaszlovszki Régi egyforintos bankjegy. [Argó flekk 'cédula' + argó laszlovszki 'forint'.]

fratelli A Ferenciek terén a Fratelli Deisinger csemegekereskedés.

Házi Volt budapesti Székesfővárosi Házinyomda a Központi Városháza épületében.

hídpénz Jelentéktelen, apró pénzösszeg. [A budapesti két krajcáros hídpénz után.]

keménykártya Első helyi lóverseny-belépőjegy. [Keménypapírból készült, szalaggal a gomblyukban kellett viselni, magyarázatát ld. fentebb.]

körúti dolog Közönséges, nem finom, nem előkelő. [Az előkelő belvárosi üzletekkel ellentétben a körúton közönségesebb boltok voltak.]

laszlovszki Egyforintos. [Egykori dúsgazdag budai telektulajdonos nevéből; magyarázatát ld. fentebb.]

nyolcasegyenes Pofon. [Vö. átszálló.]

stejgre megy argó Zsebtolvaj villamosra száll, hogy könnyebben lopjon. [Ném. aufsteigen 'fölszáll'.]


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz