Irodalom

A budapesti volapük: Esti Ujság 6/133 (1901. jún. 13.): 3 és 6/135 (1901. jún. 15.): 3.

Ákos Miklós, Nyomoz a VII/a. Bp., 1944.

A modern bűnözés. Szerk. Turcsányi Gyula. Bp., 1929.

A pesti tájszólás kis szótára. Bp., 1904. (A Pesti Napló 1904. évi karácsonyi számának melléklete).

Atelier Blaedeker. Körbe tükör. Bp., 1936.

A tolvajnyelv szótára. Kiadja: A Budapesti Államrendőrség Főkapitányságának Bűnügyi Osztálya. Bp., 1911.

Balla Vilmos, Kávéforrás. Bp., 1927.

Bárczi Géza, A "pesti nyelv". Bp., 1932.

Bárczi Géza, Jassznyelv és purizmus: Magyar Szemle 46 (1944): 102--9.

Bárczi Géza, Jegyzetek a budapesti népnyelvről: Magyar Népnyelv 4 (1942): 71--89.

Béldy Mihály, A tolvajnyelv: Magyar Nyelvőr 26 (1897): 212--4.

Benedek Géza, Anyanyelvünk védelmében: Magyar Rendőr 3 (1936): 283--4, 311--2, 334, 361, 381, 405, 431.

Berkes Kálmán, A tolvaj élet ismertetése. Bp., 1888.

Bevilaqua Borsody Béla és Mazsáry Béla, Pest-budai kávéházak I--II. Bp., 1935.

Bródy István, A női szépség albuma. Bp., 1937.

Csefkó Gyula, A háborús katonanyelvből: Magyar Nyelv 17 (1921): 167--72.

Diáknyelv: Magyar Nyelvőr 46 (1917): 244--5

Dobos Károly, A magyar diáknyelv és szótára. Bp., 1898.

Egy ázsiai (Toldy Géza), Varázsrontó. Bp., 1909.

Éri-Halász Imre, Ki nem mondja! Bp., 1945.

Exotikus pesti városrészek. (A bűn és nyomor fészkei): Detektív Szemle 1925. január 28. 4--5.

Gombocz Zoltán--Melich János, Magyar etymológiai szótár. Bp., 1914--1944.

Heltai Jenő, Budapesti argó: Magyar Nyelvőr 42 (1913): 173--4.

Horváth Elemér és Horváth Mária, Írások Budapestről. Bp., 1940.

Jenő Sándor, A fővárosi diáknyelvből: Magyar Nyelvőr 28 (1899): 477.

Jenő Sándor, A kuglizás műszavaihoz: Magyar Nyelvőr 28 (1899): 134.

Jenő Sándor--Vető Imre, A magyar tolvajnyelv és szótára. Bp., 1900.

Kabdebó Oszkár, Pesti jassz-szótár. Mezőtúr 1917.

Kálnay Gyula és Benkes János, A tolvajnyelv szótára. Nagykanizsa, 1926.

Karinthy Figyes, Szini Gyula, Tábori Kornél, Irói intimitások. (Vidám Könyvtár 41--42. sz.) Bp., 1918.

Kártyakódex. Szerk. Szomaházy István. Bp., 1898.

Kemény Gábor, A tolvajnyelv: Magyar Rendőr 4 (1937): 5--7.

Kenedi Géza, A pesti argot: Magyar Nyelvőr 43 (1914): 439--40.

Kilián Zoltán, A diáknyelv -i képzője: Magyar Nyelvőr 47 (1918): 40.

Kirst, Hans Hellmut, 08-15, avagy Asch őrvezető kalandos lázadása. Bp., 1956.

Kner Izidor, Agyafurt alakjai. 3. kiadás. Gyoma, 1926.

Kőváry Gyula, Zenebona. Bp., 1914.

K. P., Meglóg: Magyar Nyelv 12 (1916): 144.

Laczkó Géza, Játszi szóképzés. Bp., 1907.

Loványi Gyula, Micisapka: Magyar Nyelv 34 (1938): 250--1.

Móricz Zsigmond, Tavaszi szél. Bp., 1912.

Mosolygó történelem. Összeállitották, gyüjtötték: Dékány András és Sárváry Dezső. Bp., 1941.

Naschér, Eduard, Das Buch des Jüdischen Jargons. Wien--Leipzig, 1910.

Nagy Pál, Tolvajnyelv (mely Európa legnagyobb részében nem csak a tolvajok, hanem az orgazdák és hozzátartozóik által is használtatik). Győr, 1882.

Némedy Béla, Színművészeti lexicon. Szeged, 1911.

Néhány szó a sakk-bábok elnevezéséről: Magyar Sakk-Szemle 1/1 (1902. december 7.): 4.

Patricius Budapest. Összeállitotta: Papp András. Bp., 1942.

Papp László, Technikus argot. Bp., 1944.

Sági Pál, Titkok könyve. Bp., 1943.

Schreiber Dániel, A játékkaszinók szélhámosai. Bp., 1934.

Schreiber Dániel, A szerelem a tolvajnyelv szótárában: Detektiv 4/3 (1922. jan. 18.): 378.

Siklóssy László, A régi Budapest erkölcse I--III. Bp., 1922.

Simon Zoltán, Itt az ősz, tanuljunk nyelveket. Bp., 1932.

Szántó György, Ötszáz pengő. Bp., 1944.

Szegedi tolvajnyelv: Magyar Nyelvőr 43 (1914): 233.

Szirmay István, Pesti link hadova és vagány zengeráj. Magyar Detektív 2/1 (1927. jan. 1.): 23--6

Szirmay István, A magyar tolvajnyelv szótára. Bp., 1924.

Szomory Emil, Budapest nyáron. (A pesti argot): Az Ujság 11/190 1913. aug. 10.): 8--9.

Tábori Kornél, A kártyázó Budapest. Bp., 1912.

Tábori Kornél, A mi tolvajnyelvünk: Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja. Bp., 1911. 258--62.

Tábori Kornél, Baccarat. Bp., 1912.

Tábori Kornél, Humor a bűnben. Bp., é. n.

Tábori Kornél, Pesti élet. Bp., 1910.

Tábori Kornél, Pesti specialitások. Bp., 1913.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, A bűnös Budapest. Bp., 1908.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, A tolvajnép titkai, Bp., 1908.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, Az erkölcstelen Budapest, Bp., 1908.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, Bűnös nők, Bp., 1906.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, Nyomorultak, gazemberek. Bp., 1908.

Tábori Kornél--Székely Vladimir, Vasuti tolvajok. Bp., é. n.

Tarján Vilmos, Pesti éjszaka. Bp., 1940.

Tolvajnyelv: Magyar Nyelvőr 26 (1897): 465.

Toronyai Károly, A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak együttvaló hamis és zavaros beszédeik, hasonlóan hamis és titkos cselekedeteik felfedezéseül összeiratott és kiadattatott a köznépeknek ovakodási hasznára, és a rosz emberektől való őrizkedéseikre. Pest, 1862.

Uri gonosztevők. Rosner Károly detektiv elbeszéléséből átdolgozta Tábori Kornél. Bp., 1909.

Vaday László, Budapesti tolvajnyelv: Magyar Szalon 1898. 9. sz.

Vajthó László, A magyar diáknyelv: Magyar Nyelvőr 59 (1930): 219.

Vajda Albert, Meglestem Pestet. Bp., 1947.

Velledits Lajos, A link nyelv: Magyar Nyelv 13 (1917): 60--1, 91--2

Velledits Lajos, Pótlások a linknyelvhez: Magyar Nyelv 14 (1918): 162.

Vidor Emil, Kalandozás a szavak világában. Bp., 1942.

Zolnay Vilmos, A kártya története és a kártyajátékok. Bp., 1928.

Zsemley Oszkár, A budapesti utcai gyerekek műszavai: Magyar Nyelvőr 30 (1901): 302--3.


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz