VI. Rendőrség, bíróság, börtön

1. Detektívek, rendőrök
2. Rendőrség, bíróság, börtön

Szótárunknak egy tekintélyes csoportjához érkeztünk el. A rendőrséghez és mindenhez, ami ezzel kapcsolatos. Hogy ez a csoport szavakban igen tekintélyes, az nem csoda, hiszen szavaink alkotóinak egyik legfőbb gondjáról van szó. Az alvilág élete négy főmotívum, a táplálkozás, a szerelem, a pénz és a bűn körül forog. Ezúttal a bűnnel és ennek büntetőivel, a rendőrséggel, a bírósággal és a börtönökkel foglalkozunk.

A rendőr mindig szálka volt a bűnözők szemében, gyűlölték és féltek tőle. Akkor, amikor a városi rendőrök még lőfegyverrel, vagy mondjuk inkább mordállyal voltak felszerelve durrancs volt a nevük, a német világgal megjelent a konstábler, majd abban az időben, mikor a rendőrség nem állott hivatásának magaslatán (a Taisz-korszakban) mihaszna-andrás lett a nevük, majd ez váltakozott andrás-sá, andris-sá, andrás úr-rá, mihaszná-vá. A millennium évében megjelenik, igaz, hogy csak mint a jövő elképzelése a mihaszna-andrea, és ezt követi a nagyobb gúny kedvéért a hasznos-andor.

A kilencvenes évek Pestjének rendőre egy pléhszámot viselta nyakában, majd ez a szám lekerült az övre, s így lesz a rendőr neve pléhhasú. Ennek a kornak rendőre a pléhhuszár és a rudnaihuszár is, mely utóbbiról tudnunk kell, hogy nevét Rudnay rendőrfőkapitányról kapta. A későbbi kor rendőre a zsaru, zsé, zsekás nevekre hallgat, azaz dehogy is hallgat, bosszankodik. Tolvajok körében a és sajt elnevezés járja. Ez utóbbi magyarázata, hogy ahol a rendőr megjelenik, ott a bűnözőknek valami bűzlik. A női rendőrök is kaptak nevet, biztoskák-nak nevezik őket, mely elnevezésben egy kis lenézés is van a női nemmel szemben.

A detektíveknél is végig követhetjük fejlődési fokaikat egészen attól a kortól, mikor titkos rendőrökként működve mindenki felismerte őket jellegzetes bajszukról, nagy bunkós botjaikról és hatalmas, vállas alakjukról. El is nevezték őket e tulajdonságaik után bajuszos-nak, botos-nak, hekusbotos-nak. Volt még a detektív neve kiberer vagy kibi a tolvajok körében, s hogy foglalkozásuk fő jellemvonása is szembetűnjék, nyomozásaik, "szaglászásuk" miatt a vizsla, kopó, kutya neveket kapták.

A közlekedési rendőr már az újabb kor szülötte. Ezt a munkátlegtöbbször női rendőrök látták el, kiknek szintén megszületett gúnynevük, a lonci, loncika a hekuslonci-ból rövidülve. A közlekedési rendőrtorony neve, ha nő ült benne, majomketrec lett, míg ha férfi -- egy kis erotikus színezettel --, két tojás pohárban. Jellemző a pesti utca humorára, hogy a magasabb helyeken elhelyezkedő és utasításait megafonba mondó közlekedési rendőrt müezzin-nek keresztelte.

A későbbi időszak modern rendőre már kerékpárra, sőt motorkerékpárra ült, és neve gumizsaru, illetve fejvadász, mielőtt azonban így vadászta volna a száguldó autókat, bizony csak lovon járt. Ezt a lovon ülő rendőrt elnevezték emeletesparaszt-nak, ami igen jellemző név volt udvarias fellépését illetően.

De nemcsak rendőrökről szól gyűjtésünk, hanem mindenről, ami a rendőrrel és a rendőrséggel összefüggésben van. Hogy csak egy jellemzőt említsünk, itt van a rabszállító alkalmatosság, a káposztáskocsi, gépjárművé válása után rabomobil.

Külön tanulmányt lehetne írni a rendőrség történetéről, soron követve személyzetének, intézményeinek fattyúnyelvi elnevezéseit, egyelőre azonban elégedjünk meg az alábbi kis mutatvánnyal.

1. Detektívek, rendőrök

andrás (úr), andris Rendőr.

bajuszos Detektív. [A régi detektívek nagy, bozontos bajuszt viseltek.]

bérenc Rendőr.

biztoskák tréf (csak többesszámban) Rendőrnők. [A régi biztos úr megszólítás mintájára: biztos + 'prostituált'.]

biztos úr Rendőr régi megszólítása. [A régi rendőrbiztos kifejezés maradványa.]

botos(hekus) Detektív. [Rendszerint jellegzetes vastag bottal jártak a régi detektívek.]

bőregér Motoros rendőr 1930 után. [Az újonnan bevezetett bőrruhájuk után.]

buktató Detektív. [Tolvajnyelven lebuktat 'elfog, rendőrkézre juttat'.]

búvár Vízirendőr. [A dunai rendfenntartók állandóana vízen működnek, mint a búvárok.]

cvifl argó Detektív.

dorong Rendőr.

drazsé Rendőr. [Szójáték a zsé 'rendőr'szóval.]

duhaj Rendőr. [A hajdú 'rendfenntartó' szóval képzett szótagcsere.]

durrancs Rendőr. [Vagy a lövésre utaló durrant után, vagy pedig a tolvajnyelvi durrant 'lop' alapján, miután a rendőr a tolvajt üldözi.]

dzsé Rendőr. [ < zsé, drazsé.]

dzsekás Rendőr. [< dzsé, talán a hékás szó analógiájára.]

emeletes paraszt, emeleteszsaru Lovasrendőr.

fakabátos Rendőr. [A középületek, követségek közelében felállított őrbódéról.]

fejes Detektív. A multkori bukásom alkalmával afejes szlihácsra akart vinni 'vallomást akart kicsikarni' (Berkes: A tolvaj élet ismertetése 161).

fejvadász Motorkerékpáros forgalmi rendőr, aki az utcán cirkálva lesi a szabálytalanul hajtó gépkocsikat.

feketelábú Próbaidős rendőrlegény. [Fekete szalonnadrágjáról.]

főfejes, főhekus Detektívfőnök, vezető rendőrtisztviselő.

gumizsaru Kerékpáros rendőr.

hadács Rendőrségi besúgó. [Ném. Hadatsch 'rendőr'.]

hajmán Rendőr. [< ? ném. Hai! Mann! 'hé, ember!']

hasznos-andor gúny Rendőr. [< mihaszna-andrás.]

hé 1. Rendőr. 2. Detektív. [Jid. 'rendőrség'.]

hécenker Rendőrtiszt.

hek Rendőr.

hekus 1. Detektív. 2. Rendőr.

hekusbotos Detektív.

Hekus Dönci Rendőrgyilkos bűnöző, aki megszökött a Markó utcai börtönből.

hekusdönci Elvetemült bűnöző.

hekuslonci Női rendőr. [A Pesti Posta c. vicclap állandó figurája volt az utcán posztoló csinos rendőrnő, HekusLonci néven.]

hesz, hösz Rendőr.

káhé Közlekedési rendőr. ["K" jelzése után.]

kanász Rendőr. [Gúny. a paraszt, andrás analógiájára; célzás származására, modorára, beszédére és durva föllépésére.]

kék Rendőr 1880 körül. [A rendőrök egyenruhájának kék színe után.]

kékmadár Rendőr 1948 körül. [A rendőrség új kék színű egyenruhája + jómadár.]

kész, kéz Rendőr.

két tojás pohárban tréf A forgalmasabb útkereszteződésekben üvegborítású tornyocskában ülő közlekedési rendőr. [Célzás arra, hogy a rendőr férfi.]

kiberer, kibi, kimájer, kopó, kutya Detektív.

lonci(ka) Női rendőr. [<Hekus Lonci.]

majomketrec Közlekedési rendőrtorony, női rendőrrel.

marci Detektív.

mesterhekus tréf Mesterdetektív.

mihaszna-andrás Rendőr. [A Borsszem Jankó című vicclap azonos nevű állandó alakja után.]

müezzin Polgári ruhás közlekedési rendőr, aki a forgalmasabb útkereszteződéseknél (rendszerint egy kis toronyból) hangszóróval figyelmezteti, oktatja az embereket a helyes közlekedésre.

paraszt, prosztó Rendőr. [Mert a legtöbb rendőr vidékről került a fővárosba. A tolvajnyelv a parasztot prosztó-nak mondja.]

pléhhasú, pléhhuszár, számos Rendőr. [A derékszíjon bádogba vágott számmal voltak a rendőrök megjelölve.]

pondró Rendőr.

razsu, rezsi, saru Rendőr. [< zsaru.]

rudnaihuszár Rendőr 1900 után. [Rudnay Béla (1896--1906-ig volt rendőrfőkapitány) neve után.]

sajt(os) Rendőr. [A tolvajoknak "bűzlik" az a hely -- akárcsak a sajt --, ahol egy rendőr megjelenik.]

szivárvány argó Rendőr. [Tarka, sok színt mutató öltözéke után: a régi rendőrnek piros nadrágja, kék zubbonya és fekete kalpagja volt, rajta fehér lószőrfarkkal.]

tré Rendőr. [Argó tré 'rossz'.]

varga argó 1. Rendőr. 2. Detektív.

vízcsattantó Rendőrellenőr. [Előtte a rendőrök előírás szerint lábcsapkodással álltak vigyázzba, ami esőben vagy locsolás után sárfrecskendezéssel járt.]

vizsla Detektív.

zrí argó Rendőr. [Argó zrí 'lárma, botrány, esemény, kavarodás'.]

zsaró Rendőr. Nem fázok én a zsarótól, Ha mátós vagyok (tolvajdal).

zsaru argó Rendőr.

zsé, zsekás, zsernyák Rendőr. [A zsaru kezdőbetűjéből.] De már jött is a zsé, lebuktatott és behozott az Oberhére (Simon: Itt az ősz... 1).

2. Rendőrség, bíróság, börtön

andrási-út(-hatvan) Politikai rendőrség. [Budapest Andrássy út 60. sz. alatti politikai rendőrség után.]

ávómária-tér Jászai Mari tér. [A Jászai Marit éren volt az ávó (államvédelmi osztály) palotája + szójáték az Ave Maria-val.]

balhé Rendőrség.

botoskégli Rendőrőrszoba. [Argó botos'rendőr'+ kégli 'szoba'.]

egeres A budapesti toloncház földszinti helyiségei, ahol az újonnan érkezőket gyűjtik. [Sok egér volt benne.]

feketemária argó Rabszállítókocsi.

felfirkál, fölrajzol Rendőrutcán felír valakit kihágás miatt.

felsőhé Ügyészség.

főhé, főkapi, főkapu Budapesti rendőrfőkapitányság.

hajtás argó Razzia.

hatvan Politikai rendőrség. [Budapest Andrássy út 60. után, ahol a politikai rendőrség székelt.]

haulem Rendőrség.

Rendőrség. [Jid. 'rendőrség'.]

henger 1. A bűnügyi nyilvántartás fényképe. 2. Ujjlenyomat a bűnügyi nyilvántartó részére. [Az ujjlenyomat vétele előtt festékes hengerrel mázolták be a bűnöző ujjait.]

holdas 1956: A fogház kivégző udvara. [Hajnalban, még holdvilágnál történtek a kivégzések.]

hotelboda Rendőrfőkapitányság 1910 előtt. [Boda Dezső volt budapesti rendőrfőkapitány (1863--1918, 1906-tól főkapitány).]

Hotelmarkó A budapesti törvényszéki börtön a Markó utcában.

jergli 1. Toloncház. 2. Börtön, fogda.

jerglibájisz argó Toloncház.

jönakirály Razzia. [Ha I. Ferenc József király Budapestre látogatott, megelőzőleg széleskörű razziát tartottak.]

káposztáskocsi Lovaskocsi rabszállításra. [A káposzta tolvajnyelven 'futás, menekülés'.]

kétszázas Hírhedt börtöncella budapesti főkapitányságon. [A 200 ajtószám után.] Nemrégiben átszámozták, de még ma is csakigy emlegetik: a kétszázas. Itt őrzik a letartóztatott foglyokat. (Sági: Titkok könyve 124).

kimeszel argó Kitilt a fővárosból. (Ld. mész)

közös A budapesti gyűjtőfogházban, rendőrfőkapitányságona közös női-férfi fogda.

Markó 1. A Markó utcai törvényszék és fogház. 2. Börtön. Sose lássam a Markót, ha én voltam! -- védekezett alvilági humorral a vagány (Fűrész 1/3: 6).

Markó-siti, Markó-szanatórium tréf, Markó-sztrít A Markó utcai fogház. [Argó sitt, siti 'börtön'.] Ha elhízott, menjen a Markó szanatóriumba (Detektiv 3/4 (1921. január 26.): 7).

meseautó Rabszállító rendőrségi gépkocsi.

mész argó Kitiltás Budapestről. [Argó mesz' halott', jid. mesz 'hulla': ha a bűnözőt kitiltották, eltűnt, mintha meghalt volna.]

meszet kapott, meszelve van, meszes Kitiltották a fővárosból.

Mosonyi-utca A budapesti toloncház a Mosonyi utcában. A Mosonyi-utcában házasodott: Pénzért házasságot kötött egy toloncházban fogva tartott nővel, hogy az kiszabaduljon.

nagybalhé, nagylárma argó Budapesti rendőrfőkapitányság.

negyvennyolcaskör tréf A volt budapesti erkölcsrendészeti osztály az Ó utca 48 sz. alatt. [Ugyancsak az Ó utcában volt a 48. szám alatt a Negyvennyolcas Kossuth-párti Kör helyisége is.]

óberhé argó Rendőrfőkapitányság. [Ném. ober 'fő, felső' + argó 'rendőr, rendőrség'.] ...azoka kutya kibererek mindig megcsipnek. Most is így kerültem az óberhére. (Gegus: A börtön felé 16).

rabomobil Budapesti rendőrség rabszállító gépkocsija. [rab Æ automobil.]

zöldkocsi argó Rabszállító lovaskocsi. [Zöldszínű volt.]

zríkígyó Prostituáltak sorbanállása a budapesti főkapitányság előtt az egészségi lap megújításáért.


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz