Jelek, rövidítések

ált.: általában, általános

am.: amerikai

ang.: angol

argó: tolvajnyelvi, argó

fr.: francia

gúny, gúny.: gúnyos(an)

héb.: héber

jid.: jiddis

lat.: latin

ld.: lásd

m.: magyar

ném.: német

obsz.: obszcén

ol.: olasz

szój.: szójáték

ti.: tudniillik

tréf tréf.: tréfás(an)

ua.: ugyanaz

ún.: úgynevezett

vö.: vesd össze!

-->: arra a szóra mutat, ahol a címszó magyarázata megtalálható

<--: a jelentésváltozás iránya

<: a szavak alakulásának iránya

+: összetétel

Æ : szóvegyülés, kontamináció


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz