V. Közlekedés

1. Lófogatú járművek
2. Motorhajtású járművek

Egész várostörténelem tárul elénk. Szemléltetőbben kapjuk Budapest közlekedésének fejlődését, mintha szakmunkát olvasnánk. Száz évre tekinthetünk vissza úgyszólván közlekedésünk bölcsőjéig. Elvonulnak előttünk a lófogatú bérkocsik és fuvaroskocsik, az ugyancsak lófogatú tremvé-n át az első villamosig. Találkozunk, mint nagy újítással, a gumikerekű bérkocsikkal és annak gavallérjaival, amint a Stefániá-n végighajtatnak, de itt vannak a szegényebb néposztály kedvelt utasszállító járművei, az omnibuszok is, Pest régi kedves emlékei. Azután eltűnnek ezek a régi lóvontatta cájg-ok, és a villanyos jön helyükbe, bár ezek egyeduralmát később még újabb járművek kezdték kitörni. És most már olvashatunk bérautókról, autóbuszokról és az ezeken való -- legtöbbször szabálytalan -- közlekedésről alkotott szavakat.

De nemcsak a közúti közlekedés vonul el szemeink előtt, hanem a sikló, a fogaskerekű, a HÉV, a MÁV vonatai és az újabbkori trolibuszok, hogy a sor végére érve megismerkedjünk a légi közlekedésre vonatkozó fattyúszavakkal is.

Nézzük a régieket egy kicsit. Mennyi kedves emlék, mennyi romantika egy-egy Stefánia úti porcelánfuvar-ban, milyen előkelő dolog volt gumirádlerezni vagy stefániázni. És milyen megvetett, szükségszerűség volt a konflis, és mennyi megvetés van ennek a járműnek börgő nevében.

A sokszor megénekelt omnibusz omli, omlibusz, omnicsek alakban jelenik meg előttünk, hogy a szellemes lófejű elnevezést ne is említsük.

Emlékeinkben kotorászva, milyen kedvesen hangzik ma már az akkoriban gúnyszámba menő Propeller "kapitány" fontoskodóan elhangzott"elere" kiáltása. Szegény kapitány, bizonycsak vízi fiákeres volt, vagy legjobb esetben hajósezredes, ki a maga szemétdombján, pardon propi-ján, propicsek-én mégis csak nagy úr volt.

Közúti közlekedésünk villamosítása egyszeriben eltörölte ezt a régi kedves pesti kedélyességet, és egy tülekedő, egymást taposó nagyvárosi közönséget termelt ki, kinek nem annyira humora, mint inkább mindent megszóló kritikája csendül ki szavainkból. Még a legelején becézi a villamost, mikor vili-nek, vilcsi-nek, vilusz-nak, vilgá-nak vlanyi-nak stb. nevezi, de később már csak a villamosokon való közlekedésre és ennek vezető személyzetére fordul figyelme. No meg a diákság szabálytalan közlekedésére. Így kalauzból kalahiúz lesz, mert hiúz szemekkel ügyel rá, hogy ki váltott jegyet és ki nem, a kalauznő pedig ugyanezen meggondolás alapján kalóz néni lesz. A sínigazgató gyerek váltóigazgató-vá lép elő, míg a vezető vezér-ré. Ha akad is humor ezekben az elnevezésekben, de kedély, az nem.

A humor talán még egyszer bukkan fel, ha a légi közlekedés repülőgép szavát nézzük, és a légi biká-val találkozunk. De ez sem új, hiszen a századeleji Siófokra igyekvő szombat délutáni utasok, a férjek vonatának neve volt bikavonat. Ezt húzták rá azután a Siófokra szálló repülőgépre, és elkeresztelték légi biká-nak.

De ne emlékezzünk és ne sopánkodjunk, hanem vegyük sorra szavainkat úgy, amint vannak, amint elénk tárulnak, így is megismerhetjük közlekedésünk történetét.

1. Lófogatú járművek

börgő Egyfogatú bérkocsi. [A bőrülés, bőrernyő + zörgő, mert a vasalt kerekek zörögtek a kockaköveken.]

cajgli Kétfogatú bérkocsi. [Bécsi ném. Zeug 'ua.'.]

fikus tréf Kétfogatú bérkocsi hajtója, fiákeres.

gumirádli(s), gumitalpú Kétfogatú gumikerekű bérkocsi. [Ném. Gummiradler 'gumikerekű bérkocsi'.] Itt a konflis, gumirádlis, Szökjünk ez most aktuális (Dal a Smólen Tóni című operettből).

gumirádlizik Kétfogatú bérkocsin kocsikázik, utazik.

hullafiáker Az egyetemi bonctani intézet hullaszállítókocsija.

iroda Lófogatú teherkocsi ülése alatti és mögöttirész. [Hurcolkodáskor a fuvarosok a szemétre került zománc és másfeliratú táblákat, mint "Iroda", "Tilos a bemenet", "Igazgató" stb. összeszedik, és oldalt a bakra szögezik. Innen az elnevezés. Általában ide dugták el a szállított holmiból ellopott dolgokat.]

kalodont Omnibuszkocsi. [A kocsik oldalára festett feltűnő nagyméretű Kalodont fogkrémreklámból.]

kettősjassz argó Kétfogatú teherkocsi. [Tolvajnyelven jász 'kocsi'.]

konfertáblis, konfortáblis 1. Egyfogatú bérkocsi. 2. Egyfogatú bérkocsi hajtója. [Ném.-fr. confortable 'egyfogatú bérkocsi'.]

konfortábli, konflis Egyfogatú bérkocsi. [A konflis a konfortáblis-ból rövidült.]

(konflis)stand Lófogatú bérkocsik kijelölt helye az utcasarkokon.

lófejű 1. Omnibusz. 2. Lóvasút. [Ti. ló húzta].

lófejű gőzös Lóvasút.

omli(busz), omnicsek, ónibuc tréf Omnibusz.

porcelánfuvar A bérkocsi céltalan bolyongása szerelmespár szolgálatára. [Vö. bécsi ném. Porzellanfahr 'ua.', mert olyan lassan, lépésben hajtott, mintha törékeny árut, porcelánt szállított volna.] Olvasó, ha a Stefánia-ut külső részén... egy konflist (látsz)... emelj kalapot, mert ebben a lefüggönyözött konflisban Afroditének áldoznak, -- porcellán-fuvar képében (Tábori--Székely: Erkölcstelen Budapest 47).

stand --> konflisstand.

stefániázik A városligeti Stefánia úti kocsikorzón kocsikázik.

tauszki Bútorszállító kocsi. [Tauszki Miksa szállító cége helyezte üzembe először ezt a kocsifajtát.]

2. Motorhajtású járművek

bajzli, bárzli, batár, bázsli Villamos. ...egyszer este a bázslin (villamoson) zónáztam (ingyen utaztam) (Detektiv 3/25: 8). [A batár kivételével ném. tolvajnyelvi eredetű szóból származó alakváltozatok.]

bikavonat A balatoni üdülőhelyekre a fővárosból indított hétvégi vonat. [A Balaton mellett üdülő feleségükhöz utaztak ezzel a férjek.]

bur(vasút) A Rákospalotára közlekedő villamos. [Budapest-Újpest-Rákospalota eredetileg önálló villamostársaságnevének kezdőbetűi: B. U. R.]

cingaj, csili, csinga(j) Villamos. [A villamos csengőjének hangját utánzó szavak.]

csingajbárzli argó Villamoskocsi.

csütülő Villamosütköző. [Csatoló + csücsülő: szójáték, ugyanis az utcagyerekek ezen ülve utaztak.]

delej Villamos. [Régi delejesség 'villamosság' szóból.]

duli Autóbusz.

dzsunki Villamos. [Dzsunka 'folyami dereglye, amelyen sokgyermekes családok laknak': a villamoson is fürtökben lógnak az emberek.]

elere A pesti és budai part között a Dunán közlekedő csavargőzős kapitánya. [A régi német nyelvű személyzet svábosan ejtetteaz előírt "Előre!" indító vezényszót.]

feketefuvar Gépkocsivezető által saját zsebére végzett illegális kocsiztatás, szállítás. [Feketén 'illegálisan, titokban].

fogas Fogaskerekű vasút a Városmajortól a Széchenyi-hegyre.

füttyös Indító villamoskalauz. [A megállókban füttyszóval indít.]

hajó Villamos. [Az új villamoskocsi öblös, hosszúkás, áramvonalas alakja után.]

hajósezredes, vízi fiákeres tréf Dunai csavargőzös kapitánya.

héblizik Villamos, vagy autóbusz vezetője lassan hajt, hogy a kalauz minden utassal megváltathassa a jegyet. [Ném. heben 'emel', mert fölemeli, fölveszi az utasokat.] ...a vezetője az ő [ti. a kalauznő] szép szeméért "héblizik" (lassan, óvatosan indul, minden utast felszed, hogy a kalauz több jegyet adhasson el) (Esti Budapest 4/109 (1955. május 11.): 2).

igazgató -->váltóigazgató úr.

kalahiúz, kalóz, klajzi, klauzi tréf Kalauz.

kalóz néni Kalauznő.

kisrolman Villamos. [A tolvajnyelvi rolman 'vasút' szóból, mert kisebb annál.]

lanyi, lanyó Villamos. [< Villanyos.]Lógok az élet nagy lanyiján, nincsen kajám és nincsen piám.

légibika tréf Hétvégi légijárat a fővárosból a balatonvidéki üdülőhelyekre. [A bikavonat mintájára.]

lépcsőház tréf A villamos lépcsője.

löki A villamos ütközője, lökhárítója.

lyukasztó tréf Villamoskalauz.

madzagvasút 1. Helyiérdekű vasút. 2. Villamosvasút. [Keskenyebb a vágánya, mint a vasúté.]

makszizás A kalauz csalása a kültelki hosszú autóbuszjáratokon, amikor a pénzt elveszi, de az utasnak nem ad jegyet.

monog Villamos.

panni tréf Villamoskalauznő.

prolibusz tréf Trolibusz.

propi(csek) tréf Dunai csavargőzös (budapesti helyijárat). [< propeller.]

sárga vasút Villamos. [Régen a pesti oldalon közlekedő villamosok sárga színűek voltak, mert külön társaság kezelésében voltak.]

stég argó A villamos járdaszigete.

stuka Négytengelyes, gyorsjáratú, egy kocsiból álló, csukott villamoskocsi 1940 után. [A fékezéskor olyanféle hangot ad, mint a ném. zuhanóbombázó repülőgépek a második világháborúban + nagy gyorsaságuk.]

szlanyi Villamos. [< lanyi.]

szlanyizik 1. Villamoson utazik. 2. Lépcsőn, ütközőn utazik, hogy ne kelljen jegyet venni.

troli Trolibusz ma már általános alakja.

tuja 1. Villamos. 2. A villamos ütközője. [Szójátéka villamos hátulján lévő ütköző miatt: hátulja > tulja > tuja.]

tujázik, tujózik A villamos ütközőjén, a kocsi hátulján utazik.

tülköl A villamos csenget. [A régi postakocsi tülkölésének emléke.]

(váltó)igazgató (úr) tréf A villamos váltójátkezelő, igazgató váltófiú. [Tréf. előkelősítés és szójáték.]

vezér tréf Villamosvezető.

vilcsi, vilusz, villámos, villinger, vilga, vili, vilicsek, vlanyi, zlanyi, zlónya, zóna Villamos.

zónázik Villamoson jegy nélkül utazik.

zónya, zotyó Gépkocsi. [< zötyög.]

zotyóbusz tréf Autóbusz.

zsiga Kispesti autóbusz.

zsuga Villamos-, autóbusz- vagy trolibuszjegy. [<-- Tolvajnyelvi zsuga 'kártya, igazolvány'.]


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

VIII. Személynevek

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz