Officina Textologica

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/

 

1. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. Debrecen, 1997. (98 lap)

2. Koreferáló elemek — koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése). Szerk. Petőfi S. János. Debrecen, 1998. (279 lap)

3. Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez (Magyar nyelvű szövegek elemzéséhez). Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 1999. (147 lap)

4. Koreferáló elemek — koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Szerk. Dobi Edit–Petőfi S. János. Debrecen, 2000. (223 lap)

5. Grammatika — szövegnyelvészet — szövegtan. Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2001. (147 lap)

6. Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2002. (140 lap)

7. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: téma–réma szerkezet). Szerk. Petőfi S. JánosSzikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2002. (166 lap)

8. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Debrecen, 2002. (200 lap)

9. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: tematikus progresszió). Szerk. Petőfi S. JánosSzikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2003. (119 lap)

10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. (Fogalmi sémák). Szerk. Petőfi S. JánosSzikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2004. (141 lap)

11. Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. (Három közelítés). Szerk. Petőfi S. János. Debrecen, 2005. (123 lap)

12. A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Szerk. Petőfi S. JánosSzikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2005. (133 lap)

13. Csűry István: Kis könyv a konnektorokról. Debrecen, 2005. (196 lap)

14. A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk. Dobi Edit. Debrecen, 2008. (123 lap)