OFFICINA TEXTOLOGICA 5.

Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez

Magyar nyelvű szövegek elemzése

Diszkusszió

 

Szerkesztette

Szikszainé Nagy Irma

 

Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója

Debrecen, 2002

 

Officina Textologica

Főszerkesztő:
Petőfi S. János

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Kertész András
Kiss Sándor
Kocsány Piroska
Pelyvás Péter
Szikszainé Nagy Irma
Sztanó László

Technikai szerkesztő:
Dobi Edit

Borítóterv:
Varga József

 

A kötetet lektorálta:
Raisz Rózsa

Péntek jános

 

Ez a kiadvány az OTKA (29823) támogatásával készült

 

ISSN 1417–4057
ISBN 963 472 706 9
Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya

Nyomta a Center Print Kft.