OFFICINA TEXTOLOGICA 5.

Grammatika — szövegnyelvészet — szövegtan

 

Szerkesztő Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma

Kossuth Egyetemi Kiadó

Debrecen, 2001

Főszerkesztő:
PETŐFI S. JÁNOS

Szerkesztőbizottság:
HOFFMANN ISTVÁN
KERTÉSZ ANDRÁS
KISS SÁNDOR
KOCSÁNY PIROSKA
PELYVÁS PÉTER
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA
SZTANÓ LÁSZLÓ

Technikai szerkesztő:
PÓCZOS RITA

Borítóterv:
VARGA JÓZSEF

A kötetet lektorálta:
HUNYADI LÁSZLÓ
MAROSVÁRI MÁRIA


ISSN 1417-4057
ISBN 963 472 549 X
Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya

Ez a kiadvány az OTKA (29823) támogatásával készült