Officina Textologica 7.

 

A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai

 

Linearizáció: téma–réma szerkezet

 

 

 

Szerkesztette

Petőfi S. János

Szikszainé Nagy Irma

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem

Kossuth Egyetemi Kiadója

2002

 

 

Officina Textologica

Főszerkesztő:
Petőfi S. János

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Kertész András
Kiss Sándor
Kocsány Piroska
Pelyvás Péter
Szikszainé Nagy Irma
Sztanó László

Technikai szerkesztő:
Dudás Györgyi

Borítóterv:
Varga József

 

A kötetet lektorálta:
Hunyadi László

Kiss Sándor

 

Ez a kiadvány az OTKA (29823)

támogatásával készült

 

 


ISSN 1417–4057
ISBN 963 472 714 X
Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya

Nyomta a Center Print Kft.