OFFICINA TEXTOLOGICA 3.

Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez

(Magyar nyelvű szövegek elemzéséhez)

Szerkesztette: Szikszainé Nagy Irma

Kossuth Egyetemi Kiadó

Debrecen, 1999

Főszerkesztő:
PETŐFI S. JÁNOS

Szerkesztőbizottság:
HOFFMANN ISTVÁN
KERTÉSZ ANDRÁS
KISS SÁNDOR
KOCSÁNY PIROSKA
PELYVÁS PÉTER
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA
SZTANÓ LÁSZLÓ

Technikai szerkesztő:
DOBI EDIT

Borítóterv:
VARGA JÓZSEF

Akötetet lektorálta:
BENKES ZSUZSA
MÁTÉ JAKAB

ISSN 1417-4057
ISBN 963 472 344 6
Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya

Ez a kiadvány az OTKA (P 31172) és a DAB támogatásával jött létre.