Dobi Edit

 

 Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója

Debrecen, 2002

 

 

Officina Textologica

Főszerkesztő:
Petőfi S. János

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Kertész András
Kiss Sándor
Kocsány Piroska
Pelyvás Péter
Szikszainé Nagy Irma
Sztanó László

 

Lektorálta:

Petőfi S. János

 

 

Ez a kiadvány az OTKA (P042234) támogatásával készült.

 

ISSN 1417–4057
ISBN 963 472 712 3
Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója

Borítóterv: Varga József

Nyomta a Center Print Kft.