OFFICINA TEXTOLOGICA 4.

Koreferáló elemek — koreferenciarelációk

(Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió)

Szerkesztő Dobi Edit–Petőfi S. János

Kossuth Egyetemi Kiadó

Debrecen, 2000

Főszerkesztő:
PETŐFI S. JÁNOS

Szerkesztőbizottság:
HOFFMANN ISTVÁN
KERTÉSZ ANDRÁS
KISS SÁNDOR
KOCSÁNY PIROSKA
PELYVÁS PÉTER
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA
SZTANÓ LÁSZLÓ

Technikai szerkesztő:
DOBI EDIT

Borítóterv:
VARGA JÓZSEF

A kötetet lektorálta:
BALÁZS GÉZA
TOMKA BEÁTA


ISSN 1417-4057
ISBN 963 472 431 0
Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya

Ez a kiadvány az OTKA (29823) támogatásával készült