OFFICINA TEXTOLOGICA 1.

Petőfi S. János

Egy poliglott szövegtani-szövegnyelvészeti
kutatóprogram

Sorozatszerkesztő: Petőfi S. János

Kossuth Egyetemi Kiadó

Debrecen, 1997

Főszerkesztő:
PETŐFI S. JÁNOS

Szerkesztőbizottság:
HOFFMANN ISTVÁN
KERTÉSZ ANDRÁS
KISS SÁNDOR
KOCSÁNY PIROSKA
PELYVÁS PÉTER
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA
SZTANÓ LÁSZLÓ

Technikai szerkesztő:
DOBI EDIT

Borítóterv:
VARGA JÓZSEF

Ezt a kötetet lektorálta:
KLAUDY KINGA
TOLCSVAI NAGY GÁBOR

ISSN 1417-4057
ISBN 963 472 171 0
Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya