Nyelv és evolúció

 

Kötelező olvasmányok

Csányi Vilmos: Az emberi természet. (Humánetológia). Bp., 1999.
Kis Tamás: Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben
(Összefoglaló áttekintés). Debrecen, 2003.
Sándor Klára–Kampis György: Nyelv és evolúció. Replika, 40 (2000. június): 125–143. (PDF)

 

Szakirodalom, olvasnivaló
(A *-gal megjelölt munkák szövegükben felhasználva is belekerültek a félév anyagába. A bibliográfiai tételek sorrendje a félév menetét követi.)

Hasznos szócikkek a Wikipédiából:
Evolúció | East Side Story | Nagy Kiugrás | Mitokondriális Éva | Nemi szelekció
Vízimajom-elmélet | Australopithecus | Homo erectus | Neandervölgyi ember
Asch-kísérlet | Milgram-kísérlet | Stanfordi börtönkísérlet

Kampis György: Újra győz az evolúcióelmélet? (A Mindentudás Egyetemén 2006. május 8-án tartott előadás), videófelvétele

Weinberg, Steven: Megtervezett világegyetem?

Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek. (Az evolúció általános elmélete). Bp., 1988.*

Szilágyi András: Csányi Vilmos, Evolúciós rendszerek. (Az evolúció általános elmélete).

Mayr, Ernst: Mi az evolúció? Bp., 2003.

Csányi Vilmos: Az emberi természet. (Humánetológia). Bp., 1999.*

Csányi Vilmos: Az emberi természet biológiai gyökerei. (A Mindentudás Egyetemén 2003. december 8-án tartott előadás), videófelvétele

Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés. Bp., 2006.

Nánay Bence: Elme és evolúció. Bp., 2000.

Kampis György: Az evolúció keresztútján. BUKSZ 1999 tél, 400–403.

Kampis György: Test és tudat egysége és távolsága. Magyar Tudomány, 2001/10.*

Kampis György: A naturalizmus jelentősége ma. Magyar Tudomány, 2002/3.

Kampis György: A naturalista alternatíva a filozófiában.

Naturalizmus.hu | Filozófiai_naturalizmus

Kampis György: Az elme dinamikus modelljei. In: A megismerés vizsgálata. Szerk. Gervain J. és Pléh Cs. Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, megjelenés alatt.*

Kampis György: Test és elme. In: Filozófia az ezredfordulón. Szerk. Nyíri K. Áron Kiadó, Budapest, 163–178. (Elhangzott a Filozófia az ezredfordulón c. konferencián, Kecskeméten, 2000. március 25-én.)*

Sándor Klára: A naturalista nyelvészet felé. Észlelés, szimbólum, tudat: a magyar kognitív tudomány tíz éve. 10. MAKOG konferencia, Visegrád, 2002. január 28.*

Clark, Andy: A megismerés építőkövei. Bp., 1996, 1999.

Nánay Bence: Új divat a tudatfilozófiában: A konnekcionizmus. BUKSZ 1996.*

Pléh Csaba: A nyelvi kompetencia evolúciója. In: A tudat evolúciója — mai szemmel. Szerk. Balogh Tibor. Bp., 1987. 43–8.

A nyelv keletkezése. Összeáll. Pap Mária. Bp., 1974.

 • Zánthó Róbert: A nyelv keletkezése. In: Zánthó Róbert: Generalia. (Nyelvészeti Füzetek 1.) Szeged, 1994. 135–153.
 • Crystal, David: A nyelv eredete. In: David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Bp., 1998. 365–369.
 • Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. (Hogyan hozza létre az elme a nyelvet?) Bp., 1999.
 • Ronald Wardhaugh: Pidgin és kreol nyelvek. In: Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika. Bp., 1995. 53–77.
 • H. Varga Márta: A kreol nyelvek kialakulása és az anyanyelv-elsajátítás, nyelvkeletkezés kérdése
 • Robert A. Hall: Pidgin nyelvek és kreol nyelvek. In: Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény V/2. Bp., 1984. 282–93.
 • Keveréknyelvek. In: A világnyelv. Vál. és szerk. Antal László. Bp., 1984. 175–206.
 • Fodor István: Pidzsin és kreol nyelvek. In: A világ nyelvei. Főszerk. Fodor István. Bp., 1999. 1191–3.
 • Vajna Tamás: Új nyelvteória. Ősemberek ószavai. In: HVG, 2000/13. szám (2000. április 1.): 76–77
  (Johanna Nichols elméletének bemutatása)
 • Szunyogh szabolcs: Mikor keletkezett az emberi nyelv? In: Köznevelés, 56/24 (2000. június 16.): 14–16.

Dunbar, R.I.M.: Co-Evolution of Neocortex Size, Group Size and Language in Humans

Smith, John Maynard–Szathmáry Eörs: A nyelv eredete. In: John Maynard Smith–Szathmáry Eörs: Az evolúció nagy lépései. Bp., 1997. 339–375.*

Szathmáry Eörs: Az emberi nyelvkészség eredete és a „nyelvi amőba”. Magyar Tudomány, 2002/1: 42–50.*

Fedor Anna–Ittzés Péter–Szathmáry Eörs: A nyelv evolúciójának biológiai háttere. Magyar Tudomány, 2010/5: 541–

Beszámoló az ELTE Etológia Tanszékének munkájáról*

Csányi Vilmos: Bukenc és Jeromos. (Hogyan gondolkodnak a kutyák?) Bp., 2000.*

Csányi Vilmos–Miklósi Ádám: A kutya mint a korai emberi evolúció modellje. In: Magyar Tudomány, 1998/9: 1043–1053.

Sándor Klára–Kampis György: Nyelv és evolúció. Replika, 40 (2000. június): 125–143. (PDF)*

Nyelvkeletkezés és evolúció. (A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 2014. évi tavaszi előadás-sorozata)

Zolnai Vilmos: A művészetek eredete. (Pokoljárás). Bp., 1983.*

Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Szerk. Galgóczi László. Szeged, 1999. 133–171 = Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szerk. Sándor Klára. Szeged, 2001. 7–48.*

Sándor Klára: Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In: Nyelvi változó — nyelvi változás. Szerk. Sándor Klára. Szeged, 1998. 57–84.

Sándor Klára: A nyelv „gyenge pontjai”. In: Néptörténet — nyelvtörténet. (A 70 éves Róna-Tas András köszöntése). Szerk. Károly László és Kincses Nagy Éva. Szeged, 2001. 119–135.*

Sándor Klára: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: kisebbségi kétnyelvűség. In: Regio, 6 (1995)/4: 121–46 = Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szerk. Sándor Klára. Szeged, 2001. 83–110.

Sándor Klára: Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új vagy újra a régi? In: Mobil információs társadalom. (Tanulmányok). Szerk. Nyíri Kristóf. Bp., 2001. 83–93.

Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp., 1984, 2000.

Békés Vera: A hiányzó paradigma. Debrecen, 1997.

Sándor Klára: A hiányzó paradigma. In: Magyar Tudomány, 1999/11: 1387–1392.

Sándor Klára: A megtalált paradigma. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1999/4–5, 595–606.

Csányi Vilmos: A tudományok nyitott, szabályozott hiedelemrendszerek. In: Magyar Tudomány, 1998/9: 1065–1068.

Beck Mihály: Tudomány — áltudomány. Második, bővített kiadás. Bp., 1978.

Sándor Klára: „ ... ki nem nyelvész: én vagy te?”

Szunyogh Szabolcs: Van-e szükség nyelvművelésre? [Beszélgetés Sándor Klárával]. In: Köznevelés, 2001/14 (április 6.), 7–9.

További érdekes helyek:
Sándor Klára weboldala
Kampis György weboldala
ELTE TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének
Akadémiai-Filozófiai Nyitott Egyeteme
Cognitive Sciences Web Server
Evolúció.lap.hu
Az evolúció bizonyítékai
Csermely Péter: Az élet születésének biokémiája
Szathmáry Eörs: Az élet keletkezése
Nánay Bence: Elme és evolúció