Üdvözöljük honlapunkon!


Az Onomastica Uralica kutatási program arra vállalkozik, hogy publikációs fórumot biztosítson az uráli nyelvek névkutatói számára, s ezzel elősegítse az uráli nyelvek onomasztikai szempontú vizsgálatát. A program fontos törekvése, hogy ezeket az eredményeket hozzáférhetővé tegye a nemzetközi onomasztika számára is: ezért a publikációkat angol és orosz nyelven tesszük közzé. E két nyelven jelennek meg a közlemények az Onomastica Uralica című periodikában nyomtatott formában, ezen a honlapon azonban a publikációkat a fenti nyelvek mellett a nagyobb uráli nyelveken, magyarul, finnül és észtül is hozzáférhetővé tesszük, amennyiben a tanulmány szerzői e nyelvek valamelyikén is rendelkezésünkre bocsátották munkájukat.


A kiadványban és a honlapon tanulmányokat közlünk az uráli nyelvek hely- és személynévkutatása, valamint az egyéb tulajdonnévfajták vizsgálata, továbbá az általános névelmélet köréből. Bemutatjuk az egyes uráli nyelvek jelentősebb onomasztikai kutatási programjait, és ismertetéseket adunk közre a fontosabb névtani kiadványokról. Megemlékezünk a jeles névkutatók évfordulóiról is. Az Onomastica Uralica program emellett lehetőség szerint igyekszik összehangolni az uráli nyelvekre vonatkozó onomasztikai kutatásokat, s ebből a célból tematikus köteteket is közread meghatározott témakörökből.


Az Onomastica Uralica program nyitott minden névkutató szakember számára: a szerkesztőbizottság anonim lektoráltatást követően örömmel jelenteti meg a hozzá beérkező írásokat, és támogatóan vesz pártfogásába minden olyan javaslatot, amely elősegítheti az uráli nyelvek névkutatásának fejlesztését és segítését.


Kérjük a szerzőket, hogy kézirataikat (lehetőleg elektronikus változatban is, a különleges betűkészleteket beágyazva!) a szerkesztőknek az alábbi címekre juttassák el:


Debreceni Egyetem / University of Debrecen
Magyar Nyelvtudományi Intézet / Institute of Hungarian Linguitsics
4010 Debrecen, Pf. 54.
Tel.: +36-(52)512-923
Fax: +36-(52)512-923


Hoffmann Istvánhoffmann.istvan@arts.unideb.hu
Tóth Valériatoth.valeria@arts.unideb.hu
Maticsák Sándormaticsak.sandor@arts.unideb.hu

University of Helsinki
Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Faculty of Arts
PB 24
FI-00014

Terhi Ainialaterhi.ainiala@helsinki.fi