Szleng és lexikográfia

Szerkesztette Szabó Dávid és Kis Tamás

Debreceni Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2012

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6 (.pdf)

Kis Tamás: A magyar szlengszótárakról 7–53 (.pdf)

Szabó Dávid: Három fontos szótár (Napjaink francia argószótárai) 55–76 (.pdf)

Pátrovics Péter: A német szleng és lexikográfiája 77–110 (.pdf)

Coleman, Julie: Angol szleng- és tolvajnyelvi szótárak 111–147 (.pdf)

Cseresnyési László: Tabuszavak az angol kultúrában és a lexikográfiában 149–178 (.pdf)

Green, Jonathon: A szlengről komolyan (Egy szlengszótáríró gondolatai) 179–206 (.pdf)

A kötet szerzői 207–208 (.pdf)


Szleng és lexikográfia

Lektorálta: Kövecses Zoltán

A fordításokat az eredetivel egybevetette: Kovács Máté

Borítóterv: Varga József


© Szabó Dávid, Kis Tamás, 2012
© Szerzők, 2012
Magyar fordítás © Fordítók, 2012
© Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is

ISBN 978-963-318-240-6
ISSN 1417-7730

Kiadta a Debreceni Egyetemi Kiadó,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta főigazgató
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében 2012-ben
Terjedelem: 18,77 A/5 ív