Kis Tamás

A magyar katonai szleng szótára

2. javított, bővített kiadás


Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2008

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó az első kiadáshoz 5–7

Előszó a második kiadáshoz 9–12

A magyar katonai szleng 13–68
A magyar katonai szleng 15–56
A katonai szleng a Magyar Honvédségben 57–68

A magyar katonai szleng szótára 69–305
Tájékoztató a szótár használatához 71–79
A–Zs 81–305

Irodalom 307–318


A magyar katonai szleng szótára

Lektorálta: Hoffmann István

Borítóterv: Varga József


© Kis Tamás, Liska Norbert 2008
© DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is

ISBN 978-963-473-171-9
ISSN 1417-7730

Kiadta a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadója,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta főigazgató
Felelős szerkesztő: Cs. Nagy Ibolya
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében 2008-ban
Terjedelem: 28,6 A/5 ív