Mi a szleng?

Tanulmányok a szleng fogalmáról

Szerkesztette Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1999

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban | a régi Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6

PROBLÉMAVÁZLATOK A KÖZELMÚLTBÓL

Szilágyi N. Sándor: A csoportjellegű szövegek 9–12 (.pdf | .doc)

Péter Mihály: Szleng és költői nyelvhasználat 13–22 (.pdf | .doc)

MAI VÁLASZOK

Péter Mihály: „Húsz év múlva” (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről) 25–38 (.pdf | .doc)
“Twenty years later” 39

Odaloš, Pavol: Mi a szociolektus és mi a szleng? 41–49 (.pdf | .doc)
Čo je sociolekt a čo je slang (full text in Slovak .rtf)
What is a sociolect and what is slang? 50

Nahkola, Kari–Saanilahti, Marja: A finn szleng mint nyelvi és szociális jelenség 51–75 (.pdf | .doc)
Finnish slang as a linguistic and social phenomenon 76

Forsskåhl, Mona: A szleng meghatározásáról 77–86 (.pdf | .doc)
On the definition of slang (full text in English .doc)
On the definition of slang 87–88

Stenström, Anna-Brita: A szlengtől a szlengbeszédig 89–107 (.pdf | .doc)
From slang to slanguage: a description based on teenage talk (full text in English .doc)
From slang to slanguage 108

Androutsopoulos, Jannis K.: A nyelvi (szociolingvisztikai) változó fogalmának kiterjesztése a szlengre 109–133 (.pdf | .doc)
Extending the concept of the (socio)linguistic variable to slang (full text in English .doc | .pdf)
Extending the concept of the (socio)linguistic variable to slang 134

Eble, Connie: A szleng meghatározásáról 135–139 (.pdf | .doc)
On Defining Slang (full text in English .doc)
On defining slang 140

Cseresnyési László: Esszé a szlengről 141–156 (.pdf | .doc)
An essay on slang 156

Jelisztratov, Vlagyimir Sz.: A szleng mint passziolália 157–162 (.pdf | .doc)
Проблема: сленг как пассиолалия (full text in Russian .rtf)
Slang as passiolalia 162

TOVÁBBI MEGKÖZELÍTÉSEK

Kruuspere, Valdek: Mi az argó? 165–168 (.pdf | .doc)

Lutz, William D.: Zsargon 169–171 (.pdf | .doc)

Galperin, I. R.: A szleng terminusról 173–182 (.pdf | .doc)

Domasnyev, Anatolij I.: Társalgási nyelv — szleng — zsargon 183–195 (.pdf | .doc)

Reves, Haviland Ferguson: Mi a szleng? 197–202 (.pdf | .doc)

Jespersen, Otto: A szleng 203–212 (.pdf | .doc)

Partridge, Eric: Szleng 213–218 (.pdf | .doc)

D. W. M.: Szleng 219–226 (.pdf | .doc)
Slang

Eble, Connie C.: Szleng 227–233 (.pdf | .doc)

Nekvapil, Jiří: A szleng és a cseh nyelvészet néhány ehhez kapcsolódó kérdése 235–245 (.pdf | .doc)

Andersson, Lars-Gunnar–Trudgill, Peter: A szleng 247–260 (.pdf | .doc)

Allen, I. L.: Szleng — szociológia 261–272 (.pdf | .doc)

Chapman, Robert L.: Mi a szleng? 273–279 (.pdf | .doc)

A kötet számára tanulmányt író szerzők 281–284


Mi a szleng?

Egyetemi segédkönyv

A kötet elkészülését és megjelenését a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (563/1998), a Bolyai Kutatási Ösztöndíj (BO/00425/98) és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatta

Lektorálta: Kövecses Zoltán

A fordításokat az eredetivel egybevetette: Arnold F. Helga, Fenyvesi István, Keresztes László, Nyirkos István, Páll Erna, Jiří Pilarský, Várnai Judit Szilvia

Borítóterv: Varga József

© Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia, 1999
© Szerzők, 1999
Magyar fordítás © Fordítók, 1999

ISBN 963 472 435 3
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
A nyomdai munkálatokat a Tiff Bt. (Debrecen) végezte