Szlengkutatás 2.

Vlagyimir Jelisztratov

Szleng és kultúra

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1998

A fordítás az alábbi művek alapján készült:
Argo i kultura. In: V. Sz. Jelisztratov: Szlovar moszkovszkogo argo
(Izd. „Moszkovszkije szlovari”, Moszkva, 1994. 592--699)
V. Sz. Jelisztratov: Argo i kultura. MGU, Moszkva, 1995.

Fordította: Fenyvesi István

Szerkesztette: Kis Tamás

A fordítást az eredetivel egybevetette: Páll Erna
Lektorálta: Szilágyi Márton

Borítóterv: Varga József

A kötet elkészülését és megjelenését a Debreceni Akadémiai Bizottság, a Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítványa, a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (563/1998) és a Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatta

© Vlagyimir Jelisztratov, 1998
Magyar fordítás © Fenyvesi István, 1998

ISBN 963 472 296 2
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
A nyomdai munkálatokat a Tiff Bt. (Debrecen) végezte