A szlengkutatás útjai és lehetőségei

Szerkesztette Kis Tamás

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1997

A kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárban | a régi Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6 (.doc)

Kövecses Zoltán: Az amerikai szleng 7–38 (.doc)
American Slang 39 (.doc)

A cseh szleng

Klimeš, Lumír: Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920–1996 között 41–78 (.doc)
The Research on Slang in Czechoslovakia, in the Czech Republic and in the Slovak Republic in the years 1920–1996 79 (.doc)
Vyzkum slangu v Ceskoslovensku a v Ceské republice a ve Slovenské republice letech 1920–1996 (.doc)
Kamenik code, ZIP)

Nekvapil, Jiří: A szleng vizsgálatának kommunikatív módszeréről 81–87 (.doc)
On the Communicative Approach to the Study of Slang 88–89 (.doc)

Tender, Tõnu: Az észt szleng és kutatása 91–117 (.doc)
The Estonian Slang and his Research 118–119 (.doc)

Nuolijärvi, Pirkko: A finn szlengkutatás 121–155 (.doc)
Finnish Slang Research 156–158 (.doc)
Suomalainen slangitutkimus (.doc

Szabó Dávid: A francia argó 159–181 (.doc)
The French Argot 182–183 (.doc)

Fenyvesi István: Az orosz szleng és kutatása 185–233 (.doc)
Russian Slang and its Study 234–236 (.doc)

Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához 237–293 (.doc | .pdf)
Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research 294–296 (.doc)

A kötet szerzői 297–300 (.doc)


A szlengkutatás útjai és lehetőségei

A kötet elkészülését és megjelenését az MKM Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítványa támogatta

A kötetet
Kiss Jenő
a tanulmányokat
Balassa György, Hajzer Lajos, Stuart Hartill, Hoffmann István, Hollósy Béla, Keresztes László, Lévai Béla és Marosvári Mária lektorálta

Borítóterv: Varga József

© Szerzők, 1997
Magyar fordítás © Fordítók, 1997

ISBN 963 472 181 8
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő Kis Tamás
Készült a Kossuth Lajos Tudományegyetem Sokszorosító Üzemében 1997-ben