Szlengkutatás 1.

A szlengkutatás útjai és lehetőségei

Szerkesztette: Kis Tamás

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1997

A kötet elkészülését és megjelenését az MKM Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítványa támogatta

A kötetet
Kiss Jenő
a tanulmányokat
Balassa György, Hajzer Lajos, Stuart Hartill, Hoffmann István,
Hollósy Béla, Keresztes László, Lévai Béla
és Marosvári Mária
lektorálta

Borítóterv: Varga József

© Szerzők, 1997

Magyar fordítás © Fordítók, 1997

ISBN 963 472 181 8
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő Kis Tamás
Készült a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Sokszorosító Üzemében 1997-ben