Diákköri és szakdolgozatok


(További műveket a folyamatosan bővülő szlengbibliográfiai adatbázisban találhat)

Almási Ágnes Ilona (2012): A nyelvi ideológiák szerepe a szleng nyelvművelői megítélésében. Debrecen. (29 lap). [2013. 01. 08]

Baksa Zoltán (2009): Diákszleng a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában. Debrecen. (59 lap). (ZIP) [2010.02.03]

Balogh Adrienn (2007): Az erdélyi és magyar diáknyelv összehasonlítása. Debrecen. (100 lap). (ZIP) [2007.09.05]

Balogh Krisztina Ágnes (2007): A szleng és műfordítás kapcsolata Salinger Zabhegyező című regényében. (Szakdolgozat). Debrecen. (49 lap). (ZIP) [2007.05.09]

Balogh Zsuzsa (1998): A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon diáknyelvi szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (77 lap). (ZIP)

Bilás Boglárka (2011): Magyar diáknyelv határon innen és túl. (Szakdolgozat). Comenius Egyetem BTK: Pozsony. (98 lap).

Bodnár Noémi (2017): Kollokviális és szleng elemek a magyar jelnyelvben. (Szakdolgozat). Debrecen. (83 lap). [2017.05.04]

Bodor Zsuzsanna (2006): Hogyan beszél a kecskeméti ifjúság? (Szakdolgozat). Debrecen. (80 lap). [2006.12.26]

Bordás Krisztina (1998): A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (61 lap). (ZIP)

Csikós Krisztina (1999): Heroinból kukac? Szóalkotásmódok a magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengjében. Szeged.

Estók Barbara (BA) (2010): A szleng stiláris vonásainak vizsgálata. Debrecen, 2010. (24 lap). [2010.05.13]

Földesi Renáta (2006): A diákszleng vizsgálata a sárrétudvari Jókai Mór Általános iskola 6–8. osztályos tanulói körében. Debrecen. (138 lap). (ZIP) [2007.01.11]

Hagymásy Tünde (1998): A szleng és a Magyar Narancs. (Szakdolgozat). Debrecen. (55 lap). (ZIP)

Hajdú Zoltán (1999): Két iskola diákszókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Debrecen. (61 lap). (ZIP)

Helle Eleonóra (1992): A debreceni diáknyelv szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (108 lap). (Word 6.0 | ZIP)

Hézser Judit (1998): Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium diáknyelve és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (108 lap). (ZIP)

Illés Éva (2002): A debreceni barlangászok szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (47 lap)

Józsa Barbara (1995): A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (55 lap). (Word 6.0 | ZIP)
[Megjelent a DIMENZIÓ c. időszakos kiadvány 15. számában is. | Ennek szövege megtalálható a MEK-ben is: Ambrus Attila József szerk.: Kábulatban (Amit a drogokról tudni érdemes). Dimenzió Software Magazin 15. szám, 1998. február 8. | Akad (a szerző nevét és a forrást nem említő) nyomtatásban is megjelent (magyarul ellopott) példánya is: Balogh Miklós–Kecskés József (2000): A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. In: Balázs Géza és Grétsy László szerk.: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Budapest. 63–5. | Őszintén örvendünk-e hatalmas sikernek.)

Katona Csilla (BA) (2010): Szleng és a Cosmopolitan. Debrecen, 2010. (38 lap). [2010.05.13]

Király Orsolya: (2017): Szlengvizsgálat a debreceni teológusok között. (Szakdolgozat). Debrecen. (44 lap). [2017.05.04]

Kis Tamás (1985): A magyar katonai zsargon. Debrecen, 1985. (125 lap). [2012.10.05]

Lieli Mariann (1996): Szóalkotásmódok a finn szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen. (65 lap). (Word 6.0 | ZIP)

Liska Norbert (2004): A mai magyar katonai szleng. Eger. (ZIP) [2008.09.11]

Lukács Gyöngyvér Katalin (2006): A németalföldi szlengkutatás. (Szakdolgozat). Debrecen. (63 lap). (ZIP) [2006.05.03]

Lukácsi Linda (2007): A labdarúgás szlengje. Debrecen. (45 lap). (ZIP) [2007.05.09] | A dolgozat alapján készült írás: Janguli 2014. Futballszleng. Tudomány / Science 2014. június 23.

Magó Adrienn (2009): Iskolai szleng a női–férfi nyelvhasználati különbségek tükrében. Debrecen. (61 lap) [2009.04.19]

Marosi Eszter (2010): A szlenghasználat kommunikatív funkciója. (Szakdolgozat). Szeged. (41 lap). [2012.03.17]

Marositz Krisztina (1998): Szóképzés a francia és a magyar szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen. (61 lap). (ZIP)

Nagy Márta (2009): A karcagi cigány fiatalok szlenghasználata. Debrecen. (68 lap) [2009.04.23]

Nagy Zoltán Krisztián (2010): Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. Debrecen. (79 lap). [2010.05.13]

Némedy Márta (2007): A futballszurkolók szlengje. Debrecen. (59 lap). (ZIP) [2007.05.09]

Nochta Rita (1996): A b-i motoros rendőrök szlengje (1995–1996). (Szakdolgozat). Debrecen. (71 lap). (Word 6.0: 1. file | 2. file | ZIP) | A neten terjedő másolata: http://www.manta.hu/szotar/nochtarita.htm

Oláh Tímea (2007): [Iskolai] Ragadványnevek szociometriai elemzése. (Szakdolgozat). Debrecen. (62 lap). (ZIP, PDF) [2007.01.09]

Orosz Mária (2007): Tesco-szleng?! Debrecen. (50 lap). [2007.09.05]

Pankotai László Gábor (2012): A japán szleng. (A Tóhoku Egyetem diákjainak nyelvhasználata). Budapest. (66 lap). (Word) [2012.06.20]

Papp Olívia (2015): Vasutasszleng. Debrecen. (50 lap). [2015.04.26]

Perge Kriszina (2007): Az érdemjegyek elnevezései a diákszlengben. Debrecen. (78 lap). (ZIP) [2007.05.09]

Rékasi Ramóna (2013): Szleng a hírműsorokban. (Szakdolgozat). Szeged. (35 lap). (Szövege helyben) [2015.02.24]

Repka Tünde Éva (2004): Javítóintézeti argó és szocializáció. (Szakdolgozat). Debrecen. (98 lap). (ZIP) [2004.04.20]

Rikassi Ilona (1996): A nyírbátori diáknyelv és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (80 lap). (Word 6.0: 1. file | 2. file | ZIP)

Sallainé Topor Rita (2008): Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában. (Szakdolgozat). Debrecen. (64 lap). (ZIP) [2008.04.25]

Simon Angéla (2007): Szleng és irodalom. (Szakdolgozat). Debrecen. (47 lap). (ZIP) [2007.01.09]

Sütőné Seres Adrienn (2008): Kismamaszleng. (Szakdolgozat). Debrecen. (64 lap). [2008.09.01]

Szabó Edina (1999): A mai magyar börtönszleng és szótára. (Diákköri dolgozat). Debrecen. Word 6.0 | ZIP

Szabó Julianna (2004): A férfiak és nők szlengszókincsének vizsgálata az életkor megoszlása szerint. (Szakdolgozat). Debrecen. (73 lap + szótár). (ZIP) [2004.05.06]

Szabó László (2007): Az ifjúsági nyelven túl. (Szakdolgozat). Debrecen. (43 lap). (ZIP) [2007.05.09]

Szabó Zsuzsa (2007): Az erdélyi diáknyelv. (Szakdolgozat). Debrecen. (72 lap). (ZIP) [2008.01.08]

Szász Ildikó (2001): Kosaras szleng. (Öt debreceni kosárlabdacsapatban). (Szakdolgozat). Debrecen. (42 + 7 lap).

Szegfű Márta (1998): 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (54 lap). (ZIP)

Szémán Tünde (2018): A mai magyar társadalom viszonya a szlenghez. Debrecen, 2018. (56 lap). [2018.04.24]

Szilágyiné Lukovics Timea (2002): Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos osztályában. (Szakdolgozat). Debrecen. (44 lap).

Takács Orsolya (2007): A kábítószer-fogyasztók szlengjének vizsgálata különböző iskolatípusokban, anyanyelvi kitekintéssel. (Szakdolgozat). Nyíregyháza. (ZIP) [2007.08.15]

Talamasz Csilla (2001): A társadalmi nyelvváltozatok néhány aspektusa a szociolingvisztika tükrében, különös tekintettel a kábítószeresek nyelvhasználatára. (Szakdolgozat). Debrecen.
[Az itt közreadott szöveg csak a drogosszleng szempontjából érdekes fejezeteket tartalmazza.]

Tamás Erika (2006): Szóalkotás és szleng. (A szóalkotás egy lehetséges modellje). (Szakdolgozat). Debrecen. (85 lap). (ZIP) [2006.05.03]

Todor-Soó Katalin (2009): Szleng és fordítás. James Jones From Here to Eternity (Most és mindörökké) című regényének magyar fordítása alapján. (Tudományos diákköri dolgozat). Kolozsvár. (24 lap). (Word formátumban | PDF helyben | Word helyben). [2010.02.19]

Tóth Hajnalka (2017): Diákszleng-vizsgálat az ibrányi és a debreceni tanulók körében. Debrecen, 2017. (41 lap). | A DEA-ban. [2017.12.18]

Tóth Petra (2010): A szleng és műfordítás kapcsolata és ennek megítélése Magyarországon és Finnországban. Debrecen, 2010. (51 lap). [2010.05.13]

Török Anita (2010): Jóból is megárt a sok(k). Debrecen, 2010. (47 lap). [2010.05.13]

Vad Lilla (2008): A debreceni javítóintézet szlengje. Debrecen. (56 lap). (ZIP) [2008.04.28]

Varga Ildikó Zsuzsa (2010): Szlengelemek vizsgálata szépirodalmi szövegekben. Debrecen, 2010. (74 lap). [2010.05.13]

Virág Krisztina (2013): A debreceni diáknyelv a 19–20. század fordulóján. Debrecen, 2013. (72 lap). A dolgozat a DEA-ban. [2013.05.13]

Wagner Anikó (1997): Csöcs, tőgy avagy tejcsarnok? (Ifjúsági nyelvhasználati felmérés a szerelem és szexualitás témaköréből). (Szakdolgozat). Szeged.

Zsupos Gabriella (1999): A debreceni rockzenészek szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (52 lap). (Word 6.0)