A) I S K O L A

1. Iskolafajták és növendékeik

bölcsőde

böböde, bölcsi, bölcsicsi, bölcső, böli, bömbölde, csecsebabatár, csecsebál, dedó, (< kisdedóvoda), dedódzó, dedóház, Dedó 87, dedótelep, jászlica (< szln. jaslica), liberófarm (< Libero, papírpelenka márkanév), liberó intézmény; Pelenka leng, bili kong (tréf. szlogen, jelmondat); pelenkások raktára, porbafingó telep, siroda (< sír + oda), tejesszájúak gyülekezete, tökmag osztály, törpék intézete

bölcsődés

bébibaba utód, bilis, bogyó, bölcsis, bölcsős, bölibaba, bölis, cuclis, cumis, csecsszopó, csecsszopós, csedvás (< táj. csetvás 'csenevész, gyenge'), csecsszopó, csipszar (< táj. 'csöpp szar'; eufem., népetim. 'csibeszar'), dedós, fehér/ek/, fostos, gumibugyogós, hátulgombolós, hugyos, kisbilis, kishülye, kis mitugrász, kispisis, kistökös, kukis, liberós, pelenkás, pelusos, picurka, pinduri, pisis, pólyás, popós, porbafingó, pöcsös, prücsös, szaros, szopós, taknyos, topogós, totyis (< totyog), tökös, töpörtyű, törpe

óvoda

csöpik háza, dedó (< kisdedóvoda), dedóakadémia, dedóképző, dedó kettő, bili, fejlődésmegállító intézet, növésgátló, ovcsi, ovi, óvi, ovida, pirinyók háza, pisimező, pisisek klubja, pisis suli, retyó, vrtec (< szln. vrtec)

óvodás

cumis; csávesz, csávó (< cig. èhavo 'fiú'); csedvás, csemcsős (-- csecsemő), csetvás, csicska, dedós, dugó, kicsi, kispelenkás, kispisis, kis taknyos, kis tökös, löszbaba, mákos, nyálas, ovcsis, ovis, óvis, picurka, pisis, pöcsös, pöttöm, prücsök, taknyos, tejbetök, töki-blöki, tökmag, tökös, töpörtő, töpörtyű, törpe, szarházi, szaros

iskola

Agyfejlesztő Intézet, Auschwitz, Auschwitz II., börtön, cella, diliház, dugasz-('elégtelen')-szaporító, életsanyargató intézet, észház/koptató, észtöltőde, fegyház, fejtágító, fejtágító műintézet, gettó, gyerekbolondító, gyerekoktató, gyerekrontó, haláltábor, hotel, időtöltés, ingyenmunka (-- "dolgozunk, de nem fizetnek"), istálló, irsul, isi, kényszerintézet, kínzókamra, kínzóterem, kóla (-- iskola?; -- kóla < szójáték a Coca--Cola üdítő márkanévből), koncentráció, koncentrációs tábor, láger, melegedő, napi szenvedések helyszíne, nyomortanya, okosító, oskola, pokol, pótotthon, rácsosház (tkp. börtön), rezervátum, rizsázda, sárgaház (tkp. bolondokháza), skatály, skola, skóla (< or. ø îëà < lat. schola < gör. scolÀ), skólenyka, skolnyica, skolu, skotály, skotya, skotyó, sucsó, sufnyi (< táj. sufni < ném. Schuppen 'fészer, fáskamra'), sula, sulaj, suláj, sulej, sulejmán, sulesz, suli (< ném. Schule), suli-buli, sulkó, sullogó, suló, susó, sutya, sutyesz, sutyi, sutykó, sutyó, sutyógó, sutyoli, suttyó, sutyu, szekáló, szenvedőház, tanbörtön, tanfegyház, tanoda, tanulásterjesztő, tanulói kégli, a tudomány háza, vágóhíd, váróterem, vesztőhely, vigyázda

iskolás

albirka, betyár, diák, fejtágítós, is--is, isis, köcsög, leprás, nebuló, (< lat. nebulo 'semmirekellő ~ kisdiák, kisfiú'), oskolás, rabszolga, skolás, skolnik (< horv. Ækolnik 'iskolás' ~ or. ø îëúíè 'iskolásfiú'), sorstárs, sufnyis, sulás, sulis, sulós, sutyis, sutyó, sutyós, suttyós, szamár, szaros, tojás

alsós

alsóbb rendű, aprócska, béka, csacsi, csecskó, csemcsős, cseszta (tkp. elsős, az isk. legkisebb tanulója; < seszta? < lat. sexta 'hatodik' -- tkp. hatéves), csicska, csicskás, (-- régebben 'tisztiszolga'), csíra, csitri, csivi, csóró, csőcselék, csüntök, dedó egy, "dedó 87", dedós, dugó, "elsős tacskó, kilyukadt az acskó" (rigmus), emberpalánta, fosos, földszintes, gyakornok, hugyos, hurka, isis, kicsik, kis isis, kisöreg, kis porbafingó, kis szamár, kis szaros, kis taki (-- taknyos), kopasz, köcsög (a fölnyírt haj miatt a köcsögre emlékeztet, a fül jobban látszik), kölyök, minimat (-- kis automata mosógép márkaneve), minis, mogyoró, mütyür, nagypisis, nebuló, pici, picur, picurka, pisis, potyadék, pöcök, pöcsös, pöttöm, pulya (nép. 'gyermek'; táj. 'kisnövésű ember'), sisis, sos (< alsós), sulis, suskó, szaros, szecska (népetim. a régi diáknyelvből, tkp. elsős < seszta < sexta classis 'hatodik osztályos' -- a számozás fordítva történt -- azaz: hatéves < lat. sex 'hat'), tacsi (-- tacskó), tacskó, taknyos, takony, takonypóc, tök alsó, tök felső, töki, tökmag, tökös, töpörtyű, töppedtke, töpszli, törpe, vakarcs, zacskó, zöldfülű, zsilicsnaka (< horv. táj. Æiliènaka 'nudli')

elsős: pipica (< horv. 'punci'), ső (< el), sös (< elsős)

másodikos: lulica (< horv. 'pipácska'), sodik (< második)

harmadikos: madik (< harmadik)

felsős

anyaszomorító, bácsi /~ néni/, bázis, bik (< horv. bik 'bika'), culáder (< cúláger < ném. Zulager 'segédmunkás'), cula (táj. 'hitvány ember' itt: magas, nagydarab'), culák (nép. 'karó'; itt: 'magas, nagydarab'), csász, éretlen, fater, fejes, fekete sereg ("uralkodnak a kicsiken, akár Mátyás fekete serege"), felsőbb rendű, gamó, hatalmas, haver, jobb/ak/, kajla, kamasz, kisöreg, koca, lángelme, lebó ("magas, sovány fiú"), ló /lovak/, menő/k/, melák, Mylédi, nagy/ok/, nagydobos, nagyfiú ~ nagylány, nagy ló, nagy meszelő, nagy szamár, néni/k/, okos, ökör /ökrök/, öreg, öreg róka, sős (< felsős), szamár, szöör (< ang. sir a férfiak megszólítása Angliában), sztarej, (< horv. star 'öreg, vén'), tahó (nép. 'faragatlan'), tanonc, tata, tök felső ~ fölső, trotty, tuskó, uralkodó osztály, vagány, vén szamár, vén trotty, vízfejű

kisegítő (gyógypedagógiai) iskola

agyi gyogyi, bolondokháza, buggyantház, butaiskola, diliház/potló/suli, dombegyetem (dombon áll), egyesült gyogyósok társasága, "értelmiségiek gyülekezete", gyagyó, gyegyi-gyegyi, gyegyó, Gy. P., gyépé, gyógyi, gyogyi, gyogyó, gyogyóda, gyogyós sutyó, gyógyped, gyógypedál, gyügyü, intézet, kaloda, koresz (< korrekciós), korrekció, menhely, rendőrakadémia, sárgaház, socó, sötétség, sutyi

kisegítő (gyógyped.) iskolai tanuló

abnormális, agyalágyult, agyas, agyilag bokazokni/bugyi/rottyant, agyilag zokni, agykérgi gondokkal küzködő, begyós, béna, beütéses, bityós, bogyós, bugyilag kötöttzokni, buggyant, bugyuta, bumlis, bunkó, buta, dedós, dicisuer, dili (< cig. dilino 'bolond'), dilingós, dilinkós, dilis, dilisulis, dinka, dinkó, dombegyetemi, dombegyetemista, "egyetemista", egyetemre jár, értelmiségi, észfogyatékos, fafej, favágó, flúgos, gimis, gogyós, golyós, gyagya agya, gyagyás, gyegyós, gyenge, gyépés, gyógybiciglis, gyogyis, gyógyis, gyogyós, gyógyos, gyógypedál, gyógypedálos; hiányzik egy kereke, mely a többit hajtja; hibás, hibbant, húgyagyú, idegroncs, ketyós, korrekciós, krepa (-- bekrepált, ütődött), kulichgyuszis (< intézetük a Kulich Gyula utcában van), kulihos, kulikos, lágy agyú, lámpagyújtogató ("felnőttként csak erre használható"), lemaradott, nyomi, nyomi gyerek, nyomorék, nyomott agyú, ortopéd, raklis, rohambrigád ("mindenen átrohannak, átgázolnak"), rokkant klub, socis, socós, stikkes (< ném. Stich 'szúrás, mellékíz, szag'; itt: 'bolond, stiches'), stik-stik 04 (< ném. er hat einen Stich 'elment az esze' + a mentők hívószáma), süni gyerek (< sün), süsü, szellemileg traccs, szellemi toprongy, szuper gyogyós, szűkagyúak, tápos gyerek, tohaszájú, viccosztály, zokni

gimnázium

agyalda, fejtágító intézmény, gina, gima, gimcsi, gimi, koleratelep

gimnazista

agyaldás, gimás, gimis, gimista, gimiste, jó kisfiú, két lábon járó lexikon, ló /lovak/, nagy isis, nagy ló, nagy szamár, tök ász

elsős: borjú ("buta; azért tanul, hogy okos legyen"), gólya, szecska

másodikos: siló

szakközépiskola

középsuli, középszintűek akadémiája, szak, szakközép, szakiköp, szaki-school (< ang. school 'iskola'), szakóca (szójáték), szaksuli, tekó (< tek < technikum), szaktan

közgazdasági szakközépiskola: közgáz (< közgazdaságtan)

mezőgazdasági szakközépiskola: mg. szakköz, trágya, trágyaegyetem

szakközépiskolai tanuló

közepes, középsulis, lábonjáró lexikon, pistis (< szakközépista), szakcsis, szaki, szakik, szakiköpis, szakis, szakista, szakisulis, szakos, szakközepes, szakközépes, szakközépista, szakközis, szecska

speciális szakközépiskolás: cserhátis, csöves, deszantos (< fr. desant 'légi úton szállított rohamcsapat', gúny), egészségügyis, közgázos, vegyis

elsős: szecska

másodikos: siló

szakmunkásképző

dombegyetem (dombon áll), inasiskola, ipari (< iparitanuló-iskola; korábbi neve), ipó (< iparitanuló-iskola), középszintűek akadémiája, kukásképző, munkásképző, MÜM-City (korábban a MÜM = Munkaügyi Minisztérium felügyelte; itt gúnyos: Magyar Ügyefogyottak Menhelye), MÜM-egyetem, parasztegyetem, parasztgimi, parasztképző, rablóképző, szamóca (< szakmunkás; szójáték), szaki, szakiképző, szami, téboly

speciális: parasztképző (kertészeti), kopogó (< gyors- és gépíró), "Polai-egyetem" (< Polai János Szakmunkásképző, Nagykanizsa), tyúkegyetem (mezőgazdasági)

szakmunkástanuló

bunki, csicska (< csicskás), elborult agyú, emtéhás (< MTH-s < Munkaerő Tartalékok Hivatala), fás, góliát, inas, iparis, melós, melót tanuló (szójáték), melős, munkásképzős, munkásosztály, proli, siló, szaki, szakika, szakis, szakmuki, szakos, szamus (< szakmunkás), szecska, tahó, tahós

speciális: polais, tyúkász, tyúkegyetemista (mezőgazd.)

tizenéves

agyas, burjánzó, cini, csaj (< cig. èhaj 'leány'), csákó (-- cig. èhavo 'fiú', népetim.), csávó, csicska, csirke, csitri, csörfös, csöves, csövi, előember, éretlen, érzelmi melák, figura, haver, hipi, ifi, jampec, jampi (< jidd. jampec 'a divatot kirívóan követő léha ifjú'), kamasz, kamni, mladina (< szln. 'ifjúság'), nagymenő/k/, kopasz/ok/, patis (? -- pattanásos), pattanásfészek, pattanásos, serdülő, siheder, skac, srác, suhanc, süldő, szeplős, TTT, tindzsi, tinédzser (< ang. teen-ager 'serdülő, kamasz'), tini, tinike, tojó, vagány

főiskola

agyi, bölcsek gmk-ja (< gazdasági munkaközösség), csökevényvizsgáztató, fafesz, fifi, fisi, főisi, fősi, fősuli, fősó (< fősuló) ~ főshow, fősuló, főszenvedés, koponyaképző, müszi (< divatos suta tévéreklám, melyről csak később derült ki, hogy mozaikszó: Mezőgazdasági és Üzemszervezési Intézet), pedfő (< pedagógiai iskola), tanulda

főiskolás

csávó, értelmiség, fafeszes, fej, fejes, fifis, fisis, főfej, főfis, főisis, főmajom, főpisis (< fő + p + isis < isis 'iskolás), fősis, fősulis, gólya (elsőéves), müszis, nagy fej, profi ("sokat tud"), tudorka

egyetem

agytár, ego, egyi, észvágó, közgáz, müszi 2, professzorláp ("megbuktatják, elnyelik a gyengébb diákokat"), professzormocsár

egyetemista

agyas, agytovábbképzős, doki, egós, egyetem-begyedem (szójáték), egyetemes, egyetempista, egyis, etista, fej, fejes, féltudós, főokos, gólya (elsőéves), lángész, lila agyú, listás, ló /lovak/, müszis 2, nagy fej/ek/, nagyfej, nagy kutya, professzor, professzorka, profi, tarisznyás, tistás, tudós

kollégium

bezáróda, diákbörtön, diákfogda, éjjeli szállás, gettó, internát (< szln. internat < lat. internatus 'bennlakásos intézet'), inti (< intézet), katkó (< katonai kollégium, mozaikszó), kolcsi, koles, kolesz, koli, kollég, kollesz, kolter, kóter (< ném. Kotter 'fogda'), pótotthon, szunyihely, tekó, zárda

kollégista

dutyis, diós (< diákotthonis), bentrohanó, intis (< intézetis), kolcsis, kolesos, koleszes, koleszos, kolhozos, kolis, kolista, kollégás, kollis, kollista, kolteros, kóteros, kuli, marekos (< Marek, a kollégium névadója), tekós

gyermek-, nevelőotthon

árvaház, árválda, dutyi, fattyúnevelő, gettó, gyereksitt, gyeri, gyermekkarám, gyivi, holahami (< "Hol a hami?!" Mindig éhesek!), intézet, koli, kóter, króm, láger, lelencde, lelencház, menhely, nevkó (< nevelőkollégium), pulyanevelde, zaci (< ném. Versatzamt 'zálogház'), zabinevelő, zabiotthon

gyermekotthon lakója

ÁG (< állami gondozott), ágés (< ÁG), államis, anyátlan, apátlan-anyátlan, árva, árvácska (Móricz Zs. regénye nyomán), "dózsás" (az utcáról!), dutyis, elítélt, fogságban lévő rabok, gyerekvárosi, gyeris, gyivis (< gyermekvédelem), gyogyós, idegenlégiós, intézetes, intézeti, intézetis, kolis, lele, lelenc, lelences, lecis, mágyó, nemzetiségi ('cigány'), nevelős, pipike, pisis, pólyás, pólyis, remete, szerelemgyerek, szülőnélküli, zabi, zabigyerek

2. Személyzet

óvónő

bébi bába, bilifelügyelő, csicska, dada, dadus, dajka, de (-- dedó néni), dedóképzős, dedó néni, dedóoktató, dedó óvó, dedóőr, dedós mama, dedósvezető, gügyi, hápimama, gyerekrendész, második anya, ovcsi mama, ovcsi néni, ovcsinő, ovidada, ovimama, ovi néni, ovinő, ovis néni, ovisnő, óvné, óvnő, óvó, óvócsitri, óvódada, óvó néni ~ bácsi (ritkán!), óvőr, pesztra, pisiseket kezelő automata, pisis tanár, pótmama, smasszer (< ném. Schmasser 'fegyőr'), szárazdajka, tyúkanyó, ügyeletes dedós, vónéni (< ó néni)

dajka

banya, bébi papa, bibifelügyelő, bogyódada, boszorka, dada, dáda, dadi, dadó, dadus, daduska, dajesz, dajka-kalamajka (szój.), d - szája (< d - ajka; suta szój.), dudus, fenékmosó, gonc, motyóbábi, nyanya, nyanyus, öreg teknő, óvodai mami, pesztra, szarpucoló, tentiző (< "tente, baba, tente"; tkp. altató, fektető), vén csataló

tanító(nő)

csicskahajcsár, csicskavezér, dirigáló, észkombájn ("mindent tud"), favágó, gyötrő/nő/, ofő (< osztályfő), stanecli (ném. Stanitz/e/l 'papírzacskó, stanicli'), szürnyű-nyű, tamtam néni, tanár bá, tanári, tanárnő, tanbá, tanci, tancici, tanci Manci (ikerítés), tanci bácsi ~ néni, tancsi, tancsi bácsi ~ néni, tanesz, tani, tankérem, tánéni, tanmama, tanné, tannéni, tannő, tanő, tantan néni, tantannő, tantásnő, tantinő, tan'tó batyi ~ néni, tantónő, tantós néni, tányitóó nyényi (tájnyelvi utánzás), továris (szln. tovariÆ < or. òîâàðèù 'elvtárs'), továrisica (< szln. tovariÆica < or. òîâàðèù 'elvtársnő'), töktörő ("a gyerekfejbe ököllel töri bele a tudást"), úcsityelnici (< or. óÆèòåëüíèöà tanítónő')

tanár(nő)

fejes, fesőbbrendű lény, idomár/nő/, krétafogyasztó, magyarázó gép, ofő, pom-pom (< a Pom-Pom meséi c. rajzfilmsorozat főalakja: hajszerű csomó, mely folyton változtatja alakját), taánő (< tanár), tácsi, tadiriga/nő, take (-- tanár úr rem, tanárnő rem), tana, tanár bá, tanbá, tanci, tanci manci, tanci néni, tancinő, tancó, tancsi, tancsibá/néni, tancsi bá, tancsi né, tancsi néni, tánéni (-- tanár néni), tanesz, tanész, tanhapek, tani, tanka, tankérem, tanné, tan'né, tannéni, tannő, tan-nyanya, tanó, tanta, tanta néni, tantanő, tantás, tárbá (-- tanár csi), tárnő (-- tanárnő), tatár, tintanő, továris, továrisica (szln.), tökö (-- tan'kérem), vasököl, zsandi (< zsandár, csúfnévből)

kedves tanár

angyalka, arany, aranyos, arcsi néni (-- aranyos), bájbaba, bárányka, bébi néni, cuki bébi/mókus/pofa/tancsi, csupaszív, franciakrémes (kedvelt sütemény), hízelgő tancsi, jó fej, jó idomár/pofa/tancsi, kedvenc, kedvi, kedvi tani, kis kedvenc, klassz tanár, malacka, marha jó, menő fej, mézescsók (kedvelt sütemény), mézeske, mézesmadzag, mézes-mázos, mucika, nyanyaros (-- aranyos), nyuszi-husi (ikerítés), piszok jó fej, rendeske, rendes tanci/tancsi, rendi, rendi tancsi, selyemkezű tanó, szerényke, szíves, szivi tanár, szupi tani (< szuper tanár), tábá (-- tanár csi), tancsi, tancsi néni, tök édi, vidor, vigyori

mérges tanár

andaxinos (idegnyugtató gyógyszerrről), bányarém, begurulós, bogyós (< dilibogyó 'nyugtató gyógyszer'), bolond, boszi, boszorkány, bumbu, bunkó, cápa, csufi, dili, dilibogyó, dilis, Duli-Fuli (< dúl-fúl), durranófej, duzzadófejű, duzzogi, dühöngő, fancsaliképű, fapofa, felborsozott tanár, felfújta az orrát, felfújt hólyag, felkapta a cukrot, felnyomta a pumpát, fenn van a cukor, fenn van a pumpa, flúgos, forrt fejű, fölfuvalkodott hólyag, galóca, gogyós, gőzkocka, gurulós, gyagya, gyia, gyíksárkány, gyogyós, háklis, halál, harapós tancsi, hárpia, házsártos nőszemély, hóhér, hólyag, hörcsögpofájú, hülye tanci, idegbaj, idegbajos, idegbeteg, ideges, idegkedvelő, idegroham, idegroncs, Imperial ("ha sokat futkos a padok közt" -- híres versenyló), jenki (egyedi ragadványnévből), kannibál (férfi), kannibála ~ kannibália (nő), kobra, Kuku, méreg rák/zsák, mindenevő, mérgeskígyó, meszesfal, morci, morconka, morcos, morcoska, Morcotti, "morc úr", morgó, morgó marci/tanerő/tanci, nagyfejű, ordas, ordiné, oroszlán, paprika, paradicsomképű, pattancs, pattogi, pattogó, pattogó Manci, pici pösze pattog (szójáték), pipa, pipás, pipás tancsi, pipul, pöfeteg, pukkancs, pulyka, pulykafelfújt, pumpás, raplis, rigolyás, rinyáló tanár, rizsa, rohadék, rossz idomár, sárkány, sátán, seggfej, stikes tanár, szadista, szemét, szívbajos, szörny Ella, terminátor (< lat. terminator 'határvonal'), tigris, tomber, tűzfejű, utálatos tanci, vén csoroszlya, vízfej, vörös pöfeteggomba

szigorú tanár

agyas, banya, bányarém, bittyós, boszi (< boszorkány), boszorka, bökős, börtönőr, dirigáló, dumás, ET, farkas, főúr, frászkarika, gógyé (< gogyós, golyós 'nem normális'), gyerekutáló, harapós, hárpia, hóhér, kecske, keményfejű, kemény tancsi, kommandós, köcsög, köretanci, kőszívű szörnyeteg, morgó, mumus, "olyan szemét", osztály réme, őrmester tanci, pandúr, paprikaszósz, parancsnok, pattinka, ráncosképű, rémkirálynő, rigolyás tanár, rohadt tanár, rohambili, rohantatta, rovó, sárkány, szadi, szadis, szadista, szatír, szigimodár (-- szigorú), szigi tanci, szigorka, szimat, szipirtyó, szivar, szörnyeteg, szúrós, tevehajcsár, vaskéz, vaskezű, végzet, végzet asszonya, vén boszorkány, vipera, zsandár, zsandi, zsozé (< braz. port. José, a Rabszolgasors c. tévésorozat negatív szereplője)

gyengekezű tanár

alamuszi, aranybaba, bady, bamba, béna, bénácska, Béna Béla, béna tanár/tancsi, béna-véna (ikerítés), béndzsakezű tanár (< béna), bénus, bötécske, csirke, csokoládé, csontkollekció, "Don Quijote", engedékeny tancsi, fika (táj. 'takony'), gebe, görény ("kicsi, nem veszi észre a csapdát"), gyengus, gyengus tanci, husi, jámbor, kétbalkezes, kispipi, kóma ('ájulat' < gör. kÆma 'mély álom'), könnyű téma, lágyagyú, Lágy Elek, laza liba/tanár/tanci, lezser, limonádé, narkós, nünüke, nyimnyám, nyeszlett, nyuszi, "osztályozni tanulj meg!", pancser, papucs, pipi, pipogya, porszívó ("mindent bevesz"), puhányka, puncsos, rendes tanci, rizsa, runcájsz 2, segg, semmitanár, száraz, szerényke, tarhonya, topa

ügyeletes tanár

be van gyogyózva, biluxos (< lat. bilux tkp. 'kettős, kétszeres fény' a gépkocsi fényszórójában; itt: 'mindent lát'), börtönőr, csirkefogó (csirke = gyerek), csupaszem, felügyelő, fő cirkáló, főfelügyelő, fő mester, gügyeletes, gyügyeletes, hajcsár, hajcsár-tancsár, hang, határőr, határőrző, járőr, kopó, kutya, kuvik, lesi-fosi (ikerítés), leső harcsa, mekkmester ("sokat mekeg, utasít"), nagy hang, őrszem, papagáj, portás, rabőr, rabszolgahajcsár, rendfőnök, rendügyi, rinyazsák (< táj. rinyál, itt: "ömlik a szó a szájából, ellentmondást nem tűrően utasít"), sárkány, sasszem, simabőrű, smasszer, smucig disznó, sólyomszem, strázsa (< horv. straÆa 'őrszem'), szem, ücci (< ügyi, játékosan), ügye, ügyefogyott, ügye-gyügye (ikerítés), ügyi, ügyis, ügyis tanár/tanbá/tanci/tancsi, ügyistanecli, ügyis tannő, ügyi tanár, ügytanár, ürgefű, Üti (< katonai mozaikszó: ügyeletes tiszt + ütni képzete), szélvész, zsaru

ügyeletes tanuló

al cirkáló, Bagó, bolygó hollandi, cirkáló, csicska, dezsurni (< szln. deÆurni 'ügyeletes'), felkarcsont, felvigyázó, folyosóőr, gügyeletes, gyügyeletes, hetes, iskolacsősz, kapus, kistanár, kis ügyis, közkatona, lógós, mekkinas, méregzsák, napos, nemzetőr, nyakis, nyakkendős csupaszem, nyolcas (szójáték: hetes-nyolcas), pánkereszt (a "a tisztasági őrök" karszalagja), portyás, rencsis, rendcsics, repetár, rezzentő, ruhatáros, segédtanár, stréber, szolgálatos, talpnyaló, ügyefogyott, ügyelj csak (ti. a rendre!), ügyes, ügyi, ügyi-fogyi (ikerítés), ügyis, ügyi tanuló, ügyletes, ügytan (< ügyeletes tanuló), ürge, ürü, tizedes, vigyázó (a két világháború közötti isk. nyelvből), vöröskereszt (karszalagjáról)

hetes (az osztályban)

besúgó, bunkó ("durva a többiekkel"), csicska, csicskás, dárdás (? < a régi diáknyelvben: 'szolgadiák, ételhordó'), falplannyíró, hatos (szóferdítés), helyettes, hentes (szóferdítés), heteske, heti, heti hülye, hetis, kilences (szójáték), kistanár, krétás, kubi, kukás, kurtizán (lány!), kussba intő, lóti-futi, makk hetes (a kártyajáték nyomán), nagyszáj, nagyszájú, napos, nyolcas ~ "nyolcas" (szójáték), nyolcaska, osztálykukac, osztálynyaló, osztályőr/tiszta, ötös ("öt nap van tanítás"; 5.-esek írták), pandúr, parancsnok, porfelelős, porfogó, reditely (< szln. reditelj), rend őr, subi, táblanyaló, takarító "2", terem átad-vesz, töröld a táblát!--akció, viráglocsoló, zsarnok

osztályfőnök

anyánk ~ atyánk, bandavezér, bubu, cüfó ("őrködik az 1-esek = cufó fölött"), dili, életidomár, főnök, főtancsi, fűrer (< ném. Führer 'vezér'), házi sárkány, Hofi (< komikus nevéről; "bolond órákat tart"), kotlós, lélekidomár, második anyánk, nagyfőnök, nagyvezér, of, ofi, ofifő, ofimama, ofő, oli, oszfő, oszi, oszifej, oszifi, oszifő, oszifőnök, oszka, oszt.f., osztfő, oszti, pótmama/papa, sárkány, tökfejű, törzsfő, UFO, ufó, a végzet asszonya, zaszti (egyedi: Zastava kocsit vezet Æ az oszti)

kollégiumi nevelőtanár

börtönőr, csop. vez. (csoportvezető), fúrtagyú, gyerekcsősz, kolesztanci, koleszi, koleszos elvtárs/nevelő/tancsi, kolessza, kolesz tanár/tanci, koliidomár/rém, kolis tanár, kolitani/tari, kollég tancsi, kollesz tancsi, kolli, kóteros, kotkoda, kuviktanci, mamus, Manyus, mutti, napejos, nata (< napos tanár), nevcsi, nevelő tancsi, nevtancsi, pótmama, tekós dirigáló, törzsfőnök

igazgató

agy, bőrharisnya (az indián főnök mintájára), dagi, dili, dirci, dircinő, direktor, diri, diri bá, diri bácsi, diri I., dirigátor, dirinő, dirkő, dirnyák, dityó, dizsi, docens, egérlyuklakója, Dozsó, fejes, főbarom/börtönőr/diri/fő, fő-fő, főisten (Zeusz), főnök, főtojó, főtuskó ("nagy, mint a tuskó"), gazgaz (< igazgató), gidamama (< a Mekk Elek rajzfilmsorozatban; sokat beszél), gidi, góré (< argó 'főnök, vezető' < cig. goro 'paraszt'), hernó, iga, igabá (< igazgató csi), igazgazgató, igbá, i. g. (= igé), igi, igibá, ignác (< igazgató csonkítva + játékos képző), igné, ignő, igus, isiisten, iskolafej, izgató, izgatott bácsi/néni, izgazgató, izgi, kecske, Mekk-Elek (< Mekk Elek ezermester; sokat beszél), nagy diri, Nagy Fehér, nagyfőnök/vezér, papucs, parancsnok, seriff, suligerinc ("az iskola tartóoszlopa, gerince"), sulikoponya, sulipapi, törzsfőnök, vezetőmarha, Zeusz, zigi

igazgatóhelyettes

agyagya, aldiri/seriff/vezér, darus, dihe (< direktorhelyettes), di-2 (kettő), diri, diricsicskás, dirih., dirihá, dirihely., dirihelyettes/helyi, diri 2 (kettő), diriné/pótló/segéd/váltó, főnökalja, főtuskóhelyettes, golyóstoll, helyettes diri/igazgató, hólyag, igh., ig. h., ighá, ighás, ighely (< igazgatóhelyettes), ighö, "ikhely", izgatóhelyettes, kefirvadász, kisdiri/főnök, másodfő, 2. fő, 2. főnök, mellékág/diri/tojó, nádor, papi ("idősebb, kedveskedő"), pótdili/diri/dirnyák/gazgaz/igi/igus/koponya, rabszolgahajcsár, ragadozó, rágcsáló, tanbur, törzsfőnök, vezér, zseni kettő ("zseni egy" az igazgató)

szakfelügyelő/tanácsadó

szaki bácsi/néni

adminisztrátor

adimini, adisz (< adminisztrátor), aktafelelős/kukac, iktatónő, irattár, irodakukac, kétlábonjáró lexikon ("az iskolára vonatkozó dolgokra csak ő tud válaszoni"), King-Kong, könyvrágcsáló/rágó, küldd ki -- hívd be, pötyös (< pötyög 'gépel'), pötyögtető, rabszolga, tintafosó, tintanyaló ("sokat ír")

gondnok

dajka, gazdi, gond, gondi, gondné, gondok, gondoskodó, göngyi, Házimaci, háziúr, idegbeteg, intézkedő, követelő, nevi (< nevelő), paprikajancsi, oszti, pedellus (< rég. lat. 'iskolaszolga, kapus'), pénzrabló ("étkezési díjat szed"), porraloltó, portás, számalk, szarmadzag, szúrosszemű, vöröskereszt

hivatalsegéd

aktakukac, budipucoló ("ez is az ő munkája"), csicskás, fűtős, hivatalbolond, hivi seg. (-- hiv. seg., hiv. rövidítés), "főigazgató" seprűvel, irodakukac, iskolaszolga (korábbi elnevezése), kengyelfutó, kétlábonjáró lexikon ("mindent tud"), küldd ki -- hívd be, lapátoló, matróz, mozgókönyvtár, partvisnyél, pedellus, portörlő, Runcájsz, söpi bácsi/néni (< söprű), tata, tintanyaló, titkár, ujonc, ürge, vödörcirkáló

portás

bakter, bakter-tojás, banya, bejárati kuvik, Borvirág, csősz, Derrick (< krimisorozatban főfelügyelő), Drakula (-- vérengző román fejedelem), éjszakai bagoly, isiőr, kalózvezér, kapuőr, kapus, komondor, napos, nyanya, őr, pedellus, Pisti-posti (ikerítés), por ("kávéporból főz kávét a tanulóknak"), poresz, pori (< portás), portifő, pótpapa, potyi, proli ("könnyű neki, nem melózik"), riasztóberendezés, újságos, ügyelő, sasszem, szótárfejű ("mindent tud"), tata, útonálló, vad poros, vityillólakó

3--4. T a n t á r g y, tantárgyi óra, szaktanár, szakterem, felszerelés

Magyar nyelv és irodalom

agyar (szócsonkítás), agypróba, altató, firkantó, maci, mádzsár (< horv. madÆar ~ tör. macar 'magyar'), magolda, magy (szócsonkítás), magyarszki (-- oroszosan ~ horv. maðarski 'magyar'), magyesz, magyi, magyka, magyusz, matykó, mogyeri (régies), mogyi, ungaris (< ném. Ungarisch)

magyaróra: agyaróra

magyar nyelv(tan)

agyar, agyar nyt., anya (< anyanyelv); "A szó elszáll, írni meg nem tudunk", banyanyelv, dögtan, édes anyanyelvünk/apanyelvünk/mamanyelv/nyanyanyelv, fingtan, görcstan, gyögi, idűs anyanyelvünk (táj.), magoló, magyar duma, magyarnak szép nyelve, magyar nyelvi híradó, magyaros, magyarosan, magyesz, magyi, magyusz, mamanyelv, maminyelv, mogyeri, nyali, nyanyanyelv, Newton (torzított kiejtési hominima), nyeci, nyefa, nyefcsi, nyefege, nyefi, nyefic, nyefó, nyeki, nyekisz, nyekktan, nyela, nyelfi, nyeli, nyeltan, nyelv, nyelvhiba, nyelvi, nyelvkoptatás, nyelvszi, nyelvtörés, nyeta (< nyelvtan), nyeti, nyiftan, nyivi-nyavi (ikerítés), nyöci, nyöfi, nyöfi--röfi (ikerítés), nyögés, nyögéstan, nyögi, nyögtan, nyötan, nyüftan, nyűgtan, nyűtan, nyüvtan, raghatár, szartan

nyelvi (nyelvtan) óra: cirkuszóra ("a könyv akrobatikus rajzai miatt"), a halál 45 perce ("nehéz, hosszú, egyenlő a halállal"), pihenőóra

magyar irodalom

agyar, a halál archívuma ("mindenki fél"), birodalom, birodalom visszavág (szójáték tud.-fantasztikus film címével), bonyodalom, csupavers, esti mese, fosadalom, ida (< irodalom, mozaikszó), irci, ircsi, irgalom, iri, iró (szócsonkítás), iroda-lom, irodalom-rohadalom-forradalom, iroda-rom, irosz, irzsi, literatúra (< lat. litteratura 'betűírás, betűrend -- nyelvtudomány, szépirodalom'), magyar irodalmi híradó, ordítás, riadalom, rohadalom, rodalom, rodeo, rodi (< irodalom + i), rogyodalom, roha, rohadalom, rohadás, rothadalom, sirodalom, szarcsi, unodalom

irodalomóra: lazsaóra

magyartanár: ABC, könyvkukac, könyvmoly, tudósbugyor

nyelv(tan)tanár: Alany, nyefis tannő, nyeti/nyögtanár, nyűtancsi

irodalomtanár: rohadék, rohitanár (< rohadalom < irodalom)

magyarterem

anyaterem, a halál archívuma, atomreaktor, betűk terme, betűnyomda, birodalomterem, emlékszoba, ircsiterem, irka, irodalmi cella, kínzókamra, lexi-lexikon, magyaros, magyesztercsi, magyi, magyite, magyiter, magyiterem, magyiterm, magyusz, magyusz/mami/mekuszterem, "MT"-klub (< magyar irodalmi), nyefiterem, nyelvtér, nyögiterem, nyögtanterem, nyögterem, penésztanya ("rosszul érzik magukat benne"), ragpiac, rohadalomterem, sirodalomterem, uncsiterem

I d e g e n n y e l v

halandzsa, hottentotta, nyögtető

angol nyelv

angcsi, angolna, englis (< ném. Englisch), engol, inglis (< ang. English)

angoltanár: Jenki, Tábornok

angolterem: rókalyuk

francia nyelv: franc (< játék a homonimákkal: franc1 'francia', franc2 'vérbaj')

horvát nyelv: horvi (< horvát)

német nyelv: dajcs, deutsch (< ném. Deutsch), náci, náci nyelv, németszkij, sváb (< ném. Schwabe 'sváb ember')

orosz nyelv

agyinka ~ ogyinka (< or. îäèí à 'egyes'), csorosz, dö pa ruszki, egyeske, fujj, jegyinica (< or. åäèíèöà 'egyes'), jizik (< or. ÿçű 'nyelv'), kínruszki, kínvallatás, muszka, nyelvtekerő/törő, oh rossz (szójáték), ó rossz ~ ó-rossz, paruszka, paruszki, páruszki (< or. ïî-ðóñ è 'oroszul'), ponyemajki, roszki, rossz, rosszoros, rossz-orosz, rossz ó rossz, rucki (szójáték a cirill c = sz betűvel), ruszis (< ném. Russisch), ruszka, ruszkaja (< or. ðóññ àÿ 'orosz nő'), ruszkává, ruszkavinszki, ruszki ~ russzki ~ ruszkij (< or. ðóññ èé 'orosz'), ruszkij jizik (< or. ðóññ èé ÿçű 'orosz nyelv'), ruszki paraszti (< pa ruszki), ruszki pa ruszki, ruszkitan, ruszland (< ném. Rußland 'Oroszország'), ruszli (< ném. Rußl 'sós hering', tkp. oroszocska), rusznyák (< szlk. rusnjak 'kárpátukrán'), rusznyik, Szása-tan, szovjet, szu (< SZU), testvértan, tuszki, ugorkij

oroszóra: agyinka, ó rossz óra (szójáték), szovjetóra

orosztanár

deszka vidányie (népetim., szój. < or. äî ñâèäàíèÿ 'viszontlátásra'), Grisa, Iván Ivánovics, Jelizavézna Parizéra (népetim.), Katyusa, Natasa; Pá, ruszki!; ruszkitanár/tanci, Stobü (< or. Æòîáű 'hogy' kötőszó), Stoeta (< or. Æòî ýòî 'Mi ez?'), sztyepa (< or. Ñòåïà < Ñòåïàí 'István'), Sztyopka (< or. Ñò¸ï à < Ñòåïàí), Ucsityelnica (< or. óÆèòåëüíèöà 'tanítónő, tanárnő')

nyelvi laboratórium

bábel, halandzsák völgye, halandzsaláp, kínzókamra ("annak, aki nem szereti a nyelveket"), halálterem, kínzószoba, labor, lavor, nyeli la, nyelő labori, nyelves, nyelvi fejtörő, nyelvlabor, nyelvi labor/lavor, nyelvtekervények megnyúlása, nyelvtörő, nyögi labi, nyögtan labor, vesztőhely, z' zilabor (< Zizilabor, zenei együttes)

felszerelés

magnetofon: doboz, magnó, lejátszó doboz, valkman ~ vókmen (< ang. walkman tkp. 'sétáló ember'; kis hordozható magnetofon, többnyire rádióval'), zenedonio, zajoló, zeneláda, zenélő doboz

fejhallgató: fülbezengő, füles, fülvédő, magi fül, susogó

fülhallgató: fülbevaló, fülci, füldugasz/gomb, füles, fülihali

T ö r t é n e l e m

birodalom visszavág, csata, csatatan, Csokonda, doktor ókor, eseménypredikáló, fáraó, história (< lat. historia 'tudás, történet, történelem'), históriatár, az idő alagút, ircsi (a tanárról), iszti (< isztorija), isztorija (< or. èñòîðèÿ ), körténelem, "mesét mondok neked", mohácsi vész, múlttan; őskori mesese, mesese; őstan, régiségek, rémtárgy, tatárjárás, töci, töcő, töfi, töki, töktan, tör, törci, törcsi, törcsi-ircsi (ikerítés), töre, töredelem, törés, töresz, törfi, töri, törti, törtike, untatótan, zgodovina (szln.)

történelemóra: forradalmi óra, 3. világháború

történelemtanár

csatamama/mami, Faktor, fáraó, Herkulesné, Perpetuum Mobile, SS-2 (< ném. Schutz-Staffel 'védelmi osztag'), töritanár, veterán

történelmi terem

Auschwitz, csataház, a csaták tere, csataszoba, a csata terme, csatatér, getto, hadszíntérterem, harcmező, história, honfoglalás, lovagterem, lovagvár, múltbörtön, múzeum, ókori terem, ősbarlang, ősemberbarlang, őskori terem, őstan-terem, piramis, reklámiroda, régmúltunk osztálya, siratóterem ("azoknak, akik félnek"), Téli Palota, térképdzsungel, töci/törci/törcsi/töreszterem, töris, törioszt/tér/terem, töri-teri, történelmi cella, törtesz, tört-terem, ürdögök helye

történelemfelszerelés

makett: kicsinyke, liliput, maki, maksi, makti, miniatűr

térkép: eltájoló

serleg: kupa

K ö r n y e z e t i s m e r e t

köre, környi

F ö l d r a j z

föci, föcó, földi

földrajzóra: föcióra

földrajztanár: föcista, föcitanár, Földi, Geofrászné, kotkoda, Mátra néni

földrajzterem: föciterem, Föld, homokbucka, világjáróterem

földrajzfelszerelés

földgömb: golyó, gömbi

térkép: földmásolat, "rongy"

M a t e m a t i k a

agybetörő/tekervény/torna, bambulínó (< bambul, olaszosan), egyszer kettő, eltört tört, észcsiszoló, faszematika (szójáték), fejtörő, gyöktan, hiperbolha (< hiperbola, népetimológiás szóferdítés), kittyószáz (< kettőszáz, nyelvbotlásból), köbgyöknégyzeten, körző a négyzeten, logi-módi (ikerítés), maca, maci, magolda, maszek, maszi, masszatan, mat, matat, ma-te (szójáték a személyes névmással), mateatika, matek (< matematika < gör. maJhmatikàV 'matematikához tartozó, matematikus'), matem, matematrica (népetim.), matézis (a matematika régi neve < gör. m©JhsiV 'tanulás, megismerés, tudás, tanítás'), mati, matik, matika, ma-tika (szójáték a személyes névmással), matka, matosz, matrica, matrjósa, matszak, matus, matyek, mátyemanyika (oroszosítva, népetim.), matyematyika, matyemátyika (< or. ìàòåìàòè à), matyi, matyicka, matyika, matyiku, matyó, mérési gyötrelem, mérmat, nyúztan, patika, Pi (p), retek (szójáték), "sok benne az ismeretlen"-tan, számháború, számkaloda ("egész órán számokat írunk = kezünk kalodában van"), számkolostor/kórtan, számok csatája, számolda, számoló, számvilágtan, szögtan, taktika, tatek (szójáték), tematika (szócsonkítás), vonaltan

matematikaóra: alvó/észcsiszoló/kínzó/matyióra

matematikatanár

Derékszög, Egyenes, Ká négyzet, Kocka, Kockafej, Maróti tanár úr, matektanci, Precízke, számbuzi, Számkukac, Szögmérő, Vonalzó

matematikaterem

agytorna-terem, 1.1-terem, észterem, fejtörő, fejtörő teri, gyógy/gyökterem, hülyülő, kínvallatásterem, kínzókamra, maci, matek, matekos, matektér, matekterem, patiteri (< patikaterem, szójáték), matika/matiterem, matiteri, matoszterem, matyók, matyóteri, "messük" a síkot a kúppal!, 4 m2 ("nagyobb, de így jobban hangzik"), ring, Szám bácsi terme, a számok háza, számok világa, számól (-- szám + ól: "mindenütt számok, még a falakon is"), számóló, számtancella

felszerelés: gerely 'körző', vonca 'vonalzó'

F i z i k a

agytompító, amperusz, ampervadászat (< fr. amp$re 'az áram erősségének mértékegysége' < A. M. Amp$re fr. fizikus), áram, áramtan/ütés, bamlulós, cifika, elektromos hálózat, elektronhiány (műszó), elektronik kicsinálik (rímjáték), elektrosokk, fázik a ... (szójáték), feszültség, fici, ficka, fifi, fifika, fika, fikusz, filozófia, fingfika, fióka, firci, fisics (< ang. phisics), fiszka, fiszkó, fityó, fiz, fiza, fizi, fizi-bizi (ikerítés), fizibuzi, fizica, fizicska, fizik, fizika-risika terápia (szójáték), fizika-rizika (ikerítés), fizikom, fizikoterápia, fiziksz (< ang. phisics), fiziku, fizikum, fizimiska, fizinya, fiziosz, fizisz, fizix, fizka, fizkó, fizkultúra, fizó, fizok, fizóka, fizosz, fizqant, fiztan, fizu, fizujs, fizus, fizuska, fizusz, fjázika, frici, fricika, frizbi, frizi, furikó, füzi, füzik, fűzisz (< gör. j siV 'természet'), fűzosz, gizika (szójáték Gizike tanárnőről), jizika, kísérleti, mágnes, mágnestan, megrázó, mizika, Ohmia (< Ohm német fizikusról > ohm az elektromos ellenállás egysége), olvasás, rizika, súlylökés, tükörtan, unalom I., untató, vágóhíd, végzet, voltusz (< Volta olasz fizikusról > volt az elektromos feszültség egysége), zika (szócsonkítás), zizi

fizikaóra: bakó/gravitáció/olvasásóra

fizikatanár

Amper, áram, áramos Panni, Csontrakéta, Csöves, Csövike, Deszka, faktor, fizikatancsi, fizustanci, ízika, Newtonné, Newton-tündér, Részecske, Rugós Erőmérő, Szögmérő, Wéwé (-- w | w 'térfogatszázalék')

fizikatanár öltözéke: elektronkabát, neutronsál, protonkucsma

fizikaterem

amperda, amperszoba, áramforrás, börtön ("ha nem szeretik"), Csipkerózsika vára (Rózsika nevű tanárról), egérlyuk (ellentét: a legnagyobb terem), elektrontöbblet, erőmérőterem, felvilágosodás ("több az égő"), feszültségterem, fizikatercsi, fikaterem, fizikás, fizimiska, fizis/fizi/fiziológiai/fizoszterem, fizó/fizterem, fizus, fizus/fizusz/frici/fűzisz/füzoszterem, halálszoba, joulia (< Joule angol fizikusról > joule az elektromos áram munkájának egysége), 220 W, kísérletis, mágneses terem, newtonka, Péntek 13, pokolgép, teljes világítás, törd a fejed!-terem; Vigyázat, nagyfeszültség!, volt-terem, zárda

K é m i a

atomtan, bombázás, boszorkánykonyha, buboréktan, bumm!, bűztan; csak egy robbanás: volt iskola, nincs iskola; durranó, durranógáz, durranómia, gázgyár, gázkamra, HO2, 6·1023 (a mol jele), himia ~ hímia, himija ~ hímija ~ hímíja (< or. őèìèÿ) himjá, hogyan készítsünk bombát?, ionok harca, keke, kélia, kém, kema, kéma, kémcsi, kémcső, kémcsöves, kémesz, kemi, kémi, kemika, kémika, kemikál, kémikum, kéminya, kémiosz, kémisz, kemiszt (< ang. chemist 'vegyész, gyógyszerész'), kemix (< ang. chemics), kémlelő, kemmia, kémosz, kémus, kémusz, keom, keveréktan, kímiusz, kimi, kísérleti, kísérlettan, kóma, kotyvaszdatan, kotyvasztás, kotyvasztástan, kotyvasztó, kutyuló, labor, laboros, láthatatlan ember, lombik, lombik kombi, lombiktan, löttytan, magtan, méregkeverés, méregkeverő, méregkeverők szakköre, miska (-- fizimiska), molekula, pipetta, plum-bumm (< lat. plumbum 'ólom', szójáték), rémia (szójáték), rémtan ("félnek tőle"), robbanás, robbanásveszély, robbanógáz/tan, robbantás, robbantásdi, robbantástan, robbantyú, Shaw (e: sav; szójáték), szubsztitució (< lat. substitutio 'behelyettesítés'), taxi, taxikonyha, tudi, tűz- és robbanásveszély, tűztan, tűzveszély, unalom II., vegyszertan, vegyülettan

kémiaóra: atom/bugyborék/bűzóra, Ciántyúk órája, füstölgő/gáz/kémcső/kemióra, kínszenvedés órája, Klór-anyó órája, koktélóra, kotyvasztó/labor/molekula/robbanóóra, szuperszonikus robbanások órája, tűz/vegyióra

kémiatanár

boszorkány (< boszorkánykonyha; alkimisták!), Ciántyúk, cinkanyó, cloranyó ~ Klóranyó, gázkamra felügyelő, Hákettő Ottó (< H2O), Kémcső, kémcsőfejű, klórnéne, molekula, Nagyvegyész, Pancsacsa, Pavlov, Periódus, Robbanóbaba, Robbanó Lédi, Ultraibolya

kémiaterem

agytömegszázalék, atomok terme, anyagvizsgáló, alkimista műhely, bomba-szekrény, boszikonyha, boszorkánykonyha, bűzbarlang, bűzház, bűzi, bűzölde, dögkamra, durranóterem, fortély/gázkamra, gázkazán, illatkert, illatszer, kematercsi, kém/kéma/kemcsi/kémcsi/kémcsőterem, kémcsöves osztály, kemi, kémiás, kémika, kémi/kemikál/kémiosz/kémus/kémuszterem, keveréktanten, kísérletek terme, kísérleti nyulak telepe, kísérleti terem, klór-teri, kotyvaszda, kotyvaszt-konyha, kotyvasztószoba, labor, lúgoskamra, méregterem, Ohm konyhája, radioaktív temető, robbanásveszély ~ Robbanásveszély!, robbanásveszélyes terem, robbanda, robbanószergyár, robbanószoba, robbanóterem, temtud (< természettudományi), tűzveszélyes terem, varázsszoba, vegyi kombinát

kémiaszertár: hosszú csövek klubja ('nagy kémcsövek ...'), méregszekrény

kémiafelszerelés

kémcső: bűzlyuk, cső, csöveském, epruveta (< szln.), gémcső, gólyatányér (Aiszóposz A róka és a gólya c. meséje nyomán), húgycső, ibrik, kémcsövi, kemecs, kotyvasztó, kuki, kukucs, lombika, pokolgép, robbanócső, üvegecske

egyéb kémiai felszerelés: boriszégő 'borszeszégő'

B i o l ó g i a

állattan, "állatvilág", bájológia (népetim.), báologi, belezéstan, bichológia, bifi, bigi, bigyó, bigyológia, bigyosz, bigyusz, bihológia, bijosz, bikológia, bikosz, bili, bilárd, bilivilág, bilógia, bió, biog, biogaz, biológ, biopon (-- mosópor márkaneve), biosz (< gör. bÆoV 'élet'), bioszlógia, biosz-logosz (< gör. làgoV 'beszéd, nyelv, szó, tanítás, rendszer, fogalom, jelentés, tudat'), bityó, bogyó, bonctan, boncolgató, bugyológia (népetimológiás szójáték), csontvázoló, dögi, döglő, dögológia, dögtan, döglővilág (az előző tantárgynév, "élővilág" ellentéte), döglött világ, dögvilág, dudvatan, élővaci, gaztan, gaz- és dögtan, gizgaztan, halottvilág, hullatan, hullavilág, lobogó, madár, magtan, töktan

biológiaóra: belezés/boncóra, buggyantak órája, dögtan/élő/féreg/tökóra

biológiatanár

állatismerő, bagoly, biosztanci, bogyó ("ha kövérkés"), bombázó, Buga doktor ("ha vöröskeresztes tanár is"), Csincsilla, dögdoki, dögtantanár, Ex katedra, Fidó bácsi (három közül a legnagyobb kutya neve rajzfilmsorozatban), hómó szápiensz (< lat. homo sapiens 'értelmes ember'), Kukkancs, Mekk ~ Mekk Elek, Samu

biológiaterem

akvárium, állatkert, állatok világa, bigyó, bigyós, bigyoszterem, bigyóterem, bigyóti, bió, biosz, bioszféra/tercsi/terem/teri, bió/bityóterem, boncolda, bonctan/terem, börtönterem ("nehéz tantárgy!), bűzbarlang, csontosterem, csontosztály, dögösterem, dögraktár/tan/tanten/tanterem/tárda ("tele van preparált állatokkal, dögökkel"), dögtelep/terem, dzsungel, gusztusterem ("gusztustalan a preparált hüllőktől"), kipreparált gyerekek terme, koponya, kórboncterem, köztemető, kripta, növényház, őserdő, Samu-lak/-terem, sírkamra, vesztőhely

biológiaszertár

akvárium, bioszszeri (< -szertár), bonctan, csontvázak lakása, csontváz/dögszoba, dögtár, krematórium, Samu-ház/-lak, Samu szobája, tömítő

biológiafelszerelés

csontváz: az ember másképe, csonti, csonti-csabi, csontika, csontkollekció/kolosszus/konfekció/kukac, csoronváz, csupacsont, "Dezső", csupaháj (humoros ellentét), Gazsi, gebe, gerzson, Guszti, halál, Jáva, jeromos, Józsika, koponyabébi, meztelen koma, Miska, múmia, partizán, perec, porcogó, régen éltél, Rézi, ropi (< a sóspálcikához hasonló ropogós sütemény neve), Samu; Samu, a hős; "Sámuel", Samuela, Samuka, Samu-kiállítás, Samu Ödön, Samu úr (< Sámuel napján tárták fel Vértesszőlősön a legősibb emberi csontvázat), szellem, Tivadar, zörgőbaba, Zsiga, Zsófika

T e c h n i k a

barkács, barkácsoló, beknika ("Beck nevű tanárról"), birka-barka (< barkácsol, ikerítéssel), Csináld magad! (jelmondat), eszkába ('kéthegyű lapos vaskapocs' > eszkábál 'hevenyészve összeállít'), fabrika (< lat. fabrica 'műhely' < fabricare 'elkészíteni' > fabrikál 'barkácsol'), fabrikusz, farágás, faragcsa, faricska (< farag), faricskatan, farigcsa, farigcsáló, fifikálás (< a Delta c. folyóirat Fúrás fifikával c. cikke nyomán), forgács, főzöcske (a korábbi háztartástan nyomán), fúrás, fúrás fifikával (vö. Delta), furdancs, fűrésztörés, gürizés, gyak (< a tantárgy korábbi neve: gyakorlati foglalkozás), gyaki, gyakorlat, gyakorlati, gyaks, gyaksi, gyaksza, gyakszi, gyakszi-foxi, gyakszi-taxi, hasad a hasad, kábel, kalapács, kapálózás (-- kalapálás), kiskalapács, kontárkodás, kopácsoló, kopogós, kotyvasztó, meló, munka, műszaki, nika (< technika), nyulbálás, poli (< politechnika), rabszolgasors ("nehéz fizikai munkát végzünk"), robot, satus, satutan, satutekerészeti mellfekvenc (szójáték korábbi analógiára), tech (e: tek), techi (< technika), technik (< gör. tÆcnh 'művészet, mesterség, ügyesség'), tec-hnika (szójáték), technike (< ang. technique 'műszaki eljárás, technika'), technix (< ang. technics 'műszaki tudományok'), technokol (ragasztó márkaneve, szójáték), teci, tecnika, tecó, tecöhö (< tech, szócsonkítás, fonetikus ejtéssel), tecőnik, teh, tehenem lika (táj. népetim.), tehnicsni (< szln. tehnièni 'technikai'), tek, teka, teke, teknik, teknyik, teknyika, tek-tek, tekó, tekóca, töci, töcöka, töcökö, tyechnik (< or. òåőíè à); volt ujj, nincs ujj

technikaóra: barkács/gyak/kalapács/lazsáló/robot/satus/satuskaóra, szótagolóóra, Szörnyeteg órája, unalmas óra

technikatanár

Barkácsolás tanár, Colostok (< ném. Zollstock 'összehajtogatható mérővessző'), dogeszos ("ha sok dolgozatot írat"), Fia-farag úr, gyaksitanár, Ipari Áram, Kalapácsfej, Seprűs Nyanya (-- háztartási fakultáció), szerelő, szögfej, techki tanci, tekitanár

technikaterem

barkácsműhely/terem, Britannia gyógyintézet, csavarhúzda, fabrikálda, faház, faricska háza, faricska/farigcsaterem, forgácshullató, forgicsaterem, fúrás-faragás, fúr-farag/gyakiterem, gyakorlati, gyaksi, gyaksi/gyaksza/gyaksziterem, ingyenmunkaház, kalapácsos hangosterem, kalapácsterem, kézmozgató, kínpad, kopácsolda, kopácsolóterem, kotyvasztó, Mikli-kuckó (egyéni; tanár nevéről), Mit szedjünk szét? munkaterem, műhely, pancserterem ("sokan elrontják a munkadarabot"), politechnika, satuszoba, szakiterem, szeméttelep, szerelde, szerelőgarázs, technikusok kupaktanácsülése, tech/teciterem, tekatercsi, tékaterem, tekis, tekiterem, tekóten, TCH (e: técéhá), TCH (e: töcöhá < technika)

technikafelszerelés

munkapad: kínpad, nyekergő, nyekkenő, ótvar pad (< ótvar 'gennyes hólyagocskákat okozó bőrbetegség'; itt: 'rossz, kopott')

egyéb technikaeszközök: asztóka 'esztergapad', colostok 'csuklós mérce', csipkefogó 'csípőfogó', kalimpács 'kalapács', kanyarfeirot '?', rozsdaboglya 'rozsdás szerszámhalom', smirgli 'dörzspapír', szöci '? < szögmérő', tusa 'satu' (szótagcsere), vinkli 'sarokvonalzó'

R a j z

abi-szabi (ikerítés), ákombákom, baktan (a rajzbakról), birka-firka, ceruzakoptató, cirka, cirka-firka, csendélet, csuklómozgató, dzsokonda (< ol. La Gioconda: Leonardo da Vinci fő műve, ismertebb nevén: Mona Lisa), ecset, festés-mázolás, festést-mázolást vállalok, firka, firka-birka, firkáció, firkácska, firkálás, firkálda, firka-móka, firkanc, firkancs, firkantó, firkászat, firkatan, firkázda, firkuc, firkusz (< firkál), fricka, grafika, icka-ficka, irka, irka-firka, kapirgálás, kapirka, karctan, karikatúra, kence-fece, kence-fince, kéztorna, klajbász, kocka, likovni (< szln. 'képzőművészet'), macskakaparás, Majszter, mázolda, mázoló, művészet, művészeti, pancs, partvis, paszmit (< táj. paszmatol 'maszatol'), pecsnizés, pepita, Picasso, pihenő, piktória (< lat. pictor 'festő'), piktúra (< lat. pictura 'festés, festőművészet, festmény'), pinga (< lat. pingo 'fest'), pingálás, pingaló, pingásás, pingászat, plecsni, rajzolási, rítus, riza, rizók, rizsa, színestan, színtan, tempera, töri-pingáló, ujjedzés

rajzóra

botkezesek órája, ceruzakaparászati óra, ceruzakoptató óra, ceruza/festői /festő/ficka/firkáló/firkanc/firka/firkász/firk/irka/kaja/kézhasználóóra, Leonardo da Vinci órája, mázolási óra, mázoló/parancsolási/pincs-pancs/ pinga/pingálóóra

rajztanár: ceszkagép (zsírkréta márkanevéről), divatlédi, Firka lány, Irka-Firka, Lencsilány (a nemrég divatos lencsibabáról), lóti-futi, művész úr, Pamacs, Pemzli, vonal

rajzterem

ákombákom, cirka-firka, étterem, festéktár, festőszoba, ficka (tkp. rajz < firkálás), fickaterem, firka, firkalak, firkálda, firkálmány, firkálódó, firkálóterem, firkantások helyszíne, firka/irka-firka/irka/kenceficeterem, Kezdjünk szenvedni! műterem, irkáló-cirkáló cella, kastély, mázolda, maszatluk, odu, pecsmelde, pecsmet, Picasso műterme, Picasso-terem, pingálda, pingálólyuk, pingáló/pingaterem, rajzól, rajzolda, Sárga ház ("mert ott festenek a tanulók"), színek terme, színfolt, Törpinga, tusi

színek

ciklámenszínű: cékla

fűzöld: foszöld, libafosszín, libafoszöld

ibolyaszínű: ibi

kék: ég, hupikék, kik (táj.), kupikék

lila: lillus

piros: jajvörös, piri, piroska

sárga: húgysárga

zöld: takonyzöld, zöci, ződ (táj.), zöld cipő, zöldi, zöldike

É n e k - z e n e

cincogás, dandaló, diliház, dó-zó (a szolmizálásról), farkasok üvöltése, glaszbeni (< szln. glasbeni), hangszálrezegtető/szakító, kornika, kornyika (< kornyikál), kornyiki, kottamérgezés, kronika; la, la, la; lalalala, lá pentaton, macskaária/nyávogás/zene, mnyúzik (< ang. music 'zene, muzsika'), nyávogás, nyávogi, nyegtan, nyekerde, nyekergés, nyekergő, nyekeri, nyenyere (< népi húros hangszer: tekerőlant), nyikkancs, nyikk-nyekk, nyikorga, nyikorgás, nyikorgó, nyikorgós, nyikorog, nyivák, pényje (< or. ïåíèå 'ének, éneklés'), szentmise, szó lá dó mi, takonyzene ("a rossz hangúak éneke orrfújásnak hallatszik"), tébolyda, tra-la-la ~ trallala, zajászat, zajtan, zendi, zendüléstan, zenebödön, zenede

énekóra: dandala ~ dándálá óra, kornyika/kottamérgező/lalala-óra, mise, nyávogi/nyekergés/nyikorgó/rikácsoló/trilláromóra

ének-zenetanár: Aida, Anna Nyikorogna (népetim., oroszosított), Bagó-Dugó, Dó-Szó, dzsessztehén, G-dúr, Hamiska, Kornyika, kottaanyó, Kotta apó, kottafej, Kottakukac, kottamanci; Kotta Manci, a papagáj; Kotta Náci ("ha könyörtelen"), Kotta Panni, Nyikorogna, Paganini, Protkó, Sandokan (< tigrisvadász A maláji tigris c. filmben), Tátika, Tátogó tanár, Tralala, Violin, Violinkulcs, Zsenya Nyikorogna, Zsozé

a tanár énekel: áriázik ("nyitott szájjal"), gumipofával énekel ("széthúzott szájjal, torz mosollyal, mint a gumibaba"), kornyikál ("tátogva")

ének-zeneterem

Belépés csak füldugóval!, Bogárszarda (--"hangjegyek"), cincogóterem, dalolda, dalterem, danoda, dizsiklub (< disco), dó-ré-mi, egérlyuk, Füldugó, hálószoba ("mindenki alszik az órán"), hangártalom, hangászda, hangjegyterem, hangkínzó cella, Kodály-terem, kokszigyár, kornyika, kornyikálda, kornyika-ól/osztály/szoba/tercsi/terem/term, kornyiterem, kottadoboz, kottázó, lalabörtön ~ lálábörtön ("tagozatos osztályoknak heti 6-7 órát kell itt eltölteni"), Liszt háza ("zenéjét hallgatják"), macskák gyülekezete, macskalak, macskaverem, nyekerde, nyekerik szálloda (< nyekereg), nyikorgó, nyikorgóterem, operaház, operapartik helye, parasztterem ("sok népdalt tanulnak"), torony, tralla-la, visszhangtér, zajászda, zajtanterem, zajterem, zenebona, zeneszoba

egyéb zenei eszközök: bogyó 'kottafej', zenélődoboz/láda 'zongora'

T e s t n e v e l é s

Auschwitz, bukó frekvenciás homály tizedelés, csontmozgatás, életben maradni, emberkínzás, fingató, fizkultúra, fogyasztó, fogyókúra, Fogyózda, fufi, futika, futrinka, inkvizíció, izomláz előidézése, kéz- és lábtörés, kíntorna (népetimológiás szójáték a hasonló hangzású kintorna 'verkli' szóval), kínzás, kínzástan, kínzó, kínzópad, kínzószertan, kocogó, konditan (< kondició), lasztibűvölet (< labda, becézve), légió, lesi-fosi, lihegés, lihegő, motoszka, mozgástan, nyaktekerészeti mellfekvenc (-- a 'nyakkendő' régi elnevezésének diáknyelvi humoros értelmezése), nyelvlógató, padlónyaló, porcmozgató, rabszolgasors (< népszerű brazil tévéfilmsorozat címe), seggnevelés (szójáték), szadi (< szadizmus), szakadj meg!, szenvedés, tea, tesa, tesi, tesnev, tesó, tesónevelés, test, testi, testkultúra, testnev, tevenyektető, torna, tornya, torta, tortúra, tördelmagad, tősi (< tesi), ugra--bugra, ugrálda, ugri-bugri, zötyögtető

testnevelésóra: bukfenc/erőszak/futó/gyötrő/kínzás/kínzóóra, lónyúvasztós óra ("hajtják, mint a lovat; vö. veri, mint szódás a lovát"), mozgató/ordibáló/tortaóra (< torna)

testnevelőtanár: Bukfenc, futóláb, medve béla ~ Medve Béla, szadi kartárs/nő, szadista ('mások szenvedésében gyönyörködő, beteges hajlamú ember' < De Sade francia író nevéről, regényhőseiről; köznev.), Tapera Vera (beszélőnév), tesitanár/tanci, tevenyektető ("a lassú, mint a teve -- típusú gyereket is megmozgatja"), Zsipp-Zsupp

tornaterem

Auschwitz-láger, bordika (< bordásfal), börtön, fárasztó, fullasztó, futrinka, gömbstressz, gyötrőhely, izomlázító (-- izomlázat okozó), izzasztó, kamra, kidöglés/kínterem, kínzóház, kínzóhely, kínzókamra/szoba/terem, koncentrációs tábor, konditerem, légüres tér, lovarda, Ne érj a falhoz!, nyújtó/nyúzdaterem, nyúzó, nyúzóterem, pattogó; Ria-Ria, Hungária! (-- szurkolók kiáltása), sport/teketerem, tesitercsi/terem/term, testfogyasztó, "T" ~ t-szektor, T. T. ~ tété (< tesiterem), tornalyuk, ugra-bugraterem, ugrálda, ugráló/ugriterem, veréblyuk, vesztőhely, zsibbasztó

tornatermi-felszerelés

tornaszer: kínzóeszköz/szer, tesicucc, nyúzóeszköz

bordásfal: bordafal, bordika, csontváz, csontvázfal, kínzófal, majomlétra, Gazsi bordája nagyítva (< Gazsi 'csontváz')

mászókötél: akasztó, függeszkedő, hereverő, kígyó, liánkötél, lógókígyó, lógószerszám, majomlógó, Tarzán-hinta, Tarzán-kötél

szőnyeg: hempi (< hempereg), matrac

tornapad: kínpad, kínzópad, lágerpad

tornával kapcsolatos egyéb kifejezések: befőttgumi 'gumikötél', domb 'zsámoly', kerítés 'ugrószekrény', lovacs 'ló', nőstény 'bak' (szójáték ellentéttel)

labda, bőrlabda: bogyó, bőrbogyó, bőrtök, csinge (táj.), dabda (játékos pöszeséggel), foci, laszta, laszti, pötty

tömött/medicinlabda: decibel ("eséskor erős hangja miatt" -- 'a hangerősség mérésének egyik egysége' < bel < G. Bell skót fizikus nevéből; köznevesülés), tonnabogyó

tornafelszerelés: tesicucc

tornacipő: spanyolcsizma (-- a középkorban kínzóeszköz), tornapata, vatyinka (< or. áîòèí è 'cipők' tb.)

mozgások: kismacska (ugrószekrényen guggoló átugrás), nagymacska (szekrényugrás átterpesztéssel); kört loholtat 'futtat'

O s z t á l y f ő n ö k i ó r a

beolvasó, bubu-óra (< Dr. Bubó orvosként szereplő bagoly -- rajzfilmsorozatban), döglés, duma, duma/gyóntatóóra, Hofi ("bolond óra"), lélekidomár (Jókai-regény nyomán), lélektan, lelki, lelki alaktan, lelki duma/fröccs, letolás, nyammogás ("lassú, unalmas), OF, ofi, ofi-óra, ofő, ofői, ofői óra, ofőo, ofőóra, oszfő, oszi, oszi-foszi, oszifoszi óra, oszifő, oszifői, oszifői óra, oszifőnök, oszifőnöki, oszifőóra, osziföszi óra, oszi-óra, oszt, osztf, osztfő, osztfői, osztfői óra, osztfőn, osztfőóra, oszti, osztifő, osztióra, ráncbaszedő óra, razredniska (< szln. razredniÆka), vesszős óra, vallatástan

F a k u l t a t í v ó r a

böngészde, dupla hülyeség, érdeklődőóra, fak, fakci, fakcsi, fakesz, faki, fakióra, fakó, faksi, fakszi, fakt, fakta, faktó, faktóra, fakulás, fakult, fakultáció, fakultatik, fakusz, fusi, GMK, kívánságműsor, plussz nyűg, túró-rázás (< túlórázás, népetim.), utószenvedés

L y u k a s ó r a

ablak, áramszünet, csúszóóra, diáköröm, egérlyuk, ementáli ("olyan lyukas, mint az ementáli sajt"), fehér holló (-- ritka), felszabadulás, foltosóra, gyerekek öröme, gyorstüzelő, jó óra, karika (a lyuk érzékeltetésére), korrepetálás, kuk-luk, lik (táj.), likas, likasóra, likkancs, lógás, lógóóra, lógos, lógosóra, luk, lukasóra, lukszi, lyuk, lyuk a lyukban, lyukas, lyukesz, lyukica (horvátosan), lyukó, múzeális darab, örömünnep, potyaóra, szuperóra, nix-óra (< ném. nichts 'semmi'), nuku/örömóra, pletyka, potya/repedtóra, rövidzárlat, szabadóra, Szabadság! (-- korábbi pártköszöntési forma), szabi, szakadék/szuperóra, trappista, új élet, üresjárat, üresjáratú óra, üresóra, vidámpark, yoko, "zokni"-óra

5. Egyéb helyiségek

igazgatói iroda

bunker ("sötét, félelmetes"), csodalak, diliház, diriajtó, diribarlang/ház, diriiri/iroda/lak/lyuk/ól/roda/szállás/szoba/terem, diroda, egérlyuk, "Fehér Ház", fejesszoba, forgalmi iroda, gatyafölkötőde, gaz-gazfészek (< igazgató), gázkamra, górészoba, gumi/halálszoba, halálterem, igiiroda/szoba, ítélőbíróság ("ott nincs hazudás!"), izgató, izgató iroda, izgi iroda, izzasztó, kakasülő, karám, kínkamra, kínzókamra ("a rosszakat oda viszik"), kínzópad/szoba, kopasztó, lepratelep, magasles, medvebarlang, mellékhelyiség, mészárszék, nagyfőnök barlangja, nyúzóhely, Olümposz, oroszlánbarlang, "paradicsom", pokol, raporttér, rettegős hely, rossz szoba, rotyó ("olyan"), sasfészek, Sion-hegye, tigrisketrec, trónterem, tyúkol, ügyészség, vallató, vérpad, veszedelem, vesztőhely, vezériroda, vezérlő agy, zoo (< ném. Zoo 'állatkert' < gör. zOEon 'teremtmény, állat')

tanári szoba

állatkert, begyűjtő, bolondokháza, bűzbarlang, diliszoba, disznóól ("néha úgy néz ki"), dohányzóda, egérterem, "Fórum"-terem, góré ("olyan kicsi, s annyi minden van benne"), gumiszoba, gyogyók háza, gyűjtő, hóhérszoba, hülyék gyülekezete, idióták gyülekezete, istálló, kanári, kanári tar-szoba (szójáték hangátvetéssel), karám, kobaktanács, kupak, kupaktanács, kupleráj (< ném. Kupplerei 'bordély', itt: 'rendetlenség'), leprabegyűjtő, lipótmező (tkp. bolondokháza), maffiaterem, maga a polkol, Mátyás u. 1., menhely, nagyfejűek szobája, naplótartó, nevcsi, 07 ("a rendőrség hívószáma"), nyomornegyed ("a tanulók nem szívesen lépnek be"), okosak gyülekezete, okosok részlege, Olümposz (< gör. "OlumpoV 'hegység, az istenek lakhelye'), oroszlánbarlang, ökörkör, őrszoba, őrült nők ketrece (film címe nyomán), pedellusszoba, pletykafészek/terem, sárgaház ('bolondokháza'), sátánok barlangja, stiglickert, súgólyuk, szomszédok (< tv-filmsorozat címe), szörnyű-nyű lak, tanárfészek, tanárida, tanárlak/odu, tanász, tancsilak/szoba, taniiri (< tanári iroda), tani/tanné/tannőszoba, tanraktár, tanszob (< tanári szoba), tárgyalóterem, tarki, tatári szoba (szójáték), tyúkketrec, zbornica (< szln.)

takarítónők helyisége: bungi (< bungaló)

szaktanterem: szakiterem

könyvtár

baglyok, betűhalmaz/ház/raktár/tár, biblioték, bibliotéka (< gör. biblioJÀkh), böngészde, dumatár, egérétterem/lak, észraktár/tár, fejtágítmány, firkatár, gyügyük elfoglaltsága, káposztatelek, knyizsnica (< szln. knjiÆnica), köncsi, könyvböngészde, könyvbuzik klubja, könyvgyűlés/ház/kukachely/moly/molyok szobája, könyvputri/raktár, krikszkraksz-terem, kultúrkukac-terem, kultúrpalota/terem/vécé ("sok benne a papír"), lapozó-napozó, lerakó, lomtár, MÉH (< Melléktermékek és Hulladékhasznosító Tröszt), MÉH-telepi papírosztály, molyda, molyfészek/lyuk, molyosok, molyraktár, molyspájz (< ném. Speise 'étel' > Speisekammer 'éléskamra'), molyszállás/szoba/tanya/tár/tenyészet; néma, tudós szoba; nyugalomda, okosító, ökörművelde, papírgyűjtemény/raktár, porszoba/tár, salátatelep, szermagazin (< arab machzen 'raktár, áruház', machazen tb.), téka (< gör. JÀkh 'tároló, láda, szekrény'), tudáshalom, tudományegyetem/ház/tár, tudorda (< tudor 'tudós'; elavult, nyelvújításkori szó), tudós szoba, útinform

szertár

boszorkánytanya, böngészde, búvóhely, dögtár/terem, eszköztartó, kabinet (szln.), kacathotel/tár/tároló/tok, kelléktár, kínzószerek tára, koszfészek, kupi (< kupleráj, itt: 'rendetlenség'), kutatóhely; különlegességek, kipreparált aktualitások tanárközelben; limlom-tár, lomgyűjtő/kamra/tár, MÉH, mesterséges vadon, mindenes, pakolda, portároló, raktár, roncsderbi (< ang. derby < Derby 'lóversenydíj', lóverseny, mérkőzés'; itt: elhasznált készülékek tárolója), sártároló, szartár (szójáték), szeri, talált tárgyak osztálya, tárka

díszterem

alkalmi terem, amfiteátrum (< lat. amphitheatrum < gör. ¡mjiJÆ«tron 'félkör alakú színház v. küzdőtér -- lépcsőzetesen emelkedő nézőtérrel'), aula (< lat. aula 'udvar, csarnok, palota, királyi udvar'), cicomaterem, cihaház, (< táj. túldíszített, mint a párnahuzat), cukidoboz, csecsebecsék tárolása, csicsás terem, csicsatér, (< nép. csicsás 'szép, díszes'), csicsa/dísziterem, diszkó, díszmajmoló-terede, disznóterem, dísz/nó/terem (durva szójáték), ékterem, flanchelyiség (< ném. Pflanz 'cifrálkodás, nagyzolás'), flancosztály, fogadóterem, giccsgödör, giccsgörcs (ikerítés), kultuszszoba, limlom, medence (ti. alakja), nagyterem, paradicsom ("szép, mint az éden"), példa/precízterem, retekház, szalagos, szalagos kosár, szalon, WC ("nyilvános, közösségi terem")

iskolastúdió

bámulda, bekiabáló, csapatrádió, DTV ('Dózsa TV': az iskola a Dózsa úton van), dumaszoba (< cig. duma del 'beszél, szól' < bolg. äóìà 'szó'), gőzfürdő, "halló!"-szoba, hangár, isistúdió, isitud, Maistro Music-cok-cok (tévéműsor alapján), papagájtenyészet, pletykahíradó, pofaterem, rádiószoba, rágyió (< or. ðàäèî), recsegde, riadó-rádió (szójáték is), stúdejó, studi, studi isi, stúdió, sulifül, sulistudesz, sulistudi/stúdió, suliszócső, videotéka, zenebutik, zenesarok

úttörőszoba

beolvasószoba, bungaló (< ang. -- hindusztáni bungalow 'bambusznádból összerótt indiai épület'), csapotthon, csatatér, csettegő, csevegő, diszkó, dühöngő, egérlyuk, elveszettek helyisége, gyógygödör, 20 a csúcson ("itt értékelik az úttörök munkáját"), a hülyeség kútja, kommunisták háza, mozgalmi rötyögő, munkásszálló, nevelő, pionírszoba, pionírtábor, sitt (< argó 'börtön' ? < ném. Schütt 'törmelék, szemét' ? < ném. Schicht 'réteg, rakás, műszak'), szocializmus, uttiszoba, zsivajterem

klubszoba: dühöngő, klubcsi, klubhely, pince (alagsori helyiség), tiniklub, viccesszoba

orvosi szoba

akasztófa, átvizsgálóda, bacilusverem, böki, bubószoba, dokibástya ("fenntartott szoba"), doki kuszlik (< ném. Guckloch 'figyelőlyuk' < gucken 'kukucskál, leskelődik'), dokilak/sátra/szalon/szoba/terem, dögiszoba, dögölde, dögvészterem, ellátó dutyi ("szenvednek, mint a börtönben"), fehér ház, félelemgerjesztő/félelemszoba, fenékmasszírozó, fertő, figyelő, gyengélde, gyógyszerraktár, hányinger (a szagtól), hentesműhely, hullaház, kínvallatás, kínzókamra/tábor/terem, klinika, kórterem, kukkoló, láger, lepratelep, műtétszoba, műtő, No AIDS (< ang. 'nincs AIDS! < acquired immune deficiency syndrome 'szerzett immnunhiány tünetegyüttes'), nyögdöcselő, nyúlka-piszka, nyúzóhely, ori szob, ovi-sovi (ikerítés), pusztuláshely, rettegések szobája, sebészet, sintérszoba, steril dokida, szexterem, szuri ('injekció'), szuriadó/ház/szoba, tetvészde ("a védőnő először tetvészkedik"), vallató, vandálszoba (< népetimológiás torzítás a Wander névből), végzet, vizsgálati fogság, vizsgálda

zsibongó

aula, aulka, bele minden hanggal!, betonplacc (< ném. Platz 'tér, hely'), csatatér, csicsergő, dibongó, dumaház/hely, dumálda, dumáló, dumaszoba, dühöngő, francos, hangos társalgó, hangzavar, hangyaboly, kajabáló (táj.), kiabáló, marhatelep, nagy harang, óbégatér, örjöngde, örjöngő, örjöngő központ, pletykaház, ricsóka, ring (< ném. Ring 'gyűrű, karika; szorító ökölvívásban'), röhincsterem, tetthely (német krimisorozat nyomán), üvöltőház, VIT, zajongó, zajos, zajtér, zsibi, zsibvásár, zsivajgó, zsizsi

konyha: kajálda, varjúház

ebédlő: ebcsi, gusztaház (< gusztus), kajálda, kajatelep, zabálda, vályú

büfé

bódé (< ném. Bude 'deszkabódé, viskó'), bolt, böffencs, böffentő, böfike (< böfög, büfé; szójáték), böfögő, bufec, bufet (< or. áóôåò < fr. bufett; szln. is 'falatozó'), butik (< fr. boutique 'bódé, elárusítóhely, csapszék'), büf, büfesz, büfet, büfétye, büffencs, büffentyű, büffögő, büfi, büfögő, büfögtető, csámcsogó, éhezde, faló-nyelő, fejtömő, fridzsi (< frizsider < fr. frigidaire 'hűtőszekrény'), hami, hizlalda, hízófülke, húsbolt, iskolabolt, kajaház/kaszinó/kiállítás ("az árak miatt csak nézni érdemes"), kajálda, kajáltató, kajáló, kajaszalon, kajás-pijás, kajatár/termelő, kantin (< fr. cantine 'étkezde, üzlet laktanyában'), kisbolt, kocsma, nem kell mindig kaviár, öblögető, penészraktár, pénzverde ("itt verik el a pénzt"), piatermelő (< cig. piavel 'itat' < pel, piel, pijel 'iszik'), részegváró, röfi, szórakozóhely, takarmánygyár, takarmányozó, tápolda, tejcsárda, tömtető, vályú, zababár, zabálda, zabaszalon, zabatár/termelő, züllőhely, zsírbüfé

vécé

ahová a király is gyalog jár, budi (< cig. buda < rom. táj. budã 'árnyékszék' ? < ném. Bude 'bódé, viskó'), büdi, CC (cécé), C + C (cé plusz cé), CW (cévé, szótagcsere), döntetlen (nulla-nulla), fosoda, kétbetűs kitérő, klatyó, klotyó, klozet (< ang. closet 'szobácska, fülke, illemhely', tkp. zárt, csukott), klózi, lotyesz, megkönnyebbülési közkupoc (táj.), 00 (nulla-nulla), nyaraló, nyomda, pisilő, potyogtató, pottyantó, pöce, rattyantó, retyó, rötyi, slózi (? < ném. schließen, schloß 'bezár, becsuk'), szarajevo (az első szórész miatt, népetim.), szaroda, szmolnij, toalett (< fr. toilette 'kendőcske, amin a szépítőszerek álltak; divatos ruha, öltöző, illemhely'), tojalett, tribün, vacak, véce (táj. < ang. water-closet 'vízöblítéses illemhely'), vöcö

fiú-vécé

angózó ("tábori kitaláció"), bódé, buderáj (< budoár németesen < fr. boudoir 'női öltöző, szalon'), budi, budoár, büdi, bűzbarlang, bűzház/kamra, céllövölde, ceruzahegyező, csapszék, csatornázó, csövelde, csövelő, dohányzófülke, dühöngő, fiúbudi/klotyó/klozet/véce, fogadóhely, füstölő, fütyis pisilde, fütyiszámláló, füttyszámláló, fütyülde (< régebben a gazda fütyüléssel "biztatta" lovait vizelésre, v. a vizelés fütyülésszerű hanggal jár), gatyatoló, gyikoló (< táj. gyikol 'nyű, kitép'), hernyótenyésztés, hímbudi/klotyesz/klotyó, hímtrón, húgyolda, húgyozda, húgytartály, igazhely, kanada ("a kan = 'hím' alapján"), kanbudi/luk/rotyó, kávéház, kétbetűs kitérő, klotyesz, klotyi, klotyó, klozet, klozó, körzeti bűzlőhely, leckeíróhely, letyó (< klotyó, ikerítés), lotyó, megkönnyebbülészeti guggolda (örökség a háború előtti diáknyelvből), 00, itt még a legbátrabb is beszarik!, Pisidi, pisilde, pisilő, pöce, pöcöge, pösölde, putré, rekettyés, reterát (< ném. Reterat 'illemhely'), retyó, rotyesz, rotyó, rötyi, skacklotyó, slagulda (< slag, slauh < ném. Schlauch 'gumitömlő, tömlőcső'), slozet, slozi, slozó, srácbudi, srácklotyó/00, srácok slozija, szarolda, szartároló, talpas ("talpon állnak"), talpas állóhely, talponálló, titkok háza, titkos archívum, toalett, tökös klotyó/slozi, trágya-ürítő, trón, uborkafacsaró, végállomás, vízcsapoló, vizelde, vöcö, vöcögi, wöcöge, WW

leány-vécé

bimbi ("mert ülnek"), budi, bulázó (fiúk mondják < argó bula 'nő' < cig. bul 'fenék, far'), bűzterem, cöcö, csajbili/budi/klotyó/retyó/slozi/toalett, csinibabák vécéje, cslozi, csurgató, csücsülde, előadóterem ("itt pletykálnak, maniküröznek ..."), felejthetetlen szenvedések földje, fellegvár, gondolkodó, hugyálda, igazhely, ingyenmozi ("nem szedik a két Ft-ot leskelődésért") kakalda, kaszinó ("itt kaszinóznak, szórakoznak ..."), kényszerlak, kétbetűs, kétbetűs kikérő; kétbetűs kitérő, ahova betérnek; "kétkarika", klanyó, kló (< ném. Klo < Klosett), klotyesz, klotyó, klozet, klozetocska, klub ("Van cigid?"), lánybudi/klotyó/klozet/00/vécé/vecó, lobonctrón (-- 'hosszú hajú, leány'), lotyi, lotyó-klotyó (ikerítés), lukas fotel, női budi, női megkönnyebbülési guggolda, női toalett, 00 (nulla--nulla), pedáns klotyó, pifilde (< pisilde < pisil), pisilánya, pisilde, pislantó (< pisilő, eufem.), pisülő (szójáték), pöce, puncana, rekettyés, retyó, rötyi, sielő (< pisilő, szójáték), slozé, slozet, slozi, szagos pisilde, szalon, szargödör, talpas, tamponcserélő, toalett, trón, trotyi, tündérek gmk-ja, véce, vöcöge, Zsuzsi

tanári vécé

apacsok klotyója (< ind. 'indián törzs'; argó: vagány), bili, budi, budovár, büdösítőhely, bűzbomba/ház, csutri, egyszemélyes félsziget, értelmiségi ürülékeltávolító, észleadó, fárasztó, főbudi, főklotyó/pisilde, fűtött budi, gyikoló, királytrón, klotyesz, klotyó, klozet, klozi, könnyebbülde, különítettt budi, különleges agyosztály (< ügyosztály; gúnyos szójáték), lotyó (< klotyó), menhely, mindennél nagyobb rendű és rangú szent terem, nagy nyögések háza, nulla-nulla, ottrobbanabomba (ott robban a bomba), pedagógustoalett, pisálda, pótretyó, pottyantó, pöce, pöcegödör, privát hely, retyó, slozi, slozó, sorbanálló, szakbudi, szarkunyhó, szaróda, takaros szoba, tanári hírközlés/klotyó/klozet/slózi, tanárok megkönnyebülészeti guggoldája, tanci buduár/klotyó/slozi, tangödör/klotyesz/lotyó/retyó, a tisztaság, titkok háza, toalett, trónterem, úri budi, úri kloty, vöcöge

6. Készülékek

írásvetítő

árnyjáték, babakocsi ("néha kerekes állványon van"), bámulda, betűtartó, boncolt állatok képei, büdös ("lámpája gyakran kiég"), bűzös Berci, diligép, dogaduma-mutogató (< dolgozat), dogakinagyító, fényadó, firkagép, fóliás, füstölgő, gépfegyvere a dolgozatoknak, gráfoszkóp (< szln. grafoskop), hülyítőgép, ingyenmozi, ircsics, irivet, irkafény, irkafirka-mutató, képújság (tévéműsor nyomán), kukulda ("ha gyenge képet vetít, erősen kell kukkolni -- nézni"), másodállású tanár, morajgép, mozi, mozi betűkkel, nagyító, nagyító a kandzsiknak, robot, szemroncsoló, táblaűző, tanulók réme ("a feladatok vetítése miatt"), transzparens, tükörlámpa, unalomdoboz, zax (< Zax 'beszélni, repülni tudó törpe robot neve a Benji c. amerikai filmsorozatban'), zsiráf

diavetítő

dia, diaprojektor (< szln.) diavet, fényeske, fénykibocsájtó, dius, filmvetítő, gyegyóvetítő, gyerekgép, időzített görénylyuk, ingyenmozi, kattogó, képfény/mutató, kinyinyítő és színesítő, kockadili, lézerágyú, mesedoboz, mese habbal, meseország, némafilm, propeller, pulyagép, tanárjáték, tekercsdoboz, tekercselő, vetítődoboz

televízió

atomkori fénykaszli (< ném. Kasten 'szekrény'), beszélődoboz, doboz, dumagép/láda, elektromos /fa/filmdoboz, hadovaláda(< argó hadovál 'összevissza beszél' < cig. hadova 'beszéd'), házimozi, hazugláda, hízió, kép/képesdoboz, képláda, kultúrdoboz/láda, láda, meseképernyő, motyogó, műholdvevő, műsordoboz, nézelőde, nézőke, pletyka, sípláda, ("sípol, ha elromlik"), szemétláda, tele, teledoboz, telekép, tele-teve (ikerítés), televízija (< or. òåëåâèçèÿ), televíziló (népetim.), teve (szójáték, népetim.), "teve"-láda, tévéláda, tivi (< ang. TV, T. V., television), tövö, tyelevízor ~ tyilivízor (< or. òåëåâèçîð 'televíziós vevőkészülék'), vél, világító/villanydoboz, víziló, zenélő doboz

képmagnó

diszkózene, élőgép, a jövő üzenete, képmag, ÓÓÓ!!!, pótmozi, térhatású műpapagáj, újravetítő, váj-dió (rossz angolsággal), videjó, video ~ videó, videomagnó, VIDEOTON, vidi, vidijjó, vidió (< ang. video), vidó

magnetofon

bömbölő, döngető, énekelő kofák, fogd be a füled!, hangdoboz/láda, lóri ("kedvelt papagájnév"), magi, magnetic (< ang. 'mágneses'), magnó, magnyitofon (< or. ìàãíèòîôîí), magnyó, kaszetar (< szln. kaseta 'kazetta'), kazettaevő, lármadoboz, recsegő, ricsajgép, stereo, szalagfutó/tekerge, zenebona/doboz, zenélő doboz/skatulya

rádió

beoxió, beszélde, beszélődoboz/láda, bömbölde, bömbölő, dió, dió-dió (< rádió), doboz, dumagép/hallgató/láda/raktár, hangdoboz, hangláda, hanta/hazugláda, hazugtáska, 70-es évek zenéje ..., hírnök, motyogó, pletykadoboz/láda, "pofabe"-doboz, prédikáló gép, radeoton ("a Videoton tv-márka mintájára"), rádgyió, rádigó, radió, radioton, rádiovi (< m. cig.), radír (szóferdítés), rágyesz, ragyijó, ragyíó, rágyió (< or. ðàäèî), recsegő, recsegődoboz, reccs-reccs, reccskaszni, rédió (< ang. radio), ricsajdoboz/láda, rogyió, sípláda, skatulya (szln. Ækatula 'doboz'), szócső, távolbahalló készülék, távrecsegő, trágyesz (< rágyesz < rádió, szóferdítés, ikerítés), ugafon (< ugat Æ gramofon), unaloműző, üvöltő, zajláda, zenedoboz, zenélő doboz, zenélő fekete doboz

alkatrész: csirkebél 'rádiózsinór', ricsajláda 'hangszóró'

lemezjátszó

bömbölde, dumagép, énekdoboz, fabejátszó, fonográf ('a legkorábbi hangfelvevő gép, mely a hangot viaszhengerre karcolta fel' < gör. jwnÀ 'hang' + gr«jw 'belekarcol, ír, rajzol'), gramafon (< szln.), gramofon (< ném. Grammophon ~ ang. gramophone), kornyikahallgató, koronanyűvő (a lemez korong v. korona alakú), korongforgó/játszó, korongos doboz, korongozó, korongzene, körforgás, kottagép, lejátszó, lemezbarázda-billegető (szójáték a madár nevével), lemezforgató, lemezvarró, műanyagtekerő, nyekere (rossz hangjáról), nyekergő, őszenegép, popkorong, pörgő kornyika, préselt hangjátszó, recsegő, ringlispíl (< ném. Ringelspiel 'körhinta'), ringlispír, sztereodoboz, tűkoptató, verkli (< ném. Werkel 'sípláda, kintorna'), zenedoboz/láda, zenélő doboz/fadoboz, zenetányér

komputer

agy, agygép/rögzítő/tröszt, Aladár (a Mézga család c. tévésorozat szereplőjéről), doki, ész, észraktár, raktározó, idegkicsináló, kapcsoló, kisagyas/lexikon, kommendádor ~ kommendador (< "Commodore" számítógépmárka Æ Commendator, filmszereplő a Rabszolgasorsban), komondor (< Commodore, népetim.), komp, kompi, kompót, kompúder (népetim.), lombi-kompi (ikerítés), Mindentudó kislexikon, mitógép (< számítógép), nagy agy, pótagy, pötyögő, pötyögőgép, prutyogó, prüntyi, számgép, számigepe, számító-feldolgozó gép, számológép, szuperagy, szupi (< szuperagy)


Vissza a tartalomjegyzékhez