Magyar--cigány szógyüjtemény (1893)

"Cigányok. (Külön melléklet a Nagy Lexikon IV. kötetének 360-364. lapján levő Cigánynyelv és Cigányok cikkhez. Három képmelléklettel)" (I--XLVIII. lap): A Pallas Nagy Lexikona. IV. kötet. Bp., 1893. [a 364. és a 365. lap között] (XLIII--XLVIII. lap)

ablak bloko
ablak felyasztra
abroncs cserko
acél apszin
acél kasztiri
ács ácso
ács toveraszlo
ad del
adó potyinipe
)adós duzsno
adósság duzsnipe
adósság unzsilipe
ág krenga
ágas krengaszlyi
agg phuro
aggodalom briga
ágy páto
ágy vodro
ajak ust
ajak vust
ajándék davipé
ajándék dibé
ajtó udar
ajtó vudar
akar kamel
akarat kamipen
akaszt umblavel
akasztófa manusvári
akasztófa umblado kast
alacsony cigno
áll terdel
áll torgyol
állít sztarel
alma phabaj
álmos lindro
álom szunnó
álom szuno
alszik szovel
altat szovlyarel
alvás szovipen
angyal angyelo
anya daj
anyós szasuj
apa dad
após szaszro
arany szomnakaj
arany szonako
aranyos szomnakuno
arc csam
árnyék ucsal
árnyék usalyin
árok handako
árul biknel
árva csoro
ás khandel
aszal sutyarel
asztal kafidi
asztal meszalyi
asztal skamind
átkos ármajaszlo
átkoz kusel
atyafiság paralipe
avas rincsédo
bab fuszoj
bab graho
babrál misilel
bagoly vulyo
baj buhaja
baj dos
bajos dosalo
bajusz csora
bajusz musztáca
bal sztungo
balra pesztungo
balta tover
bámul mucijel
bánat briga
bánat brigogyi
bánatos brigaszlo
bánt bantel
bánt bontujel
bárány bakriso
barát mal
barát pinzsárdo
barátság malipen
barna meláno
bátor tromako
becsül patyivel
becsület patyivipen
becsületes csacso
béka dzsamba
béka zsampa
béke pácsa
béke szmirno
bél goj
bél porra
bemázol makhel
béna bango
béna lang
beretva muragyi
beretvál muntel
beretvál murel
beszél rakerel
beszél vakerel
beteg naszválo
betegség naszvályipen
bicska suri
bilincs szasztra
birka bakro
birkózik usarel
biró biroj
biró csibalo
biró mujaló
bitófa manusvári
bitófa unblagyi
bizalom patyiben
bizik patyel
bolha pusum
bolond dinilo
bolondság dilyipe
bor mol
borda pasavro
borít saravel
bors piperi
bőr morti
bunda posztin
buza gib
buza giv
büz khan
cékla ciklya
cérna thav
cigány rom
cigánynő romni
cipő cipőve
comb ger
comb pulpa
cukor gudlo
csábít dilyarel
csal chochavel
csalás chochalyipen
csaló chovalyo
csavar boldel
csecs csucsi
csend pácsa
csepp pityi
cserél paravel
csiga buvero
csikó khuro
csillag cserhen
csillag cserkhan
csinál kerel
csizma csisma
csizma tyirha
csók csum
csók csumi
csókol csumidel
csomag kalávo
csont kokálo
csorog pityal
csunya csorero
dagad suvlyol
dagaszt furmuntel
dal gilyi
dal zsilye
dalol gilyabel
dalol kichivel
darab kotor
dél mizméri
dél pladno
dér bruma
derül uszol
deszka pal
deszka phal
deszka szkundura
dicsér asarel
dij pocsin
dij potyin
dinnye charbuszo
dinnye dudum
dió akhor
disznó balo
dobál sudel
dohány duháno
dohányoz duhanopel
dohányoz pijel
dolgozik butyikerel
dolog butyi
domb bar
domb plaj
dög murdál
döglött murdalo
dörgöl morel
dörgöl murel
drága kucs
drágaság kucsipe
drágul kucsajvel
drót szirma
dühös cholyariko
dül mujaldel
eb dzsikel
eb dzsiuklo
ebéd ebido
ébred zsangágyol
ébredés zsangajipen
ébreszt zsangável
ecet sut
ecetes suklo
edény piri
édes gudlo
édes gulo
édesget guglyarel
édesít guglyarel
ég csero
ég nebo
ég phabol
ég thabel
ég tharel
egér kermuszo
egér misa
egér musa
egér musó
égés phabaripen
egészség szasztipen
egészséges szaszto
éget phabarel
éget thabarel
éget tharavel
egyenes vorto
egyezik tomnijel
együgyü blindo
együgyü dinilo
éhes bokhalo
éhség bokh
éj rat
éj ratti
éj ratyi
éjjeli rattuno
éjjeli ratyuno
él dzsivel
elad bikinel
elaltat szovlyarel
elás chunavel
elbolondít dilyarel
elcsal thavel
elcsap tradel
elejt perável
elér reszel
élet dzsivipen
elfelejt biszterel
elfojt taszavel
elhajt tradel
elhal merel
elhitet patyavel
elhuz cirdel
elismer pinzsarel
ellát dikhel
előad prevakerel
előrelát predikhel
elővesz anglelel
elrejt garuvel
elrejt gheravel
elrejt niszepel
elrémül darel
elszalad nasel
eltesz alakhel
eltesz rikhel
elüt malavel
elvesz lél
elvesz thinel
elvisel phiravel
ember manus
emberség manusipén
ének ghili
ének zsilye
énekel giliabel
énekel kichivel
éneklés giliben
éneklés kichepen
epe cholyi
epe velyino
erdő bes
erdő ves
érez hatyarel
érkezik reszel
erő zor
erős zoralo
esik perel
eskü szolál
eskü szovel
eső brisind
ész godi
ész gogyi
eszik chal
étel chaben
év bers
evés chaben
ezüst rup
fa kast
fagy páho
fagyás páhopen
faggyu khani
faggyu khóji
fáj dukhal
fájdalom dukh
fájlal dukhavel
fájós dukhaszlo
fakad pháragyel
fal duvara
falat buká
falatozik bukárel
falu gau
falu gav
falusi gavudno
falusi gavuno
fárad kinyol
fáradt khino
fáradt kino
fark póri
farkas ruv
fás kastálo
fázás silavipe
fazék piri
fazekas piraszlo
fázik silajvel
fehér parno
fehérit parnyárel
fej pisel
fej sero
fej soro
fej thudzsel
fejlés putripe
fejlődik putérgyol
fejsze tover
fekete kalo
feketedik kályol
feketít kályarel
fekszik csivel
fekszik paslyol
fektet paslyárel
fél darel
fél trasal
felad opredel
felakaszt umblável
felakaszt urmluvel
felbont opreputrel
feled bisztrel
felel phenel
félelem dar
félelmes darako
felemel oprevazdel
feleség romni
feleséges romnedino
felismer predzsanel
felkel dzsangel
felkel ustyel
felkelés ustipen
felmegy opredzsál
felmegy uglel
felold phutravel
felráz oprekinel
feltalál arakhel
feltartóztat likaravel
féltés darajipe
feltör oprephangel
felvág cindel
felvág csinel
fémlik sztrafinel
féreg germo
féreg kirmo
férfí murs
férfias mursno
fest makhel
fésü ghangli
fésü kánglyi
fésül chulável
fésül ghandel
fészek kujbo
fi . . g [fing] ril
fiatal ternechar
fiatal terno
fiatalság ternipen
finom szano
fitestvér phral
fitestvér pral
fiu csavo
fiu raklo
fizet pocsinel
fizet potyinel
fizetés pocsinipé
fodros kreco
fog dand
fogas dandaszlyo
fogdos lel
foghagyma szir
fogy nacsel
fojt taszável
folt kotor
foltoz kotorsel
foly nasel
foly thavdel
folyó len
fon katel
fon khuvel
fonal tav
fonnyad sutyel
fonnyadt sutlyo
forgat boldel
forr tavel
forró táto
föld phu
föld phuv
főz tavel
phurdel
portel
fut prasztel
futás prasztipen
csar
drab
fül kan
fül khan
füst thuv
füstöl thuvel
füstöl thuvkerel
füstös thuvaszlo
füves csareko
gabona gib
gabona giv
gabona gyiv
ganaj gonoi
ganaj gunuj
gaz csar
gazdag bárvalo
gazdagít bárvarel
gazdagság bárvalyipé
geny phumb
geny pumb
genyes phumbálo
gerely bust
gólya csángaszlyi
gomb kocsák
gond trás
gondol leperel
gonosz mizech
gonoszság manusvári
gonoszság mizichipé
gödör gere
gömbölyü oblo
görbe bango
görbít bangárel
gőz thuv
gunár gunári
gúnyol praszel
gyakori szigáko
gyakorol szityoi
gyaláz praszel
gyalázatos praszályo
gyalog phujatar
gyapju posom
gyarapodás bárvalyipé
gyarapodik bárvalyol
gyász briga
gyász brigogyi
gyáva blindo
gyenge kovlo
gyep csár
gyeplő szalavari
gyermek csavo
gyertya momeli
gyertya momelyi
gyík supurla
gyilkol mudarel
gyilkol murdarel
gyógyít szásztyarel
gyógyítás szásztyaripen
gyógyszer drab
gyógyszer trab
gyógyul szasztyol
gyomor per
gyomor rinza
gyors szigalo
gyors szikalo
gyors sziko
gyökér drab
gyökér tarab
gyökér vuna
gyöngy minriklo
gyöngy mirkia
gyötör licsarel
gyujt phabarel
gyulad jagdel
gyür dunavel
gyürü angrusztyi
gyürü anguszterin
hab szpuma
habos szpumaszlo
habzik szpumárel
hág chágijel
hagy mekel
hagy mukel
hagyma purum
haj bál
háj csiken
hajas bálaszlo
hajít sudel
hajlik bangyol
hajlít bangárel
hajlít pangerel
hajnal fenzrile
hajnalodik disziola
hajnalodik gyeszkergyol
hajó beró
hajó chajova
hajt tradel
hajtó traditoro
hal macso
hal maso
halál meribé
halál meriben
halaszt mukel
hall asunel
hall hunel
hall szunel
hallás asunipé
hallás hunyipé
hallás szunyiben
hallgat asel
halmoz ladável
halott muláno
halott muló
hám chámo
hamar szigo
hamar sziko
hámoz csolel
hamu usár
hang duma
hangya kir
harag chólyi
haragos chólyariko
haragos rusto
haragszik rusel
harang harángi
harang klopoto
harap dindálel
harapás dindályipé
harcos kuribnaszkero
harisnya patavo
has per
has porr
hasad pharagyol
hasadás pharajipé
hasbél bukó
hasít pharável
hasított pharavdo
hát dumo
hatalom zor
határ puntanerha
határkő puntanerha
ház ker
ház khér
házasodik romnyelel
hazudik chochavel
hazugság chochánipé
hegedü hegedive
hegedü lavuta
hegedül basavel
hegy bar
hegy goter
hegy nákri
hely stello
hely than
here pelo
hervad sutyol
hervadt puráno
hervadt sutlyo
hét kurko
hevít tatyarel
hiány dos
hiba dos
híd phurd
híd purt
hideg silálo
hideg főn.[év] sil
hideglelés silyalipen
hím murs
hisz patyel
hit patyiben
hiv akharel
hízik thulyol
hiv
jiv
viv
hold cson
hold csumut
hólyag bukó
hólyag puknyi
homlok csikat
hord piravel
hordó durulyi
hordoz piravel
hosszu dur
hosszu lungo
hoz ánel
hőség tátipen
hugy muter
hugyos muterdo
hugyos mutralo
hugyozik mutrel
hull perel
hullám pleme
hullat peravel
hurka kurlobas
hurut chász
hús mas
hús masz
húsos maszálo
húz cirdel
húz csivel
húz tradel
hűl sudrol
hűlés sudráripé
hűs sudró
hűs szudró
hűséges csacso
hűtelen bicsacso
idegen sztrejmászo
idő ciro
idő csiro
idő kora
idő vreme
idős phuro
ifjodik ternyol
ifju ternechar
ifju terno
igaz csacso
igazgat lacsarel
igazít lacsarel
igazság csacsipé
igazságos csacso
igazságtalan bicsacso
igér sinável
igéret sinájipé
ijed darel
ijed tarel
ijedés daripé
ijedtség dar
ijedtség tar
ijedtség tras
ijeszt daravel
ijeszt trasel
iker dongo
ima rugyipé
imádkozik rugyijel
inda ran
indít miskijel
indul miskijel
ing gad
ing gat
ingyen jive
integet acharel
irás lil
irigy duzsmáno
irigyel duzsijel
irigyel duzsivel
ismer dzsanel
ismer prindzarel
ismerős prindzsárdo
isten del
isten devel
isten devla
istenes devleszkero
iszik pijel
ital piben
itat pijavel
itél kriszisel
itélet kriszima
ittas mato
ivás piben
ivópohár dzam
izlik csályol
izzad kamlel
izzad mudusel
izzadó kamló
izzadó kamnó
jajveszéklés roviben
jár phirel
jár pirel
járás phiripen
jászol jászla
játék kheliben
játszik khelel
javít lasarel
javítás lasaripé
jég paho
jegy jegyo
jegyző dikhindo
csacso
lacso
misto
jókedvü losano
jóslás drábaripé
jóslónő drábaritóri
jósol drábarel
józan trezo
jön ável
jövés avipen
juh bakro
k . . va [kurva] lubni
k . . va [kurva] lubnyi
kábít dilyárel
kacag aszel
kakas basno
kalács marikli
kalap sztágyi
kalapács csokano
kalapács varia
kalapos sztagyászlo
kalitka koceto
kályha bov
kan murs
kanál roj
kanca grajni
kanca graszni
kantár szalavári
kantár vojda
kap lel
kapar randel
kapca patavo
káposzta armin
káposzta ermo
káposzta sáh
kapu duvar
kapu udar
kapu vudar
kar mujszi
kar muszi
kár paguba
karácsony krecsuno
karcsu szano
kard charo
kard khanro
karika veriga
karó cilo
karó kilo
káromkodás kusipé
káromkodik kusel
káros pagubaszlo
karperec koró
kártya lila
kártya lilya
kártyavetés lilekosudipé
kása puszáto
kasza farkia
katona inkeszto
katona lukeszto
kecske buszni
kecske busznyi
kecskebak buzno
kedves misto
keh keh
keh phurd
kehes phurdino
kék vuneto
kemence bov
kemény chorno
kemény korno
ken makhel
kender kilca
kendő dichlo
kendő diklo
kénkő kandini
kénkő kandinyi
kenyér manro
kenyér maro
kép moszura
kér mangel
kérdés phucsipen
kérdez phucsavel
kérdez phucsel
kerek oblo
kerék aszan
kerék rota
keres rodel
kérés mangipen
kereset rodipé
kereszt trusul
keresztel boldel
kéret mangável
kéretlen bimanglo
kérő mangitoro
kert bar
kés csuri
kés csurin
kés suri
keserü kerko
késő zebejimo
készít kerel
kétséges csipatyal
kevély barimakho
kevés cerro
kevés chanri
kevés khandi
kéz haszt
kéz vaszt
kiabál krisel
kiabálás krisko
kiabálás kriso
kiált csingárdel
kibocsát avrimukel
kibont avriputrel
kicsi cigno
kicsi khurdo
kiesik avriperel
kifordít avriboldel
kigyó szap
kihúz nikel
kimegy nikel
kimegy niklavel
kinevet praszel
kínos mucsaszlo
kínoz mucsarel
király kraj
király takhar
király thagar
kis cigno
kis tigno
kiszabadít prekerel
kitünő bur
kóborgás szaphiripé
kóborog szadzsal
kocsi urdon
kocsi vurdon
kocsis vurdonengo
kolbász goj
koldul mangel
koldus mangatoro
koma kirvo
kondor kreco
kopasz kuslo
kopasz pako
kopaszság kuslyipé
kopaszul kusavel
koplal bokhajvel
korbács csugnyi
korcsma kircsima
korpa selye
korsó khoro
kos bakro
kova kramina
kovácspöröly csokánosz
bar
köhög chaszel
köhög kaszel
köhögés kaszajipé
köldök bor
köldök navugori
köldök pol
köny apsza
könyez apszarel
könnyü loko
könnyüség lakipé
könyv lil
köp csandel
köröm ungya
köröm vungya
körtve ambrol
köszörükő aszán
köt bandel
köt kuvel
köt ligrel
köt phandel
kötél selo
kövér thulo
kövérség thulipé
közelít pasarel
község gau
község gav
kukac kerme
kukac kirmo
kulcs klidi
kulcs klidin
kulcs klija
kurjant csingardel
kurjant krisel
kurjantás krisko
kurjantás kriso
kurjantás kurla
kurta szkurto
kút chaning
kút char
kút hánig
kútkáva kunara
kutya csuklo
kutya dzsiukel
kutya dzsukel
küld bicsavel
láb pinro
láb punro
lábsark khur
lábszár churuj
lágy kovlo
lágyít kovlyarel
lágyság kovlyipé
lágyul kovlyol
lakás bes
lakik besel
lakodalom biav
lakodalom bijav
lánc dzsazsir
lánc lánco
láng pára
lángol paradel
lány csaj
lány rakli
lárma csingar
lármáz csingardel
lassan loko
lát dikhel
látás dikhepé
látszik dicsol
leég telephabol
leereszt telemukel
lefejt phutravel
lefejt phutrel
légy makhé
légy maki
lel arakhel
lélek gogyi
lélek gyi
liszt áro
graj
grasz
graszt
lomb pajtrin
lomb patrin
lop csorel
lopás csoripen
lovagol kliszel
lovas grasztáno
lök pizdel
lúd papin
lúg lesijé
lyuk cher
lyuk guva
lyuk khar
lyuk kher
lyukas chevardo
lyukaszt chevarel
macska madzska
macska murcska
macska musza
madár csiriklo
madár csirkulo
madzag dóri
mag szumburo
magas ucso
magas vucso
magasság ucsipen
magasság vucsipen
máj buko
malac baliso
malom ászav
malom pisalo
malom vasziáv
marad acsel
marad asel
maradás acsipé
maradás asipé
maradék asilyipé
marha guruvnyi
marok burnek
marok burnyik
márt bolel
mártás bolipé
megállít torgyarel
megcsip csurundel
megdögöl murdarel
megég phabol
megfeledkezik bisztrel
megfúl taszagyel
megfúl taszel
meghagy mukel
meghal merel
meghoz ánel
meghült setralo
megijed trasel
megjár phirel
megjő avel
megkap lel
megkér mangel
megkeres rodel
megköt phandel
megküld bisalel
megmond phenel
megnéz dikhel
megnyír munravel
megnyit putrel
megnyom pizdel
megold putrel
megolvas ginel
megöl mudarel
megőrül dilyavel
megrak ladavel
megretten darel
megretten trasel
megrug malavel
megsegít azsutel
megsért kusel
megsirat rovlyarel
megsüt pekel
megszagol szungal
megszed kidel
megszeret kamel
megszúr puszavel
megtesz kerel
megüt marel
megvasal szasztrisol
megver marel
megy dzsal
megy phirel
megy pirel
meggyilkol murdarel
méh beruli
méh birilyi
méh burli
meleg tato
melegség tatipen
mell kolin
mell kolyin
mély chor
mély khor
meny bóri
menyegző biav
menyegző bijav
menny cseri
menny csero
mennydörgés csereszkorobár
méreg cholyi
méreg zor
merész tromano
mérges cholyariko
mérges solyariko
merít pherel
mese paramisza
mész varro
mészárol marel
mészárol murdel
messze dur
méz avgin
mezítelen nango
mező csar
mező mal
mirigy phugnyi
mocskos melalo
molnár aszavári
mond penel
mond phenel
mos tovel
mosás tovipé
mosolyog ászel
mosónő tovibnaszkeri
mosónő tovitóri
mulat mulatel
mulat pel
mulik nacsol
munka buti
munka butyi
mutat szikel
muzsikál basavel
nád papura
nagy baro
nagyatya papus
nagybátya gakko
nagybátya kak
nagyít bararel
nagyság baripé
nap divesz
nap gyesz
nap kham
naponta diveszuno
nátha troszna
nedves kindo
nedvesedik thingyóvel
nedvesít thingyarel
nehéz pharo
nehezít phararel
nehézség pharáripé
néma lalóro
némber csuvlyi
némber dzsuvli
nemzet nyamipe
nemzet nyamo
nemzetség nyamipe
nemzetség nyamo
név nav
nevet aszel
nevetés aszaibé
nevetség praszaibé
néz dikhel
gadzsi
manusja
romni
romnyi
nő (ige) parvajgyol
nőtestvér phen
nyak kor
nyak kurlo
nyak men
nyakszirt kori
nyakszirt korin
nyál sungár
nyál szálye
nyalakodik csárel
nyár linaj
nyár nilaj
nyel nakhavel
nyél pori
nyelv csib
nyelves csibálo
nyereg zen
nyers jivando
nyes sinel
nyilás puteripé
nyir muravel
nyit pharavel
nyit pirel
nyit putrel
nyitott pharavdo
nyitott phirdo
nyúl sosoj
nyulik lundzsol
nyúz kusel
nyű kirmo
nyüves kirmaszlo
odu chiv
odvas kerno
odvasodik kernyol
okád sedél
okos gogyávér
okosodik gogyájvel
oktat szityárel
ól kotéco
ól sztejnya
olaj uléj
old putrel
oldal pásávro
oldal rik
olló kát
ólom arcsics
ólom molyiv
olt mudárel
olvad bilel
olvas ginel
olvasás ginipé
olvaszt bilável
óra császo
óra kora
orgona rugá
orr nák
orr nákt
orsó káklyi
ország théw
orvosol szátyárel
orvosság dráb
ostoba dilo
ostobság dilyipé
ostor csugnyi
ótvar phugnyi
öblít chálável
öblös bulyho
ököl dumuk
ökör guruv
öl marel
öl mudarel
öl (kebel) kolin
öldös mudarel
ölés mariben
ölés mudaripe
öltözet urávipé
öltözik rivel
öltözik urel
öltöztet urável
önt csorlel
önt sórel
öntés soripé
őr garda
ördög beng
öreg phuro
öregít phurarel
öregszik phurol
őriz arakhel
őriz gardel
őrizkedik rikhel
őrködik arakhel
őröl pisel
őrült dilo
örvend losaniovel
összefér nakel
összefut násel
öv práti
özvegy phivlo
özvegyasszony phivlyi
pad pádo
padlás pódo
padló motosz
pajtás mál
pálca kopál
pálca ráv
pálca róvlyi
pálinka rátyija
pálinka rátyije
panasz mila
panasz pánászo
pántlika dóri
pántlika pántlika
pap radzsaj
pap rásáj
papné radzsani
papné rasani
pár ámál
parányi cigno
parányi tigno
paraszt gadzsio
parázs zsáro
párna périna
part pláj
paszuly foszuj
patkó petálo
patkol petálojel
pecsenye pecsije
pecsenye pekiben
pelyhes porászlo
penész mucsédo
pénz lóvé
pénzes lóvászlo
per chámo
pesel mutrel
pipa csupni
pipa lyulyává
pipa tyuvalyi
piros lólo
piroslik lólyol
piszkol melyovel
piszkos melálo
piszkos meláloj
piszok mel
pléh punlija
pofoz pálmasinel
pogácsa bokolyi
pogácsa enghéri
pogácsa mariklyi
pohár tachtai
pohár thatáj
pók pizsáno
pokrócz colo
pólyáz pátyárel
por pósi
por práho
poros práhászlo
posztó pochtan
posztó posztávó
posztó than
pöffed phutyol
prém gulyéro
prém posztin
próbál zimável
prüsszen csikdel
prüsszentés csik
puha kóvlo
puhít kóvlyárel
puhul kóvlyol
pusztít romujel
pusztítás romupé
putri kolyiba
pünkösd ruszalye
ráad peledel
ráakad árákhel
rááll pelesztétorgyol
rab phanglo
ráfizet oprépotyinel
rág csámbel
ragad ásztárgyol
ragyog sztrafinel
rák kara
rák karabin
rák ráká
rák vindini
rakódik ládável
ránc korco
rándul cirgyol
ránt cirdel
rég dolmul
régi phuro
régi puráno
régiség purányipé
rejt gárável
remeg izdrál
rémít dárável
rémül darel
rend patyivipé
repeszt pangel
repeszt phárável
repül phakhel
repül urál
repül urjel
rész rik
részeg máto
részegedik matyovel
részegít matyarel
részegség matyipé
reszel morel
reszelő rin
reszket izdrál
reszket radzinel
reszketés radzinipe
rét rito
retten dárel
réz chárkomá
rezes chárkomászlo
róka chulpe
róka resuno
rongy trenca
rossz mizech
rothad kernyol
rövid szkurto
rug málável
rug sudel
ruha gada
rüh gero
s . . g [segg] bul
sajt cirál
sajt királ
sánta láng
sapka sipka
sár csik
sárga gálbéno
sark khur
sátor cerchá
sátor csator
sátor katuna
savanyu sukló
savanyu sutló
seb phugnyi
seb phuszaibé
sebez phugnyászrel
segít azsutel
segítség azsutipé
selyem kes
selyem phanri
selyem phar
seper silávél
seper sulável
seprő drodije
seprő moturá
serke likh
serpenyő tigájá
sertés bálo
siet szigyárél
sietség szigyáripé
siket kasuko
simit rávnel
sir rovel
sirás rovipé
sirat róvlyárel
lón
sógor sógoro
sóhajt gyihlel
sors étreji
sós londó
sovány kislo
sötét tameto
sötét tamlo
sötét tunyeriko
sötétedik tamlyovel
sötétít tamlyarel
sötétség tamlipen
suhanc murs
suly phar
suly pháripé
suta sztungo
sült péko
sürget szigyárávél
sűrü dészo
süt pékel
sz . r [szar] khul
sz . rik [szarik] chijel
sz . rik [szarik] chivel
sz . rik [szarik] hivel
szabad piro
szabad szlobodoj
szag szung
szagol szungel
száj muj
szájas mujászlo
szakad singyel
szakál dzsór
szakálas dzsóraszlo
szalad násel
szalad prasztel
szalag bando
szalag dori
száll urál
szalma phusz
szalma pusz
szalma szulumá
szalonna thulomász
szám gen
szám gin
szamár kar
szamár kher
szamár mágára
számol genel
szándék gindo
szándékozik leperel
szár rán
szárad sukjovel
szárad sutyol
száraz suko
szárít sukjavel
szarka kekerátká
szárny phak
szárny pháká
szárnyas phákászlo
szarv singa
szarvas singászlo
szed kidel
szeder chamutyiré
szeder dud
szeg kárfin
szegény csoro
szegénység csorripé
szégyen ladz
szégyen lázsávo
szégyenkedik ladzsel
szégyentelen bilázsávéhko
szék szkamin
szekér urdon
szekér vurdon
szekrény csandi
szél bálvál
szél barval
szeles bálvályászló
széles bulho
szélesség bulyhipé
szelid blindo
szem ják
szem jákh
személy dzseno
személy zseno
szemérem ladzs
szemöldök pov
szemöldök princsenyi
szempilla cimplyá
szén ángár
széna khász
szent szunto
szenny mél
szennyes mélálo
szennyes melyalo
szép sukár
szerelem kamavipen
szerelem kámipé
szerencse bacht
szerencsés bachtálo
szerencsétlen bibachtálo
szeret kámel
szeretet kámipé
szerető pirano
szerez rodel
szid kusel
szij morcsi
szilva pruná
szilva szliva
szita szitó
szita usán
szitál usánel
sziv dzi
sziv gogyi
sziv jilo
sziv vogyi
szó áláv
szó lav
szó vorbá
szokás sziklyipé
szokik sziklyol
szokik szityol
szoknya cochá
szoknya cohá
szolga pleiszkérdo
szolga szlugá
szólít álávdel
szólít dumadel
szomj trus
szomjas trusalo
szomjazik trusalyovel
szomorít trisztoszárel
szomszéd pásuno
szomszéd szomszido
szomuru trisztó
szopik csucsipel
szorongat kikidel
szoros kikidino
szorul kikigyol
szőllő drághá
szőllő drákh
szőllőkert rez
szőnyeg paszterni
szőr dzsar
szőrös bálászlyo
szösz kilcá
szövet phar
szúr puszável
szurok ricij
szük tánk
szül árákhágyol
szül bojel
szülés bojipé
születés árákhájimo
szür thályik
szürke szuro
szürke szurro
tág bulho
tajték szpum
takar dzsakel
takar sárável
takar ucsarel
taknyos limálo
taknyosság limályipé
takony lim
tál csáro
talál árákhel
talál rakhel
talp tálpá
tánc khelipé
táncol khelel
tanít sziklyarel
tanítás sziklyaripe
tanul sziklyovel
tanulás sziklyovipen
tanya szélási
tányér csaro
tányér téjeri
tapasztal ávrizsánél
táplál parvarel
tapló jászká
tárgy árti
tarisznya tresztá
társ mál
társaság málipé
tart arakhel
tart likrél
tart terel
tartomány dizs
tartozás unzsulipé
taszít pizdel
tavasz prolityé
tavasz távászi
távol dur
távolság duripé
tehén guruvnyi
teher phar
teher pháripé
tej thud
tejes thudályi
teker boldél
tekint dikhel
teknő báláji
tél jevend
tél jivend
temetés prahojipé
temető práhométhán
templom ghangheri
templom khángeri
tenger devrual
tenger morosz
tenyér pálmá
tép singrel
térd csáng
térdel csangádel
terhel phárárel
terhes pháro
test trupo
testvér phral
testvér prál
testvérség prálipé
tesz kerel
tészta chumér
tetet kerável
tétlen bikerdo
tetszik csájol
tett keripé
tettes kerdo
tetü csuv
tetü dzsuv
tetves zsuválo
tiszít kanaszkerel
tiszít uzsárel
tiszta uzso
tisztaság uzsipé
tiszteleg parikerel
tisztítás koszipen
tisztítás uzsáripé
tojás ánro
tojás jaro
toll póor
toll por
toll pór
toll porr
tolvaj csór
tolvajkodik csórel
torok ghani
torok kirlo
torok kurlo
torok tar
tök dudum
tölt phardel
tölt pharel
töpörtő zévélye
tör phangel
tör phangerel
törés phangipé
törik phagyol
törvény kriszi
tövis kánro
tövis karo
tövises kánrászlo
trágya gono
tréfál phéreszákerel
tud astel
tud dzsanel
turkál chunável
turó ciral
turó királ
sziv
szuv
tükör glindá
tűr dunavel
türelem dunájipé
tüske kanro
tüske karo
tűz jág
tűz jak
tüzel jágkerel
tüzesít jágarel
tyúk kahni
tyúk khájnyi
udvar ávlina
ugat básol
ugatás básipé
ugrik hutyel
ugrik usztyel
uj nevo
uj nyévo
ujj anguszto
ujjas nájéngo
ujság nevipen
ujság nyévipé
unatkozik ruciszarel
undorít grecoszarel
úr ráj
uras rájkáno
uri rájkáno
urnő rajni
urnő ranyi
uszik plemel
ut drom
utas dromengro
utca vuliczá
ül besel
ültet besável
ünnep patragyi
ünnep szírbotáre
üres csucso
üres súso
ürít susárel
ürül csucsel
ürül súsol
üt akel
üt csalavel
üt dabarel
üt kurel
üt málável
ütés dab
üveg glázsá
űz tradel
vád puripé
vág csinel
vág sinel
vágás csinipé
vágás sinipé
vágott csindó
vágott sindo
vaj csil
vaj khil
vak koro
vak korro
vakar chandzsel
vakar rándel
vakság korripé
választ áloszárel
vár ázsukárle
vári lak diz
varju csávká
varju korako
város fóro
város forosz
varr szivel
varr szuvel
varrás szuvipé
vas szaszter
vas szásztri
vásár foro
vásárlás kinipé
vásárol kinel
vastag thulo
veder brágyi
vég ágor
vég nakri
vékony száno
vékonyít szájárel
vékonyul szájel
vén phuro
vénség phuripe
ver marel
vér rat
verekedik csingarel
veres lólo
verés maripé
véres rátválo
vesz kinel
vesz lel
veszekedik csingarel
veszt chászárel
vet vicserel
vétek dos
vétel kinipé
vezet ligrel
vezet tradel
viasz mom
viaszos momászlo
vigyáz amintyilel
vigyáz gardel
világ lime
világ lume
villa furka
villa [evőeszköz] phoszágyi
villám csereszkrojak
villám malnosz
virág lulugyi
viselős khabni
viselős khámnyi
viselős phari
visz ligrel
viszket chandzsel
viszket khandzovel
viz páni
viz pányi
vizes pájaszló
vizi pájeko
von cirdel
dzsamutro
völgy char
zab zsóv
zajog csingárkerel
zálog szimágyi
zenél lavutel
zenész lávutá
zöld zéléno
zuz licsárel
zuz phangarel
zsák góno
zseb poszotyi
zsidó biboldo
zsir csiken
zsiros csikenálo
zsiros kilavdo
zsiros thulo