Cigány--magyar szójegyzék (1893)

acharel integet
acsel marad
acsipé maradás
ácso ács
ágor vég
akel üt
akharel hiv
akhor dió
alakhel eltesz
áláv szó
álávdel szólít
áloszárel választ
ámál pár
ambrol körtve
amintyilel vigyáz
ánel hoz
ánel meghoz
ángár szén
anglelel elővesz
angrusztyi gyürü
anguszterin gyürü
anguszto ujj
angyelo angyal
ánro tojás
apsza köny
apszarel könyez
apszin acél
árákhágyol szül
árákhájimo születés
arakhel feltalál
arakhel lel
arakhel őriz
arakhel őrködik
arakhel tart
árákhel ráakad
árákhel talál
arcsics ólom
ármajaszlo átkos
armin káposzta
áro liszt
árti tárgy
asarel dicsér
asel hallgat
asel marad
asilyipé maradék
asipé maradás
astel tud
asunel hall
asunipé hallás
aszaibé nevetés
aszan kerék
aszán köszörükő
ászav malom
aszavári molnár
aszel kacag
aszel nevet
ászel mosolyog
ásztárgyol ragad
avel megjő
ável jön
avgin méz
avipen jövés
ávlina udvar
avriboldel kifordít
avrimukel kibocsát
avriperel kiesik
avriputrel kibont
ávrizsánél tapasztal
ázsukárle vár
azsutel megsegít
azsutel segít
azsutipé segítség
bacht szerencse
bachtálo szerencsés
bakriso bárány
bakro birka
bakro juh
bakro kos
bál haj
báláji teknő
bálaszlo hajas
bálászlyo szőrös
baliso malac
balo disznó
bálo sertés
bálvál szél
bálvályászló szeles
bandel köt
bando szalag
bangárel görbít
bangárel hajlít
bango béna
bango görbe
bangyol hajlik
bantel bánt
bar domb
bar hegy
bar kert
bar
bararel nagyít
barimakho kevély
baripé nagyság
baro nagy
barval szél
bárvalo gazdag
bárvalyipé gazdagság
bárvalyipé gyarapodás
bárvalyol gyarapodik
bárvarel gazdagít
basavel hegedül
basavel muzsikál
básipé ugatás
basno kakas
básol ugat
beng ördög
beró hajó
bers év
beruli méh
bes erdő
bes lakás
besável ültet
besel lakik
besel ül
biav lakodalom
biav menyegző
bibachtálo szerencsétlen
biboldo zsidó
bicsacso hűtelen
bicsacso igazságtalan
bicsavel küld
bijav lakodalom
bijav menyegző
bikerdo tétlen
bikinel elad
biknel árul
bilável olvaszt
bilázsávéhko szégyentelen
bilel olvad
bimanglo kéretlen
birilyi méh
biroj biró
bisalel megküld
biszterel elfelejt
bisztrel feled
bisztrel megfeledkezik
blindo együgyü
blindo gyáva
blindo szelid
bloko ablak
bojel szül
bojipé szülés
bokh éhség
bokhajvel koplal
bokhalo éhes
bokolyi pogácsa
boldel csavar
boldel forgat
boldel keresztel
boldél teker
bolel márt
bolipé mártás
bontujel bánt
bor köldök
bóri meny
bov kályha
bov kemence
brágyi veder
briga aggodalom
briga bánat
briga gyász
brigaszlo bánatos
brigogyi bánat
brigogyi gyász
brisind eső
bruma dér
buhaja baj
buká falat
bukárel falatozik
buko máj
bukó hasbél
bukó hólyag
bul s . . g [segg]
bulho széles
bulho tág
bulyhipé szélesség
bulyho öblös
bur kitünő
burli méh
burnek marok
burnyik marok
bust gerely
buszni kecske
busznyi kecske
buti munka
butyi dolog
butyi munka
butyikerel dolgozik
buvero csiga
buzno kecskebak
cerchá sátor
cerro kevés
chaben étel
chaben evés
chágijel hág
chajova hajó
chal eszik
chálável öblít
chámo hám
chámo per
chamutyiré szeder
chandzsel vakar
chandzsel viszket
chaning kút
chanri kevés
char kút
char völgy
charbuszo dinnye
chárkomá réz
chárkomászlo rezes
charo kard
chász hurut
chászárel veszt
chaszel köhög
cher lyuk
chevardo lyukas
chevarel lyukaszt
chijel sz . rik [szarik]
chiv odu
chivel sz . rik [szarik]
chochalyipen csalás
chochánipé hazugság
chochavel csal
chochavel hazudik
cholyariko dühös
cholyariko mérges
chólyariko haragos
cholyi epe
cholyi méreg
chólyi harag
chor mély
chorno kemény
chovalyo csaló
chulável fésül
chulpe róka
chumér tészta
chunavel elás
chunável turkál
churuj lábszár
cigno alacsony
cigno kicsi
cigno kis
cigno parányi
ciklya cékla
cilo karó
cimplyá szempilla
cindel felvág
cipőve cipő
ciral turó
cirál sajt
cirdel elhuz
cirdel húz
cirdel ránt
cirdel von
cirgyol rándul
ciro idő
cochá szoknya
cohá szoknya
colo pokrócz
csacsipé igazság
csacso becsületes
csacso hűséges
csacso igaz
csacso igazságos
csacso
csaj lány
csájol tetszik
csalavel üt
csályol izlik
csam arc
csámbel rág
csandel köp
csandi szekrény
csáng térd
csangádel térdel
csángaszlyi gólya
csar
csar gaz
csar mező
csár gyep
csareko füves
csárel nyalakodik
csaro tányér
csáro tál
császo óra
csator sátor
csávká varju
csavo fiu
csavo gyermek
csereszkorobár mennydörgés
csereszkrojak villám
cserhen csillag
cseri menny
cserkhan csillag
cserko abroncs
csero ég
csero menny
csib nyelv
csibalo biró
csibálo nyelves
csik prüsszentés
csik sár
csikat homlok
csikdel prüsszen
csiken háj
csiken zsir
csikenálo zsiros
csil vaj
csindó vágott
csinel felvág
csinel vág
csingar lárma
csingardel kurjant
csingardel lármáz
csingárdel kiált
csingarel verekedik
csingarel veszekedik
csingárkerel zajog
csinipé vágás
csipatyal kétséges
csiriklo madár
csirkulo madár
csiro idő
csisma csizma
csivel fekszik
csivel húz
csokano kalapács
csokánosz kovácspöröly
csolel hámoz
cson hold
csór tolvaj
csora bajusz
csorel lop
csórel tolvajkodik
csorero csunya
csoripen lopás
csorlel önt
csoro árva
csoro szegény
csorripé szegénység
csucsel ürül
csucsi csecs
csucsipel szopik
csucso üres
csugnyi korbács
csugnyi ostor
csuklo kutya
csum csók
csumi csók
csumidel csókol
csumut hold
csupni pipa
csuri kés
csurin kés
csurundel megcsip
csuv tetü
csuvlyi némber
dab ütés
dabarel üt
dad apa
daj anya
dand fog
dandaszlyo fogas
dar félelem
dar ijedtség
darajipe féltés
darako félelmes
daravel ijeszt
dárável rémít
darel elrémül
darel fél
darel ijed
darel megretten
darel rémül
dárel retten
daripé ijedés
davipé ajándék
del ad
del isten
dészo sűrü
devel isten
devla isten
devleszkero istenes
devrual tenger
dibé ajándék
dichlo kendő
dicsol látszik
dikhel ellát
dikhel lát
dikhel megnéz
dikhel néz
dikhel tekint
dikhepé látás
dikhindo jegyző
diklo kendő
dilo ostoba
dilo őrült
dilyarel csábít
dilyarel elbolondít
dilyárel kábít
dilyavel megőrül
dilyipe bolondság
dilyipé ostobság
dindálel harap
dindályipé harapás
dinilo bolond
dinilo együgyü
disziola hajnalodik
divesz nap
diveszuno naponta
diz vári lak
dizs tartomány
dolmul rég
dongo iker
dori szalag
dóri madzag
dóri pántlika
dos baj
dos hiány
dos hiba
dos vétek
dosalo bajos
drab
drab gyógyszer
drab gyökér
dráb orvosság
drábarel jósol
drábaripé jóslás
drábaritóri jóslónő
drághá szőllő
drákh szőllő
drodije seprő
drom ut
dromengro utas
dud szeder
dudum dinnye
dudum tök
duháno dohány
duhanopel dohányoz
dukh fájdalom
dukhal fáj
dukhaszlo fájós
dukhavel fájlal
duma hang
dumadel szólít
dumo hát
dumuk ököl
dunájipé türelem
dunavel gyür
dunavel tűr
dur hosszu
dur messze
dur távol
duripé távolság
durulyi hordó
duvar kapu
duvara fal
duzsijel irigyel
duzsivel irigyel
duzsmáno irigy
duzsnipe adósság
duzsno adós
dzam ivópohár
dzi sziv
dzsakel takar
dzsal megy
dzsamba béka
dzsamutro
dzsanel ismer
dzsanel tud
dzsangel felkel
dzsar szőr
dzsazsir lánc
dzseno személy
dzsikel eb
dzsiukel kutya
dzsiuklo eb
dzsivel él
dzsivipen élet
dzsór szakál
dzsóraszlo szakálas
dzsukel kutya
dzsuv tetü
dzsuvli némber
ebido ebéd
enghéri pogácsa
ermo káposzta
étreji sors
farkia kasza
felyasztra ablak
fenzrile hajnal
foro vásár
fóro város
forosz város
foszuj paszuly
furka villa
furmuntel dagaszt
fuszoj bab
gad ing
gada ruha
gadzsi
gadzsio paraszt
gakko nagybátya
gálbéno sárga
gárável rejt
garda őr
gardel őriz
gardel vigyáz
garuvel elrejt
gat ing
gau falu
gau község
gav falu
gav község
gavudno falusi
gavuno falusi
gen szám
genel számol
ger comb
gere gödör
germo féreg
gero rüh
ghandel fésül
ghangheri templom
ghangli fésü
ghani torok
gheravel elrejt
ghili ének
gib buza
gib gabona
giliabel énekel
giliben éneklés
gilyabel dalol
gilyi dal
gin szám
gindo szándék
ginel megolvas
ginel olvas
ginipé olvasás
giv buza
giv gabona
glázsá üveg
glindá tükör
godi ész
gogyájvel okosodik
gogyávér okos
gogyi ész
gogyi lélek
gogyi sziv
goj bél
goj kolbász
gono trágya
góno zsák
gonoi ganaj
goter hegy
graho bab
graj
grajni kanca
grasz
graszni kanca
graszt
grasztáno lovas
grecoszarel undorít
gudlo cukor
gudlo édes
guglyarel édesget
guglyarel édesít
gulo édes
gulyéro prém
gunári gunár
gunuj ganaj
guruv ökör
guruvnyi marha
guruvnyi tehén
guva lyuk
gyesz nap
gyeszkergyol hajnalodik
gyi lélek
gyihlel sóhajt
gyiv gabona
handako árok
hánig kút
harángi harang
haszt kéz
hatyarel érez
hegedive hegedü
hiv
hivel sz . rik [szarik]
hunel hall
hunyipé hallás
hutyel ugrik
inkeszto katona
izdrál remeg
izdrál reszket
jág tűz
jágarel tüzesít
jagdel gyulad
jágkerel tüzel
jak tűz
ják szem
jákh szem
jaro tojás
jászká tapló
jászla jászol
jegyo jegy
jevend tél
jilo sziv
jiv
jivando nyers
jive ingyen
jivend tél
kafidi asztal
kahni tyúk
kak nagybátya
káklyi orsó
kalávo csomag
kalo fekete
kályarel feketít
kályol feketedik
kamavipen szerelem
kamel akar
kamel megszeret
kámel szeret
kámipé szerelem
kámipé szeretet
kamipen akarat
kamlel izzad
kamló izzadó
kamnó izzadó
kan fül
kanaszkerel tiszít
kandini kénkő
kandinyi kénkő
kánglyi fésü
kánrászlo tövises
kanro tüske
kánro tövis
kar szamár
kara rák
karabin rák
kárfin szeg
karo tövis
karo tüske
kast fa
kastálo fás
kasuko siket
kaszajipé köhögés
kaszel köhög
kasztiri acél
kát olló
katel fon
katuna sátor
keh keh
kekerátká szarka
ker ház
kerável tetet
kerdo tettes
kerel csinál
kerel készít
kerel megtesz
kerel tesz
keripé tett
kerko keserü
kerme kukac
kermuszo egér
kerno odvas
kernyol odvasodik
kernyol rothad
kes selyem
khabni viselős
khájnyi tyúk
kham nap
khámnyi viselős
khan büz
khan fül
khandel ás
khandi kevés
khandzovel viszket
khángeri templom
khani faggyu
khanro kard
khar lyuk
khász széna
khelel játszik
khelel táncol
kheliben játék
khelipé tánc
kher lyuk
kher szamár
khér ház
khil vaj
khino fáradt
khóji faggyu
khor mély
khoro korsó
khul sz . r [szar]
khur lábsark
khur sark
khurdo kicsi
khuro csikó
khuvel fon
kichepen éneklés
kichivel dalol
kichivel énekel
kidel megszed
kidel szed
kikidel szorongat
kikidino szoros
kikigyol szorul
kilavdo zsiros
kilca kender
kilcá szösz
kilo karó
kindo nedves
kinel vásárol
kinel vesz
kinipé vásárlás
kinipé vétel
kino fáradt
kinyol fárad
kir hangya
királ sajt
királ turó
kircsima korcsma
kirlo torok
kirmaszlo nyüves
kirmo féreg
kirmo kukac
kirmo nyű
kirvo koma
kislo sovány
klidi kulcs
klidin kulcs
klija kulcs
kliszel lovagol
klopoto harang
koceto kalitka
kocsák gomb
kokálo csont
kolin mell
kolin öl (kebel)
kolyiba putri
kolyin mell
kopál pálca
kor nyak
kora idő
kora óra
korako varju
korco ránc
kori nyakszirt
korin nyakszirt
korno kemény
koro vak
koró karperec
korripé vakság
korro vak
koszipen tisztítás
kotéco ól
kotor darab
kotor folt
kotorsel foltoz
kovlo gyenge
kovlo lágy
kóvlo puha
kovlyarel lágyít
kóvlyárel puhít
kovlyipé lágyság
kovlyol lágyul
kóvlyol puhul
kraj király
kramina kova
kreco fodros
kreco kondor
krecsuno karácsony
krenga ág
krengaszlyi ágas
krisel kiabál
krisel kurjant
krisko kiabálás
krisko kurjantás
kriso kiabálás
kriso kurjantás
kriszi törvény
kriszima itélet
kriszisel itél
kucs drága
kucsajvel drágul
kucsipe drágaság
kujbo fészek
kunara kútkáva
kurel üt
kuribnaszkero harcos
kurko hét
kurla kurjantás
kurlo nyak
kurlo torok
kurlobas hurka
kusavel kopaszul
kusel átkoz
kusel káromkodik
kusel megsért
kusel nyúz
kusel szid
kusipé káromkodás
kuslo kopasz
kuslyipé kopaszság
kuvel köt
lacsarel igazgat
lacsarel igazít
lacso
ladavel megrak
ladável halmoz
ládável rakódik
ladz szégyen
ladzs szemérem
ladzsel szégyenkedik
lakipé könnyüség
lalóro néma
lánco lánc
lang béna
láng sánta
lasarel javít
lasaripé javítás
lav szó
lavuta hegedü
lávutá zenész
lavutel zenél
lázsávo szégyen
lel fogdos
lel kap
lel megkap
lel vesz
lél elvesz
len folyó
leperel gondol
leperel szándékozik
lesijé lúg
licsarel gyötör
licsárel zuz
ligrel köt
ligrel vezet
ligrel visz
likaravel feltartóztat
likh serke
likrél tart
lil irás
lil könyv
lila kártya
lilekosudipé kártyavetés
lilya kártya
lim takony
limálo taknyos
limályipé taknyosság
lime világ
linaj nyár
lindro álmos
loko könnyü
loko lassan
lólo piros
lólo veres
lólyol piroslik
lón
londó sós
losaniovel örvend
losano jókedvü
lóvászlo pénzes
lóvé pénz
lubni k . . va [kurva]
lubnyi k . . va [kurva]
lukeszto katona
lulugyi virág
lume világ
lundzsol nyulik
lungo hosszu
lyulyává pipa
macso hal
madzska macska
mágára szamár
makhé légy
makhel bemázol
makhel fest
makhel ken
maki légy
mal barát
mal mező
mál pajtás
mál társ
malavel elüt
malavel megrug
málável rug
málável üt
málipé társaság
malipen barátság
malnosz villám
mangatoro koldus
mangável kéret
mangel kér
mangel koldul
mangel megkér
mangipen kérés
mangitoro kérő
manro kenyér
manus ember
manusipén emberség
manusja
manusvári akasztófa
manusvári bitófa
manusvári gonoszság
marel megüt
marel megver
marel mészárol
marel öl
marel ver
mariben ölés
marikli kalács
mariklyi pogácsa
maripé verés
maro kenyér
mas hús
maso hal
masz hús
maszálo húsos
mato ittas
máto részeg
matyarel részegít
matyipé részegség
matyovel részegedik
mekel hagy
mel piszok
mél szenny
melalo mocskos
melálo piszkos
mélálo szennyes
meláloj piszkos
meláno barna
melyalo szennyes
melyovel piszkol
men nyak
merel elhal
merel meghal
meribé halál
meriben halál
meszalyi asztal
mila panasz
minriklo gyöngy
mirkia gyöngy
misa egér
misilel babrál
miskijel indít
miskijel indul
misto
misto kedves
mizech gonosz
mizech rossz
mizichipé gonoszság
mizméri dél
mol bor
molyiv ólom
mom viasz
momászlo viaszos
momeli gyertya
momelyi gyertya
morcsi szij
morel dörgöl
morel reszel
morosz tenger
morti bőr
moszura kép
motosz padló
moturá seprő
mucijel bámul
mucsarel kínoz
mucsaszlo kínos
mucsédo penész
mudarel gyilkol
mudarel megöl
mudarel öl
mudarel öldös
mudárel olt
mudaripe ölés
mudusel izzad
muj száj
mujaldel dül
mujaló biró
mujászlo szájas
mujszi kar
mukel hagy
mukel halaszt
mukel meghagy
muláno halott
mulatel mulat
muló halott
munravel megnyír
muntel beretvál
muragyi beretva
muravel nyir
murcska macska
murdál dög
murdalo döglött
murdarel gyilkol
murdarel megdögöl
murdarel meggyilkol
murdel mészárol
murel beretvál
murel dörgöl
murs férfí
murs hím
murs kan
murs suhanc
mursno férfias
musa egér
musó egér
musza macska
muszi kar
musztáca bajusz
muter hugy
muterdo hugyos
mutralo hugyos
mutrel hugyozik
mutrel pesel
nacsel fogy
nacsol mulik
nájéngo ujjas
nák orr
nakel összefér
nakhavel nyel
nakri vég
nákri hegy
nákt orr
nango mezítelen
nasel elszalad
nasel foly
násel összefut
násel szalad
naszválo beteg
naszvályipen betegség
nav név
navugori köldök
nebo ég
nevipen ujság
nevo uj
nikel kihúz
nikel kimegy
niklavel kimegy
nilaj nyár
niszepel elrejt
nyamipe nemzet
nyamipe nemzetség
nyamo nemzet
nyamo nemzetség
nyévipé ujság
nyévo uj
oblo gömbölyü
oblo kerek
opredel felad
opredzsál felmegy
oprekinel felráz
oprephangel feltör
oprépotyinel ráfizet
opreputrel felbont
oprevazdel felemel
pácsa béke
pácsa csend
pádo pad
paguba kár
pagubaszlo káros
paho jég
páho fagy
páhopen fagyás
pájaszló vizes
pájeko vizi
pajtrin lomb
pako kopasz
pal deszka
pálmá tenyér
pálmasinel pofoz
pánászo panasz
pangel repeszt
pangerel hajlít
páni viz
pántlika pántlika
pányi viz
papin lúd
papura nád
papus nagyatya
pára láng
paradel lángol
paralipe atyafiság
paramisza mese
paravel cserél
parikerel tiszteleg
parno fehér
parnyárel fehérit
parvajgyol nő (ige)
parvarel táplál
pasarel közelít
pasavro borda
pásávro oldal
paslyárel fektet
paslyol fekszik
pásuno szomszéd
paszterni szőnyeg
patavo harisnya
patavo kapca
páto ágy
patragyi ünnep
patrin lomb
pátyárel pólyáz
patyavel elhitet
patyel bizik
patyel hisz
patyiben bizalom
patyiben hit
patyivel becsül
patyivipé rend
patyivipen becsület
pecsije pecsenye
pekel megsüt
pékel süt
pekiben pecsenye
péko sült
pel mulat
peledel ráad
pelesztétorgyol rááll
pelo here
penel mond
per gyomor
per has
peravel hullat
perável elejt
perel esik
perel hull
périna párna
pesztungo balra
petálo patkó
petálojel patkol
phabaj alma
phabarel éget
phabarel gyujt
phabaripen égés
phabol ég
phabol megég
phagyol törik
phak szárny
pháká szárny
phákászlo szárnyas
phakhel repül
phal deszka
phandel köt
phandel megköt
phangarel zuz
phangel tör
phangerel tör
phangipé törés
phanglo rab
phanri selyem
phar selyem
phar suly
phar szövet
phar teher
pháragyel fakad
pharagyol hasad
pharajipé hasadás
phararel nehezít
phárárel terhel
pharáripé nehézség
pharavdo hasított
pharavdo nyitott
pharavel nyit
pharável hasít
phárável repeszt
phardel tölt
pharel tölt
phari viselős
pháripé suly
pháripé teher
pharo nehéz
pháro terhes
phen nőtestvér
phenel felel
phenel megmond
phenel mond
pherel merít
phéreszákerel tréfál
phiravel elvisel
phirdo nyitott
phirel jár
phirel megjár
phirel megy
phiripen járás
phivlo özvegy
phivlyi özvegyasszony
phoszágyi villa [evőeszköz]
phral fitestvér
phral testvér
phu föld
phucsavel kérdez
phucsel kérdez
phucsipen kérdés
phugnyászrel sebez
phugnyi mirigy
phugnyi ótvar
phugnyi seb
phujatar gyalog
phumb geny
phumbálo genyes
phurarel öregít
phurd híd
phurd keh
phurdel
phurdino kehes
phuripe vénség
phuro agg
phuro idős
phuro öreg
phuro régi
phuro vén
phurol öregszik
phusz szalma
phuszaibé seb
phutravel felold
phutravel lefejt
phutrel lefejt
phutyol pöffed
phuv föld
piben ital
piben ivás
pijavel itat
pijel dohányoz
pijel iszik
pinro láb
pinzsárdo barát
pinzsarel elismer
piperi bors
pirano szerető
piraszlo fazekas
piravel hord
piravel hordoz
pirel jár
pirel megy
pirel nyit
piri edény
piri fazék
piro szabad
pisalo malom
pisel fej
pisel őröl
pityal csorog
pityi csepp
pizdel lök
pizdel megnyom
pizdel taszít
pizsáno pók
pladno dél
plaj domb
pláj part
pleiszkérdo szolga
pleme hullám
plemel uszik
pochtan posztó
pocsin dij
pocsinel fizet
pocsinipé fizetés
pódo padlás
pol köldök
póor toll
por toll
pór toll
porászlo pelyhes
pori nyél
póri fark
porr has
porr toll
porra bél
portel
pósi por
posom gyapju
poszotyi zseb
posztávó posztó
posztin bunda
posztin prém
potyin dij
potyinel fizet
potyinipe adó
pov szemöldök
práhászlo poros
práho por
prahojipé temetés
práhométhán temető
pral fitestvér
prál testvér
prálipé testvérség
praszaibé nevetség
praszályo gyalázatos
praszel gúnyol
praszel gyaláz
praszel kinevet
prasztel fut
prasztel szalad
prasztipen futás
práti öv
predikhel előrelát
predzsanel felismer
prekerel kiszabadít
prevakerel előad
princsenyi szemöldök
prindzarel ismer
prindzsárdo ismerős
prolityé tavasz
pruná szilva
puknyi hólyag
pulpa comb
pumb geny
punlija pléh
punro láb
puntanerha határ
puntanerha határkő
puráno hervadt
puráno régi
purányipé régiség
puripé vád
purt híd
purum hagyma
pusum bolha
pusz szalma
puszáto kása
puszavel megszúr
puszável szúr
putérgyol fejlődik
puteripé nyilás
putrel megnyit
putrel megold
putrel nyit
putrel old
putripe fejlés
radzinel reszket
radzinipe reszketés
radzsaj pap
radzsani papné
ráj úr
rájkáno uras
rájkáno uri
rajni urnő
ráká rák
rakerel beszél
rakhel talál
rakli lány
raklo fiu
ran inda
rán szár
randel kapar
rándel vakar
ranyi urnő
rásáj pap
rasani papné
rat éj
rat vér
ratti éj
rattuno éjjeli
rátválo véres
ratyi éj
rátyija pálinka
rátyije pálinka
ratyuno éjjeli
ráv pálca
rávnel simit
resuno róka
reszel elér
reszel érkezik
rez szőllőkert
ricij szurok
rik oldal
rik rész
rikhel eltesz
rikhel őrizkedik
ril fi . . g [fing]
rin reszelő
rincsédo avas
rinza gyomor
rito rét
rivel öltözik
rodel keres
rodel megkeres
rodel szerez
rodipé kereset
roj kanál
rom cigány
romnedino feleséges
romni cigánynő
romni feleség
romni
romnyelel házasodik
romnyi
romujel pusztít
romupé pusztítás
rota kerék
rovel sir
roviben jajveszéklés
rovipé sirás
rovlyarel megsirat
róvlyárel sirat
róvlyi pálca
ruciszarel unatkozik
rugá orgona
rugyijel imádkozik
rugyipé ima
rup ezüst
rusel haragszik
rusto haragos
ruszalye pünkösd
ruv farkas
sáh káposzta
saravel borít
sárável takar
sedél okád
selo kötél
selye korpa
sero fej
setralo meghült
sil hideg főn.[év]
silajvel fázik
silálo hideg
silávél seper
silavipe fázás
silyalipen hideglelés
sinájipé igéret
sinável igér
sindo vágott
sinel nyes
sinel vág
singa szarv
singászlo szarvas
singrel tép
singyel szakad
sinipé vágás
sipka sapka
skamind asztal
sógoro sógor
solyariko mérges
sórel önt
soripé öntés
soro fej
sosoj nyúl
stello hely
sudel dobál
sudel hajít
sudel rug
sudráripé hűlés
sudró hűs
sudrol hűl
sukár szép
sukjavel szárít
sukjovel szárad
suklo ecetes
sukló savanyu
suko száraz
sulável seper
sungár nyál
supurla gyík
suri bicska
suri kés
susárel ürít
súso üres
súsol ürül
sut ecet
sutló savanyu
sutlyo fonnyadt
sutlyo hervadt
sutyarel aszal
sutyel fonnyad
sutyol hervad
sutyol szárad
suvlyol dagad
szadzsal kóborog
szájárel vékonyít
szájel vékonyul
szalavari gyeplő
szalavári kantár
szálye nyál
szano finom
szano karcsu
száno vékony
szap kigyó
szaphiripé kóborgás
szasuj anyós
szaszro após
szaszter vas
szasztipen egészség
szaszto egészséges
szasztra bilincs
szásztri vas
szasztrisol megvasal
szásztyarel gyógyít
szásztyaripen gyógyítás
szasztyol gyógyul
szátyárel orvosol
szélási tanya
szigáko gyakori
szigalo gyors
szigo hamar
szigyárávél sürget
szigyárél siet
szigyáripé sietség
szikalo gyors
szikel mutat
sziklyarel tanít
sziklyaripe tanítás
sziklyipé szokás
sziklyol szokik
sziklyovel tanul
sziklyovipen tanulás
sziko gyors
sziko hamar
szimágyi zálog
szir foghagyma
szírbotáre ünnep
szirma drót
szitó szita
szityárel oktat
szityoi gyakorol
szityol szokik
sziv
szivel varr
szkamin szék
szkundura deszka
szkurto kurta
szkurto rövid
szliva szilva
szlobodoj szabad
szlugá szolga
szmirno béke
szolál eskü
szomnakaj arany
szomnakuno aranyos
szomszido szomszéd
szonako arany
szovel alszik
szovel eskü
szovipen alvás
szovlyarel altat
szovlyarel elaltat
szpum tajték
szpuma hab
szpumárel habzik
szpumaszlo habos
sztagyászlo kalapos
sztágyi kalap
sztarel állít
sztejnya ól
sztrafinel fémlik
sztrafinel ragyog
sztrejmászo idegen
sztungo bal
sztungo suta
szudró hűs
szulumá szalma
szumburo mag
szunel hall
szung szag
szungal megszagol
szungel szagol
szunnó álom
szuno álom
szunto szent
szunyiben hallás
szuro szürke
szurro szürke
szuv
szuvel varr
szuvipé varrás
tachtai pohár
takhar király
tálpá talp
tameto sötét
tamlipen sötétség
tamlo sötét
tamlyarel sötétít
tamlyovel sötétedik
tánk szük
tar ijedtség
tar torok
tarab gyökér
tarel ijed
taszagyel megfúl
taszavel elfojt
taszável fojt
taszel megfúl
tatipen melegség
tátipen hőség
tato meleg
táto forró
tatyarel hevít
tav fonal
távászi tavasz
tavel forr
tavel főz
téjeri tányér
telemukel leereszt
telephabol leég
terdel áll
terel tart
ternechar fiatal
ternechar ifju
ternipen fiatalság
terno fiatal
terno ifju
ternyol ifjodik
thabarel éget
thabel ég
thagar király
thályik szür
than hely
than posztó
tharavel éget
tharel ég
thatáj pohár
thav cérna
thavdel foly
thavel elcsal
théw ország
thinel elvesz
thingyarel nedvesít
thingyóvel nedvesedik
thud tej
thudályi tejes
thudzsel fej
thulipé kövérség
thulo kövér
thulo vastag
thulo zsiros
thulomász szalonna
thulyol hízik
thuv füst
thuv gőz
thuvaszlo füstös
thuvel füstöl
thuvkerel füstöl
tigájá serpenyő
tigno kis
tigno parányi
tomnijel egyezik
torgyarel megállít
torgyol áll
tovel mos
tover balta
tover fejsze
toveraszlo ács
tovibnaszkeri mosónő
tovipé mosás
tovitóri mosónő
trab gyógyszer
tradel elcsap
tradel elhajt
tradel hajt
tradel húz
tradel űz
tradel vezet
traditoro hajtó
tras ijedtség
trás gond
trasal fél
trasel ijeszt
trasel megijed
trasel megretten
trenca rongy
tresztá tarisznya
trezo józan
trisztó szomuru
trisztoszárel szomorít
tromako bátor
tromano merész
troszna nátha
trupo test
trus szomj
trusalo szomjas
trusalyovel szomjazik
trusul kereszt
tunyeriko sötét
tyirha csizma
tyuvalyi pipa
ucsal árnyék
ucsarel takar
ucsipen magasság
ucso magas
udar ajtó
udar kapu
uglel felmegy
uléj olaj
umblado kast akasztófa
umblavel akaszt
umblável felakaszt
unblagyi bitófa
ungya köröm
unzsilipe adósság
unzsulipé tartozás
urál repül
urál száll
urável öltöztet
urávipé öltözet
urdon kocsi
urdon szekér
urel öltözik
urjel repül
urmluvel felakaszt
usalyin árnyék
usán szita
usánel szitál
usár hamu
usarel birkózik
ust ajak
ustipen felkelés
ustyel felkel
uszol derül
usztyel ugrik
uzsárel tiszít
uzsáripé tisztítás
uzsipé tisztaság
uzso tiszta
vakerel beszél
varia kalapács
varro mész
vasziáv malom
vaszt kéz
velyino epe
veriga karika
ves erdő
vicserel vet
vindini rák
viv
vodro ágy
vogyi sziv
vojda kantár
vorbá szó
vorto egyenes
vreme idő
vucsipen magasság
vucso magas
vudar ajtó
vudar kapu
vuliczá utca
vulyo bagoly
vuna gyökér
vuneto kék
vungya köröm
vurdon kocsi
vurdon szekér
vurdonengo kocsis
vust ajak
zebejimo késő
zéléno zöld
zen nyereg
zévélye töpörtő
zimável próbál
zor erő
zor hatalom
zor méreg
zoralo erős
zsampa béka
zsangágyol ébred
zsangajipen ébredés
zsangável ébreszt
zsáro parázs
zseno személy
zsilye dal
zsilye ének
zsóv zab
zsuválo tetves