TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban közöljük az orvosi könyv szövegét a Varjas Béla által kinyomtatott formában. Elhagytuk Varjas bevezetőjét, és a későbbi magyar és latin nyelvű bejegyzéseket. A különböző mértékegységek jeleit feloldottuk, kiírtuk a nevét.

A szöveghez készítettünk egy szóalakmutatót, amely megjelent a Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 4. számaként (Debrecen, 1988).

Jakab László–Bölcskei András

Az orvosi könyv szövege WinWord 6.0-ás formátumban lett számítógépre vive. Az anyagot ZIP tömörített formátumban (1 136 798 byte!) tölthetik le, a terjedelme kb. 580 lap. (Ugyanez az anyag hozzáférhető a régi Magyar Elektronikus Könyvtárban és az új MEK-ben is.)

A szöveg helyes megjelenítéséhez néhány speciális betűket tartalmazó fontkészlet (Times New 1–5Diacritical) installálása is szükséges; ezeket szintén web-lapjainkról tölthetik le.