zsába Ö: far~.

zsacskó l. zacskó

zsákmány fn (1)

A' Gvárdiánunknak születése napja és eggyszersmind énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3004).

zsámoly fn (2)

Ha az irigy szerentse a' pénzt meg nem fogta vólna tőllem, kész volnék minden vagyonomat a' te hozzád való szeretet zsámolyánál le tenni (1/2119). - ...az ártatlanság pedig otsmány falainak moha között is meg tartja fényességét, melly az Egekből az Urnak 'sámolya alól sugárzik (1/1670).

zsarátmag fn (1)

Béjűttek nigyen kutya kipibe, arany zsarát magot sórtak a' semem közzé (9/43).

Zsean l. Jean

zseb fn (4)

...Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2410). - ...ez a' pixis ollyan portéka, a' melly Királyi zsebeknek is disze lehetne (1/3143).
sebbjébe (1/381), sebjébe (1/2582).
Ö: kaput~.

zsebbeli mn (2)

Nem az a' Dáma a' kinek legparányibb zsebbeli kutyája van hanem akit legtöbb Anglus szelindek kísér (16/220).
Zsebbeli (15/545).

zseg l. segg

zsem l. sem

zsémbelődik i (1)

Zsembelődik rám, mégis szerettem (12/762).

zsemi l. semmi

zseni fn (2)

Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni (15/595).
Zseniknél (15/513).

zsibvásár fn (2)

Adják ide ha van eszek egyet mássa nem vész kárba' Eladom a' Zsibvásárba (16/1007).
Zsibvásárra (16/1011).

zsibvásáros mn/fn (3)

I. mn ÁBRAHÁM Zsibvásáros Zsidó (15/11).
II. fn ...Halja [me]g az Ur ki vagyok. Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista, Zsibvásáros és Drótvonó, poëta és Kosárfonó (16/760).
Zsibvásáros (16/10).

zsidó mn/fn (35)

I. mn ...nem vagyhok én Phogány, betsületes Zshidó ember vagyokh én (15/227). - ...de háth nem szhép a' Zsidó nota? (15/689)
Zsidó (15/281, 687, 690, 703).
II. fn De már azt tsakugyan e nem Szenvenném ám az Apádnak is hohár tsikozta toprongyos Zsidaja még te pogánnak mondod az én Gazdámat (15/ 231). Nemzetes Ifju Uram! ez a' Zsidó ugy szolván igen embertelen, nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó (15/274-5). - ...a' Voltért semmit sem ád a' Zsidó (1/322).
zsidó (15/180), Zsidó (1/1351, 9/574, 648, 15/11, 213, 245, 299), ZSIDO (9/7), Sidó (9/119, 689, 795, 812, 15/697), Zsidók (15/697), Zsidót (15/297, 301), Zsidokat (15/1053), Zsidónak (15/263), Zsidajának (15/262), zsidójának (9/124), Zsidón (15/ 292), Zsidóra (15/254), Zsidónak (1/296, 9/92).

Zsídon l. Sidon

zsidóság fn (1)

Oh háládatlan 'sidóság! (9/121)

zsindelyeztet k: be~.

zsindelyszeg fn (1)

A' Belzsebub hegyezszsen 'sindej seget a' lilkekbűl (9/50).

zsinórmérték fn (1)

Felnevekedvén tegyék elméjek elibe az ő Anyjok Erköltseit, az ő Attyok' vitézségét sinormértékűl (5/ 438).

zsinórozás fn (1)

...Asszonyságtok gustusa igazgattya pedig még azt is, hogy hogy állyon a' nadrág; de legalább a' sinorozást nem bizzuk rájuk (16/135).

zsír fn (1)

Az Urak Udvaraiba Divisiónként koslat[na]k a' Jobbágyok zsirjával hizott Kopók (1/1823).

zsíros mn (1)

Zsiros nyakam öleld mög Édes Rozsám tsókoll mög (15/409).

zsivány fn (1)

Pihó akkori hires zsivány (15/242).

zsoltár fn (3)

Egy öreg 'Soltárt instálok Mélt[óságos] Uram! (9/ 285) - Porházi a' 'Soltárral megy a' strázsára (9/ 286).
Soltárt (9/334).

zsúp fn (1)

Ma töredékeny a'tsupra Vidd a' gazra vidd a' zsupra (8/235).