ubi (lat) (1)

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis? (9/126)

uborka l. ugorka

uccse i/msz (10)

I. i De már ez engemet utse fele se tréfa (1/663). - ...én ugyan engem uttse a' Sz:[ent] Gellért hegyén is fel keresem (1/1974). Szent uttse nem adnám azt a' két kutyát a' Bétsi Ministerségért (1/1806).
utse (1/691, 727), uttse' (1/2191), uttse (15/589), ütshe (9/638), üttse (9/789).
II. msz Mi a' Tatár hol vette az Ur enneka' rendes modinak idealejat utseg ollyan mint a' Travestialtt Virgilius vagy a' millyen világot az olasz mercatimagok hordoznak (16/174).
Ö: isten~.

udvar fn (21)

Kisértet jár az udvarb[a] m[inde]n éjjel (9/411). - ...az Urak Udvaraiban, sok a' hamis áruló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik (1/3281). Azt olvasta sokáig eggy olasz Poétájával a' Bétsi Udvarnak (1/560).
Udvarok (1/216, 1491), Udvarokat (1/1574), udvaromban (15/506), Udvarba (1/3345), udvarba (15/ 31, 441), udvarb[a] (9/687), Udvarokba (7/26), udvaromba (15/511), Udvaromba (1/1572), udvaromb[a] (9/616), Udvaraiba (1/1822), udvarbol (15/859), udvarb[ól] (9/426), udvaron (9/223, 15/ 423), udvarnál (9/356).
Ö: király~.

udvari mn/fn (2)

I. mn POFÓK Ennek Udvari Gazdája (15/7).
II. fn ...az álnok és ravasz városiak, és a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek, és tsúnya játékot űznek belőllünk vígyázatlan paraszt emberekből (7/463).

udvarias mn (1)

Alázatosan köszönöm! az Ur mindég vidám jeles és udvariás, mi ketten megedgyezünk (16/310).

udvariság fn (1)

Köszönöm az Ur udvariságának (15/114).

udvarlás fn (3)

Én eggy kevés ajándékkal kivánnék a' Nagyságos Gróf Úrnak udvarlására lenni (1/1332).
udvarlása (1/1343), udvarlására (1/398).

udvarol i (0+2)

Ez a' többek között azt a' Complimentet festi, a' mellyel én Nagyságodnak kivántam az imént udvarolni (1/290).
udvarolni (1/1363).

udvarolhat i (4)

Hanem én az öreg Urhoz akarok bé menni, mellyik szobába udvarolhatok? (15/63)
udvarolhatok (7/832, 15/23), udvarolhadok (16/ 271).

ugat i (1+1)

Még az ebek sem ugatják (16/769). Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanulnál meg ugatni, te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg (16/606).

ugatás fn (1)

...Tigrínó az én hüséges kutyám... hírtelen tsak meg áll, és a' szövevényes haraszt körül kerengvén véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/135).
Ö: eb~.

ugatta Ö: eb~.

ugorka fn (1)

...ollyan naggy lessz tölle az ora, mint a' sós ugorka (15/751).

ugrál i (2+1)

Hallod azt a' Lusciniát, melly eggy ágról másikra ugrál (7/196). Édes Tsikorgóm! a' verseidre ezt mivelte a' Lélek bennem, ugráltt, majd ki ugrott a bőréből (1/2449).
ugrálni (1/2072).

ugrás fn (1)

Az Esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost: Az bolond figurákat ejt ugrásába (8/39).

ugrat i (1)

Az Esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost (8/39).

ugrik i (7)

Ugordj eggyet! (Ugrik.) (8/193) - ...oda ugrom a' bokorhoz (13/136). Oh mint ugrik az én szivem! (12/247)
ugrik (1/3079, 12/322), Ugrik (8/194).
Ik: fel~, ki~.

úgy hsz/msz (196)

I. hsz POLI[FÉM] Nem ugy beszéllnél, ha Átzis vólnék. GAL[ATÉA] Nem, nem úgy beszéllnék (5/ 284-5). De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/211). Ez a' Szűz úgy beszéll, hogy kimutatja vele, hogy elszánta magát az utolsó elválásra (7/1507). - ...kivánok Kinomba meghalni, 's még ugy, hogy ő azt lássa (12/853). - ...'s úgy láttzott; mintha ezt mondta volna: én valóba meggyőzlek titeket (7/697). De én azomba tsak úgy maradtam, mint az elött (1/1652). - ...és az Istenek, érezni fogod, valamint eddig az Erdőkben, ugy a' Királyi Székbe is Barátid lésznek tenéked (12/525). Ha! én ugy őrűlök most, hogy a' napig szálnék, ha szárnyaim volnának (2/1527). - ...nints benne semmi tsuda: de minthogy a' Kis Asszony úgy kénszerit, nem sajnállom el beszélleni (1/83). O szeretnél te úgy a' mint én téged szeretlek, nem lennél ugy oly békességbe (2/1481-2). - ...'s ugy a derekára vertűnk szintugy [me]g döngött a' háta (9/729). Meg esnék úgy belé, ha tsak azok lettenek vólna nagy emberek, a' kiket a' könyvek ditsérnek? (1/1422) - 'S ha restelled ezt szemlélni Oh ugy a' szemed hunyd bé (4/156). Úgy vigyázz magadra, hogy ha valami gyalázatba esel, engemet ejtessz mélly keserüségbe (1/1720). TEMPEFŐI És téged nem betsűlnek, tsak Attyok barátságáért is? MÚ'SAI Úgy vagyon; 's engemet eggy szemét embernek tartanak (1/2034). Uram, már annak úgy kell lenni (1/1895). - ...úgy akarom magamat intézni, a' mint nékem tetszik (7/32). - ...még is meg tselekeszem, mert Rosalia úgy akarja (1/235). Ugy tartják, hogy a' Törvényes Őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/49). Ha úgy tettzik, Nagysád[na]k mennyünk az én szobámba (1/445). Ők az ő Nemzeti nyelveket nem szeretik, sőt úgy mondhatom, hogy gyülölik is (1/1071). De uram ugy egy egy aranyonn kel adni exemplárját, külömben bennevész a pénz (1/1046).
II. msz No úgy úgy, tsak vinni kell (1/2724). Most mutassuk már meg ki a' legény, úgy (1/2774).
Ö: csak~, szint~.

ugyan hsz/ksz/msz (81)

I. hsz Már azok ugyan Curiosus számok (16/249). - ...ugyan gyönyörű húsa van, ugyan gyenge jószág ugy szolván (15/325). De én ugyan ebbe őtet nem kevetem (1/1766). Én ugyan n[em] birok annyi békességes türéssel, hogy az illyeket hallgathassam (1/968). Ugyan Mik lehetnek azok? (1/3000) - És tsak kivánom tudtára adni, hogy keresse fel annak bóldogtalan maradványit, ha ugyan van még ott belőlle valami (7/1137).
II. ksz Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/105).
III. msz Ugyan Sajó, Sajó! hogy jut eszedbe? (8/215) - Ugyan Uram! kik[ne]k hidjen az e[mbe]r ezen a' világon (9/424). Ugyan 's meg haltt az az áldott lelkű jó Méltóság (1/1996). Ugyan mondd meg nékem azonba, szívem, olly igen fájdalmas é az a' seb tenéked? (13/38) - LIPP[ITTLOTTY] Majd meg nézetem az Inasommal ha nem jöttek é ki a' számjaim a' Lotterián. TIPP[TOPP] Ugyan úgyé? 'S az Ur is szokott játszani a' Lotterián? (16/233)
Ö: csak~.

ugyanaz nm (3)

Nem változik az én Szívem; mindég ugyan az (10/867). Neptún' Temploma, ugyannak Képével (10/393).
ugyanazt (10/436).

ugyanazon nm (2)

Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyügözött és szorított (7/1570).
ugyan azon (1/922).

ugyancsak hsz (5)

Eggy pikszis, ugyan tsak szép pixis (1/3086).
ugyan tsak (1/2447), Ugyan tsak (13/136), ugyan ts[ak] (1/1141), Ugyan ts[ak] (9/717).

ugyanegy nm (3)

És mind a' kettő ugyan eggy okból származik (1/ 1459).
ugyan egy (12/616), Ugyan eggy (10/289).

ugyanez nm (1)

...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság; ugyanezt pedig a' vallásért tselekedni, intolerans bigottság és az edgyik sem cultura (15/302).

ugyanis ksz (2)

Ő ugyan is a' teméntelen sok Exemplárokat árúra botsátván alig talált, öt, hat Grófot, husz, harmintz nemest, a' kik vették vólna a' Könyveket (1/114).
Ugyan is (7/390).

úgyde ksz (10)

BETRIEGER Én magam kárával tudom, másra kell a' pénz a' Magyar Uraknak. TEMPEFŐI Ugyde ez a' Munka kedves fog lenni a' vitéz Héroktól származott Nemes szivű Magyaroknak (1/1883).
Úgyde (1/1790, 2725, 3280), Úgy de (1/1340, 1660, 1920), Ugy de (1/656, 12/977), ugy dhe (9/12).

ugye ~ ugyé msz/hsz (21)

I. msz No édes hallja az Úr, itt van már most Kend úgyé? pofon vágott Kend úgyé? (1/2773) - Kanakúz! ittál most ugy e? (15/400) - ...be szép ugye h[ogy] ugy van? (9/673)
ugyé (16/167), úgyé (16/233), Ugyé (8/182), úgyé (1/1303), ugy é (1/73, 12/767, 15/134, 392, 16/123), úgy é (1/250).
II. hsz Bankót annál ugyé azt is ti fondáltátok, most már a' jó lelkü Keresztyén ember nem is élhet miatta (15/258). Ugy e Kend goromba volt (15/294).
ugyé (9/125, 16/861), úgyé (5/605), ugy é (15/278, 655).

úgyhogy ksz (6)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom, úgy hogy többé nem férhetvén mellyembe, alig hogy ki nem hasította azt (7/406).
ugyhogy (7/336), úgy hogy (7/494, 1203, 13/523, 574).

úgyis ksz/hsz (7)

I. ksz Gyerünk el édes Fiaim a' szobába, már a' nap ugy is nyugodó félbe van valaki talál bennünket keresni (15/1038). No, Mélt[oságos] Ur, h[ogy] sok pheszid ne legyhen köszthűnk a' 12 máriás ha tetztzik, ki fizethetnénk, ugyis ki jukhatt a' phör (9/94).
ugy is (16/653, 1008).
II. hsz Már ugy is elég idéje a' nagy örömnek (9/ 830). Nem él egyébbel ugy is a' te szólgád aző vénségének idején (9/332).
ugy is (15/211).

úgymint ksz (2)

Szomoruság, háboruság tőlem távol allnak Mert vig napra ugy mint mára hajnalkorra vig orára Eljutottunk felviradtunk Sz[en]t Egyed napjára (16/796).
Ugy mint (16/805).

úgynevezett mn (4)

...mindjárt megmondom Szilviának és nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására (7/747).

úgy nevezett (1/2882, 8/106), ugy nevezett (9/591).

úgysegéljen i/msz/fn (4)

I. i Engem uttsegillyen en n[em] is tudom a kis Asszony mire nési a napot (1/787).
uttsegiljen (1/3224).
II. msz Uttsegijjen, én is azt mondtam vólna (1/ 1266).
III. fn E' legesleg innepibb lessz Uram, tsegijjével mondom, ugy fogják benne az Urat betsűlni mint engemet (8/196).

úgysem ksz (4)

Mondgya el hát per Deum édes Pofókom mongya elked, ugy sem hallottam ad animam miolta Pestről eljöttem (15/420). - ...és ő rossz ember, azt mondja, mert úgy sem is tud senki semmit is felőle (1/3348).
úgy sem (1/2697), Úgy sem (1/2164).

úgyszólván hsz (23)

De annak a' pipának is ugyan mi haszna van ugy szolván (15/770). - ...mitsoda szörnyű nyereség már az ugy szolván az Isten elpusztit benneteket ugy szolván azért a nagy huza vonáért (15/217). Nem bánom én a' Fránya kopozza meg ugy szollván, ha mingyárt a' lábad szárához véred is, kevesebb lessz egy pogányal (15/236).
ugyszolván (15/276), ugy szólván (15/211, 223, 374), ugy szolván (15/210, 253, 274, 295, 325, 337, 347, 349, 371, 422, 768, 794, 799), ugy szóllván (15/222), ugyh szholván (15/212).

úgytartson i (1)

...engem uttartson mert meg a lelkem is szikrát hanyt utánna (1/665).

úgyvan fn (1)

Én ugy vannal feleltem (1/3127).

uh ~ úh isz (4)

Te világ sepredékje! Te czigány! úh Lázár Deák adja azt a' vas rőfőt hadd verjem ki még a' fogát is a' kurvakergetőnek, - uh te akasztófára való, ki a' bótómból (16/610-1).
uh (1/738, 791).

új mn/fn (46)

I. mn ...ő ki jött eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel, a' mellybe mind ama hires Mansfeld tulajdon kezeivel mettzett új betük volnának (1/100). Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani (16/949). Nyerjen Bőlts Lelket ez új Pár (4/124). Már Atila nem Atilla ő az én gusztusomnak törvényt nem szabhat, ő barbarus ember voltt, 's az ő példája el ülhet a' ki tsinosodott új világban (1/2276). Most érez a' nemes lelkű Ifjuság új életet (2/1453). Szeresd ujj nyájadat, szinte mint a' Régit: és a' Réginél nem kevésbé fog majd szeretni az ujj tégedet (12/5134). De nem úgy van, ha az ember bír az étellel, és a' néki tettzik, 's annak kóstolása mindég újj kívánságot szerez bennünk a' kóstolásra (7/773). Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa?... Azokat a' dirib darab fogaidat, mellyek mindég új új vérontástól undokok és fertelmesek (5/266). Sóhajtok, 's a' fákról újabb sóhajtással Térűl vissza Zefír gyakor fordúlással (13/717). Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére (5/519). Az Ur a' maga legujabb módia szerént vezérli azén tapasztalatlan szivemet, a legujjabb módikra (16/1389).
új (1/130, 492, 1006, 3255, 5/352, 7/591, 8/144, 11/ 31, 73), Új (13/458), uj (8/81, 13/448), Uj (13/234), újj (7/74, 467, 974), ujj (12/520, 613, 16/179, 207, 223, 227), Ujj (12/238), újabb (1/3123), ujabb (12/ 941), ujjabb (16/133), legujabb (16/123), legujjabb (16/135, 177, 261), leg ujjabb (16/90).
II. fn Semmi sints új a' nap alatt, Kedves Kis Asszonyom (1/68).

újít i (2)

A' hegyek itt mindég zöldellők Ujjitják kellemetes szellők (1/195). - ...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot (12/738).
Ik: meg~.

újítván Ö: meg~.

ujj1 fn (10)

...az ujját a' szájába veszi (15/791). - ...az ujjába akaszt egy tizenkét tsebres hordo bort (1/729). A bámuló e[mbe]rek ujjal fognak rád mutatni (9/ 472). - ...úgy tudják azt mint a' tiz újjokat (1/937).
ujjomat (9/638), ujját (1/803, 16/804), ujjait (15/ 575), ullyába (1/805), ujján (8/221).
Ö: kis~.

ujj2 fn (2)

...egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva a fél ujja el égett (1/648).
úllya (1/839).

Ujj fn (1)

BORIS Szoba Leány Ujj János (16/5).

ujjas mn (1)

Annak az Ur[na]k pedig a' ki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való béllést ujjas pruszlinak valo házi vásznat (16/37).

újjászületett in (1)

Te pedig, noha már az újjá született Hajnal lángol az ő első Súgárival az Indiai Horizononn, Ég' aljánn, tsendesen alszol, 's még sem serkensz fel? (11/11)

újjászületik i (1)

Átzis, kintsem, Szívem, te meghalván feltámadsz, 's az én Szívem, melly tsak te véled él, ha előbb meghalt, véled újjá születik (5/405).

újmódi mn (6)

BÁRÓ SERTEPERTI Az új módi Complimenttel (1/450). - ...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/196).
új módi (1/134, 135, 1362).

újonnan hsz (3)

Hallani újonnan a' te Szemrehányásidat jöttem, óh Királyné (10/804).
újonnan (10/762), ujonnan (1/3158).

újra hsz (7)

Hanem hogy én újra kitegyem a' Habok' kotzkájára az én Napjaimat, azt nékem a' Végezés parantsolja, 's az Istenek akarják (10/15).

újra (1/157, 5/336, 6/26, 10/887, 13/215), Újra (13/ 498).

újrakezd i (1)

...tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el, véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/405).

újság fn (17)

Jaj be régen nem láttam az Urat egész ujság nállunk (16/337). Mi ujság a' gyülésen? (15/138) - Beszéld el, mit láttál széllyel jártodba, mind újság lessz az én előttem, ha te beszélled (1/78). - ...hogy Anglus Fregatákat is hoznának Kanisára, az még elöttem esmeretlen ujság (16/493). - ...'s ott az Újságok köztt fel vesz eggyet, a' mellynek illyen Frantzia tzimje vólt: Journal des Sczavans (1/ 557).
Újság (5/344), ujság (16/269, 290, 463), ujjság (16/ 338), újságot (1/77), ujságot (12/815, 877, 16/458), újságokat (7/856), ujságokat (16/498), ujsággal (16/ 496).

újul Ik: meg~.

újulás Ö: meg~.

újulhat Ik: meg~.

újult mn (1)

Érzem tőled, mennyei Kép Szívem ujult mozgásba lép (4/18).

Ulisszes fn (23)

ULISSZES Majd meglásd, a' fénylő Sisak, és Pantzér körűl mint enyeleg ő (6/14).

un Ik: meg~, reá~.

unalmas mn (9)

Én áldom az Egeket, hogy illy ártatlan mulatságot adtak gyarló életemnek, melly édessé teszi unalmas óráimat (1/36). - ...ő, minthogy néhányszor itt szokta le vetkezni a' maga unalmas gondjait, azért rakatta itt ezt az épületet (13/184). - ...te előtted talám olly únalmas Likóris, hogy nem lehetsz vele eggy szempillantásig? (13/405)
unalmas (1/309, 991, 2234, 7/742, 9/544), únalmas (10/78).

unalom fn (9)

...az én szivemet a' komor bánatok és unalmak el nem lankaszthatják (1/380). - ...azutánn hogy más Példájibann hánnyák szememre az én Hibáimat; minden szempillantásba únalommal érzem pirúlni ortzámat (6/147).
unalmok (1/2243), unalmat (1/38), unalmot (9/ 462), unalmimat (1/1585), unalommal (1/820, 9/ 582), Unalommal (9/372).

unat Ik: meg~.

und (ném) (1)

Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe (15/100).

undok mn (1)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? ...Azokat a' dirib darab fogaidat, mellyek mindég új új vérontástól undokok és fertelmesek (5/266).

ungotberket fn (1)

Én Ungot, Berket fel jártam; és igen is sok panasz van felségedre (1/1217).

unhat Ik: meg~, reá~.

uniformis fn (2)

TSIKORGÓ Drága roka torkos paszamántos Magyar Uniformisba, de már mind avúlttba (1/2300).
Uniformis (1/1505).
Ö: anglia~.

unoka fn (4)

Megmeg itt vagy, szurtos Lutziper unokája, he? (1/ 3250) - Jaj édes Tempefői Uram, a' Vitézség kivül jár azon: fenn marad ennek emlékezete az utolsó Unokáig (1/1404).
unokája (9/201), unokáit (7/1561).

úr fn (831)

Ugyde, hát ha valaki el adott bennünket, az Urak Udvaraiban, sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik, a' magok indulatainak szolgáló Urak elött, saját hasznára 's előmenetelére (1/3280-2). Illyenek az Urak 's Városok fogdmegjei (1/3323). - ...a Tekintetes Ur most éppen a' kertben sétál (15/719). Sajnálom ezt a' Báró Urat szivem szerént (1/643). Bé jelentsem é az Urat a' Mélt[óságos] Urnak (9/434). Gróf Fegyverneki Úrnak a' munkát bé mutatom (1/1086). Én eggy kevés ajándékkal kivánnék a' Nagyságos Gróf Úrnak udvarlására lenni (1/1332). A' másik Városban, a' melly ide nem igen messze van, eggy fő nemzetből való Nagyságos Úr lakik (13/183). Ohajtom hallani, mi lehet az, a mit a' Magyar Urak 's Dámák elött kedvesnek lenni olly bizodalmasan hitt! (1/132) - Hanem egész alázatossággal kérem az Urat Koppoházy Uramat, méltóztasson rajtam segíteni (1/ 1749). Légyenek hát az Uréi az exemplárok (1/ 1034). Gerzon Di malörö vagy is az elveszett Ifju Ur [me]g találása (15/1066). Itthonn van é az Öreg Ur (15/51). Már annak édes Úr másként lenni nem lehet (1/1922). De Kedves Úr, ezen előnkbe adott fel tételeire mitsoda választ méltóztatott a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr adni, azt ez levélből l.[eg]jobban megértheti (1/2867). Szakáts Vr és Kortsmáros Vr éllyenek (2/1417). Hajdu Uraimék, tessék, tessék! (1/2712) - A' vagyok én, a' kinek te gondolsz, ennek a' háznak Ura (16/1046). Fenn minden Egeken lakik Egek ura (1/376). Te vagy Ura az én Életemnek: a' te Oltalmadba nem hátrálok meg semmi Próbatételt (10/242). Nékem, hallják Kentek, a' Gróf Uram, meg engedjen magának, ennyit se parantsol. Eb Ura ő Kegyelme (1/32301). Kelly fel frissen mert majd adnak, Fözz Vatsorát az Urad[na]k (16/1156). Tudja a' Belzebub a' Kend Tempefői Uramját, hol az ördögb[en] lakik (1/ 1947). Istenem Ura[m] oda vagyok (9/335). Irám Krisztus Urunk születése utánn 1793dik Esztendöbenn (1/2902). Hát parantsol szén szur valami irni (15/978). - ...mellik az a' hozzánkjár zur? (16/31)
Ö: földes~, nagy~, apámuram, atyámuram, atyjaura, komámuram, mesturam, öcsémuram.

uracska fn (9)

Jó reggeletskét kivánok, de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve, bizony szintugy nevethetném (16/127).
Uratska (16/64, 66), Uratskák (16/130, 143, 152), Uratskám (16/158), Uratskának (16/63), Zuratskának (16/64).

uradalom fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura, az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa (1/1136).

uralkodik i (4+3)

Ha uralkodnom kell, Kintsem; A' te hiv Pásztorod lenni Kivánok Székembe is (12/330). Ah! mert a' Majorok követik a' nagy Városok' példáját, és valósággal az arany század ez, mivel tsupán az arany győz, és az arany uralkodik (7/619). - ...ott uralkodik a' balgatagság (9/460).
uralkodol (7/1511). - uralkodj (12/319). - uralkodni (12/327), vralkodni (2/1459).

uralkodó in/fn (3)

I. in A' mostan rajtam uralkodó pénzbeli szükség kénszerit (1/1335).
uralkodó (16/1087).
II. fn A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2086).

uramatyám fn (9)

De Uram Atyám is fog játtzani (1/1181). Jaj édes Atyám Uram! édes Atyám Uram! be régen n[em] láttam édes Uram Atyámat (16/1037).
Uram Atyám (1/1187, 1210, 15/176, 894, 899, 907, 1022).

Urania fn (1)

Az a gyönyörü Urania annyira magához vonta minden üres oráimat. - Ki kérem az Urtól a' 4ik kö tettyét is (15/79).

uraság fn (7)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1827). De a' Törvényszék kegyelméből nem soká Aréstáns lessz Uraságod (1/ 2649).
Uraságok (1/1014, 14/4), Uraságod (1/1905, 2252), Uraságodnak (1/2675).

úréféle mn (1)

Egy fél viseltes ökörbika farka a' boldogultt Uré féle 7 xron (16/87).

úrfi fn (3)

Én az Urfinak meg boldogúltt Attya Urát esmértem (1/1752). Pá, Uram philosophusom, pá! hát ez a' kis Isten Úrfi? (8/156)
Urfinak (1/1735).

úri mn (14)

Még akkor eggynéhány száz Úri személlyeket meg is kell vendégelnem (1/1506). - ...nem akar é eret vágatni? vagy mostanáb[a] köppölyt hányatni Uri tagjaira? (12/105) - ...illyen illetlenségekkel motskósitsa Úri méltoságát (1/424). Mitsoda Uri Tekéntet! (12/105) - Uri! - Mennyei! - Isteni! - Ha! én ugy őrűlök most, hogy a' napig szálnék, ha szárnyaim volnának (2/1526).

Úri (1/418, 925, 1525, 2188), uri (15/270, 538, 766), Uri (16/734, 1008).

úriás mn (2)

...örömmel olvasták 's hallgatták Vitéz hazafi társaiknak a' Poétáktól készültt ditséreteiket, a' kiket asztaloknál is tartottak, és azok nélkűl az Úriás ebédek izetleneknek tettzettek (1/2270). Tsak jó Kati, Uriáson mindent (8/224).

úriasszony fn (1)

Uri Asszony lessz Boris És az ur[na]k százszor is Gratulálok, gratulálok (16/416).

úriember fn (3)

...de tsak még is el kell mennem, mert hijjába Uriember mindég bótba nem lehet (16/165).
Uri ember (15/4), uri Ember (16/273).

Úristen fn (1)

Az Ur Isten ugy éltessen, hogy sok számos Egyed napját ked Komám tölthessen (16/809).

úriszoba fn (1)

Én éppen azon tsudálkoztam, hol vehette magát az a' sok pimasz portéka a' Nagyságod Úri szobájába (1/605).

úszás fn (1)

DAFNE Kitsoda illy nagy mesterségnek a' mestere? TIRZIS ...az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra (7/669).

úszik i (1+1)

...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]ghaladó bömbölő habok között. - Omoljatok reám! a' ti verdeső habjaitokonn kivánok én uszni édes Lónisám felé (9/52831).

uszít l. huszít

úszkál i (1)

Ortzáján két felől az ártatlanság tejébe uszkál a' kellemesség rózsája (8/137).

ut (lat) (2)

Te minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna (1/2283).
ut (1/1137).

út fn (45)

Pásztor, de mellyik út vezet minket arra a' Völgyre, a' hol az a' kőszikla végződik? (7/1501) - Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá (13/403). S hát ha ő a' másik uton talál visszatérni? (12/245) - Tsak tessék arra az ut merre a' kerékvágás (15/973). Én eggy Farkast kergetvén a' legméllyebb erdőbe gázoltam bé, úgy hogy abba útat tévesztettem (7/1239). Légyen kedvező a' Hab, és a' szél szerentséltesse útadat (5/198). Igyekezz Kintsem, egy utat nyitni: az én futásomra (12/197). Ne verekedjen Kend, azt mondom, mert majd bé vágom ő Nagyságánál a' Kend útját, hogy hat annyit kap kend (1/3317). - ...az kísérjen engemet az én útamnak, 's az én életemnek e' rövid szakasszában, a' melly még hátra van (7/1204). Ez út visz el Tzélod felé, Tsak emberűl kell triumfálni (4/87). Kívánja, hogy én ki tekerjem torkomból a' nyelvemet? Vagy hogy én fegyveremmel nyissak útat az én fájdalmas lelkemnek? (13/742) - ...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását (9/810). De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporítani a' pénzét? (1/2221)
út (7/1417, 1433), utad (16/986), utja (1/583), Utjok (1/354), utaitok (9/502), utat (5/107, 12/299), Utat (10/201), útat (1/375, 7/1309, 1432, 1433, 13/700), útamat (7/1629), útját (7/1218), utját (12/222), Útjának (10/1000), útjába' (1/2593), utaimb[a] (16/ 1053), úton (1/561, 7/957, 13/131), uton (2/1386, 1457, 1504), útonn (1/2114), útakon (7/1106, 1523, 13/95), útjainn (11/46), Utamra (5/551).
Ö: által~, posta~; egyúttal, ezúttal.

utál i (1)

...ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/116).
Ik: meg~.

utálat fn (1)

Unalommal, utálattal, gyűlöléssel vonul fel m[inde]n szava, es mozdulása (9/373).

utálatos mn/fn (4)

I. mn ...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/598).
útálatos (5/27), utállatos (9/612).
II. fn Ah fuss, Átzis, fuss, ihol az Útálatos (5/47).

után nu (41)

...a' Leány után iramodtam, hogy őtet elérjem és megtartóztassam (7/1086). Valaki kedvelvén az erdőket, Diánának ajánlja Szívét, járjon a' Vadak utánn, 's adjon ki Ámoronn (11/90). Úgy de, Uram, ha én az alatt örizet alatt leszek, hogy járhassak a' pénz utánn, mikor egy tapodtt sem mehetek (1/ 1921). - ...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/693). - ...ti ollyan gyönyörűségeken kaptok, mellyek mikor el repülnek, komor unalmat hagynak magok után (1/38). - ...könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/331). - ...de ha kedvesebben esik, és ízesebb a' rossz után a' jó: én nem kérem te tőlled, szerelem, ezt a' nagyobb bóldogságot (7/1634). - ...engem eggynéhány pillanatok után a' nyomorúságos tömlötz fog bé (1/1653). - ...de hiszen bízon nem a' legényetske után esenkedem ám, távol legyen (16/109). - ...kiki munka után lásson (15/126). Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/31). - ...higyj ebbe Galatéának, a'ki azt tapasztalása utánn tudja (5/163). Hogy várakoztam az Úr után (1/2640). - ...ő véle hánytam leseket a' hálóval, a' halak és a' madarak után (7/349).
után 1/27, 527, 880, 1001, 1037, 2002, 2089, 3169, 7/153, 358, 1075, 1361, 1638, 8/5, 143, 12/182, 13/483, 502, 16/223, 466, 590, 881, 885), utánn (1/2903, 7/770, 10/19, 464).
Ö: az~, dél~, ez~, holnap~.

utána hsz/nu (20)

I. hsz Menyj tsak te elöl, majd megyek én utánnad (2/1420). El veszi Puluto a gyűrűt kiszalad velle utánna a setit köpönyegű ember (1/775). Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra (1/3306). Köszönöm mester Uram köszönöm egésség utánna (9/182). - ...a lelkem is szikrát hanyt utánna (1/666). No most mondják az Urak utánnam (9/659).
utána (1/801), utánna (1/811, 12/938), utánnam (9/ 193), utánnad (12/695), utánnunk (1/638, 2092).
II. nu ...az a' tévelygéseknek bálvánnya, az a' tsábitás bálvánnya, az a' melly annak utánna az eszelős kösségtől tisztességnek neveztetett (7/539).
utánna (1/1433, 2857, 7/695, 1046, 1423, 13/187).
Ö: minek~; énutánam.

utánaered i (1)

Én néki utánna eredtem, de olly sebessen szaladtt, hogy előllem hirtelen eltünt (7/1321).

utánafut i (1)

...utánna futottam és addig futottam, hogy őtet elértem, és megtartóztattam (7/1403).

utánairamodik i (1)

...és megvárom, míg oda jön, és mihejt jó idejét fogom látni, utánna iramodom, 's nyakon kapom őtet (7/645).

utánajár i (2)

Járjon utánna az Úr a' pénznek (1/1927).
utánna járjon (1/1939).

utánajárás fn (2)

...engem az én Nimfám fogadjon bé rövid könyörgés, és utánna járás után (7/1637).
utánna járás (7/1632).

utánamegy i (2+1)

Óh, jaj, te nem mentél utánna, hogy őtet megakadályóztasd? (7/1318)
utánna megyek (1/1788). - utánna menni (12/444).

utánanyomul i (1)

...a' Farkast a' feje tetején találja: az, az erdőbe veszi magát, és ő eggy Dárdát villogtatván, utánna nyomúl az Erdőbe (7/1159).

utasít i (1)

...ezeket az Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket, Embereket, és Vadakat, a' mellyeket az ő néki alávetett Áfrika termeszt, az ő Nagyságának zálogáúl, ajándékba útasitotta te hozzád (10/123).

utazás fn (2)

Óh millyen gyönyörü vagy, most mikor a' fáradság és az útazás a' te ortzájidnak szép pirosságát szer felett meg nagyította (13/218).
utazásomban (15/513).

utazik i (1)

Egyeben a' te ábrázatodon kívűl, se közel se távol, nem útaznak az én gondolatim (13/641).
Ik: ki~.

utazó fn (3)

...tisztátalan lábaival tapodja azt a'nyáj, és az útazó (7/625).
Utazó (10/338), Utazónak (10/946).

utca fn (6)

Ne is beszéllj úgy Uttza' hallottára (1/3305). A játék szin ábrázolja az Uttzát, a' Gróf és Poéta házok között (1/3219).
uttzába (1/2306), utszán (16/415), Uttzán (1/3244), uttzára (1/23).

útfélen Ö: úton~.

útiköltség fn (1)

Mi mindnyájan ki szabadultunk, passust nyertünk magam pedig uti költséget is, némely jó szivü Hadi tisztektöl (16/1108).

útmód fn (2)

Én semmi lett utonmodon nem kételkedném rolla (12/812). Hát még ezt a' levelet olvassa meg az Ur, mellyet egy Barátjának irt Bétsbe, és a' melly tsudálatos uttal moddal a' Leányom kezére került (15/ 992).

utóbbi fn (1)

...az Utobbiak áldani fogják Kegyelmedet, én pedig köszönöm édes Ösöm vitéz tettei körül véghez vitt fáradozását (1/1452).

utolér i (1+2)

...eggy gyors Őzet kergetvén a' vadászatba, a'mellyet tsak ugyan osztán utólértem, és megöltem (7/273). Zugolodom, hogy lelkemet mért nem tudják utol érni esztendeim! (16/1202)
utól érni (13/509).

utoljára hsz (13)

...utoljára tsak a tizenkét inassa maratt, azt is odatta (1/707). Utóljára azt is értésünkre adtta, hogy mostann igen keserves környűl állások között vagyon (1/2861). Még meg érem utollára Sorsom bár késön megszánod Dolgodat megbánod (15/1018).
utoljára (12/740), Utoljára (1/2985), utóljára (7/ 357, 361, 732, 1262, 8/47), Utóljára (13/578, 14/ 115), utollyára (16/1010).

utolsó mn/fn (26)

I. mn ...repetálja ez utolsó sort rekedezve (16/905). Ez utolsó terminus lessz (1/1902). Nem én vagyok a' Magyar Nemesek között első, 's talám nem is én leszek az utolsó, a'kik hólmi alatsony lelkű Németektől kéntelenittetnek szenvedni (1/2692). Kegyetlen illy tsekély ajándékot megtagadsz én tőlem az én utólsó pertzemen? (7/1211) - Ez tám a' legutolsó Nap, mellyen szemlélned kell engemet (10/641). Vége a' Harmadik és Utolsó Felvonásnak (10/ 1048). - ...lelkét utólsó sóhajtásaiban, láttzott ki lehelni (7/1599). Én az utólsó árán hagytam (9/ 123).
utolsó (1/1404, 2946, 2/1466, 7/1508, 10/32, 577, 1003, 1007, 12/896, 16/641, 924, 1039, 1206), Vtolsó (2/1467), utólsó (10/508, 803).
II. fn Azt tartom az utolsót legkönnyebben megkapja az Ur (16/238).
utolsót (15/755).

utolsóképpen hsz (1)

Ideje már, hogy utólsoképpen Enéás megprobáltassék (10/801).

utolszor hsz (1)

Én itt maradok még látni utólszor ezt a' hellyet (9/ 496).

útonútfélen hsz (1)

Úton út félen azt kiábállyák: Szégyen, hogy a' mindég Poeticust tanúl (1/1271).