quaeso (lat) (1)

Quae monstra quaeso? Állat é, vagy ember? (1/ 2323)

quaestio (lat) (1)

Én ezekbe a' Tusculana Quaestiókban talám legjobban gyönyörködöm (8/71).

qualificatus (lat) (1)

Ő eggy qualificatus ember, nemes szivű, tanúltt, jozan életű (1/1573).

qualis (lat) (1)

Most ijjesz [me]g ho[m]o Ni quali oculo (9/716).

qualitas l. kvalitás

qualiter (lat) (1)

...Leveledet, ez elött circiter fél óraval vettük, olvastuk és attentissime percurrálván belőle megértettük qualiter N. [emes] Betrieger Gottlieb Fridrik ide Pestre való Typographus Úr bizonyos Rigmusaidnak ki nyomtattatásáért obtingens 30 = harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled... (1/2875).

quam (lat) (1)

Ecce Uram! nézze el az e[mbe]r! qu[a]m vili pretio kivánná a' ló bőrt! (9/86)

quartely l. kvártély

qui (lat) (7)

Ez az ördög módi. Ugyan ts[ak] valódi En quem semper odi (9/718). Et cui bono? (15/387)
Quae (1/2323), quod (1/2889, 2895), Quem (1/ 2325), quibus (9/126).

quin (lat) (1)

Apage Diabole! vade foras, quin abis? (9/327)

quis (lat) (11)

Quid hoc Abrahám? (15/686) - Quis, quid, ubi, quibus auxiliis? (9/126).
Quis (9/629), quid (9/79, 239), Quid (1/2326, 9/101, 149, 239), quique (!) (9/149).