p. = pater

pa-pe l. ha-he

msz (2)

Pá, Uram philosophusom, pá! (8/155)

pacérozik i (1)

Mú'sám! a' Pornesszusról Hol mastan patzérozol Szállj le Pesti Uttzába, Tsikorgó parantsolja (1/ 2305).

paciens fn (1)

Eggy Patiensemet Ki hozzám tegnap érkezett Igen kemény hideg leli A' feje is szokott fájni És még a' lépe is vagy mi? (14/147)

pácolva Ö: be~.

pad fn (2)

Az asztalláboknak, az asztaloknak, a'lótzáknak, a'padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van, 's mindég kiabálnak (7/481). Mikor osztég a' vendig el oszlott osztég a' Menyasszonyt a' padra fel vitték, azt Komondálta a' Királyfinak, hogy véle ne hállyon (1/841).

pádimentom fn (1)

Istenem Uram! Miértis vezérlettél haza? Tömlötzböl kriptáb[a] jöttem, oh szomoru este! oh halálos padimentom! (16/1129)

Padus fn (1)

Eljött valahára az az idő, hogy a' mi hatalmas seregeink, megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket és a' Padus partyait, és Szuvarov Mantuat megvette (16/1103).

pagát fn (1)

...négy Tarók mellett megtartotta Bagátot (1/1148).

Pageno fn (1)

Hol? ah! hol léllek meg? Haa ott Pagenot hallám! (4/104)

pajkos mn (1)

De miért teszed hát ki egyes egyedűl magadat a' pajkos Katonai szabadságnak? (12/33)

pajtás fn (9)

Én város embere vagyok, engem meg mer ütni. Pajtás ne hagyj (1/2798). TIRZIS Amintás Pajtása (7/6).
pajtás (9/296), Pajtás (1/2163, 2741, 3225, 3245, 3320), pajtásommal (1/2761).

pajtásság fn (1)

...a' pipások között leg sziv[ese]b[b] divattyába van a pajtásság (15/779).

pakol i (1+1)

No tsak Svind, én majd addig a' Szállásomra haza megyek. - Siess vissza pakollyunk (15/953). E' bizonyosan Hunniás. Boldog Isten! Hunniásba tizszeresen pakolni a' Tarókot! (1/2596)
Ö: össze~.

paksaméta fn (1)

Hajja Kend Péter! hozza elő Kend azokat a' sok paksamétákat (9/732).

Pál fn (1)

Éllyen első Pál Muszka Czár! (16/1208)

palánta l. plánta

palást fn (1)

...örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/985).

pálca fn (4)

A ti Jarmatokat az igaz őszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem a' Bőlts Amintásba' egy jó Kírályt (12/581). Ez a' madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájáb[ól] ezt a' gyik lesőt (9/726).
pátzáját (1/709), páltzákon (12/269).
Ö: király~, nád~.

Pales fn (1)

...a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Hekatét (7/1413).

Pallas fn (4)

Az igaz, engem Pallas vezérlett ide, a' Magyar Pallás, a' kinek testvére a' szegénység (1/1989).
Pallas (1/1988), Pallás (8/66).

pallérozás fn (1)

Sajnálom hogy vele nem kedveskedhetem a' Kis Asszony[na]k; mert az a szép nemnek pallérozására czélozó munka is arra jutott a' mire minden jó szándékok magyar országban (15/83).

pallérozatlan mn (1)

...azonnal akárhol is nagyobb szerentsét is kaphatok a' pallérozatlan magyar országba (15/941).

pallérozó fn (2)

P. KÖTELES Itt látom még Faludi és Bessenyei irásait is. TEMPEFŐI Azt a' két gyönyörű iróját és fő pallérozóját a' Magyar Nyelvnek (1/3019).
pallérozójának (1/511).

pallérozódás Ö: ki~.

pallérozódott Ö: ki~.

pallérozott mn (3)

Cselédim mind idegen nemzetüek, annál fogva pallérozottak lesznek (15/507).
pallérozott (15/626), leg pallérozottabb (1/438).

pallérozva Ö: ki~.

pálma fn (1)

Hallgassatok, óh én Szélvészeim, a' Királyszék Lábainál, most mikor a' Rívalis nékem engedte a' pálmát (10/1042).

pálmakoszorú fn (1)

Szerentsés vitézek, kik e' nevezetes háborúba, hírt, pálmakoszorút 's halhatatlanságot szerezhettek magatok[na]k (16/1193).

palota fn (8)

A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját (1/21).
Palota (10/268), Palótája (10/1021), palotáji (1/ 981), palotába (16/1133), Palotájába (1/1119), palotábol (16/330), Palotájából (10/761).

pálya fn (1)

'S ha végénn mérész Pályájának Meghal, Virtusa Bérébe Ditső lakhelyedbe vidd be (4/128).

Pamina fn (29)

Ah Tsak Pamina nem jön ám (4/101). PAMINA Hol vagyok én - Melly félelmes tsendesség! (2/1464)
Pamina (2/1384, 1385, 1390, 1393, 1399, 1406, 1467, 1469, 1472, 1473, 1475, 1481, 14882, 1492, 1493, 1494, 1497, 4/102), PAM[INA] (2/1403, 1477), Paminát (2/1461, 1462, 4/92, 105), Pamináért (2/1458), Pamináddal (2/1388).

Pámpám fn (1)

Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt, ha a Pámpám Kutya egy kitsit meg nem szaggatta volna (15/209).

Pán fn (3)

Ő is Szilvánus fia ám, a' kinek attya Pán vólt, a' Pásztorok' Nagy Istene (7/153).
Pán (1/2425), Pánt (7/1413).

panasz fn (10)

Én Úngot, Berket fel jártam; és igen is sok panasz van felségedre (1/1217).
panasz (1/1255, 1269, 3056), panaszok (1/1261), panaszaim (1/3168), panaszidat (13/273), Panaszit (12/426), panaszimért (1/2094), Panaszoknak (10/ 370).

panaszkodik i (1)

Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van, a' Sabbattale is ts[ak] felényi m[in]t mászszor, panaszkodik a' szegény feleségem (9/145).

panaszkodó mn (1)

A' két aranyat mikor a' pixisbe tette vólna panaszkodó tekintetet vetett a' felhőkre (1/3131).

panaszló mn (1)

Az ártatlan Gerlitze Mikor Társát elveszti, Magát mindég epeszti, 's talám az eget vasnak És Ámort tirannusnak Kiáltja énekében, Panaszló keservében (13/86).

panaszol Ik: meg~.

panaszolhat i (1)

TEMPEFŐI Majd meg panaszlom ő Nagyságának. HARMADIK INAS Dejszen panaszolhatja azt Ked (1/1318).

panaszolkodik i (4+1)

Szűnj meg sóhajtani. Egyedűl Dídónak van oka panaszolkodni az én elmenetelemenn (10/287).
panaszolkodom (7/630), panaszolkodtam (12/93). - panaszolkodj (12/66, 600).

páncél fn (2)

Egyedűl tsak te érted fedezem pántzéllal az én mellyemet, és tsak a' te óltalmadért fegyverkezik fel karddal az én jobbkezem (13/288).
Pantzér (6/14).

pankrót mn (1)

Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü, pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus, vagy Pankrót Gavallér (15/459).

pántlika fn (1)

Én ugyan magam is tudhtam volna holmi aprolekhos chomídiákat produchalni - az orrombol phanthlikát huztam volna ki (15/1057).
Ö: selyem~.

pap fn (14)

...mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak (15/378). Üh mi lett osztég belöle: minek beszéllnek hát Kelmetek ollyan sok hijába valót. Elég eggy Pap eggy templomba (1/832). Hiszen Uram ki a' mendergő ne mérgelődne, éj éj, már a' tsak sok, no gondolja el az ember, mitsoda piszkos dolog már az eggy Nemes Gavallér generosus Lelke elött, Tatár ragadja el a' János Pap Országába azt a' szemét embert, éj, éj (1/2208).
pap (2/1447, 16/1051, 1132), Pap (1/863), Papok (1/ 846, 866, 2/1447, 1461), papot (1/843), Papra (15/ 368), papnál (2/1448).

papa fn (2)

Cs.[ajkos] Én leszek Papa. Cs. Papa! K.[ati] Én leszek Mama. K. Mama! (8/57)

Papageno fn (24)

Papageno mondmeg nékem, mond, mi baja barátomnak? (2/1399)
Papageno (2/1373, 1376, 1414, 1499), PAPAG[ENO] (2/1377, 1379, 1401, 1405, 1415, 1420, 1422, 1425, 1434, 1439, 1441, 1444, 1500, 1512, 1520, 1523, 1526), PAPAG[eno] (2/1508), Papagenonak (2/1419).

pápahús fn (1)

No e' rendes: mi lehet az a' Páp hus, talám Pápa hús (1/576).

pápaszem fn (1)

Majd megolvasom édes Leányom oda fel a' szobában, a' Pápa szemem is ott van (15/905).

Páphus fn (1)

...mi lehet az a' Páp hus, talám Pápa hús (1/576).

páphusi mn (2)

Meg veti szállását Vénus 's nem akarja lakását. Páphusi vára körűl: tengeri viznek örűl (1/575).
Páphusi (8/120).

papi mn (1)

Leg alább a' jó szivet vegye kedvesenn az Úr, és mint jó Keresztény ne vesse meg azt a' Papi intést, mellyet az Urnak szorúltt állapotjábann ajánl ő Fő Tisztelendősége a' Levél végénn (1/2921).

papiros fn (22)

Eggy asztal a szobába a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva (1/974).
Papiros (10/617), Papíros (10/659), papirosok (1/ 1287), papirossok (1/567), papirost (1/162, 3008, 3011, 16/79, 668, 677, 679, 693, 695), Papirost (1/53, 10/692), papirossat (16/745), papirosba (1/ 2583), Papirosson (10/688), papirosra (1/1041, 3128), Papirossal (10/579).

paplan fn (2)

Eggy Hajós, ki alig menekedett meg a' Tengertől, megesküszik a' bátorságos Paplan alatt hogy többé már el nem megyen, azonba észre veszi, hogy a' Habok újra lehiggadtak; elhagyja a' Paplant, és fut a' Tengerre (6/24-6).

papol i (1)

Khed nekhem ne paphollyon négy krajcárt adhok értte azért a' hitvánsághirt (15/219).

Pappenhaim fn (2)

...de most mivel Barátim tudtomra adták, hogy a' Pappenhaim Urnak, nagyobb culturára mentt Kis Asszonyát is ha tetszik megnyerhetem tehát ezt a' czedulát tsak vidd el az öreg Tisztesnek (15/946).
Pappenhaim (15/970).

par (fr) (2)

A! éppen nem. Sőt inkább par compagnie magam is instállok eggy pipát (1/462).
Par (15/587).

pár fn (16)

Oh Izis és Ozíris végtére Nyerjen Bőlts Lelket ez új Pár (4/124). Tántzra egypár portzellán sarkantyut 1 Rhforint (16/88). Tisztességes és nagyra betsülendö nevének tiszteletére, és egy uttal az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére nékem p[e]d[i]g egy kis collatio végett való áldomási bé fordulásra irattattak (16/787). A! Párja nintsen Kedves Kis Asszonykám: ez az embert földi Angyallá tészi (1/286). Mind ezeknek semmi hasznok sints de mivel ő neki múlatságot szereznek, arany s néha párjával is a' dijja (1/1356).
pár (1/139, 1787, 5/362, 8/1092, 16/35, 95), Pár (5/432), párját (1/1639, 4/112), párba (1/3201).
Ö: egy~.

parádé fn (1)

Eleget commendáltak, de a' szép parádét a' jó erköltsön vásárolni nam akartam (15/611).

parádézik i (0+1)

Ha ha ha tsak látom én hogy én szerentse fia vagyok, ihol mig szegény Legény charachterrel kellett parádéznom, ez a vén bolond Karnyóné a' böségig tartott ruhával, pénzzel (16/428).

paradicsom fn (4)

Oh mennyi mesterségekkel és esméretlen útakon viszi ő az embert a' bóldogságra, és az ő szerelmes paraditsomának örömei közzé helyhezteti (7/ 1524). - ...akkor, triumfális hattyúkon szálljatok be te és a' te Anyád én hozzám, 's tegyétek magatok körűl Paraditsommá az én életemet (8/81).
paraditsomba (9/206), paraditsomának (7/1541).

parancsol i (21+5)

Hát az a' borju le van é már vágva a' mint parantsoltam (15/323). Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodni: ha valamit parantsol véghez vigyék (1/1936). Mit parantsolsz? (16/1140) - KARNYÓNÉ 'S Boris! (:Boris felel a' palotábol:) Parantsollyon! (16/330) - ...tessék vele[m] parantsolni Mélt[óságos] Ura[m] (9/209).
parantsol (1/3231, 15/978), parants (1/651), parantsolsz (13/663, 16/1145), parantsoltál (6/4), parantsolt (16/52); parantsolod (13/667), parantsolja (1/2307, 5/243, 10/16, 12/663), parantsollya (15/ 907), parantsolá (15/641). - parantsolj (7/1353), Parantsolj (1/2109), parantsollyon (16/405). - parantsolni (1/634, 1201, 2714, 16/750).

parancsolás fn (1)

Éj, most nints, Méltóztatás, Nagyság, parantsolás, hagyja el azokat. Indullyon el, kezdjük (1/1202).

parancsolat fn (13)

Mindég a' te Parantsolatidnak hűséges Telyesitőjét fogod bennem bírni (10/584). Parantsolatjára az Urnak (15/849).
Parantsolatod (6/90), parantsolatja (15/841), Parantsolatja (10/473, 12/664), parantsolatot (1/ 1365), Parantsolatot (10/677), parantsolatokat (15/ 534), parantsolatjának (12/779), parantsolatjá[nak] (12/297), Parantsolatból (6/9), parantsolatomra (11/49).

parányi mn (5)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/574).
parányi (7/372, 13/525), legparányibb (16/219).

parapli fn (2)

Külső országi modon félre vágta a' kalapját és a' mi legrendesebb illyen szép nyári időb[e] felberzesztette azt a' híres Hessen Casseli parapliját (15/1026).
paraplimat (15/935).

paraszt fn/mn (7)

I. fn A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát, Még is alig kaphat eggy vagy két garajtzárt (1/2411). - ...ollyanok között lakom, a' kik sültt parasztok lévén többnyire, a' Könyveket szivből gyűlölik (1/2993).
II. mn Minekutánna Pestre, Budára, Pozsonba, 's Bétsbe fel mentek a' több Magyar Nemesek társaságába adván magokat, azoktól sok pironszót szenvedtek, mintha ők paraszt erköltsűek, alatsony Lelküek, Nemes Nemzetünk[nek] motskai vólnának (1/2022).
paraszt (1/440, 7/83, 15/459), parasztok (9/442).

parasztcseléd fn (2)

Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve (15/546).
paraszt tselédek (15/539).

parasztember fn (2)

Jaj láttya Fenekes az nem is illik minden paraszt ember pebelnek az tsak tsinalik tsinos ember uri okos galant (15/765).
paraszt emberekből (7/464).

paraszthíd fn (1)

Tágass, de paraszt hid a vízenn (12/14).

parasztkevélység fn (1)

...mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadtt fiatalkák (15/900).

parasztleány fn (1)

...ha ollykor láttam, hogy reám valami kivántsi szerető néz, lesütöttem szemeimet, mint paraszt, és erdőháti Leány (7/130).

parasztos mn (1)

SZERELEM!... Te tanítod meg a' legparasztosabb elméknek azokat a' tsudálatos dolgokat olvasni, mellyeket szerelmes betűkkel írtt tulajdon kezed a' más szemeiben (7/970).

parasztság fn (4)

Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában (1/ 1074). Ki vévén eggyet, kettőt az Urak közzűl, a kik a' külső Nemzetek[ne]k, Frantziák[na]k, Ánglusok[na]k szokásait éktelen parasztsággal meg vetik, 's ugyan azon parasztságok miatt ts[ak] a' Könyvekkel v[al]o idő töltésb[en] követik őket (1/922-23).
parasztságnak (13/365).

párázik Ik: ki~.

paráznaság fn (1)

Uram! a' Párizsi legujjabb álmos könyvek is azt mondják: a' matska paráznaságot jegyez (16/262).

párázó in (1)

El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni, és fel szakasztván a' midőn olvasná szapora könnyeit tsorgatta reája, 's párázó tseppjeibenn mintha lelke sóhajtozott vólna (1/3121).

paripa fn (3)

Eggy fejér paripán ül, minden zabola nélkül (13/173).
paripákon (1/2072), paripámonn (9/202).
Ö: csődör~.

Párizs fn (4)

No Uram millyen világi e[mbe]r vala ez előtt két esztendövel, Párisb[a] egy v[ol]t a' l.[eg] kedvesebb mulatók közzűl (9/355).
Paris (16/178), Párisba (9/750), Párishoz (13/9).

párizsi mn/fn (12)

I. mn ...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/196).
Párizsi (16/203, 227, 261, 378), Parizsi (16/177, 179, 206), Parisi (1/131, 2284).
II. fn ...a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt (16/184).
Párizsiak (16/216).

pariter (lat) (2)

Pariter magam is kivánok alázatos szolgája D[omi]ne Perillustris (15/714).
pariter (14/90).

párka fn (2)

A' pénze az Úrnak A' kártyán veszett A' Párkák juttattak Nekem keveset (1/2316).
Párkák (16/901).

parlamentom fn (1)

Ez eggy fein Tarók, a' mellyet Bétsbe vettem eggy pár aranyon, el játtzhatna vele a' Londoni Parlamentom is! (1/2587)

párna fn (2)

Süss Kedvesem ablakára Hints lágy álmot szemhéjjára Hogy a' bájoló szerelem Párnáján álmodjék velem (15/874).
párnája (1/2374).

Parnasszus fn (4)

Jobb hogy ne is álmodozzál a' szent Parnasszus hegyen, Vagy otromba szád borostyán ágat halmazzal egyen (1/2516).
Parnassus (1/173), Párnázusnak (16/799), Pornesszusról (1/2304).

paróka fn (1)

...a' kurta magyar haj tökfejet mutat, de ha exotica parokát teszünk rá az edgyügyüek káptalannak gondolják (15/356).

parola fn (2)

Igaz biz az sajnálom kedves Asszonyság, hogy kurta szerentsémet szivem[ne]k nem kis fájdalmával félbe kell szakasztanóm. - Parolám van a' Kastélyba (16/321).
Pharolámra (15/657).

párosodás fn (1)

Megy a' mi ohajtott Párosodásunknak jóvá hagyásáért, reménykedni az Atyámnál; 's meg is nyeri azt, az én szivem azt jővendőli nékem (12/54).

part fn (32)

Vigadozó Vivátinkra A' Tenger Partja rengjen, És innepi Lármáinkra Az Ekhó visszazengjen (5/622). Eggyik Partról a' másikra Menjen e' vig Hármónia Mind addig, hol ellent tart Néki a' legutolsóbb Part (5/625-8).
Partok (5/8, 558), partot (1/2434, 5/229), Partokat (10/338, 609), partyait (16/1103), parton (9/532), Partonn (5/204, 10/20, 532, 763), partokonn (5/ 358), Partokonn (5/400), partyán (7/461), partra (5/ 343), Partra (10/132, 391), Partokra (10/177, 475, 633), partjára (1/2530), partyára (7/535), Partról (10/484), Partnál (5/79), partjánál (13/396), Parttól (10/340), Partoktól (5/203), partjaival (11/123).
Ö: Duna-~, rév~.

párt fn (1)

Az Isthen algya meg az Urat hogy pártját fogja a' jámbornakh (15/674).

Párténopé fn (1)

Glautze nem tudod, hogy Párténopé kebelébenn már a' Diego és Margarita mostani szülötte az ő Anyjának Kebeléből ki jövénn, mutatja magát a' derűlt Égnek? (5/345)

pártfogás fn (2)

Tudod magad is Barátom, hogy én eddig Hollókőn szerentsésen éltem a' meg boldogúltt B.[áró] Hollokőÿ Úrnak kedvezése és pártfogása mellett (1/ 1995).
pártfogása (16/1090).

pártfogó fn (4)

...Ő a' tudományoknak nagy kedvellője, a' Tudósoknak nagy Pártfogója 's barátja vólt (1/1755).
Pártfogókat (1/1910), Pártfogójokat (1/2859), pártfogóit (1/1818).

pártol Ik: el~.

pártoló mn (2)

Tudom, hogy akarsz engemet mondani háládatlannak, hitetlennek, pártolónak, hitszegőnek, méltatlannak: nevezz a' mint akarsz; űzd el a' te Haragodat (10/806).
pártolónak (10/809).

parvus (lat) (2)

De fejtse meg hogy a' furfur macrumot 's parvum lacot Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/84)
parvum (14/94).

Pasiphae l. Pazifé

Paszavandoglub fn (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött és 1200 Frantzia képviselőt hadi fogolyá tett (16/294).

paszit(a) fn (1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni, rostát corrigáltatni, vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt, halotti butsuztatott, paszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/749).

paszomántos mn (1)

Drága roka torkos paszamántos Magyar Uniformisba, de már mind avúlttba (1/2300).

passzuális mn (1)

Vané passuális leveled? (9/625)

passzus fn (3)

Mi mindnyájan ki szabadultunk, passust nyertünk magam pedig uti költséget is, némely jó szivü Hadi Tisztektöl (16/1107).
bazus (16/1032), Phaksüst (9/567).

pásztor fn (54)

A' pásztor király Énekes pásztorjáték III felvonásba (12/cím). Uram! Én Amintas vagyok, 's Pásztor va gyok (12/1005).
pásztor (5/120), Pásztor (7/5, 10, 622, 1066, 1390, 1500, 12/73, 75, 96, 147, 148, 452, 490, 512, 526, 545, 550, 1001, 1012, 1041, 1048, 13/69), pásztorok (7/520), Pásztorok (7/11, 328, 409, 548, 1476, 1505, 13/169), Pásztorok' (7/68, 153), Pásztorom (12/730, 13/484), Pásztorod (12/331), Pásztorod' (13/690), pásztora (7/1380), Pásztort (5/31, 86, 12/472), Pásztorokat (10/389), Pásztoromat (12/701), Pásztorokban (7/79, 260), Pásztoromban (12/858), Pásztornál (5/95), Pásztorához (13/357), Pásztoroktól (7/994), Pásztoromtol (12/855), Pásztoroknak (7/1423), Pásztorokkal (12/14).
Ö: tyúk~.

pásztori mn (9)

Medórót soha sem látta, és a' pásztori köntös alatt meg sem esmérheti valami jegyről őtet (13/512).
pásztori (13/416), Pásztori (7/2, 12, 13, 512, 12/15, 17, 1003).

pásztorjáték fn (1)

Énekes pásztorjáték III felvonásba (12/cím).

pásztorleány fn (1)

LIKÓRIS, pásztorleány, Tirzis' szeretője, az öreg Titirus' Leánya (13/5).

pásztorleányka fn (4)

Az én Pásztorleánykám ki mondja meg nékem, hová ment innen? (13/124)
Pásztor Leányka (12/181), Pásztor Leánykák (7/ 716), Pásztorleánykám (13/191).

pásztorlegény fn (6)

AMINTÁS Pásztorlegény, Elizának szeretője (12/3).
pásztorlegény (13/7), Pásztorlegény (11/66), Pásztor Legény (12/1017), Pásztor legénybe (12/158), Pásztor Legényektől (12/1003).

pásztorlegényke fn (1)

...Likóris előtt, a' homályos, és megvetett Tirzis, az a' szegény Pásztorlegényke alázatosan le borúl (13/ 440).

pásztorruha fn (1)

Tamiris Pásztor ruhába és Agenor (12/179).

pásztorsiheder fn (1)

Te is a' Kadmus' nevezetes vérével ditsekedel: én homályos Pásztor siheder lévén, nem tudom a' magamét (12/61).

patak fn (4)

Értem, kedves Patak, értem Mit zúgsz e' tsergéssel nékem (12/19).
Patak (11/118), Patakokonn (6/154), Patakká (10/ 388).

patakocska fn (2)

Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/ 544).
Patakotska (10/222).

patalion fn (1)

...hiszen már a' gaz huntzfutság, negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb, eggy estve, eggy gaz ember, vólt, 's nints kotz potz patalion, mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! (1/ 2217).

páter fn (20)

Pater Köteles Franciscanus Barát (1/9). Ez a' Páter igen jó gondolkozású ember (1/3065). - ...én pedig megmondom magyarán a' Herkó Pater elött is (15/ 798).
Pater (1/2845, 2945), P. (1/2846, 2851, 2920, 2950, 2960, 2979, 2985, 2991, 3001, 3011, 3015, 3018, 3024, 3028, 3058).

patika fn (1)

...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat (16/666).

patikáros fn (1)

...Borbélyok, Patikárosok Sok betsületet, sok Siklust, Jó Napot, jó appetitust (14/7).

patikás fn (3)

TIPP[TOPP] Hova hova Samu? SAMU A Patikáshoz. - Asszonyám rosszul érzi magát (16/691).
Patikás (16/674), patikásnál (16/682).

pattingusionis (lat) (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Marodiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

Patron (ném) (3)

Klaik Klaik, mingyárt, mingyárt aszolgálja Her Patron (15/950).
Patron (15/957), Batron (15/390).

pattan i (1)

Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat (1/2578).
Ik: elő~.

pattant Ö: tűzről~.

pattanva in (1)

TEMPEFŐI örömébe pattanva. Mi az a' valami? (1/3085)

pattog i (1)

Kivált pedig ha a' Poéta szájába Úgy pattog a' rigmus mint a' fa karika (1/2418).

pattogtat i (1)

Ah! nem tsak én kitsin snuf tabak (:pattogtatja a' pixisét:) (15/746).

patvar fn (1)

Az az izé Tábla, no hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog, üh no patvar vigye (1/2183).

patvarista fn (2)

Denique megállyon kend supra modum affectalnék egy Zsidó nótát megtanulni. egy Dántzos Patvarista társam van itt a' Generalis Perceptornál, majd mortificálnám vele (15/703).
Patvarista (1/1289).

patvarkodik Ik: el~.

patyolat fn (1)

Ezen kivül nékem adjon kantusak (!) valo patyolatot (16/39).

Paulus (lat) (1)

Coram me polo Szabo Civís (8/11).

Pause (ném) (1)

O ez nagyobb a' betegségnél - irtóztatobb a' halálnál! (:Pause:) Leg kedvesebb egyetlen egy Tamino! (2/1407)

páva fn (2)

Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban (1/999).
pávát (7/671).

pax (lat) (1)

Akármellyiket meapace (15/408).

pazér mn (1)

Ne panaszkodj az Ég ellen: Nagyón pazér volt erántad az ő Ajándékiban (12/66).

pazérol i (4)

Te benned felséges tökéletességek vagy[na]k, ne rejtsd el a' mit a' jól tévő természet keze reád olly bőven pazérlott (9/475).
pazérlott (1/2971), pazérolja (1/421), pazérolta (1/ 3036).

pazérolva in (1)

Az Arany pazérolva van rá, és annak drágaságának 's betsének hijját a' drága kövek gazdagonn pótolják (1/3146).

Pazifé fn (1)

Clioval szűz Pazifaé, Pendítsed tziterádat! (1/2463)

pebel l. Pöbel

pecér Ö: tyúk~.

pecsételve Ik: le~.

pedi l. pes

pedig ksz (148)

Hanem már a' mit az ellenem fenekedő Szerentse reám tsap azt philosophus Lélekkel kivánom tűrni, te pedig, Barátom, menny a' házamhoz, a' melly pusztán maradott, 's tőled egyebet nem kivánok a' gyakor meg látogatásnál (1/3288). Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló szép minemüséget nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/595). LIPITT[LOTTY] ...de vané most az Asszonynál valami jó féle Thea? KARNYÓNÉ Van igen is legjobb pedig (16/147). - ...Ergastus én szeretném ha te nékem eggy igen kedves dolgot tselekednél; e' pedig az, hogy te jer én velem a' végre, hogy bizonysága légy eggy tselekedetemnek (7/1406). Édes Rosaliámat sirassam é inkább, vagy édes Mú'sáimat, vagy pedig édes szabadságomat? (1/1618)- ...azt mondgya rá a Kirájfi, h[ogy] ü nem ehetnék, pég maj ki merett a szeme (1/734). Ez a selma pedig édes Thekintetes Uram gyilkosképpen megtámadott a' bhottyával, pedig én nem vétettem (15/286).
Ö: és~, még~.

pehely fn (2)

Hagyd el, hagyd el a' pelyheket, lomha Lélek, kelj fel, és a' jövendő Vadászatra gyűlytsd ki nyúgvó helyekből Szilviát, Aglaurót (11/15). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével (7/610).

példa fn (24)

Grófok és Bárók ezek: oh ritka példa kiváltt Nemes Magyar Hazánkbann! (1/3031) - Én (a' Könyvtárba nyúl), ezt mindjárt világos példával mutatom meg az ő tulajdon verseiből (1/435). De hiszen most megtanulhatja az én példámbol, mennyit hihet akár mely Legény[ne]k (16/442). Ah! mert a' Majorok követik a' nagy Városok' példáját, és valósággal az arany század ez, mivel tsupán az arany győz, és az arany uralkodik (7/618).
példa (1/3066, 15/593, 16/194, 197, 211), Példa (16/1135), példám (1/2101), példája (1/1391, 2148, 2275, 2899, 3038), Példája (6/65, 12/842), példáját (15/562), Példájibann (9/146), példádból (7/1530), példájából (1/3021), például (12/920), példáúl (1/ 2292).

példás mn (3)

Vannak é benne abba az alatson Lélektől kohólt mesébe példás, történetek (1/965). Példás erköltsü fi az igaz: nem tudom mitsoda ember lehet (1/ 1576).
példás (1/1401).

Péleus fn (1)

Ah, hogy Péleus mindég úgy légyen hív tehozzád, vezess oda, óh jó Istenasszony (5/360).

Pelórum fn (1)

Pedig mikor tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét, Pelórumot és Lilibéumot siketíti ordításával (5/50).

pendít i (1)

Clioval szűz Pazifaé Pendítsed tziterádat! (1/2464)

penészedik i (0+1)

Én állhatatosan hiszem, hogy a' Magyar Uraságok nem hagyák azokat rajtam penészedni (1/1015).

penget i (1)

...a' Czigányok már mind itt vagynak, hallom hogy pengetik a' hegedűt (15/1007).

pengetés fn (1)

Clavierjához megy 's annak pengetése mellett ezt a' notát énakli (1/41).

pengető fn (1)

...mikor nékem adta a' lantot és a' pengetőt, hozzánk érkeztek eggyütt Dafne és Szilvia (7/1592).

penghet i (1)

Ha pénghetne és zénghetne Clio muzsikája Most vídámságát mutatná Hárfáján ujját futtatná (16/ 803).

pengő mn (1)

Elmegy hozzáa királyfi, hát láttya h[ogy] a gyongyalag, szip nagy szemei voltak mint egy egy pengő karíka míntha kováts szurokkal kenték volna kí a szemöldőkét (1/755).

penitus (lat) (1)

A feleletekből ki tetszik már penitus Hogy ez a' jeles ember Baccellierus Nem tőltőtte idejét ostáblával Sem Billiárddal és Pipával (14/80).

penna fn (4)

Papirost, pennát szed elő (1/54). A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik, 's többnyire a' Maradék alig esméri nevekről is azokat, a' kiknek köszönheti mai ditsöségét. Ha tsak a' tudós penna nem védelmezi (1/ 1408).
penna' (1/976), pennával (1/1289).

pénz fn (76)

...a' mint egy elmés Poëtánk mondja 3. a' szükséges dolog: pénz, pénz, pénz (16/384). ...egy erszény pénzt vetett az asztalra (16/1187). No, Édes Betrieger Uram, mennyi az a' pénz a' mellyel tartozik Kegyelmednek Tempefői Uram? (1/3176) - A' mi Grófunk eggy Cholericus Magyar Méltóság: ő a pénznek nem rabja mint sok Naggyaink (1/1338). Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed, ollyannal töltöd az idődet, a' mi mondván eggy fél pénzt sem ér (1/405). Óh alatsony lekű Betrieger! óh Serteperti a'ki eggy pénzzel se vagy jobb ő nála (1/3372).
pénz (1/1047, 1783, 1881, 1921, 2625, 15/307, 16/ 74, 622), Pénz (1/2696, 9/20, 16/385), pinz (16/73), pensz (9/21), pénzem (1/1514, 1811, 2313, 2450, 2667, 9/15), pénzed (15/257), pized (1/886), pénze (1/1784, 2314), pénsze (9/22), pénzek (1/3187), pénzt (1/92, 1115, 1463, 1483, 1509, 1512, 1515, 1524, 1532, 1766, 1800, 1845, 1864, 1876, 1886, 2118, 2997, 3084, 3167), pinzt (15/256), pizt (1/ 703), pénzemet (1/1888, 2297), pénzét (1/1522, 2222, 3195), pénzének (1/1792), pénzbe (1/2930), pénzébe (16/372), pénzen (15/997), pénzre (1/1511, 3187), Pénzért (16/757), phinzért (15/706, 708), pénzemért (16/709), pénzéért (16/446), pénznek (1/1786, 1927), pénzzel (1/1797, 16/430), pizzel (1/685, 871).
Ö: fa~, fel~, szerencse~.

pénzbeli mn (1)

A' mostan rajtam uralkodó pénzbeli szükség kénszerit (1/1336).

pénzecske fn (2)

...a' mi kis pénzetskéje van megkimélli, 's szükségeit pótolja véle (16/239).
pénzetskénket (1/2888).

pénzes mn (1)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből (1/1827).

pénztelen mn (1)

Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott: és még sem vólt pénztelenebb másnál (1/ 1758).

per1 fn (3)

Ne gaz ember. Kell több? Vané még igazitni való pered? he. Nemes ember házára jönni fegyverrel? (1/2781)
perem (1/2778), pered (1/2777).
Ö: gyanú~.

per2 hsz (1)

Már akkor illy haszon nélkül való portékáival semmit sem gondolt: hanem mázsára vettette, 's a' Görögök[ne]k, és más Kereskedőknek, és a' Könyvkötök[ne]k el adtta per 50 krajtzár (1/156).

per3 (lat) (5)

Ah per Deum immortalem! (16/1024)
per (8/12, 175, 15/419, 666).

perc fn (8)

'S mostann, minthogy talám eggy két pertzzel tovább találtam alunni, mint másszor, lomhának nevezel engemet (11/24). Kegyetlen illy tsekély ajándékot megtagadsz én tőlem az én utólsó pertzemen? (7/1211)
Pertz (12/963), pertzet (16/890), Pertzét (12/139), pertzbe' (12/941), Pertzénn (10/33), pertzig (13/154).

perceptor (lat) (1)

...egy Dántzos Patvarista Társam van itt a' Generalis Perceptornál (15/704).

perdo (lat) (1)

És te azonba, Hazádhoz, önnön magadhoz, Atyádhoz háládatlan lévén, itten a' Henyeségbe vesztegeted magadat, (te perdis) és a' Szerelembe? (10/37)

perel i (2)

...majd perel magába a' vén tátos (16/453). Perely Ura[m] perlőimmel (9/260).

peres Ö: al~.

perfectio (lat) (1)

'S volna abba annyi perfectió? (15/443)

perfide (lat) (1)

A' Lelkeden görtsöt kössön Antipater Hitetlen, perfide! (9/814)

pergel i (2)

No én most az eggyszer találék bolonddal fel tenni, de ugyan rám pergele (1/859).
pergeltt (1/1233).

perget i (0+1)

Nem tudom, miként lehessen sóhajtani, 's könnyet pergetni (13/326).

Perillustris (lat) (2)

Pariter magam is kivánok alázatos szolgája D[omi]ne Perillustris (15/715).
Perillustris (1/2919).

periodice hsz (1)

Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni, periodice káromkodni, enni innya (1/2072).

periturus (lat) (1)

Jam sum periturus, modo dignetur c[on]cedere Do[mi]ne di[abo]le (9/336).

periurus (lat) (1)

Én megfogok állani, ha akarod, hogy periurus legyen eggy boldogtalan (10/496).

perkurrálván in (1)

A te hozzánk botsátott esedező leveledet, ez elött circiter fél óraval vettük, olvastuk és attentissime percurrálván belőle megértettük (1/2874).

perlő fn (1)

Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő: Perely Ura[m] perlőimmel (9/260).

pernyés mn (1)

Szurtos füstös kezü, és ábrázatu borzas szalmás hajjal pernyés hamvas öltözetbe egy régi szür a nyakába (1/646).

perorál i (1)

Jaj! tsak ne peroráljon Kend inkább el megyek (1/2597).

Person (ném) (1)

Mondom jo phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve, 1 pethak; de az Ur standes person hát? (15/709)

persona (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/160).

persze msz (3)

KANAKÚZ Hán bizony hogy van - elő hijjam? FIRKÁSZ Per se (15/445). A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol, minthogy külömben is szük a' gabona, hanem a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt, mert perse, a' korom tsak oltsóbb mint a' búza (16/184).
perse (15/476).

perszóna fn (1)

És reá vigyázzunk hogy bé ne fogadjúnk A' mi érdemes rendünkbe Tsak habilis Personákat (14/ 37).

perzsa fn (2)

A' Persák' Kírályának mind Feleségét, mind Annyát, nem tudod - - - (12/359).
Persa (7/838).

perzsel i (0+2)

Osztán ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak, mondd meg néki, hogy én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/112). Per'selni való vagy te, ha nekem mondod. Várjatok; a' hohér aggasson fel benneteket (1/2813).

pes (lat) (1)

Az is meglessz Uram ebb a' nyomba stanti pedi ugy szolván (15/337).

Pest fn (9)

Mostan p[edi]g azért jöttem hozzád Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közepette űlsz (1/2050).
Pest (1/2531), Pestet (1/2067), Pesten (9/13, 15/669), Pestre (1/87, 2020, 2876), Pestről (15/420).

pesti mn (10)

Ez a' legujjabb Pesti modi, már ebb[e] az Asszony tsak betsülhet engem, az illyen ruha alatt, szerelmes sziv szokott lappangani (16/135).
Pesti (1/1052, 1393, 2060, 2150, 2306, 3013, 16/124, 133, 297).

pestis1 fn (2)

...Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/137).
pestis (9/139).

pestis2 (lat) (1)

Va e(s) teterrima pestis! (9/326)

peták fn (2)

Milth[oságos] Uram! mék adok hosza én is kerek szám 12 márjás egy peták. Mék illyen drágán n[em] fedtem az Ur phörit (9/99).
pethak (15/709).

Péter fn (7)

Szerzette Metasztázió Péter tsászári poéta (13/cím).
Péter (1/2381, 9/731, 10/cím, 12/cím, 16/794), Péter' (11/cím).

Petronella fn (41)

De én elmerem mondani, hogy a' szép Petronella, a' Tisztes Ur Kis Asszonya másé nem lehet, vagy az uré vagy - vagy (15/25).

Pétzeli fn (3)

Pétzeli a' Magyar nyelv tsinosodásának Attya vólt, szép könyveit lehet olvasni (1/340).
Pétzeli (1/323, 325).

petyhüdt mn (3)

Én is sirok édes Asszonyám, én is siratom az én szegény petyhütt Férjemet, óh édes szegény petyhütt Férjem óh óh óh! (16/663)
petyhütt (16/660).

pettyeget i (1)

...az ujját a' szájába veszi 's pettyeget mint a' pipás ember (15/791).

phaksüs l. passzus

Phoebus fn (3)

De míg őtet feléleszteni igyekezünk külömbféle eszközökkel, elkűldvén azonba' Alfezibeusért is, a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/ 1591).
Fébus (7/508, 964).

Phoenix fn (1)

Nézegeti a' könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét, Rosália fél felől mosolyog. Porá-ábol meg e élledette P.h.o.e.n.i.k.sz. (1/314).

phor = Porházi

phosphorus fn (1)

...a' két szeme ollyan mint a' Phosphorus, abba szikrázik a' tiszta Szerelem légszentebb fáklyája (8/138).

phreneticus (lat) (1)

...ezt fogom kérdezni Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek eticusoknak Maniacusok[na]k nephr[eticusoknak] phreneti[cusoknak] (14/122).

Phrygia fn (1)

Én tudtokra fogom adni a' hitetlen Frigia' veszedelmére egybeesküdött Görög Fejedelmek[ne]k melly barátjok vagy te nékiek (6/98).

phrygiai mn (1)

Harag, sem Félelem, az mi megindítja a Frígiai Vitorlákat, és engem másová szállít (10/11).

phű isz (4)

Phü the phüdös, háj fészek phü the meny el phü the püdös szalonna Kheresztyén szagu (15/264).
phü (16/526).

Pichegru l. Pisegri

piciny mn (2)

Én meg eggy olasznál ollyan pitziny Canariai kutyátskát láttam, hogy eggyszer szegény el szaladván a' pokhálóba [me]g akadtt, 's pok mindjárt [me]gette (1/1283).
pitziny (7/578).

pieta (ol) (3)

Ha az én Szívem látnád, talám a' te Megíndúlásod (pieta) nagyobb lenne (10/297).
pieta (10/479, 480).

piheg i (0+1)

...örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/985).

pihen i (1+2)

Zöld ligetek Ti benneteket Öröm lenni A' Laurusok És myrtusok Árnyékába pihenni (1/181).
pihenne (1/3391). - pihennem (5/453).
Ik: ki~, meg~.

Pihó fn (2)

Eregy the gyilkhos tholvaj bizony thán the vagyh a' Phihó. (:Pihó akkori hires zsivány:) (15/242).

pihóság fn (1)

Rettenetes Gyilkosság! Merő azon pihóság (16/ 941).

Pikko fn (1)

Lásd Pikko Comico Oper (8/51).

Pikoaisztantzara (?) (1)

Lehetetlen, az Iró hiteles. Almutarában. Pikoaisztantzara (9/670).

pikszis fn (14)

Nesze, Barátom, ihol van a pixis, benne két arany: ez a' pixis ollyan portéka, a' melly Királyi zsebeknek is disze lehetne (1/3142-3).
pikszis (1/3086), Pikszis (1/3180), pixis (1/3086), pixist (1/139, 3134, 3337, 3340, 3344, 3352), pixisét (15/747), pixisbe (1/3131), pixishez (1/3347).

Pilátus fn (2)

Majd jó szivvel látlak mára Pilátushoz vatsorára (16/895).
Pilátussal (9/268).

pilla fn (2)

...nem mozdítanám érted a' kis újjamat is, vagy tsak a szemem pilláját (7/801).
pillájával (1/1352).

pillanat fn (2)

De én azonba tsak úgy maradtam, mint az elött, az ö jó szive nékem nem használ mert későn segít, engem eggynéhány pillanatok után a' nyomorúságos tömlötz fog bé (1/1653).
Pillanatbann (10/940).

pillant Ik: meg~.

pillantás fn (1)

...addig a' pillantásig semmit magamba nem hántorgattam az ő szép szemeinek kellemetes tündöklésénél (7/380).
Ö: szem~.

pillantat fn (3)

Minden kegyetlen Kínnál kegyetlenebb, Kín, az a' vadon Pillantat, melly kétfele szakaszt eggy Szívet (10/779).

Pillantatban (6/182), pillantatba (7/1499).

pillasztás Ö: szem~.

pilula fn (1)

Ha én Vatsorakor tsak egy Snef szárnya hegyit enném is meg, holnap és azután ebbe a' honapba, minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/629).

pimasz mn (3)

Előtte eggy pimasz Satirust láttunk néki, a' ki az ő megkötözését éppen akkor végezte (7/1036).
pimasz (1/605, 2173).

pint fn (1)

Jól tartják 's eggyszersmind eggy két garast vetnek Jó az egy pint borra a' szegény legénynek (1/2416).

pipa fn (18)

Már n[em] szíjja, ts[ak] fújja a pipát (1/621). Ah én bizony azokért sem adnék eggy pipa dohányt, azok is holmi irtoztató hadakat irnak, az én Gavalléros gusztusom borzadoz azokra (1/2262).
pipa (1/622, 15/798), Pipa (15/782), pipám (15/ 308), pipát (1/463, 465, 467, 474, 15/783, 16/747), phiphát (15/657), pipára (15/780), pipájára (1/587), pipáért(1/478), pipának (15/770), Pipával (14/83).
Ö: makra~, tajték~.

pipáló mn (1)

Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva: erre nézve meg szenvedem a' hasznáért ebbe a pipáló házba (1/608).

pipás mn/fn (3)

I. mn Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva (1/606).
pipás (15/791).
II. fn ...a' pipások között leg sziv[ese]b[b] divattyába van a pajtásság (15/778).

pipázik i (9+1)

Eggy székbe Nagyságosan ül, pipázik, tsak maga gondolatira figyelmezve (1/1195).
pipázik (8/225, 15/774, 7754), pípáztam (15/795). - pipázzon (15/743). - pipázni (1/460).

piperéz i (3)

...most te a' hajad is a' forrásnál szokásodonn kivűl szorgos gonddal fodorgatod, és piperézed (11/28). Mikor én bánkódva, sohajtozva azokat a' szókat fogom mondani, a' mellyeket te, kényed szerént kőltesz, és piperézel (7/116).
piperézte (7/701).
Ik: fel~.

piperézett mn (1)

...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/977).

piramis fn (5)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak (1/1415).
pyramis (2/1448), Pyramist (2/1448), Pyramisokból (2/1446), Pyramissaival (2/1515).

pirít Ik: el~

pirítkozik i (1)

Dikhaz Vitezs Hadnagy Uram együtt piritkozunk ma Pilátussal a' kandalló előtt pokolba (9/267).

pirítos fn (2)

POR[HÁZI] Quid times, quid horrescis D[omin]e Antal Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus. ANT[AL] Piritos? jaj a' kutya fejű tatár egye [me]g az olyan píritost (9/241-2).

pironszó fn (1)

Minekutánna Pestre, Budára, Pozsonba, 's Bétsbe fel mentek a' több Magyar Nemesek társaságába adván magokat, azoktól sok piron-szót szenvedtek, mintha ők paraszt erköltsűek, alatsony Lelküek, Nemes Nemzetünk[nek] motskai vólnának (1/ 2022).

piros mn (6)

Óh, fejér Galatea, fejérebb a' Liliomnál, és pirosabb 's gyögyörűbb a' születő Hajnalnál (5/57).
piros (1/678, 682, 753, 5/532), Piros (16/800).

pirosít i (1)

De én hijjába vesztegetem véled az órákat: és már látom, hogy, a' nap pirosítja a' nyúgoti tengermellyéket (13/503).

piroslik i (1)

...a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú, és úgy sárgállott az én Hajam is, úgy piroslottak nékem is Ajakaim (7/123).

pirosló in (1)

...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/694).

pirosság fn (3)

Utóljára mikor már látszott, hogy a' Medóró' ortzájára kezd a' kellemetes pirosság vissza térni, akkor az ő szíves szánakozása osztán szerelemmé vált (13/579).
pirosságát (13/218), pirossággal (16/801).

Pirra fn (4)

Tsendesedj: Pirra jön hozzánk. Beszéllj véle mostann (6/43).
Pirra (6/87, 105, 134).

pirul i (0+2)

Már is érzem pirúlni az én ortzámat (13/392).
pirúlni (6/147)
Ik: el~.

pirula l. pilula

pirulás fn (8)

Azalatt mennél jobban nevettem az ő pirúlásán; ő annál jobban elpirúlt az én nevetésemen (7/705). Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak, mellyek a' Gánges' pirúlására ki jőnek a könnyező Hajnalt vígasztalni? (11/10). - Hogy hívségtelen vagyok eggy háládatlan Asszonyhoz, nem, nem érzek magamba Pirúlást (10/905).
pirúlás (7/414), pirúlásod (11/35), Pirúlást (6/149), pirúlásodban (11/39), pírúlására (1/2424).

pirulván Ö: el~.

Pisegri fn (1)

...az a' híres Frantzia Vezér general Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig, és igy már a' Frantziak tul nyomattattak a Pisegri' vizen (16/ 276).

piskóta fn (1)

Hoztam édes Fiam, nesze ez az utolsó kenyeremnek a' maradéka - ezt meg betsüld, mert a' Te apádnak az aranyaknál is betsesebb volt - piskóta gyanánt edd azt (16/1041).

pislogó in (1)

Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatottt szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogó szemeinek lomha héjjaira (1/1079).

Pista fn (3)

...az Úri nevén pedig a' mellytől fizetést vár Kontzi Pista, vagy betsülettel szolván Kontzi István Ur (1/2189).
Pista (9/295), Pistának (1/2179).

piszeg i (1)

Ej te be kár azt nem tudni, - mikor azt hallom, mingyárt piszeg bennem a magyar vir! (15/418)

piszka fn (1)

EGYIK INAS A' Piszkával szurkálja. Poéta Uram, eggy darab szalonnáér (1/1315).

piszkafa fn (1)

...egy sárga sapka a fejében bojhos kutya bőrrel prémezve rongyos ingbe gatyába szuszogo botskorba egy piszka fa a kezébe (1/650).

piszkál i (1+2)

Még az én órrom alá is mersz piszkálni avval a' békanyúzóval? (1/2809)
piszkálok (16/414). - piszkálni (16/995).

piszkol i (2)

Vétkes vagy, ha szerelmes vagy: De titkolván Tüzedet Piszkolod hasonló nagy Bűnnel tíszta Szívedet (11/43).
piszkold (1/2522).
Ik: be~.

piszkos mn (2)

Kéne é? Lám a' Piszkos Dömötör (15/30). - ...no gondolja el az ember, mitsoda piszkos dolog már az eggy Nemes Gavallér generosus Lelke elött (1/ 2206).

piszok fn (1)

Meg lehetne ám a' Magyar Poesisnek azt az Attyát feles piszkai mellett betsűlni (1/3017).

piszt msz (2)

(:látya hogy jön Lipittlotty:) de piszt piszt az Isten hozza ah majd ki ugrom a' börötskémböl (16/114).
L. még pszt!

pisztoly fn (8)

...mikor azt mondta, hogy hally [me]g Lipittlotty egy pisztolyt tartott a' Tipptopp mellyének (16/930). - ...szóljak é még világosabban? szoljanak a' véres kardok, pisztolok (1/2226).
pisztol (1/2218), Pisztol (8/30), pisztolyt (16/933), pisztolomb[a] (8/149), pisztollal (8/98, 115).

pisztolosodott Ik: el~.

pitvar fn (1)

Tudja a' jó serentse, itt vóltam la a' pitvarba, nékem jű azs a' pokolbéli izsé (9/39).

placc fn (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost (15/449).

plánta fn (1)

Ö elibe menvén sárga haját kezdte kibontani, 's azomba így szóllott: bizonnyára illy szép kötésekre nem vólt méltó illy durva törsök; mivel ditsekedhetnek már a' szerelem' szolgái, ha az ő betses köteleik köz a' plántákkal? (7/1060)

plántácska fn (1)

Oh Meny föld Istenei! Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok (12/560).

plánum fn (2)

...most nékem vigyáznom kell, ha az Asszony magát meg ölné, oda lenne minden planumom (16/716).
planumon (15/827).

platanus fn (2)

...nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására, oda, hol az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus (7/748).
Platanus (5/380).

Plátó fn (1)

...unalommal nézi mint Epichus, egyik Plátóval kevélyen a' másik a' Stoicusokkal hideg vérrel nézi (9/583).

plébánus fn (1)

Minthogy elragadta Idát A' Török Basa' Leányát A' Trójai Plébánus (1/2477).

pletykahír fn (1)

Oda vagyok Fenekes! megmondtam hogy tsak pletyka hir az a' mit te hoztál az udvarbol (15/858).

Pluto fn (11)

...ha egy kitsiny kurazsim n[em] lett v[oln]a, eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/36).
Plutó (9/299), Pulutó (1/869), Puluto (1/771, 775, 801, 802, 806, 809, 810), Púlúto (1/753).

poculum (lat) (1)

O! pocula, volo dicere, O! t[em]pora, o! mores! (9/142)

podagra fn (1)

Csak az öreg Postamesterné nem jöhet el, mert tele van podagrával (15/1036).

pódium fn (1)

Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt, ha a Pámpám Kutya egy kitsit meg nem szaggatta volna a' podiumon mig az Isten Házában voltunk ugy szolván (15/210).

poéma fn (2)

Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal (1/1744).
Poéma (1/1018).

poena (lat) (1)

...Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2881).

poenáz Ik: meg~.

poéta fn (69)

Ne tsudálkozzon tehát senki, h[ogy] Világ hallatára azt kiáltom: Az is bolond a' ki Poétává lessz Magyar Országba! (1/1831) - Tempefői a szerencsétlen Poeta (1/11).
poéta (1/2366), Poéta (1/42, 164, 971, 972, 1311, 13122, 1313, 1315, 1393, 1571, 1832, 2144, 2150, 2297, 2318, 2364, 2417, 2547, 2553, 2571, 2613, 3219, 3221, 10/cím, 12/cím, 13/cím), POÉTA (1/ 976), Poëta (16/10, 760), Poéták (1/1439, 2261, 2514, 3186), Poétám (1/64, 73, 111, 163, 198, 224, 1585, 1620, 1647, 1655), Poetám (1/250), Poëtánk (16/384), Poétát (1/1431, 1542, 1548), Poétákat (1/ 1366), Poétákot (1/3296), Poétának (1/2455), Poéták[na]k (1/222, 2519), Poetáknak (1/50), Poétákba (1/2580), Poétákon (1/149), Poétákról (1/540), Poétáktól (1/2269), Poétánknak (1/2379), Poétával (1/1649), Poétájával (1/559), Poétává (1/cím, 1815, 2048, 2611).
Ö: fűzfa~.

poétafüstszag fn (1)

Bizonyosan a' versnek a' füsti járta által a' Nagyságod fejét, én magam ollyan különös Poéta füst szagot érzettem (1/627).

poétás mn (1)

Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet Hat szép Világi Énekek vóltak benne (8/174).

poétaság fn (1)

Bezzeg hallya Poétaságod, meg áldottam mostan szép Görög szókkal (1/2333).

poétáskodó fn (1)

TÖKKOLOPY Nagyon is le vevé biz' azt a' lábáról Kegyelmed, Tempefői Uram. TEMPEFŐI De nem tsak őtet. TÖKKOLOPY Hát? TEMPEFŐI Több hozzá hasonló poétáskodókat is (1/2559).

poétikus fn (3)

MUZSAI Hát ki lakik itten? MÁSIK HAJDÚ Tudja a Lidvértz, ki lakik, azt mondják, hogy Poetikus (1/1955). No Poétikus Uram, jó kézbe van a' jámbor (1/1957). - ...Úton út félen azt kiabállyák: Szégyen, hogy a' mindég Poeticust tanúl (1/1272).

poézis fn (3)

Szerentsétlen Magyar Poésis, szerentsétlen M.[agyar] tudósok, a' kik azért irogattok verseket, hogy legyen minek el veszni (1/158).
poësist (16/750, Poesisnek (1/3016).

pofa fn (3)

...a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1245). Ez az én vérszínű pofám; ezek az én terpedtt vállaim (7/605).
pofámra (9/257).

pofjártó fn (1)

TEMPEFŐI (Jól pofon vágja.) Ne neked, ládd Versjártóból, poffjártóvá lettem (1/2732).

Pofók fn (47)

POFÓK ennek Udvari Gazdája Nárai Dániel (15/ 7). Mondgy el hát per Deum édes Pofókom mongya elked (15/419).

pofon hsz (2)

No édes hallja az Úr, itt van már most Kend úgyé? pofon vágott Kend úgyé? (1/2773)
pofon (1/2732).

pofoz i (1)

Tám Lucifert hozzák. Ördögtördelve pofozzák (9/ 711).

pogány mn/fn (15)

I. mn ...rántsátok le a husz körméről a' Disznót nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/793).
II. fn ...'s magam tulajdon kezemmel küldöttem 10 pogányt vatsorára Mahumedhez (9/198). Én legyek akkor Hundszfut, Shelma, Impöstör, n[em] phetsűletes Sidó pogány (9/689).
pogány (15/205, 225, 234, 243), pogán (15/239), Phogány (15/2262, 227, 228), pogánnak (15/232), Phogánnak (15/283), pogányal (15/238).

pohár fn (6)

egy nagy meszelyes poharat [me]gtölt borral s oda adja (1/661). Nesze még Szuszmir egy pohár bor, ugyan szépet meséltél (1/716).
pohár (1/660, 2/1525, 9/141), poharat (1/662).

pók fn (1)

Én meg eggy olasznál ollyan pitziny Canariai kutyátskát láttam, hogy eggyszer szegény el szaladván a' pokhálóba [me]g akadtt', 's a pok mindjárt [me]gette (1/1285).

pókháló fn (1)

...a' pokhálóba meg akadtt (1/1284).

pokol fn (29)

Azt mondotta ő... hogy ott lenn a' Pokolba van egy fekete barlang, ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/236). Még az anyámat szidgya Gazduram meg holt már a' te pokol töltelékje minek ásod fől a sirbol (15/251). Most mindjárt ördögöt fogtok, gazemberek. Oszollyatok pokolba félre (1/1326). Mit kívántok életemben, Rémitő tsillagok, tőlem? Mi több ha már mellyemben A' poklokat érzem? (13/748)
pokol (7/878, 15/788, 16/18), Pokol (4/158, 9/249, 10/980), Pokolnak (1/812), pokolban (7/1473), pokolba (1/802, 810, 811, 853, 2810, 4/68, 9/56, 245, 268), Pokolba (9/812, 814), pokhilba (15/249, 1059), Pokhilba (9/ 57), Phökölbe (9/15), Pökhölb[e] (9/696), poklokra (7/877).

pokolbeli mn (3)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/195).
pokolbéli (9/40), Pokolbéli (4/148).

polc fn (1)

...Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét, Valahára tedd poltzára túri edényjét (8/233).

Polifém fn (25)

Épenn most jön Polifém, én őtet láttam (5/244).
Polifém (5/5, 7, 76, 257, 299, 3082), POLIFÉM (5/2), POLI[FÉM] (5/271, 284), POL[IFÉM] (5/ 56, 78, 83, 90, 102, 109, 258, 288, 292, 300, 305, 317, 329), Polifémnak (5/132).

Polifémus fn (1)

Hát a' Steropes és Brontes' báttya a' kevély Polifémus (5/318).

polírozva Ö: ki~.

politia (lat) (2)

Vagy ha helyes eszekre talált is az ész Magazinba, azt más Német Méltóságok[na]k engedte által ex politia (1/373). A Leányommal kezdett tzimborázni: nyájasabban beszéllgetett vele, mint a' leg ki nyiltabb Bétsi politzia is hozta vólna magával (1/ 524).

politikus fn/mn (5)

I. fn A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák Nyelvet tették közönségessé (1/2913).
politicus (8/100), Politikusok (1/438).
II. mn Ott vóltak derék politicus Német tisztek, ott én Biliárdhoz űltettem őtet is (1/555).
Politicus (1/526).

politura (lat) (1)

Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1079).

politus (lat) (2)

Sajnálom ezt a' Báró Urat szivem szerént, ő eggy fein politus M.[agyar] Méltoság (1/643).
politus (1/439).

Pollio fn (1)

Hazám Moecenássai, Polliói! tisztelhetnétek itt is eggy Virgiliust! (1/2146)

poltra fn (2)

Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte, már éppen neki akartam adni de tsak 1 poltra volt nálla (16/254).
poltra (16/258).

poltrás mn (1)

Oh be szép teketoria! Csak legyen Kanaforia Ez egy pótrás Istoria Hozott a' Compactoria (16/838).

pólus fn (1)

...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/22).

Pomóna fn (1)

...a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Hekatét (7/ 1414).

pompa fn (2)

Pompásabbakat hát perse találni; de a pompa semmit se tesz széppé, hanem a' jó gustus (15/477). Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja... a' pávát, hogy az ő szemekkel tarkázott tollainak pompáját kiterjessze (7/671).

pompás mn (9)

Itt mutogatja magát a' pompás természet, kevélykedvén a mesterség tzifráiban (1/226). Az Úr egyenességét tisztelem, 's rólam tett pompás ditséretét köszönöm (1/2428).
pompás (1/241, 982, 1126, 1772, 13/180); Pompásabbakat (15/476); leg pompásabb (1/1413).

pondró fn (1)

Ezt osztég agyon ütötte a' Pap a' könyvével, hát másik is ki buvik, azt is agyonüti, azután osztég annyi mint a' nyüves kutya farka alól a' pondró (1/865).

pondus (lat) (1)

Pretio n[on] pondere gemmas, azt mondja a Deák (9/87).

pont fn (5)

Óh keserves szempillantás! szomorú pontja fájdalmimnak (1/1729). De az Ég egy Pontban, megváltoztathatja a' te szerentsédnek egész mivoltát (12/ 144). Láttam körös körűl Fébust és a'Mu'sákat? és a'Mu'sák között eggyütt űlni Elpínust; és abba pontba érzettem, hogy magam magamnál nagyobbá tétettem (7/509).
pontba (7/65, 66).
Ö: közép~.

pontus (lat) (2)

...Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak?
pontus (14/97).

por fn (7)

...várj eggy kitsint, hogy a' szokott forrásba lemossam azt a' Verejtéket és Port, a' mellyel tegnap bészennyeztem magamat (7/271). Ah! tsak téged ne látnálak, könnyebben venném bé ezt a' halálos port (16/865). Már itt minden Reménységed porba esett (1/2936). Nézegeti a' könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét, Rosália fél felől mosolyog. Porá-ábol meg e élledette P.h.o.e.n.i.k.sz. (1/313).
porban (15/159), porba (15/856), Porba (7/108).
Ö: álom~, malom~, ördög~.

pór mn (1)

Ez a' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a'sok tokos pór könyv rontja el, be nagy dolog! (8/210)

porcelán fn (2)

...az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát és egy Kaposi vizes Korsót (16/95).
portzellán (16/88).

porció fn (1)

Jaj az Ördög vessen rá portziót, el mondá már a' boszorkányos verset (1/2750).

Porházi fn (46)

PORHÁZI OSKOLA MESTER (9/6). (:ekkor ki rugja a' kisértet a' Soltárt a' kezéből 's Porházi igy kiált:) Istenem Ura[m] oda vagyok (9/335). PORH[ÁZI] Egy öreg 'Soltárt instálok Mélt[óságos] Uram! (9/285)

porol Ik: ki~.

Porometes l. Prometheusz

poroz Ik: be~.

porozva Ik: fel~.

porszag Ö: ördög~.

portéka fn (21)

...ez a' pixis ollyan portéka, a' melly Királyi zsebeknek is disze lehetne (1/3143). A házamba' mindent fel kutattak, irásaimat öszve dúlták, azok közzül némellyeket és eggynéhány nevezetesebb házi portékáimat el vitték (1/3262). Melly gyönyörű melly drága Portéka Az az áldott Medicina (14/15). Mek enketjen az Ür magad magak[na]k és n[em] szokta[m] simfónizálni the phizon en az Ürat gyanus empher[ne]k tartom; mitsoda portéka Khemed? (9/ 565)
portéka (1/605, 2588, 7/310, 360, 575, 1224, 16/ 106), pharthékha (15/195), portékát (1/484, 1042, 3153, 7/536), Bordikákat (16/292), portékákra (9/ 655), Bordikákrol (16/81), portékáknak (1/3009), portékáival (1/153).

portékácska fn (1)

Ah édes Lázárotskám! ha az az én szegény férjem, szép férjem, jó Férjem élne az Isten nyugossza [me]g, most én nem így vólnék Lázár! most a' boltunkb[a] sem férne a' portéka, magam is az ölömb[e] hordoznék egy kis portékátskát (16/106).

portyászik i (0+1)

A kis Asszony igaz Culta személy lévén, nem szokott ide 's tova portyászni, flangerozni, itthonn is talál idő töltést (15/58).

Posaunenton (ném) (3)

Igen is, fel tevém hogy én derék Ember vagyok - (:iszik:) Szakáts Vr és Kortsmáros Vr éllyenek. - (:Dreymaliger Posaunenton:) (2/1418).
Posaunenton (2/1435, 1442).

possum (lat) (1)

...harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled, minthogy tenéked ob teneum conditionem nints in posse hogy őtet excontentálhasd (1/2879).

posta fn (3)

...igaz é hogy a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/503). Hol van, hol van? Nyájas Zefir, hozzája Repülvén légy postája, Mond hogy jöjjön vissza (13/ 119). - ...most mindjárt Postára ülök, 's megyek Budára (16/449).

postalegény fn (1)

Posta Legény (1/16).

postaló fn (1)

Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani (16/949).

postamesterné fn (2)

...mind jelen lesznek a' mulattságonn pro 3o Csak az öreg Postamesterné nem jöhet el, mert tele van podagrával (15/1036).
Pósta mesterné (15/1009).

postaút fn (1)

...de a' vén bolond Karnyóné, tsak gondolya el már az ember visz egy idős a' Posta uttal, melegsége is task annyi van mint a' nyári kájhának (16/437).

posvány fn (1)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a' posványok között fekszik eggy szigetetske (7/686).

postillon (fr) (1)

Ah nem Cnediger her szertig nem fisz tsak 4 jó ló fain posztilion (15/976).

poszthumusz mn (1)

Eggy posthumus töredék (8/1).

posztó fn (3)

Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpenyeget, nyakra való keszkenőnek 8 röf pukovai posztot, kalapra 20 röf arany sujtást (16/34).
posztobol (16/51), posztoval (1/647).
Ö: selyem~.

posztócska fn (1)

...mitsoda az Istenért? egy nyakravalotskának 8 röf posztotska (16/58).

potentát fn (1)

...annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné (1/ 702).

potentia (lat) (1)

...Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig actus maioris potentiat (15/293).

pótol i (2+1)

...a' mi kis pénzetskéje van megkimélli, 's szükségeit pótolja véle (16/240).
pótolják (1/3148). - pótolni (1/1129).
Ik: ki~.

pótolás Ö: ki~.

potom mn/fn (3)

I. mn Mindég ezeket a' potom könyveket búvja, pedig mind öszve sem adnék érttek eggy babot (1/ 409).
potom (1/1367).
II. fn Te az én hív Tanátsimat potomra veszed, és kitsúfolod az én Okoskodásimat? (7/215)

Potz (ném) (4)

...negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb, eggy estve, eggy gaz ember, vólt, 's nints, kotz potz patalion (1/2217). Szégyen, hogy - Kotz tausend, hogy eszembe nem jut (1/1246).
Kotz (1/368).

Pozsony fn (1)

Minekutánna Pestre, Budára, Pozsonba, 's Bétsbe fel mentek a' több Magyar Nemesek társaságába adván magokat, azoktól sok pironszót szenvedtek (1/2020).

Pöbel (ném) (1)

Jaj láttya Fenekes az nem is illik minden paraszt ember pebelnek az tsak tsinalik tsinos ember uri okos galant (15/766).

pök i (0+1)

...a' szoba pites mint pokol, ember reszeg övé fejébe sok megtsinal refolution, szája bevan pátzolva, az mint a' Kamin, pökni mintég mint a' Kola, az piszon absajlig tsuna pites (15/789).
Ik: rá~.

pöröl i (2)

...ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik, buvába pipázik, örömébe pipázik, mérgébe pipázik, a' nötelen embernek feleség helyett van, a' házas embernek, ha pöröl a' felesége, azzal elüzi magától, mint az ördögöt a' tömjénnel (15/777). - ...Keresztény tény é? vagy tyén régen pörölnek rajta (16/ 781).

pöröly fn (2)

POR[HÁZI] Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő: Perely Ura[m] perlőimmel &c. ANT[AL] Pörőlyőmmel Uram pörölyőmmel, de ha ki kapja a kezsemb[ől] ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/261).

Pracht (ném) (1)

...az én Barátom a' maga kertjéről szokta mondani Di ges mäht nicht di pract vas di senhajt mackt (15/ 479).

practicus (lat) (1)

Mirabilem artem magyca[m] Theorio Practica[m] (9/635)

praeceps (lat) (1)

PAPAG[ENO] (:praeceps:) Nem igaz Tamino, én halgathatok is, ha kell (2/1415).

praescriptio (lat) (1)

De ez az Ur ki itt fekszik Már a' sirtol nem menekszik Már ennek a' praescriptió Tsak az egy végső adió (16/1002).

praescriptum (lat) (1)

'S ti más rendű Uraságok Kik a' Facultás praescriptumit Hívenn exsequáljátok (14/5).

praeses (lat) (5)

Engedelmével a' tisztes Praesesnek (14/130).
Praeses (14/88, 102), Préses (14/116, 142).

praetendens (lat) (2)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölük mindég van ordinálva (14/66).
Praetendens (14/72).

praeterea (lat) (1)

De ha valami bubeius vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/160).

precise (lat) (1)

...Külömben is itten van Lehelfi ur és most precise a' Kis asszonnál van (15/133).

préda fn (5)

...útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/599). Mi dolog? talám a' gonoszság semmivé tette az ő hatalma alatt lévő ártatlanságot? talám az én Édes Anyám prédájává lett a' Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1103)
prédáját (13/49), prédákból (11/72), prédájának (13/481).

predikál i (1)

De ara a' Papra is haragszom a' ki magyar ruhába nem jár, magyarnak tartja magát magyarok[na]k predikál, magyar kenyeret eszik (15/370).

prémezve in (1)

...egy sárga sapka a fejében bojhos kutya bőrrel prémezve rongyos ingbe gatyába (1/649).

pretium (lat) (2)

Ecce Uram! nézze el az e[mbe]r ! qu[a]m vili pretio kivánná a' ló bőrt! (9/86)
Pretio (9/87).

Priám = Priamos

Priamos fn (1)

Marsal Priám és Simois Miként attakirozák De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/ 2479).

Priáp = Priapos

Priapos fn (3)

...a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Hekatét (7/ 1414).
Priapus (1/2465), Priápnál (1/2377).

pribék fn (1)

Hazudott az ámito pribék (1/520).

primus (lat) (16)

Hát Antal mint vétett, még a' Leles kurva az annya moresmoréja, l[eg] alább facessat ipsi molestia[m], collocabit[u]r statio[n]e prima az udvaron (9/223). A Kis Asszony... itthon is talál idő töltést, pro 1mo A házi foglalatosságban (15/59). Annak kérdem okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium? (14/53)
primum (14/56), primo (8/168, 15/1060), Brimo (16/84), 1o (15/48, 131, 297, 719, 1034, 1042, 16/ 94), 1mo (15/53, 654).

principális fn (1)

'S Mantujáb[a] volt az Ur Brintzibalis Uram! (16/ 1078)

Prinz (ném) (1)

A' Királyok és a' Printzek A' mi Facultásunk fékjére kerűltek (14/28).

prior (lat) (2)

Mondja meg nekem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva (14/67).
príori (14/73).

privát mn (1)

...neki privat levélbe írták, hogy a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is (16/ 277).

privilégizált mn (1)

Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett, még ama Privilégizáltt henyélőket is, a' kik holmi Könyvekkel tsalják a' pénzt 's betsületet (1/ 1765).

pro (lat) (27)

Mondom tsak [me]gtetszik a' Cultus ember pro 1o Csak ugyan eljött hozzánk az Ur pro 2o mint meg igérte pro 3o nem vetett meg bennünket (15/48-9). - ...hát azt elkell készíteni pro refrigerio animalo (15/335).
pro (15/532, 54, 592, 60, 1312, 132, 297, 301, 6543, 719, 7202, 10342, 1035, 1042, 1043, 1044).

próba fn (15)

De ennyi szenvedések között kell próbára menni az én szivemnek, h[ogy] tiszta h[ogy] tökélletes légyen (9/549). Nagyon tsekély próbája az, óh kedvesem, a' mit nékem parantsolsz, az én szerelmemnek (13/662). - ...észre vettem , hogy a Leány kész akármelly Legényért az Asszonyt elárulni hogy ezt saját probám által tapasztaljam azért küldöttem hozzá ezt a' levelet (16/559). E bizon meglehetös volt második probáb[a]. - Adjon Isten nekik több erőt - A ki többet várna, menjen a' Londoni Theatrumb[a] (16/1182).
Próba (10/50), Proba (6/31), próbája (7/1307), próbat (9/639), probát (10/803), Próbáit (6/167), Probájának (4/127), probára (12/362), Probára (10/ 737), próbához (1/2946), Probával (6/30).

próbál i (13+1)

Elfelejteni nékem Elizát? Ha én azt tsak probálni akarnám is, azonnal meghalnék belé (12/674). De Barátom, eggy gondolat ötle elmémbe, még eggy szerentsét próbáljunk (1/2124).
probálok (10/536), probáltam (15/107); probálom (1/1888), próbálod (10/894, 11/82), probáljuk (15/ 106), probáltad (10/783), próbáltátok (10/515). - Probály (15/582); probáld (10/684, 782), probalya (15/692).
Ik: meg~.

próbált mn (2)

Uram! had nézzek az Ur tenyerébe én probáltt ember vagyok (16/963). - ...ts[ak] Német Országb[a] a' Hyentzek közzé menjen ám ördög Ura[m] a' Kan asszonyokat ijjesztgetni; próbáltabb varju vagyok én m[in]tse[m] egy váztól el szaladjak (9/217).

próbáltatik Ik: meg~.

próbatétel fn (2)

Te vagy Ura az én Életemnek: a'te Oltalmadba nem hátrálok semmi Próbatételt (10/243).
Proba tételre (12/868).

procedál i (0+1)

...tehát már most Ö Kegyelme feljebb emlitett Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2881).

procul (lat) (1)

Hüm Mantuja az Mantuja Non procul a Genuja (16/1082).

prodigium (lat) (1)

Prodigio e[st] simile (9/781).

produkál i (4+2)

Azzal Tempefői Uram semmire sem megy, úgy sem tudja egyéb tehetségét producálni (1/2698). Én ugyan magam is tudhtam volna holmi aprolekhos chomídiákat produchalni - az orrombol phanthlikát huztam volna ki (15/1056).
producal (10/258), producalok (16/757), produkhaltak (15/1053). - producalyon (16/770).

produkálódik i (1)

Eggy esmeretes Irónak halála után a maradott Irásaiból való ez; a'mint látszik közönségesen producalódott vólna (8/6).

professio (lat) (6)

Oh édes Dominatiom, nagysok az én Professiom Professiom 6, 7 féle, mellykell szolgálhatok véle (16/ 755-6). - ...Millyen finum inventio Az Orvosi Professio (14/14).
Professio (9/613), Professiot (16/227), professiót (9/735).

professzor fn (16)

Még egy Hallert is emlegetett, 's azt hazudta róla hogy a' Német vólt, 's Göttingai Professor (1/512).
Professor (1/519, 526, 532, 539, 542, 547, 15/579, 588, 620), Professorok (14/2), Professorom (15/ 633), Professora (15/939), Professort (1/502), Professorok[na]k (1/518), Professorokkal (15/916).

próféta fn (1)

Én az én itéletemet bátran kimondom Lábbal fordultt Világ! Saul láttzik Próféták között, Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/2510).

prognosztikum fn (1)

No, éppen jó, tsak légy jó szívvel, mert azok a' nyomorúlt prognostikumok, a' mellyeket ő árúl a' balgatagoknak, azzal a' felberzesztett szemőldökkel, soha sem fognak bételyesedni (7/449).

Prometheusz fn (2)

Köszönje meg a' világ olly tellyes háládatossággal, mint Jupiter az emberekhez való szivességét Prometheusnak (1/2350).
Porometesnek (1/2352).

propagál i (1)

Külömbenn is a' tudományok még ellenségei a' Vallásnak, mert propagálják a' világosodást (1/ 2895).

proportionate (lat) (1)

A' Tűzhöz való közelgetéskor a' Tűz nagyobb Ellenállásához proportionate, inkább nevekedik a' Vizek' Erőszakja (10/1011).

proprie (lat) (1)

Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat; - akkor fejtegessük a' Skláv szózatot, mit tesz proprie, mit tesz translate, mikor meg fogjuk keserülni az Anyánk tejét (1/2683).

proprius (lat) (1)

mpr.(= manu propria) (1/1139).

protestálgat i (1)

En mint a' féle kereskedő eleget protestálgattam nekiek, de azokb[a] az emberiségét le vetkezett emberekb[e], semmi indulat nem találkozik (16/ 1060).

prout (lat) (1)

Ej tsak mondja el ked prout venit (15/707).

provideál i (1)

Tanátsot én nem kérek: Te provideálj a' te Országidról, én gondolkozom a' magaméról (10/630).

prudentia Ö: iuris~

Pruss fn (1)

Erre a Professor Úr azt felelte, hogy annak Irója Kleist vólna eggy Pruss Kapitány (1/543).

pruszli fn (1)

Annak az Ur[na]k pedig a' ki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való béllést ujjas pruszlinak valo házi vásznat (16/37).

psalmus fn (1)

...áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel, ki nem hagyja el az Övéit (1/2900).

pszt msz (2)

Pszt! ki jön? (1/2844)
Pszt (1/2196).
L. még piszt!

publikum fn (3)

Eggy nevezetes Fragmentummal kívánok Szolgálni az Érdemes Publicumnak (8/3).
Publicum (1/928), Publicumhoz (1/303).

púder fn (3)

A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol (16/182).
puder (16/184), pudert (8/107).

puff msz (7)

Szette vettét, tám öszve súgtak Nagyságtok! (Iroványi súg.) Púff neked, ez is tsak oda megy ki (1/1268). De már a' bizon sok, a is puff e is puff (16/1019).
puff (16/1020, 1021), Puff (16/1021), puf (1/763).

pugillaris (lat) (1)

...a' hona allya alatt eggy pugillaris, a' kaput sebben könyvek (1/60).

puha mn (1)

Végre tsak szolgáljak Szerelemnek? Rabja légyek hát eggy puha Nemnek? (8/86)

pukovai mn (1)

Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpegenyet, nyakra való, keszkenőnek 8 röf pukovai posztot (16/34).

pulcher (lat) (1)

Euge bene pulcre! (9/679)

pulider fn (1)

Nó édes Versjártó Uram, hozzúk a pulidert arra a' Tanátsház felé (1/2730).

pullus (lat) (1)

Hová kis pullus? hová? (8/165).

pulmonicus (lat) (1)

...Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek... és pulmonicusok[na]k (14/124).

pulyka fn (1)

...Olasz Pujkát, Norvegiai Ludat, Alexandriai Katsát, Nigritiai tyukot 's'at. szerzek udvaromba (15/ 509).

pulykacomb fn (1)

...magam fütöttem be a' Kalátsnak a' kementzét, osztég eggy pujka tzombbal úgy le vágtak a' lábomról, hogy mindjárt a' tüzbe estem (1/837).

punktum fn/msz (3)

I. fn Olvassa 's minden punctumnál illyen formákat ejt (15/988). Köszöntő versek komma mellyek punctum irattattak nagy B. (16/779)
II. msz ...ir. szegény szolgájok, a' Pesti Poéta, maga kezével. Punctum. (bé porozza 's hajtogatja) (1/ 2150).

pur (ol) (5)

Eredj pur: kövesd a te Fátumodat. Keresd Olaszországot (10/499).
pur (10/500, 549, 684, 685).

purdé l. purgye

purgál i (0+1)

Elsőbe kristélyt adni Azután eret vágni Utóljára purgálni (14/115).
Ik: ki~.

purgatórium fn (1)

Csak ugy közelittssen felém, h[ogy] a' markáb[a] viszi haza a' fejét a Purgatoriumb[a] az illyen amolyan szedte vette szártsa lábu ördöge (9/219).

purgye fn (1)

No ts[ak] menj ki purgye, most mingyán álj oda a' Tornátzba (9/264).

puska fn (8)

No nints hát nekem Nyilam, hanem puskám (8/ 121).
puskám (1/2184), puskát (1/2747, 2780, 2795, 3166), puskáját (1/2779), puskával (1/2753).

puszta fn/mn (5)

I. fn Még is Rosalia ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/247).
pusztád (1/249).
II. mn Kedves puszta Erdők, mellyeket néha napjánn kedveltem (11/135). Melly gyönyörű melly drága portéka Az az áldott Medicina Melly tsupán puszta nevével Tsuda tévő erővel Annyi sok időtől fogva Táplál bőv gazdagságba Annyi embert a' Világba (14/17). Barátom, menny a' házamhoz, a' melly pusztán maradott (1/3289).

pusztít Ik: el~.

pusztító mn (2)

...én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1064). Még ezerszerte pusztitóbb légyen az idö, h[ogy] azokat a Sz.[ent] betűket rólla le koptathassa (9/537).

pusztíttat Ik: ki~.

pusztulás fn (1)

Mig ez a sziv, sziv lesz; ezt a' kart, és ezt a' kardot, karnak és kardnak hivják; m[in]d addig rettegés fog előttem menni utánnam p[edi]g pusztulás (9/193).

puzdra fn (3)

És te gyermeklétedre nem félsz a' te gyenge oldaladat a' nehéz Puzdrával terhesiteni (11/76).
Puzdrámat (7/49), puzdrámba (7/97).

pünkösd fn (1)

Már mér ne tudnék, tudom én már millyen kell az ollyan Léányok[na]k éppen Pünköstkor vittek el tölem edgyet a' Compactorok (16/821).

püspök fn (1)

De gondolom a' Gvárdián Úr eggy szót sem olvasott ama tudós Érsekekröl, Püspökökröl és Apát Urakról (1/3052).