ja (ném) (2)

Ja Frajlic od od (15/386).
Ja (15/393).

jácint fn (1)

Tudod, hogy attól fogva kezdtelek téged szeretni, a'miólta... jártál az Etna' Bértzeire Játzintokat s Violákat szedni (5/64).

jaj isz/fn (88)

I. isz Tapogatja a vállat. Jaj, jaj, üh, éj (1/3332). Jaj, kutya illyen ollyan, jaj, Pajtás! ne hadj (1/3320). Jaj, Lelkem Báróm, mi lelte (1/623). Kedvesem! jaj, öszve ne tépd gyenge szivemet, melly eddig a' tiédtől tanúltt tűrni (1/1595). Óh, jaj, te nem mentél utánna, hogy őtet megakadályóztasd? (7/1318) - Jaj Istenem! jaj mit látok (9/660). KARD[OS] Huzzátok le. ABR[AHÁM] Jaj nékem, jaj nékem! én vóltam (9/800). Jaj be régen nem láttam az Urat egész ujság nállunk (16/337). Jaj jaj te ördögök edénye jaj Férjem! jaj vékonyom! jaj jaj szegény férjem az Isten nyugosszon meg akasztófáravaló (16/618-9). Lám megmondtam! no most Contó jaj' fejem! jaj vállam a Contó (16/621). Jaj, barátom, a' te vélekedésed igen messze esett a' valóságtól (1/2056).
jaj (1/321, 2785, 7/1161, 1199, 9/27, 241, 785, 16/ 650, 935, 937, 1028), Jaj (1/606, 630, 1403, 1596, 1641, 1793, 1986, 2597, 2750, 2785, 2787, 3254, 3325, 4/56, 5/52, 7/299, 580, 591, 593, 858, 890, 1112, 1139, 1186, 1199, 1319, 1333, 1380, 1386, 1442, 1458, 9/234, 237, 305, 319, 770, 774, 775, 786, 12/745, 13/276, 15/438, 765, 855, 16/625, 654, 678, 768, 888, 892, 937, 956, 1036).
II. fn Itt a' szellők sóhajtásimat, a viz cseppek könyveimet, az Echók jajjaimat fognák el (9/599). - ...és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1610).
jaj (7/1611).

jajgat i (1)

Hijjába könyörgött 's jajgatott (4/44).

jajgatás fn (1)

...mikor osztán már közel vóltunk a' forráshoz, imé hallunk eggy asszonyi jajgatást (7/1023).

jajos mn (1)

Az a' kisded Madár... Jajos beszédébenn A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg, Hogy nem jött meg (11/130).

Jákób fn (1)

Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792).

jakobinus fn (1)

...ebbe az el pisztolosodott világba a' Nyilat fel se vennék, ki Philosophus most, ki politicus, ki Jakobinus (8/100).

jam l. iam

jámbor mn/fn (11)

I. mn ...nem szegény jámbor ember a', hanem Ispionnak kell annak lenni, mert ő rá egész világ farkas szemmel néz (1/1965). - ...és a' belső gyűlölséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből (7/1515). Oh ne reszkess, kedves fiam! Bőlts vagy te jámbór 's ártatlan (4/31).
jámbor (1/1961, 1964, 7/1561), Jámbor (16/780).
II. fn Övé legyen a' Jámbor bujjék bele (15/972). Az Isthen algya meg az Urat hogy pártját fogja a' jámbornakh (15/674).
jámbor (1/1957), jámborral (16/1066).

Jancsi fn (2)

...nékem a' Jantsi Kotsis beszélte (15/17).
Jantsi (15/122).

János fn (5)

...Tatár ragadja el a' János Pap Országába azt a' szemét embert, éj, éj (1/2208).
János (15/5, 16/5, 1132), Jánosnak (16/782).

Janótza fn (1)

Extrad.[atum] per Iur.[atum] Notar.[ium] Franc.[iscus] Janótza (8/13).

Januar (lat) (2)

Szerzette januarii 24d[ik] napj[án] 1975. Cs.[okonai] V.[itéz] M.[ihály] (8/cím).
Januarij (16/84).

jappóniai mn (1)

Megengedjen az Asszony magának tám Japponiai? (16/149)

jár i (59+8)

Sorjába jár, a' személyekhez hajlik (1/1206). De oda kint jár a' folyosón Gróf Fegyverneki Ur Ő Nagysága (1/386). Én eggy fél tapodtt' sem megyek, hogy sem ez az alkalmatlan ember velünk járjon (1/ 3381). Éva járja a sugókat (1/1253). - ...én vagyok Tempefői. IROVÁNYI Hát mi jóval jár az Úr (1/ 1328). Mi végre jár ezen a vidékenn, 's mi dólga itt? (9/619) - ...és Lipittlotty bolondá lett, eddig Veszprém fele jár (16/713). - ...a' szerelem aggsággal jár (16/571). Eggy könnyű pisztollal járunk már ma (8/ 98). Ah centum Deo gratias Hol haszon van hol kár, A' ki strázsál igy jár (9/338). A' Voita, a' Labét sok pénzzel jár (1/1797). Audiat nem nímet az, hanem Született magyar, tsak hogy német ruhába jár (15/ 345). Hol vagyok én? Lábam hol jár? (4/62) - ...a' szeme is ollan menkü módon jár (15/399). Kanakúz pedig Kanász tántzot jár rá (15/453). Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár (5/513). Kisértet jár az udvarb[a] m[inde]n éjjel (9/411). Az út kétfelé jár,'s talám e'miatt nem is akadhatnánk reá (13/ 403). Igen nehéz a' tűdeje 'S nem jól jár a' lélekzete (14/153). Be jó idők járnak (1/2441). No, Uram, tsak siessünk. Nékünk talál valami rossz letzkénk járni (1/3379). De hát hol jártak ott azok a' békák? (1/867) - Hány esztendős Kegyelmed? M[ALHORENEUX] Huszannegyedikbe járok (9/755).
jár (1/1404, 2537, 3353, 4/172, 7/157, 9/810, 11/128, 13/123, 15/112, 369, 383, 808, 16/28, 29, 30, 31, 36, 75, 1048), járok (9/887, 891), jársz (7/840), járnak (1/1826), jár[na]k (16/192), jára (1/2471), jártam (5/65, 15/377), Jártam (15/157), jártál (5/64), járt (7/60), Járt (15/156), jártak (15/379), jártam vala (1/2975). - jártunk volna (5/229). - járjon (11/ 90). - járni (1/2955, 5/196, 7/641, 1010, 9/154, 10/ 1016, 15/372).
Ik: által~, be~, el~, fel~, meg~, össze~, utána~, végig~. Ö: búcsújárni.

járás fn (1)

De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén, hiszen lám a' járást is alig teheti tölle tán amuletum vagy mitsoda? (16/204)
Ö: be~, utána~.

járatbeli mn (1)

Ezért engemet valami Országa vesztett, bitangnak, rossz járatbeli Spionnak tartottak, hogy rólam senki semmit se tudott mondani (1/3266).

járatlan mn (1)

...járatlan az Ur a' Parizsi ujj modiba (16/206).

járatos mn (1)

No hallod é Királyfi én tudom h[ogy] ehetnél azért hát egyél azt is tudom mibe vagy járatos (1/746).
Ö: be~.

Járbás fn (120)

JÁRBÁS, Mórok' Királya, Arbatzes név alatt (10/4). Engedj Járbásnak, óh Dídó (10/951).

járhat i (1)

Uram, ha én az alatt örizet alatt leszek, hogy járhassak a' pénz utánn, mikor egy tapodtt sem mehetek (1/1921).
Ik: keresztül~.

járkál i (2)

Mindenütt a'hol járkálunk Ezer tísztelőt találunk (14/22).
járkál (9/658).

járó fn (1)

Mig élek tőbbé nem maradok el te tőled - - tsak most egyszer ne haggy engem szegényveszedelmesuton járót (2/1504).
Ö: elöl~, fenn~.

járom fn (1)

A ti Jarmatokat az igaz őszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem (12/580).

járta fn (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1278).
Ö: széjjel~.

jártasköltes mn (1)

Én Uram sok ember tenyerét néztem már, jártas költes Chiromantista vagyok (16/966).

jártó Ö: pof~, vers~.

járul i (2)

Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1124).
járúlnak (1/1140).
Ik: hozzá~.

járván in (1)

...a' Frantziak erre reá untak, már mezitláb járván a' tsizmájokat igy hordozzák (16/192).

játék fn (20)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3005). - ...mind karikába űltünk Nimfák, és Pásztorok, és holmi szokott játékainkal tőltöttük az időt, hogy mindenikünk a' szomszédjának fülibe súgná valami titkát (7/409). A' Méla Tempefői... Nemzeti nemes játék 5 felvonásban (1/cím). A' Játék hol a' Poéta, hol a' Gróf házáb[a] van (1/971). - ...és ő nékem azt mondta: ama' nagy főldre fogsz menni, hol az álnok és ravasz városiak, és a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek, és tsúnya játékot űznek belőllünk vígyázatlan paraszt emberekből (7/464).
játék (15/1051), Játék (1/19, 1832, 2613, 15/12, 16/ 11), J.[áték] (6/cím), játékok (15/87), játékot (1/ 420, 1612, 2288, 13/474), játékát (1/1264), játékára (1/1212), játékával (9/463).
Ö: néma~, szomorú~, tűzi~, víg~.

játékhely fn (3)

A' Játékhely eggy Múlatóháznak a' kertjében gondoltatik (13/8).
Játékhely (5/3, 11/6).

játékos mn (2)

Játékos Kevélységgel (1/1216). Ha tsak mind Ánglusokká vagy Frantziákká nem változtatja elöbb a' játékos Természet (1/1874).
Ö: néma~.

játékszín fn (3)

A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját (1/21).
Játékszín (10/42), játék szin (1/3219).

játszadozik i (2)

Ez a' világ játtzadozik a' maga fiaival, 's azok is a' világgal (1/69). Házaspár képpen előre játszadozzunk (16/420).

játszadozván in (1)

Hallod, hogy maga a' Szellő játszadozván az Ágak között, szerentsés suhogása között, ha az ő szavát érted, magais azt mondja (5/423).

játszhat Ik: el~.

játszik i (23+8)

...'s nem fogod látni mint játtzanak édesdeden körűlötted apró Fiatskáid? (7/91) - Játtzál fiam, játztzál, társaság kedvéért, nem szégyen az (1/1179). Ha Nemes vér elevenitné Kegyelmedet, tehát úgy tudná, hogy én nem nyereség kedvéért játtzom (1/ 2231). Tapasztalatlan fiatalkák, kik játszatok az ő nyilaival, az ő tüzeivel, ti még nem tudjátok, miként bánik Ámor az ő jobbágyival (13/613). Talám játszani akar velem Likóris? (13/449) - S' az Ur is szokott játszani a' Lotterián? (16/233) - Te játszol igazán az én fájdalmammal (13/419). A' szerentse tsak játszik (15/111). A ki többet várna, menjen a' Londoni Theatrumb[a]. Ott már nem Deákok játszanak a' kik[ne]k tsak a' Tanulás fő tzéljok és foglalatosságok (16/1184).
Játzik (4/142), játszom (13/419), játszasz (13/348), Játtzott (1/556), játszottak (15/91), játtzani fog (1/ 1187), fog játtzani (1/1181). - játtzanánok (1/ 1170). - Játszál (13/689), játszék (16/41), játtzunk (1/1166, 1174), Játtzunk (1/1160, 1166), játtzúnk (1/1162). - játszani (13/417), játtzani (1/1178, 1185, 7/553, 9/627), jádszani (16/44).
Ik: ki~.

játszó mn/fn (7)

I. mn Itt voltam én fogva édes Fiaim, sok ollyan érdemes emberekkel... a' kiket a' világgal játszó Frantziák az emberiség pártfogása mellett, az emberiség ellen üldöznek es sanyargatnak (16/1089). Játszó személlyek (16/1). Igy tesz kárt az igaz Kegyesség szine alatt játtzó balgatag búzgóság! (1/ 2988)
Jádszó (15/1), Jádzó (1/1, 9/1).
II. fn Minden Compániába szerentsés játtzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot (1/1146).

játszódtat i (1)

Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk, és hogy éllyünk a' nyájasabb világ édes gyönyörüségeivel, játtzodtassuk annak szárnyain gyenge érzékenységeinket (1/948).

java l. jó II.

jázmin fn (1)

...vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját (13/146).

isz (5)

E' bizonyosan Hunniás, Boldog Isten! Hunniásba tizszeresen pakolni a' Tarókot! Jé! (1/2596) - TEMPEFŐI Meddig várakozhatna el az Ur? BETRIEGER Eggy nap' sem. TEMPEFÖI Eggy nap' sem. Őh jé! (1/1028)
(1/1508, 7/1215), Hjé (8/189).

Jean (fr) (1)

A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami a Vian Dotris (15/903).

jebuzeus fn (3)

Heródes keringette Jebuseussa te vóltál az a' kisértet (9/788).
Jebuzeus (15/225), Jebuseussát (9/802).

jég fn (5)

...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/23). Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre, és én jéggé váltam (7/1440).
jég (15/818). jeget (7/63), jéggé (7/1145).

jegenye fn (2)

...a' Jegenye szereti a' Jegenyét; a' Fenyő a' Fenyőt: a' Gyertyán a' Gyertyánért, a' Fűz a' Fűzért, és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/205).

jégesőöntő mn (1)

Kivált az a' másik az a Jég eső öntő Dömötör, a' kit most vive el innen Dorómó, mindjárt ördöngös verssel áll elő (1/3297).

jégverem fn (1)

Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe, hanem estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/327).

jegy fn (6)

Medórót soha sem látta, és a' pásztori köntös alatt meg sem esmérheti valami jegyről őtet (13/512). - ...ha annak a' szegény ártatlannak halálán síránkoztok, tsekély jegy ez olly nagy dologra (7/1479). Agenor a' Királyi Testőrzőktől kisértetvén és a' Zidoni Nemesektől, a'kik arany páltzákon hozzák a' Jegyeket és a Mondottak (12/269).
Jegyét (10/646), jegyeit (13/377), jegyekből (7/48).

jegyez i (2)

A' Királyi Asszony ezen Papirosonn a' te Halálodat jegyzette saját Kezével (10/689). Uram! a' Párizsi legujjabb álmos könyvek is azt mondják: a' matska paráznaságot jegyez (16/262).

jegygyűrűcske fn (1)

A kit adtam jegy gyürütskét tédd a kis ujjodba (16/ 832).

jegyzés fn (2)

Itt tovább nem lehetett olvasni a meg hóltnak Irását, mert holmi Jegyzésekre vólt írva (8/46). Jegyzések a' megnevezett Tőredékre (8/14).

jegyzőkönyv fn (2)

Ezeket irja fel a jedzö könyvbe (16/38).
Jedző Könyvbe (16/76).

jéh isz (4)

Jéh, ne felejtsd, hogy az én Hűségemnek tartozik a' te Szereteted eggy Jutalommal (10/918). Jeh, mérsékeld a' te Haragodat! (10/961)
Jéh (10/850, 869).

jel fn (17)

...és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak, és erőnek jelei (7/608). E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás, a' melly mintegy szemérem és harag jele vólt (7/414). Rollad rosszat mond Csizio Jeled vagy bak vagy Scorpio (16/983). St! (:jelt ád hogy félre menyen:) (2/1405). Bóldog ő, hogy olly nagy jelét adta a' szeretetnek (7/1625). - ...tartsatok tőle, hogy közönségessé ne váljon ez a' Hazában, 's meg esmértető jelévé ne legyen a' Magyarnak (1/ 2609).
jele (12/627, 16/700), Jeleid (6/28), Jeleket (5/349), jelét (11/81), Jelét (6/159), jeleit (10/671, 11/31, 12/ 358), jeléűl (1/1556), jeleül (12/501).

jelen hsz (6)

Azt akarom, hogy jelen légy az én Lakadalmamon (12/895).
jelen (1/358, 2/1372, 7/76, 10/62, 15/1035).

jelenés fn (199)

I. Jelenés (1/23). Harmadik Jelenés (15/954).

jelenik i (0+1)

A' Játékszín Allyáról kezdenek jelenni a' Dídó' Testörzői (10/42).
Ik: meg~.

jelenlét fn (10)

Leg kedvesebb nékem, édes Poétám, a' te jelenléted (1/64). Örülök az Úr jelenlétén (1/455).
jelenléted (1/198, 1987), jelenléte (1/1186, 15/839), jelenlétedbe (7/725), jelenlétén (15/74), jelenléteddel (1/1586), jelenlétével (7/1205).

jelenlevő mn (1)

...hallom hogy tetszett is minden jelenlevő Urak[na]k ez a' feltétel (15/95).

jelenség fn (2)

Mostan hogy igazat szóljak, nem mondom ki ítéletemet hogy vallyon Szilvia eggyűgyűtskeé, a'mint láttszik szavaiból, és tselekedeteiből: tegnap előtt láttam eggy jelenséget: a'melly engem a' felől kéttségbe hoz (7/684).
Jelenség (6/29).

jelent i (5)

...ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél, ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/972). Vigasztaló újságokat jelentek tenéked (7/856).
jelentek (1/3218); jelentem (7/224), jelenti (4/81).
Ik: be~, ki~, meg~.

jelenthet Ik: meg~.

jelentő Ö: jövendő~.

jelenvaló mn (3)

Óh mitsoda különös, szent kénszerítést talált fel ez az ostoba, hogy engemet az én ifjúságomra emlékeztet, az elmúlt jóra, 's a' jelen való unalmas állapotra (7/742).
jelen való (7/1633), jelenvalót (7/1229).

jeles mn (7)

Alázatosan köszönöm! az Ur mindég vidám jeles és udvariás, mi ketten megedgyezünk (16/310). És a' te jeles tetteid a'mi kínaink és könnyhullatásaink (7/564). - ...eszembe jut eggy jeles tsalárdság, a'mellyel én végre hajtanám az én kívánságomat (7/389). Köszöntő versek... az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére... irattattak (16/787).
jeles (10/1030, 14/81, 16/996).

jeö jeö isz (1)

(:Kanakúz a' Zsidóra ráüt egy furkós bottal:) ABRAHÁM Vejmir! Vej mir! jeö jeö! (15/255)

jer l. gyere

Jeruzsálem fn (2)

Ah per Deum immortalem! Jerusálem! Jerusálem! (16/1025)

Jesus Christus (lat) (1)

...annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt, quod in nomine Jesu Christi a' Laicis offertum est, hanem arra, a' mi a' Vallást közelebbről illeti (1/2890).

Jézus fn (7)

Ah Jesus! én itt hagyom ezt a' házat - a' világért sem mernék az éjtszaka itt hálni oh Jesus! (16/1022-3) - ...hogy a' Jésus Társasága, és Kegyes oskolákbeli a' Sz:[ent] Benedek és Sz:[ent] Domonkos Szerzeteinél többet ne emlitsek (1/3040).
Jézus (16/936), Jésus (9/237, 308, 16/1048).

mn/fn (242)

I. mn A ketsege igen hal (15/497). Be idők járnak, sok a' korpa virág (1/2441). Sarastro Vr ételt hoz (2/1380). Éhj tartsd, tartsd jobb időre a' te panaszidat (13/273). - ...jobb mérészen halni meg mint gyáván (7/770). Onnan Szerelem Országból a' főldről, ha kaphanék eggy kis Szerelem gyökeret (8/177). szerentsét kivánok az Ur[na]k (16/173). Az én szivem sok reménységgel van meghalmazva (12/38). Ah alázatos szolgája az Urnak, szerentsés napot kivánok (15/43). Ezek a e[mbe]rek elég heves indulattal érzik a mi öröműnket (9/827). Ez a' mi Urunk ember volna 8/209). - ...mert az a' szép nemnek pallérozására czélozó munka is arra jutott a' mire minden szándékok magyar országban (15/84). Jöjjön ma Nagy Uram, jöjjön hamar (1/2788). - ... igen barátom, hűségesen véghez viszi tettzésemet, bizom én hozzá (9/154). Istenem! ha most a' szegény Feleségem élne, h[ogy] venne részet a' mi örömünkb[e]. Óh Lélek! (9/826) - Fia[m] te benned a te szegény édes Atyádat, azt a Lelket, azt a' Nemes termeszetet csókolom (9/518). - ...mondta is az expeditor, hogy szómért és pénzemért éppen azokat tette ki a' Táblára (16/708). Ah Keress jobb Eszközt (6/126). Ismét a' l.[eg]jobb Magycus könyv van kezembe (9/666). Az ő annya is az Isten nyugossza meg! egy valóságos ki pallérozódott magyar Dáma volt... neki szive volt és szép elméje, kellemetes gustusa (15/556). Jo Kírály fogsz lenni, ha Pásztor leszel (12/512). Azh Isthen áhlgya megh az Uhrat, - jo apphetíthust kihvánok (15/318). Nekem most minden békét hagyjon allapotomba (2/1425). Majd szivvel látnak mára Pilátushoz vatsorára (16/894). - ...nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/ 642). Jobbnak is tartom ebből a füstös házból ki menni (1/633). Óh alatsony lelkű Betrieger! óh Serteperti a'ki eggy pénzzel se vagy jobb ő nála (1/ 3372). Mi azólta nem láttuk őtet, miólta te veled ez előtt darab idővel elment (7/1001). - ...örömmel és tsudálkozással állottam ott darabig (7/ 495). - ...én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/132). Mondom jo phinzért elmondom (15/708). az egy pint borra a' szegény legénynek (1/2416). tshokat hatyon az I[ste]n a' Milt[óságos] Ur[na]k (9/117). Ez a'keserű Beszéd nem illík a' te Szívedhez (10/ 613). - ...én azért most is jobb szeretnék ebáros lenni m[in]t kőnyv áros (1/1059). No, éppen jó, tsak légyszívvel (7/448).
II. fn ...de ha kedvesebben esik, és ízesebb a' rossz után a' jó: én nem kérem te tőlled, szerelem, ezt a' nagyobb bóldogságot (7/1635). Minden jokat (1/ 2551). Sok ezer jókkal, mint meg annyi Carbunkulusokkal körül koszoruzott jó napokat kivánok (16/ 733). - ...hát mi jób[a] fordult kénd? (9/82) - Hát mi jóval jár az Úr (1/1328). - De ki leli fel a' jót, ha azt nem keresi? (7/777) - Gondolj jobbat, o Dídó (10/182). - ...ez nem jónak a' jele (16/699). - ...semmi jóval sem teszik magokat a' nemes sziv elött érdemesekké (1/820). - ...nem is betsülte őtet az hazafiak java (1/327). Jól van; de még ezután lessz a' java: hallgassa meg (1/829). Gondolkozz, Barátom, itt áll eggy hived, a' ki kész minden fáradságát a' te Javadra fel áldozni (1/2109). Menjünk haza Uram, majd othon egy jót álmodjunk (15/ 882).
Ö: köz~.

jóakarat fn (1)

Drága Uram ugyan gyalazat volna az Tsikorgónak hasonló szép Görög szokkal nem rékompenirozni a' jókaratot (1/2336).

jóakaró mn (1)

Köszöntő versek... nékem joakaró Kedves Komám Uram[na]k (16/784).

jobb1 mn/fn (12)

I. mn Jobbkezed, sohase sajnálja a'mi hasznunkra igazgatni a' főldnek és Tengernek Országait (5/ 430). - ...imhol tenéked zálogúl az én jobb kezem (13/244).
jobb (2/1423, 7/1039, 1246, 13/290, 582).
II. fn Járbásnak nyulytsd ki a' te Királyi Jobbodat (10/854). 'S ha ki vét; a' Szeretet Téríti jobb felé (4/170).
jobb (12/680), jobbjával (5/384), jobbrol (12/689).

jobb2 l.

jobbágy fn (10)

...mert a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a' házból (15/299). Ah eszembe sem jut, hogy Amintás Király, és hogy én egy Jobbágya vagyok neki (12/461). Tapasztalatlan fiatalkák, kik játszatok az ő nyilaival, az ő tüzeivel, ti még nem tudjátok, miként bánik Ámor az ő jobbágyival (13/614).
jobbágy (10/583), jobbágyok (1/1823), Jobbágyok (12/1029), Jobbágytol (12/270, 912), jobbágynak (10/239), Jobbágyidnak (12/554).

jobban hsz (39)

Vagy ha magad jobban el végezheted; addig szivesen fel váltalak a' tömlötzben (1/2110). Azt én mind tudtam, talám jobbanis, mint a' Gvárdián Úr (1/ 2929). - ...azután jobban meg értetem veled az én érzésimet (13/307). - ...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/976). Én őtet az úton eleget nevettem, 's ő engem még jobban nevetett (1/561). - ...és kedvetlen 's terhes vólt előttem az én kellemem, mennél jobban tetszett az másnak (7/132). Én az Urat mindég szerettem azt nem tagadhatja, szeretem még most is ah! jobban szeretem mindeneknél (16/547). Ezt leg jobban sürgette Báró Serteperti (1/3366).
jobban (2/1394, 1396, 7/704, 705, 779, 1197, 1392, 8/147, 13/246, 425, 426, 15/24, 616, 16/152, 561, 657), Jobban (1/173), jobbann (1/2674, 6/131, 10/ 581), jobb[an] (5/75, 16/761), jóbban (12/650), legjobban (4/32, 8/72, 13/103, 16/348), leg jobban (1/ 2864), leg'jobban (1/2982), l.[eg]jobban (1/2869).

jobbít i (0+1)

'S te vagy az a'ki mérészled a' Királyokat jobbitani? (12/646)

jóféle mn (1)

A' mind jól van - de vané most az Asszonynál valami jó féle Thea? (16/146)

jófiú fn (1)

Tán biz azt gondolja Ked, jó fiú, hogy majd meg ijeszt Kend (1/3236).

jóformán hsz (1)

Igy emlegeti ö szűntelen Lonisát, meg megegy valamit, de a' [me]lyet magam sem tudok jóformán (9/370).

jóízű fn (1)

Igy, igen már én majd halgatok, ha mindég illy izűeket haraphatok (2/1381).

jójtszakát l. éjszaka

jókedv fn (3)

De igy huzzátok ám, most jó kedvemböl még egyszer elmondom (15/1011).
jó kedve (16/50), jó kedvnél (15/1031).

jókor hsz (4)

Orlandó, óh melly hijjába kerestelek mind ez ideig, be' jókor érkezel! (13/259)
jókor (1/2538, 2/1444, 9/172).

jól hsz (59)

Az orák folyton folynak: 's kevesen tudnak jól élni velek (1/70). Ne félly, kedves Poétám, az ő jól tenni szerető szive szerentsédre léssz tenéked (1/1647). Igen nehéz a' tűdeje 'S nem jól jár a' lélekzete (14/ 153). Mindjárt meg látom ha ollyan jól forgatja é a' Csaplár is magát (2/1382). Ah igen is, jól értelek benneteket, azok a' vérengző mennykövek, azok a' szerentsétlen Üstökösök, az ég' haragjának kegyetlen hírmondói (13/737). Tudom, miért futsz tőlem eggyügyű Leányka, jól tudom (5/69). A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány (1/3314). Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2410). Jól van jól van jól van [me]g felelve (14/63). Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő7 (9/259).
jól (1/86, 144, 601, 886, 935, 1233, 1327, 1383, 1557, 1649, 1809, 2227, 2252, 2812, 2835, 2856, 2887, 6/125, 7/264, 523, 603, 760, 847, 1109, 1244, 8/200, 12/375, 676, 13/209, 14/41, 15/879, 16/145, 633, 634), Jól (1/829, 1175, 2154, 2732, 7/746), jol (1/2177, 12/929, 15/1008, 1009), Jol (1/665, 4/7, 16/ 1053).

Jólé fn (1)

Imhol maga az Erimántus' félelme Kantusba őltözve az ő Jóléje' oldalánál (6/73).

jólelkű mn (3)

...ez a' jó lelkü ur is halva fekszik (16/961).
jó lelkű (1/3258), jó lelkü (15/259).

jólesik i (4)

...enye kis Asszony be jól esett, a kis kőrmöm is átal járta (1/718). Tirzisnek is jól esik az én gyalázatomat ekként meg újítani? (13/441)
jól esett (1/2796), jol esett (1/664).

jóllakik i (4+1)

Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik (15/774). Ah szegény fejem, mert jól lakott már a' szerelem az én sírásommal, és tsupán tsak véremet szomjúhozza nékem (7/292).
jól lakik (8/242). - Jollakjunk (16/1177). - jól lakni (7/700).

jóllehet ksz (5)

...de kérlek, add méllyebben tudtomra a' te terhes állapotodat, és szerelmedet: mert jóllehet sok ízbe megvallottad nékem, hogy szeretsz, mindazáltal elhallgattad előttem szerelmed' tárgyát (7/313).
jóllehet (7/399, 513, 1487, 1580).

jóltart i (2)

De az ember kapja eggy kis rigmust elmond A' pedig az illyen embernek tsak kis gond Jól tartják 's eggyszersmind eggy két garast vetnek (1/2415).
jol tartya (1/744).

jóltevő mn/fn (24)

I. mn Az én Atyám Mindjárt le teszi azt, ő Nemes és jól tévő ember (1/1621). - ... h[ogy] el vehesse[m] azt a boldogságot a' te jól tévő kezeidből (9/546). De mitsoda jóltévő tsillagzat tündöklik én reám az éj' borzasztó homályjába? (13/749)
joltevő (12/779), jóltévő (1/107, 2865, 7/490, 10/ 350, 1027, 13/44, 241, 518), jól tevő (12/139), jól tévő (1/956, 995, 1492, 1980, 9/474, 771, 12/947).
II. fn Én téged mint győzőtt tisztellek, mint Herost betsűllek, szeretlek mint jol tevőt; imádlak mint Istent (12/959). Álom és Reménység! két jóltévője a nyomorúlttnak! hibázom, ez a' kettő eggy (1/3141).
Jol tévőm (12/907), Jol tevőm' (12/502).

jóság fn (3)

A' melly sziv minden jóságot magába zártt, söt a' melly maga a' jóság, 's onnan súgározik más szivekre (1/3094-5).
Joságod (12/887).

jószág fn (18)

TISZTES ...Hát az a' borju le van é már vágva... POFÓK Le vagyon Te[kin]t[e]tes Uram... ugyan gyenge jószág ugy szólván (15/325). Akkor a' Báróval minket el küldött az Úr házához, hogy az Úrnak minden jószágát és irásait hánjuk fel, és a' mi ollyas van hozzuk el (1/3357). Nékem tsak azt mondtták, hogy gyanús jószágokat és Leveleket keresnek nálam (1/3286). Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek (1/2002-3). Gyönyörű munka, meg érdemli hogy minden nemes szivű ember megtanúlja eleitől fogva végig, én ugyan részemről nem adnám fele jószágomért (1/282).
jószág (1/3157, 15/195, 16/385), jószágom (16/867), jószága (1/3360, 9/63), Joszága (15/54), jószágát (15/38, 192), Joszágidat (12/63), jószágomból (1/ 1785), jószágáért (15/207).

jószívű mn (9)

Felette Nagyonn jószivű máshoz (10/310). Kend jó Ifju! a' ki egyetlen egy Barátja v[ol]t az én Fiamnak, légyen nékem is jó szivű emberem mind hóltig (9/ 834).
jószivü (13/191), jó szívű (10/639, 768, 12/52), szivű (1/1525), jó szivü (16/394, 1108).

jószívűség fn (5)

Rántsd ki azt a' Kardot, vágd le a' te Hívedet jószivűség Dídó eránt kegytelennek lenni (10/843). Köszönöm a Kend jószivűségét, az én Barátom magára vállalta már azt (1/2160).
Jószívűséget (10/698), jó szivűségteknek (2/1372), jószívűséggel (7/500).

jótétel fn (2)

Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére, 's a Nagyságod jó tételének és kegyes szivének meg hálálására (1/1564).
jó tételeiből (1/2055).

jótétemény fn (3)

Hidje el, az én Nemes szivem örűl a jótétemények[ne]k, 's gyönyörködik az ügye fogyottak védelmében (1/1549). Egyedűl tsak annak a' Sírásnak jótéteménye az, a'mit te Kíntsem botsátassz Szemeidből (5/406).
jótéteményének (7/829).

journal (fr) (1)

...az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet, a' mellynek illyen Frantzia tzimje vólt: Journal des Sczavans (1/558).

jóváhagyás fn (1)

Megy a' mi ohajtott Párosodásunknak jóvá hagyásáért, reménykedni az Atyámnál (12/55).

józan mn (4)

...sok józan életü, józan erköltsü emberekkel szenvedtem én edgyütt (16/1088). - ...a' Méla Tempefői a' mint őtet méltóztatik nevezni, sokkal józanabb[an] gondolkodik a Világiakról, és az Erköltsi ekről mint a Nagysád Német könyvének irója (1/ 433).
jozan (1/1574).

József fn (7)

Söt ebből a' különbenn durva Szerzetböl is tudnék még Hazánkba valókat is emliteni, a' kikhez ha hasonlókból állott vólna ez a' Szerzet, a' Bőlts Jósef nem vette vólna el annyi Klastromait (1/3044). FIRKÁSZ Ennek Secretariussa Mikolai Jósef (15/6).
József (1/346), Jó'sef (1/2966), Jósef (15/11, 16/7), Jós.[ef] (16/3).

jön i (105+5)

...és az én lovamón ebbe a' házba jött (13/576). Imhol jön hozzánk Orlándó (13/389). - ...a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1246). Disznó terem a' lelkébe az ördögének, egytől [me]g n[em] ijjedek kettő pedig restell értem jönni (9/191). Te a' magadéba várakozz én reám, míg hozzád jövök (7/277). A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/194). Nemes ember házára jönni fegyverrel? (1/2782) - Jöjjön ma Nagy Jó Uram, jöjjön hamar (1/2788). 'S A' kut Főre, a' Rétre, az Erdőre Fog az én Kintsem vélem jőnni (12/86). Ő nékem nyomomba jön (7/39). Már a' Járbás' óltalmazására a' Mórok Serege ezen Kőfalakhoz jött (10/903). Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat... és mikor te hozzád jönnék azon a' rejtek úton... Tigrínó az én hüséges kutyám... hírtelen tsak meg áll (13/131). - ...nékem bizonyosan jön onnan hazúl levelem és pénzem is (1/1514). Akárhol nézem magamat, de jön a' Halál és a' Rettegés Szemembe (10/990). - ...mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé (7/493). Azomba jőn a főldből egy nagy pohár veres borral teli (2/1525). E' gyönyörű szép munka. Nyelvünk ditsekedhetik, vele bár jönne a' többie is, de ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit (1/2143). Óh jól esmérem. A' ki Lipsiába vólt Typographus, 's onnan szer felett való kinttsel jött ide Pestre műhelyével? (1/87) - Az Enéás' Társai jőnek Segítségére néki (10/ 883). A' hol az Erő nem ér, jöjjön a' Fortély (10/ 380).
(4/106, 5/575, 12/480), (9/39), jön (1/262, 387, 2176, 2177, 2294, 2787, 2844, 3244, 4/101, 5/244, 6/43, 7/1011, 1536, 9/164, 384, 578, 714, 12/580, 13/110, 214, 247, 403, 674, 16/46, 113, 117, 298, 888, 892, 920), jőn (2/1423, 1436, 6/41, 12/748), Jön (9/294, 5/532), Jőn (12/760), jönn (16/47), jövök (1/1625), jössz (5/59, 7/897, 11/67), jőnek (10/880), jönnek (9/690, 712), jöve (15/852), jöttem (1/2049, 10/158, 804), jőttem (12/606, 16/1129), jötthem (15/221), jöttél (1/2818, 6/93, 10/131), jött (1/2793, 3167, 7/1149, 10/756, 16/714, 917), jött (12/44). - jönnél (5/363), jönnének (7/1431), jöttél vólna (10/ 634). - jöjjön (1/1852, 2716, 3232, 6/44, 10/147, 601), Jöjjön (1/1891, 2720, 3223, 3227, 10/881), jöjjőn (12/399), Jöjjőn (1/3226), jöjjetek (5/412), jöjjenek (10/177), Jöjjenek (1/1855). - jönni (1/ 2739, 3170, 7/1401, 16/676).
Ik: be~, el~, elől~, fel~, haza~, hozzá~, ide~, ki~, le~, meg~, oda~, össze~, rá~, vissza~.

jöhet i (2)

...azt kellene éppen érettem véghez vinned, hogy én az Asszonynál nagyobb Gratiab[a] jöhetnék mint az a' Kótyomfitty Lipittlotty (16/347). Mere vagy a' Jésus áldjon [me]g, jöhetts már (9/309).
Ik: be~, el~, ki~.

jöszte msz/i (23)

I. msz Jöszte: de hát Galatéa nélkül jönnél te én velem? (5/363) - Boriskám jöszte jöszte valamit mondok (16/336).
jöszte (9/228, 13/751, 752), Jöszte (5/204, 13/16, 16/331), Jőszte (12/263).
II. i Barátom jösszte e'Karok közé (10/715). Jöszte, jöszte vissza, szeress ismét engemet, 's meg botsátok tenéked (13/753). Éhj jöszte tsak óh Galatéa, jöszte tsak 's figyelmezz rá (5/128). Te vagy Samu gyöszte tsak gyöszte hát egyebet vettél é? (16/844)
jöszte (12/305, 13/334, 15/180), Jöszte (10/642, 13/ 11, 334).

jötte fn (1)

Én azért ez édes mesterséget meg nem vetem: most is, hogy a' te hozzám jöttedből kettös örömet vettem, abba valék foglalatos (1/161).

jöttment mn (1)

Most pedig az ollyan jött mentt emberekre szorgalmatos vigyázásnak kell lenni illyen Frantzia világbann (1/3349).

jövel i (1)

Jövel be tsak te szép Tubú (4/51).

jövén Ö: ki~.

jövendő mn/fn (6)

I. mn ...nem akarjáé jövendő sorsát hallani? (16/ 739)
jövendő (11/16), jövendőt (7/1229).
II. fn Nemes szívű Pásztor, a' te kedves társaságodért, a' te szíves gazdálkodásodért, és a' te hüségedért méltó jutalmat fogsz tőlem venni jövendőben (13/71).
jövendőt (13/104), jövendőb[e] (16/1213).

jövendőjelentő fn (1)

Nem nem: haljuk meg: és a' hitetlen Enéásnak legyen az én Fátumomba eggy halálos jövendő jelentője az ő Útjának (10/1000).

jövendöl i (4)

Megy a' mi ohajtott Párosodásunknak jóvá hagyásáért, reménykedni az Atyámnál; 's meg is nyeri azt, az én szivem azt jővendőli nékem (12/56).
jövendől (7/1090, 1162), jövendőlt (7/452).
Ik: meg~.

jövendölés fn (1)

Így szóllott ő; és én ezzel a tsalfa jövendőléssel a'Városba mentem (7/489).

jövési Ö: össze~.

jövetel Ö: be~, el~.

jövevény fn (1)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik... a' ki miatt e' gyalázatos fövényre eggy okos jövevény se száll ki soha (5/123).

jövő mn (2)

Még most itten láthat az Úr Koppóházy Uram, de tsak a' jövő órába is a' tömlötz fenekén találna (1/ 1742).
jövő (13/504).
Ö: be~.

juh fn (4)

Spanyol Juhot, Khinai disznót... szerzek udvaromba (15/508). Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket, hogy ti, nem az én juhaim közzül valók vagytok (1/2917).
Juhok (15/373), Juhoktól (7/171).

juhádzik Ik: meg~.

juhocska fn (1)

Ellenségének tartod tehát a' Kost a' Juhotskának? a' Bikát az Üszőnek? (7/186)

juj isz (2)

Júj bizon tán a Kolompár Nánival mulatott a' Lázár hogy olyan jó kedve van (16/49).
juj (16/116).

Jupiter fn (8)

Magam láttam, hogy a' Tsillagok közűl a' tágas kerekekenn leszállott a' Jupiter' Madara (5/357).
Jupiter (1/2322, 2349, 8/111), Jupiter' (10/473), Jupiternek (1/2354), Jupiteremnek (7/827), Jupiterrel (7/19).

jurisprudentia l. iurisprudentia

juss fn (9)

Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat (1/ 2682). Hát mitsoda Jussod van néked ő rajta? (12/994)
jus (1/2665, 10/316), jussok (16/1073), jussod (10/ 314), jussa (1/1104), Jussa (1/585), iussokat (1/ 930).

Justinus fn (1)

A' Történetet lásd Curtius 4. K.[önyv] 3. R.[ész] és Justinus 2. K.[önyv] 10. R.[ész] (12/11).

Justizrat (ném) (1)

...ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/511).

jut i (16+1)

...belső esmerettségébe jutottam eggy minden Szűzeknél szebb és kedvesebb szűzetskének (7/338). Már tsak nem éhel halásra jutottam közöttök (1/ 2039). - ...óh boldog az a' föld, a' mellynek e' jutott (1/998). - ...eszembe jut eggy jeles tsalárdság (7/ 389). Ugyan Sajó, Sajó! hogy jut eszedbe? (8/215)
jut (1/1247, 7/268, 760, 12/243, 460), jutott (1/2600, 3345, 15/84), jutottunk (9/137). - jusson (12/886), Jusson (1/496). - jutni (7/1545).

jutalmas mn (1)

Még is bizhat benne az Úr, hogy udvarlása nem tsak kedves hanem jutalmas is lessz (1/1344).

jutalmaz Ik: meg~.

jutalmaztat Ik: meg~.

jutalmaztathat i (1)

Kedvesebbel nem jutalmaztathatna Nagyságod (1/ 595).

jutalom fn (34)

No kendnek Abr.[aham] [me]g lesz a' jutalma (9/684). És ez a' Királyság? 's illy Boldogul élnek a' Bársony, és az Arany kőzőtt? Nyomorult Ruha! Jutalom vagyé, vagy Bűntetés? (12/757) - Az igaz, az a' Déák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/478). Tenéked szolgálni elég jutalom (13/72). Ha valaha ismét vissza tér Angélika az ő hazájába, nagyobb jutalmát fogod akkor venni a' te hűségednek (13/531). Az é[n] jutalmamul kérem a' Te Ditsősségedet (12/508).
Jutalom (10/488), Jutalmad (10/572, 920), jutalma (2/1372, 5/45, 259, 7/1069, 1120, 10/521, 13/44, 16/393), Jutalma (12/637, 960), jutalmat (13/71), Jutalmat (10/125, 566, 587, 907), jutalmakat (7/ 820), jutalmadat (16/636), Jutalmát (5/461, 10/ 586), jutalommal (7/1542), Jutalommal (10/919), jutalmul (10/517), jutalmúl (7/253, 10/207), jutalmáúl (7/373).

jutás fn (1)

...mert jutás szerént nékem engedtetett, nem néki, a' mindenható Fáklya, és az arany Ív (7/33).

juthat Ik: el~.

juttat i (2)

Jó hogy eszembe juttatád háládatlanságomat (1/ 3101).
juttattak (1/2316).