Csokonai színművei szókincsének gyakorisági szótára.

A leggyakoribb 1042 szó felsorolása

Sorszám Szó Szófaj Előfordulás száma

1. a4 ne 5015

2. az2 ne 2753

3. és ksz 1648

4. nem2 hsz/fn 1438

5. én nm 1365

6. az1 nm 1207

7. hogy2 ksz 1090

8. van i 1061

9. is ksz/hsz 878

10. úr fn 831

11. te nm 756

12. ő nm 741

13. s ksz 688

14. ha1 hsz/ksz 587

15. egy2 ne 579

16. de2 ksz 564

17. maga1 nm/hsz 517

18. ez nm/ne 514

19. neki hsz 505

20. csak hsz/ksz 457

21. már hsz 418

22. mi2 nm 374

23. Tempefői fn 371

24. lesz i 353

25. tud i 350

26. most hsz 326

27. szív2 fn 310

28. aki nm 307

29. nagy mn/hsz/ fn 298

30. óh ~ oh isz 296

31-2. ember fn 278

fog2 si 278

33-4. engem ~ engemet nm 271

még hsz 271

35. hát2 hsz/ksz/msz 265

36. ne1 hsz 263

37. mint2 ksz 261

38. szép mn/fn 251

39. isten fn 250

40. mond i 248

41. lát i 246

42-3. Amintás fn 242

jó mn/fn 242

44. mely nm 240

45. kell i 236

46. minden nm 232

47. amely nm 221

48. vagy ksz 215

49. ah isz 211

50. édes mn/fn 204

51-2. jelenés fn 199

mert ksz 199

53. egy1 szn/nm 198

54. úgy hsz/ msz 196

55. sem ksz/hsz 195

56. akar i 193

57-8. megy i 175

szerelem fn 175

59. olyan nm 174

60. kedves mn/fn 172

61. itt hsz 170

62. ki1 nm 169

63. vele ~ véle hsz 165

64. Agenor fn 163

65. mikor nm/ksz 162

66. -é ~ -e hsz 157

67. kend nm 155

68. no msz 154

69. lélek fn 153

70-2. ád i 150

elmegy i 150

Enéás fn 150

73. más nm 149

74-5. pedig ksz 148

sok szn 148

76. oly nm 147

77. Tirzis fn 139

78. magyar fn/mn 137

79-80. ami1 nm 135

Rozália fn 135

81-2. hanem ksz/fn 133

kíván i 133

83. szeret i 132

84-5. akkor hsz 130

tesz i 130

86-7. hall i 129

talán hsz 129

88. ég2 fn 128

89-91. Eliza fn 128

lehet i 128

volna si 128

92. semmi nm/fn 124

93. annak nm 123

94-5. Betrieger fn 121

való in/fn 121

96. Járbás fn 120

97. így hsz/ksz 119

98. gróf fn 118

99-101. majd1 hsz 117

mi1 nm 117

nemes mn/fn 117

102-3. kéz fn 115

téged nm 115

104. Dídó fn 114

105. szem fn 109

106-7. dolog fn 106

világ fn 106

108. idő fn 105

109. jön i 105

110-1. élet fn 104

Sándor fn 104

112-3. Ábrahám fn 103

között ~ közt nu 103

114-5. e2 nm 102

nap fn 102

116. micsoda nm 100

117-9. éppen hsz 95

igaz mn/fn 95

tart i 95

120-1. hogy1 hsz 94

mind1 nm/hsz 94

122. ily nm 93

123-6. hajdú fn 92

legyen i/si 92

Malhoreneux fn 92

nincs i 92

127-8. király fn 91

miért hsz 91

129-30. él1 i 90

tőle hsz 90

131-2. báró fn 89

Tamiris fn 89

133-7. beszél i 88

Dafne (Dafné) fn 88

hozzá hsz 88

jaj isz/fn 88

Múzsai ~ Músai ~ Mú'sai fn 88

138-9. asszony fn 87

halál fn 87

140-4. bizony hsz 86

gondol i 86

ott hsz 86

szegény mn/fn 86

szerencse fn 86

145-8. kér i 85

barát1 fn 84

Fegyverneki fn 84

hol hsz/ksz 84

149-50. rá ~ reá hsz 83

Szilvia fn 83

151-3. kisasszony fn 82

másik nm 82

több szn 82

154-6. Likóris fn 81

mindjárt hsz 81

ugyan hsz/ksz/msz 81

157-8. aztán hsz 80

talál i 80

159-61. egyedül hsz 78

Lipittlotty fn 78

Szeléne fn 78

162. mindig ~ mindég hsz 77

163. pénz fn 76

164-7. ám hsz 75

atya fn 75

kegyetlen mn/fn 75

szó fn 75

168-9. mégis ksz/hsz/msz 74

ördög fn 74

170-1. azért nm/hsz/ksz 73

Galatéa fn 73

172-3. Éva fn 72

valami nm 72

174-6. igen1 hsz 71

nélkül hsz 71

se2 ksz/hsz 71

177. kis mn 70

178-80. arany fn 69

meghal i 69

poéta fn 69

181. azután hsz 68

182-5. Angélika fn 67

könyv fn 67

tetszik i 67

vesz i 67

186-90. csinál i 66

Firkász fn 66

Ozmidás fn 66

Serteperti fn 66

Tamadi fn 66

191. első szn 65

192-4. Aráspesz fn 64

Lehelfi fn 64

Medóró fn 64

195-9. amint hsz 63

Karnyóné fn 63

két szn 63

Lázár fn 63

tehát ksz/hsz 63

200-1. boldog mn/fn 62

Tipptopp fn 62

202-5. Ámor fn 61

egyik nm 61

hallgat i 61

Tisztes fn 61

206-9. munka fn 60

nagyság fn 60

név fn 60

szól i 60

210-7. bolond mn/fn 59

egyéb nm 59

hoz i 59

jár i 59

jól hsz 59

leány fn 59

megmond i 59

szerető in/mn/ fn 59

218-24. egész mn/hsz 58

érez i 58

lenni in 58

míg hsz/ksz 58

német mn/fn 58

ti nm 58

Tökkolopi fn 58

225-7. Glautze fn 57

nagyon hsz 57

Samu fn 57

228-9. benne hsz 56

ilyen nm 56

230-2. ész fn 55

levél2 fn 55

óra fn 55

233-6. elég2 mn/fn/ hsz 54

haza1 fn 54

indulat fn 54

pásztor fn 54

237-40. alatt nu 53

ház fn 53

néz i 53

szerelmes mn/fn 53

241-7. erdő fn 52

hív2 mn/fn 52

kincs fn 52

Orlándó fn 52

öröm fn 52

előtt nu 50

tőz fn 50

248-54. föld fn 49

Gái ~ Gai fn 49

harmadik szn 49

Iroványi fn 49

mint1 hsz 49

szent mn/fn 49

többé hsz 49

255-8. arra nm/hsz 48

fiú fn 48

harag fn 48

második szn 48

259-64. Antal fn 47

meg hsz/ksz/ ik 47

Pofók fn 47

tenéked hsz 47

vers fn 47

virtus fn 47

265-9. a3 nm 46

annyi nm 46

hisz1 i 46

Porházi fn 46

új mn/fn 46

270-4. egyszer szn/hsz 45

inkább hsz 45

kevés szn 45

ország fn 45

út fn 45

275-80. ért i 44

esmér i 44

fut i 44

rajta hsz/ msz 44

Szászlaki fn 44

vár1 i 44

281-8. áll1 i 43

ebbe nm 43

ennek nm 43

hágy i 43

hely fn 43

keres i 43

ok fn 43

szerént ~ szerint nu 43

289-91. Átzis fn 42

francia fn/mn 42

Tamino fn 42

292-8. abba nm 41

Conrad fn 41

látszik i 41

milyen nm 41

Petronella fn 41

tekintetes mn 41

után nu 41

299-306. azzal nm/hsz 40

hab fn 40

megenged i 40

méltó mn 40

mintha ksz 40

nimfa fn 40

sohasem hsz 40

szeretet fn 40

307-18. be2 ~ beh hsz 39

ezen nm 39

fél1 i 39

hová ~ hova hsz 39

jobban hsz 39

kegyelmed nm 39

kín fn 39

kívánság fn 39

meglát i 39

nála hsz 39

sajnál i 39

visz i 39

319-24. elhágy i 38

fej fn 38

kar2 fn 38

kellemetes mn 38

láb fn 38

ma1 hsz/fn 38

325-31. együtt hsz/nu 37

előtte hsz 37

mutat i 37

nagyságos mn 37

olvas i 37

víg mn 37

vitéz mn/fn 37

332-8. dicsőség fn 36

eddig nm/hsz 36

hadd hsz 36

kedv fn 36

legalább hsz 36

nemzet fn 36

orca fn 36

339-52. addig hsz 35

állapot fn 35

Boris fn 35

egészen hsz 35

fegyver fn 35

ír i 35

Kardos fn 35

marad i 35

mind2 ksz 35

okos mn/fn 35

szerencsés mn 35

tekintet fn 35

természet fn 35

zsidó mn/fn 35

353-61. elme fn 34

erő fn 34

esik i 34

felvonás fn 34

hiszen ~ hiszem ksz/hsz 34

jutalom fn 34

kettő szn 34

követ1 i 34

tudomány fn 34

362-75. ahol1 hsz 33

ajándék fn 33

elvesz i 33

érette ~ érte hsz 33

igenis msz/hsz 33

királyi mn 33

közül nu 33

mesterség fn 33

negyedik szn 33

nyomorult mn/fn 33

szokik i 33

Szuszmir fn 33

törvény fn 33

vég fn 33

376-95. boldogtalan mn 32

ellen nu 32

enged i 32

Fenekes fn 32

gyönyörű mn 32

háládatlan mn/fn 32

hiába hsz 32

kard fn 32

krajcár fn 32

lévén in 32

méltóságos mn 32

minthogy ksz 32

part fn 32

saját nm 32

soha hsz 32

személy fn 32

távol hsz 32

tenger fn 32

tiszta mn 32

tisztelet fn 32

396-406. beszéd fn 31

biz hsz 31

észrevesz i 31

fél2 fn/mn/ hsz/szn 31

köszön i 31

mellett nu 31

mivel nm/ksz 31

rész fn 31

száj fn 31

szolga fn 31

víz fn 31

407-25. ábrázat fn 30

Achilles fn 30

anya fn 30

belőle hsz 30

Csikorgó fn 30

ej ~ éj isz 30

felé nu/hsz 30

gondolat fn 30

imhol hsz/msz 30

kevély mn/fn 30

méltóztatik i 30

mód fn 30

múzsa fn 30

ők nm 30

öreg mn/fn 30

szabad mn 30

szerencsétlen mn/fn 30

tanács fn 30

tudós mn/fn 30

426-40. elvisz i 29

ezer szn 29

hitetlen mn 29

kebel fn 29

magában hsz 29

megáll i 29

megmutat i 29

megöl i 29

mell fn 29

mondani in 29

Pamina fn 29

pokol fn 29

setét mn/fn 29

társ fn 29

tovább hsz 29

441-58. alázatos mn 28

által nu 28

baj fn 28

becsület fn 28

esmeretlen mn/fn/ hsz 28

haj1 fn 28

Kanakuz fn 28

kap i 28

kár fn 28

kívül hsz/nu 28

Kuruzs fn 28

megvét i 28

oda hsz 28

szempillantás fn 28

tenni in 28

vad mn/fn 28

valóban hsz 28

vér2 fn 28

459-68. annyira hsz 27

elhisz i 27

félelem fn 27

hegy1 fn 27

kezd i 27

kutya fn/mn 27

menni in 27

pro (lat) 27

róla hsz 27

ruha fn 27

469-83. árnyék fn 26

Diana fn 26

ejnye isz 26

eredj i 26

esztendő fn 26

felel i 26

forrás fn 26

gond fn 26

haszontalan mn/hsz 26

ide hsz 26

mester fn 26

rossz mn/fn 26

sőt ksz 26

utolsó mn/fn 26

valósággal hsz 26

484-504. amilyen nm 25

asszonyanya fn 25

azonban ksz 25

erre nm/hsz 25

fájdalom fn 25

fogva1 nu 25

hasonló mn/fn 25

kar1 fn 25

kijön i 25

kimegy i 25

királyfi fn 25

közé hsz/nu 25

küld i 25

legény fn 25

miatt nu 25

nyelv fn 25

ötödik szn/fn 25

forrás fn 26

gond fn 26

haszontalan mn/hsz 26

ide hsz 26

mester fn 26

rossz mn/fn 26

sőt ksz 26

utolsó mn/fn 26

valósággal hsz 26

484-504. amilyen nm 25

asszonyanya fn 25

azonban ksz 25

erre nm/hsz 25

fájdalom fn 25

fogva1 nu 25

hasonló mn/fn 25

kar1 fn 25

kijön i 25

kimegy i 25

királyfi fn 25

közé hsz/nu 25

küld i 25

legény fn 25

miatt nu 25

nyelv fn 25

ötödik szn/fn 25

Polifém fn 25

reménység fn 25

szépség fn 25

veszedelem fn 25

505-26. ama nm 24

bölcs mn/fn 24

csakugyan hsz 24

elébb hsz 24

ellenség fn 24

enyim nm 24

érdem fn 24

gyenge mn 24

haszon fn 24

jóltevő mn/fn 24

kép fn 24

kerül i 24

mér1 i 24

mulatság fn 24

nevez i 24

óhajt i 24

Papageno fn 24

példa fn 24

sírás fn 24

szoba fn 24

történet fn 24

ül i 24

527-44. alacsony mn 23

bár ksz/hsz 23

bor fn 23

csillag fn 23

eb fn 23

ér1 i 23

fia fn 23

hír fn 23

játszik i 23

jöszte msz/i 23

kontó fn 23

nóta fn 23

nyíl fn 23

sóhajtás fn 23

szívű mn 23

úgyszólván hsz 23

Ulisszes fn 23

valaha hsz 23

545-65. ajtó fn 22

ártatlan mn/fn 22

békesség fn 22

boldogság fn 22

énnekem ~ énnékem hsz 22

érdemel i 22

ezzel nm/hsz 22

forint fn 22

gonosz mn/fn 22

gyermek fn 22

hang fn 22

három szn 22

ismét hsz 22

megérdemel i 22

mennyi nm 22

NB. = nota bene (lat) 22

örül i 22

papiros fn 22

szégyen fn 22

tessék i/msz 22

város fn 22

566-96. ajánl i 21

álom fn 21

ár1 fn 21

egymás nm 21

elmond i 21

ének fn 21

gyönyörűség fn 21

harminc szn 21

hatalom fn 21

hívség fn 21

keserves mn/fn 21

kész mn 21

kő fn 21

lassan hsz 21

leül i 21

majd2 hsz 21

megtart i 21

melyik nm 21

nevet i 21

nézve nu 21

numero fn 21

nyér i 21

parancsol i 21

portéka fn 21

reményl i 21

seb fn 21

senki nm 21

szám fn 21

tömlöc fn 21

udvar fn 21

ugye ~ ugyé msz/hsz 21

597-622. ajak fn 20

alig hsz 20

attól nm 20

cselekedik i 20

drága mn 20

elébe hsz/nu 20

fa fn 20

férj fn 20

gyötrelem fn 20

hatodik szn 20

játék fn 20

kert fn 20

királyné fn 20

Koppóházy fn 20

különben hsz 20

lakik1 i 20

méreg fn 20

módi fn 20

páter fn 20

régi mn/fn 20

siet i 20

sóhajt i 20

utána hsz/nu 20

várakozik i 20

vén mn 20

vezet i 20

623-42. bemegy i 19

bír i 19

derék2 mn 19

dühösség fn 19

élni in 19

ennyi nm 19

eszik i 19

felséges mn 19

fény fn 19

gavallér fn 19

hahaha isz 19

hív1 i 19

holmi nm/fn 19

ifjú mn/fn 19

inas fn 19

látni in 19

négy szn 19

száz szn 19

virág fn 19

visszajön i 19

643-65. Árkás fn 18

arról nm 18

bán i 18

Elpínus fn 18

éntőlem hsz 18

érzékeny mn 18

fő fn/mn 18

görög mn/fn 18

hetedik szn 18

hűség fn 18

ímé msz 18

jószág fn 18

kísértet2 fn 18

komor mn 18

körül hsz/nu 18

Köteles fn 18

láttatik i 18

Magyarország fn 18

megtud i 18

nyáj fn 18

pipa fn 18

szél1 fn 18

Titirus fn 18

666-708. asztal fn 17

bálvány fn 17

béke fn 17

Boriska fn 17

bőr fn 17

csendes mn 17

dáma fn 17

dominus (lat) 17

egynéhány nm 17

eljön i 17

elmenni in 17

elveszt i 17

érzés fn 17

exemplár fn 17

fejér mn/fn 17

hadnagy fn 17

hogyan hsz 17

igazság fn 17

ihol hsz 17

itten hsz 17

jel fn 17

köpönyegű ~ köpenyegű mn 17

lám msz 17

mátka fn 17

megcsal i 17

messze hsz/mn 17

mondhat i 17

nyak fn 17

nyom2 fn 17

rend fn 17

Sarastro fn 17

segítség fn 17

szánakozás fn 17

szék fn 17

szíves mn 17

szükség fn 17

társaság fn 17

Tétis fn 17

tisztel i 17

többi fn 17

újság fn 17

vét1 i 17

visszatér i 17

709-43. adni in 16

adós fn/mn 16

ág fn 16

akarat fn 16

bolt1 fn 16

cigány fn 16

dárda fn 16

deák fn/mn 16

ejt i 16

felvesz i 16

gvárdián fn 16

gyalázat fn 16

gyere i 16

hordoz i 16

imád i 16

jut i 16

Kati fn 16

kemény mn 16

megbocsát i 16

megtanul i 16

méltóság fn 16

mondott fn 16

ni1 msz 16

Nítze fn 16

orr fn 16

ottan hsz 16

örömest hsz 16

pár fn 16

primus (lat) 16

professzor fn 16

szomorú mn 16

tanult mn/fn 16

üt i 16

valahára hsz 16

valaki nm 16

744-84. alávaló mn 15

anglus mn/fn 15

barlang fn 15

becsületes mn 15

bosszúállás fn 15

csapás fn 15

csuda fn 15

fekszik i 15

felette2 hsz 15

gazember fn 15

gondolkodik i 15

halálos mn 15

istenasszony fn 15

Karnyó fn 15

kegyes mn 15

köz mn 15

közel hsz 15

kultúra fn 15

mai mn 15

meghall i 15

mély mn 15

mire nm/hsz 15

mór fn 15

nem1 fn 15

némely nm 15

ős fn 15

pogány mn/fn 15

próba fn 15

sum (lat) 15

szabadság fn 15

szerencsétlen-ség fn 15

szomszéd fn/mn 15

szűz mn/fn 15

tehet i 15

tereh fn 15

test fn 15

tetőled hsz 15

tölt i 15

vér1 i 15

vigyáz i 15

volt2 mn/fn 15

785-842. annál nm/hsz 14

asszonyság fn 14

azon nm/hsz 14

azonnal hsz 14

balgatag mn/fn 14

bizonyosan hsz 14

darab fn 14

denique (lat) 14

együgyű mn 14

elébbi mn 14

elhagyni in 14

elől nu 14

elragad i 14

fog1 i 14

futás fn 14

fű fn 14

fül fn 14

gyönyörködés fn 14

hérosz fn 14

hosszas mn 14

idegen mn/fn 14

írás fn 14

iszik i 14

kérd i 14

kevéssé hsz 14

királyház fn 14

kor fn 14

közép fn 14

la1 msz 14

lépés fn 14

leszáll i 14

Likomédes fn 14

maradék fn 14

megáld i 14

megeszik i 14

meglehet i 14

minek nm/hsz 14

mulat i 14

nemzeti mn 14

Nerína fn 14

nyájas mn 14

olasz mn/fn 14

onnan hsz 14

pap fn 14

pikszis fn 14

rövid mn 14

sincs i 14

sír1 i 14

szerez i 14

tehozzád hsz 14

trónus fn 14

tulajdon nm 14

úri mn 14

változtat i 14

végzés fn 14

vétek fn 14

visel i 14

zöld mn/fn 14

843-98. bánat fn 13

bánik i 13

bele (belé) hsz 13

benneteket nm 13

bizonyos mn 13

Bohó fn 13

csók fn 13

csúf mn/fn 13

doktor fn 13

egyszerre hsz 13

emlékezet fn 13

este ~ estve hsz/fn 13

fájin mn 13

farkas fn 13

fátum fn 13

felett nu 13

felkél i 13

feltalál i 13

gondolkozik i 13

had fn 13

hanemhogy ksz 13

hűséges mn 13

igen2 msz/hsz 13

illik i 13

innen hsz 13

író mn/fn 13

kicsiny mn/fn 13

kivált hsz 13

mármost hsz 13

megért i 13

megesmér i 13

megmeg hsz 13

mégsem ksz/hsz 13

mihelyt ksz 13

mindaz nm 13

mintsem ksz 13

mostan hsz 13

nyolcadik szn 13

nyugodalom fn 13

parancsolat fn 13

próbál i 13

rejtek fn/mn 13

sor fn 13

szállás fn 13

szárny fn 13

szokás fn 13

szükséges mn 13

tatár mn/fn 13

tele hsz 13

teljes mn 13

tied nm 13

tipográfus fn 13

tizenkét szn 13

utóljára hsz 13

üh isz 13

végre hsz 13

899-973. a2 isz 12

áldott mn 12

alkalmatlan mn 12

apró mn 12

barátság fn 12

bátorság fn 12

becsül i 12

becsülni in 12

bennünket nm 12

dicső mn 12

durva mn 12

egy-két szn 12

eleven mn/fn 12

elfelejt i 12

előbb hsz 12

eltűr i 12

emberi mn 12

énrám ~ énreám hsz 12

énvelem hsz 12

fátyol fn 12

felől nu 12

férfi fn 12

fogad i 12

gazda fn 12

gazdag mn/fn 12

gusztus fn 12

gyakran hsz 12

hallani in 12

használ i 12

huncfut mn/fn 12

igazságtalan mn 12

in (lat) 12

iszonyú mn 12

jobb1 mn/fn 12

kalap fn 12

Karthágó fn 12

késő mn 12

könnyen hsz 12

kötelesség fn 12

lakodalom fn 12

láng fn 12

leányka fn 12

megfog i 12

megindul i 12

megtanít i 12

megtartóztat i 12

méla mn 12

mindenkor hsz 12

nagysád fn 12

Neárkus fn 12

oldal fn 12

olyatén nm 12

oroszlán fn 12

öt szn 12

párizsi mn/fn 12

rózsa fn 12

rút mn 12

sat. nm 12

segít i 12

sereg fn 12

szakasz fn 12

szerzet fn 12

szólni ~ szólani in 12

tag fn 12

tanul i 12

tárgy fn 12

tartozik i 12

teéretted ~ teérted hsz 12

tengeri mn 12

titok fn 12

tizedik szn 12

török mn/fn 12

túl nu 12

üm isz 12

vajon hsz 12

974- 1042. amaz nm 11

bánt i 11

Bécs fn 11

bezzeg hsz/fn 11

bíz i 11

cél fn 11

compliment fn 11

csekély mn 11

cselekedet fn 11

csendesség fn 11

csókol i 11

dísz fn 11

ebből nm 11

egyenlő mn 11

éjszaka fn/hsz 11

ellene hsz 11

előre hsz 11

először hsz 11

elvész i 11

emlékezik i 11

énekel i 11

ezért nm/hsz/ksz 11

fáradság fn 11

feleség fn 11

feltesz i 11

fenék fn 11

fényes mn 11

gyakorta hsz 11

gyűrű fn 11

hajnal fn 11

hála fn 11

hány2 nm 11

hatalmas mn/fn 11

hej2 ~ héj msz 11

hiba fn 11

hírmondó fn 11

homlok fn 11

igazságos mn 11

igyekezik i 11

jámbor mn/fn 11

kelmed nm 11

kilencedik szn 11

láthat i 11

lél i 11

lelkű mn 11

Lonisa fn 11

meggondol i 11

mintegy hsz 11

nehéz mn 11

néma mn/fn 11

önnönmaga nm 11

Pluto fn 11

quis (lat) 11

rab fn 11

skláv fn 11

súg i 11

sugár fn 11

szed i 11

szekretárius fn 11

szín1 fn 11

szívesen hsz 11

szolgálat fn 11

templom fn 11

tetszés fn 11

vala si 11

váll fn 11

vész1 i 11

vezér fn 11

volta fn 11

Megjegyzés: A további szavak helye a II. táblázat alapján állapítható meg.