f fn (1)

f.) A' meghólt Irásaiba egy kis cedula, mellyen a' nota vége ekképpen volt (8/22).

fa fn (20)

Imé megláttyuk eggy fához köttetve a' Leánykát (7/1029). Jajos beszédébenn A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg (11/131). Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled (1/ 876).
fa (1/713, 7/1031, 1033, 1060, 16/976), fák (7/203, 9/508, 13/564), fát (1/728, 883, 7/1252, 16/994), fákba (5/490), fákb[a] (9/600), fákra (7/262), fákról (13/717), fákkal (7/262).
Ö: akasztó~, bikk~, bodza~, cser~, fenyő~, fűz~, hám~, piszka~.

faág fn (2)

Láttam, hogy az én sírásomra szánakozásból visszafeleltek a' Kövek, és a' Habok: és láttam, hogy a' Faágak az én sírásomra sóhajtottak (7/283).
faágok' (7/385).

fabáb fn (2)

...az Asszon[na]k ha ha ha fabáb kell, azzal lehet kitsin jádszani (16/43).
fa bábot (16/40).

Fábián fn (1)

...ott sugdos azszsal azs ördög ütö Fabiannal (9/ 702).

fabrika fn (1)

A' bizony kedves Ur ránk nézve nem igen hasznos ujság mert határos lévén Driestel Niderlandal és Gretzel, a' honnan a' Császári Fabrikákbol kapjuk a' Bordikákat (16/292).

fábrika fn (1)

Leesnek némelly Fábrikák, és láttatnak nevekedni a' Lángok a' Királyházba (10/986).

fabrikál i (1)

Háromszor most ördög port hintek, ezekre a' portékákra, a' [me]llyikről le n[em] megy, a' fábrikhálta a' khisirteteth (9/656).

fácán fn (1)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! (1/3035)

facesso (lat) (1)

Hát Antal mit vétett, még a' Leles Kurva az annya moresmoréja, l[eg] alább facessat ispi molestia[m], collocabit[u]r statio[n]e prima az udvaron (9/222).

facio (lat) (2)

Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/2326) - ...varoparna facit 1. 45 f.[orint] és 1/2 xr (16/92).

factum (lat) (1)

Consequenter a jőn ki a' Species factibol, hogy Ked Pofók az edictum tolerantiale (15/289).

facultás l. fakultás

facsar i (2)

Szegény Lehelfi, a' te kinod a' magam kinnya két felöl fatsarják az én szivemet (15/889).
fatsard (9/761).

facsarog i (1)

Fatsarog a' szivem, hogy szabad nem lehetek 's töled, édes Kis Asszonyom, 's Músáimtól el kell szakadnom (1/1713).

fácska fn (2)

Mikor én még kis fitzkó vóltam, ugyhogy apró kezemmel alig érhettem el, a' fiatal fátskák hajlott ágairól a' gyümőltseit (7/337).
Fátskának (10/223).

faeton (gör) (1)

...majd a' Faeton is ha le érkezik Bétsből el visz eggynéhány aranyt (1/1503).

fagy1 Ik: meg~, össze~.

fagy2 fn (1)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly dagadt lévén a' nedvességektől, mikor a' Fagy rohanó Patakká olvad, Erdőket, Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával (10/388).

fagyalvirág fn (1)

...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/693).

fagylal i (1)

...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/23).

fagyos mn (2)

És hogy az én Tsapásom ő benne inkább az elevenbe hasson, megvárom elébb, hogy a' Szánakozás meglágyítsa azt a' fagyos jeget, a' mellyet az ő Szíve kerűl gémberitett a' Tisztességnek, és a' Szűzleányi Dagálynak keménysége (7/63).
fagyos (7/621).

fain l. fájin

faj fn (1)

...már most öszve elegyedtek a' fajok és az erkőltsök (7/722).

fáj i (6+1)

A' feje is szokott fájni (14/150). Én nem tudom mit tsinállyak az én Szivem fáj (15/814). Ha tsak a' kert nem Ánglus, az épület nem olaszos, az einrigtung nem németes, a' Konyha és ebedlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/485).
fáj (1/586, 8/217, 9/50, 13/224).

fájás Ö: fog~.

fájdalmas mn (9)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/575). Nékem kedves a' te életed, de fájdalmas amaznak halála (7/1272). Oh fájdalmas kezdete a' dolognak: jaj már mitsoda kimenetelt jövendől az nékem (7/1161). - ...és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1610). Nem kell illy víg, és illy mosolygó Naponn egyedűl tsak a' Dóris' és Néreus' Leányinak sírni fájdalmasann (5/395).
fájdalmas (7/1398, 1552, 13/39, 742).

fájdalom fn (25)

...tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el, véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/404). - ... rám nézve boldog erdők: most hogy el hagylak titeket, millyen belső fájdalmat érez az én szívem! (13/705) - Oh Fájdalom! ugy szolván, meg követem az Urat ö Kegyelme, hát ollatén állapotba mint a' Korts agár, sólomnak bagóly fia ugy szolván, hát ökeme talán szégyenl is magyar lenni (15/347).
fájdalom (5/154, 13/212), Fájdalom (7/1182), fájdalmam (13/227), Fájdalmam (10/403), fájdalmad (12/837), fájdalmat (7/285, 13/487), fájdalmát (7/ 372, 377), Fájdalmát (10/103), fájdalmamat (13/ 229), fájdalmomat (5/68, 11/139), fájdalmodat (10/ 652), fájdalmunkat (7/1588), fájdalmimnak (1/ 1729), Fájdalmábann (6/170), fájdalomból (7/ 1391), fájdalommal (7/1462), fájdalmammal (13/ 419), fájdalmával (16/320).
Ö: szív~.

fájin mn (13)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/495). Ezt a' hasznos könyvetskét Betrieger Typographus Ur, derék fein ember, maga költségén le fordittatta, és ki nyomtatta (1/299). - ...ezért én ő neki eggy fein tajték pipát adtam (1/468). Most, éppen most vive el itt eggy olasz eggy pár fein kutyát (1/1787). Óh igen fein lessz (1/1162).
fain (15/975), fein (1/643, 1351, 2585), fhain (15/ 310), fainabbat (9/667), leg feinabb (1/331).

fájlal i (4)

Nagyságos Uram! fájlalom ennek a' betsületes embernek sorsát, fájlalom (1/1544-5).
fájlalom (1/1546, 2951).

fajul Ik: el~.

fajult Ö: el~.

fakad i (1)

Az igaz de máii naponn fakadtt eggy új tsemete az ő halhatatlan Törzsökéről, a'melly a' másikhoz díszé re és szépségére nézve egyenlő (5/352).
Ik: ki~.

fakarika fn (1)

Kivált pedig ha a' Poéta szájába Úgy pattog a' rigmus mint a' fa karika (1/2418).

fakép fn (2)

...ez az eszelös mikor rá tettük is a' lábára a' vasat ts[ak] halgatott m[in]t a' fa kép (9/724).
fa kép (9/726).

faköpenyeg fn (1)

Meg esnék ugy bele, ha az Istorása a' fa köpenyegbe mikor sirbakot áll, mindig tömné az órát, hogy el ne alugyék (15/762).

fáklya fn (8)

Akkor a' virágok és vizek között édesdeden danoltak, és tántzoltak, az apró szerelmek ív nélkül, és fáklya nélkűl (7/547). Ámor elrejtette Dárdáját, Fáklyáját (13/61). - ...a' két szeme ollyan mint a' Phosphorus, abba szikrázik a' tiszta Szerelem légszentebb fáklyája, mellyel márvány kezén a'hűség bíztat (8/139).
Fáklya (7/34, 10/623), Fáklyám (7/50), fáklyáit (13/ 388), Fáklyáért (10/559).

fakó mn (1)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban (1/58).

fakultás fn (6)

Virtuosus fő Doktorok Medicine Professorok Kik concurráltatok itt 'S ti más rendű Uraságok Kik a' Facultás praescriptumit Hívenn exsequáljátok (14/5).
Facultás (14/162), Facultásunk (14/29), facultásnak (14/117, 143), Facultástol (14/103).

fal1 i (1)

Az ördög ördögön Triumfál a' dögön Edjik tsal Másik fal (9/683).

fal2 fn (5)

Eggy téka a' falnál, egy nyoszolya (1/975). Még most is kótog a' lelkem házsa fala, ugy a' fogamba állott azs a kisirtet la (9/30).
falait (1/978), falainak (1/1668), falon (1/2614).
Ö: kő~.

falat fn (2)

...egy falat a' szájába (2/1401). Te tsak fudd tovább a' flotádat, én fúvom a magam falatját - Sarastro Vr jó ételt hoz (2/1380).

fálelilela msz (6)

Kelly fel frissen mert majd adnak, Fözz Vatsorát az Urad[na]k Fálelilela - Fálelilela (16/1157).
Fálelilela - Fálelilela (16/1162), Fálelilela Fálelilela (16/1167).

fallo (lat) (1)

A' Kis Asszony Nifallor a' szobájába van (15/721).

falloir (fr) (2)

Com il fo Kedves Kis Asszony (15/600).
fo (15/519).

faló fn (1)

Fel vettette tiz mínával Tróját', 's hogy Trója azonnal Eggy falóvá változott (1/2501).

falu fn (3)

...én ugyan inkább veszteném el eggyik falumat, mint eggy valamellyik titulusomat (1/1132).
falu (9/415), falub[a] (9/413).

Faludi fn (2)

Itt látom még Faludi és Bessenyei irásait is (1/3018).
Faludi (1/3020).

falusi mn (1)

A' mint parantsolá Tekintetes Ur nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/643).

família fn (5)

Hagyd el azokat a' semmire kellő holmikat, és intéztessed úgy életedet, hogy sem a' Világ[na]k, sem fényes familiád[na]k ne légyen oka a' tégedet szégyenlésre (1/444).
Familiám (15/560), familiája (1/1488), familiájának (1/1476, 1631).

familiaritas (lat) (1)

Est alter Achilles: azonba nagyságoddal [ma]gna i[nte]rcedit familiaritas, ne dicam necessitudo (9/ 157).

fantaszta fn (2)

Ugyan mivel tudta distrahálni, az a' Német fantasta? (1/504)
Fantasztákat (16/1149).

fantazíroz i (1)

G[ÁI] Már az egész falub[a] rémülésb[e] vagynak. M[ALHORENEUX] Fantaziroznak (9/414).

fantazma fn (1)

Örülni remény nélkűl, reményleni ész okosság nélkűl, félni veszedelem nélkűl... minden szempillantásban száz haszontalan fantazmákat ábrázolni a' gondolattal, ébrenntt álmodozni... ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/147).

faóra fn (1)

Sétál gonddal tele, a' falon való fa órára néz (1/ 2614).

fapénz fn (2)

Ej tsak eredj sietve, mert én nem késhetem neked fapénzt hozok (16/481). - ...meg adnám az árrát fa pénzből (8/180).

far fn (2)

...mintha a farát birs almából harapták volna ki (1/760).
fara (16/363).

fárad i (1)

Az' Úr Fegyvernekije már ki jött, és éppen abba fáradtam az Úrhoz, hogy... a' nyomtatás árrát méltóztassa le fizetni (1/1018).
Ik: el~.

fáradozás fn (1)

...én pedig köszönöm édes Ösöm vitéz tettei körül véghez vitt fáradozását (1/1454).

fáradozik i (2)

A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett (1/1825).
fáradoznak (15/679).

fáradozó in (2)

...úgy most is a' mi betsülhetetlenül fáradozó Magyarjainknak a' tudományokban való ditséreteiket, nem a' Szerentsés ki menetelekhez, hanem a' munkásság[na]k nagyvolttához kell mérni (1/2082).
fáradozo (16/783).

fáradság fn (11)

Nem lessz ollyan inséggel tellyes fáradság, mellyet édessé nem fog tenni annak meg gondolása, hogy Tempefőimért szenvedem (1/2116). Gondolkozz, Barátom, itt áll eggy hived, a' ki kész minden fáradságát a' te Javadra fel áldozni (1/2109). Ah legyen a' te Fáradságid[na]k gyümöltse az én Békeségem (6/135).
fáradság (5/327, 13/217), fáradságát (9/186), Fáradságomit (10/492), Fáradságimnak (10/55, 56, 12/636), fáradságokért (1/1934).

fáradt Ö: el~.

farag i (1)

Ejnye hogy a' Belzebub faragjon villa nyelet a' lelkéből ennek a' Varáslónak (1/2735).

faragott in (2)

...eggyenként füztem fel sorjába eggy faragott kóróra ezeket (13/147). Én a' ki a' Mesés Világba a' mennyköves Jupiter kezéből is ki vertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal (8/111).

farantsia l. francia

fáraó (?) fn (1)

No millom Farahó térengették (:le rántják de n[em] ütik:) vallasz é Sidó? (9/794)

fáraszt i (3)

Azokat meg köszöntem 's eggyszersmind meg mondottam, hogy ezután ne fárassza magát ollyanokkal (1/481). - ...talám hát az ur ha Nigritiában volna, meg vetné a' nigritiai comis tyúkokat és akkor magyar országig fárasztaná külföldi csibéért tyúk pe tzérjét (15/517).
fárassza (15/147).

fark fn (3)

...hát másik is ki buvik, azt is agyonüti, azután osztég annyi mint a' nyüves kutya farka alól a' pondró (1/865). Jöjjön Kend, Kintsem Teremtésem, mert vesszek el a' farka alá hánynak Kendnek, annyit tudok benne (1/3228).
farka (16/87).

farkas fn (13)

A' Bárány a' fűtől hízik, a' Farkas a' Báránytól, de a' kegyetlen szerelem könnyhullatásoktól hízik, és soha sem látszik, hogy véle dosztig lakott vólna (7/289). De hát a' szeme, m[in]t azs éhel hólt farkasnak, ugy sikornyázsott (9/41).
Farkas (7/521, 1155, 1245), farkasok (7/118, 1425), Farkast (7/1158, 1170, 1238, 1241), Farkasokat (7/ 819).

farkasszem fn (1)

De édes nem tudom kinek hivják Uram, nem szegény jámbor ember a', hanem Ispionnak kell annak lenni, mert ő rá egész világ farkas szemmel néz (1/1966).

farkú Ö: ló~.

farsang fn (1)

És örökös farsang (9/461).

Fársáng fn (1)

FÁRSÁNG (8/67).

farsangi mn (1)

Brimo Januarij Farsangi maskarás bálba, egy ökör hábítushoz, mindöszve Rhforint 63 xr. 41 (16/84).

farsangol i (1)

Már forrott a'méreg bennem: mellyet látván eggy német Gavallér, a' ki maga is a' külsö Academiákb[an] hat esztendeig fársángolt, igy szólla (1/538).

farzsába fn (1)

Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit ... Sárgaságba és farsábába Jó volna rendelni? (14/111)

fás mn (1)

Fáshely a' Város, és a' Kikötő köztt (10/901).
Ö: kutya~.

fascia (ol) (1)

A Szerentsének Viszontagságát megtanúltam erős Lélekkel Dalle Fasce nem rettegni (10/706).

fatalentom fn (1)

Ihunni, tsak ki törik belőlem a' fatalentom (8/214).

fatális mn (1)

Lehelfi és Petronella, ez a' két egymásnak kedves név a' tavaszi jég hátára volt felmettzve megvan a' fatalis kötél fonva, melly az én boldogságomat örökre ah örökre meg fojtsa (15/818).

fatörzsök fn (1)

...itten körűl eggy fatörzsök sints, a'mellybe tulajdon kezeikkel bé vésve ne látszanának ezek a'betük (13/562).

fátum fn (13)

Szegény Asszony, hová viszi őtet a' fátum (10/969). Bizonytalan lévén az én Fátumomról én többé élni nem akarok (10/800).
Fátum (7/468, 10/235), Fatum (12/468), fátumom (13/281), Fátumom (7/1212), Fátumé (10/18), Fátumodat (10/499, 892), fátumnak (13/94), Fátumomba (10/1000), Fátumnak (10/770).

fátyol fn (12)

...mitsoda rendel kellene elrakni hajait homloka felett, és hajai felett a' fátyolát, és a' fátyol felett azon virágokat, mellyeket kebelébe tartott (7/691). De felsegélleni a' lenyomattattakat, boldogokká tenni az Országokat, megkoronázni a' Virtust, le venni ő rolla azt a' gyalázatos fátyolt, a'melly őtet beárnyékozza (12/169).
fátyol (7/505, 1175, 1176, 1256), fátyolt (7/1168, 1202), fátyolba (7/559), fátyolból (7/1262), fátyollal (7/1263).

fattyú fn (3)

Már én nem bánom; de én el nem szenvedem ám, én sem vagyok a' Világ fattya; haaz Ország tsináltt is (1/2803). Jaj bolond tsinálta kis fattya! (16/678) - ...említse az Ur az én nevemet, és azonnal megnyerjük, a' mit mind a' ketten ohajtunk és azonnal annak a' külsö országi napot fenyegetönek távolrol tsillámló gőz meteoronja, mint a' fattyú nap eltűnik (15/834).

fautor fn (1)

...igaz, hogy azok közzűl sokan vóltak a' Professorok[na]k nagy Fautorai, a' mellyet sajnálok is, de Göttingai Professor eggy sem vólt (1/519).

fávor fn (1)

...ha eggy általjában semminémü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek, tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető, de mikor az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik, 's fávorokra méltoztatják, az ollyanokat, mint Tsikorgo (1/2603).

fazék fn (1)

...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni (16/746).

február fn (1)

Zekunda Febr[uarii].

Fébus l. Phoebus

feccsent Ik: bele~.

fecseg i (3)

Te ne fetsegj, hallodé, mert ki verem a' fogad' (1/3270). De Uram, valami embernek kellett annak lenni, mert a' mint a' szóból észre vettem Német Ország pallérozójának fetsegte (1/511).
fetsegtek (1/505).

fecsegés fn (3)

Én már eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését (1/3172).
fetsegését (1/2686), fetsegésbe (1/964).

fecske fn (1)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére (5/520).

fed Ik: be~, el~.

fedél fn (3)

A' többi setét fedél alatt lappang (1/1438). - ...és hogy a' bárdolatlan világbann ezenn a' naponn gyüjtött öszve Capistrán barát eggy fedél alá holmi gyülevész embereket (1/3074). Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1079).

fedett Ö: be~.

fedez i (1)

Egyedűl tsak te érted fedezem pántzéllal az én mellyemet (13/288).
Ik: fel~.

fedezhet Ik: ki~.

feérítés Ö: hajfejérítés

fegyver fn (35)

...és a bőrét is által szúrta, és a' dárdát véreivel befestette, és a' fegyver belément volna, és keresztül szúrta volna azt a' szívet (7/1302). A' te halálodnak iszonyú híre, a' mellyet ő hallott 's el is hitt, adott szegénynek kezébe tőrt vagy fegyvert, vagy más ilylyes valamit, a' mellyel eddig magát megölte (7/ 1284). - ...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet: a' szarvas a' futást veszi elő: az oroszlány a' körmeit, és a' tajtékzó vaddisznó, agyarát, és az asszonynak hatalma és fegyvere a' szépség, és a' kellemetesség (7/631-4). Elfogadlak kísérőmnek tégedet; rajta, készítsd fegyvereidet, gyorsann kövess engemet, és az én Törvényeimet tanúld meg (11/85). Ne félj ott leszek én is kivont fegyverrel az ajtó előtt (9/246).
fegyver (7/665, 10/427), fegyverek (6/101, 158, 7/ 870, 10/200), Fegyverek' (6/15), Fegyverem (7/1254, 10/734), fegyverei (7/138, 660), Fegyvert (10/717), fegyvereket (7/234), Fegyvereket (6/92, 103), fegyvereit (7/1533), Fegyvereit (10/485), Fegyveréről (13/ 249), Fegyverekhez (6/21), fegyvereknek (13/664), Fegyvereknek (10/241), fegyverének (7/1309), fegyverrel (1/2782, 7/1463, 9/211), Fegyverrel (10/685), fegyveremmel (13/741), fegyverével (9/210), fegyvereikkel (7/30).

fegyveres mn (5)

És e' fegyveres Csoportok kőzőtt, mellyek kőrűllőtted agyarkodnak, ki tud téged bátorságossá tenni (12/127). - ...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1221). Láthatta Kend, mikor ez az ember hozzám jött fegyveresen (1/2794).
fegyveres (12/29), Fegyveresen (1/2772).

fegyverkezik Ik: fel~.

fegyverkeztet Ik: fel~, ki~.

fegyverkeztettetik Ik: ki~.

Fegyverneki fn (84)

Grof Fegyverneky (1/1). Rozália Grof Fegyvernekinek nagyobbik Éva kissebbik leánya (1/2-3). Gróf Fegyvernekimért Betriegernek nem fizethetek (1/ 2066).

fegyverszerszám fn (2)

Közé rakom azt a' fényes és kidörgölt Fegyver Szerszámot (6/6). - ...tüntöklő fegyver szerszámmal vagynak megterhelve tagjai, és borzas hajai; se dárda, se kard nála (13/173).

fegyvertelen mn (1)

De azért nem fegyvertelen jövök ám ide: mert a' mi Botnak látszik, az én Fáklyám, (így változtattam azt el) és merevűl láthatatlan Lángokkal lehell (7/49).

fehér l. fejér

fej fn (38)

Szilvia eggy négyélű vesszőt eggy Ívnek húrjára alkalmaztat, a'mellyet én adtam néki, megrántja és a' Farkast a' feje tetején találja (7/1158). Ő meg fog halni, ha őtet fel nem találjuk, ah szegény fejem! és maga fog lenni önnön magának gyilkosa (7/1325). Bizonyosan a' versnek a' füsti járta által a' Nagyságod fejét, én magam ollyan különös Poéta füst szagot érzettem (1/627). Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot (1/495). - ...egy sárga sapka a fejében (1/648). Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket (1/982). Biz a' bajos Pofók bátsi, mikor a' magyar németül, a' német magyarul nem tud, pedig tsak érteni kéne egymás nyelvét hogy már sogorság fejébe (15/738).
fejem (1/351, 7/292, 343, 395, 596, 1114, 1306, 10/ 483, 489, 12/243, 641, 759, 886, 13/733, 16/621), fejed (16/726), feje (1/371, 14/150), fejet (10/326), fejemet (1/2987), fejedet (5/288), fejét (1/814, 9/ 219), fejit (1/809), fejének (5/41), fejébe (15/788), fejemen (1/2103), fejedre (1/3303), fejére (7/1353, 13/552), fejemnek (1/622).
Ö: tök~.

fejedelem fn (5)

Én tudtokra fogom adni a' hitetlen Frigia' veszedelmére egybesküdött Görög Fejedelmek[ne]k melly barátjok vagy te nékiek (6/99). A' te szived most is olly melegen vér Pamináért - és kiváns[z] egyszersmind mint egy okos Fejedelem vralkodni (2/1459).
Fejedelmét (10/832), Fejedelmünket (16/1110), Fejedelemnek (12/613).

fejedelemasszony fn (9)

TAMIRISZ futó Fejedelem Asszony, Strátó Tirannak Leánya, Agénornak Szeretője (12/6). A' te Szép szemeidtől kérdezd meg azt, Fejedelem Asszony (12/216).
Fejedelemasszony (10/10, 744), Fejedelem Asszony (12/183, 199, 693, 951, 977).

fejér mn/fn (17)

I. mn Oh, fejér Galatea, fejérebb a' Liliomnál, és pirosabb 's gyönyörűbb a' születő Hajnalnál (5/56). - ...eggy pár fejér, tiszta fejér galambot áldozok mellette tinéktek (8/83). Eggy fejér paripán ül, minden zabola nélkül (13/173). Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget (13/672). - ...télen vot az idő Karátson akkor fejer vot 's h[ogy] fejer vot hát kimegyen a Királyfi vadászni (1/673).
Fehér (15/412), fejér (1/59, 681, 752, 757, 7/1168, 13/146), fejérebb (1/760).
II. fn Kedves Hold, megbotsáss kérlek, Engem szeret eggy fejér! (4/152)

fejérítés Ö: haj~.

fejérlik i (1)

...minden Szitziliai Pásztornál gazdagabb vagyok én, és hogy az én Nyájamtól, ha az Akolból ki jön, az Etna fejérlik (5/97).

fejérség fn (1)

...azonba vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját... vedd el, haladja meg a' te hüséged ezeknek fejérségét (13/150).

fejérszemély fn (1)

...szokása minden fejér személynek (7/809).

fejesfejér l. tejesfejér

fejez Ik: ki~.

fejezés Ö: ki~.

fejező Ö: ki~.

fejőrocska fn (1)

...ollyan derék tsetsei voltak engem ugy tartson mínt egy egy fejörotska (1/759).

fejsze fn (1)

Ott a' fejsze, vágj fát (1/883).

fejt Ik: ki~, meg~.

fejteget i (1+1)

Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat; - akkor fejtegessük a' Skláv szózatot, mit tesz proprie, mit tesz translate, mikor meg fogjuk keserülni az Anyánk tejét (1/2682).
fejtegetni (1/2675).
Ik: elő~.

fejtegetvén Ik: ki~.

fejtés Ö: meg~.

fejű Ö: kutya~.

fék fn (1)

A' Királyok és a' Printzek A' mi Facultásunk fékjére kerűltek (14/29).

fekély fn (1)

Tudós Baccelliere ezt fogom kérdezni Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek eticusoknak... Az Apostémáb.[a] sebekb.[e] és fekélyekb.[e]... Legjobbak[na]k lenni? (14/127)

fekete mn/fn (8)

I. mn A' fekete szint semmi más bé nem fogja (1/ 1686). - ...ott lenn a' Pokolba van egy fekete barlang (7/236). Azok az Uraságod kellemetes Könyvei az ollyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/2254).
fekete (1/985, 5/35, 9/40, 16/183).
II. fn Minden vígad Szerelembe Játzik tsókol, Kintsével; Én kerűljem ezt Szívembe, Hogy a' fekete n[em] kell (4/144).

feketeleves fn (1)

Gyere tsak Ország bolondja, a'hol várnak fekete levesre (1/3237).

feketés mn (1)

Tudja a' jó serentse, itt vóltam la a' pitvarba, nékem jű azs a' pokolbéli izsé, ollyan feketis fekete v[ol]t mint a' marok vas (9/40).

feketít Ik: meg~.

fekszik i (15)

Gyüjj be hozzám rozsám fekügy az ágyamba (16/ 826). Ki tudja hátha ő alatomba valamellyik Barlangba fekszik azzal a' bolond Suhanttzal, a'kiért engem ebrúdonn hány? (5/83) - ...már most az is halva fekszik ez a' jó lelkü ur is halva fekszik (16/961). Itt ollyan titok fekszik, barátom, a' melylyet tsak az ismét ki derűlő Boldogság fedezhet ki (1/3214). Különbenn igen meg lehet az embernek ábrázatjábol és maga viseletéből, 's szavaiból esmérni, mi fekszik a' szivébenn belől (1/2841). Én a' barlangomba valék, melly a' vőlgy mellett fekszik (7/1568). - ...én nem vagyok megvetni való, és ha jól megláttam magamat a' híggadtt tengerbe, mikor tegnap előtt elhalgattak a' szelek, és ő hab nélkűl feküdtt (7/605).
fekszik (1/689, 7/460, 687, 1554, 16/1000), fekűtt (1/714). - fekünne (1/851).
Ik: le~.

fekvés fn (1)

Az én legnagyobb Kedvem... abba tőlt... ha dárdámat köszörűltem, és a' Vadaknak nyomait 's fekvéseit felhajhásztam (7/128).

fekvő in (1)

Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát, és ortzáját ortzájára, száját szájára értette (7/1601).

fel hsz/ik/msz (7)

I. hsz Előveszi a' Nationál Spieljét, azt egyedűl arra figyelmezvén, fel s' alá rángatja (1/360).
II. ik TEMPEFŐI De hát talám sok helyen megtsalattatott reménységem, a szentségek között fogja óhajtott tárgyát fel találni MÚ'SAI Mindenütt fel, ha itt (1/2831).
III. msz Fel, fel, fel, fel! A' barázda félre fel! (1/33889, 3392-3).
Ö: oda~.

fél1 i (39+1)

Móst is látom mint fél, Millyen kínok köztt él (4/38). Vagyok eggy, a' ki tőled nem félek, és a' neked legyen elég (10/334). Én semmitől sem félek (12/ 365). A' szerelem nem fél a' veszélyektől 's a' tanáts adásra nem halgat (12/34). - ... ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/116). De ne félj te semmitis, ő szeret (8/147). Mond nekem, mit félsz? (10/678) - ...ekkor kezeivel mególdotta annak kezeit ollyan formában mintha valóban félt, és egyszer'smind kívánta volna illetni azokat (7/1063).
fél (5/508, 7/789, 10/101), félek (7/97, 9/237, 10/181, 434, 883, 12/124, 13/696, 697), Félek (7/1000), félsz (1/3251, 3252, 5/289, 7/1107, 11/75, 12/43), Félsz (9/236), félt (12/589); félnék (13/636), félne (5/515); félj (5/20, 7/1108, 9/246, 269, 16/396), félly (1/1647), féljen (15/317), féljetek (1/2567); félni (5/145, 12/ 590).

fél2 fn/mn/hsz/szn (31)

I. fn De már ez engem utse fele se tréfa (1/663). Ha fele keresetedet nékem adod (1/885). - ...senki fiának nem tsinálták volna [me]g alább 4 forint 26 krajcárnál és fhélnél, de minthogy az Ur jó esmerősőm azt a' fhelet is elengedem (15/661-2).
fele (1/282, 705, 748, 881), felet (8/193).
II. mn ...egy fél szót se szólsz a' te Pamináddal? (2/1388) - ...fél tsizmája a' hóna alatt volt 's mezitláb volt fél lábával (16/188). - ...a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/202).
fél (1/648, 839, 1833, 2245, 3126, 3380).
III. hsz ...éretted 's érettem mit tudjak én tenni ki fél tehetetlen vagyok mihelyt a' te hozzád való reménység nem önt lelket belém (15/825). - ...fél mosolyogva (1/1199).
IV. szn Oh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed, ollyannal töltöd az idődet, a' mi mondván eggy fél pénzt sem ér (1/405). Te fél óra alatt légy itten (7/527). Fél esztendeje miolta ki utaztunk Frantzia ország[ból] (9/349).
fél (1/1748, 2443, 2828, 2874, 13/154, 15/665, 667).
Ö: barázda~, út~.

felaggat i (1)

Várjatok; a hohér aggasson fel benneteket (1/ 2814).

feláldoz i (5+3)

Kend az emberségnek minden ösztöneit feláldozta a' Mammon[na]k, a' mellynek oltárára szüntelen tüzel a' Kend telhetetlen szivében (1/2693). - ...és vóltak ollyan Klastromok, a' mellyekbe némelly Atyák a' tudományoknak áldozták fel életeket (1/ 2839). Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott: és még sem vólt pénztelenebb másnál (1/1757). Minden irásaimat, a' tüzön fel áldoztam, a' Maradéknak orrába menvén azoknak füstje zokogva fogja vádolni Eleinek háládatlanságokat (1/ 2041).
áldozd fel (13/660). - fel áldozni (1/1486, 2109); feláldoznom (10/492).

feláldoztatik i (1)

Ne tsudálkozzunk rajta... mikor eggy tudatlan Gvárdián kedvekényjének olly Felséges észek Aranynál gyöngynél drágább remekei áldoztatnak fel (1/3038).

feláll i (7)

SÁRKÖZI Albert feláll, mint volt Auditor (16/ 1180). Nézd a' lankadt Liliomot Mellyet az Eke elnyomott... De ha azt majd megáztatja Az hajnalnak hűs harmatja, Feláll 's régi hószínével Borítja Virágit el (5/609).
Feláll (12/251), Fel áll (1/1201, 1232), Fell áll (12/ 760), felállott (7/703).

felálló fn (2)

Asszonyám[na]k pedig minthogy kevés esze van, küdjön egy fa bábot, meg egy magába felállót, hadd játszék vele a' bolond (16/41).
fel álló (16/42).

felállván in (1)

AMINTÁS, felálván eggy kőre énekelget a'Pásztori Zabszárnak hangjára (12/17).

felás i (1)

Még az anyámat szidgya Gazduram meg holt már a' te pokol töltelékje minek ásod fől a sirbol (15/ 251).

félbehagy i (1)

Az én szivem olly édességgel él, mellynek kostolására meg újjúl, 's tsak azért hagyja azt félbe, hogy hasznát vegye (1/40).

félben Ö: elmenő~, haldokló~, haló~, hulló~, induló~, menő~, nyugodó~, szökő~.

felberzeszt i (1)

Külsö országi modon félre vágta a' kalapját és a' mi legrendesebb illyen szép nyári időb[e] felberzesztette azt a' hires Hessen Casseli parapliját (15/1025).

felberzesztett in (1)

.. azok a' nyomorúlt prognostikumok, a' mellyeket ő árúl a' balgatagoknak, azzal a' felberzesztett szemőldökkel, soha sem fognak bételyesedni (7/450).

félbeszaggatott in (1)

...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/975).

félbeszakad i (1)

Egy Pesti Coredpondensem azt irja, hogy ott a' Kávéházakb[a] (:félbe szakad mivel jön [Karnyóné]:) (16/298).

félbeszakaszt i (7+2)

A' matskákat felvetettem a'vállamra (:itt félbe szakasztja:) (16/255). Már belé kezdettem, de félbe kellett a' munkát szakasztanom (12/409).
félbe szakasztja (16/505, 586), félbe szakasztya (16/ 286, 522, 642). - szakaszd félbe (7/857). - félbe szakasztanom (16/320).

felbosszant i (0+1)

Eggy szerető Királynénak probáld (pur) az én Káromra, keresd (pur) felbosszantani eszelős Haragjait (10/685).

felbuzdul i (1)

Akkor mindjárt fel buzdúltt benne a' vér (1/1635).

felbuzdulás fn (1)

Én az ő fel búzdúlásának részese lettem: ő érzette azt (1/3122).

felcipel i (1)

...a' Királyfi meg a' haját a' derekára kötötte, s a' [na]gy fene főt fel tzepelte a' Kis Asszonyhoz (1/ 816).

felcsinosítva in (1)

...és magát mintegy lopva nézte, attól tartván, hogy én az ő tekíntetébe fogok tekinteni; és magát fel nem tsínosítva látta (7/710).

felcsinozva in (1)

...'s így is tettzett magának, mert magát szépnek látta fel nem tsínozva is (7/711).

feldúl i (1)

Mindenemet feldulták, még a' rajtam valót is lehuzták; tsak egy fillért semhagytak nállam (16/1058).

felduzzadva in (1)

Elmegyek keresztűl az rohanó víz omlásokon, mikor az elolvadtt hó feldúzzadva küldi őket a Tengerre (7/876).

felé nu/hsz (30)

I. nu Jön a' kisértet megy Antal felé (9/294). TAMINO (:mutat az ég felé:) (2/1440). - ...magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé (1/2092). Ez út visz el Tzélod felé, Tsak emberűl kell triumfálni (4/87). - ...mert ha Tirzis nagyon bátorságos prédájának tart tégedet, más felé fogja szívét fordítani (13/481). Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett, eddig Veszprém fele jár (16/712).
felé (1/2593, 2730, 2/1438, 4/170, 5/488, 575, 6/81, 8/92, 9/249, 307, 531, 10/1008, 12/365, 688, 13/601), fele (16/907).
II. hsz (:megy felé:) (9/312). Irtóztató teremtés felém ne közelits, ha életednek örülsz (9/314). Nézd őtet, melly lopva érkezik feléd ama' béborult galylyak között (5/188). - ...a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget, 's végre az erdőnek szövevényes gallyain bújkálva általhatván felénk jön (13/674). Szerentsés barlangok Isten hozzátok; nem, mert bizony nem vethetem én felétek szárazon az én szemeimet (13/708).
felém (9/218, 318), felénk (13/247).
Ö: alá~, egy~, fel~, fél~, két~, ki~, le~, más~, minden~, sok~; tefeléd.

féle l. afféle, efféle, hathét~, ilyen~, jó~, különb~, más~, mi~, semmi~, sok~, úré~.

felebarát fn (2)

Irám Krisztus Urunk születése utánn 1793dik Esztendöbenn szerető felebarátod és a' Krisztusban Atyád Gviccarini Orbán Leo mk. (1/2904).
Felebarátunk[na]k (16/782).

felebaráti mn (1)

Utójára azt is értésünkre adtta, hogy mostann igen keserves környűl állások között vagyon, a' mellyet szívünk szerént sajnáltat velünk a' Keresztyéni felebaráti szeretet (1/2863).

felébreszt i (1)

...nem is Szépség, nem Bőltsesség vagy Vitézség az, a'mi bennünk felébreszti a' Szerelmet: még néha a' nem szép, a' bolóndabb az, a'melly imádtatik (10/789).

feledékenység fn (5)

Nagyságos Uram! ez a' munka n[em] fogja meg engedni, hogy az ő példás virtusait a' késő idök homályában fenyegető feledékenység el törülhesse (1/1402). Ah, elébb mint én téged elhagyjalak, vesszen el Italia, a' Világ maradjon mélly Feledékenységbe eltemetve az én Hírem (10/524).
feledékenység (1/1089), Feledékenységet (10/63), Feledékenységnek (1/1427).

felejt i (2)

Jéh, ne felejtsd, hogy az én Hűségemnek tartozik a' te Szereteted eggy Jutalommal (10/918). Szégyen, hogy a' ruháját a' tractierba felejtette ijedtébe (1/1256).
Ik: el~.

felejtés Ö: el~.

felejtet Ik: el~.

felejthetés Ö: el~.

felejtkezhetik Ik: el~.

felejtkezik Ik: el~.

felejtvén Ö: el~.

felekezet fn (1)

Mindazáltal, gyakorta elbújván és futván, az ő Hatalmától nem, a'melly nints rajtam, hanem az ő Rimánkodásitól a'mellyek hathatósok, menedéket, az én alkalmatlan Anyám elől, az Erdőkbe találok, és az alatsonyabb felekezetnek Kunyhóikba (7/38).

felel i (26+5)

...lágy hangon felel (1/622). Engedd meg elébb, hogy én feleljek, és azutánn beszéllj (10/165). Igen nehéz a' tűdeje 'S nem jól jár a' lélekzete Felelj nékem már most erre Tudós Bacelliere Mit szükség tsinálni? (14/154) - ...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek (7/477). A' szemeivel felelt néki (7/ 248). Nem győzök eggyszerre annyira felelni, a' Levelet mutatja (1/3083). Én ugy vannal feleltem (1/3127).
felel (16/330), felelek (14/98), felelsz (12/704), Felel[ne]k (15/1007), felelt (7/245, 1053, 1054); feleli (1/526, 531), felelte (1/542, 547, 2826, 7/471), felelték (7/250). - felelnék (6/156). - felelj (7/181, 909, 10/138, 152), feleljen (7/923). - felelni (10/317, 14/58, 75, 16/974).
Ik: meg~, vissza~.

félelelem fn (27)

Én a' haláltól való félelem miatt kétszerte sebessebb futással néki rugaszkodtam (7/1260). 'S ugyan honnan támadhat szívedben illy szörnyü félelem (13/ 338). - ...jóllehet azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem, és szemérem, vagy túnya bátortalanságom (7/400). Ez a Világ inkább akar a' félelemre, mint az Emberiségre mozdúlni (1/2759).
félelem (5/195, 297, 443, 7/1264, 9/208, 12/334, 13/ 511), Félelem (10/10), Félelem' (10/671), félelmek (12/322), félelmem (5/205), félelme (6/72), félelmet (5/458, 16/1105), Félelmet (10/682), félelmét (13/ 204, 495), félelemnek (10/699), félelmébenn (5/ 572), Félelmein (12/472), félelemről (5/150), félelemmel (7/1173, 10/423).

feléleszt i (2+1)

De míg őtet feléleszteni igyekezünk külömbféle eszközökkel, elkűldvén azonba' Alfezibeusért is, a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre... hozzánk érkeztek eggyütt Dafne és Szilvia (7/1589). A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet (6/37).
éleszd fel (1/988).

felelet fn (3)

...nem is adott rá egyébb feleletet, hanem egy halgatást, eggy háborodott halgatást, melly tele vólt kemény fenyegetésekkel (7/415). Dafne, vagy hallgass, vagy másról beszéllj, ha feleletet vársz (7/178). A feleletekből ki tetszik már penitus Hogy ez a' jeles ember Baccellierus Nem tőltőtte idejét ostáblával Sem Billiárddal és Pipával (14/80).

féleleven mn (1)

...annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/34).

felelget Ik: vissza~.

felelhet i (1)

Hogy felelhet tsupán a' szemeivel (7/249).

félelmes mn (6)

Hol vagyok én - Melly félelmes tsendesség! (2/ 1464) - Ő félfelé vonult félelmes tisztelettel, fel sem vetvén szemeit az ő nézésére (7/1070). - ...oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom, hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/138).
félelmes (5/9), félelmesen (9/344, 13/724).

felelve Ik: meg~.

felemel i (4)

Imhol van mikor a' levegőbe felemeli Anteust, hogy a' főldhöz üsse őtet (6/62). - ...nem emeli fel az ő gondolatit a' te szent titkaidig (7/967). Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Partokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/400).
Fel emeli (12/464).

felemelhet i (1)

Szép Szeléne tsak te merheted, bátorkodhatod te emelheted fel arra magadat, h[ogy] így szidalmazz engemet (10/748).

felemelkedik i (1+3)

Szükséges lessz rest eszedre ollyan szárnyakat szedni, A' mellyekkel Helikonra fel tudjál emelkedni (1/ 2521). Nálad nélkűl eddig Törvényeket adtam; fel emelkedni nálad nélkűl Kártágót én láttam (10/ 632). - ...és a' már megengesztelődött és tsendes Habok' Kebeléből felemelkedik a' Neptún' gazdag és fényes Palótája (10/1021). Ha a' te Szivedböl a' tiszta világosságnak megháboritására, az Indulatoknak ködeit fel emelkedni nem hagyod: mindent kifogsz látni, jó Király fogsz lenni, ha jó Pásztor lészel (12/548).

felemeltetés fn (2)

Hallod, a' Szerető Agenor az én fel emeltetésemet tőbbre betsülli az ő szerelménél: Vallyon nékem kevesebre kell é betsűlnöm az én fel emeltetésemnél egy illy hiv Lelket (12/964-6).

félénk mn (2)

...és a' farkasok futnak a' Bárányok előtt, 's az Agarak a' félénk Nyúlaktól (7/118). Tamiris félénkenn, Eliza kézen fogva vezetvén őtet (12/340).

felényi mn (2)

Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van, a' Sabbattale is ts[ak] felényi m[in]t másszor, panaszkodik a' szegény feleségem (9/145).
felénnyi (9/734).

felépül i (1)

A' szerentsétlen Ásia várja, hogy a' te Erősséged Munkája által eggy más főldön épűljön fel ismét Trója (10/31).

felér i (3)

Bizony n[em] érem fel ököllel, kutya szánkázza [me]g a' lelkét (9/130). - ...az ő Életével felérnek (:valent:) a' te Troféumid (6/171).
ér fel (7/151).

felered i (1)

Eredj fel kis bohotska a' szobátskába (16/58).

feles mn (1)

Meg lehetne ám a' Magyar Poesisnek azt az Attyát feles piszkai mellett betsűlni (1/3017).

feleség fn (11)

...mikor házasodik meg, lessz é szép felesége? (16/ 740) - ...pedig szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/441).
feleség (15/776, feleségem (9/146), Feleségem (9/ 291, 786, 825), felesége (15/777), Felesége (16/3), Feleségét (12/360), feleségévé (16/404).

felesel i (1)

Azért én velem ne feleseljen Typographusságod, hanem tselekedje azt a'mit Német természete magával hoz (1/2689).

felesleg hsz (1)

Többet ne, hallgass, szívem: hallgass, ha tsak a' felesleg való örömmel meg nem akarsz ölni engemet (13/64).

félész fn (1)

A' Gróf tüzbe vólt egésszen, 's az a' félész még olajat öntött reá, házának meg gyaláztatását emlegette (1/3367).

feleszel i (1)

Az Embereinket feleszeltem, hogy majd tettetésből eggy hadi Zenebonát indítsanak (6/7).

feleszmél i (1)

...és annak a Víznek olly ereje vólt, hogy ő feleszmélt; és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1609).

felett nu (13)

...mitsoda rendel kellene elrakni hajait homloka felett, és hajai felett a' fátyolát, és a' fátyol felett azon virágokat, mellyeket kebelébe tartott (7/691). Jaj Kedves Szerelmes Feleségem. Szent árnyék lebegjen tisztelt hamvaid felett (9/787). A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunytt Öseinek ditséreteit (1/2272). Szilágyi pedig n[em] tsak trántsérozni tudott mindenek felett, h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/344).
felett (7/231, 468, 962, 1243, 9/529, 14/140, 16/657).
Ö: szer~.

felette1 hsz/nu (3)

I. hsz Már a' leg keservesebb képzelődések öszve ütközvén szivemben bús hánykolódások tsatáznak felettem (1/1838). - ...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1576).
II. nu Annak felette, hogy ő kész ki nyomtatni akármelly munkát, ha a' hazabéli Tudósok méltóztatnának szolgálatjával' élni (1/101).

felette2 hsz (15)

Hogy eggy Nimfát felette szeretett, és hogy attól felette gyűlöltetett (7/1008-9). Oh váratlan, oh kegyetlen Tsapás! Ah felette, felette tul is haladtatok, oh irgalmatlan Istenek! (12/638-9) - ...a' Klastromnak felette sok és tetemes költségei vagynak (1/2998).
felette (1/630, 7/329, 726, 10/850, 12/239, 542), Felette (10/307, 310, 12/761, 879).

felfedez i (4)

...a' - szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol (7/550). - ...mindazáltal elhallgattad előttem szerelmed' tárgyát, pedig megérdemli az én baráttságom, és a' Múzsákhoz való hasonló indúlatom, hogy nékem felfedezd azt, a' mi mások előtt rejtekbe van (7/316).
fel fedezzen (12/282), Fedezd fel (1/2064).

felfegyverkezik i (1)

Egyedűl tsak te érted fedezem pántzéllal az én mellyemet, és tsak a' te óltalmadért fegyverkezik fel karddal az én jobbkezem, és az én szívem bátorsággal, óh kedvesem (13/289).

felfegyverkeztet i (1+1)

Ha az ő indúlatinak nyílván való Ellenségének mutatod magadat, Galatéa majd fel fogja annak oltalmára Szívének minden gondolatit fegyverkeztetni (5/326). De hogy nékem a' te Károdra kelljen felfegyverkeztetnem a'Kezemet, nemesszívű Vitéz azt hijjába reményled (10/728).

felfelé hsz (1)

Többet ne: hallgass, mert már az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene (11/ 46).

félfelé hsz (2)

Kedves Hold, megbotsáss kérlek, Engem szeret eggy fejér! - Szép ő! megfogom tsókolni Hold! vond magad fél felé (4/154). Ő félfelé vonult félelmes tisztelettel, fel sem vetvén szemeit az ő nézésére (7/ 1070).

félfelől hsz (4)

Nézegeti a' könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét, Rosália fél felől mosolyog (1/313). - ...most hald már mi történt: a'melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél felőll kibomlott és lobogott (7/1257). - ...hanem elébb azt kívánom tőled, hogy szoros esküvéssel kötelezd le nékem a' te hitedet, hogy félfelől fogsz maradni, és kezedet ki nem nyújtod annak meggátolására a'mit akarok tselekedni (7/1409).
fél felől (6/47).

félfelöntő fn (1)

...hanem tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót; mert tegnap ugy tetszik mintha egy bolhát vettem volna észre a' szobámba, majd meglotsoltatom véle mindenütt talám megöli (16/154).

felfogad i (1)

A' szerentsétlen Ásia várja, hogy a' te Erősséged Munkája által eggy más főldön épűljön fel ismét Trója. Te azt felfogadtad, ép az én Életemnek utolsó Pertzénn azt a' te fogadásodat értettem, akkor midőn... nékem arra megesküdtél (10/32).

felfordul i (2)

'S denique mitsoda tsunya lárma az, majd az egész Kastély egésszen fenékkel felfordul (15/269). Aszszonyádnak pedig mond meg hogy én egy kevéssé fel fordulok Budára, mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyürűt váltok vele (16/473).

felforgat i (1)

A' változások ki jönek azokb[a] egy kavart szélvészb[e], fel forgatják a' mit az e[mbe]ri elme gondolt (9/504).

felforgató fn (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem anarchistának... emigransok barátjának, az egyenlőség ellenségének az Nemzeti jussok felforgatójának, az emberiség motskának, és még Isten tudná elő számlálni minekis neveztek (16/1073).

felforog i (1)

Ah elébb forogjanak felfenékkel a' Világnak minden Tronusai (12/667).

felforr i (1)

A' tenger fél forrott Szorítja a' partot, tüzes habot forgat (1/2433).

felfrizírozva in (1)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba... fel frizirózva, eggy Nationálspiel a' kezébe (1/266).

felfűz i (1)

...vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját: eggyenként füztem fel sorjába eggy faragott kóróra ezeket (13/147).

felgazdagít i (1)

...ők Tsikorgót magok társaságokra méltóztatják, véle örömest mulatnak; étén itán tartják, ruhával fel gazdagitják 's á't (1/2576).

felgörbít i (1)

...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát (5/10).

felgyújt i (1)

Oh hogy' felgyúlytja az embert, mikor ílly elevenenn hiven nyomva a' Virtus Példája (6/64).

felgyúl i (1)

Elfelejtvén a' Szerelmeket Ha felgyúlok Dühösségtől, Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől (5/594).

felgyullad i (1)

Én felgyúladtam, és te kegyetlen énreám nemis emlékezel, nem gondolsz az én Sirásimmal, nem érzed fájdalmomat (5/66).

felgyulladt in (1)

Galatéa majd fel fogja annak oltalmára Szívének minden gondolatit fegyverkeztetni és az ő felgyúladtt tüze a' fáradság által nagyobb lészen (5/327).

felgyülekezett in (1)

Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem: ők engem tudom meg fognak segiteni (1/1868).

felhágy i (4)

...felhágy a' dagállyal, a' Haraggal: és nemes lángjába tüzel, és sóhajt (5/124). - ...ha a' te hatalmadban vólna, hogy őtet ne szeresd felhagynál é az ő szerelmével, azért hogy ő előtte kedvet találj? (7/ 910)
felhagyok (10/841); fel fog hagyni (1/617).

felhajhász i (1)

Az én legnagyobb Kedvem abba tőlt, ha hálókat feszítgettem... és a' Vadaknak nyomait 's fekvéseit felhajhásztam (7/128).

felhajt i (2)

ÉVA Nesze még Szuszmir egy pohár bor... SZUSZMIR fel hajtya (1/718).
fel hajtya (1/663).

felhány i (1)

Akkor a' Báróval minket el küldött az Úr házához, hogy az Úrnak minden jószágát és irásait hánjuk fel (1/3358).

felhoz i (1)

Nékünk az ő rövid világa elrejtődik, és az álom örökös éjtszakát hoz fel reánk (7/573).

felhő fn (8)

Gyászos Felhő a' Napot fedje el (10/701). - ...mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott; és még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl (7/505).
felhő (7/532, 12/172), felhők (13/383), Felhők (10/ 1019), felhőkre (1/3132), Felhőkkel (10/1009).
L. még felleg!

felhurcol i (0+1)

Úgyde Uram erővel senkit fel hurtzolnunk nem lehet, mig a' felsőségtől hatalmat nem nyerünk (1/ 2725).

felhúz i (1)

El megy a setét köpenyegű Ember, le vág egy nagy fát le tsapkogya az agait, meg hegyezi fel huz rá egy őkrőt (1/729).

féli Ö: éj~.

felibe nu (1)

...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát és a' tsilapúlt Otzeán tűkört tsinál a' Hegynek (5/10).

félig hsz (2)

...szép ember osztán az Ur félig magyar félig német mégis tetszik (16/527).

féligmeddig hsz (2)

Jó reggelt kívánok az Asszony[na]k én az asszonyt szeretem, tsak azt sajnállom, hogy ily félig meddig való öltözetbe van ollyan félig meddig szerentsém tisztelni (16/121-2).

felír i (2)

Ejnye eb alelke Lázárja! bizon még gazdává lessz a' nyakamon, tsak mérjen ki és írja fel a' Lipittlotty Ur számára (16/68).
irja fel (16/38).

felizgat i (1)

És te azt a' vad Lelket, óh Galatéa, tsúfolásokkal, és bosszantásokkal izgatod fel az álmából (5/339).

feljár i (1)

Én Úngot, Berket fel jártam; és igen is sok panasz van felségedre (1/1217)

feljebb hsz (8)

...nézd mimódonn emeli Homlokát feljebb minden Szempillantásbann a' te itt lakásoddal Kevélykedő Kártágó (10/53). - ... már most Ö Kegyelme feljebb emlitett Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2880). - ... mint feljebb (10/310).
felljebb (10/312), felyebb (10/413), fellyebb (2/1511, 12/416, 900).

feljebbbecsül i (0+1)

Alatsonyúl gondolkodik felölem Uraságod, a' Nemes szenvedést fellyebb szoktam betsülni a gyalázatos menekedésnél (1/1906).

feljön i (4+1)

...éppen tsak az imént jöttem fel az Atyámtol a' kertböl (15/806). De azt bizon nem köszönöm meg az Urnak, hogy még tsak felsem jön hozzám már egésszen elis felejtettem az Ur[na]k a' formáját (10/302). A' Nap minket akár le megy, akár fel jön, mindenkor - eggyűtt fog - látni (12/80).
jöjj fel (13/681). - feljönni (16/732).

feljülírás fn (1)

Magam is élvén a' gyanú perrel eggy más levelet készitettem, ihol van, kinek szól, a' feljűl irásból láthatod de magával szólj ám, tudod? (1/2942)

felkapás fn (1)

Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2967).

felkapat i (1)

...én soha sem pípáztam még is itt vagyok, azt bizony tsak a' hetykeség kapatta fel annyi emberrel, hijjába no tsak haszontalan (15/796).

felkapkodván in (1)

Fel kapkodván holmiját (1/2813).

felkél i (13)

Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve és még sokkal inkább fel nem kelnének reggel a' goromba földmivelövel és mester emberrel (15/547). Felkél, megindul, és azután vissza fordul (12/412). 'S mikor nemis vélné, a' Szél És a' hab ellene felkél (5/510). - ...eljött valahára az az idő, a' mellyb[e] a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/1094).
felkél (1/2235), felkelnek (10/183), Felkelnek (10/ 859). - kelj fel (11/16), Kelj fel (10/37, 12/464, 16/ 1163), Kelly fel (16/1155), Kellyetek fel (16/1161).

felkelt i (1)

Eredj, és az én parantsolatomra gyorsan kőltsd fel a' Társaidat (11/50).

felkeres i (5+3)

Ha nem sajnálod, menjünk, keressük fel őtet (13/ 400). Tsak menj, fussál a' hová tetszik, keresd fel a' kietlen tengernek rejtek üregjeit (13/592). Bé mehet ám bizony, de valahogy hipp hopp hírivel el ne vigye Kend láb alól, mert én ugyan engem uttse a' Sz:ent Gellért hegyén is fel keresem (1/1975).
keresse fel (7/1136, 12/52). - felkeresni (7/1629), fel keresni (12/365), fel keresnem (1/1805).

felkeresés fn (2)

...háládatlan Fijam, ez az Olasz Ország, mellynek felkeresését reád bízta Apolló, és én? (10/29) - ...segitts engemet az ő bóldogtalan tetemeinek felkeresésére, és eltakaríttatására (7/1483).

felkísér i (2)

Jöjjenek Kentek, Kisérjék fel ő Kegyelmét (1/1855).
kisérjék fel (1/2715).

felkísértet i (1)

Hogy fel nem kisirtetett a' Hajdúkkal, hanem az emberség törvényjére tekintvén, itt öríztett velek (1/2638).

felkísértetés fn (1)

...ezen panaszaim el beszéllése után, assignatiot nyertem az Úrnak fel kisértetésére, ha magátol jönni nem akar, és engem ki nem fizet (1/3169).

felkopik i (1)

De az ollyan versért kenyért sem kaphatnánk, Fel kopna ám azok mellett az állatskánk (1/2400).

felkutat i (1)

A házamba' mindent fel kutattak, irásaimat öszve dúlták (1/3260).

felleg fn (4)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg (9/527). Az a' eső nélkül v[al]ó felleg (1/2990). Oszolnak már a'fellegek a' Magyarok Egéről: meg érjük tán még, Kedves Poétám, nemzetünk ki tsinosodását (1/110).
fellegekbe (1/981).
Ö: konto~.
L. még felhő!

fellel i (3)

De ki leli fel a' jót, ha azt nem keresi? (7/777)
fel leltek (14/41); lelem fel (4/35).

fellengős mn (2)

...akár hová mégy, nem fogsz, mert bizony nem fogsz találni ollyan fellengős, vagy ollyan mélységes zugot, a' melly az én haragom, az én dühösségem elől el rejtsen tégedet (13/595). Óh! te fellengősen jársz: nosza szálly le eggy kevéssé a' mi feltételünkre (7/840).

fellobbant i (1)

...meg fosztja fényjétől Tekíntetemet, Ki szerelmes tüzétől Fel lobbantott engemet (13/92).

felloval i (1)

Száz Királyoknak ő érette megvetvén Szerelmeket, Haragjokat fellovalom (10/488).

fellovaltatván in (1)

...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala, a' midőn az Atyám és Atyámfiai az ő árnyékbúzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2976).

felmagzott in (1)

Óh! édes szegény férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg, ehol biz ugy maradok mint a' felmagzott soláta közt az ijjesztő (16/628).

felmegy i (4)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1279). Ezzel a' vén asszony fel megy a' házba (16/332). Minekutánna Pestre, Budára, Pozsonyba, 's Bétsbe fel mentek (1/2020).
fel megyek (16/579).

felmérgel i (1)

Oh Isten, nagyonnis felmérgeled (5/270).

felmetszve in (1)

Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el, Lehelfi és Petronella, ez a' két egymásnak kedves név a' tavaszi jég hátára volt felmettzve (15/818).

felnevekedvén in (1)

Felnevekedvén tegyék elméjek elibe az ő Anyjok Erköltseit, az ő Attyok' vitézségét sinormértékűl (5/436).

felnevel i (3)

...ő az ő gyermekeit is maga szoptatta és nevelte fel (15/559). Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/897).
nevelt fel (12/294).

felnő i (2)

Türhetetlenül várom azt az időt hogy én felnöjjek 's el húnyt magyar öseimnek árnyékitol a' biztató Fiam szót megérdemeljem (16/1199). De bár tábláidat nöjjék fel a' gyomok (1/244).

felnyit i (2)

Áltzesztes az én nevem, Tziprus' Szigetének kebelébenn nyitottam fel elsőbenn az én Szemeimet a' Nap' világra (11/70).
nyitja fel (1/1075).

felnyitván in (1)

...és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1609).

felold i (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' terhes unalmok rabszijjain szorulva találják, gyenge tágitással oldják fel szorongató kötéseit (1/2244).

felolvas i (2)

Tsak olvassa fel Hadnagy Uram (9/737).
olvassuk fel (9/740).

feloszt i (1)

Az én szivem sok jó reménységgel van meghalmazva, s addig nem nyughatom, míg fel nem osztom vélled azokat (12/39).

felől nu (12)

(:fenyegeti őtet, jobb kéz felől el megy, de jőn bal kéz felől:) (2/1424-5). A' Kis Asszony a' maga szobájába a' kert felől való áblaknál eggy kis asztalotska mellett olvas és ir (1/24). Mit tudna az Úr az én állapotom felől mondani (1/3333). Talám mégis bizonytalan vagy az én Hívségem felől (10/469).
felől (1/2977, 5/187, 531, 11/124, 13/435, 15/35), felöl (16/919).
Ö: a~, e~, egy~, két~, más~, minden~.

felőle hsz (8)

Azt fel nem tehetem felőle (15/897). Alatsonyúl gondolkodik felölem Uraságod (1/1905). Uram! Ne kételkedj felőlle: Éppen az (12/953).
felőle (1/3348), felöle (16/488), felőlle (7/994, 996), felöled (16/633).

felőlről nu (1)

Meg látja Elizát jobb felőlről (12/680).

felöltözvén in (1)

Azután felőltözven, kért engemet, hogy kövessem (7/1150).

felöntő Ö: fél~.

felpénz fn (1)

...ez úttal ő kiszabadit engemet, de a' még továbbatt lessz, addig fel pénzül két aranyat adott (1/1646).

felpiperéz i (0+2)

...eggy ollyan nimfára találtál, a'ki én nálam gyönyörüebb és nemesebb, a' ki jobban tudja haját fel piperézni (13/425).
fel piperézni (13/542).

felporozva in (1)

Lipittlotty egy pisztolyt tartott a' Tipptopp mellyének, mely tsak porozvavolt fel (16/932).

felragasztva in (1)

Fel vagynak ám azok sok helyen ragasztva (1/2403).

félre hsz (4)

Oszollyatok pokolba félre (1/1326). Ah! (int ismét hogy félre!) (2/1392). Tipptopp is elmegy félre a' Bót mellé (16/332). Jobb lesz mégis, kintsem, valamelly félre való helyen meg nyúgodnod (13/31).

félrecsapás fn (1)

Itt, kedves Poétám enyelgő képzelődésemet a' te jelenléted magához ragadta, 's engedtem örömmel félre tsapásának (1/199).

félremegy i (2)

St! (:jelt ád hogy félre menyen:) (2/1405). - ...ha ha ha bizony majd magamnak is félre megy az eszetském (16/60).

félreszólal i (3)

Bizony nagyon sajnálom (:félreszóllal:) eb sajnálja a' vén dögöt (16/470).
félre szollal (16/678, 852).

félretétet i (1)

Most tsak itthagyom, hanem tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót (16/153).

félretévén in (1)

De fére tévén a' tréfát, az egész dolog ara megy ki hogy én örömest elszeretném venni Karnyóné Aszszonyomat (16/378).

félrevág i (1)

Külsö országi modon félre vágta a' kalapját (15/ 1024).

félrevágván in (1)

Kevélyen viseli magát, félre vágván ótska Frantziás kalapját (1/2302).

félrevon i (1)

Az a'ki a' füvek és a' Virágok között lappangó Kígyót [me]glátja, ugyan bolond, ha onnan a' lábát félre nem vonja (5/165).

felség fn (2)

Néked illik lenni szebbnek Nékem meg emberesebbnek Bennem a' vadság, a' szépség; A' rettentő kép, Felség (5/494). - ...és igen is sok panasz van felségedre (1/1218).

felsegél i (0+2)

Utóljára azt is értésünkre adtta, hogy... mi leg jobban tudnánk fel segélleni az Urat, mivel minékünk az Isten és a' Keresztyéni jóltévő szivek elég módot adttak benne (1/2864).
felsegélleni (12/167).

felsegélés fn (3)

...sok basa dohánt felszínak az Urak míg a' szegények felsegéllésében fáradoznak (15/678). Hanem kérlek tégedet, édes Dafném, a' te virgontz ifjúságodnak édes emlékezetére, hogy segítts engemet szegény Amintás felsegéllésére, a'ki haló félben van (7/739).
fel segéllésemre (1/1799).

felséges mn (19)

Felséges Királyom! Ditső Hazám! 's nemzetem! (16/1202) - Többet ne: hallgass, mert már az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene (11/47). Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! mikor eggy tudatlan Gvárdián kedvekényjének olly Felséges észek Aranynál gyöngynél drágább remeki áldoztatnak fel (1/3037). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort (12/228). E' felséges bor! (2/1383) - ...te benned felséges tökéletességek vagy[na]k, ne rejtsd el a' mit a' jól tévő természet keze reád olly bőven pazérlott (9/473).
felséges (5/358, 7/1516, 10/1039, 12/270, 13/589), Felséges (1/1214, 1237, 1255, 1269, 4/81, 12/456, 664, 16/1190).

felsegítés fn (1)

Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam, de ne gondolja, mintha azért vólna az, hogy Kegyelmed holmit firkáltt, hanem hogy meg szórultt, 's magával jót tehetetlen, én pedig örvendek az ollyanok[na]k fel segitésekben (1/1554).

felserken i (3)

Te pedig, noha már az újjá született Hajnal lángol az ő első Súgárival az Indiai Horizononn, Ég'aljánn, tsendesen alszol, 's még sem serkensz fel? (11/13) - Ideje hogy az Álomból felserkenj: hogy magadat kifordítsd ezen Asszonyi Akadékokból, és fuss máshová a' te nagy Szívednek nemes Próbáit adni (6/ 165).
felserkentem (16/260).

felserkenve in (1)

Minteggy álmából fel serkenve (1/3138).

felsóhajt i (3)

Sokszor midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok, mint az Ifju Caesar a' Nagy Sándor oszlopánál és könnyeket, vetélkedő könnyeket hulatok szemeimből (16/ 1197).
fel sohajt (9/367, 602).

felsóhajtva in (1)

...észrevettem akkor magamat, és az én vak eggyűgyűségemet, 's ezt mondottam felsóhajtva (7/143).

felsőség fn (2)

Bár ts[ak] a' Felsőség tenne parantsolatot azokról a henye emberekről, én a' szemtelen Poétákat, nem igen jó szivvel látom (1/1364).
felsőségtől (1/2726).

felsül i (2)

Énnye Leleskurva az anya ördöge bezzeg ha n[em] talál szót fogadni, ugyan fel sűl ám m[inde]n Liturgiam (9/290).
felsültel (16/1017).

felsüt i (1)

Ámor megtanít engemet, hogy mesterséggel süssem fel a' Tziklopsnak bosszúját és Haragját (5/21).

felszakaszt i (1)

...igaz é hogy a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' messzi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/504).

felszakasztván in (1)

El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni, és fel szakasztván a' midőn olvasná szapora könnyeit tsorgatta reája (1/3120).

felszáll i (1)

Ímé a kőszikláról lebukván száll fel Amintás a' minden vígasságok halmazzára és tetejére (7/1527).

felszáraszt i (3)

Te is szárazd fel Dafne ezeket a' könnyhullatásokat, az Istenre kérlek (7/1479). - ...és ajakaival száraztja fel, az ő szép szeméről a' sírást (7/1555).
fel szárasztja (11/48).

félszáz Ö: nyolcad~.

felszed i (2)

A' süvegét szedi fel a' főldről (1/2734).
Felszedi (1/895).

felszentel i (1)

Felséges Királyom! Ditső Hazám! 's nemzetem! ...egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1207)

félszer fn (1)

...a' Ferko pedig és az Istok igazitsák meg a' Félszer allyát (15/123).

felszív i (1)

...sok basa dohánt felszínak az Urak míg a' szegények felsegéllésében fáradoznak (15/678).

felszóval hsz (3)

El veszi a' levelet, és felszoval olvassa (1/2870).
fel szóval (13/572), Felszóval (1/373).

félt i (3)

Nagyon féltem Betriegert, hogy a' markába szakad ez az okoskodás (1/95). - ...'s te énnékem olly kedves vagy, hogy én féltem magamat (13/693).

félted (7/1002).

feltalál i (13+3)

...igaz é hogy a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' messzi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertábol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/ 502). Én azt a Linnét szeretem, mert ő az én világomban új Világot talált fel, mint Columbus és Coock (8/144). Óh mitsoda különös, szent kénszerítést talált fel ez az ostoba, hogy engemet az én ifjúságomra emlékeztet, az elmúlt jóra, 's a' jelen való unalmas állapotra (7/740). Szerentsés lettél barátom, hogy a' mit eggy Moecenásnak halálába el vesztettél, ötszeresen találtad fel annak maradékiban (1/2007). Ő meg fog halni, ha őtet fel nem találjuk, ah szegény fejem! és maga fog lenni önnön magának gyilkosa (7/1325). Németesen fel találta magát (1/127).
fel találom (12/383), feltalálom (12/701), fel talállya (15/822), fel találjuk (7/779), fel találta (16/ 447), találták fel (1/1492, 2895). - feltalálni (7/300, 16/763), fel találni (1/2830).

feltalálhat i (1)

Jaj nékem, hogyan találhatok én mást fel, ha magamat sem tudom feltalálni? (7/299)

feltaláltatik i (1)

Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat, mindenkor kész a' mulatságba vígan lenni, a' melly qualitások más bibaszt Poétákba fel nem találtatnak (1/2580).

feltámad i (1)

Átzis, kintsem, Szívem, te meghalván feltámadsz, 's az én Szívem, melly tsak te véled él, ha előbb meghalt, véled újjá születik (5/403).

feltámadás fn (1)

Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött és ugy is mint egy élhetetlen borbely, a' ki is mindig Kuruzsolta a' vén Dögöt; de tsak ugyan későre lett reménység feltámadása felöl (16/919).

feltámadó in (1)

Vesd amoda Szemeidet, és a' feltámadó Átzist, lásd és öleld meg (5/396).

feltámaszt i (2+1)

Ezen idő alatt sem tudta feltámasztani az asszonyt (16/920). Ki támasztott fel tenéked Kebeledbenn olly Kegyetlen Kivánságot? (10/429)
feltámasztja (16/999).

feltarthat i (1)

A' születni kezdő szerelemnek kurták a' szárnyai, alig tarthatja fel azokat, és nem repűl velek (7/792).

félte fn (1)

Hív Szívem vissza így tére Azólta üzvén fergeteg, Szép Személyed' nézésére, A' mellytől féltébenn vált meg (5/526).
Ö: világ~.

feltehet i (1)

Azt fel nem tehetem felőle (15/896).

féltehetetlen mn (1)

...mit tudjak én tenni ki fél tehetetlen vagyok mihelyt a' te hozzád való reménység nem önt lelket belém (15/825).

féltés fn (2)

Ha mondani néki az én Kínaimat, ha a' Szívesség nem használ; tegye a' Féltés az utolsó probát (10/ 803).
Féltés (10/531).

feltesz i (11+3)

Gondolnám mert a' mely számokat most feltettem azokat ugy álmodtam meg, az álom pedig kiváltt a' Lottériára nézve csalhatatlan (16/245). Ugy vagyon, husz ezer exemplárokat nyomtattatott, mind eggy lábig el keltek, pedig három Rhénes forint negyven öt krajtzárra tette fel az árrát (1/147). Ezt a kérdést teszem fel ha rám halgat (14/146). Kennek tsak mindég jár a' szája, irja be ked a' Jedző Könyvbe, mikor egyéb dolga nem lessz Kendnek tegye fel a' Contotskára (16/77). De, ha a'mint felteszed szereti Deidamia: ha kinyilatkozik sem vonhatjuk el őtet attól (6/32). - ...én azt tettem fel magamba, hogy ottan a' harasztok és bokrok között majd elbúvok, és megvárom, míg oda jön (7/642). Azt fel sem lehet tennünk vitéz Magyar Öseinkről (1/ 1435). Itt vagyok én: [me]g mutatom, h[ogy] kell Magyarral fel tenni (9/215). No én most az eggyszer találék bolonddal fel tenni, de ugyan rám pergele (1/ 858).
felteszi (10/793), fel tevém (2/1416), feltettem (16/ 236). - tettem volna fel (16/633). - tegyük fel (7/ 157).

feltétel fn (8)

Ha ez a' fel tétel sem tettzik Nagyságodnak: imé által adom mind az Exemplárokat (1/1527). KOPPÓHÁZY Igen is én minden módon igyekezem az ő halhatatlan érdemeit nyomozni. TEMPEFŐI Nemesebb fel tétele nem lehetne (1/1763). Óh! te fellengősen jársz: nosza szálly le eggy kevéssé a' mi feltételünkre (7/841).
feltétel (15/95), fel tétele (1/2950), feltételét (7/1447), feltételünket (7/846), fel tételeire (1/2867).

feltetet i (1)

1o April[j] Világ szerént és mások mulatságára Áprilisi bolond lévén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát és egy Kaposi vizes Korsót az Ur elnevette magát de azért tsak feltetette 37 f.[orint] 59 xr (16/97).

feltett mn (2)

Most énnékem fel tett tzélomra kell sietnem, maradok az Úrnak hiv barátja (1/3062).
fel tett (2/1373).

féltő in (1)

Mikor vígann és bátorságba űlnék az én szép Tüzemmel eggy terepély Platanus bizonytalan Árnyéka alatt, nem tudom honnan és hogyan látott meg bennünket a' féltő Tziklops, és e'miatt haragra lobbant (5/382).

feltörött in (1)

...az én szerentsétlen történetek miatt fel törött szivem, nehezenn veszi fel a' gyönyörködtető állapotokat (1/3098).

felugrik i (3)

Nagy vigassággal fel ugrik az ágyszékről, tapsol, katzag (1/855).
fel ugrik (1/623), felugranak (16/1168).

felül hsz/nu (2)

I. hsz Nézd édes Poétám, látod fellyül ezt a' verset, a' mi igy kezdödik (1/163).
II. nu Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a'posványok között fekszik eggy szigetetske, azon felyűl eggy tiszta és tsendes tó (7/687).
Ö: azon~.

felülhalad i (4)

Az Úr pénze felyül haladja szükségét (1/1784). Imhol van mikor a' levegőbe felemeli Anteust, hogy a' főldhöz üsse őtet: és itt maga a' Mesterség felyűlhaladta magát (6/63).
felyűlhalad (10/406), haladtam felyűl (6/94).

felülírás l. feljülírás

felüt i (1)

...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek kőzőtt, most elbuvik, majd fel űti magát, 's utoljára eltűnik (12/740).

felvállal i (2+1)

No az ugyan rendes modi - a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/202). Én már tudom mibe áll a' Magyar litteratura, tudom meddig terjeszkedik ki a' Magyar erszény: ezért mondom, nem merem fel vállalni az Úr exemplárjait (1/ 1083). Én most magam önként fel vállalom (1/ 1194).

felvált i (1)

Vagy ha magad jobban el végezheted; addig szivesen fel váltalak a' tömlötzben (1/2111).

felvehet i (3)

Nézd a' lankadt Liliomot Mellyet az Eke elnyomott. Szárát a' főldről úgyé Fel nem veheti többé (5/606). Ha jól felvehetem messziről az ábrázatját Amintás az, a'ki amonnan kibökken (7/847).
vehettem fel (7/1244).

félvén in (2)

Én attol félvén, hogy gyáva Lelkűnek neláttassam, v.[agy] hitetlennek ne mutassam magamat: reszketek habzom aggodom, 's semmit sem végezek (12/ 753).
félvén (7/222).

felvesz i (16+5)

...neki kiesik a' Kardja, mellyet Aráspesz felvesz (10/ 416). Játtzott is eggy darabig, hanem eggyszer ts[ak] az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet (1/557). - ...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/ 693). - ...az ő szolgálójának, és követtyének, a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára (7/ 1348). Bóldogtalan fejem! mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finnyásan fel sem veszed (7/ 597). Eggy könnyű pisztollal járunk már ma: ebbe az el pisztolosodott világba a' Nyilat fel se vennék (8/99). Ö hajlandó az urhoz, de igy vegye fel az Ur: ö egy férjfit nem adna az egész vilgért, az Urat nem adná valamennyi férjfiért (16/342). Ah! bizony rendes, az Ur azt kivánja én töllem, hogy szeressem, pedig éppen előttem vallya meg hogy mást szeret, söt még engem kíván a' más szeretetébe is eszközül felvenni (16/353). Minthogy nem találhatok, és az ég nem ád az én kívánságomra ember húst evő vadakat, a' mellyek alkalmatos időbe jönnének, én más útat kivánok felvenni az én halálomra (7/ 1432). - ...jok vattok fel venni a' fizetést; de a' dolog ugy se kell egyiteknek is, mint a' czigánnak a' szántás (15/120). Mér Kegyelmed annyi pénzt költsön kérni 's fel venni 's bizonytalanra? (1/1516) - Secretárius Uram! ez a' legény betsületes ember vólna, tsak az a' kár, hogy Poéta. Én őtet szeretném fel venni az Udvaromba, ha abból a hagymázból ki tisztúlna (1/1571). Én Kegyelmedet mint Poétát fel sem veszem: de mint nyomorúlttat sajnálom (1/ 1548).
vesz fel (1/315), felvesznek (10/460); fel veszem (10/180), vészem fel (7/1433), Fel veszi (1/886), veszi fel (1/3099), fel vette (1/563), fel vették (1/1352).

felvet i (1)

A' matskákat felvetettem a'vállamra (16/255).

felvétel fn (2)

Instálom alázatosan, hadd én szolgáljak fel vételével, miért méltóztatta Nagysá[go]d el ejteni? (1/ 274) - Lássa az Asszony én tsak első vagyok ugy é? a' legujabb Pesti módik felvételéb[e], és pedig egyedül tsak az Asszonyért (16/124).

felvetődik i (1)

...és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gombolyagjai között, mellyek felvetődnek az ő Leesésével (10/1006).

felvett in (1)

Hanem Isten maradjon véletek, mert én felvett útamat akarom követni, és felkeresni Montánust (7/ 1629).

felvettet i (1)

Fel vettette tiz mínával Tróját' (1/2499).

felvetvén in (1)

Ő félfelé vonult félelmes tisztelettel, fel sem vetvén szemeit az ő nézésére (7/1070).

felvirrad i (1)

Eljutottunk felviradtunk Sz[en]t Egyed napjára (16/ 797).

félviseltes mn (2)

Egy fél viseltes ökörbika farka a' boldogultt Uré féle 7 xron (16/87).
fél viseltes (16/744).

felvisz i (2)

Mikor osztég a' vendig el oszlott osztég a' Menyasszonyt a' padra fel vitték, azt Komondálta a' Királyfinak, hogy véle ne hállyon (1/841). Jöjjön ma Kend, ha akar, mert ha nem, engem uttsegiljen most mindjárt úgy viszem fel Kendet, mint az ebet (1/3224).

felvonás fn (34)

Nemzeti nemes játék 5 felvonásban (1/cím). Vége a' Harmadik és Utolsó Felvonásnak (10/1048). Egek tehát ezen esmerettségem Comediája illy szomorú felvonáson végzödik!!! (15/885)
Felvonás (6/1, 8/60, 68, 9/10, 10/6, 539, 12/12, 15/13, 321, 886, 16/12, 426), Felvonás (1/20, 970, 1832, 2613, 3218), Fel vonás (9/347, 12/336, 734), Felvonásnak (10/538), Felvonásnak (1/970, 1831, 2612, 3218), felvonásban (8/cím), felvonásbann (10/cím, 16/cím), felvon[ásban] (6/cím), felvonásba (12/ cím), felvonásokba (9/cím).

felvonul i (1)

Unalommal, utálattal, gyűlöléssel vonul fel m[inde]n szava, es mozdulása (9/373).

felyül l. felül

fene fn/mn (2)

I. fn De nékem mintha rémlene Hogy ez az Ur ki a' fene (16/1035).
II. mn ...a' Királyfi meg a' haját a' derekára kötötte, s a' [na]gy fene főt fel tzepelte a' Kis Asszonyhoz (1/816).
Ö: frity~.

fenék fn (11)

Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/793). Hányan tsalták meg már tsak tudtomra is, még is hitt nékem is a' bolond, azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok (16/440). Még most itten láthat az Úr Koppóházy Uram. de tsak a' jövő órába is a' tömlötz fenekén találna (1/1742). 'S denique mitsoda tsunya lárma az, majd az egész Kastély egésszen fenékkel felfordul (15/269). - ...és az ő szerelmes paraditsomának örömei közzé helyhezteti; mikor az ember leginkább hiszi, magát a' veszélyek fenekére süllyedve lenni (7/1526). - ...és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1610).
fenekén (1/1540, 1704), fenekére (1/1970, 2062), fenékkel (12/667).

fenekedő in (1)

Hanem már a' mit az ellenem fenekedő szerentse reám tsap azt philosophus Lélekkel kivánom tűrni (1/3287).

Fenekes fn (32)

FENEKES Ennek Inassa (15/3). Ah mit beszél maga Fenekes az a' Tubák a' szemet tisztígya az órát tisztigya szárogatya (15/753).

fenevad fn (2)

Minden árnyéknak látására mintha valamelly fenevadat szemlélnék ki jönni az erdőből (13/694).
fenevadak' (13/666).

fenn hsz (1)

Fenn minden Egeken lakik Egek ura (1/376).

fennen hsz (1)

Az Erdőből, a' Kunyhobol menjen Amintas a' Király székbe fennyen (12/1044).

fennjáró mn (1)

Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (7/1610).

fennmarad i (2)

Jaj édes Tempefői Uram, a' Vitézség kivül jár azon: fenn marad ennek emlékezete az utolsó Unokáig (1/1404).
maradtt fenn (7/1487).

fennszóval l. felszóval

fenntart i (0+1)

És te az Ég előtt kedves és szerettetett boldog pár, tanúld [me]g ezt az ennyire nemes Szerentsét a' bőltsőtől fogva fenntartani (5/433).

fenntartó fn (1)

Óh fenntartója a'Világnak, az embereknek és az Isteneknek ékességi, szép Virtus, az én Vezérem te vagy (10/259).

fenthigfoghadó l. vendégfogadó

fény fn (19)

Ha vak homály borítja A' nap' tiszta fényjét (13/ 547). Még Tzintia nem tsonkította meg kétszer az ő éjjeli fényét (13/569). - ...de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét (7/429). Ha az ő nyájas ortzájának fényjét bé nem fogja valamelly alkalmatlan köd, az ő nedves világával édes kísérője fog lenni a' mi bújdosásinknak (13/676). Enéás, Ásiának Fénnye, Kellemetes Gondja Tziteréának és Énnekem (10/52). Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában, hogy akkor sem nyitja fel szemeit belőle, mikor az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1076). - ...elég szószóllók lesznek az Urért őelötte az Urnak saját virtusai és az én boldogságom, rukkollyon ki az Ur velek az ö egész fényében (15/831). Fussunk a' hová néked tetszik, gyönyörű fényem (13/654).
fény (8/157), Fényje (13/382), fényét (1/367), fénnyét (7/1294), fénnyének (9/382), fényben (1/2098), fénynyénél (1/984), fényjétől (13/89, 298), fénnyel (12/ 944), fényeddel (13/684).
Ö: nap~, szem~.

fenyeget i (7)

Hallja Kend Betrieger Uram, Ked engem ne fenyegessen (1/2685). Árestommal Fenyeget (1/1468). Minden szeretőnek szokása és mestersége, hogy halállal fenyegesse magát (7/1093).
fenyeget (12/174); fenyegeti (2/1423, 10/992). - fenyegessen (5/43).

fenyegetés fn (4)

...nem is adott rá egyébb feleletet, hanem egy halgatást, eggy, háborodott halgatást, melly tele vólt kemény fenyegetésekkel (7/416). Ezt a' férjfi Szívetszégyenítő fenyeg[et]ést Enéás el nem tűri (10/732).
Fenyegetéseket (10/815). [F]enyegetésidtől (10/ 865).

fenyegető in/fn (3)

I. mn ...ez a' munka n[em] fogja meg engedni, hogy az ő példás virtusait a' késő idök homályában fenyegető Feledékenység el törülhesse (1/1402).
II. fn A' fenyegetők fetsegését meg tanúltam már én hallgatva utálni meg (1/2686).
fenyegetönek (15/833).

fenyegetődzés fn (1)

Most azt látom, hogy már az én fenyegetődzésimet kineveti (6/144).

fényes mn (11)

Közé rakom azt a' fényes és kidörgölt Fegyver Szerszámot (6/6). A' Tsillagok ílly fényesek És Habok illy tsendesek Soha sem valának még (5/616). Többet ne: hallgass, mert már az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene (11/46).-...megrakatom a bőrőtöket, dolog idején, fényes nappal heverni, alunni (15/117). A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak (1/1415). Hagyd el azokat a' semmire kellő holmikat, és intéztessed úgy életedet, hogy sem a' Világ[na]k, sem fényes familiád[na]k ne légyen oka a' tégedet szégyenlésre (1/444). Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/2069).
fényes (5/171, 10/1021, 1022, 12/655).

fényesedik Ik: ki~.

fényesség fn (7)

A setét éjtzakát rettentve kergeti a' Napnak fényessége (2/1452). A' Királyszék fényessége között szépek a'Vétkek (10/251). Mindent el beszéllettem, hogy a' Nemzeti Tudományok, a' Haza ditsösége, hajdani Attyának tisztelete, familiájának fényessége, Maga Nevének magasztalása mind arra kénszeritik (1/1632). - ...az ártatlanság pedig otsmány falainak moha között is meg tartja fényességét, melly az Egekből az Urnak 'sámolya alól sugározik (1/1669).
fényessége (16/801), fényességedet (10/871), fényességbe (13/686).

fénylő in (1)

Majd meglásd, a' fénylő Sisak, és Pantzér körűl mint enyeleg ő (6/14).

fennyen l. fennen

fenyő fn (2)

...a' Jegenye szereti a' Jegenyét; a' Fenyő a' Fenyőt (7/205).

fenyőfa fn (1)

...sem a' bújdosó fenyőfa nem vitt a' más partyára vagy hadat, vagy portékát (7/535).

fenyőszál fn (1)

Azért hogy eggy ágbogos fenyőszál vezeti az én [na]gy Lépésimet (5/71).

fér i (2)

...jó Férjem élne az Isten nyugossza [me]g, most én nem így vólnék Lázár! most a' boltunkb[a] sem férne a' portéka (16/105). - ...tehát igy kezdtem gondolkodni, hogy ő itt fért valahogy a' pixishez (1/3347).
Ik: bele~.

fera (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras (9/160).

fered l. fürdik

Ferenc fn (5)

KANAKÚZ Béresse Nagy Ferentz (15/8). A' Szent Ferentz Szerzeténél keresem óltalmamat, Barátom; mit gondolsz? (1/2131) - Éllyen Második Ferentz Császár Kegyelmes Királyunk!!! (16/1207)
Ferentz (1/2981, 3049).

fereszt l. füröszt

férfi fn (12)

Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény, kan asszony (15/782). Tsak ezt Gondold meg: légy férjfi, Úgy emberűl fogsz triumfálni (4/95). - ...azt mondják, hogy a' Férjfi tsak annyitska legyen ni (:mutattya vastöje hegyét:) tsak férjfi az a' háznál (16/111-3).
férjfi (4/84), Férjfi (4/83), Férfiak (16/212), férjfit (16/342), férjfiaknak (4/71), Férjfiba (14/107), férjfiért (16/344).

férfiság fn (1)

...és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak, és erőnek jelei (7/607).

férfiszív fn (1)

Ezt a' férjfi Szívet szégyenítő fenyeg[et]ést Enéás el nem tűri (10/732).

férfiúi mn (1)

Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt (2/1456).

fergeteg fn (3)

...'s ketsegtető álmodozásait széljel repiti; mint őszi fergetek a' fák haldokló leveleit (9/508). Ezek a' lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányi é? (13/721)
fergeteg (5/524).

férhet i (1)

...a' Frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá ütött de a' várhoz a' nagy kösziklák miatt nem férhetett (16/289).

férhetvén in (1)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom, úgy hogy többé nem férhetvén mellyembe, alig hogy ki nem hasította azt (7/407).

férj fn (20)

...ha az az én szegény férjem, szép férjem, Férjem élne az Isten nyugossza [me]g, most én nem így vólnék Lázár! (16/103-4) - Férje lennék az erszénynek 'S a' kén a' szegény Legény[ne]k (16/374). Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a' szőllővessző az ő férjéhez (7/204). - ... firhe menél te szíp leány, fírhe biz én te szíp legény (1/772).
Férje (16/589), férjem (16/118, 619, 626, 660), Férjem (16/603, 618, 663), Férjemet (16/663), férjnek (9/763), férjének (13/581, 16/403), Férjemhez (10/ 162).

férji mn (1)

...talám az én Édes Anyám prédájává lett a' Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1104)

férkezhetik i (1)

...ne légyek én az akkor a' kinek hivnak, a' halál köz mindnyájunkal, de a' félelem eggy illyen mejhez n[em] férkezhetik (9/208).

Ferkó fn (1)

...a' Ferko pedig és az Istok igazitsák meg a' Félszer allyát (15/123).

fertelmes mn (4)

Mitsoda rut, fertelmes, otsmány, gaz, huntzfut dolog ez itt? (1/3248) - Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? ... Azokat a' dirib darab fogaidat, mellyek mindég új új vérontástól undokok és fertelmesek (5/266).
fertelmes (1/1264, 9/311).

fertőztet i (1)

Istenem Uram ne nézd az én bűneimet, Kikkel férteztettem életemet, h[ogy] néha egy kevéssé többet iszom itt az Urnak házába (9/331).
Ik: meg~.

fertőztethet Ik: meg~.

feslik Ik: el~.

fest i (1)

Ez a' többek között azt a' Complimentet festi, a' mellyel én Nagyságodnak kivántam az imént udvarolni (1/289).
Ik: be~, le~.

festés fn (3)

...az ortza festésére tarozó szinekről (1/137). - ...én ezt a' festést úgy gondoltam, hogy ez eggy szánakozásra méltó embert mutat, a' kit a' Köszvény húzott öszve (1/293). Azért tette ezt ide a' meghólt, hogy a' Nemtelen Szerelemnek festése annál szebb színt adjon a' Nemes Szeretetnek (8/35).

festet i (1)

De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/210).

festő fn (1)

Te tanitód szined majmoló festöket, Szégyenited pompás himeiddel őket (1/240).

Festung (ném) (1)

Akkor a' Trójaiakat 'Hogy verék le Féstunggal (1/ 2488).

festve Ö: le~.

fészek fn (4)

Új tavaszkor vígann tér meg a' Fetske régi fészkére (5/520). - ...akkor lehet látni, hogy Tirzis szeret, mikor Ámor az ő fészkében nem fog többé könnyeket és sóhajtásokat tartani (7/781).
fészke (5/575), fészkét (13/164).
Ö: gólya~, háj~.

fészer l. félszer

feszít Ik: ki~.

feszítget i (1)

Az én legnagyobb Kedvem (most veszem észre, ostoba kedvtőltés) abba tőlt, ha hálókat feszítgettem 's lépvesszőket raktam (7/127).

feuerverekézik i (1)

A' Gvárdián Úr tanúlhatna ám a' Faludi példájából, a' ki nem Feyerverekézett a' Klastromban, hanem magának és Nemzetének épűletére, tiszteletére, 's tsinos[o]dá[sá]ra szép Könyveket olvasott és irtt (1/ 3021).

fi fn (1)

Példás erköltsü fi az igaz: nem tudom mitsoda ember lehet (1/1576).
Ö: haza~, király~, Lehel~, úr~.

fia fn (23)

Sólyomn[na]k bagoly fiát ki látott, Magyar Atyának Frantzia fiát (9/780-1). Balgatag Világ fiai! ti ollyan gyönyörűségeken kaptok, mellyek mikor el repülnek, komor unalmat hagynak magok után (1/37). A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1397). Ez a' Músák' fia (1/ 2344). Ha ha ha tsak látom én hogy én szerentse fia vagyok (16/427). Alább az 5 forintnál senki fiának nem adom (9/108).
fia (1/2385, 4/5, 7/153, 9/3, 15/349, 682, 16/740), Fia (16/908), fiai (1/516, 2001), Fiát (7/22), fiának (1/ 1022, 15/660, 16/20), fiával (1/1114), fiaival (1/69).
Ö: atyja~, kis~.

fiacska fn (2)

...de hiszen az Isten gondot visel rolad édes fiatskám (16/866).
Fiatskáid (7/91).

fias mn (1)

A' házához eggy fias tehenet hajtattam, a' Publicumhoz v[al]o szivességéért (1/303).

fiat l. vivát

fiatal mn/fn (5)

I. mn En egy Fiatal Gavallér vagyok, a'kinn minden kap (16/597). - ...apró kezemmel alig érhettem el, a' fiatal fátskák hajlott ágairól a' gyümőltseit (7/ 337). - ...és fiatal korába hólt meg, ah mitsoda halállal! (7/1382)
II. fn Gyerünk azókhoz a' vigadó fiatalokhoz (1/1579). Ma reggel hajnal tájbann, (:hogy néked eggy kedves ajándékot adjak:) eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/275).

fiatalka fn (2)

Tapasztalatlan fiatalkák, kik játszatok az ő nyilaival, az ő tüzeivel, ti még nem tudjátok, miként bánik Ámor az ő jobbágyival (13/612).
fiatalkák (15/901).

fiatalocska fn (1)

KARNY[ÓNÉ] ...de hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát, igazán h[ogy] mi fiatalotskák tsak akkor láttyuk meg, mikor már az Uratskák beleis bolondulnak, hogy ezzel a szótskával éllyek (16/129).

fickó fn (5)

Az igaz, az a' Déák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/477).
fitzkó (7/336, 15/863), fitzkóba (15/966), fitzkókkal (7/609).

figaró fn (1)

...illő módinak tartja, mint a' pudert, figarót, Anglus rockot 's egyéb affélét (8/107).

figura fn (1)

Az Esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost: Az bolond figurákat ejt ugrásába (8/38).

figurájú mn (1)

Eggy Deák hagyta nálam némelly verseivel, minthogy még illyen takaros figurájú Debretzeni pipát nem láttam, el kértem tőle (1/466).

figuriás mn (1)

...ha pipát vesz a' szájába, a' bajusszát kétfelé törlénti, meg lehet nem lehet, láttya ked sogor mingyár, millyen figuriás gyerek lessz belöle (15/785).

figyelmetes mn (1)

Figyelmetesenn hallgat (6/61).

figyelmetesség fn (1)

A kanapen hever egész figyelmeteséggel (1/763).

figyelmez i (1+1)

Mert semmit sem látok benne a' mire méltó vólna nemes Lélek[ne]k figyelmezni (1/826).
figyelmez (1/2148).
Ik: rá~, reá~.

figyelmezve in (1)

Eggy székbe Nagyságosan ül, pipázik, tsak maga gondolatira figyelmezve (1/1196).

figyelmezvén in (1)

Előveszi a' Nationál Spieljét, azt egyedűl arra figyelmezvén, fel s' alá rángatja (1/360).

filegória fn (2)

Te pedig maradj itt addig a' Filegoriába, majd lejövök továbbat (15/906).
Filegoriáb[a] (15/102).

filemüle l. fülemüle

filkó fn (3)

De mit játtzúnk? TÖKKOLOPI Filkót. ROSALIA Az Úr rövid idön filkó lessz, annyira belé szeretett abba a' filkóba (1/1163-5).

fillent i (1)

Nagyságod legnagyobbat fillentett, már az a' lehetetlenségnél is nagyobb lehetetlenség (1/1291).

fillér fn (2)

Mindenemet feldulták, még a' rajtam valót is lehuzták; tsak egy fillért semhagytak nállam (16/1059).
fillérre (1/1068).

Fillis fn (5)

Eggy szép Bikknek árnyékában ülének egy bizonyos nap Silvia, és Fillis, és én velek eggyütt (7/364).
Fillis (7/365, 368, 371, 13/398).

filozófia fn (4)

Mind igaz, mind a' legvalódibb Filozófiából van merítve (8/69).
Filozófia (8/220), Filozófiát (8/218), Filosophiát (15/361).

filozófus fn/mn (3)

I. fn Pá, Uram philosophusom, pá! (8/155)
Philosophus (8/100).
II. mn Hanem már a' mit az ellenem fenekedő Szerentse reám tsap azt philosophus Lélekkel kivánom tűrni (1/3288).

filozófusi mn (1)

A' meg boldogúltt Báró Úr philosophusi módon nevelte azokat (1/2015).

findzsa fn (1)

...az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/96).

fing Ö: kopó~.

finom mn (9)

...készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2560). Méltóztassa megtekinteni, melly finom Kupferstückek vagynak benne (1/288). A'mi gyémántnak láttzik és fínum aranynak, üveg az, és réz (7/473). Ah Gyönyörü finum munkák! (1/2375) - ...a játékok a' szivet jobbá, az elmét nemesebbé s a' gustust finumabbá teszik (15/88).
finum (14/13, 15/474), finomabb (1/954), leges l.[eg] finumabb (9/71).

finomodik Ik: ki~.

finnyás mn (1)

...mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finynyásan fel sem veszed (7/597).

fio (lat) (4)

Fiat Experientia! Fiat Experientia (8/59). Légyünk mi egy testek Viat viat ~ fiat fiat (16/1176).

fiókszarvas fn (1)

...a' nélkűl, hogy Isten hozzádot mondott vólna futni kezdett, mint eggy fiók szarvas (7/1078).

firhang fn (1)

(Vér Petron[ella] német notát:) a' firhang alatt Professor Csokonay Úr (15/579).

firkál i (2)

Te a' te Könyveidböl, mellyet a' paraszt világ firkáltt, 's a' többék között a' Méla Tempefői irásaiból, a' ki eggy rusticus, és alávaló gusztusú emberetske, ki neveted a' tsinos világot (1/440).
firkáltt (1/1553).

Firkász fn (66)

De most elég, éppen kinn áll Firkász Uram az öreg Ur Secretariussa (15/40).

fiskárius fn (1)

De Fiscarius Uram, nem is hallotta ám még mit tsinyál az az árva gyerök (15/439).

fitogat i (1)

Nemes lélek gondolkodásaihoz szoktatta, de nem ollyan Nemes Léleknek, a' millyet a' mai Magyar Gavalléroknak nagyobb része fitogat (1/2018).

fitogtat i (1)

Saját hivségét, buzgoságát, erejét, virtusát, mind eggyik nyalkán fitogtatja a' mi szemeink elött (12/ 535).

fityfene l. frityfene

fiú fn (48)

Ah Fiam! Fiam! jaj ne verd á[lt]al szivemet (9/785). Tsudálkozom, hogy nevelhetett egyy derék atya el fajúltt fiakat (1/2014). ROSALIA A' Báró Urnak igen szép verseket olvastam Voltér Henriássából. GRÓF FEGYVERNEKI Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed (1/403). Itt voltam én fogva édes Fiaim (16/1086). De, Szerelmes Fiam a' Krisztusbann, Tempefői, jól tudhatod hogy a' mi pénzetskénket a' Vallás gyüjtötte (1/2887). Türhetetlenül várom azt az időt hogy én felnöjjek 's el húnyt magyar öseimnek árnyékitol a' biztató Fiam szót megérdemeljem (16/1200).
fiú (1/2804), fiu (9/65, 787), Fiú (10/530), fiam (1/ 437, 456, 566, 637, 1179, 2872, 4/30, 9/753, 770, 16/ 670, 864, 868), Fiam (1/2896, 9/821, 16/648, 656, 870, 872, 1039, 1042, 1045), Fia[m] (9/517), Fijam (7/465, 10/28, 29), Fiaim (15/1038), fiaim (16/1031, 1113), Fiok (16/4), Fiamat (15/377), Fiúnak (7/ 170), Fiamnak (9/834), fiamnak (16/686), fiam[nak] (9/807), Fiaidnak (10/498), fiuval (12/260).
Ö: kis~. L. még fia.

fiúi mn (2)

...engedd [me]g, h[ogy] ezen sziv[be] [me]ly egészszen tiéd v[ol]t foglalhasson hellyet magá[na]k a' fiui szeretet (9/525). - ...e' Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2884).
Ö: haza~.

fizet i (2+2)

Tetszése szerént fizeth az Ur? (15/710)
fizesse (16/530). - fizetni (9/18, 16/538).
Ik: ki~, le~, meg~.

fizetés fn (4)

...mikor Vasárnap a' Kortsmára kell menni, jok vattok fel venni a' fizetést (15/120). No hallyák Kentek, Legények, eggy óráig itt fognak Kentek vachtot állani: meg lessz a' fizetés fáradságokért (1/1934).
fizetést (1/2188, 2658).
Ö: elő~, ki~.

fizethet i (4)

Gróf Fegyvernekimért Betriegernek nem fizethetek (1/2066). Eggy szegény adós, a' ki nem fizethet (1/ 1708).
fizethetek (1/1660, 1746).
Ik: ki~, meg~.

fizethetetlen Ö: le~.

flangeroz i (0+1)

A Kis Asszony igaz Culta személy lévén, nem szokott ide 's tova portyászni, flangerozni, itthon is talál idő töltést (15/58).

flinta fn (1)

Negyvenhét aranyomat eggy krajtzárig el nyerték... egy gaz ember, vólt, 's nints, kotz potz patalion, mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera (1/2218).

flóta fn (6)

Tamino fujja a' flotáját (2/1431).
flota (2/1365), Flota (2/1383), flotát (2/1369), flotádat (2/1379), flótáját (2/1378).

Flugwerk (ném) (1)

Három Gyermekek mennek egy, rósával bé fedett repűlő hajóba (:F[l]ugwerk:) (2/1364).

fo l. falloir

fodorgat i (1)

...most te a' hajad is a' forrásnál szokásodonn kivűl szorgos gonddal fodorgatod, és piperézed (11/28).

fodorít i (1)

Oh az én Lelkemnek kellemetes Kínja, szeretett Gyötrelme most mikor a' tiszta Szellő gyengédedenn fodorítja a' Habokat, nosza fussunk el e' Partoktól (5/202).

fog1 i (14)

BETRIEGER Fogja meg Kend is. EGGYIK HAJDÚ Eb fogja, ki adott az Úrnak is arra engedelmet? (1/2744) - Most mindjárt ördögöt fogtok, gazemberek (1/1325). - ... no így fogja a' hegedüt... a' Thopónari Zsidók is így fhogják, a' Kesztheliek migh szebben (15/696-7). Azt hirlelték el. hogy Amintas még ma kezet fog Tamirissal (12/803). Az Isthen algya meg az Urat hogy pártját fogja a' jámbornakh (15/674). Hanem már mit tsinálsz, mihez fogsz (1/2939). Háth fogh é az a' hegedű? a' mint láthom khanaforia khellene annak (15/651).
fogok (12/892), fogunk (9/271), fogtam (1/2946), fogott (12/238), fogtunk (9/167), Fogtunk (9/169).
Ik: által~, be~, el~, körül~, meg~.

fog2 si (278)

Ditsekedni fogok azzal, hogy igaz hivségemnek eggy tsekély bizonyságát adhatok (1/2111). Bár meg vetel: szünetlen Foglak én szeretni mégis (13/352). - ...és meg is fogok halni örömest, tsak hogy bizonyos légyek affelől, hogy ő azon örűlni fog, vagy keseregni, nem is tudom e' két dolog közzűl, mellyiket kívánjam inkább (7/423-4). - ...ki fogja nékünk az esméretlen útat meg mutatni? (13/700) - Mind eddig magamnak éltem, és az én Vadságomnak, most már a' mi még hátra van, azt Amintásnak élni kívánom: és ha néki nem lehet élni, fogom azt az ő bóldogtalan hideg tetemeinek (7/1497). Elfogok hallgatni, ha te azt kívánod (10/750). Repűlj Tamirishoz, és mond megnéki, hogy ma az ujj Fejedelemnek, én a Koronát fogom adni, ő pedig a' Kezét (12/614). Kéntelen fogsz szeretni, ha készakartva nem akarsz (7/462). - ...akár hová mégy, nem fogsz, mert bizony nem fogsz találni ollyan fellengős, vagy ollyan mélységes zugot, a' melly az én haragom, az én dühösségem elől el rejtsen tégedet (13/594). - ...akármi módón leg kissebbel is meg bántanám, nem fogna é én reám meg neheztelni (1/903). Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva azt Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/831). En merem mondani, h[ogy] ebb[e] az udvarb[a] több kisirtet n[em] tekereg fogni (9/687). - tudom még is, hogy néki kedves fog lenni az én kezemnek munkája (7/1489).

L. még ad, áld, áll, bálványoz, bánik, bánkódik, becsül, behoz, bejelent, beszél, beteljesedik, bír, bocsát, cselekedik, csókol, csudálkozik, dűl, ejt, ékesíttetik, él, elbocsát, elfelejt, elhallgat, elmegy, elmúlik, elnyer, elnyom, elősegél, elragad, elrejt, elszenved, eltakar, eltemetődik, eltűr, elvesz, elvész, elveszt, elvisz, emlékezik, enged, engesztel, enyhít, érez, esik, feláldoz, felfegyverkeztet, folytat, fordít, gondolkodik, gyaláztat, gyötrődik, győz, hág, hagy, hal, hall, hív, hurcoltatik, igazgat, igyekezik, imádkozik, intéz, iszik, játszik, jön, kedveskedik, kér, kérdez, keres, kerül, késik, kevélykedik, kiábrázol, kiált, kidűl, kikel,kilát, kinevet, kíván, kivetet, követ, lágyul, lát, látszik, lebeg, legel, lehel, lesz, magasztal, marad, megáll, megbán, megcselekedik, megcsókol, megédesít, megelőz, megenged, megért, megesik, megfosztatódik, megfüröszt, meggyógyít, meghal, megindul, megismer, megkeserül, megkönnyíthet, megnyer, megnyugtat, megpihen, megsegít, megtart, megtörténik, megtud, megváltoztat, megvár, megvet, megy messzevisz, mond, mutat, nevez, nyér, ostromol, ölel, önt, öregbedik, örvend, segít, serkent, sír, sóhajt, szaporodik, szégyell, széjjelront, szemlél, szenved, szolgáltat, talál, tapasztal, tart, tekereg, tekint, tesz, triumfál, tud, túlhalad, üget, vádol, választ, versifikál, vesz, veszteget, viseltetik, visz, vizsgál, von.

fog3 fn (10)

Te ne fetsegj, hallodé, mert ki verem a' fogad' (1/3270). Még most is kótog a' lelkem házsa fala, ugy a' fogamba állott azs a kisirtet la (9/30).
fogam (9/257), foga (16/361), fogaim (5/292), fogai (5/34, 36), fogát (1/2214, 16/611), fogaidat (5/265).

fogad i (12+1)

Illyen módonn, eggy hideg hallgatással fogad Enéás engemet? (10/59) - Az én Uram... m[inde]nt restel, m[inde]nt komoran fogad (9/354). Nem szollok eggyet is esküvéssel fogadom (12/684). Fogadja I[ste]n jó Abrahám, hát mi jób[a] fordult kénd? (9/82) - Énnye Leleskurva az anya ördöge bezzeg ha n[em] talál szót fogadni, ugyan fel sűl ám m[inde]n Liturgiam (9/290).
fogad (12/262), fogadunk (1/1561); fogadom (9/ 640, 15/315), fogadtam (1/1839). - fogadnám (7/ 183), fogadnád (7/182), fogadná (6/118).
Ik: be~, el~, fel~, meg~.

fogadás fn (2)

Én - (ki gondolt volna olly iszonyú történetet 's illy eszelős dühösséget?) a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem (7/1412).
fogadásokat (10/33).
Ö: el~.

fogadó Ö: vendég~.

fogás fn (1)

Diabolum de hogy tudom, mellyik fogásbol kezdjem az á bol é vagy bből? (15/694).
Ö: kéz~, párt~.

fogat i (1)

Elég már hé. Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled. (1/877).

fogdmeg fn (1)

Üsse az Úr, üsse, a' kevély és embertelen disznót. Illyenek az Urak 's Városok fogdmegjei (1/3223).

fogfájás fn (1)

...fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/137).

foggat i (1)

Óh Istenem egy gondolat foggat (9/756).

foghat i (1)

Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék (4/11).
Ik: bé~, meg~.

foglal i (1)

A' Báro helyet foglal (1/1253).
Ik: bele~.

foglalatos mn (1)

Én azért ez édes mesterséget meg nem vetem: most is, hogy a' te hozzám jöttedből kettös örömet vettem, abba valék foglalatos (1/162).

foglalatosság fn (6)

Azt tartom hogy most valami foglalatossága van valahol, reménylem mindjárt bejön (15/522). -...itthonn is talál idő töltést, pro 1mo A házi foglalatosságban (15/59). A ki többet várna, menjen a' Londoni Theatrumb[a]. Ott már nem Deákok játszanak a' kik[ne]k tsak a' Tanulás fő tzéljok és foglalatosságok (16/1185).
foglalatossága (1/786), foglalatosságok (15/543), foglalatosságokb[a] (15/564).

foglalhat i (1)

...engedd [me]g, h[ogy] ezen sziv[be] [me]ly egészszen tiéd v[ol]t foglalhasson hellyet magá[na]k a' fiui szeretet (9/524).

foglaltatva Ö: el~.

fogó Ö: párt~.

fogoly fn (2)

Szivednek más mínden Indulatjai Légyenek már a' Ditsősség Fogjai (12/487). Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé (16/489).
Ö: hadi~.

fogott Ö: el~.

fogózik Ik: össze~.

fogság fn (1)

...engemet minden mentségem nélkül fogságba Mantuába küldöttek (16/1075).

fogva1 nu (25)

I. (:megrázza ruhájánál fogva:) (15/240). (:egymás karjánál fogva ki mennek) (16/425). Tamiris félénkenn, Eliza kézen fogva vezetvén őtet (12/340).
fogva (7/1449), fogv[a] (12/687).
II. Gyönyörű munka, megérdemli hogy minden nemes szivű ember megtanúlja eleitől fogva végig (1/ 282). Oh Dafne! ezt a'henye nyúgodalmot nékem az Isten szerzette ... kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig (7/816). Én tudom, hogy Bőltsőjétől fogva a' Fegyverekhez szokott (6/21). Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva (1/607). Hogy lehet hát még is Boldog Egek! hogy már ennyi idő multával fogva sem levelét, sem segitségét nem vehettem szerelmes Anyámnak (1/1108). azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta rá (1/735). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi. Rá se néz, tsupa szemétnek tartja. A' fő rendektől fogva a kapásig (1/920). - ...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis (8/114).
fogva (1/836, 2833, 5/62, 433, 10/831, 11/71, 12/71, 342, 836, 995, 14/19, 16/783).
Ö: annál~.

fogva2 in (1)

Itt voltam én fogva édes Fiaim sok ollyan érdemes emberekkel, akik az ott uralkodó eszelősségnek baráti nem voltak (16/1086).
Ik: el~.

fogván in (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost a' csutsát látatlanul a' szájába fogván tilleget duda hangot (15/ 451).

fogvást nu (1)

...magam is néki vágtatok almás szűrke csödör paripámonn 's innentől fogvást, neki legyen mondva ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/202).

fogy Ik: el~, meg~.

fogyaszt Ik: el~, ki~.

fogyaték fn (1)

Nem könnyű a' Triumf, még sok izzadásbais kerülhetne ez a' Trójai Maradék (:fogyaték:) a' Mórok Királyjának (10/172).

fogyatkozás fn (1)

Ezt már szintugy meghatározzák a' németek 's más pallérozott gyomrú nemzetek, mint a' nap 's holdbeli fogyatkozásokat (15/627).

fogyatkozik Ik: meg~.

fogyott Ö: ügye~.

fohászkodik i (1)

Gyermek! gyermek! jobb volna biz az árvák édes Attyához fohászkodnál, én ugy is meghalok! (16/ 653)

fojt Ik: meg~.

fojtódik Ik: el~.

fojtogató mn (1)

Óh Isten, mitsoda szó, óh Isten mitsoda folytogató hangzatok! (13/725)

fojtós mn (1)

...készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2561).

foldozó in (1)

Jaj! az orromat vágassa el az Úr, ha én valaha tsak a' foldozó Czigány[na]k is szólok (1/3326).

foldozva Ö: meg~.

foltos mn (1)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban, rongyos Kaputrokban, fejér leibliban, fótos nadrágban (1/ 59).

foltoz i (0+1)

De hát azt a' tsizmát fotozni viszi a' vargához vagy mi (16/187).

foly i (9)

Nemesebb vér foly ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam (1/1779). Óh gyönyörű Arany Kor! nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóviz (7/529). Ez a' szerelem sírása, mert nagyon bővön foly (7/1351). Oh az én vénségemnek bóldog napjai! millyen örömmel fojtok ti ezután (9/772). Hát hogy folynak dolgai? (1/1737) - Az a' hir is foly kedves Ur nállunk, h[ogy] a' frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá ütött (16/287).
foly (1/2157), folynak (1/70), fojt (1/836).
Ik: el~, ki~.

folyamat fn (4)

Változtatják a' Bőltsek a' Történetek folyamatja szerént az ő Gondolatjaikat (10/167). Én a' ki addig a' pillantásig semmit magamba nem hántorgattam az ő szép szemeinek kellemetes tündöklésénél, és az ő édes szavainál, mellyek sokkal édesebbek, mintegy lassú folyamatnak tsergedezése, melly futását megtördeli az apró követsek közt (7/383).
folyamat (13/310), folyamatját (12/1040).

folyamodik i (3+3)

...e' Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/ 2886).
folyamodom (1/1518, 1718), foljamodom (1/1473). - folyamodni (1/2133, 2137).

folyás fn (1)

...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni... mikor a' folyóvizek megváltoztatván az ő árkokat és fojásokat, a' Persa, Sequánából; a' Frantz, a' Tigrisből fog inni (7/838).

folydogál i (1)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része... nagy része meg van ékesitve és boritva külömbféle Nővevényeknek eleven zőldjével a' melylyek vagy magosrol lefüggenek, vagy kőrős kőrnyűl folydogálnak (12/738).

folyhat i (1)

...h[ogy] fojhat néki az élet (9/363).

folyik l. foly

folyosó fn (1)

De oda kint jár a' folyosón Gróf Fegyverneki Ur Ő Nagysága (1/386).

folyóvíz fn (10)

Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz (12/13). Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/398). Én Tirzis, örömest megmondom tenéked azt, a' mit az Erdők, a' Hegyek, és a' Folyóvizek tudnak, de az emberek nem tudnak (7/319).
Folyóvíz (10/387), fojóvíz (7/529), fojó víz (7/460), folyóvizek (7/837), Folyóvizek (7/1506), folyóvízek (7/117), folyóvíznek (7/152).

folyta Ö: le~.

folytat i (4)

...'s tiszta téjjel fojtatja a' Vizeket; és mézet tsorgattat a' kemény Kérgekről (7/1100). Csak fojtasd, mert én rá halgatok, és talán jobb végre, mint sem magad gondolnád (7/334).
Folytatni fóglya (8/7). - fojtassa (7/782).

folyton hsz (1)

Az orák folyton folynak: 's kevesen tudnak jól élni velek (1/70).

fon i (1)

Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a' szőllővessző az ő férjéhez (7/ 204).

fonák mn (1)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/216).

fondál l. fundál

fonhat i (1)

Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék (4/10).

fonó Ö: kosár~.

fontos mn (3)

Hanem most már nekem is dolgom lévén és igen fontos dolgom, hosszasabb Professiot a' Párizsi ujj modirol nem halgathatok magamat recomendálom (16/226). Emberek van é hozzá[m] fontosabb kérdéstek (9/632).
Fontosabb (12/318).

fonva Ik: meg~.

fonnyad i (1)

Mert a' sasnak körme között, körme között fonnyad mint a' Líp (15/433).

foras (lat) (1)

Apage Diabole! vade foras, quin abis? (9/327)

fordít i (7)

...mert ha Tirzis nagyon bátorságos prédájának tart tégedet, más felé fogja szívét fordítani (13/481). Az az, elméjeket ezek semmi[re], amazok bolondra fordítják (9/446). Kőnyőrülő Isten! - Hova forditsam innen magam (2/1508). - ...de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/216). Magyarra forditották a' beszédet (1/525). Fordította olaszból Cs. V. M. (10/cím).
forditották (1/323).
Ik: ki~.

fordítás fn (1)

Ha nem terhelem Nagysádat imhol olvasok az ő forditásából eggy darabot (1/349).

fordíttat i (1)

Eggy új Frantzia munkát, mellyett a' l.[eg] jobb izlésü Parisi Belletrista irtt, németre fordítatta (1/ 131).
Ik: le~.

fordíttatik i (3)

Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a' ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2293) - Fordíttatott olaszból Csokonai Mihály által (12/cím).
Fordíttatott (13/cím).

fordíttatván in (1)

Most új könyveket tétettem a' sajtók alá, az első eggy Frantzia Munka, a' mellyet Németre fordittatván a' minap ki nyomtatta[m] (1/1007).

fordítva in (1)

De talám nem olvasta még, Nagyságos Kis Asszony azt a' gyönyörü munkát, a' melly most jött ki Frantziából Németre forditva (1/280).

fordul i (5)

...én nem látok, nem is hallok akármerre fordúlok ollyan dolgot, a' mi engem rémülésbe, és busongásba ne hozzon (7/1375). Sorjába jár, a' személyekhez hajlik, azok súgnak, Gr[óf] Fegyvernekihez fordúl (1/1207). - ...jöszte ts[ak] egy szóra Hogy dólgunk forduljon jóra (9/229). Fogadja I[ste]n jó Abrahám, hát mi jób[a] fordult kénd? (9/82)
fordultam (9/84).
Ik: fel~, hátra~, haza~, ki~, meg~, vissza~.

fordulás fn (2)

Sóhajtok, 's a' fákról újabb sóhajtással Térűl vissza Zefír gyakor fordúlással (13/718). Ott látja az e[mbe]r m[inde]n fordulásab[a] a'hijjába v[al]oságot: ott uralkodik a' balgatagság (9/459).
Ö: be~.

forduló Ö: meg~.

fordult in (1)

Lábbal fordultt Világ! Saul láttzik Próféták között, Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/ 2510).

fordulván in (1)

Ezek Elpínusra fordúlván azt felelték édes katsintással (7/250).

forgás fn (3)

Óh szerentsés Tsászár... soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögleletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/428). - elűzöl ezer dühösségeket, és a' te felséges erőddel minteggy örök forgásokat tsinálsz az emberi dolgoknak (7/1517).
forgását (13/317).

forgat i (5)

...igen fein Kauklerek vóltak, a' tőt a szemek pillájával fel vették, a' huszast a' markokba el olvasztották, a spádét a homlokokon forgatták (1/1353). Te, azt én meg engedem, eggy ollyan nimfára találtál, a'ki... jobban beszéll, és édesebben forgatja az ő eleven és ketsegtető szemeit (13/718). A' tenger fél forrott Szorítja a' partot, tüzes habot forgat (1/ 2434). Mindjárt meg látom ha ollyan jól forgatja é a' Csaplár is magát (2/1382). Én nem tudom meg mondani, hogy a' Szerelem öröm é vagy fájdalom: azt igenis tudom, hogy eggy hatalmas Isten, a'ki tetszése szerént forgatja az én Indulatimat (5/155).
Ik: fel~, ki~, meg~, össze~. Ö: ürget~.

forgató Ö: fel~.

forgolódik i (2+2)

...de nem tartja a' Kis Asszony szép nemére, uri characterére nézve kissebbségnek, a' paraszt tselédek között forgolódni? a' házi dolgokkal bajlodni? (15/539) - Én pedig oly tzéllal egyik nemzet között sem forgolódtam (15/486). - ...most tetemesebb dolgok körűl forgolódik elmélkedésem (1/3173).
forgolódni (15/167).

forgós mn (2)

Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám (1/2184). Csak menjen Hadnagy Ura[m], két Ármárt vegyen [ma]ga mellé 's hozzák ide vasonn, a' kutya lántzos forgós bitangját mindjárt (9/676).

forgószél fn (3)

És villámok, és mennykövek és forgószelek és Zivatarok tegyék a' Habokat néki halálosokká (10/957). Le dőnteni a' kő falakat; megfutamtatni a' Seregeket, meg renditni a' Birodalmakat, a' Had forgo szelei kőzőtt az a' Győnyőrűség, a'mellyet éreznek a' Hérósok a' főldőnn (12/165). Hogy a' forgó szél ragadja el ezeket a' Lüdvértzekkel tzimborázó Poétákot (1/3295).

forgott fn (1)

...alig ha tőbb esze n[em] v[ol] m[in]t Batálion Handoursnak v.[agy] Handorsnak, kiket ma az ugy nevezett nagy világb[a] forgottak[na]k hiv[na]k (9/ 592).

forint fn (22)

...mind eggy lábig el keltek, pedig három Rhénes forint nagyven öt krajtzárra tette fel az árrát (1/ 146). - ...de hiddje el az Ur, hogy most ollyan bizonyos vagyok a 25 ezer forintok nyereségébe, mintha már a' Tenyerembe volna (16/242).
forint (15/661, 670, 16/85, 89), f.[orint] (16/90, 93, 97, 100), f[orint] (16/86), forintot (1/1350, 9/64, 1222, 16/443), forintbol (16/857), forintnál (9/108, 15/711), forintért (16/450), forintnak (16/595), forintig (1/3007).

forintocska fn (1)

...elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat. de nem az ő Kegyelme betsületes személyéért ám... hanem azért az egy két ezer forintotskáért, a' mit toldásba kapna az ember vele (16/382).

forintos mn (1)

...majd perel magába a' vén tátos, de kukkanni sem mér a' 25 ezer forintos Lipittlotty Ur elött (16/454).

forma fn (10)

De azt bizon nem köszönöm meg az Urnak, hogy még tsak felsem jön hozzám már egésszen elis felejtettem az Ur[na]k a' formáját (16/303). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy, kit nagy sokára elő hozott egy Vén Ludvertz formáb[a] (16/915). Olvassa 's minden punctumnál illyen formákat ejt (15/988). Még pedig ollyan dologbann, a'mellybenn a' Ditsőség és Gyalázat leg nagyobb formában szokott járni (1/2955). Szégyen a' Királynak, hogy ollyan Kompódi N[eme]s Asszony formára űl (1/ 1245).
formáját (7/1244), formában (7/1062), formájokban (7/484), formába (8/33), formájokról (1/1816).

forma l. maskara~.

formájú mn (1)

Hanem ezért a' Makra pipáért, a' mellynél én ugyan tettzetősebb formájú pipát még nem láttam (1/ 474).

formál i (1)

Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív, mellyet a' tanúlt Világ remekei formáltak (8/78).

formán l. jó~, milyen~, olyan~.

forog i (8)

A' Nap [me]g homályosodik vérrel forog (1/2435). Talám még akkor nem forgottak olly gyakran a' Városiak az erdőkön, és a' mezőkön (7/719). - ...azok az átkozott tselédek, ha tsak magam köztök nem forgok egy keresztül szalmát se tesznek (15/ 143). Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog (1/2182). Most is eszembenn forog (1/2343).
forognak (9/502), forgott (5/39), forgottak (11/22).
Ik: fel~.

forr i (5)

A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengélyén el is inditotta. A' szép világosság forr ebből szüntelen (1/357). Már forrott a'méreg bennem (1/ 536).
forr (1/2213, 4/158, 16/569).
Ik: fel~.

forradt Ö: be~.

forrás fn (26)

Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal bé fedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy kő szolgáltatni (13/33). Azután mintha szemében forrás lett volna, balsamozni kezdte könyhullatásával annak hideg ábrázattyát (7/1607). Mikor én bánkódva, sohajtozva azokat a' szókat fogom mondani, a' mellyeket te, kényed szerént kőltesz, és piperézel: visszatérnek akkor a' folyóvízek az ő forrásaikra; és a' farkasok futnak a' Bárányok előtt (7/117).
forrás (7/155), Forrás (12/23), források (7/444), forrásokat (7/221, 555), forrásba (7/270, 275, 552), forrásra (7/641, 842, 1018, 13/307), forrására (7/ 747, 13/157), forrásnál (7/882, 1088, 11/27, 13/271, 702), Forrásnál (7/278, 12/244), forráshoz (7/708, 1023).

forró mn (5)

...az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene, 's forró Súgáraival a' harmatos tseppekből fel szárasztja a' fűveket (11/47). Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk (9/519). Szerentsés nap! emlékezetes Nap! Óh édes Fiam! érzéd é oly forrón, m[in]t az édes Atyád (9/822).
forró (9/379), forro (4/27).

fortély fn (2)

A' hol az Erő nem ér, jöjjön a' Fortély (10/380).
fortélyjait (4/173).
Ö: asszony~.

fortélyos mn (1)

...én nem tudom, hogy szokásomon kívűl ravasszá, és fortéjossá lévén... eszembe jut eggy jeles tsalárdság (7/388).

fortepiano fn (2)

Egy varópárna melybe elöl egy fortepiano van betsi nálva (16/92).
fortepiano (16/93).

fortis (lat) (1)

...ő ugyan n[em] igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/159).

foszforus l. phosphorus

foszt Ik: meg~.

fosztatik Ik: meg~.

fosztatódik Ik: meg~.

fosztatott Ö: meg~.

fosztatván Ö: meg~.

fotty Ö: kotty~.

fn/mn (18)

I. fn Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre, és én jéggé váltam (7/1440). Magok irták a' gyöngy Músák, Boros fővel Priápnál (1/2377). - ...ő engem megbántott, és minden Késedelem nélkül, akár jobbágy, akár Fő, én akarom, hogy haljon meg (10/583). - ...'s bizván annál fogva, hogy a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm, a'mellyet még hatodik Apámnak eggy Török főért pazérlott a' meg rögzött rossz szokás (1/2970).
főt (1/816, 14/61).
II. mn A' másik Városban, a' melly ide nem igen messze van, eggy nemzetből való Nagyságos Úr lakik (13/183). - ...énnekem az Asszonyt látni mindenkor szerentsém van (16/305). Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak tárgyja (1/2617).
(1/2051, 2986, 3019, 8/103, 14/1, 16/1185), Fő (1/2938, 12/123),(15/55).
Ö: gyermek~, hajadon~, kút~, nyakrafőre.

főérdemű mn (1)

Oh nemesszívű, óh nagylelkű, óh főérdemű Hérós! A' te neved ezer meg ezer Századokig élni fog (6/ 66).

főfő mn (3)

...olyan szép gusztusa van, mint ha a' Parisi főfő Grátziák emlőjén tanúlta volna mi az édes? (1/ 2284) - ...és ez épen az én főfő Ditsősségem és nagy Tsudám, hogy hasonlókká teszem a' legtanúltabb Lantokhoz a' paraszt Furuglyákat (7/81).
Főfő (7/16).

főhadnagyné fn (1)

Egy Tisztes Magyar Fő Hadnagyné az ő nevelője, oktatója és mindennapi barátnéja (15/612).

főhajtás fn (1)

Tisztességes magyar fő hajtással (1/456).

főisten fn (1)

Ekkor osztánn Fő Istennek Magát a' vétket mondja (5/503).

főként hsz (1)

...én ugyan eléggé sajnálom 's fájlalom az Úr' állapotját, 's főként pedig azt, hogy mi tülünk a' hová egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2952).

föl l. fel

föld fn (49)

Nagyon szűk néki az egész Föld: Nékem elég tágas egy Karám (12/141). Hallj bosszút, - Ég föld! - hallj Anya Átkát (4/165). - ...ott a' Szilvia' dárdáját a' földön találtam (7/1168). - ...az ő gyümőltsöket a' szántóvastól meg nem érdekelve adták a' főldek (7/531). Onnan Szerelem Országból a' jó főldről, ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret (8/177). E' viszen oda benneteket, 's innen nem messze földre van az a' Vőlgy (7/1503). - ...az ő szülötte földére vissza tért, és most e' kies tanyának hűséges őrizője (13/189). - ...hazám szomszédságát esmerem, tsak azt bánom hogy a' Török földén nem voltam (15/ 165).
föld (1/998, 9/195, 12/558, 15/173), főld (7/629), Főld (1/2436, 4/85, 10/135, 11/92, 12/95), földet (1/273, 13/573), főldet (7/18, 1512, 9/245), Főldemet (11/73), főldünket (1/2439), földnek (1/2129, 13/593), főldnek (1/992, 2/1516, 5/431), földjének (16/1204), földjében (16/447), főldből (2/1525), földön (16/813), Földőn (12/474), főldön (10/31), főldőn (12/174), főldőnn (12/167), főldre (7/462, 1055), Főldre (8/166), fődre (1/677), földekre (1/ 2153), főldről (1/2734, 5/605, 7/1170), főldhöz (6/ 63, 8/245), földig (15/362).
Ö: mért~.

földesúr fn (2)

A Zsidót senki többet ne merje bántani; mert a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a' házból (15/298).
földes ur (9/2).

földi mn (3)

Vedd el Édesem a nevezetet, mert vagynak földi Angyalok, kikre a' Szépség Isten Asszonya hozzájok méltó testet is ruházott (1/1695).
földi (1/287), főldi (7/824).
Ö: kül~.

földmívelő fn (1)

Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve és még sokkal inkább fel nem kelnének reggel a' goromba földmivelövel és mester emberrel (15/548).

fölébe l. felibe

fölös l. feles

fölösleg l. felesleg

föníciai mn (1)

ELIZA Feniciai Nemes Nimfa, Kádmus' régi törsökéből, Amintás Szeretője (12/4).

fördeni l. fürdik

főre Ö: nyakra~.

főrend fn (1)

A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi. Rá se néz, tsupa szemétnek tartja. A' rendektől fogva a kapásig (1/919).

förtelmes l. fertelmes

fösvény mn (2)

...sőt ha azt akarod, hogy Galatéa olly kegyetlen és fösvény ne légyen, igyekezz a' te Szeretőtársad[na]k kedvezni (5/323). A' te hitetlen Bátyádnak barbarus szándéki és fösvény természete (Lelke) előtt Afrika volt tenéked oltalmad és védelmed (10/133).

fösvénység fn (1)

Eggy Németnek kevély fösvénységeért (1/2652).

főtisztelendő fn (4)

Hát beszélltél a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úrral? (1/ 2825)
Fő Tisztelendő (1/2843, 2846, 2868).

főtisztelendősége Ö: ő~.

főve in (1)

...nekem is adjon ám belöle sülve lesszé vagy főve? (16/863)

föveny fn (4)

A' Tírusi Királyházból én ezen Fövenyekre jöttem, Szabadságot keresvén, 's nem lántzokat (10/158). Énis e' fövényenn az ő nyomába mégyek, 's másutt őtet nem is tudnám keresni (5/81).
fövényre (5/123), fövenyekről (5/193).

fővezér fn (1)

Gibráltár Fő Vezére Sampiónét várát ostrommal meg vette (16/460).

főz i (4)

Fözz Vatsorát az Urad[na]k (16/1156). Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed (1/404).
főzöd (8/244). - Fözzél (8/239).

főznivaló fn (1)

...estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/328).

fragmentum fn (1)

Eggy nevezetes Fragmentummal kívánok Szolgálni az Érdemes Publicumnak (8/2).

fráj fn (1)

Bezzeg nem ollyanok az én verseim ám Tempefői Úrtól a' millyeket hallánk... A Frájok hordozzák 's a' kukták mindenha, Tiszteli betsüli a' Gavalleria (1/ 2405).

frajlic ~ frajlig l. freilich

frakk fn (1)

...a' magyar mente alig repraesentál egyebet egy kis Verbőtzinél, és Husztinál, hanem a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind (15/358).

franc fn (1)

...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni, mikor... a' folyóvizek megváltoztatván az ő árkokat és fojásokat, a' Persa, Sequánából; a' Frantz, a' Tigrisből fog inni (7/838).

francia fn/mn (42)

I. fn Ez a' Farantzia, ez a' Katona sat[öbbi] (9/651). A' Frantziák közt a' Férfiak is szoktak apró arany karikát a' fülökön hordozni; de már most nimitsoda nagyokat hordoznak (16/211). De talám nem olvasta még, Nagyságos Kis Asszony azt a' gyönyörü munkát, a' melly most jött ki Frantziából Németre forditva (1/280).
frantzia (9/661), Frantzia (9/559), Frantziák (16/ 209, 502, 902, 1089, 1102), Frantziak (16/192, 275) Frantziáit (16/524), Frantziáknak (16/199), Frantziák[na]k (1/921, 2088), Frantziákra (16/521), Frantziáknál (1/2078), Frantziaktol (16/207), Frantziáktol (16/1056), Frantziák[na]k (16/1107), Frantziákkal (16/280), Frantziákká (1/1873).
II. mn Most új könyveket tétettem a' sajtók alá, az első eggy Frantzia Munka (1/1007). Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? (15/609) - Bizony hallja Kend, nem is egyéb Kend, hanem Farantzia Ispion (1/ 3269). - ...esztendőket töltöttek az Angliai, a' Frantzia, a' Német 's más Akadémiákba (1/491). - ...elvitt egy Silkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/98). - ...ki adna azért pénzt? ha még is más egyébről vólna, vagy Német 's Frantzia nyelven volna irva: a' más (1/ 1533).
Francia (15/359), Frantzia (1/5, 130, 134, 558, 3350, 9/781, 16/274, 282, 287, 296, 490), farantsia (9/04).

Franciaország fn (2)

Bóldog I[ste]n! miket kell még az embernek hallani, 's érni, Fél esztendeje miólta ki utaztunk Frantzia ország[ból] (9/349).
Frantzia Országb[a] (9/750).

franciás mn (2)

Kevélyen viseli magát, félre vágván ótska Frantziás kalapját (1/2302).
Frantzias (15/484).

Franciscus (lat) (1)

Extrad.[atum] per Iur.[atum] Notar.[ium] Franc.[iscus] Janótza (8/13).

franciskánus fn/mn (4)

I. fn De - de a' Franciscanusokat talám ki veszed? (1/2135)
II. mn A'ki Márót, Násot nem látta Légyen Frantziskanus barát a' (1/45).
Franciscanus (1/9, 2770).

fránya mn/fn (2)

I. mn Fránya kis szótska, de tsak ugy van az a' ki az ujjabb Pesti modit nem esmeri (16/132).
II. fn Nem bánom én a' Fránya kopozza meg ugy szollván, ha mingyárt a' lábad szárához véred is, kevesebb lessz egy pogányal (15/236).

fráter fn (1)

Istenem! hová lett az én Mú'saim! tán bizony ő is Franciscanus Fraterré lett (1/2770).

fregatt fn (1)

...az Anglusokat igen megvertük 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/486).

fregatta fn (1)

...hogy Anglus Fregatákat is hoznának Kanisára, az még előttem esmeretlen ujság (16/492).

freilich (ném) (2)

Ja Frajlic od od (15/386). Ja Frajlig - Asszolgaja (15/393).

frenezis fn (1)

...gyönyörködésnek nevezni a' Kinlódást, 's másról gondolkozni, és szűntelen lépdesni eggy félelemről másikra, eggy Kívánságról más Kívánságra, ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/151).

frequentia fn (2)

Nem tudok bölts Compania 'S egész tudós Frenquentia, Eléggé bámúlni rajta (14/11).
frékventzia (1/2538).

Fridrik (ném) (1)

Betrieger Gottlieb Fridrik ide Pestre való Typographus Úr (1/2876).

Frígia l. Phrygia

frígiai l. Phrygiai

frigy fn (2)

Az Asszonyfortélyt kerűljétek: E' törvény a frígybe első! (4/133) - ...már tsak a' Genevai Király tart frígyet a' Frantziákkal (16/280).

friss mn (5)

...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol (7/551). - ...az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus, melly friss ülő hellyel kínálja a' vadászó Nimfákat (7/ 749). - ...a' friss khinyeső nem lekülömb nálla ugy thündöklik (15/659). Szolgálatjára az Ur[na]k, meg most ebédnél is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézségét érzette - a' szokott nyavalyája jött rá (16/465). Kelly fel frissen mert majd adnak (16/ 1155).

frissít Ik: meg~.

frissül Ik: meg~.

frityfene fn (1)

Bezzeg a frity fene egye meg mitsinál már, a szip mondérját is odagya, oráját, pátzáját mindenit (1/ 708).

frizíroz i (1)

...az ember fel kél 9 órakor, 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy ha kell (1/2235).

frizírozás fn (1)

...az új módi Frizirozásról, tzipellőkről (1/136).

frizírozva Ö: fel~.

fu (ol) (1)

Fu pieta? (10/479)

fúj i (8)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe, 's A' hideg szél fujja szorja a' szemébe (1/ 2458). Már n[em] szíjja, ts[ak] fújja a pipát (1/621). Te tsak fudd tovább a' flotádat, én fúvom a magam falatját (2/1379). Jaj Gazduram ne fujja ked ollan köservessen, mindgyár mög hasad a' szívem (15/ 438).
fúvtok (13/756); fujja (2/1431), fúvja (2/1378).
Ik: ki~.

fújdogálván in (1)

Addig én e'kőszál körűl Fujdogálván Sípomat, Borostyán ágakkal körűl Bokrétázom hajamat (5/ 474).

fújta in (1)

'S le tévén minden félelmét Tsendes szél' fújtára A' tenger' hátára Újra ki szállani mér (13/496).

fuldokló in (2)

A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiábálna az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten, könyörögj ö néki, mint más vizbe fuldokló szentek, a' nélkül, hogy az ember segitségére szaladna (1/2924-7).

fundáció fn (1)

A' Gvárdiánunknak születése napja és eggyszersmind énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3004).

fundál i (1)

Bankót annál ugyé azt is ti fondáltátok, most már a' jó lelkü Keresztyén ember nem is élhet miatta (15/ 259).

fundáltatik i (1)

...azonkivül semmi más tudományt n[em] tanúltt, a' minn az értelem fundáltatik (1/944).

fundamentum fn (1)

...régen is akartam már mondani az Asszonynak; de hogy meghitt tselédjét fundamentum nélkül gyanuba ne ejtsem alkalmatosságra várakoztam (16/554).

fur (lat) (1)

Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/ 2326)

fúr Ik: be~.

fúrás Ö: török~.

furcsa mn (8)

Ah be furtsa gyermek vagy te édes Boriskám, befurtsa gyermek vagy hát gondoltad é hogy én ezt a' vén bolondot szerethetném, átkozott szem volna az a' ki azon kapna (16/356-7). De hol a' manoba tudta az Ur ezt a' furtsa nótát tanulni, ugyan szépen ki megy? (16/376) - Gondolkozásomba egésszen el valék merülve; de még sem állhatám meg nevetés nélkül, millyen furtsán fizetéd ki azt a bolond Betriegert (1/3191).
furtsa (16/129, 817, 1135), furtsán (16/127).

furcsaság fn (1)

Ha, ha, ha. A' bizony szép, ki a tatár ne nevetné, betsülöm eszed furtsaságát (1/857).

furfur (lat) (2)

De fejtse meg hogy a' furfur macrumot... Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/84)
furfur (14/94).

fúria fn (2)

Párkák! lidértzek! Furiák! Republicanus Frantziák! Megtestesült Kan Angyalok! Fogjatok el mert meg halok! (16/901) - LIPITTLOTTY (:nagy furiával:) Itt van tsakugyan itt van az a' huntzfut, halál és Bosszu állás (16/922).

furkósbot fn (1)

(:Kanakúz a' Zsidóra ráüt egy furkós bottal:) (15/ 254).

furt (ném) (1)

Most furt! magam lészek itt már (4/61).

furtum (lat) (1)

Oh, ha lehetne, még tsak a' Szellőket és a' Habokat sem kivánnám az én furtumaim' társainak (5/211).

furuglya fn (1)

...és ez épen az én főfő Ditsősségem és nagy Tsudám, hogy hasonlókká teszem a' legtanúltabb Lantokhoz a' paraszt Furuglyákat (7/83).

fut i (44+3)

...osztég ezt meghallotta Puluto a pokolba fut. s h[ogy] a pokolba fut utánna a setit köpönyegü e[mbe]r (1/811). Meglátvánn Elizát, elhajítja a Zabszárakat, s fut elibe őneki (12/26). - ...azért hogy ő engem futis van a'ki értem aggódik (5/94). Ah fuss, Átzis, fuss, ihol az Útálatos (5/47). Hát Uram én is verset fussak a' pajtásommal, meg avval a' Némettel? (1/2761) - Fuss szemem elől: ne neveld többé Kínjait eggy kétségbe esett Szívnek (10/967). - ...de minthogy még hajainak eggy része vólt öszveszedve, a' más' része szanaszét vólt, egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte (7/708).
fut (6/26, 7/198, 433, 733, 789, 10/1003, 13/483), futok (7/1255, 12/78), futsz (5/68, 88, 258, 10/376, 12/440, 885, 13/450, 752), futnak (7/118), futottam (7/1403), futott (5/390, 7/1080). - fussál (13/591), fuss (5/254, 387, 6/167), Fuss (12/608), fussunk (12/ 355, 680), Fussunk (13/167, 651, 654), fussatok (7/1025, 13/615), Fussatok (13/614, 15/853). - futni (7/790, 1077); futnom (12/869).
Ik: által~, el~, ki~, utána~, végig~, vissza~.

futamtat Ik: meg~.

futás fn (14)

És akkor meg tudtam győzni a' futásbann a' Szeleket, le tudtam verni a' Vadakat (6/152). Nevekednek a' Lángok, és te a Futásról nem gondolkodsz? (10/972) - Akkor megmutatta nekem eggy rövid Éjtszakának homállya azt, a' mit ezer Nappaloknak hosszúfutása meg nem mutatott (7/141). - ...a' világból eggy széllyelhányt omladékot tsinálok, meg fosztom futásoktól a' tsillagokat, és a' napnak ki tépem minden súgárait (13/732). - ...az ő édes szavainál, mellyek sokkal édesebbek, mintegy lassú folyamatnak tsergedezése, melly futását megtördeli az apró követsek közt (7/384). - ...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala, a' midőn az Atyám és Atyámfiai az ő árnyékbuzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2974).
futást (7/632, 1254), futásra (1/2777, 7/1110), futásomra (12/198), futásánál (7/1572), futással (7/ 1260), futásával (7/646).
Ö: el~, le~.

futhat i (1)

...tetszése szerént forgatja az én Indulatimat, és tőle nem futhatok, a' mint én akarnám (5/156).
Ik: el~.

futkosván in (1)

A Levelen szikrázó szemekkel futkosván. Boldog Sorok! (1/3092)

futó mn (1)

TAMIRISZ futó Fejedelem Asszony (12/6).
Ö: kengyel~.

futós mn (3)

...az én Múlatságom ebbe áll, ha az Ívvel 's a' Nyílakkal bánhatok, ha kergetem a' futós Vadakat (7/ 95). - ...ollyan szárnyakat fűzött a' félelem az én futós lábaimra, hogy ő engem el nem ért (7/1264). Óh, fejér Galatea, fejérebb a' Liliomnál, és pirosabb 's gyönyörűbb a' születő Hajnalnál, elevenebb a' Bársonynál: de könnyebb 's futósabb a' Szélnél (5/58).

futtat i (1)

Most vídámságát mutatná Hárfáján ujját futtatná (16/804).

futva in (1)

Mond nekem, mit félsz? Mit lopsz el futva engemet e' Kőfalaktól? (10/678)

futván in (2)

...hát nem tudod te, hogy van teremtve az Asszony? fut, és futván óhajtja, hogy elérjék (7/733).
futván (7/35).
Ö: oda~.

fuvar fn (1)

Ollyan fuvarom' is n[em] mindég találom, Sietek ott is lessz eggy két garajtzárom (1/2541).

fúvás fn (1)

...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka, változóbb, mint a' gyenge Gyallyatska, és mint az ingó kalászok teteje, a' szél fúvására (7/311).

fn (14)

A' Bárány a' fűtől hízik, a' Farkas a' Báránytól (7/ 289). Óh Glautze mennyivel, óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat (5/105). Ő bizonyos Fűvekből ki nyomta a' nedvességet, úgy hogy attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét (13/574).
(7/354), (9/31), füvek (5/164), fűvek (8/145, 13/12, 564), fűvek' (7/443), fűveket (11/48, 12/516), fűveknek (7/1578), füvekből (13/41).
Ö: szeg~.

függ i (4)

Az az Úr emberségétől függ (1/2636). Dídó én bennem bízik; Enéás engemet barátjának hisz; és a' fegyverek mind az én íntésemtől függenek (10/200).
függ (6/105, 15/94).
Ik: le~.

függeszt i (2)

Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1110).
függesztem (1/28).

fül fn (14)

...megláttam azt a Farkast, 's megesmértem eggy nyílvesszőről, a' mellyet magam kezeivel lőttem a' füle tövére (7/1242). - ...és holmi szokott játékainkal tőltöttük az időt, hogy mindenikünk a' szomszédjának fülibe súgná valami titkát (7/410). A' levegőég elnyomattatván a' szokatlan tehertől, nyögésével megütötte füleimet (5/387). - ...ez a' mondás mindég a fülemben van nekem (15/635). Távozz a' tanúlt fülek[ne]k rongyon gyült rongy munkád árt (1/2524).
fűl (1/1341), fülét (10/913), füleimet (1/2453, 7/ 1131), fülébenn (5/574), füleinkbe (1/1131), fülökön (16/212), fülemtől (5/69), fülemmel (13/177).

fülelő in (1)

Ezen tudós facultásnak És az egész tisztelendő Fülelő Companiának Ezt a' kérdést teszem fel (14/ 145).

fülemüle fn (2)

És a magam pírúlására, 's az Úr ditsőségére hasonlítom azt az állapotot a'hoz, mikor Apolló és Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának Christophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2425). Bankát tojt a filemüle (9/782).

fülhegy fn (1)

A szegény [me]g bóldogult Atyámtól fűl heggyel hallottam (9/134).

füllent l. fillent

fürdik i (1+2)

Szilviának Dafnéhoz eggy forrásra kellene menni fürödni (7/1018).
fered (13/315). - fördeni (13/315).

fűréndén mn (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye rep. (16/824).

fürjecske fn (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke (16/824).

füröszt i (1)

Hajts Kanisára gyerebe Csókba feresztlek ide be (16/724).
Ik: meg~.

fürt fn (1)

...már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató, és a' Tél, éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/420).
Ö: haj~.

füst fn (7)

...és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gombolyagjai között (10/1005). - ...soha sem fognak az ő óltárai az én virágim és illatozó tűznek kellemetes füstje nélkűl lenni (7/834). Minden irásaimat, a' tüzön fel áldoztam, a' Maradéknak orrába menvén azoknak füstje zokogva fogja vádolni Eleinek háládatlanságokat (1/2042). Bizonyosan a' versnek a' füsti járta által a' Nagyságod fejét (1/626).
füst (7/237), fűst (7/241), füsti (1/3118).
Ö: dohány~.

füstöl Ik: ki~.

füstöltet i (1)

Én nem fertéztettem meg idegen (szentségtelen) áldozatokkal a' ti Oltáritokat: sem soha tisztátalan lángokkal nem füstöltettem azokat a' ti bosszantástokra (10/979).

füstös mn (2)

Jobbnak is tartom ebből a füstös házból ki menni (1/633). SZUSZMIR Szurtos füstös kezü, és ábrázatu (1/645).

füstszag Ö: poéta~.

fűszál fn (1)

Mennyi füszál a' földön áll kedvet annál többet talál, Kit a halál le nem kaszál ez nap illy rendb[e] áll (16/813).

fűszerszám fn (2)

...engem az én Nimfám fogadjon bé rövid könyörgés, és utánna járás után, és a' mi édességinknek fűszerszámai ne illy terhes Gyötrelmek légyenek (7/1638).
fűszerszámot (7/1628).

fűszerszámoz Ik: meg~.

fűt i (1)

Sent N[agy] Sándor, ha egy kitsiny kurazsim n[em] lett v[oln]a, eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/36).
Ik: be~.

fütty fn (1)

A Cshergei oskhila[na]k azth mondhtam volna - fütty! ala mindgyart hegyre Sz[en]t Kirráli pokhilba (15/1058).

füttyent i (1)

Eggy Gróf[na]k ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba... minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek, 's mihelyt eggyet füttyentett a' Gróf, mindjárt ki ugrott belöle eggy Patvarista, pennával (1/1288).

fűz1 i (1)

...ollyan szárnyakat fűzött a' félelem az én futós lábaimra, hogy ő engem el nem ért (7/1264).
Ik: fel~.

fűz2 fn (2)

...a' Fűz a' Fűzért, és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/206).

fűzfa fn (2)

De e'még a' kissebb baj, a'mi rajtad eshetne, te még ottan el is változhatnál fűzfává, vízzé, tűzzé, könyhullatás vizévé, és sóhajtások tüzévé (7/487). Szegény füzfa a' Mú'sákat verseddel ne piszkold itt (1/ 2522).

fűzfapoéta fn (1)

Csikorgo egy Füzfa Poeta (1/12).

fűző Ö: csecs~.