e1 fn (2)

e.) A'mint a' Meghólt kótájából kitettzik ez az Aria, azon Kártigáméra van, melly így kezdődik (8/19). Porá-ábol meg e éledette P. h. o. e. n. i. k. sz. (1/313).

e2 nm (102)

E' bizony már tsunyaság, e'bizon nem Cultura, ki gondolta volna (15/989). No e' bizony szép, mér e' valosággal igen gyönyörűen hangzik (1/2419). És e' fegyveres Csoportok kőzőtt, mellyek körűlötted agyarkodnak, ki tud téged bátorságossá tenni? (12/127) - Énis e' fövényenn az ő nyomába mégyek (5/81). Ő tanult e[mbe]r 's talám e' nélkűl boldog is v[oln]a, h[ogy] tudja az e[mbe]ri társaságot olly rut ábrázatb[a] állítni eléb[e] saját képzésének, h[ogy] fojhat néki az élet (9/360).
e (1/989, 5/408, 8/222, 9/577, 10/132, 15/856, 16/ 787, 1019), e' (1/217, 311, 314, 358, 377, 486, 576, 981, 992, 998, 1188, 1834, 2308, 2359, 2389, 2707, 2741, 2884, 2912, 2/1390, 4/107, 134, 5/122, 193, 203, 410, 473, 558, 560, 626, 7/152, 231, 372, 424, 732, 753, 1049, 1189, 1190, 1204, 1327, 1398, 1406, 1484, 1498, 8/82, 156, 10/20, 567, 608, 633, 678, 715, 11/68, 12/20, 559, 846, 13/12, 189, 194, 525, 14/168, 16/1192), E (16/1182), 'E (16/1122), E' (1/ 2142, 2371, 2595, 2891, 3015, 12/87, 551, 655, 2/ 1383, 4/112, 133, 168, 5/555, 7/412, 1503, 8/195, 236, 13/158), é (9/828, 16/1210), é' (1/1392).
Ö: mind~.

e3 (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

é ~ e hsz (157)

Od' adjam é, nem é? (7/1208) - Az Ur embertelen értié? (16/529) - Haragszom e? (16/1174) - FIRKÁSZ ...Külömben is itten van Lehelfi ur és most precise a'Kis Aszszonnál van. TISZTES Ugyan ugy é? (15/134) - De lehetséges é, hogy ha ő valaha illyen szavaidat hallaná, meg ne szeretne téged? (7/431) - Ezek a lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányi é? (13/722) - Meg nem tudom néked magyarázni, ha az ő Lángja é' nagyobb vagy az én Gyűlölségem (5/139). Állat é, vagy ember? (1/2324) - ...azt nézem meg othon vané a' gazda (16/692). Hallod mit beszél ő: és lásd megkellene é fosztanom a' Tronust egy illy szép Lélektől (12/971). Elment é vajon? (9/344) - ...de hát nekem tudna'é valami szép Rigmust irni ollyan Leány[na]k valot? (16/818) - Nem ő é ez? (10/302)
é (1/546, 737, 744, 781, 782, 903, 925, 956, 959, 963, 964, 992, 1309, 1543, 1606, 1617, 1798, 1804, 1834, 1971, 2057, 2101, 2104, 2225, 2290, 2599, 2818, 2969, 2971, 3082, 3180, 3182, 3277, 2/1382, 4/92, 5/ 14, 38, 154, 300, 320, 6/59, 105, 7/228, 286, 340, 498, 714, 754, 759, 796, 802, 867, 871, 883, 910, 954, 995, 996, 1000, 1146, 1247, 1248, 1278, 1633, 8/48, 49, 9/138, 168, 236, 313, 386, 434, 469, 632, 741, 758, 777, 795, 822, 10/211, 518, 12/182, 697, 698, 699, 701, 757, 966, 976, 13/39, 171, 212, 226, 227, 519, 524, 630, 720, 15/30, 51, 156, 162, 179, 282, 323, 392, 404, 415, 609, 651, 680, 695, 16/145, 232, 281, 349, 357, 464, 500, 501, 508, 555, 729, 735, 736, 739, 740, 742, 743, 746, 781, 845, 856, 863, 1012, 1038, 1114, 1173, 1178), e (1/967, 16/884), i (1/723).

eadem (lat) (2)

Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141).
eadem (1/1146).

eb fn (23)

Jaj lássa az Ur ezeket A' méla mesterségeket Noha rongyba mutogatják Még az ebek sem ugatják (16/ 769). - ...eb sajnálja a' vén dögöt (16/470). - ...hej ebágyábul esett, maj mögrakom a börődet (15/ 447). Ihol jön a' kutya v[ol]t az eb a' lelke (9/714). No Pofók bátsi eb a' lelkit hány a' világ, mivel töltik kentek az időt? (15/730) - Ej eb a' lötse ostmán tubákját minek szijja már azt az ember (15/748). No eb az országa játékára már tsak rá veritek az embert (1/1212). Eb hiszi nékem hijjába is mondod (15/14). Ötet az eb annyát kivűl állitom ordinántzra (9/162). Nékem, hallják Kentek, a' Gróf Uram, meg engedjen magának, ennyit se parantsol. Eb Ura ö Kegyelme (1/3231).
eb (1/3232, 9/75, 15/967, 1037, 16/67, 421), Eb (1/2744, 8/189, 15/745, 16/564), ebh (15/1052), zeb (16/575), ebet (1/3225).

ebáros fn (2)

Meg engedem hogy okosodik de én azért most is jobb szeretnék ebáros lenni m[in]t kőnyv áros (1/ 1059).
Eb áros (1/1060).

ebbe nm (43)

...és az én lovamón ebbe a' házba jött (13/576). Ebbe a' Tekintetbe, és ebbe a' Köntösbe, bizony nem fog ollyan könnyen megesmérni Vénus Anyám engemet Ámort, az ő Fiát (7/20-1). - ...fizesse le az Ur a' Contoját fizesse, most mindjárt, egyszerib[e] ebbe a' nyomba (16/531). Ebbe áll tehát a' Nemes Magaviselet! (1/2026) - ...higyj ebbe Galatéának, a'ki azt tapasztalása utánn tudja (5/162).
ebbe (1/595, 608, 1387, 1766, 2229, 2908, 2935, 2957, 3253, 6/155, 7/71, 72, 94, 1083, 1211, 8/99, 12/158, 187, 356, 458, 499, 1038, 13/180, 260, 652, 15/148, 629, 643,), Ebbe (1/1463, 12/1039, 14/34), ebb[e] (9/687, 16/136, 592), ebb (15/337), Ebb' (14/65).

ebben nm (3)

...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én karomat ékesítő arany lántzot: ebben leg óltsóbb a' kínts (13/521). És épenn ebbenn a' Pillantatbann, hogyan gondolod lenni őtet? (6/182) - Szívesen segítlek tégedet ebben a' szent kötelességben (7/1492).

ebből nm (11)

Jobbnak is tartom ebből a füstös házból ki menni (1/633). Mind öszve ebből áll hogy a Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli (15/32). Ura[m] milesz már ebből (9/384). - ...nó nézd meg most ha van szemed, kitelik ebből 2 selyem kalapis (15/215).
ebből (1/357, 1145, 3042, 3045, 6/9, 16/74), Ebből (1/147).

ebéd fn (8)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3005). Szolgálatjára az Ur[na]k, meg most ebédnél is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzette - a' szokott nyavalyája jött rá (16/465-6).
ebédek (1/2270), ebédet (16/327), ebéden (9/436), ebédre (1/300), ebédemre (9/831).
Ö: kenyér~.

ebédecske fn (1)

Tehát vissza várom ám az Urat alázza meg magát nállam egy kis ebédetskére (16/326).

ebédel i (1)

2kor ebédel 5ig (1/2237).

ebédlő fn (1)

...a' Konyha és ebedlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/484).

ebellette mn (2)

'S Nem várakozhatnék az eb ellette rossz Németje (1/1747).
eb ellette (9/123).

ebhendi mn (1)

Kednek halgass a neve ebhendi uram (1/790).

ebkorpa fn (1)

Menj hát most békével eb korpán hizott gazembere (9/806).

eblelke fn (1)

Ü ollyan, mint az őrdög kötötte rókka, tudja az eblelke tsak tsak izél (8/170).

ébren hsz (2)

Meg n[em] foghatom a' dólgot, almodok é vagy ébren vagyok? magam sem tudom (9/777). - ...ébrenntt álmodozni... ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/147).

ébreszt Ik: fel~.

ébresztget i (1)

Mikor szép virágid Zephir tsokolgatja, Édessen ébresztget mennyei illatja (1/243).

ebrio (lat) (1)

Est vinum acre & generosum Et certe ebriat bibosum (9/105).

ebrúd fn (1)

Ki tudja hátha ő alatomba valamellyik Barlangba fekszik azzal a' bolond Suhanttzal, a'kiért engem ebrúdonn hány? (5/84)

ebugatta mn/fn (4)

I. mn Hát ha hazudik az is az eb ugatta? (9/669)
II. fn A' biz ezered magával is van az ebugatta (1/ 1978). Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog, üh no patvar vigye (1/2182).
eb ugatta (1/2219).

ebugattás mn (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Marodiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2919).

ecce (lat) (1)

Ecce Uram! nézze el az e[mbe]r! qu[a]m vili pretio kivánná a' ló bőrt! (9/86)

ecclesia (lat) (1)

Te minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna, e' Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a'meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2883).

echó fn (5)

Itt a' szellők sóhajtásimat, a viz cseppek könyveimet, az Echók jajjaimat fognák el (9/598). Ergo! Diabolu[m] n[on] video, Echo, eo (9/693).
Echó (1/186), Ekhó (5/624, 7/478).

eddig nm/hsz (36)

I. nm ...azok miatt a gazemberek miatt még nem is tudakozhatám eddig az ideig (1/2820).
II. hsz Eddig lett vólna az Első Felvonás (8/60). Hol lakott Kend eddig? (9/749) - ...és azután sietve elment dühösséggel, hogy magát megölje, és eddig meg is ölte magát valósággal (7/1314).
eddig (1/1596, 1841, 1993, 2/1456, 7/905, 1285, 1554, 8/163, 9/36, 10/80, 360, 478, 593, 631, 657, 815, 11/78, 12/192, 226, 296, 514, 524, 592, 16/588, 616, 712), Eddig (1/1462, 1591, 1811, 1250, 10/714, 15/943).
Ö: mind~.

edény fn (3)

Mikor jól lakik legényed Osztán tisztán tartsd edényed (8/243). Jaj jaj te ördögök edénye jaj Férjem! (16/618)
edényjét (8/233).
Ö: réz~.

édes mn/fn (204)

I. mn Bóldogtalan fejem! mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finnyásan fel sem veszed; talám mivel sokkal édesebb Mézed vagyon Ajjakidon (7/ 597-8). Így tartotta az első Nemzetség, melly hajdan még az eggyűgyű, és tsetsemő Világban élt, édes italnak, és édes ételnek, a' Vizet, és a' Makkot (7/102-3). Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja, olly szép gusztusa van, mint ha a' Parisi főfő Grátziák emlőjén tanúlta volna mi az édes (1/2283-5). Édes Álom! Édes Reménység! (1/2128) - ...nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására, oda, hol az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus (7/748). Jaj édes asszonyám ne haljon meg (16/654). Jaj édes Atyám Uram! édes Atyám Uram! be régen n[em] láttam édes Uram Atyámat (16/1036-7). No Édes Ur, Tempefői Uram, hát van pénz, nints? (1/2625) - Óh melly édes őrőm az énnékem, hogy láthatlak édes Barátom (1/1983). - ...igazán szeretsz é hát édes Boriskám? (16/349) - Oh Édes Élet! (12/81) - ...és onnan édes és tiszta hangok repestek ki (7/ 493). Te az édes enyelgéseket - mordokká és makatsokká tetted (7/560). Óh édes illyenképpen sebesíttetni meg! (13/62) - Oh édes számjaim! 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! (16/444) - Gyönyörű Galatéa, nékem édes Kínom, te tudod mennyire imádlak tégedet (5/12). Oh édes Lelkem Férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg (16/117). Hogy a' Boldogság őlében is tudjam mi a' szenvedés, 's akkor is édes legyen annak emlékezete (1/1711). Én szivemből kivánom, virasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre (1/ 3059). Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag' Ideje az édes Tavasz? a' melly most megvídítja, és mosolygásával ismét szerelemre nógatja a' Világot (7/189). Üzd el komor unalmimat leg édesebb jelenléteddel (1/1586). Illyen alávalóságokat kedvelhet, mellyek az édesen repdeső képzelődéseknek nyájason enyelgő szárnyait is rest unalommal lankasztják (1/818).
édes (1/64, 73, 160, 162, 233, 253, 256, 258, 259, 262, 850, 948, 987, 1403, 1446, 1453, 1618, 1655, 1672, 1714, 1835, 1922, 1964, 1982, 2312, 2729, 3176, 3311, 3324, 4/73, 7/40, 42, 90, 156, 194, 250, 375, 382, 397, 578, 737, 738, 1048, 1099, 1465, 1562, 1573, 1627, 8/213, 9/386, 513, 531, 770, 821, 10/27, 490, 11/97, 12/24, 27, 161, 515, 793, 13/238, 282, 304, 677, 15/74, 136, 141, 151, 176, 285, 313, 419, 526, 582, 584, 601, 632, 741, 771, 816, 891, 894, 896, 902, 904, 907, 985, 1027, 1037, 16/103, 117, 151, 338, 345, 356, 359, 390, 396, 404, 405, 448, 567, 574, 603, 626, 634, 648, 660, 662, 663, 665, 755, 792, 864, 866, 868, 870, 978, 988, 1027, 1037, 1039, 1045, 1052, 1086, 1113), Édes (1/1588, 1617, 2098, 2448, 2625, 2896, 3081, 3138, 3321, 3387, 12/240, 403, 13/619, 15/410, 515, 597, 1022, 16/307, 1042), Ides (9/605), édesebb (1/960, 2247, 7/600), édesebbek (7/383), édesen (1/2246, 2579, 7/1598, 15/112), édesenn (1/3096), Édessen (1/243), édesebben (13/ 426), édessé (1/36, 2116, 7/1613, 1633), legédesebb (12/517).
II. fn Elkell mennem édes hallya (16/163). Te édesem, szeretsz tréfálodni a' nyomos dolgokban is (1/123).
édes (1/2772, 7/1634), édesem (1/229,1605, 1674), Édesem (1/1664, 1694).

édesanya fn (9)

Az Anyai szeretet gerjed az inség be -, eggy édes anya el nem felejtkezhetik szerentsétlen szülöttéről (1/1106).
Édes Anyám (1/1103, 2616, 9/516, 768), Édes Annyát (9/745), Édes Anyámnak (1/1465), Édes Anyámtól (9/744), édes Anyáddal (5/64).

édesatya fn (8)

Miért titkoltad édes Atyád előtt magadat Kegyetlen - Szerelmes gyermekem (9/773). Gyermek! gyermek! jobb volna biz az árvák édes Attyához fohászkodnál, én ugy is meghalok! (16/653)
édes Atyám (9/547, 784, 823), Édes Atyám (9/776), édes Atyád (9/822), édes Atyádat (9/517).

édesded mn (3)

Akkor a' virágok és vizek között édesdeden danoltak, és tántzoltak, az apró szerelmek ív nélkül, és fáklya nélkűl (7/546). - ...'s a' magát édesdeden mulató sziv nem hahotával trombitállya ki kedves gyönyörűségeit (1/384).
édesdeden (7/91).

édesgetés fn (1)

'S az Ámor követői édesgetés és Békeség (11/100).

édesít i (1+1)

Ámor édesiti terhűnket (4/77). Én a bőlts Elpinus' Barlangjába akarok menni: ha még életbe van, aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni (7/1098).
Ik: meg~.

édeskedés fn (1)

Állhatatossága? És hogy vólna az eggy szerelmes Leányba, a' ki elveszti az ő édeskedésének egyedűl való Tárgyját? Eggyetlen eggy Vígasztalását? eggy reménységét? (6/176)

édeskedves mn (1)

De hát az a' szép az az édes Kedves Karnyóné? - Ott üsse a' Guta (16/451).

édesség fn (10)

Ízetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámozva, 's nagyon dosztig tartja az embert (7/767). Az én szivem olly édességgel él, mellynek kostolására meg újjúl, 's tsak azért hagyja félbe, hogy hasznát vegye (1/39). - ...és az ő szemfényeiből eggy idegen édességet ittam, a' melly utóljára nem tudom mi' keserűséget hagyott maga után (7/357). Te gyaláztad meg legelősször a' Szerelem' nemességét. Te tetted keserűkké az ő víg édességeit (7/627).
édesség (7/402), édessége (7/542), édességeket (7/ 894), édességeit (7/765), édességinknek (7/1638), édességével (1/261).

edictum (lat) (1)

Consequenter a jőn ki a' Species factibol, hogy Ked Pofók az edictum tolerantiale; Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/290).

édomtalan l. idomtalan

edződik i (1)

Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja, talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára, a' mellyben edződik a' Virtus, hogy a' Mennyei Lelkek között méltán ragyoghasson (1/2619).

efelől hsz (1)

Nekem megvolt az e felől valo szollás, mind addig tiltva [míg] az Isteneknek segedelme valami utat nyitna néked a' Királyságra (12/298).

efféle nm (2)

Külsö országi sago darát, kaplit sampanelt..., egyéb efféléket a' mellyekhez én külsö országon hozzá szoktam, hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/926).
e' félék (15/545).

ég1 i (10)

...meg lát egyszer egy erdő mellett egy szőrnyű nagy tűzet, oda megy, tizenkét kolopter fa égett (1/714). - a gyertya égett (1/847). - ...a' Jegenye szereti a' Jegenyét; a' Fenyő a' Fenyőt: a' Gyertyán a' Gyertyánért, a' Fűz a' Fűzért, és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/207). Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív, mellyet a' tanúlt Világ remekei formáltak (8/77). Istenütsheg az ortzám bhüre szintugy égett (15/1054).
ég (16/811), égek (7/411), égsz (13/375). - Égj (10/ 570).
Ik: el~, meg~, össze~.

ég2 fn (128)

...semmi szép, semmi jó nem lehet a' kerek Ég alatt, a' minek irigyje ne vólna (1/2570). Nem látod hogy az Ég és a' Hab szokásánn kivűl tísztább és tsendesebb (5/421). Ki tanít meg minket annak megfejtésére, a' mit az elme ért, mikor a' Te szárnyaidon az Egek felett repűl? (7/962) - Adjátok vissza őtet Orlándónak, vagy én meg bosszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom (13/729). Hallj bosszút, - Ég föld! - hallj Anya Átkát (4/ 165). Hát miért esküszik öszve az egész Ég én ellenem az egész Pokol? (10/980) - Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' Haragja, elébb fogyasszák el az Istenek, a' te Napjaidnak szaporítására, az én Napjaimat (10/846). Ne panaszolkodj az Ég ellen: nagyón pazér volt erántad az ő Ajándékiban (12/ 66). Én áldom az Egeket, hogy illy ártatlan mulatságot adtak gyarló életemnek, melly édessé teszi unalmas óráimat (1/35). Egek! - - - Kegyetlen Egek! (9/ 552-3) - Egek, mit hallok! (13/408) - Oszolnak már a' fellegek a' Magyarok Egéről (1/ 110).
ég (2/1438, 1440, 7/490, 535, 1430, 13/94, 233, 241, 518, 734, 15/854, 16/812), Ég (1/1704, 2152, 3089, 5/226, 431, 488, 542, 588, 615, 7/1192, 10/22, 83, 350, 474, 501, 702, 1019, 11/92, 12/130, 144, 146, 152, 235, 455, 679, 899, 1039, 1040, 13/608, 16/ 637), ég' (12/505, 13/739), Ég' (11/12, 13/101), Egek (1/376, 1107, 1466, 1568, 1599, 1731, 1838, 1980, 1997, 2094, 2437, 2615, 3014, 3079, 5/77, 212, 297, 7/1148, 9/388, 501, 771, 10/75, 86, 114, 468, 628, 787, 850, 989, 995, 12/335, 728, 783, 13/249, 251, 15/815, 884, 887, 890, 16/684), egek (12/374, 13/ 203, 16/604), eget (13/83, 671, 673), Eget (12/172), égnek (13/108), Egeknek (12/827), Egének (10/ 1028), Égben (12/170), égbe (13/685, 15/863), égből (16/1048, 1052), Égből (5/434), Egekből (1/1669), égen (9/664), Égen (12/474), Égenn (11/47), Egen (12/94), Egeken (1/376), Egünkön (1/2610), Egünkre (13/551), egektöl (15/845), éghez (7/1512), Egétől (10/823), Égtől (12/546), Égnek (5/347).
Ö: levegő~.

egeltessem (sajtóhiba) l. legeltet

egér fn (7)

Külömben is a' molynak 's az Egereknek lett vólna eledele (1/2045).
egér (16/861), egerek (16/675, 692), egereket (16/ 671, 955), egérrel (16/862).

egérkő fn (2)

Mordiö mit látok! tsupa arzenicum, valóságos egérkő, ez nem jónak a' jele (16/699).
egérkő (16/849).

egész mn/hsz (58)

I. mn Az egész ház készület, sőt az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/481). Hát miért esküszik öszve az egész Ég én ellenem az egész Pokol? (10/980) - A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát (1/2411). Hanem egész alázatossággal kérem az Urat Koppoházy Uramat, méltóztasson rajtam segiteni (1/ 1748). Még az egész dolog bizonytalan (1/2821). - ...elméje a' l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] [na]gyobb bőltsektől van ki pallérozva, egész viselete egy emberi társaság diszéhez van alkalmaztatva (9/380).
egész (1/202, 763, 793, 1135, 1144, 1473, 1796, 1966, 2198, 2765, 2913, 2935, 2952, 5/116, 7/254, 9/ 413, 415, 10/144, 299, 628, 881, 12/141, 145, 579, 1040, 14/11, 132, 144, 15/359, 831, 895, 16/161, 178, 196, 210, 221, 337, 343, 379, 703, 916), egesz (12/ 784), Egész (1/891, 2804, 13/317, 686, 15/268, 543), egéssz (7/1046).
II. hsz Mind a' köz Nép mind a' Nagy Urak, Egész belénk bolondúltak (14/25).

egészen hsz (35)

Tamino! Tamino! engem te egészen el akars[z] hagyni? (2/1500) - ...mások p[e]d[ig] okosabb létekre ehol 3 Esztendők alatt egészen elfelejtettek (16/ 1044). Nosza beszéld el egésszen (7/1010). Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak (7/1266).
egészen (1/1018, 2/1453, 1473, 7/1171, 16/277, 950), egészenn (4/59, 10/1008, 1017), egésszen (1/406, 408, 3190, 3362, 3367, 7/479, 688, 893, 1045, 1123, 1384, 1419, 1584, 1588, 1613, 12/977, 15/269, 16/ 302), egésszenn (10/589, 604, 899), egészszen (9/ 524).

egészlepedő fn (1)

...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/196).

egészség fn (10)

Hallja Kend, ha egészségének örűl, emberségesen viselje magát (1/2722). Amintás olly egészségbe van, hogy az ő élete a' veszedelmen kivűl van (7/1620). Másodszor kivánjuk legyetek egésségbe ti Sarastro Országabeli Emberek! (2/1368) - ...egésséggel visellye az ur itt a szep Bosa dohány is, egésséggel visellye az Ur (15/672-3).
egésség (9/182, 16/622), egésségét (1/615), egésségbe (7/1230, 1622).

egészséges mn (2)

Meg engedjen Kegyelmed, én egésséges ember vagyok, és Istennek hálá éppen kutya bajom sints (1/ 2201).
egészséges (1/3082).

éget i (2)

Az a' kisded Madár Kit éget Szerelem 'S lába szabadonn jár De Szíve nem (11/127).
éget (4/20).

égi mn (2)

Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/ 349). De még azért soha sem érzed te a' Szentségnek égi gyonyörűségeit (!) (2/1519).

ego (lat) (3)

Me recommendo igaz szolgája az Ur[na]k (15/70).
me (8/10, 11).

égő mn (2)

Ez utolsó Szókat mondván fut Didó lebuktatni magát kétségbe, és Dühösségbe esve a' Királyház' égő omladékiba (10/1004). Még az Etna' égő Bértzétis Mérgembe mind széllyelhányom (5/597).

egri fn (1)

Mennyen Kend a' Nemes Gavallérok közzé Ki nyér Egri nevet akkor lássuk (1/2546).

égvén in (1)

Mi? 's te nem tudod még azt, a' mit azokról írt Tirzis? akkor, midőn ő égvén, őröngve bújdoklott a' vadon Erdőkben (7/258).

egy1 szn/nm (198)

I. szn No Abrahám száz szónak is egy a' vége (9/95). Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt (15/ 208). A ketsege igen jó hal; de minthogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet, vagy egy Venetiai Szardellát (15/498). Azt mondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon... nadrágra 1 bokor Strutz tollat, egy pár nádmézet, 2 süveg narantsot (16/35). Siess nékem most minden minuta egy esztendőt tesz (16/680). Ugy vagyon, husz ezer exemplárokat nyomtattatott, mind eggy lábig el keltek (1/146). Ebből az eggy Könyvetskéből, mert tsak annak lehet mondani, mind eggy krajtzárig ki nyerte a'mit a' Magyar Poétákon vesztett vala (1/147-8). Eggy óra nem a' Világ (1/1899). Atyaságod a' mint látom, a' Gvárdiánjával nem eggy értelembe van (1/2956). - ...nem tennék a'te segedelmedért eggy lépést, eggy szót, nem mozdítanám érted a' kis újjamat is, vagy tsak a szemem pilláját (7/800). Arra hogy én néked hidjek, eggy tekínteted, eggy Sóhajtásod elég (10/66). Eggy Tekintetet, eggy Sóhajtást, eggy Szivesség' Jegyét tebenned nem találok (10/645). (1) Ugordj eggyet! (Ugrik.) Meg eggy felet (8/193). A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1396). Álom és Reménység! két jóltévője a nyomorúlttnak! hibázom, ez a' kettő eggy (1/3141). Ez már mindegyremegyenki (16/761). - ...varoparna facit 1.45 f.[orint] (16/93). - ...az ember fel kél 9 órakor, 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy ha kell 's ott van 1ig, 2ig (1/2236).
egy (1/716, 731, 1056, 1921, 2416, 2/1388, 1506, 9/ 99, 116, 228, 254, 756, 770, 12/95, 104, 115, 461, 530, 616, 714, 963, 15/38, 215, 237, 307, 606, 628, 634, 709, 878, 914, 16/9, 57, 88, 96, 306, 579, 615, 681, 686, 753, 766, 829, 1003, 1059, 1175), Egy (16/ 89), eggy (1/139, 330, 346, 395, 410, 438, 463, 469, 832, 833, 888, 929, 1027, 1028, 1043, 1091, 1132, 1270, 1349, 1432, 1469, 1528, 1639, 1718, 1748, 1787, 1886, 1897, 1901, 1914, 1917, 1933, 2010, 2047, 2124, 2165, 2212, 2262, 2412, 2591, 2752, 2986, 3051, 3073, 3113, 3371, 6/177, 7/71, 140, 397, 1219, 1575, 1583, 8/183, 184, 212, 9/113, 10/44, 119, 232, 273, 334, 543, 660, 11/22, 79, 13/16, 42, 252, 353, 390, 406, 450, 562, 729), Eggy (1/1753, 1959, 5/454,), edgy (1/660, 9/764), 1 (1/2239, 15/709, 711, 16/86, 89, 248, 254, 258, 701), egyet (9/97, 102, 152, 15/602, 16/1006), eggyet (1/558, 570, 1173, 1276, 1288, 1915, 3130, 12/684), edgyet (1/655, 8/141, 15/ 107, 516, 16/363, 401, 770, 774, 822), Edgyet (15/ 448), Eggynek (4/145), eggyen (7/263), egytől (9/ 190), egyel (16/15).
II. nm ...gyönyörködésnek nevezni a' Kinlódást, 's másról gondolkozni, és szűntelen lépdesni eggy félelemről másikra, eggy Kívánságról más Kívánságra, ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/ 150). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását eggyik eggyel, másik másikkal ditsekedik (1/ 997).
egy (12/935), eggy (7/195, 206), Eggy (5/507).
Ö: egy~, egyetlen~, mind~, mint~ , negyven~, ugyan~.

egy2 ne (579)

Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2). Oh nékem is vólt egy Gerson nevű fiam (9/753). Én Mátkája eggy Tirannak, eggy gonosznak, eggy kegyetlennek, eggy árúlónak, a' ki nem tudja, mi a' hívség, nem esmeri a' Kötelességet, nem gondol a' Betsűlettel? (10/ 934-5) - Eggy, nem tudom minekis kelljen neveznem: az én szívem Lexicona neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven (8/127). - ...azonközben eggy bizonyos nap szükségem is kedvem is vólt oda menni (7/459). Játtzott is eggy darabig (1/556). Gyertek még egy kitsit várok (16/886). Tsak nem vihetett tovább rá a' Lelki esméret, hogy az Urak alkúját úgy hallgassam mint eggy bolond (8/152). Hazám Moecenássai, Polliói! tisztelhetnétek itt is eggy Virgiliust! (1/2140) - Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy csinos magyar (15/ 154). Eggy Király olly vétkes Érzéseket nem zár a' Kebelébe: te egy hazug vagy (10/447-8).

egyáltaljában hsz (2)

Uram én Magyar Országra szóllok, sőt arra sem eggy átallyába: mert itt is el kél a' Német könyv, kivált ha dibdábságokról van (1/1062). - ...ha eggy általjában semminémü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető, de mikor az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik (1/2600).

egyaránt hsz (2)

Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett (1/1764).
eggyaránt (10/149).

egybeesküdött in (1)

Én tudtokra fogom adni a' hitetlen Frigia' veszedelmére egybeesküdött Görög Fejedelmek[ne]k melly barátjok vagy te nékiek (6/99).

egybegyűl i (1)

Ez oka, hogy most eggybe gyűltetek (14/40).

egybegyülekezve in (1)

...elmentünk: és ottan sok Nimfákat találtunk egybegyülekezve (7/1153).

egyberagadva in (2)

Egybe vóltak ragadva hajlékaink, de sokkal inkább egybe vóltak szíveink ragadva (7/345-6).

egybeszorít i (1)

Melly víg lennék, ha a' mi lelkeinket egyenlő kötés, egyenlő lántz szorítaná eggybe (13/292).

egybesző i (1)

...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket; úgy hogy alig külömböztetheted meg, vallyon a' mesterség szőtte é azokat eggybe, vagy a' természet (13/524).

egybevetés fn (1)

Sokat cedálnak a' ditsőség eggybevetésébenn az ő veszteségeinek a' te Győzelmeid (10/331).

egybezavar i (1)

Az Ajándékkal eggybezavarod az Eladást (10/137).

egyéb nm (59)

Ha egyéb dolgod nints vellem, Isten hozzád (12/ 134). Egyéb törvényt egyéb igazságot az én erőmnél, és az én hatalmamnál n[em] kívánok (5/330-1). - ...mert ha te ő véle vagy, egyebet nem keres, egyébbel nem gondol Medóró (13/24). Éppen az: a' másik hasonló német Munka a'koppókról, 's egyéb a' félékröl (1/1011). Bizony hallja Kend, nem is egyéb Kend, hanem Farantzia Ispion (1/3268). Már nints egyébb hátra, hanem hogy az ő megkérleléséért én meghallyak (7/421). Ah Uram! más egyébb Gondoknak van most az ideje (12/658).
egyéb (1/2070, 2238, 2287, 2698, 3008, 5/267, 268, 6/159, 8/3, 107, 15/92, 779, 926, 16/76, 225, 574, 973), Egyéb (15/77), égyéb (16/1125), egyébb (7/415, 494, 745, 989, 1254, 1486, 1578), egyebet (1/612, 1039, 2234, 2321, 3047, 3264, 3290, 7/931, 1188, 12/65, 377, 13/97, 15/357, 499, 16/844), Egyeben (13/640), egyébre (1/2889), egyébről (1/1532, 12/ 323), egyébtől (13/696), egyébért (1/330), egyébbel (1/1538, 9/332, 11/138).

egyébként hsz (1)

TIPP[TOPP] Hát Bonaparteről nem hallott é valamit Lázár? LÁZÁR Egyebként semmit sem, hanem egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' boltunkb[a], hogy már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot és Baroságot kapott (16/282).

egyecske szn (1)

...vajha tsupán tsak vagy eggyetske könnytseppel vólna nedves a' Szemed (10/644).

Egyed fn (6)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia (15/1060). Öszve hoz tán még Szent Egyed Hogy fejed ölemb[e] tegyed (16/725).
Egyed (16/775, 797, 805, 809).

egyedik Ö: huszon~, tizen~.

egyedül hsz (78)

Kintsemtől távol 's egyedül Nem találok nyúgalomra (13/200). Megbotsáss: vissza mehetsz egyedűl (12/364). SZERELEM! egyedűl tsak Te vagy méltó mestere önnön magadnak: és egyedűl Te vagy tulajdon magadtól kinyomtattatva (7/968-9). Nem vagyok én otsmány nem; nem is azért útálsz meg engemet, mintha én úgy termettem vólna, hanem egyedűl azért, mert szegény vagyok (7/616). Oh egyedűl valo, oh valoságos Boldogságom! (12/76)
egyedül (1/2599, 2614, 5/99, 7/100, 9/365, 11/92, 12/458, 584, 594, 638, 745, 794, 924, 13/93, 271, 536, 630, 719, 16/124), egyedűl (1/359, 976, 1101, 1125, 1814, 3065, 5/179, 213, 297, 394, 530, 6/176, 7/28, 199, 562, 574, 882, 885, 1020, 1110, 1113, 1203, 1426, 1469, 1558, 8/208, 9/325, 10/72, 185, 256, 266, 521, 576, 694, 784, 902, 958, 988, 11/71, 113, 115, 12/69, 225, 543, 714, 13/609), Egyedűl (5/ 214, 406, 7/886, 1484, 10/287, 12/887, 13/288).

Ö: egyes~.

egyegy szn (5)

De uram ugy egy egy aranyonn kel adni exemplárját, külömben bennevész a pénz (1/1046). - ...ollyan derék tsetsei voltak engem ugy tartson mínt egy egy fejörotska (1/759).
egy egy (1/755, 1053), egyegy (13/697).

egyenes mn (2)

Ezt a' sohajtást végye Nagyságod az én egyenes szivemnek áldozatjáúl (1/1566). Ez már az egyenes magyar Character ellen van (15/998).

egyenesen hsz (4)

Illy kétséges Állapotbann minden Orvosság haszontalan: mennem kell egyenesenn a' Halálnak, vagy a' kevély Áfrikainak nyújtani a' Kezemet (10/ 820). Azt Betrieger, az Isten verje meg az ő huntzfut hamis Lelkét, egyenesen a' Grófunkhoz hozta (1/3339).
egyenesen (1/3102), egyenessen (9/199).

egyenesség fn (2)

Az Úr egyenességét tisztelem, 's rólam tett pompás ditséretét köszönöm (1/2428).
egyenességem (11/62).

egyenként hsz (1)

...eggyenként füztem fel sorjába eggy faragott kóróra ezeket (13/147).

egyenlő mn (11)

Melly víg lennék, ha a' mi lelkeinket egyenlő kötés, egyenlő lántz szorítaná eggybe (13/291-2). Az igaz de máii naponn fakadtt eggy új tsemete az ő halhatatlan Törzsökéről, a'melly a' másikhoz díszére és szépségére nézve egyenlő (5/354). - ...én szerelem vagyok a' Pásztorokban tsak úgy, mint a' Hérosokban; és a' Személlyeknek kisebb nagyobb vóltát tetszésemhez képest egyenlővé teszem (7/81). Mindég egyenlő magához a' nagy Likomédes nagy Szive (6/97).
egyenlő (7/949, 1560, 11/106), Egyenlő (7/1560, 10/ 573, 1029).

egyenlőség fn (1)

...a' köz tsendesség meg háboritójá[na]k, emigransok barátjának, az egyenlőség ellenségének az Nemzeti jussok felforgatójának, az emberiség motskának, és még Isten tudná elő számlálni minek is neveztek (16/1072).

egyesegyedül hsz (2)

Igy osztég ki fizette 's hogy ki fizette hát meg indut egyes egyedűl, megyen mendegél hetedhét ország ellen (1/710).
egyes egyedűl (12/32).

egyesít i (2)

Én őtet épen most hagytam ama' higgadt tónak partjánál, a' melly az ő tsendes vizeit a' mirtusok' vőlgyében eggyesíti (13/398).
eggyesiti (12/176).
Ik: össze~.

egyesítve in (1)

A' Hajókat, és a' Fegyvereket, a' mellyek[ne]k kérésére jöttél hozzám, hólnap reggel eggyesítve látod (6/93).

egyesség fn (1)

Darab ideig olly nagy egyességbe éltem ezzel, hogy két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/343).

egyesül i (1+1)

Minden más Jelenség tsak kétséges: ha ezzel a' Probával eggyesűl Bizonyosság lessz Árkás (6/30). Észrevettem, hogy Deidamia nem akar Teágenessel eggyesülni (6/111).

egyesülés fn (1)

Az én tsekély Músátskám kevélykedni fog a' tiéddel való eggyesülésben (1/205).

egyesülhet i (1)

Osztánn mondd meg nékem kivel eggyesűlhetne már mással jobbann az én Leányom (6/130).

egyesült mn (1)

Kivált képpen nékem a' tetszett, hogy ök sem felejtkeztek el hazafiui kötelességekről, és részt vettek abb[a] az örömb[e] a' melly Felséges Királyunk[na]k az edgyesült hatalmasságok győzedelmén származhatik az igazság köz ellensége ellen (16/ 1190).

egyetlenegy szn/mn (10)

I. szn Kend jó Ifju! a' ki egyetlen egy Barátja v[ol]t az én Fiamnak (9/833).
eggyetleneggy (5/71), Egyetlen egy (9/486), eggyetlen egy (12/286), eggyetlen eggy (5/113), Eggyetlen eggy (6/177).
II. mn Oh mind örökké szerentsétlen Montánus, mitsoda Lélekkel fogod hallani a' te eggyetlen eggy Szilviádnak szörnyű történetét (7/1127). - ...a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! ...óh a' te nemednek egyetlen egye! (9/543)
egyetlen egy (2/1407), eggyetlen egy (12/188).

egyez i (1)

A' ki nem volt soha Poéta, azt eggy kedves Lélek irtta, mellynek gondolati az enyimekkel eggyeznek (1/165).
Ik: meg~.

egyezer szn (1)

No esz asz Ur Tamadi Ur tshinos kvártéj; szepp minth arra való, The Istenem, szörnyü mirek tráha, nem phölöntsák khet egyhezer nemeth taller (9/17).

egyező in (2)

Eggy illyen ajándék inkább eggyező a' te nagyságoddal, mint az én érdememmel (13/528). - ...'s egyedűl az ő akaratja van hátra, 's a' késlelteti, mind a' kettőjöknek eggyező akaratját (7/1559).

egyeztet i (3+1)

...nem állhatom még sokkal inkább meg, hogy az ö versével a' magamét ne eggyeztessem (1/56). - ...ha azt akarod, hogy én szeressek, szeress te engemet: egyeztessük szerelmünket (7/804).
eggyezteti (5/50). - eggyeztetni (1/166).

egyfelé hsz (1)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/215).

egyfelől hsz (1)

Sándornak nagy, és gazdag Sátora egy felől: más felől régi Épületeknek bé erőssödött omladéki (12/ 337).

egyhasi mn (1)

Ez az a' gyalázatos értz... Ez a' lesekkel, és a' háborúkkal eggyhasi; ez az ártatlan indúlatoknak betstelen árra (13/538).

egyidős mn (1)

...de a vén bolond Karnyóné, tsak gondolya el már az ember visz(!) egy idős a' Posta uttal, melegsége is tsak annyi van mint a' nyári kájhának (16/437).

egyik nm (61)

...én ugyan inkább veszteném el eggyik falumat, mint eggy valamellyik titulusomat (1/1131). Én pedig oly tzéllal egyik nemzet között sem forgolódtam (15/486). AZ EGGYIK HAJDÚ Jaj az Istenért! (1/2787) - Eggyik kutya rühet kap a' másiktól (1/2164). Talám egyikőnk se talál A' ki benne lenne kanál (8/240). - ... mikor Vasárnap a' Kortsmára kell menni, jok vattok fel venni a' fizetést; de a' dolog ugy se kell egyiteknek is (15/121).
egyik (9/578, 583), Egyik (1/1319), eggyik (1/629, 997,1241, 1243, 1923, 5/69, 7/815, 941, 10/8), Eggyik (1/1220, 1255, 1307, 1315, 1945, 1951, 1957, 1962, 1972, 1977, 2158, 2177, 2187, 2194, 2714, 2716, 2725, 2742, 2744, 2761, 2765, 2792, 2800, 2816, 3221, 3226, 3229, 3243, 3276, 3293, 3305, 3327, 3378, 3383, 3397, 5/513, 625), edgyik (15/293, 303, 797), edjik (9/682), Egyiknél (2/1365), eggyikkel (5/451).
Ö: mind~.

Egyiptom fn (1)

Magam is ki kérem kedves Ur havalami ujságokat méltóztatik halani legyen szerentsém magamnak is ott inkább van szerentséje az ember[ne]k a' félékhez inspecie ben van é meg Egyiptomb[a] General Telegrafus (16/501).

egykét szn (12)

Hét olly alávalók[na]k itéli az Úr a magyar munkákat, és olly betstelennek a' mi Nemzeti Nyelvünket, hogy az érdemetlen eggy két fillérre? (1/1068) - De miként mehetett eggy két szempillantásban annyira az a' véletlen szerelem? (13/566) - Lép eggyét, kettöt, 's azután megállapodik (12/370).
egy két (9/184, 16/890), egy, két (12/431), eggy két (1/1367, 2415, 2542, 5/195, 11/23), eggyet, kettőt (1/ 920).

egykétezer szn (1)

...mert az a' Kankalékos Ludvértz kapna az ollyan vázon, hanem azért az egy két ezer forintotskáért, a' mit toldásba kapna az ember vele (16/382).

egykor hsz (3)

Ez az a' gyalázatos értz, a' mellyről beszéllvén eggykor az Atyám, ezt mondotta: kerűld, óh Likóris, ennek tsalárd ragyogását (13/537). Ah mond meg néki legalább, ha majd eggykor beszéllni találsz véle (5/93).
eggykor (7/146).

egymás nm (21)

Ti ismét vigann meg látjátok egymást! (2/1474) - ...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat (7/692). Ezek a bolond e[mbe]rek ugy ténferegnek e világnak lármás gojóbisánn, m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek, 's botlanak (9/578).
egymás (9/520, 15/734, 737, 16/425), egymást (2/ 1371, 1496, 16/504), egymásba (7/549, 1577), Egymáshoz (1/364), egymástól (1/2754, 2/1498), egymástol (12/1025), egymásnak (15/663, 817), eggymásnak (1/365), egymással (15/845), eggymással (1/ 207).

egymás nm (1)

...Adják ide ha van eszek egyet mássa nem vész kárba' Eladom a' Zsibvásárba (16/1006).

egynéhány nm (17)

Tsak ugyan ma kapott egynéhány forintot ő Nagyságától eggy pár Zsidó is (1/1350). A' Theátrum el változik Pyramisokból álló criptává. Orator, és egynehány Papok (2/1447). Még akkor eggynéhány száz Úri személlyeket meg is kell vendégelnem (1/1506).
egynéhány (12/798), egy nehány (12/114, 743), eggynéhány (1/108, 468, 1503, 1525, 1653, 3261), eggynéhány (1/501), eggynehány (7/58), eggynéhányat (1/ 2075), eggy néhányat (1/2027), eggynéhányan (1/ 2610).

egypár szn (9)

Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány, 's a' Grófnak meg tiszteléséért eggy pár aranyat kaptak (1/1347). Dél után elhozom, egyh phár csomo Bhasa dhohánt is kheszithettem a' Thekintetes Ur számára (15/311).
egy pár (1/743, 16/37, 871), eggy pár (1/1351, 1556, 2586, 8/83).

egyremásra hsz (1)

A' közönséges pénzt nem is, mert a' kell eggyre másra; hanem lesznek eggynéhány jó szivű Úri személyek, kik a' magokéból elö fogják azt segélleni (1/1524).

egyszer szn/hsz (45)

I. szn De igy huzzátok ám, most jó kedvemböl még egyszer elmondom (15/1011). - ...egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte (7/707). Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam (1/1551). Talám, ha te tsak vagy eggyszer kóstoltad vólna is azoknak a' Gyönyörűségeknek ezered részét, a' mellyeket kóstol eggy szeretett szív (7/105). Ah lelkem most egyszer [me]g szabadultál a' kintól (9/576).
egyszer (1/800, 2/1503, 12/685), eggyszer (1/833, 858, 1809, 5/73, 409, 8/54, 208, 10/526), egyszernél (15/622).
II. hsz No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott (1/669). - ...és ha annak Irójával eggyszer szembe lehetnék meg nem állhatnám; hogy meg ne tsókoljam (1/283). Ah vissza jőttél már egyszer! Menjünk (12/254). Játtzott is eggy darabig, hanem eggyszer ts[ak] az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet (1/556). De ha eggyszer M.[agyar] Könyv, és pedig a' Nemes erköltsöket élesztő, már a' mellett éhel is meg hal az ember (1/1063).
egyszer (1/672, 686, 712, 2/1436, 7/408, 12/488, 712, 16/71, 259, 402, 953, 977), eggyszer (1/501, 554, 847, 888, 1284, 3291, 5/126, 6/35, 8/135, 10/712), Eggyszer (1/1280).

egyszeriben hsz (1)

...fizesse le az Ur a' Contoját fizesse, most mindjárt, egyszerib[e] ebbe a' nyomba (16/530).

egyszerre hsz (13)

...egyszerre mondja mind a kettő (15/295). - ...mikor osztán már közel vóltunk a' forráshoz, imé hallunk eggy asszonyi jajgatást, és eggyszerre meglátjuk Dafnét, ki kezeit verte öszve (7/1023). Óh tsudálatos erő! fájdalmát egyszerre szűnni érzette (7/377).
egyszerre (1/1792, 3070, 9/357, 15/437, 16/1168), Egyszerre (16/776), eggyszerre (1/1211, 3083, 13/313), Eggyszerre (8/142).

egyszersmind hsz (10)

...ekkor kezeivel mególdotta annak kezeit ollyan formában mintha valóban félt, és egyszer'smind kívánta volna illetni azokat (7/1063). Azokat meg köszöntem 's eggyszersmind meg mondottam, hogy ezután ne fárassza magát ollyanokkal (1/480). Mi? 's te nem tudod még azt, a' mit azokról írt Tirzis? akkor, midőn ő égvén, őröngve bújdoklott a' vadon Erdőkben, úgy hogy eggyszersmind szánakozást és katzajt indított a gyönyörű Nimfákban, és a' Pásztorokban? (7/259)
egyszersmind (2/1459), eggyszersmind (1/1448, 2415, 2559, 3003), egyszer'smind (7/689), eggyszer'smind (7/499).

egyszóval hsz (1)

Eggy szóval te töksi, és tsintalan vagy (7/681).

egyúttal hsz (2)

Tessék hát lejönni a' kertbe nézzük meg és egy uttal arrol is beszéljünk, a' mit a' minap tetszett az Urnak emliteni (15/639).
egy uttal (16/786).

együgyű mn (14)

Tudom, miért futsz tőlem eggyügyű Leányka, jól tudom (5/68). Az Urnak igen igen nagy szerentséje volt a' maga izlését külső országon ki mívelni, mit tsinál majd vélle itten közttünk, együgyű magyarok között (15/504). Így tartotta az első Nemzetség, melly hajdan még az egygyűgyű, és tsetsemő Világban élt (7/102). Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/543). Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü, pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja (15/457).
eggyügyü (13/473, eggyűgyű (5/339, 7/657, 662, 835), edgyügyü (16/395), edgyügyüek (15/356), eggyűgyűeket (7/1349), eggyűgyűbben (13/657).

együgyűcske mn (2)

Együgyütske Likóris, szeretsz, és a' szeretés' mesterségét illy kevéssé érted? (13/320) - Mostan hogy igazat szóljak, nem mondom ki ítéletemet, hogy vallyon Szilvia eggyűgyűtskeé, a'mint láttszik szavaiból, és tselekedeteiből (7/683).

együgyűkés mn (1)

...az eggyűgyűkés Silvia, megesvén szíve az én bajomon, ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/393).

együgyűség fn (1)

Akkor megmutatta nekem eggy rövid Éjtszakának homállya azt, a' mit ezer Nappaloknak hosszúfutása meg nem mutatott: észrevettem akkor magamat, és az én vak eggyűgyűségemet (7/142).

együtt hsz/nu (37)

I. hsz A' Nap minket akár le megy, akár fel jön mindenkor - egyűtt fog - látni (12/81). Az Asszony és a' férjfi Eggyütt a' Főld Isteni (4/85). Lásd, Eliza, és a' Királyi Szék, nem álhatnak meg eggyütt (12/778). Beszélgettek eggyűtt (8/47).
egyűtt (12/266), eggyütt (5/248, 7/509, 548, 1593), eggyűtt (12/1014).
II. nu Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról (7/1569). Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló szép minemüségeket nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/596). Nagyságos Uram! ez a' munka a' semmiségbe fog dülni: engemet pedig magával eggyütt el ránt (1/ 1456). Kegyetlen Sors! tsak e' vala é még hátra, hogy tökélletes boldogtalanná tegyél, hogy édes szabadságomat, 'azzal egyűtt betsületemet, mindenemet el veszessem (1/1835).
együtt (9/267), egyűtt (9/248), eggyütt (1/224, 301, 1585, 2987, 5/104, 7/60, 349, 364, 1151, 1384, 1617, 8/156, 10/1016, 13/242, 247), Eggyütt (1/2724), edgyütt (15/546, 16/99, 1089, 1223), Edgyütt (15/870).

együvé hsz (1)

Tudja meg ezt: azonba' lássson engemet az ő bosszújára eltsapni azt a' fejet; és azzal az Enéásét eggyűvé tévén vinni azt az én megbántott Királyom Lábai elibe (10/326).

egyvalami nm (1)

...maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét és h[ogy] kereken kimondjam minden foglalatossága n[em] érne egyvalamit (1/786).

eh isz (5)

Eh ne késsünk, nem fogunk egyűtt pihenni (12/ 266). - ...éh vígasztald magadat, mert találhatsz más Leányt, ha téged megvét ez a' Kegyetlen (7/ 297).
Eh (12/324, 16/263, 970).

éhen hsz (2)

A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett (1/1824).
éhen (1/2540).

éhenszomjan hsz (1)

...én éhen szomjan is el halgatnám egész nap (1/ 792).

éhes mn (2)

Jobb nagyon jól lakni, mint ételközbe, 's étel utánn is mindig éhesnek lenni (7/771). Mindjárt keresek módot annak a' Németnek ehes száját, hogy dughassuk bé (1/1676).

ehetik i (5)

Ehetném ám Kintsem! (16/1171) - ...azt mondgya rá a Kirájfi, h[ogy] ü nem ehetnék (1/733).
ehetik (8/216). - ehetnél (1/723, 745).

ehetikihatik i (1)

Ha az ő asztalát meg nem vetitek: vigan ehettek ihattok arról! (2/1371)

éhezett in (1)

...mán még éhezett vott mint a kuttya (1/712).

éhezik Ik: meg~.

éhhel hsz (5)

De ha eggyszer M.[agyar] Könyv, és pedig a' Nemes erköltsöket élesztő, már a' mellett éhel is meg hal az ember (1/1064).
éhel (1/122, 1671), ehel (2/1513), Éhhel (15/924).

éhhelhalás fn (2)

Már tsak nem éhel halásra jutottam közöttök (1/2039).
éhhelhalásra (1/2074).

éhhelholt mn (1)

De hát a' szeme, m[in]t azs éhel hólt farkasnak, ugy sikornyázsott (9/41).

ehhez nm (8)

Elpínus, Te tehát olly nyomorúlt állapotba vagy, hogy szerentsésnek mondod, a' bóldogtalan Amintásnak halálát, 's Te is ehez hasonló végre jutni kivánnál? (7/1545) - ÉVA Eggy ehez a' Complimenthez illő Capriollal (1/453).
ehez (1/138, 585, 4/110, 16/747, 749), Ehez (13/ 581).

ehol hsz (2)

Óh! édes szegény férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg, ehol biz ugy maradok mint a' felmagzott soláta közt az ijjesztő (16/627). Édes Fiam! te valál a' ki legelőször meg esmértél te ki magadat is alig esmered, mások p[e]d[ig] okosabb létekre ehol 3 Esztendők alatt egészen elfelejtettek (16/1044).

éhség fn (2)

Láttam hogy tépte és szaggatta széllyel őtet, hogy iszonyú eledelévé tégye az ő Éhségének (5/33). Nem igaz é mester Uram, h[ogy] ez is a' mi bűneinkért van, m[in]t a' had, pestis, éhség, sáska, döghalál? (9/ 139)

Einrichtung (ném) (3)

Tekintetes Uram! már más izben is akartam mondani: ennek a' szobának miden einrigtungja oly finum gustusu, hogy én miolta Bétset elhagytam hasonlót nem láttam és nem gondoltam, hogy illyet találjak magyar országba (15/473). Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után (16/222).
einrigtung (15/484).

eiusmodi (lat) (1)

...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni ... vagy nó kosarat is köttetni 's több a' féle eius modi? (16/751)

ej ~ éj isz (30)

Hiszen Uram ki a' mendergő ne mérgelődne, éj, éj, már a' tsak sok, no gondolja el az ember, mitsoda piszkos dolog már az eggy Nemes Gavallér generosus Lelke elött, Tatár ragadja el a' János Pap Országába azt a' szemét embert, éj, éj (1/2205-9). 'Ej, rá érni még arra (1/878). Ej te kis bohótska, most megint el ment az Eszetskéd (16/55). Ej te be kár azt nem tudni (15/417). Tapogatja a vállat. Jaj, jaj, üh, éj (1/3332). Éj, haljad tsak (12/38).
Ej (12/403, 15/203, 423, 671, 707, 748, 16/419, 480, 613), 'Ej (1/2727, 3087), Ejj (15/862), Éj (1/884, 1202, 8/215, 217), Ehj (10/248), Éhj (5/128, 6/44, 13/273), Ihj (9/34).

éj fn (6)

De mitsoda jóltévő tsillagzat tündöklik én reám az éj' borzasztó homályjába? (13/749) - Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak, 's Homályos éjbe vesztenek: mivel n[em] Nyertenek Érdemeik Poétát (1/1430).
éj (13/655), éj' (13/548), éjjit (1/362), éjbe (13/652).

éjféli mn (1)

...mit tud osztán az ember éjféli 1 és 2 óráig tsinálni? (1/2239)

éjjel fn/hsz (6)

I. fn Te sok álmatlan éjjelen Edgyütt virasztottál velem (15/869).
éjjel (9/708).
II. hsz Kisértet jár az udvarb[a] m[inde]n éjjel (9/411).
éjjel (16/252), Éjjel (9/364, 12/518).

éjjeli mn (3)

Legtöbb tsudát Karakallát az éjjeli ágyba teszek - Bámul az emberi szem (16/1134).
éjjeli (7/1414, 13/568).

ejnye isz (26)

Ejnye hogy a' Belzebub faragjon villa nyelet a' lelkéből ennek a' Varáslónak (1/2734). Ejnye eb a' lelke ejnye be sajnálom (15/1037). Hadd lám Samu hadd lám - tökélletes arzenicum, valoságos egérkő ejnye, ejnye mire nem megy az ember no (16/849). Ejnye be szép Uram! (15/857) - ...hogy ezsembe nem jut - ennye - no - mi az ördög (1/1247).
ejnye (16/777, 817), Ejnye (16/67, 648, 817), ennye (1/2182, 2186), Ennye (1/1232, 2383, 2503, 2745, 3303, 9/320, 733, 738), Énnye (9/289, 303, 311), enye (1/718).

éjszaka fn/hsz (11)

I. fn A' jövő éjtszakán, a' setétségnek kedvezésével el akarok szökni Orlándó elől (13/504). - ...óh elrepűlt Életem, melly sok özvegy éjtszakákat, melly sok magános Napokat vesztegettem el hijjába (7/ 110). Magam is jo ejtszakhát khivánok (15/723). Nékünk az ő rövid világa elrejtődik, és az álom örökös éjtszakát hoz fel reánk (7/573).
éjtzakát (2/1451), itszakhát (15/1068), itszakhat (15/1070, 1071), éjtszakának (16/288), Éjtszakának (7/140).
II. hsz Ah Jesus! én itt hagyom ezt a' házat - a' világért sem mernék az éjtszaka itt hálni oh Jesus! (16/1023)

éjszakás mn (1)

...édes Ura[m] most is éjtszakás gondolatok sátoroznak erőszakott szenvedett homlokodnak komor ábrázatainn (9/387).

ejt i (16)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/575). Az Esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost: Az bolond figurákat ejt ugrásába (8/39). Úgyde uram még az a' 24 arany kitsiny tsorbát ejt azon a' 400 aranyon (1/1790). Ugy vigyázz magadra, hogy ha valami gyalázatba esel, engemet ejtessz mélly keserüségbe (1/1721). - ...ollyan singularis delicatus hangon ejti a' magyar szót (15/346). Te pedig oh kedves kellő Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat 'S ejtsd mellyére egy tsókomat (15/878).
ejt (7/579, 580, 855, 15/988), ejtettem (7/59), ejtett (1/1410, 7/1534), ejtettek (7/854); fogom ejteni (7/72). - ejtsem (16/555).
Ik: el~.

ejtet Ik: ki~, le~.

ejtő Ö: kétségbe~.

eke fn (1)

Nézd a' lankadt Liliomot Mellyet az Eke elnyomott (5/604).

ékes mn (6)

Azért nékem zengő nyelvem ékes notával zeng (16/ 789). Menjűnk azt a' nagy munkát bé tőlteni. Az én Kronikáimba az l.[eg] ékesebb fog lenni (12/163). - ... óh különös és újj ékesen szóllása a' szerelemnek (7/974).
ékes (1/2505), ékesek (1/377), ékesebben (13/658).

ékesít i (4)

Köszönöm, kedves Poétám, hogy eggyütt hangoztatod verseidet a' mieinkkel, és szép képzéseiddel ékesited a' mi gondolatinkat (1/225). Hogyan? Mégsem mentél el? Ékesíti mégis e' Vadon Partokat a' nagy Enéás? (10/608)
ékesitik, ékesitették (1/3055).

ékesítő in (1)

...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én bal karomat ékesítő arany lántzot (13/520).

ékesíttetik i (2)

Tsillagokkal fog ékesíttetni a' Mező (5/225).
fog ékesíttetni (5/226).

ékesítve in (1)

Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2).
Ik: meg~.

ékesség fn (5)

Óh fenntartója a'Világnak, az embereknek és az Isteneknek ékességi, szép Virtus, az én Vezérem te vagy (10/260). Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/545).
ékessége (16/800), ékességemre (7/698), ékességével (1/239).

éketlen mn (1)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik... nemes lángjába tüzel, és sóhajt (5/120).

ekként hsz (2)

Tirzisnek is jól esik az én gyalázatomat ekként meg újítani? (13/441)
Ekként (12/176).

ekképp hsz (1)

Ezt ekkép tanúlván Mendikás koromban Most is eszembenn forog (1/2341).

ekképpen hsz (3)

Miért beszéllsz te ekképen? (13/467)
ekképpen (1/1390, 8/23).

ekkor hsz (10)

...h[ane]m ts[ak] siessünk, m[ert] már az óra mingyárt el jön (:ekkor az órájára néz:) no tsak rajta (9/283). Ha a' megbosszúllásra vágyakozol Átzist majd megölöd, Galatéa sírni fog, te pedig nevetni az ő Kínjainn: 's ekkor osztánn ennyi sok bosszúságtételekkel boldogtalanná fogod őtet tenni, de nem szeretővé (5/315).
ekkor (7/1062, 9/334, 630, 659, 15/262), Ekkor (1/ 3129, 5/387, 503).

ekkorra hsz (1)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3005).

ekszelensz l. excellence

éktelen mn (3)

Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár éktelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/240). Ki vévén eggyet, kettőt az Urak közzűl, a kik a' külső Nemzetek[ne]k, Frantziák[na]k, Ánglusokn[na]k szokásait éktelen parasztsággal meg vetik (1/922).
éktelen (5/262).

el hsz/ik (6)

I. hsz Majd s[z]olgálnak azzal neked! (el) (2/1524).
el (2/1413).
II. ik El veszi é Kegyelmed abba a' Harmintz Aranyba? BETRIEGER El (1/3183).
el (12/970), El (8/141, 9/344).

él1 i (90+19)

És én még élek; élek? Inkább láttatom élni (1/2621). - ...az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! De mit mondok hirtelen, élly te élly! mert én Téged most is szeretlek (16/ 639). Éllyen 2dik Selim Nagy Zultán! Éllyen 3dik György a' Világ 5 részének birtokossa! (16/1209) - Mig a' halál gyász nem fedi bé szemem' Tsak értted élek és lehellek (1/2396). Ő úgy él én bennem, én úgy élek ő benne, hogy minden ő Bajai az én Bajaim (10/291). Ugy tartják, hogy a' Törvényes Őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/50). Darab ideig olly nagy egyességbe éltem ezzel, hogy két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/344). Mind eddig magamnak éltem, és az én Vadságomnak, most már a' mi még hátra van, azt Amintásnak élni kívánom (7/1495-6). Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi tsak a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk, és hogy éllyünk a' nyájasabb világ édes gyönyörüségeivel (1/946-7). Egy kis Kert, a' miből élek, egy nehány Bárányka, egy Kunyho 's a' meg elégedett Sziv (12/114). De miért panaszolkodom híjába? minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet (7/631).
él (1/39, 4/39, 76, 5/404, 7/1146, 9/332, 10/45, 16/ 400, 1114), Él (9/395, 12/111), élek (2/1503, 4/149, 5/14, 530, 7/1271, 8/53, 9/321, 10/73, 490, 595, 12/ 993, 13/79, 16/656), Élek (5/215), élsz (7/1269, 12/ 116), élünk (1/2247, 16/152), élnek (7/199, 8/32, 12/ 756), éltem (1/1994, 16/657), élt (7/102, 13/186), Éltek (1/1428), fogok élni (7/810), élni fog (6/67), fog élni (16/856); éled (1/220). - élnék (1/3126), élnél (16/118, 603, 627, 661), élne (7/332, 9/825, 16/ 104). - éljek (7/1115), éllyek (16/131), élj (7/1118, 10/238, 855, 893, 13/670, 671), Élj (7/1118), élly (7/ 811, 812), Élly (1/254, 258, 2384), éljen (16/546), éllyen (1/571), Éllyen (16/1111, 1207, 1208, 1210), éllyetek (1/2388), Éllyetek (16/1212), éljenek (16/ 1224), éllyenek (2/1417, 16/1112). - élni (1/70, 103, 990, 2041, 7/104, 569, 761, 1320, 1477, 1497, 9/172, 10/800, 16/307, 542, 600); élnem (4/34, 15/ 619).
Ik: el~, vissza~.

él2 fn (2)

...[me]g kezibe veszi a baltát tizenket singnyi vot az éle (1/726).
élivel (9/316).

elad i (3+2)

...mázsára vettette, 's a' Görögök[ne]k, és más Kereskedőknek, és a' Könyvkötök[ne]k el adtta per 50 krajtzár (1/156). Úgyde, hát ha valaki el adott bennünket, az Urak Udvaraiban, sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik (1/3280).
Eladom (16/1007). - el adni (1/1312), eladni (7/ 1363).

eladás fn (1)

Az Ajándékkal eggybezavarod az Eladást (10/137).

eladat i (1)

Énnékem eggy sem kell: adassa el Nagyságod, többre megy az hatvan aranynál is (1/1529).

eladó mn/fn (4)

I. mn Az eladó szerelem, az aranynak raboskodó szerelem, nagyobb és irtóztatóbb és otsmányabb monstrum, valamit tsak a' főld teremhet (7/627).
II. fn Van é valami eladó? (15/179)
eladó (15/282, 1062).

elájul i (3)

Oh szegény, elájult a gyötrelem miatt és talám meg is hólt (7/1178).
elájul (16/1130), elájúlt (7/1313).

elájulva in (1)

...ő eggy óráig 's tovább is egésszen elájúlva és magán kívűl hevert (7/1584).

elájulván in (1)

Nem tudod, hogy mihelyt elmégy tekintetei elől azonnal elájulvánn, nints nyúgodalma, mindentől téged kérdez (6/181).

eláll i (0+1)

Állj meg és űlj le. Nem fognak nagyonn hosszak lenni a' te Késedelmeid. (El nem tudja majd állani.) (10/876)

elálló fn (1)

'S bár egyébtől nem félek is, félek attól, ne talám maga a' levegő minden ágon egyegy elállóját rejtegeti az én bálványomnak (13/698).

elalszik i (2)

Nagyságtok látom a' Nagy Nemesség mellett már mind el alszik (1/1151).
el alugyék (15/763).

elaltat i (0+1)

...ő benne lelni Álomhozó erőt Melly a' szívét és főt El tudja altatni (14/62).

elaludt in (1)

Végtére egészenn erőt vévén az elaludt Tűzönn a' győzedelmes Vizek: kiderűl az Ég véletlen: eloszolnak a' Felhők (10/1018).

elámíttatás fn (1)

Megérdemelte a' Gazember, tsak gondoljátok meg: az expeditort [me]g vesztegette, hogy az én el ámittatásomra tegye ki 2 oráig az én számjaimat (16/943).

elámítván in (1)

...a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára, és illyen alakokkal ámítván el az eggyűgyűeket, be fúrja magát (7/1349).

eláradt in (1)

Én ugy vannal feleltem, 's ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait, a' toll engedelmeskedni láttatott Asszonya hevességének (1/3128).

elárnyékozva in (1)

...és mikor te hozzád jönnék azon a' rejtek úton, melly a' szomszéd berekben el van a' nap elől árnyékozva (13/132).

elárul i (5+2)

Járbás engem bosszant: és engem elárúl Ozmídás (10/976). Ha nem szeretsz kegyetlen, 'S tsak színelve játszasz hívet, El árúlsz eggy igaz Szívet (13/349). Igy árúlja el Ozmídás a' királyi Parantsolatot? (10/ 677) - Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket, hogy ti. nem az én juhaim közzül valók vagytok (1/2916).
elárulják (16/544). - elárulni (16/559), elárúlni (10/662).

elárulhat i (1)

Hogy árulhatna igy elengem Amintas? (12/830)

elárultatik i (1)

Elárultattunk, óh Királyné (10/423).

elasszonyosodva in (1)

Ah mint mondana, ha ebbe a' Kantusba elasszonyosodva és lágyúlva látna engemet Kíron? (6/155)

elbeszél i (10+2)

Beszéld el, mit láttál széllyel jártodba, mind újság lessz az én elöttem, ha te beszélled (1/78).
el beszéllettem (1/1630); El beszéllem (1/2471). - beszéld el (5/38, 7/1010), Beszéld el (7/1236, 1422), beszélld el (8/129), Beszélld el (7/1384), elbeszélje (7/322). - el beszélleni (1/84); elbeszéllenem (7/ 1148).

elbeszélés fn (1)

Illyen okokon én a' Törvényszék eleibe menvén, ezen panaszaim el beszéllése után, assignatiot nyertem az Úrnak fel kisértetésére, ha magátol jönni nem akar, és engem ki nem fizet (1/3168).

elbírhat i (1)

El bírhatja már az én sebhetett oldalam a' több tagjaimnak terhét (13/29).

elbocsát i (2)

Üss rá egy keservest, azután ugy szolván botsásd el békével (15/253).
botsátani el (1/1357).

elbocsátás fn (1)

Elbotsátás (10/1045).

elborít i (3)

Borittsatok el özön bánatok (9/526). E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás, a' melly mintegy szemérem és harag jele vólt (7/413).
Borítja el (5/610).

elbúcsúzik i (4)

Hanem Lázár énnekem most elkell sietnem az Asszonyságot tisztelje nevemmel most annyi időm sints hogy elbutsuzzam tölle (16/495). Tsak azért is elbutsuzom tölle egy nótával (15/865).
El bútsúztam (1/3135). - bútsúzna el (1/1575).

elbújik i (8)

Bújj el, és hallgass (13/256). - ...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kövek között, most elbuvik, majd fel űti magát, 's utoljára eltűnik (12/739).
elbúvik (7/576), buvik el (12/441), elbúvok (7/643), el bujtam vala (7/1073). - bujj el (5/241), Bújj el (13/252).

elbújván in (1)

Mindazáltal, gyakorta elbújván és futván, az ő Hatalmától nem, a'melly nints rajtam, hanem az ő Rimánkodásitól (7/35).

elbúvik l. elbújik

elcsábít i (0+1)

Én őtet ki vettettem vólna, mint eggy gaz embert, hogy mert eggy Gróf Kis Asszonyt igazság nélkül való beszédjével el tsábitani (1/515).

elcsap i (1+1)

Tudja meg ezt: azonba' lásson engemet az ő bosszújára eltsapni azt a' fejet; és azzal az Enéásét az eggyűvé tévén vinni azt az én megbántott Királyom Lábai elibe (10/326).
el tsapta (1/814).

elcserél i (1)

Eltserélem, ne Samu vidd el Asszonyádnak (16/ 852).

elcserélhet i (1)

Óh ha véled sorsomat El tserélhetném eggyszerre! (13/313)

elcsikar i (1)

El tsikartad a' pénzem; de még is lehetetlen tenéked nem örülnöm (1/2450).

elcsügged i (2)

Elveheti nékem Életemet; de nem tsinálhatja az én Fájdalmam azt, hogy eltsüggedjem az én Hazám, és az én Atyám eránt (10/403).
eltsügged (5/223).

eldisputál i (0+1)

A' Dídó indúlatit az én Uramtól elakarja disputálni; te előtted esméretes: és tőlem azt kérded, mibe sértett meg engemet? (10/352)

eldug i (1)

...azt mondja a királyfi h[ogy] mennyen hozzá nos azt mondja a király kis Asszony h[ogy] neki van egy gyürüje malyd eldugja, ha megtalallya hozzámegy (1/768).

elébb hsz (24)

TAMINO (:erővel taszitja elébb:) (2/1421). Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására (6/34). Én nem foghatom megmit akarsz: elébb tűrhetetlenűl sietsz Agenor nyomába s most szinte már reá találván nemgondolsz velle (12/345).
elébb (1/572, 2507, 2765, 3135, 7/62, 359, 851, 955, 1222, 1408, 1579, 10/138, 151, 165, 342, 523, 718, 734, 846, 12/667), eléb (12/683).

elébbállás fn (1)

TEMPEFŐI Ez utolsó terminus lessz. BETRIEGER A' mellyet talám azért kér az Úr, hogy időt nyerhessen az elébb állásra (1/1904).

elébbeni mn (1)

MÁSODIK JELENÉS Firkász és az elébbeniek (15/42).

elébbi mn (14)

HARMADIK JELENÉS Karnyóné és az elébbiek (16/48).
elébbiek (2/1455, 15/115, 229, 267, 525, 712, 1021, 16/48, 300, 1026), Elébbiek (2/1366, 1384, 1515).

elébbtovább hsz (1)

De az Úr engem tsak elébb tovább való igéretekkel tsalogat (1/1900).

elébe hsz/nu (20)

I. hsz Ozmídás elébe megy, a' nélkűl hogy őtet látná (10/910). Mondd nékem hogy, a' mezítelen fegyvereknek rettenthetetlenűl vessem elejekbe az én mellyemet (13/664). - ...fut elibe őneki (12/26).
eléb[e] (9/362), Eleibe (1/1214, 3079), elibe (7/ 1057), elejébe (1/2949).
II. nu ...jöjjön az Ur a' Tanáts elébe (1/1852). Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem (1/1869).
elébe (1/2457, 10/642, 12/1008), eleibe (1/1891, 3167, 3168, 9/266, 279), elibe (5/437, 10/327).

L. még előmbe, előnkbe!

éled i (1)

A Múzsák[na]k Poéták[na]k Ölében szived éled (1/ 223).

eledel fn (4)

Kemény Verejték ád néked kőz eledelt (12/121). Külömben is a' molynak 's az Egereknek lett vólna eledele (1/2046).
eledelét (8/141), eledelévé (5/32).

éledett Ö: meg~.

elefánttetem fn (1)

Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított, és ennek jutalmáúl az én arannyal tzifrázott elefánt tetem kürtömet nyerte (7/374).

elég1 i (2)

...eggy pujka tzombbal úgy le vágtak a' lábomról, hogy mindjárt a' tüzbe estem, ott igett el a' fél szüröm úllya (1/839).
el égett (1/648).

elég2 mn/fn/hsz (54)

I. mn Elég bizonyság arra a' Betrieger története (1/113). De még is osztán, mindjárt meg fogod érteni: ha van eszed, e' légyen elég (7/753). Én Uram magam sem tudom, elég az, hogy minket ide rendeltek (1/1962). - ...mi leg jobban tudnánk fel segélleni az Urat, mivel minékünk az Isten és a' Keresztyéni jóltévő szivek elég módot adttak benne (1/2865).
elég (1/106, 552, 936, 1798, 3038, 7/252, 732, 1222, 8/238, 9/830, 10/67, 335, 551, 552, 923, 13/72, 14/101, 15/40, 829), Elég (1/827, 832, 876, 1499, 3272, 6/161, 9/254, 10/659, 13/744, 15/1000).
II. fn A' Betsületnek, a Hüsé[g]nek elég van téve tökélletessen (12/797). SZÁSZLAKI ...Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? TISZTES Eleget commendáltak, de a' szép parádét a' jó erköltsön vásárolni nem akartam (15/611). Úgy nékem az Úr nem tesz eleget? (1/2629) - Most, éppen most vive el itt eggy olasz eggy pár fein kutyát, eleget kértem tőle 20 aranyon, de nem adta v[oln]a alább 24nél (1/1787). Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot, a' mellyel a Világ megszólja (1/495).
eleget (1/561, 619, 2637, 2856, 2860, 3171, 7/782, 10/733, 856, 16/1060).
III. hsz KOPPÓHÁZY ...Hát hogy folynak dolgai? TEMPEFŐI Uram, elég nyomorúlttúl, de a' szerentsétlenség most van még is rajtam a' leg sullyán (1/1738).
elég (1/2518, 2/1444, 9/827, 12/141, 16/463).

elégedés Ö: meg~.

elégedett Ö: meg~.

elégedik l. megelégszik

elégedve Ö: meg~.

elégel Ik: meg~.

elégeszhetik Ik: meg~.

eléggé hsz (9)

Angélika eléggé meg tanított arra, mint kelljen ámitani a' szájjal és szemekkel (13/373).
eléggé (1/916, 2348, 2951, 2979, 7/784, 10/577, 15/ 931), Eléggé (14/12).

elégít Ik: ki~, meg~.

elégséges mn (2)

Illyen Proba tételre, az én Virtusom nem elégséges (12/868).
elégséges (16/687).

elégszik Ik: meg~.

elégtelen mn (2)

Én arra most elégtelen vagyok (1/1890).
elégtelenné (1/2122).

elegyedik i (1)

...eggyszer észre vesz eggy Berlini Professzort és beszédbe elegyedik vele (1/502).
Ik: össze~.

elegyedvén in (1)

...de míg szívemre szállott az az édesség, eggy titkos méreggel elegyedvén, olly gyönyörködést érzettem abba, hogy tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el, véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/402).

elegyes mn (1)

Sz:[ent] J.[óbi] Szabó László Úr elegyes versei (1/ 2281).

elegyít i (3)

Mondd, hogy szíves indúlatját óhajtod; sóhajts, és elegyíts közé néhány könnyetskéknek szerelmetes jegyeit (13/377). És hogy eggy illy gyönyörű Munkát a' legnagyobb Könnyűséggel végre hajtsak, az inneplő, és koszorúzott Pásztorok' seregébe elegyítem magamat (7/69). Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba, melylyeket mi Magyarok nemes [me]g vetéssel fogadunk (1/1559).

elegyítés fn (1)

...az ortza festésére tartozó szinekről, azok[na]k legszebb elegyitésekről eggy ehez tartozó pixist hogy adnak (1/138).

elegyítve in (1)

...úgy vala a' hószínnel elegyítve a' Ró'sa tellyesded és gyenge Ortzáimon (7/124).

elegyítvén in (1)

...eggyütt űltek a' Pásztorok és Nimfák, szavaikat elegyítvén nyállyas suttogásokkal (7/548).

elegyülvén Ö: el~.

elei fn (2)

Nagyon el kellett hát a' mai Gavalléroknak Ditső Öseiktől fajulni, a' kik magok is örömmel irtták le vagy Eleik[ne]k vagy önnön magoknak vitéz tetteiket a' N.[agy] Zriniként (1/2267).
Eleinek (1/2043).

eleinte hsz (1)

Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem (1/613).

eleje fn (6)

ELSŐ FELVONÁS A' Tamadi Ur háza eleje (9/10). A' Szoba elején lévő tornátz (1/1305). Szerentsés vitézek... megbotsássatok az én elein érő buzgóságomnak - én irigyetek vagyok (16/1194). Gyönyörű munka, meg érdemli hogy minden nemes szivű ember megtanúlja eleitől fogva végig (1/281).
eleitől (1/607, 2833).

elejébe l. elébe

elejekbe l. elébe

elejt i (0+1)

Instálom alázatosan, hadd én szolgáljak fel vételével, miért méltóztatta Nagysá[go]d el ejteni? (1/275)

elél i (0+1)

...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k, tsak ennek volna elégséges elélni való esze (16/687).

elelegyülvén in (1)

Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk (9/519).

élelem fn (1)

Igy ád kőltsön a'Patakotska, míg lassan a' Mezőt ellepi, élelmet a'Fátskának (10/223).

elementum fn (3)

...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1017).
elementum (10/503), Elementumokat (10/1028).

elénekelhet i (1)

...arrol már elénekelhetnéd ám édes Boriskám h[ogy]: Szeme nem sir még is nedves Képe rántzos foga redves (16/359).

elenged i (4)

Kend is engedjen, én is engedek, a' 16ból szerentse pénznek el engedem az egyet birja' békével ked (9/ 96). - ...de a' jo Istenek el engedték a' te büntetésedet (2/1517).
elengedem (15/662). - engedje el (15/668).

elenyészik i (1)

Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el (15/816).

elér i (7)

...utánna futottam és addig futottam, hogy őtet elértem, és megtartóztattam (7/1404). Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett (16/711). - ...nagyra nem héjazott és még is el érte a' legnagyobb boldogságot hüségének itt a' Szép bére (15/1047)
el ért (7/1265). - el érjen (13/701); elérjem (7/ 1086), elérjék (7/734).

elereszt i (2)

Atyám ha kedves elötted ez a' nap; ne háborittsa [me]g ennek örömét senki bánatja és szerentsétlensége, erezdel azt a' nyomorult állatot (9/805). Bölts Végezések! - Ha az én reám agyarkodó Szerentsét lántzáról el eresztitek, adjatok erőt az ő tsapásinak el szenvedésére (1/1601).

elérhet i (1)

...még kis fitzkó vóltam, ugyhogy apró kezemmel alig érhettem el, a' fiatal fátskák hajlott ágairól a' gyümőltseit (7/337).

elérkezik i (4)

Itt szoktak járni, és talám majd jön valaki, a' ki rólla hirt hoz; meg lehet hogy még maga is elérkezik (7/ 1012).
érkezek el (16/1029), el érkezett (9/385), el érkeztek (1/2484).

éles mn (3)

Nem találok nyúgalomra, Mert eggy éles tőr kinomra, Oh egek, szívembe ül (13/202). Akkor Fillis síránkozni kezdett, nem szenvedhetvén az éles szúrást (7/369).
élesek (7/659).

elesés fn (1)

Eggy Országlónak elesése eggy Országot egésszen elfog nyomni (10/898).

elesik i (7)

Lázár Deák adja azt a' vas rőfőt hadd verjem ki még a' fogát is a' kurva kergetőnek, - uh te akasztófára való, ki a' bótómból (:elesik:) (16/612). 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/486). Ha később lett vólna az Arbatzes' Segitsége, a' vitéz Enéás az embertelen Tsapás alatt ma elesett vólna (10/425). Most éppen ő Nagyságától jövök: minden módon meg probáltam, hogy az ö segedelmét meg nyerhessem; de attól el estem (1/1627).
elesik (10/887, 16/615), elestél (10/887).

éleszt Ik: fel~.

élesztgető in (1)

Te tudod Lelkemnek szép kinzásit, Te tudod kellemes sóhajtásit Mellyek eggy Szép felé repűlnek, Élesztgető szívén enyhűlnek (8/93).

élesztő in (1)

De ha eggyszer M.[agyar] Könyv, és pedig a' Nemes erköltsöket élesztő, már a' mellett éhel is meg hal az ember (1/1064).

élet fn (104)

Oh, vajha én az én szerelmemen vehetném meg az ő életét, vagy még a magam életén is, ha ugyan ő megholt! (7/1369) - Jaj nekem, mit mondassz? mit hozol, életet vagy halált? (7/858) - ...óh elrepűlt Életem, melly sok özvegy éjtszakákat, melly sok magános Napokat vesztegettem el hijjába (7/109). Tudom, hogy én Pásztor vagyok De azt az életet ám A' Királyok' és a Nagyok' Életéért nem adnám (12/ 149-51). A' Nap minket akár le megy, akár fel jön, mindenkor - eggyűtt fog - látni. Oh Édes Élet! Oh szerentsésitett napok (12/81). Azok a' kimetszett Márványok élettel tellyeseknek látszának (6/56). Szeretem hallani mind azt, a'mit beszéltél; te reád bízom tehát az én életem' gondját (7/526). Itt az Élet Iriggyé lett (1/46). Ah miért n[em] élhetek én te veled, Életem? (5/234). Enéás, békével (sálvus) vagy már a' kegyetlen Tsapástól. Érettem tartanak meg az Istenek illy kellemes Életet (10/ 467). - ...hasonló vólt életünk ideje; de gondolkozásunk sokkal hasonlóbb vólt (7/347). Oh [me]lly esdekléssel várja ö kedves Malhoreneuxát! ott a' tulsó parton, h[ogy] az örökös szeretet Szent kézfogásával jutalmaztassa [me]g a' jobb életb[e] (9/ 534).
élet (7/94, 99, 1595, 8/216, 9/363, 16/685), életem (4/147, 7/1427, 15/851), életem' (13/316), Életem (5/20, 55, 10/664, 726), életed (2/1456, 5/254, 7/145, 1272), Életed (10/442), életed' (13/52), Élted (1/ 219), élete (7/1620, 9/510, 16/787), életet (1/1569, 3092, 2/1453, 7/1500, 1552, 9/322, 13/50, 234), Életet (7/860), életemet (7/1462, 8/81, 9/331, 12/999), Életemet (10/402, 736, 818), életedet (1/444), Életedet (5/238, 10/721), életét (1/615, 7/1288, 1355, 1397, 1460, 9/457, 10/743, 15/622), Életét (10/548), éltét (1/43), Életűnket (10/952), éltűnket (4/79), életeket (1/2839), Életnek (1/2247), életemnek (7/ 1204), Életemnek (10/32), életének (7/1295, 9/359), életemben (1/1617, 13/745), Életében (4/116), életbe (7/1097, 1120, 1230, 1537), életembe (9/767), életedbe (7/1357), Életedbe (7/1360), életébe (7/332), életemből (1/29), életre (7/666, 9/453, 16/684), életéről (7/1616), életnél (7/1115, 12/650), Éltednél (10/657), életemért (7/1320), életemnek (1/35), Életemnek (10/242), életednek (9/314), Éltednek (4/ 53), életének (1/392, 980), élettel (7/193), életeddel (7/1438), Életével (6/171).

életű mn (2)

Ő eggy qualificatus ember, nemes szivű, tanúltt, jozan életű (1/1574).
életü (16/1088).

eleve hsz (1)

Ditső Hazám! 's nemzetem! vajha ti mind meghallanátok, hogy... egy nemes származásu Ganimedes, Karját Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1207)

eleven mn/fn (12)

I. mn A' szép világosság forr ebből szüntelen, Minden test eleven, hogy ha e' van jelen (1/358). Te, azt én meg engedem, eggy ollyan nimfára találtál, a' ki... édesebben forgatja az ő eleven és ketsegtető szemeit (13/427). Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat, mindenkor kész a' mulatságba vígan lenni (1/2578). Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe, nagy része meg van ékesitve és boritva külömbféle Növevényeknek eleven zőldjével (12/737). Óh, fejér Galatea, fejérebb a' Liliomnál, és pirosabb 's gyönyörűbb a' születő Hajnalnál, elevenebb a' Bársonynál (5/57).
II. fn És hogy az én Tsapásom ő benne inkább az elevenbe hasson, megvárom elébb, hogy a' Szánakozás meglágyítsa azt a' fagyos jeget, a' mellyet az ő Szíve kerűl gémberitett a' Tisztességnek, és a' Szűzleányi Dagálynak keménysége (7/62).
eleven (1/230, 1076, 3106, 7/398, 15/93), elevenenn (6/64).
Ö: fél~.

elevenít i (1)

Ha Nemes vér elevenitné Kegyelmedet, tehát úgy tudná, hogy én nem nyereség kedvéért játtzom (1/ 2230).

elevenség fn (1)

Ő bizonyos fűvekből ki nyomta a' nedvességet, úgy hogy attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét, és az én lovamón ebbe a' házba jött (13/575).

elfajul i (0+1)

Nagyon el kellett hát a' mai Gavalléroknak Ditső Öseiktől fajulni (1/2265).

elfajult in (1)

Tsudálkozom, hogy nevelhetett eggy derék atya el fajúltt fiakat (1/2013).

elfárad i (2)

Adjatok nékem egy széket, igen elfáradtam (15/ 142).
el fáradsz (1/2052).

elfáradt in (2)

Ez a' kies hajlék, Uram, te reád vár, és elfáradt óldaladat édes nyúgodalommal kínálja (13/303). Éhj tartsd, tartsd jobb időre a' te panaszidat, és nyúgtasd meg terhétől elfáradt homlokodat, ha engemet szeretsz, óh kedvesem (13/274).

elfed i (1)

Gyászos Felhő a' Napot fedje el, vagy nyíljon ki a' tiszta Ég: nem változik meg Szívem Kebelembe, nem háborodik meg az én Gondolatom (10/701).

elfelejt i (12+3)

...mások p[e]d[ig] okosabb létekre ehol 3 Esztendők alatt egészen elfelejtettek (16/1044). Míg Tirzis, ki imád téged' El felejtené szépséged', Előbb el felejti már Régi fészkét a' madár (13/162-3). Demég elfelejtettem mondani, hogy a' Frantziákra a' Gallusok is rátámadtak (16/521).
elfelejtem (10/294), el felejtem (8/75), El felejti (13/ 494), el felejtettem (9/350, 16/302), el felelytettem (1/ 765), elfogod felejteni (13/487). - felejtse el (7/ 730). - Elfelejteni (12/662, 674), El felejteni (12/ 670).

elfelejtés fn (1)

Ozmídás, soha az Álom ezen Szemekre nem hozza az ő édes Elfelejtését, hogy az Atyám komor Tekíntetét ne fesse le mindjárt előttem (10/27).

elfelejtet i (1)

Ennek látása, az e[mbe]rrel el felejteti a'komor unalmot, és igy bóldoggá teszi a' [ma]ga játékával (9/462).

elfelejthetés fn (1)

...nékem pedig még tsak az a' vigasztalás sem maradt, a' mi a' remények vesztett nyomorultaké t. i. az elfelejthetés (15/821).

elfelejtkezhetik i (1)

...eggy édes anya el nem felejtkezhetik szerentsétlen szülöttéről (1/1106).

elfelejtkezik i (9)

de a' nagy őrőmbe majd elisfelejtkezem az én szegény Nyájamrol (12/97). Minden örömöt el viszel magaddal, édes Bánh' - majd el is felejtkezem magamról, mikor rólad akarok emlékezni - édes Tempefőim (1/257). Ennyi Szélvészektől Lelkem El felejtkezett végre: Már a' te Ortzádon, Kintsem! (12/ 232)
el felejtkezem (16/113, 1218), elfelejtkeztél (7/989), felejtkeztek el (16/1188). - el felejtkezzem (1/27), El felejtkezzen (12/567).

elfelejtvén in (1)

Elfelejtvén a' Szerelmeket Ha felgyúlok Dühösségtől, Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől (5/593).

elfeslik i (1)

Mije feslett el Kelmednek (1/860).

elfog i (8)

Láttam, hogy a' Kőhöz zúzott kegyetlenűl eggy szegény Pásztort, a'kit az általútonn elfogott (5/31). Szépek a' Lelket elfogják, magokkal elragadják (8/ 70). Itt a' szellők sóhajtásimat, a viz cseppek könyveimet, az Echók jajjaimat fognák el (9/599). A Napot igy fogja el Olykor a' felhő s az Eget (12/171).
fogja el (10/589, 13/687), elfogtam (13/140). - Fogjatok el (16/904).

elfogad i (5+2)

Én a' Nagyságod lábai elött eggy tsekély de szives ajándékkal kivánok le borúlni: esedezvén alázatosan, méltóztassa Nagyságod kegyelmes szivvel el fogadni (1/1378). Ajánlásodat elfogadom, és ha hűséges leszel, a'mit tsak kérsz, mind jutalmúl fogod azt venni (10/206). Nem tsúfolódom biz én nem; de te illyen esküvés mellett nem fogadod el az szerelmemet (7/808). Könyőrgésidet megnem halgatom, 's mentségidet sem fogadom el (12/911). Elfogadlak kísérőmnek tégedet (11/85).
elfogadom (7/1393). - el fogadni (9/479).

elfogadás fn (1)

Óh az ő jó szive, melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a' betűkbe, mellyek repesni láttatnak az én hiv el fogadásomra (1/3104).
Ö: vizit~.

elfogadtatik i (1)

De az az óhjaj, a' melly olly keserűen jött ki az ő szívéből összeötlött az ő kedves Silviájának Lelkével, és elfogadtatott annak kellemetes ajakától (7/ 1612).

elfogattatik i (1)

...Grétz és Triest köztt az akkori időb[e] az ottan koborló Frantziáktol... elfogattattam (16/1057).

elfoglaltatva in (1)

Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/ 3109).

elfogott in (1)

Jertek ki valahára, Jertek ki, elfogott Sohajtások, az én Szivem Tőmlőtzéből (12/794).

elfogva in (1)

De most mikor elvagyok fogva a' te tündöklésedtől, a' te szemlélésedből való gyönyörüségem el oszlatja az én fájdalmamat (13/228).

elfogy i (1)

Életem elfogyna, az Istenhozzád mondás közbe (10/ 664).

elfogyaszt i (1)

Hogy én téged levágjak? Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' Haragja, elébb fogyasszák el az Istenek, a' te Napjaidnak szaporítására, az én Napjaimat (10/846).

elfojtódik i (1)

...érzem én, érzem, hogy az én szívem jéggé válik, és elfojtódik lehelletem (7/1145).

elfoly i (1)

Mert n[em] veszi észre az e[mbe]r, miként foj el az idő (9/465).

elfut i (5+4)

Oh, fuss el, én Bálványom (5/53). Talám elakarsz a'te Kintseddel e' fövenyekről futni (5/193). Én kéntelen vóltam ő tőlle elfutni, és magamat elrejteni előle (7/22). Kemény következtetés, a'melly egésszen méreggel futtya el az előbbeni édességeket (7/894).
futja el (1/2223). - el futott volna (12/597). - fussunk el (5/203). - el futni (9/426); el futnod (12/ 685).

elfutás fn (1)

Mihelyt amannak elfutása időt engedett Amintásnak az eszmélkedésre (7/1041).

elfuthat i (3)

Tsak menj: akárhová mégy, előlem el nem futhatsz (11/113). Én pedig, ezen gyűrű' segítsége által, a' melly engemet mások' szeme előtt láthatatlanná tesz, könnyen el futhatok az ő látása elől (13/514).
elfuthatsz (7/796).

elgondol i (5)

De nem lehet elgondolni, nem hogy kimondani (7/ 1619). - ...már a' tsak sok, no gondolja el az ember, mitsoda piszkos dolog már az eggy Nemes Gavallér generosus Lelke elött (1/2206).
gondolja el (7/1619), gondolya el (15/985, 16/436).

elgyerünk i (1)

Gyerünk el édes Fiaim a' szobába, már a' nap ugy is nyugodó félbe van valaki talál bennünket keresni (15/1037).

elhágy i (38+14)

Miért, miért vetsz meg engem, és tsupánn tsak akkor jössz hozzám, 's akkor vígasztalsz engemet, mikor álomra botsátom szememet, osztánn ha az álom elhágy engemet, teis elhagysz engemet? (5/ 61-2) - ...ennek a' szobának minden einrigtungja oly finum gustusu, hogy én miolta Bétset elhagytam hasonlót nem láttam (15/474). Azt sem engedi meg Ámor nékem, hogy azt mondjam; sem hogy még tsak képzelhessem is, hogy én valaha az ő szerelmét elhagyjam (7/914). Hagyd el, hagyd el a' pelyheket, lomha Lélek, kelj fel (11/15). - ...a' Kigyó elhagyja az ő mérgét, és kivánsággal telve fut az ő szeretőjéhez (7/197). Tudom már; még edgyet el hagytál, az eledelét (8/141). - ...a' meg boldogúltt Martiromok példája szerént áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel, ki nem hagyja el az Övéit (1/2901). Hagyd el, ne sértegesd füleimet, kérlek, Hagyd el, már [me]g untam inkább [me]g ditsérlek (1/2453-4). Az igaz azért kár vólt Nagyságodnak a' gyermeki játékot el hagyni, hogy az után még nagyobb gyermekségek között pazérolja betses esztendeit (1/420). Óh ugyan miket beszéllett tenéked, mondd el és szentségtörésnek tartsd eggy szótskáját is el hagyni (1/3113).
elhágy (10/974), hágyel (12/813), hágy el (10/92), elhagysz (5/52, 10/74, 472, 13/74), el hagysz (12/371, 13/516), elhagynak (16/625), hagytam el (13/590), elhagytál (16/636); elhagyom (10/985), Elhagyom (4/162), elhagyod (10/45), elhagyja (6/26), hagyja el (1/1203), el hagylak (13/705), hagyta el (16/910). - hagynék el (12/594). - hagyj el (10/663), Hagyj el (10/506, 509), hadj el (9/325); Hagyd el (1/437, 443), elhagyjalak (10/523). - elhagyni (10/95, 274, 338, 662, 765), elhagyni (12/320), el hagyni (2/ 1501, 10/396, 12/62, 79); el hagynom (12/1013), El hagynom (12/471).

elhagyás fn (2)

Ő a' te Elhagyásodról gondolkodik (10/92). Vald [me]g ki vagy! ennyi okok indittsanak durvaságodnak edgy óránnyi el hagyására (9/764).

elhagyatik i (1)

Elhagyatott végre a' kába, Hüvségiért sok bosszút nyelt! (4/136)

elhagyatott mn (2)

Az elhagyatott Dídó (10/cím).
elhagyatott (10/513).

elhagyattatik i (1)

Én elhagyattattam, el pártoltál töllem (12/921).

elhagyattatott mn (1)

Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt (2/1457).

elhagyhat i (1)

...nyájas állat, soha a'kihez eggyszer hozzá szokik, el nem hagyhatja (8/135).

elhagyva in (1)

És igy te azt gondolod, hogy vólna néki állhatossága magát elhagyva látni? (6/174)

elhajít i (1)

Meglátván Elizát, elhajítja a Zabszárakat, s fut elibe őneki (12/25).

elhajt i (1+1)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem (5/443).
Elhajtani (12/716).

elhalaványodik l. elhalványodik

elhallgat i (7+3)

Elfogok hallgatni, ha te azt kívánod: hanem gyötrelmet tsinálsz az én Lelkemnek, ha nevezel árulónak (10/750). (:a Flota el halgat:) (2/1383). - ...én nem vagyok megvetni való, és ha jól megláttam magamat a' híggadtt tengerbe, mikor tegnap előtt elhalgattak a' szelek, és ő hab nélkűl feküdtt (7/604). - ...mintha biz'én viszontag annak, a'ki engemet elhalgat, nem tudnék adni édes Tsókokat (7/41). Azt megmondani Kegyetlenség; de Árúlás lenne azt elhallgatni (10/399).
elhallgattad (7/314). - el halgatnám (1/793). - halgasd el (7/455). - el hallgatni (1/2515); El hallgatnom (10/556).

elhallgatván in (1)

Te elhallgatván a' te Méltóságodat, és a' te Nevedet, nagy veszedelemre tetted ki a' te Tiszteletedet (10/ 869).

elhalványodik i (2)

Te elhalványodol és halgatsz? (12/622)
el halaványocik (!) (1/621).

elhányva in (1)

Eggy asztal a szobába, a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva (1/974).

elhárít i (0+1)

Az Úr igyekezzen el háritani azt az illetlenséget, mellyel eránta kéntelenittetni fogok viseltetni (1/ 1097).

élhet i (5)

Életem elfogyna, az Istenhozzád mondás közbe: a' ki nem élhetnék annyi bajok között (10/665). Ah miért n[em] élhetek én te veled, Életem? (5/234) - Bankót annál ugyé azt is ti fondáltátok, most már a' jó lelkü Keresztyén ember nem is élhet miatta (15/ 260). En ay Ur barátságát nagyon köszönöm; de az én külső országi érdemeim, sokkal nagyabbra emeltek engemet, mint sem azzal tovább is élhetnék (15/ 966).
élhessenek (1/1774).

élhetetlen mn (1)

Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött és ugy is mint egy élhetetlen borbely, a' ki is mindig Kuruzsolta a' vén Dögöt (16/917).

elhihet i (2)

No én pedig bizonyosan ott hallottam és ezt el is hiheti az Úr (15/16).
elhihessek (12/805).

elhírlel i (1)

Azt hirlelték el, hogy Amintas még ma kezet fog Tamirissal (12/802).

elhisz i (27+1)

Azt az utolsót elhiszem; de azt is el hiszem, hogy minden tubakos ember orának a' Kesztheli Kéményseprőt kellene Conventiora meg fogadni (15/ 755).
el hitt (7/1283); elhiszem (15/175), el hiszem (1/ 2203), El hiszem (1/1016, 9/80), el fhiszem (9/107), elhiszed (6/105), el hitte (16/707). - el hinném (9/ 187). - hidjen el (9/639); hidd el (7/279, 9/483), Hidd el (1/2080, 8/230), higyje el (1/2996), hidgye el (1/120), Hidgye el (1/431), hidje el (8/203, 9/790), Hidje el (1/1022, 1549), hiddje el (15/899, 16/241, 561), el hidje (9/699). - el hinnem (16/508).

elhitet i (1+1)

Hogy v[ol]t Atyám a' természet hitette el velem (9/ 514).
el hitetni (8/102).

elhitetődik i (1)

Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang (1/3361).

elhord i (5)

Eggyszer a' balta belé esett 's a' bélit szekerekkel hordtták el (1/1281). No a' Tatár hordja el én meg járám (1/1252). A' szél hordjon el azzal a' gonosz Hírrel a' melly róllad terjedett (7/1228). Vigyen el azs ördög, hord el a' risát, sandikhezs, Stophengyule (9/818).
hordták el (9/136).

elhordat i (1)

Conto Azon Bordikákrol, mellyeket Her Volfang Lebettlotty de Gölöntsérdelek az Karnyoné Asszonyság Botyábol elhordatott come siéque (16/83).

elhoz i (6)

Akkor a' Báróval minket el küldött az Úr házához, hogy az Úrnak minden jószágát és irásait hánjuk fel, és a' mi ollyas van hozzuk el (1/3358). Óh Uram! Hozd el az én utolsó orámat (16/641).

elhozom (15/311), el hoztham (15/657). - hozd el (16/680), hozza el (1/638).

elhull i (1)

Muljanak el húljanak el bánatid napjai (16/806).

elhullat i (1)

...elpirúlván azonnal felállott, és a' Virágokat elhullatta (7/704).

elhuny i (1)

Hunnyatok el szép tsillagok! Én tsak setétbe ballagok (16/899).

elhunyt mn (3)

El húnytt vitézek' Vére, Magyar Nemem! (1/2394)
el hunytt (1/2272), el húnytt (16/1199).

elibe l. elébe

elidegenedik i (1)

Be sajnálom, hogy olyan kézre kerűl az én Rosáliám adományja! de hiszem az Istent, hogyha most el idegenedik is az a' betses jószág, de el jön az a' boldog óra a' mellybenn örvendeni fogok én ujonnan lejendő birásán (1/3156).

elindít i (1)

A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengélyén el is inditotta (1/356).

elindul i (5)

No Kiráj Atyám én el megyek hetedhét ország ellen: más nap el indul (1/685). Indullyon el, kezdjük. Én sugok először is (1/1203).
el indúl (1/2409), El indulnak (1/748), indultam el (2/1514).

Eliza fn (128)

AMINTÁS Pásztorlegény, Elizának szeretője. - ELIZA Feniciai Nemes Nimfa, Kádmus' régi törsökéből, Amintás Szeretője (12/3-4).

eljár i (5)

'S Deniq[ue] Dom[i]ne Spectabilis én a' nagyobb Urakat mind eljártam pro 1o Tisztelik a' Tekintetes Urat pro 2o mind jelen lesznek a' mulattságonn (15/ 1034). Tsak ezek az emberek járjanak el a' dolgokba hűségesen (1/1931). Ott tántzra is kerekedett, el is járt eggynéhány Menuettót (1/501).
eljárnám (15/590), el járnám (1/666).

eljátszhat i (1)

Ez eggy fein Tarók, a' mellyet Bétsbe vettem eggy pár aranyon, el játtzhatna vele a' Londoni Parlamentom is! (1/2586)

eljöhet i (1)

Csak az öreg Postamesterné nem jöhet el, mert tele van podagrával (15/1036).

eljön i (17+3)

A Ludvig Zaszlaki az én Batron diszdeli a' Knediger her mindjárt el lesz jönni kintsin vizitre (15/391). S hát ha ő a' másik uton talál visszatérni? Itt kell eljönni néki (12/245). El jön még, el jön az a' Nap, hogy teis, mint én most, sóhajtani fogsz (5/160). De Ötsém, ha azt várod, mig ez a' Gólya fészek szúrkáló magától meg mozdúl, el jő addig az oláhok Karátsonja (1/2719).
eljön (7/217), el jön (1/3157, 9/283, 13/699), el jőnek (1/2769, 10/173), eljöttem (7/1240, 15/420), eljött (15/49, 16/1092), Eljött (16/1101), eljöttünk (15/ 1008), eljöttetek (15/1007), el fog jőni (13/405). - el jőnni (12/410).

eljövén in (1)

A' Helikon vize mellől Eljövén, segitsetek! (1/2469)

eljövetel fn (1)

Az én Katonáimat, a' kiket az Erdőbe elrejtvén innen nem messze hagytam az én Eljövetelemkor, hívni fogom a' Királyházba (10/363).

eljut i (1)

Eljutottunk felviradtunk Sz[en]t Egyed napjára (16/ 797).

eljuthat i (1)

...jaj bizony azt gondoltam, sohasem érkezek el idáig, sohasem juthatok el, azt gondoltam, hogy tsak nem láthatom meg már Kanisát (16/1029).

elkacag i (1)

El katzagja magát (1/739).

elkámpicsorodik i (1)

Most is oda be nevetközsnek, mint a' kinek el kámpitsorodott azs esz (9/69).

elkap i (3)

A puskát el kapja, ki lövi (1/2780). - ...hát nem tudod te, hogy van teremtve az Asszony? fut, és futván óhajtja hogy elérjék; megtagad valamit, és óhajtja hogy ezt tőle elkapják (7/735). A németek el kapták a' Galantt Frantziaktol hogy kedveseik[ne]k melly képét nyakokon és kebelek[be] hordozzák (16/207).

elkapkod i (1)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/15).

elkárhoztat i (1+1)

A' Ditsőség nem szereti, hogy én az én Gyötrelmimet illyenképpen bosszúljam meg: ha őtet én értem kárhoztatod el (10/620).
elkárhoztatni (10/621).

elkél i (3)

Uram én Magyar Országra szóllok, sőt, arra sem eggy átallyába: mert itt is el kél a' Német Könyv, kivált ha dibdábságokról van (1/1062).
el kél (1/1049), el keltek (1/146).

elkér i (1)

...még illyen takaros figurájú Debretzeni pipát nem láttam, el kértem tőle, mellyet ő által is adott eggynéhány tisztelő versekkel, ezért én ő neki eggy fein tajték pipát adtam (1/467).

elkerget i (0+1)

Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra, és azt a kisértetet szóval, és fegyverrel v[agy] [me]g rontani, v[agy] el kergetni (9/212).

elkerül i (3+1)

Te nem kerűlöd el a' halált; nékem azt sugja az Bosszúállás! (2/1477) - Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli - botsánatot kérek - az akasztófát (16/968).
elkerüljem (7/266). - El kerűlni (10/253).

elkerülhet i (1)

Tsak ugyan nem kerülhetém el a' fertelmes játékát (1/1264).

elkészít i (2+1)

Deniq[ue] láttya Ked a' héség supra modum nagy, hát azt elkell készíteni (15/335). Hát el készitette az Úr a' pénzt? (1/1845)
kíszíts el (9/491).

elkészül i (1)

Már tessék bé menni mindnyájoknak; mert el készűltek az ételek, 's egyűnk (9/836).

elkezd i (4)

No még eggyszer el kezdem; de többet ne kotty, fotty (1/833). De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet... igen sokra menne (1/1142).
Kezd el (15/406), kezdje el (15/705).

elkezdve in (1)

Ah, Enéás ellen valami Álnokság van elkezdve (10/ 547).

elkopik i (1)

A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik (1/1406).

elkorcsosodik i (1)

...gyermekeit is maga szoptatta és nevelte fel, nem ugy mint a mai Galant Tigrisek, mondhatom az Ur [na]k, az én Familiám nem is kortsosodott el (15/ 561).

elküld i (4)

Én mind által adom az Urnak; egyebet nem kivánok, hanem hogy énnékem 10 exemplárt ... küldjön el (1/1041). Akkor a' Báróval minket el küldött az Úr házához (1/3356).
küldött el (1/2647); el kűldi (1/3351).

elküldvén in (1)

De míg őtet fel éleszteni igyekezünk külömbféle eszközökkel, elkűldvén azonba' Alfezibeusért is, a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/ 1590).

ellágyulva in (1)

Ah mint mondana, ha ebbe a' Kantusba elasszonyosodva és lágyúlva látna engemet Kíron? (6/155)

ellankadt in (1)

Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni: tálám el lankadtt ereje, meg fog jönni (1/632).

ellankadva in (2)

Hanem mihejt Silvia őtet megesmérte, és meglátta az Amintás szép gyenge ortzáit olly kellemetes képpen elszínetlenedve... és őtet úgy ellankadva... verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/1599).
El lankadva (1/1595).

elllankaszthat i (1)

...nem tsudálhatja, hogy az én szivemet a' komor bánatok és unalmak el nem lankaszthatják (1/380).

ellehet i (2)

Elkell mennem édes hallya, azt ugyan tudom, hogy nállam nélkül nem lehet el; de tsak még is el kell mennem (16/164).
el lehetne (15/794).

ellen nu (32)

...megyen mendegél heted hét ország ellen meg azon is tul (1/687). Ugyan 's meg haltt az az áldott lelkű jó Méltóság: látom már az Egek is Nemzeti Múzsáink ellen hartzolnak (1/1997). Boldogtalan, mit mondtam? Nyomorúlt fejem, mit gondoltam? Az ég ellen? az Isten ellen! (13/734) - Ha most az emberiség ellen való törvényt nézném, szabadonn agyonn löhetnélek (1/2783). - ...akkor meglehet azt mondod, hogy a' Szerelem ellen a' beszéd semmit sem tesz (5/162). Most meg ditsére a' Báró Úr, és m[in]th[ogy] akaratja ellen tselekedte, én is köszönöm akaratom ellen (1/415). Az Isten ne adja, hogy valaha ollyast tselekedjek, a' mi néki kedve ellen légyen (7/904). Elmondom azt örömöst, mert igazság ellen vólna illy nagy és iszonyú háládatlanságnak örökös érdemlett betstelenség nélkül maradni (7/1013). Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek (1/2030).
ellen (1/685, 711, 748, 2665, 7/614, 863, 8/181, 9/ 281, 10/547, 724, 11/91, 12/66, 811, 988, 989, 15/ 291, 635, 999, 16/993, 1090, 1191).

ellenállás fn (1)

A' Tűzhöz való közelgetéskor a' Tűz nagyobb Ellenállásához proportionate, inkább nevekedik a' Vizek' Erőszakja (10/1011).

ellenálló fn (1)

Szerelembombival hányatom le az ellentállókat (8/ 118).

ellenben ksz (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/294).
Ö: által~.

ellene hsz (11)

...akkor nagyobb agyarkodással ellenem rohant (7/ 1252). Nem is kell egy joltevő Héros parantsolatjának ellene szegezni magát (12/780). Oh Istenem! Akaratjára nem álhatok: ellene szolnom nem lehet (12/761). Az ő Halálával egész Áfrikát ellened boszszantod (10/628).
ellene (1/2935, 5/510, 12/825, 16/141), ellenem (1/ 3287), ellened (1/2881, 6/161).
Ö: ő~; énellenem, teellened.

ellenébe hsz (3)

Mondd nékem, hogy én menjek mezítelen a' Tüzek' közepib[e], ellenébe a' Fegyvereknek: mind megfogom tselekedni (10/241). Ereggy ellenekbe azoknak a' hasgató késeknek, mellyeket ő hordoz az ő nyelvén, és ottan mutasd a' te vadonságodat (7/1388).

ellenébe (7/860).

ellenére hsz (2)

...soha semmi ellenére valót nem tselekedtem eddig, kivévén hogy őtet szerettem (7/904). - ...és ez a' kegyelem, mellyet a' szerentse kíván ezeknek engedni, ne légyen ellenedre (7/1051).

ellenkezés fn (3)

Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag Ideje az édes Tavasz? (7/188) - A' Habok' dühös Hánykódása: azoknak eltöredezése és szürkülése az előttök lévő Düledékek' ellenkezésébenn (10/1013). Mitsoda ellenkezést tehetne majd akkor futásával, vagy karjaival, eggy gyenge Leányka én ellenem (7/645).

ellenkezhet i (1)

Te ellenkezhetsz majd? (10/329)

ellenkezik i (2+1)

...ha kivánod, hogy Aráspesz a' Lesektől őtet óltalmazza; néked azt megígérem, a' míg az én Betsűletem azzal nem ellenkezik: de ez néked elég legyen (10/551).
ellenkezik (12/796). - ellenkezni (10/174).

ellenség fn (24)

Már lásd, Enéás, hogy az Ellenségek között van az én születő Birodalmam (10/814). Távozz, Enéás: ellenséged vagyok. Rántsd ki, rántsd ki azt a' Fegyvert (10/716). Az én szép ellenségem Légyen vad, légyen kegyetlen, Háládatlan, és hitetlen; Még is tetszik énnékem (13/429). Nyomorúltt Nemzetem a' te balvélekedéseid, a' tsinosodásnak ellenségei! (1/2038)
ellenség (7/1006, 16/504), Ellenség' (5/389), Ellenségem (10/439, 549), Ellensége (4/114, 16/1191), Ellenségim (10/974), Ellenségid (16/808), ellenségei (1/2894), Ellenségembe (10/695), Ellenségnek (7/ 185), ellenségemnek (7/1211), Ellenségednek (10/ 418), ellenségének (16/1072), Ellenségének (5/325, 7/186, 187), Ellenségeiknek (12/954), ellenségévé (16/406).

ellenséges mn (1)

...az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1016).

ellentart i (1)

Eggyik Partról a' másikra Menjen e' vig Hármónia Mind addig, hol ellent tart Néki a' legtulsóbb Part (5/627).

ellep i (2)

Igy ád kőltsön a'Patakotska, míg lassan a' Mezőt ellepi, élelmet a'Fátskának (10/223). Májját a' méreg ellepte Melly ellen hasznos recepte Keresetlen fát találni 'S azzal a' talpát piszkálni (16/992).

ellette Ö: eb~.

ellik i (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye (16/824).

ellipszis fn (2)

Anno itt tsak ugy irtam Ao de ez ellipsis és azt teszi hogy anno (16/792). ABR[AHÁM] ...Mék illyen drágán n[em] fedtem az Ur phörit. POR[HÁZI] Quid hoc az ur börit, Domini cutem? Debuisset dicere, az Ur lovának a' börit, sed est ellypsis (9/ 102).

ellop i (6)

Ah, tőlem elloptál eggy tsapást, mellyet az én Karomnak ajánlott a' jóltévő Ég (10/349). Mond nekem, mit félsz? Mit lopsz el engemet e' Kőfalaktól? (10/678) - ...'s te azokkal a' kedves napokkal, míg néked az életet vissza adom, az én szívemet tőlem el lopod (13/51). Én az ő boldog, 's jól tevő Vitézségének valamelly Pertzét el lopnám a' Világtol (12/ 139).
ellopsz (10/718), ellopja (10/604).

ellophat i (1)

Ha ő el tanál jőnni, az alkalmatos szempillantásokat ellophatod tőllem (12/411).

ellő i (2)

...én a' puskát a' kezéből ki vévén, el lőttem, 's a' hátához vertem (1/2795).
lőtt el (16/933).

elmar i (1)

No ezt Szegényt el mará (1/899).

elmarad i (2)

Mig élek tőbbé nem maradok el te tőled (2/1503). SÁNDOR Kinek hivnak? AMINTAS Amintásnak. SÁNDOR Hát az Atyádat? AMINTAS Altzeusnak. SÁNDOR ÉL még? AMINTAS Nem: őtődévi maradtam el tőlle (12/112).

elme fn (34)

...elméje a' l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] [na]gyobb bőltsektől van ki pallérozva (9/379). Hazánknak némelly nagy oszlopai, a' kik[ne]k túl látott elméjek a' Módinál, tulajdon leveleikkel tisztelték meg őtet (1/342). Meg ujjal bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/32). No, Barátom, most vedd elő minden jót betsülni tudó erődet, hogy érdeme szerént tudj' itt betsülni eggy jó lelket, eggy eleven elmét, eggy érzékeny szivet (1/3106). SZERELEM!... Te tanítod meg a' legparasztosabb elméknek azokat a' tsudálatos dolgokat olvasni, mellyeket szerelmes betűkkel írtt tulajdon kezed a' más szemeiben (7/970).
elme (1/1341, 5/502, 7/962, 9/504), Elme (1/2260), elmék (1/1437), elmén (1/233), elméd (1/232), Elméd (5/28), elméje (15/557), elménk (1/961), elméjek (5/437), Elméjek (9/444), elmét (1/230, 954, 7/ 388, 15/88), elméket (7/1514), elmémet (1/957), elméjeket (9/445), elméinket (1/2242), elmének (1/ 3030), elmémb[en] (1/3140), elmémbe (1/2123, 12/ 154), Elmémbe (10/61), elméből (1/2578), elméjén (1/3203), elmédnek (1/1697).

elmegy i (150+17)

...sem egésség sem pénz, se Legény se contó lássad most az Asszony pedig én is elmegyek a' Botyábol (:elmegy:) (16/623). Elmegyek keresztűl az rohanó víz omlásokon, mikor az elolvadtt hó feldúzzadva küldi őket a Tengerre; elmegyek keresztűl a' tűzön és a' poklokra, tsak ő ott legyen, ha ugyan pokol lehet az, a' hol olly szép teremtés van (7/875-6). Mennyivel örömestebb mennék el véled! (13/309) - No Kiráj Atyám én el megyek hetedhét ország ellen (1/684). Tsendesedj, és menj el (10/749). (:fenyegeti őtet, jobb kéz felől el megy, de jőn bal kéz felől:) (2/1423). Édes Uram Atyám! éppen most ment el itt 4 lovon nagy hegyessen a' Mossiö Szászlaki (15/1022). Elveti a' Kardot, mellyet az Örzők felvesznek, és elmegy azok között (10/460). - ...és ha el megy három nap és három éjjel, kell nekhi a' Mitradsákba hamiktalám (9/707). Ezzel a Conrad sogorral beszélgetnék vagymi; de az Isten álgyon meg bennünket ollatén állapotba nem igen tudunk elmenni egymás nyelvén (15/734). Ej te kis bohótska, most megint el ment az Eszetskéd (16/55). TIPP[TOPP] Én elveszlek eb legyek... BORIS Én az urhoz el megyek (16/422).
elmegy (1/723, 769, 10/43, 575, 602, 606, 693, 857, 16/62, 332, 484, 683, 853), Elmegy (1/754, 10/190, 463, 942, 969), el megy (9/119, 322, 337, 579, 611, 633, 677, 811, 12/495, 16/872), El megy (1/727, 1118, 1568, 16/650), megy el (10/90), elmegyen (10/ 88, 438, 578, 895, 899), Elmegyen (10/115, 224, 255, 267, 340, 357, 392, 520, 537, 666, 707, 754, 783, 797, 949), elmegyen (12/155, 573), el megyen (1/1100, 3188, 6/25, 9/499), El megyen (1/255, 897, 969, 1731, 1813, 1937, 2550, 2598, 2944, 8/201, 10/374, 12/90, 238, 306), Elmégyen (12/178, 793, 863), El mégyen (12/224, 380, 435, 637, 923, 934), el megyek (1/2535, 2543, 2597, 7/929), megyek el (12/580), El mégyek (12/427), elmégy (6/180), elmégy (12/528), el mégy (13/628), Elmennek (1/641), el mennek (2/ 1497, 9/703), El mennek (1/446, 1304, 1580), mentem el (7/490), mentél el (10/608), elment (7/1002, 1314, 10/301), Elment (1/742, 5/126, 9/344), el ment (2/1505, 9/705), El ment (9/575, 12/443), el mentt (1/3356), ment el (16/856), elmentünk (7/1153), el mentek (9/49), mentek el (10/339), elment volt (5/521), el fogok menni (12/405). - Elmennék (7/ 868, 872), mennék el (7/1151, 10/491), elmennél (7/866, 870), mennél el (7/949), el ment vólna (1/ 1804). - menj el (5/190, 241, 10/281, 601, 12/403, 410, 552), Menj el (13/535), meny el (15/264), menjen el (15/306, 16/158), menjünk el (7/928), Menjetek el (13/739). - elmenni (10/277, 342), elmenni (12/425), el menni (2/1393, 1490, 7/883, 10/317, 552, 874, 915, 12/98, 13/293); el mennem (1/3375, 2/1489, 16/163, 164).

elmehet i (8)

Most igen is tőkélletesen megelégedve mehetek el (12/612). - ...nagyon németes irás alig mehetek el rajta (15/968).
El mehet (1/1368, 2764), elmehetek (12/391), el mehetek (1/2540), El mehetsz (12/104). - mehess el (10/481).

elmélkedés fn (4)

Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1110).
elmélkedésem (1/3173), elmélkedésemet (1/28), elmélkedésivel (9/374).

elmenés fn (2)

Ha Győzedelmemnek Hagylak boldogságbann Ha elmenésemmel Hagylak Baráttságbann Be szép napot értem ma! (12/632)
Elmenés (10/192).

elmenetel fn (2)

És kész vagy az Elmenetelre? (6/186)

elmenetelemenn (10/288).

elmenőfélben hsz (1)

...nem lehet már nékem tovább igy veszteglenem. El menő félbe (12/525).

elmenvén in (2)

...soha se' találtasson ollyan Pásztor, vagy Nimfa, ki ott elmenvén azt mondja nékiek: NYUGODJATOK BÉKÉVEL (7/623).
menvén el (10/102).

elmerül i (1)

Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2125).

elmerülve in (1)

Gondolkozásomba egésszen el valék merülve (1/ 3190).

elmés mn (3)

...a' mint egy elmés Poëtánk mondja 3. a' szükséges dolog: pénz, pénz, pénz (16/383). Én vigasztaljam magamat? Elmés Tanáts, könnyü véghez vinni! (12/839)
elmés (7/364).

elmond i (21+9)

Mondgya el hát per Deum édes Pofókom mongya elked, ugy sem hallottam ad aniam miolta Pestről eljöttem (15/419). De én elmerem mondani, hogy a' szép Petronella, a' Tisztes Ur Kis Asszonya másé nem lehet, vagy az uré vagy - vagy (15/25). Nem félsz, hogy mindjárt el mondom most a' boszorkányos verset, 's itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/3252). Ki huzza az Ur belőllem l.[eg]méjjebb titkomat, a' mit tudok azt el mondom (9/766). Oh ki tudná elmondani mit érzettek mind a' ketten abban a' szempillantásban (7/1614).
elmond (1/2413); elmondom (7/456, 15/708, 1011, 16/251), Elmondom (7/1013), el mondja (12/261), el mondá (1/2750), elmondtam (15/806), Elmondtam (10/157), Elmondtad (10/156). - mondd el (1/3112), mond el (1/667), mondja el (1/884, 9/649, 15/705, 707). - elmondani (15/106), el mondani (1/939, 2611, 2835), El mondani (15/404); el mondanom (1/2539, 12/426).

elmondhat i (1)

Ah Tirzis, Ámor feleljen én hellyettem, a' ki mennyit beszéll az én szívemnek közepében el nem mondhatom (7/924).

elmosolyodik i (1)

Itt megállottunk, és lenézvén egésszen néki borzadtam, és hirtelen hátra vontam magam, ő pedig elmosolyodott (7/1420).

elmúlat i (1)

A' Vénus' gyönyörködéseit nem múlatja el az az ember, a'ki kerűli a' szerelmet; hanem a' szerelem' édességeit keserűség nélkül szedi 's kóstolja (7/ 764).

elmúlhatatlan mn (1)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/305).

elmúlik i (10)

Már négy hónap múltt el, 's levelét nem vehettem (1/1117). Uram, akár ki vagy, megbotsáss: már az Itatás ideje elmult (12/103). - ...tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el, véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/404). Ha bövebb esmerettsége lessz az Urnak az én házammal elfog mulni tsudálkozása, vagy jobban is fog tsudálkozni (15/616). Az igaz, de most semmi, már ezek mind elmultak (15/1000). A' szerelmes elne muljon (12/489).
Elmúlt (10/622), elmult (12/746). - muljék el (15/34), Muljanak el (16/806).

elmúlt mn (4)

Látom néki mégis az elmúlt Félelem' jeleit Ábrázátjánn (10/671).
elmúlt (7/742, 1627, 13/487).

elnémetesedik i (1)

Szégyen a' Királynak, hogy el Németesedett (1/ 1225).

elnevet i (1)

...az Ur elnevette magát (16/96).

elnevez i (1)

Az - izé Táblán Kontzi Pistának tsúfolják. Én nem tudom mitsoda tábla lehet az, ahol az embert úgy el nevezik (1/2180).

elnéz i (4)

...mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak, pedig aszondik tul voltak azok Imperiumonn is (15/378). Hát hisz' eb Ura, azért jöjjön Kend. Nézze el az ember, de nagy Úr a' koszos (1/3232).
Nézz el (1/925); nézze el (9/86).

elnyel i (1)

...azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem (8/173).

elnyér i (5+1)

Negyvenhét aranyomat mind eggy krajtzárig el nyerték a' Kávéházban (1/2212). Oh bóldogtalan, ne ess kéttségbe, mert elfogod őtet nyerni (7/303). - ...és te környül metéletlen szívű, elnyered még méltó jutalmadat, engemet elhagytál, engemet meg tsufoltál (16/636).
el nyerte (1/1148), nyerte el (1/2297). - elnyérni (15/828).

elnyerít i (1)

No tshak probalya a' Thekintethes Urh az ur okhos ember ezen a' hangon kezdődik (:el nyeriti magát:) (15/693).

elnyom i (2)

Nézd a' lankadt Liliomat Mellyet az Eke elnyomott (5/604). Eggy Országlónak elesése eggy Országot egésszenn elfog nyomni (10/899).

elnyomattatott in (1)

...de a szivnek homályos rejtekeibe be hatni, tisztán meg kűlőmbőztetni a' hazugságok kőzőtt elnyomattatot igazságot; felette nagy és egyedűl tsak magára, a' Királyra bizott munka (12/542).

elnyomattatván in (1)

A' levegőég elnyomattatván a' szokatlan tehertől nyögésével megütötte füleimet (5/386).

elnyomatva in (1)

Megvagyok győzve így, de nem elnyomatva (10/ 896).

elnyomhat i (1)

De tsak hallja meg a' Fegyverek' zörgését, a' harsogó Trombiták nemes nógatását, akkor az a' Tűz mellyet olly nehezenn nyomhattak el, szemed láttára ki üti mérgesenn, és nyilatkoztatja maga magát (6/17).

elnyomott mn (2)

És valóba én azt hittem, hogy, már általmenvén a' Tengerenn, az Itália' Keblébenn Triumfusba húznád a' meghódoltatott Népeket, és az elnyomott Királyokat (10/611). Sándortól oltalmat kérek, egy igazságtalanul elnyomott szivnek védelmére (12/ 987).

elnyomva in (1)

Ballgatag vagy, ha azt hiszed, hogy én a' te Haragodtól, [a'te F]enyegetésidtől elvagyok nyomva (10/ 866).

elnyújtózva in (1)

Itt megiván Karnyóné a' mérget 's azzal a' nyoszolya fele botorkázván megholtt elnyujtózva (16/908).

elógium fn (1)

Édes Álom! Édes Reménység! méltán meg érdemlettétek ti a' Nagy Voltér' Elógiumát a'mellyet a' földnek Kevély Királyi is ásitoztak! (1/2129)

elold i (2)

Ha a' Partonn megállok, ha eloldom a' Vitorlákat; hitetlennek, Kegyetlennek, hallom magam neveztetni (10/532). Ki vólt a' ki az embertelennek elóldotta Lántzait (10/541)

eloldatik i (1)

Elóltatott a' Fáklya, és elóldatott a' Lántz, és a' te Nevedről most alig emlékezem (10/623).

elolt i (2)

Majd Szívébenn Beszédemmel Régi Tüzét úgy óltom el, Hogy érezne Tüzedet (5/483). - ...vallyon méltó lenne, hogy annak valóságos halála a' ki engemet annyira szeretett, elvégye az én életemet, óhajtom is hogy ha azt fájdalommal el nem vehettem, legalább fegyverrel, elóltsam (7/1463).

eloltatik i (1)

Elóltatott a' Fáklya, és elóldatott a' Lántz, és a' te Nevedről most alig emlékezem (10/623).

elolvadt in (1)

Elmegyek keresztűl az rohanó víz omlásokon, mikor az elolvadtt hó feldúzzadva küldi őket a Tengerre (7/876).

elolvas i (3+1)

...az Ur, most megint egy czedulát küldött az a' Szelepurdi Szászlaki, tessék elolvasni az Ur[na]k (15/987). Ha terhedre nem lészek, hadd olvassam el elötted (1/168).
elolvasom (16/775), olvasom el (16/80).

elolvaszt i (2)

Tsak ugyan ma kapott egynéhány forintot ő Nagyságától eggy pár Zsidó is mivel igen fein Kauklerek vóltak, a' tőt a szemek pillájával fel vették, a' huszast a' markokba el olvasztották (1/1353). El olvasztja szivemet a' Nagyságod kegyessége (1/1562).

eloszlat i (1)

De most mikor elvagyok fogva a' te tündöklésedtől, a' te szemlélésedből gyönyörüségem el oszlatja az én fájdalmamat (13/229).

eloszol i (3)

Mikor osztég a' vendig el oszlott (1/840). - ...kiderűl az Ég véletlen: eloszolnak a' Felhők (10/1019). - ...a' miólta te magad ama' hathatós füvekből kinyomott nedvességet először az én keserves sebemre olly kegyes szívvel kötötted, eggy szempillantásba el oszlott annak minden kínja (13/43).

eloszt i (1)

Tartozkodj. Elosztott a' Tanáts: jönnek ki a' Vezérek (12/479).

elosztogat i (1)

a Kirájfi... azutég osztég elő hozatya a tizenkét regementet, azt is el osztogatja adosságba (1/706).

elő hsz (1)

Jertek a' Barlangból elő Ártatlan Báránykák (5/ 468).

élő mn/fn (5)

I. mn ...ditső Őseit az én élő és igaz (nem tudom őtet minek nevezzem) Apollómnak, vagy Jupiteremnek, mert tselekedeteivel 's tekintetével mind a' kettőhöz hasonlít; az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/825). Vidám élő fák, zőld fűvek, és tiszta vizek, tinéktek köszöntik az ő nyúgodalmakat Angélika és Meródó szeretők, és mátkák! (13/563) - Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/398).
II. fn Ámor édesiti terhűnket. Néki áldoz minden élő (4/78).
élők (16/638).
Ö: ingyen~.

előad i (2)

...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1016). Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2).

előáll i (1)

Kivált az a' másik az a Jég eső öntő Dömötör, a' kit most vive el innen Dorómó, mindjárt ördöngös verssel áll elő (1/3299).

előbb hsz (12)

Átzis, kintsem, Szívem, te meghalván feltámadsz, 's az én Szívem, melly tsak te véled él, ha előbb meghalt, véled újjá születik (5/404). De - - hová ment? Hiszem az elöbb hagytam itt őtet (12/241). Mint az előbb (12/211). Míg Tirzis, ki imád téged' El felejtené szépséged', Előbb el felejti már Régi fészkét a' madár (13/163).
előbb (12/369, 397, 402, 502, 13/321, 588), elöbb (1/276, 1874).

L. még elébb!

előbbeni mn/fn (3)

I. mn Kemény következtetés, a'melly egésszen méreggel futtya el az előbbeni édességeket (7/894).
II. fn Bohó, és az Előbbeniek (8/150).
Előbbeni (8/95).
L. még elébbeni!

előbbi mn/fn (4)

I. mn BÁRÓ SERTEPERTI Az elöbbi Complimenttel (1/393).
II. fn Járbás, Aráspesz, és az Előbbiek (10/298).
Előbbiek (10/51, 12/1004).
L. még elébbi!

előbeszél i (1)

De te, oh Elpínus, nosza beszéld elő, mitsoda szerentse mentette meg Amintást az ő veszedelmes lebukásában (7/1564).

elődbe Ö: te~.

előfejteget i (0+1)

Ezeknek hasznait a' ki hosszas munkával akarná előfejtegetni, hasonlót tsinálna ahoz, a' ki a' Napot, a' levegő eget, a' tüzet, vizet igyekezne ditsérni! (1/ 2248)

előfizetés fn (1)

Ebbe való biztomba ezt a Könyvet ki botsátottam, minden elő fizetés nélkül, tudván hogy azt gyülöli a' Magyar (1/1464).

előhív i (1)

Hán bizony hogy van - elő hijjam? (15/444)

előhord i (1)

Te ellenkezhetsz majd? vagy az az Enéás, a' ki ditsőségesenn hordja elő annyi ő veszteségeit? (10/ 330)

előhoz i (3)

...hozza elő Kend azokat a' sok paksamétákat (9/731). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy, kit nagy sokára elő hozott egy Vén Ludvertz formáb[a] (16/ 915).
hozzátok elő (15/180).

előhozat i (2)

...azutég osztég elő hozatya a tizenkét regementet (1/705).
elő hozatja (1/703).

előírás fn (1)

Ottan látja Nagyságod a' Könyvnek elő irását, a' melly ekképpen vagyon: Gróf Fegyverneki. Eggy hazáját mindenkor igazán szerető okos hadi vezérnek példája (1/1389).

előkő fn (1)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe (12/735).

elöl hsz (6)

Már neki kurtábbodott elöl a' szoknyája (1/870). Menyj tsak te elöl, majd megyek én utánnad (2/1420). Elől Pásztori Kunyhók: távolról a' Sidon Várossának tekintete (12/15).
elöl (16/92, 180), elől (9/671).

elől nu (14)

...te hozzád jönnék azon a' rejtek úton, melly a' szomszéd berekben el van a' nap elől árnyékozva (13/132). Jöszte, mert így a' te Veszedelmed (corsieri) elől, az én félelmem elől elvonlak tégedet (5/ 205). Fuss szemem elől (10/967). A' jövö éjtszakán, a' setétségnek kedvezésével el akarok szökni Orlándó elől (13/505).
elől (6/180, 7/37, 10/554, 842, 11/108, 13/179, 515, 596, 652).

előladhat i (1)

Egy szerető; tsak az ollyan Boldogtalan Szerelmes adhatja jol elől, Ki azt, mint én, ugy érzi belől (12/ 929).

előlcsúszik i (1)

Szálly le Musám! Acheron mellől, Hol a' Músákkal sakkoztál Tiszteletére tsússzál elől Az Urnak e' gyöngy kapunál (1/2358).

előle hsz (7)

Én kéntelen vóltam ő tőlle elfutni, és magamat elrejteni előle (7/23). Hát ha én a' maga semmire kellö könyveit vagy ki hajigálnám elöle, vagy akármi módón leg kissebbel is meg bántanám, nem fogna é én reám meg neheztelni (1/902). Takarodj előllem (9/572).
előlem (1/3137, 11/113), előllem (7/1322), elölle[m] (9/476).
Ö: ő~.

elöljáró mn/fn (2)

I. mn Én már kiadtam a' Rendelést, ma egy kis előljáró mulattságunk lessz, a' Compossessor Urakat is mind [me]g invitáltam (15/1004).
II. fn Az érzékeny indúlat, előljárója az szerelemnek, mint a' Villám' a' Menydörgésnek (7/1343).

előljön i (1)

Ha látod hogy Nyugot felől Jön a' piros Hajnal elől: Akkor mondd nékem azt, Drága Kints! Galatéám, benned Hívség nints (5/532).

előltalál i (1)

Mikor mennének haza hát arra a' helyre érnek, a' mékbe elöl találta vót a' K.[irály]fi a' S.[etét] K.[öpönyegü] embert a' tüznél (1/874).

előmegy i (1)

A' Kis asszonyt tisztelem... 's kivánom, hogy a' culturaba tovább is előmenjen (15/969).

előmenetel fn (4)

A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnak találmányi; mellyek az önn szeretetnek leseket hánynak a' magok előmenetelekre (1/1128). - ...sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik, a' magok indulatainak szolgáló Urak elött, saját hasznára 's előmenetelére (1/3283). Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk (1/ 945).
előmenetelem (1/2972).

elömölve in (1)

...meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak, melly eggy rakás egészen kopasz tsont körűl vólt elömölve (7/1172).

előnkbe hsz (2)

Előnkbe terjesztette az Úr a' tudományoknak Hazánkban való el vettetett környűl állásait (1/2853).

előnkbe (1/2867).

előpattan i (1)

Én erre elő pattantam, 's haragossan azt kérdem tőle (1/530).

előre hsz (11)

Most én se hátra se előre nem mehetek (2/1512). Már itt minden Reménységed porba esett, a' mit én előre meg tudtam vólna mondani Kalendariom nélkűl is (1/2937). - ...hanem az én szívem valami veszélyt jövendől előre (7/1090).
előre (5/377, 7/224, 442, 12/532, 16/420, 453), Előre (7/1015, 12/642).

előrelátó mn (1)

Oh mennyire illik néked ez a' Név: és melly előrelátó vólt az, a'ki néked azt adta (7/585).

előretol i (1)

...és sokszor kitsinybe múlt, hogy vissza nem tért, és én toltam előre kéntelen kelletlen is (7/1022).

elősegél i (2)

...a' Nemes Magyar Rendekhez folyamodom, állhatatosan bizván benne, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek képei, elő segéllenek ezen munkámba (1/ 1519).
elö fogják segélleni (1/1526).

előszámlál i (0+1)

...az egyenlőség ellenségének az Nemzeti jussok felforgatójának, az emberiség motskának, és még Isten tudná elő számlálni minekis neveztek (16/ 1074).

előszed i (3)

Papirost, pennát szed elő (1/54). Eredj, és az én parantsolatomra gyorsan kőltsd fel a' Társaidat, szedd elő mind az agarakat (11/50).
Elő szedi (1/636).

előszóló fn (1)

Előszóló (7/12).

először hsz (11)

Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött (7/1571). Boldog Isten! mit mondjak erre a' Levélre először is (1/2908). Annak sem vólt esze a' ki először ki találta hogy verseket kellyen kóholni, alávaloság az (1/1159).
először (1/1204, 13/41, 16/140), elősször (7/555), előszször (9/739), legelőször (7/620, 16/1042), legelősször (7/626).

előtt nu (50)

Ne félj ott leszek én is kivont fegyverrel az ajtó előtt (9/247). - ...megölöm magamat annak a' kegyetlen Leánynak szemei előtt (7/852). Én a' Nagyságod lábai elött eggy tsekély de szives ajándékkal kivánok le borúlni (1/1376). Lipittlotty! igy kellett engem a' magam szolgálói elött gyalázatb[a] keverni, szolgáló előtt phü szégyen gyalázat (16/525-6). - ...óh bár én ábrázolhatnám magam előtt őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig! (10/273) - ...a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt (16/ 184). 'S te igy futsz a' te Szerentséd előtt? (5/89) - Miért tikoltad édes Atyád előtt magadat Kegyetlen - Szerelmes gyermekem (9/773).
előtt (1/2152, 5/286, 432, 7/118, 317, 328, 558, 1123, 1133, 1382, 9/268, 677, 10/133, 321, 367, 12/282, 850, 13/93, 339, 342, 438, 439, 514, 586, 597, 725, 15/364, 828, 16/1207), elött (1/72, 133, 821, 1832, 2207, 2699, 3282, 8/17, 12/536, 15/102, 798, 16/ 454).
Ö: az~, ez~, tegnap~.

előtte hsz (37)

...ki jött Sándor, előtte a Gőrőg Kapitányok, utánna a Zidoni Nemesek (12/938). - ...oh! még most is előttem a' vért szopó Tigrisek képe (16/1057). Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1110). A ragadozo Vadaknak nemes szivvel ki tenni magadat aző oltalmára; Talám ujj dolog előtted? (12/521) - Az igazságos: menjenis előtte a' te Jutalmad az én Bosszúállásomnak (10/920).
előtte (1/431, 7/716, 9/353, 12/476), Előtte (7/1035), elötte (12/477), előttem (1/2361, 3354, 4/24, 7/132, 314, 879, 9/193, 10/28, 12/978, 13/407, 443, 668, 16/352, 493, 952), elöttem (1/2009, 15/493), Elöttem (16/544), előtted (5/131, 7/1176, 1444, 12/884, 13/ 444), elötted (1/168, 9/803), előttök (10/1013).
Ö: ő~, minek~; énelőttem, teelőtted.

elővesz i (8)

Oda megy eggy szugolyhoz, 's eggy nagy rakás könyvből eggyet elö vesz (1/570). Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő: Perely Ura[m] perlőimmel &c. (9/260). No, Barátom, most vedd elő minden jót betsülni tudó erődet, hogy érdeme szerént tudj' itt betsülni eggy jó lelket (1/3105). - ...nem lévén egyébb Fegyverem a' futást vettem elő (7/1255).
veszem elő (7/635), Előveszi (1/359), Elö veszi (1/ 162), veszi elő (7/632).

elővetődik i (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő intsveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/159).

előz Ik: meg~.

előzvén Ö: meg~.

elpártol i (2)

Ha én más Tűztől Lángolok Ha én tőled elpártolok Tsillagos lesz a' Rétség Virágos lesz a' nagy Ég (5/ 540).
el pártoltál (12/921).

elpatvarkodik i (0+1)

Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? (10/1033)

elperzsel i (0+1)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak, mondd meg néki, hogy én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/111).

Elpínus fn (18)

ELPÍNUS Pásztor (7/10). - ...hát nem emlékezel arra, a'mit tegnap előtt beszéltt Elpínus, a' bölts Elpínus, a' szép Likórisnak, Likórisnak, a' ki Elpinusba azt teheti az ő szemeivel, a' mit Elpínusnak kellene tehetni Énekével (7/226-8).

elpirít i (1)

A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet (6/37).

elpirul i (2)

Azalatt mennél jobban nevettem az ő pirúlásán; ő annál jobban elpirúlt az én nevetésemen (7/705).
el pirulok (10/527).

elpirulván in (1)

De míg ő piperézte, és szerelmesen nézegette magát, történetből hátrafordúlt, 's észrevette, hogy én őtet észrevettem, és elpirúlván azonnal felállott (7/ 703).

elpisztolyosodott in (1)

Eggy könnyű pisztollal járunk már ma: ebbe az el pisztolosodott világba a' Nyilat fel se vennék (8/99).

elpusztít i (1)

...mitsoda szörnyű nyereség már az ugy szolván az Isten elpusztit benneteket ugy szolván azért a nagy huza vonáért (15/217).

elragad i (14+1)

...a' Levelet el ragadja inkább, mint veszi (1/3087). - ...elragadta Idát A' Török Basa' Leányát (1/ 2475). - ...elfogom ragadni azt, a'mit az a'Leány megtagad én tőlem háládatlan lévén a' szerelem érdeméhez (7/637). Ő nékem elragadja minden békességemet, minden Kintsemet (12/991). - ...ne avassa Ked magát abba, Kedre is el talál ragadni. Eggyik kutya rühet kap a' másiktól (1/2163). Tatár ragadja el a' János Papp Országába azt a' szemét embert (1/2208). Szépek a' Lelket elfogják, magokkal elragadják (8/70).
el ragadom (5/600), el ragadja (12/993), elragadja (12/860), ragadja el (12/593), elragadta (16/1121), el ragadta (9/346), ragadta el (4/37). - ragadja el (1/3296).

elragadtatás fn (2)

...a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! [me]ly[ne]k az én áhitatos szivem szent el ragadtatással temjénezett (9/541).
el ragadtatását (1/3097).

elragadtatik i (1)

...de míg én ragadoztam az állatokat, addig nem tudom hogy esett, önnön magamtól elragadtattam (7/352).

elrak i (0+1)

Én őtet amott a' Város mellett találtam... tulajdon magával láttzott szerelmeskedni, és egyszer'smind tanátsot kérni a' vizektől, mitsoda rendel kellene elrakni hajait homloka felett, és hajai felett a' fátyolát (7/690).

elrakva in (1)

Én megyek. Itt minden addig jól el rakva legyen (8/ 200).

elránt i (1)

Nagyságos Uram! ez a' munka a' semmiségbe fog dülni: engemet pedig magával eggyütt el ránt (1/ 1456).

elrejt i (6+4)

Angélika, hol van, miért rejti el magát? (13/728) - Halavány ajjakodban Lankadt abrázatodban Megsebhetésemre Ámor elrejtette Dárdáját, Fáklyáját (13/59). Fussunk, szép Bálványom, az Orlándó' haragja elől: ebbe a' borzasztó éjbe elrejt minket Ámor, és ebbe lesz kalaúzunk (13/652). Te benned felséges tökéletességek vagynak, ne rejtsd el a' mit a' jól tévő természet keze reád olly bőven pazérlott (9/474).
el rejtette (12/348). - el rejtsen (13/596). - elrejteni (7/22), el rejteni (9/595, 13/179), rejteni el (10/359).

elrejtett in (1)

Én elrejtett Tüzemről hallgatni n[em] tudok, és szólni nem merek (10/563).

elrejtetve in (1)

Ki gondolná, hogy emberi Ábrázatban, és ezen Pásztori Köntös alatt Isten vólna elrejtetve? (7/14)

elrejtődik i (1)

Nékünk az ő rövid világa elrejtődik, és az álom örökös éjtszakát hoz fel reánk (7/572).

elrejtve in (2)

Már tudom, hogy a' Mórok' Királya van elrejtve a' hazudott Árbatzes alatt (10/580).
elrejtve (12/158).

elrejtvén in (1)

Az én Katonáimat, a' kiket az Erdőbe elrejtvén innen nem messze hagytam az én Eljövetelemkor, hivni fogom a' Királyházba (10/362).

elreked i (1)

Meghallott azután engemet Mopsus, és gonosz tekíntettel nézvén én reám, megbabonázott engemet, a' honnan én elrekedtem, és azután sokáig halgattam (7/519).

elrémít i (1)

Mi rémít el tégedet? (6/127)

elrémülés fn (1)

Ah! mit beszél a' Kis Asszony, kedvezzen az én elrémülésemnek, és tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/801).

elrémülve in (1)

BETRIEGER El rémülve (1/2756).

elrepül i (2)

Balgatag Világ fiai! ollyan gyönyörűségeken kaptok, mellyek mikor el repülnek, komor unalmat hagynak magok után (1/37).
elrepűlt (7/109).

elront i (2)

Ez a' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a' sok tokos pór könyv rontja el, be nagy dolog! (8/210) - Ejj Uram: sokat végeznek Bétsbe de elrontyák az égbe (15/862).

elronthat i (1)

El ronthatná az a' tzafrangos Német fitzkó az Ur szerentséjét (15/863).

elrothad i (1)

Nagyságos Uram! eggy nyomorúlttat, a' ki semmivel egyébbel nem tette magát vétkessé, hanem hogy Hazájának 's Nagyságodnak kivántt szolgálni, segitse meg, 's ne engedje, hogy az a' tömlötz fenekén rothadjon el (1/1541).

elrútult in (1)

...akkor midőn kerűlni fogod a' forrásokat, tsupán attól félvén, hogy magadat borzasnak és elrútúltnak látod, épen akkor fog ez rajtad megtörténni (7/222).

elsiet i (0+1)

Hanem Lázár énnekem most elkell sietnem az Asszonyságot tisztelje nevemmel most annyi időm sints hogy elbutsuzzam tölle (16/494).

elsikolt i (1)

...és eggyszerre meglátjuk Dafnét, ki kezeit verte öszve; a'ki mihelyt minket meglátott, elsikójtotta magát (7/1025).

első szn (65)

Első Felvonás (1/20). Az első Hajdú, Mú'sai, és a' Volttak (1/2786). Nem én vagyok a' Magyar Nemesek között első, ' talám nem is én leszek az utolsó, a'kik hólmi alatsony lelkű Németektől kéntelenittetnek szenvedni (1/2691). Tsak az árúló Enéás megbosszulásáért, a'ki első oka az én Bajaimnak (10/953). Lássa az Asszony én tsak első vagyok ugy é? a' legujabb Pesti módik felvételéb[e] (16/123). Éllyen első Pál Muszka Czár! (16/1208)
első (1/970, 1006, 1194, 4/133, 5/217, 303, 7/101, 456, 9/513, 11/12, 12/71, 271, 13/129, 15/699), Első (7/86, 87, 573, 983, 1227, 1518, 8/60, 68, 9/10, 11, 347, 10/6, 538, 12/12, 13/10, 15/13, 14, 321, 886, 16/ 12, 13, 426), Elsö (11/7), 1. (1/171, 5/19, 442, 6/1, 8/ 68, 10/6, 12/12, 15/851), 1: (16/824), (16/795), 1'ö (16/791), I. (1/23, 972, 1832, 2340, 2613, 3219, 5/4, 10/539, 12/336, 734), Legelső (15/169).

elsőben hsz (3)

Elsőbenn is hogy hozzá mentem a' te neveddel: azt kérdezte: Hogy van Tempefői Úr? (1/3116) - Elsőbe kristélyt adni Azután eret vágni Utóljára purgálni (14/113).
elsőbenn (11/70).

elsőség fn (1)

...talám az én Édes Anyám prédájává lett a' Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1104)

elsuhanván in (1)

...ím e' gyenge fűvek és virágok között, hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/14).

elszaggat i (2)

Illy nemes szivű Szeretőket ne szaggasson el Sándor egymástol (12/1025). A' mit a halál elszaggat, te szerelem, öszveszorítod azt (7/1509).

elszakad i (2+1)

Láttya édes Lipittlotty Ur Az Asszony már tajtékot túr 'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/991). Fatsarog a' szivem, hogy szabad nem lehetek 's töled, édes kis Asszonyom, 's Músáimtól el kell szakadnom (1/1714).
szakadjak el (12/854).

elszakaszt i (2)

Mindannyiszor meg ől ő engemet, valahányszor az én Szívemtől elszakaszt (5/256).
el szakasztana (13/696).

elszakasztván in (1)

És izmos Karjaival a'Hegynek eggy részét elszakasztván, kitört eggy Kősziklát (5/383).

elszalad i (7)

...láttam, mikor te elszaladtál (7/1296). - ...próbáltabb varju vagyok én m[in]tse[m] egy váztól el szaladjak (9/217).
El szalad (1/2752, 2757), el saladok (9/302), el saladtam (9/47), elszaladt (7/1041).

elszaladván in (1)

Én meg eggy olasznál ollyan pitziny Canariai kutyátskát láttam, hogy eggyszer szegény el szaladván a' pokhálóba [me]g akadtt, 's a pok mindjárt [me]gette (1/1284).

elszalaszt i (0+1)

De apropo hol legyen a' Kis Asszony sajnállanám elszalasztani személyes tiszteletem szerentséjét (15/ 521).

elszán i (2)

Tudom, hogy ő elszánta magát a' halálra (7/1090).
elszánta (7/1508).

elszánva in (2)

(:Ah igen is: elszánva magába, - Soha ennél szebb Kőtést nem tsinált Amor:) (12/610). Gondolkozik 's azután magát elszánva (12/764).

elszáradván in (1)

De bár tábláidat nöjjék fel a' gyomok, El száradván a' szép rozsák 's Liliomok: Még is Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/ 245).

elszédít i (1)

Ne beszéllj nékem, Neárkus, többé az Őrizetről: már meghatároztam: neis reményeld hogy engem elszédíts (6/139).

elszégyell i (1)

Én ha az Asszony[na]k volnék, most el szégyenleném magamat (16/566).

elszenderedés fn (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' ...gyönyörködés szárnyain lebegve a' Kellemek tsets bimbóin fél el szenderedésben lepik meg, óh melly édesen éreztetik velünk, hogy mi most az Életnek édesebb óráival élünk! (1/2245)

elszenved i (5)

TEMPEFŐI Jól pofon vágja... MÁSIK HAJDÚ ...Üh, bizony még a' szemem is zöld karikát hány, ni. De már ezt bizony el nem szenvedem (1/2737).
el szenvedem (1/2802), fogja elszenvedni (10/147). - e Szenvenném (15/230). - elszenvedjem (16/ 528).

elszenvedés fn (1)

Ha az én reám agyarkodó Szerentsét lántzáról el eresztitek, adjatok erőt az ő tsapásinak el szenvedésére (1/1602).

elszenvedhet i (1)

Én ezt el nem szenvedhetem... Én Város embere vagyok, engem meg merni ütni (1/2797).

elszenvedhetetlen mn (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein... vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt éz Veronai Salami (15/494).

elszínetlenedve in (1)

...és meglátta az Amintás szép gyenge ortzáit olly kellemetes képpen elszínetlenedve, hogy nints ollyan Viola, a' melly olly édesen haloványodjon meg (7/1597).

elszível i (1+1)

Te megvetetted: ő elszívelte ezt a' gyalázatot (10/ 142).
elszívelni (5/321).

elszökik i (2+1)

Hisz az a' Conto tsak hadd maradjon nállam mindég magtalálni (!) a' mivel tartozom, hiszen tsak nem szököm el, de hogy is szökném én el, egy olly kedves Személytől (16/541).
el szökni (13/505).

eltakar i (2+1)

Te takartad el elősször, Tisztesség, a'gyönyörködtető forrásokat, megvonván annak vizét a' szerelmes szomjúságtól (7/555). De az én Kínomat, oh Egek! Hogyan fogom eltakarni? (10/115)
el takarni (1/2963).

eltakaríttatás fn (1)

...segitts engemet az ő bóldogtalan tetemeinek felkeresésére, és eltakaríttatására (7/1483).

eltarisznyáz i (2)

Ugy de Kis Asszony én Kalefactor vagyok oszteg hát ha itt tarisznyazom el az időt majd keresztűl verett Nagyságos Uram a' Tőrők furáson (1/657).
eltarisznyázom (7/267).

eltart i (1)

Láttya a' Thekintethes Ur, én nem vágom el mind a' két végit az alkhunak, fél krajcár nem tart el engem (15/665).

eltávozik i (1)

Hát te el távozol én tőlem, te engem elhagysz? (13/ 74)

eltehet i (1)

A' szegény Poéta A' mit el tehet Me herklé övé a' Nem kap egyebet (1/2319).

eltelik i (6)

Porba esik mind az az Idő, a' melly szerelembe nem telik el (7/109). De most engedni kell a' Sz:[ent] Igazságnak, mindjárt el telik az Óra (1/1724). Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el tőltt (1/1845).
el telik (1/1917, 2622), tölt el (1/259).

eltemet i (1)

Óh Magyar Őseink! nézzétek főldünket, A' nagy romlás látom már mindent el temet (1/2440).

eltemetődik i (1)

...én már olyan közel vagyok a' halálhoz, hogy valóban illő hagynom valakit, a' ki az én halálomnak okát elbeszélje, és a' ki azt bévésse eggy bikkfának héjjában, azon helyhez közel, a' hol el fog temetődni az én véretlen testem (7/323).

eltemettetett in (1)

Oh akárki vóltál te, ki legelőször tanítottad árúba tenni a' szerelmet, légyenek átkozottak a' te eltemettetett hamvaid, és fagyos tsontaid (7/621).

eltemetve in (1)

...maradjon mélly Feledékenységbe eltemetve az én Hírem (10/525).

eltép i (1)

Eltépi a' Papirost, és elmegy (10/692).

elterít i (1)

...ám vidd oda ötet a' hol a' nappali súgárok el terítik a' kietlen mezőket, és a' mezítelen lakosnak tagjait meg feketítik (13/21).

elterjeszt i (1)

Lássa a' Te[kin]t[e]tes Ur gyakran igy veszik ám meg pénzen a' mi magyarjaink, igy terjesztik el Nemzetünkb[e] is a' külföldi bünöket (15/997).

eltesz i (1)

Ezt a' Levelet teszem el (1/3200).

éltet i (2)

Az Isten éltesse Kedves Fejedelmünket a' több hatalmasságokkal (16/1110).
éltessen (16/809).

éltető mn (1)

Tsak az árúló Enéás megbosszulásáért, a'ki első oka az én Bajaimnak, szeretném én szívni az éltető Levegőt (10/954).

eltéve in (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3300).

eltéveszt i (1)

...a' Leány után iramodtam, hogy őtet elérjem és megtartóztassam, de haszontalan, mert őtet eltévesztettem (7/1087).

eltitkol i (1)

Azonba ne titkold el Amintástol az én Bodultságimat (12/413).

eltölt i (0+1)

Illy alávaló módonn kell nékem minden jobb Esztendeimet eltőltenem? (6/142)

eltölthet i (1)

...hát mit tudnék egyebet tsinálni, hogy tölthetném el az unalmas időt? (1/2234)

eltör i (1+1)

...az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/95).
eltörni (16/937).

eltöredezés fn (1)

...inkább nevekedik a' Vizek' Erőszakja. A' Habok' dühös Hánykódása: azoknak eltöredezése és szürkülése az előttök lévő Düledékek' ellenkezésébenn (10/1013).

eltörik i (1)

El nem törik, mint a' Rosolis butella (8/237).

eltörülhet i (1)

Nagyságos Uram! ez a' munka n[em] fogja meg engedni, hogy az ő példás virtusait a' késő idök homályában fenyegető Feledékenység el törülhesse (1/1402).

eltűnik i (6)

Én el bútsúztam; 's ö elébb nagy nézést tévén reám, meg hajtotta magát 's eggy sohajtással mint a' villám előlem el tünt (1/3137). Ah érzem, eltűnt - őrőkre innét a' szeretet bóldogsága! (2/1409) - ...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek kőzőtt, most elbuvik, majd fel űti magát, 's utoljára eltűnik (12/740).
eltűnik (15/834), el tűnik (9/343), eltünt (7/1322).

eltűr i (12+4)

De tűrd el azt, kintsem, tűrd el, és ezt az alkalmatlan nyűgöt áldozd fel a' te bátorságba lételednek, az én nyúgodalmomnak (13/659). És mitsoda tsúf Boszszúkat kell eltűrnöm? (6/143) - Ezt a' férjfi Szívet szégyenítő fenyeg[et]ést Enéás el nem tűri (10/732).
el tűri (12/279), elfogom tűrni (10/521), elfogja tűrni (7/1195). - eltűrd (12/926), tűrd el (5/322, 7/1119, 12/686), Tűrd el (10/140, 565). - eltűrni (5/321); el türnöm (5/300), el tűrnöd (7/1196).

eltűrés fn (1)

...az alávaló emberektől való szenvedést is meg tanúltam már én Nemes el türéssel vetni meg (1/ 2688).

élű Ö: négy~.

elülhet i (2)

Vallé! én el megyek Kend pedig Dominé Nyálas rút verseivel el űlhet imé (1/2544). Már Atila nem Atilla ő az én gusztusomnak törvényt nem szabhat, ő barbarus ember voltt, 's az ő példája el ülhet a' ki tsinosodott új világba (1/2276).

elűz i (4)

Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik, buvába pipázik... a' házas embernek, ha pöröl a' felesége, azzal elüzi magától, mint az ördögöt a' tömjénnel (15/777). - ...és a' belsö gyűlölséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből: elűzöl ezer dühösségeket (7/1515).
űzd el (10/807), Üzd el (1/1585).

elvádol i (1)

A' te pirúlásod szájadnál igazmondóbb, 's elvádolja szívedet (11/35).

elvág i (1)

Látja a' Thekintethes Ur, én nem vágom el mind a' két végit az alkhunak, fél krajcár nem tart el engem (15/664).

elvágat i (1)

Jaj! az orromat vágassa el az Úr, ha én valaha tsak a' foldozó Czigány[na]k is szólok, tsak a' vállamat ne (1/3325).

elvagdal i (1)

Kelj fel: a' te Hajóidnak vétkes Kötéseit vagdald el, ereszd meg a' Hajóköteleket... és menj (10/38).

elvakarodik i (2)

No a' Domine Tsikorgó Poéta, ugyan el vakaroda ám a' lőts árrával (1/2553).
elvakarodik (9/338).

elvakít i (1)

Ne vakitsd el barátodat: óh bártsak magamat tehetnéd boldoggá, nem eggy ollyan Grof Kis Asszonyt (1/3212).

elválás fn (2)

Melly keservesek az Elválás kínai (2/1488). Ez a' Szűz úgy beszéll, hogy kimutatja vele, hogy elszánta magát az utolsó elválásra (7/1508).

elválaszt i (1)

A' szerelem te hozzád köt, a'szerelem tetőled elválaszt, óh szép Tüzem, engemet (13/75).

elválhatik i (1)

De azért lelkem soha sem Válhatik el lelkedtől (13/ 645).

elválik i (2+1)

Az ora űt, most el kell nektek válni (2/1486).
el válik (13/134), el váltam (13/402).

elváltozás fn (1)

S' Ő eggy ügye fogyott emberen n[em] segitett? Tsudálkozom el változásán (1/1629).

elváltozhatik i (1)

De e' még a' kissebb baj, a'mi rajtad eshetne, te még ottan el is változhatnál fűzfává, vízzé, vagy tűzzé (7/ 487).

elváltozik i (1)

A' Theátrum el változik Pyramisokból álló cryptává (2/1446).

elváltoztat i (1)

De azért nem fegyvertelen jövök ám ide: mert ez a' mi Botnak látszik, az én Fáklyám, (így változtattam azt el) és merevűl láthatatlan Lángokkal lehell (7/51).

elvárakozhatik i (2)

Meddig várakozhatna el az Ur? (1/1026)
el várakozhatik (1/1875).

elvárakozik i (1)

...eggy oráig el várakozom; ha akkor nem lessz semmi a' dologból, az Úrral kéntelenittetem úgy bánni, mint tehetetlen adósommal (1/1091).

elvásott in (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot, elvásott lakatot (16/745).

elvégez i (4+1)

Mindent Uram elvégeztem már, a' mit parantsoltál (6/4). Engedd meg elébb, hogy én elvégezzem, és azutánn felelj (10/151).
végezd el (1/3173), Végezd el (1/878). - végezni el (7/1499).

elvégezés fn (1)

Az alatt, óh kedvesem, annak hamarábbi elvégezésére menjünk, a' mi szükséges lészen (13/506).

elvégezhet i (1)

Vagy ha magad jobban el végezheted; addig szivesen fel váltalak a' tömlötzben (1/2110).

elvehet i (6)

...'s egyebet nem vehetett el tőle az adosságba (1/ 612). Eredj, kedves Húgom; az Enéás' szívéből üzd ki a' Gyanúkat, és mond meg néki, hogy ő tőle semmi engem el nem vehet, hanemha a' Halál (10/ 105). Elveheti nékem Életemet (10/402).
el vehettem (7/1463). - el vehetné (8/180). - el vehesse[m] (9/546).

élvén in (1)

Magam is élvén a' gyanú perrel eggy más levelet készitettem, ihol van (1/2941).

elvér i (1)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak, mondd meg néki, hogy én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/109)

elvesz i (33+3)

El veszi a' levelet, és felszoval olvassa (1/2870). Ő kűldi néktek, a' mit tőletek elvettek, a' flotát és a' tsengettyűket (2/1369). Söt ebből a' külömbenn durva Szerzetböl is tudnék még Hazánkba valókat is emliteni, a' kikhez ha hasonlókból állott vólna ez a' Szerzet, a' Bőlts Jósef nem vette vólna el annyi Klastromait (1/3004). - ...a' megbántatott Járbás, mikor megfogok majd fosztatódni a' te Segítséged nélkűl, nékem elfogja venni a' Boszszuállásért mind Életemet, mind Országomat (10/818). Imhol eggy pár arany, vegye el Kegyelmed annak jeléűl, hogy én szeretek a' Nyomorúlttal jól tenni (1/1556). A hivebbik Jobbágytol vedd el, felséges Király az első tiszteletet (12/270). De hogy elvegyem magamat az ingerlések (insulti) elől, szűkséges a' meghalnom (10/841). Tsak eggy Tekínteteddel is elveszed tőlem minden óltalmamat, és engemet kifegyverkeztetel (10/660). Ah, ne vedd el olly hamar a' tégedet Nézés Gyönyörűségét az én Szemeim elől (10/553). Nemesebb Tsapással várom visszadását néki annak az igazságos Boszszuállásnak, mellyet ő tőlle elvettem (10/723). - ...ez a' tartalék még is olly nagy erejét vette el az esésnek, hogy az nem lett halálos (7/ 1582). Eddig is tsak azért várakoztam hogy ha más szerentsém nem akad hamarjában; tehát ezt a' Leányt is elveszem (15/944).
elveszem (10/125), El veszem (1/252), elveszi (1/801, 7/1366), El veszi (1/775, 3182), elveszlek (16/421), el vévém (1/3341), elvette (7/1460), el vette (1/834, 835), el vették (9/14). - vedd el (1/250, 13/146, 149, 519), Vedd el (1/1694, 5/276), veddel (10/726), elvégye (7/1462), vegye el (8/159). - el venni (10/188, 16/379), El venni (13/301).

elvész i (11+3)

Ez utolsó Szókat mondván fut Dídó lebuktatni magát kétségbe, és Dühösségbe esve a' Királyház' égő omladékiba; és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gomolyagjai között (10/1005). Asszonyám rosszul érzi magát, mert körmöstől evesztek az egerek (16/692). Jöjjön Kend, Kintsem Teremtésem, mert vesszek el a' farka alá hánynak Kendnek, annyit tudok benne (1/3228). - ...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/981). Ez a'madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájáb[ól] ezt a' gyik lesőt, ts[ak] hadazott vele, m[int] a'ki[ne]k el veszett az esze (9/727). - ...utolsó, a' mi elvész, a' Reménység (10/577).
el vész (16/742), El vész (11/63), veszek el (16/640), Elveszett (4/36). - vesszen el (10/524). - el veszni (1/160, 732); el veszned (1/723).

elveszet i (1)

Kegyetlen Sors! tsak e' vala é még hátra, hogy tökélletes boldogtalanná tegyél, hogy édes szabadságomat, 's azzal egyűtt betsületemet, mindenemet el veszessem (1/1836).

elveszett in (1)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia... Gerzon Di malörö vagy is az elveszett Ifju Ur [me]g találása, mondhatom széph lessz (15/1066).

elveszt i (17+2)

A! én éppen semmit nem vesztettem el (1/278). Én az Úrfinak meg boldogúltt Attya Urát esmértem. Eggy vólt azok közzül a' kikben sokat vesztett el a' halál által a' Haza (1/1753). - ...én ugyan inkább veszteném el eggyik falumat, mint eggy valamellyik titulusomat (1/1131). El vesztelek, szép Tamiris tégedet, és magam vagyok oka az én veszteségemnek (12/641). Jaj nékem, hogyan találhatok én mást fel, ha magamat sem tudom feltalálni? ha tulajdon magamat elvesztettem, mitsoda nyereséget tsinálhatok már, a' mi nékem kedves légyen? (7/300) - Legalább asszony, és magános lévén, az én Hazám Egétől távol elvesztem a' Bátorságot (10/823). - ...tsak azt mond fiam, hogy az egereket vesztjük el vele (16/671).
el vesztettél (1/2007); el vesztem (1/3091, 13/474), vesztem el (10/785), elveszti (6/176, 13/81), elveszti (12/867), el veszti (10/251), el vesztette (1/1425), el fogod veszteni (13/476). - el veszteni (16/676, 955).

elveszteget i (1+1)

...óh elrepűlt Életem, melly sok özvegy éjtszakákat, melly sok magános Napokat vesztegettem el hijjába (7/111).
elvesztegetni (11/102).

elvet i (4)

Elveti a' könyvet (8/42). El veti hintóját, tengernek ereszti hajóját (1/582). Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot, a' mellyel a Világ megszólja (1/495).
El veti (10/459).

elvettetett in (1)

Előnkbe terjesztette az Úr a' tudományoknak Hazánkban való el vettetett környűl állásait, és hogy melly igen kellene, 's szükséges vólna az azokonn való segités (1/2854).

elvettetik i (1)

Ti ti, mind ki esmértétek Az én Szivemnek utját, Az Nap' mellyben el vetteték Annak Szabadságát (12/ 223).

elvétve hsz (1)

Tekintetes Uram! mintha nem is magyar országon volnék mikor a' Kis Asszonyt látni szerentsém van, és kezdem hinni, hogy a' magyarok közt is találtatik elvétve, eggy ollyan aki nem magyar, és a' ki meg érdemlené, hogy a' szép külső ország ditsekedne származásával (15/606).

elvévén in (1)

El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni (1/3119).

elvezet i (1)

Én el vezetlek Sándorhoz, ha tettzik (12/135).

elvisz i (29+4)

...nesze tsak vidd el azt a' papirost - semmit se szolly. - a' mit adnak hozd el (16/679). Én is el vittem eggyszer Rozáliát a' Kávé házba (1/554). Ugy a' tatár vigyel, hogy oda állottak a Papok (1/846). Vigyen el azs ördög (9/818). Elfogom messze vinni Lábaimat; de ezen Haragjaidat, tudom, hogy m[eg] szégyenleni fogod (10/753). - ...ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokra megy, majd a' Faeton is ha le érkezik Bétsből el visz eggynéhány aranyt (1/1503). Minden örömöt el viszel magaddal, édes Bánh' (1/256). Ez út visz el Tzélod felé (4/87).
vive el (1/1787, 3298), elvitt (16/98), el vitt (9/169, 305), vittek el (16/821); el viszem (9/85), el viszi (1/1924), el visik (9/55), El vitted (9/543), el vitték (1/3262). - vinnéd el (16/471). - vigyen el (16/ 651); vidd el (15/198, 201, 948, 16/852), el vigye (1/ 1974), vigye el (15/307, 16/524), vigyel (16/316). - elvinni (6/102), el vinni (1/2138, 9/33, 291).

elvon i (2)

Ő emgemet az én Gondjaimtol elvonna (12/138).
elvonlak (5/206).

elvonhat i (1)

De, ha a'mint felteszed szereti Deidamia: ha kinyilatkozik sem vonhatjuk el őtet attól (6/33).

elzáratik i (1)

Kedvesem! Már én egészen elzáratom a' te látásodtól? (2/1473)

Emánuel fn (1)

A' Boszorkánysíp Schikaneder, Emanuel (2/cím).

ember fn (278)

...most egy utállatos e[mber]ré kell lennem az e[mbe]rek között. Ember! Ember! külömb[en] semmi. Ez nékem Professio (9/12-3). Ha a' Poéták 's más Irók halhatatlanná teszik az ő munkáikban a' Nagy embereket: az ö munkájuknak is halhatatlanok[na]k kell lenni, és annál fogva saját neveknek is örök emlékezetet szereznek (1/1440). - ...a templom kőzepén ott fekszik egy nagy hót ember (1/ 689). Köszönöm édes Lehelfi Uram köszönöm, az Ur egy Cultus ember, én az Urat szeretem (15/152). - ...tsak egy szoval mondja meg kend mitsoda ember? mi a' ked mestersége? (16/753) - Hiszen szette vette a' Te[kin]t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] mit gyalázod az ember jószágát? (15/192) - De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? Kártyán? a' mellyen ha veszt az ember, a' méreg futja el haszontalan vesztegetéséért (1/2222). Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni: tsak az az eggy hiba van benne, hogy a' Tudományoknak nem embere (1/1640). Én ezt el nem szenvedhetem... Én Város embere vagyok, engem meg merni ütni (1/2798). Az Embereinket feleszeltem, h[ogy] majd tettetésből eggy hadi Zenebonát indítsanak (6/7). Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag Ideje az édes Tavasz? a' melly most megvídítja, és mosolygásával ismét szerelemre nógatja a' Világot, az Állatokat, az Embereket, és az Asszonyokat (7/191). Nézze el az ember, de nagy Úr a' koszos (1/3233). Khét emberen áll a' vásár (15/ 287).
ember (1/71, 92, 281, 296, 299, 389, 734, 742, 776, 797, 802, 840, 868, 872, 875, 1065, 1133, 1301, 1326, 1570, 1573, 1577, 1621, 1949, 1951, 1964, 1965, 2168, 2176, 2201, 2206, 2235, 2239, 2275, 2324, 2408, 2413, 2420, 2444, 2457, 2590, 2758, 2791, 2793, 2832, 2911, 2925, 2928, 2964, 3014, 3065, 3071, 3263, 3265, 3309, 3344, 3347, 3381, 2/1416, 4/174, 7/234, 497, 762, 764, 772, 793, 794, 1525, 8/109, 185, 209, 216, 9/153, 401, 14/81, 15/45, 48, 52, 203, 207, 216, 227, 259, 266, 343, 364, 462, 535, 590, 634, 664, 693, 740, 749, 756, 760, 766, 774, 786, 788, 792, 794, 828, 927, 1044, 16/17, 101, 107, 224, 283, 383, 433, 436, 526, 533, 684, 849, 963, 965), Ember (1/721, 724, 728, 4/178, 9/410, 566), ember' (1/2409), e[mbe]r (1/750, 770, 803, 812, 814, 2443, 9/63, 86, 313, 351, 355, 360, 424, 454, 459, 465, 580, 623, 649, 15/342) E[mbe]r (1/695, 701, 714), embher (15/197), empher (9/568), embör (15/233), zember (16/1032), emberek (1/1423, 1931, 2758, 3175, 2/1520, 4/63, 7/319, 9/420, 10/735, 16/811), Emberek (2/1369, 9/632, 12/474), e[mbe]rek (9/457, 471, 472, 576, 584, 827), emberem (9/ 834), embere (1/2721, 14/134), emberei (1/1944), embert (1/287, 294, 333, 874, 1213, 1314, 1961, 2180, 2209, 2294, 4/134, 6/64, 7/304, 769, 1523, 1574, 9/55, 14/21, 15/281, 16/545), e[mbe]rt (9/ 631), embereket (1/346, 3074), Embereket (10/121, 451), e[mbe]reket (9/137, 588), embernek (1/909, 1012, 1545, 2840, 15/485, 758, 779), ember[ne]k 16/ 500), embereknek (9/429, 10/259), emberb[e] (14/ 43), emberekb[e] (16/1061), emberen (1/1628, 16/ 111), emberenn (1/2747), embereken (9/328), e[mbe]reken (9/243), Emberre (1/697), emberekre (1/ 3349), e[mbe]rekre (9/352, 728), emberekről (1/ 1365), emberekhez (1/2349, 15/271), embertől (1/ 2165, 8/109), e[mbe]rtől (9/184), emberektől (1/ 2687), Emberektől (12/848), embernek (1/509, 890, 1158, 2034, 2414, 2925, 3304, 3312, 7/861, 862, 9/348, 15/776, 16/605), Embernek (1/720, 2515, 12/ 277), ember[nek] (15/764, 16/214), e[mbe]rnek (1/ 769), empher[ne]k (9/564), emberrel (1/1309, 2746, 3330, 15/796), e[mbe]rrel (9/462), emberekkel (9/ 453, 16/1087, 1088), emberűl (4/88, 96).
Ö: gaz~, házas~, nemes~, paraszt~, úri~.

emberecske fn (1)

Te a' te Könyveidböl, mellyet a' paraszt világ firkáltt, 's a' többék között a' Méla Tempefői irásaiból, a' ki eggy rusticus, és alávaló gusztusú emberetske, ki neveted a' tsinos világot (1/442).

emberes mn (1)

Néked illik lenni szebbnek Nékem meg emberesebbnek (5/492).

emberhalál fn (1)

Jaj az Istenért! Ember Halál! (1/2787)

emberhús fn (1)

Minthogy nem találhatok, és az ég nem ád az én kívánságomra ember húst evő vadakat, a' mellyek alkalmatos időbe jönnének, én más útat kivánok felvenni az én halálomra (7/1431).

emberi mn (12)

...az emberi elméket te szelídekké tészed, és a' belső gyűlőlséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből: elűzöl ezer dühösségeket, és a' te felséges erőddel minteggy örök forgásokat tsinálsz az emberi dolgoknak (7/1514-7). Irtódzik az e[mbe]ri társaságtól, maga setét elmélkedésivel hizik (9/374).
emberi (1/946, 7/13, 9/381, 13/100, 16/1135), e[mbe]ri (9/358, 361, 504, 641).

emberiség fn (8)

...az emberiség motskának, és még Isten tudná elő számlálni minekis neveztek (16/1073). - ...sok józan életű, józan erköltsü emberekkel szenvedtem én edgyütt a' kiket a' világgal játszó Frantziák az emberiség pártfogása mellett, az emberiség ellen üldöznek es sanyargatnak (16/1090). Ez a Világ inkább akar a' félelemre, mint az Emberiségre mozdúlni (1/2759).
emberiség (1/2782), emberiségét (16/1060), emberiségnek (16/1094, 1096).

emberke fn (1)

Ő nagy és betsülletes létére engemet meg nem vetett, egy alatsony emberkét (7/502).

emberség fn (7)

BETRIEGER Én az Urat a' törvény kezébe adom. TEMPEFŐI Az az Úr emberségétől függ. BET RIEGER Én az emberségnek már igen is eleget tettem (1/2636-7). Kérem aláhzathosan empherséghemre fogadom (15/315).
emberség (1/1861, 2639, 16/531), emberségnek (1/ 2693).

emberséges mn (4)

Hallyátok é, emberséges emberrel igy kell tselekedni? (1/1309)
emberséges (1/3330), emperséges (15/196), emberségesen (1/2722).

emberszerető mn (1)

Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett (1/1764).

embertárs fn (1)

Ah édes Atyám! Anyám! Hazám! - Ember társaim! - De ennyi szenvedések között kell próbára menni az én szivemnek, h[ogy] tiszta h[ogy] tökélletes légyen, és [me]g érdemeljen mindnyájatokat (9/548).

embertelen mn (8)

Üsse az Úr, üsse, a' kevély és embertelen disznót (1/3322). Ha később lett vólna az Arbatzes' Segitsége, a' vitéz Enéás az embertelen Tsapás alatt ma elesett vólna (10/425).
embertelen (7/239, 10/691, 15/274, 16/528), Embertelen (10/641), embertelennek (10/541).

embertelenség fn (1)

Én ettől az eggy órától igen tartok, mindazáltal, hogy embertelenséggel ne vádoltassam, azt az eggyet meg engedem, ámbár tudom, hogy haszontalan lessz (1/1915).

emel i (4+1)

...nézd minódonn emeli Homlokát feljebb minden Szempillantásbann a' te itt lakásoddal Kevélykedő Kártágó (10/53). En az Ur barátságát nagyon köszönöm: de az én külső országi érdemeim, sokkal nagyabbra emeltek engemet, mint sem azzal tovább is élhetnék (15/965). Az ő Ellenségeiknek megtudnak engedni a' Hérosok; de azokat Tronusra emelni, tsak a' Sándorok tudják! (12/955)
emelsz (10/218); emeli (12/502).
Ik: fel~.

emelhet Ik: fel~.

emelkedik i (1)

Ez az kegyetlen Főld, mellyenn emelkedik a' kevély Kártágó az én Uram' Ajándéka vólt (10/135).
Ik: fel~.

emeltet i (1)

Kő oszlopot emeltet hát? (1/2660)

emeltetés Ö: fel~.

émelyeg i (1)

Jaj a' Jésus mentsen [me]g, bizony félek ts[ak] a' nevére is százs ködök csömör imejeg a' lelkembe (9/238).

emészt i (1)

Ne emészd már a' kit tartál Mind eddig hüvednek (15/1015).

emésztődik i (1)

'S A' vetélkedőktől nem félek, 's nemis emésztődőm (12/124).

emez nm (1)

...amaz semmi fő hatalmat magán esmerni nem akar, emez minden Isteni illetést tagad (8/104).

emiatt hsz (5)

Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá (13/403).
e'miatt (5/382), E'miatt (5/446), e' miatt (1/200, 13/ 540).

emigrál i (1)

A' magyar országi halak közzül nem is szeretek egyebet az egy Vizánál, de az meg is érdemli; mert 200 mértföldnyiröl emigral hozzánk (15/501).

emigráns fn (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem anarchistának, aristocratá[na]k, rojalistanák, (!) a' köz tsendesség meg háboritójá[na]k, emigransok barátjának... neveztek (16/1071).

émigrant (fr) (1)

...a' mint ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossio emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

emleget i (6)

Igy emlegeti ö szűntelen Lonisát (9/368). Valami dulakodást hallok. Nagyságos Uram' nevét emlegetik (1/1298).
emleget (9/363), emlegetett (1/511); emlegeti (1/ 1446), emlegette (1/3368).
Ik: meg~.

emlékezet fn (13)

Még én élek, óh Dídó, édes Emlékezet fogsz az én Gondolatomnak lenni (10/490). A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik (1/1405). Élly vigan az én emlékezetemmel (1/258).
emlékezett (12/583), emlékezete (1/1404, 1711), emlékezetet (1/1442), emlékezetét (1/1424), emlékezetit (13/712), emlékezetébe (1/1409), Emlékezetére (6/ 74), emlékezetére (7/738), emlékezetével (7/1335).

emlékezetes mn (1)

Szerentsés nap! emlékezetes Nap! Óh édes Fiam! érzéd é oly forrón, m[in]t az édes Atyád (9/821).

emlékezik i (11+1)

...hát nem emlékezel arra, a'mit tegnap előtt beszéltt Elpínus, a' bölts Elpínus, a' szép Likórisnak (7/225). Ha emlékezem ez az (15/103). Ki vagyok én, emlékezz reá, és ki vagy te (10/386). Elóltatott a' Fáklya, és elóldatott a' Lántz, és a' te Nevedről most alíg emlékezem (10/624). Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról (1/423).
emlékezem (10/14), emlékezel (5/67), fog emlékezni (1/1446). - emlékezzem (12/751), Emlékezz (10/ 130), emlékezzen (16/537). - emlékezni (1/257).
Ik: meg~.

emlékeztet i (2+1)

Hallgass: ne emlékeztess arra a' gyűlölséges Névre (10/590).
emlékeztet (7/741). - emlékeztetni (10/809).

emlékeztető mn (1)

A' Virtusnak emlékeztető oszlopa ez (1/1385).

említ i (4+2)

Tessék hát lejönni a' kertbe nézzük meg és egy uttal arrol is beszéljünk, a' mit a' minap tetszett az Urnak emliteni (15/640).
emlitettem (1/1634, 16/339). - emlitsek (1/3041); említse (15/831). - emliteni (1/3043).

említett in (2)

...tehát már most Ö Kegyelme feljebb emlitett Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2880).
emlitett (1/107).

emlő fn (1)

Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja, olly szép gusztusa van, mint ha a' Parisis főfő Grátziák emlőjén tanúlta volna mi az édes (1/2284).

en (lat) (1)

En quem semper odi (9/718).

én nm (1365)

Én most rettenjek [me]g? Én? ne légyek én az akkor a' kinek hivnak (9/206). En az Ur barátságát nagyon köszönöm (15/964). Én az én itéletemet bátran kimondom Lábbal fordultt Világ! (1/2509) Tisztelje meg eggy illy nagy Vendég az én Asztalomat (6/ 89). Egyenlő Szerentsétlenségek van a' te, az én Állhatatosságunknak: te érted nints Reménység, nints Könyörületesség én értem (10/573).

énbelém hsz (1)

A' Te mérészséged bátorságót őnt én belém (12/ 367).

énbelőlem hsz (2)

...én belőlem pedig egyebet ki nem vehettek, hanem hogy mindnyájoknál derekabb ember vagyok (1/ 3263).
én belőllem (12/916).

énbennem hsz (7)

Ez a' beszéd én bennem bámulást, és szeretetett okoz (12/132). Didó én bennem bízik (10/199).
én bennem (7/1466, 10/291, 12/220, 13/361, 656).

Endímion fn (5)

ENDÍMION Szerenáta Metasztázió Péter' munkáiból (11/cím).
Endímion (11/3, 134, 140, 142).

Eneás fn (1)

CONRAD SZELEPURDI Ennek Inassa Szilágyi Eneás (15/10).

Enéás fn (150)

Most tudja az egész Afrika, hogy az széjjelrontott Ásiából Enéás ide jött (10/145). DIDO Kártágó Királyasszonya, Enéás' szeretője (10/2). Az egész Király ház kifutott keresvén Enéást, 's még sem akadok én reá? (10/299)

Éneis fn (1)

Távozz a' tanúlt fülek[ne]k rongyon gyült rongy munkád árt Ne tedd öszve Éneissel ne a' nyomorúlt Kádárt (1/2525).

ének fn (21)

Pedig mikor tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét, Pelórumot és Lilibéumot siketíti ordításával (5/50). NB. Ének No 12 (5/298). Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet Hat szép Világi Énekek vóltak benne (8/175).
Ének (5/19, 46, 56, 101, 117, 157, 182, 200, 226, 239, 258, 304, 334, 409, 425, 441), énekében (13/85), Énekével (7/228).

énekel i (11)

Clavierjához megy 's annak pengetése mellett ezt a' notát énekli (1/41). - ... megtelvén olly' virtussal, megtelvén olly Istenséggel, hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/512).
énekel (7/830, 15/850, 890), Énekel (15/1012); éneklem (7/831), énekli (9/365), énekelte (7/235). - énekelly (7/823); énekellye (7/829).

énekelget i (2)

AMINTAS, felálván eggy kőre énekelget a'Pásztori Zabszárnak hangjára (12/17).
énekelget (1/185).

énekelgetvén in (1)

Hallod azt a' Lusciniát, melly eggy ágról másikra ugrál, ezt énekelgetvén (7/196).

énekelhet Ik: el~.

énekeltet i (1)

A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunytt Öseinek ditséreteit (1/2271).

énekelve in (1)

Eggyik égról másikra jár Énekelve a' kis Madár (5/514).

énekelvén in (1)

Beszélgettek eggyűtt, 's utóljára ezt énekelvén (8/ 47).

énekes mn (3)

A' pásztor király énekes pásztorjáték III felvonásba (12/cím).
énekes (6/cím, 10/cím).

éneklés fn (2)

A Terzett alatt (:mig az éneklés tartott:) kőzépre teszik az asztalt (2/1374).
éneklésben (1/2427).

éneklő in (1)

Következik az éneklő kar (9/554).

énellenem hsz (2)

Hát miért esküszik öszve az egész Ég én ellenem az egész Pokol? (10/980)
én ellenem (7/647).

énelőttem hsz (7)

Ne beszéllje Kegyelmed azt én elöttem (1/2251). Kedves név az én elöttem, kedves mint az ur maga (15/844).
én előttem (10/303, 11/84, 12/73), Én előttem (1/ 2456), én elöttem (1/78).

énerántam hsz (2)

Nem Ti, nem vagytok oh Istenek olly írgalmatlanok én erántam, a' mint eddig hittem (12/226).
én erántam (7/174).

énérettem ~ énértem hsz (10)

Őtet imádom, és emlékezem rá, mennyit tett én érettem (10/14). Néked elkell én érettem a' te Atyai Joszágidat hagyni (12/62).
én érettem (7/1480, 10/652, 12/37, 13/145), én értem (10/570, 575, 619, 12/671).

enged i (32+5)

...az ág nem enged, 's engem nem bocsát, utóljára kiszakasztom magam a' fátyolból, és a hajamból is eggy kitsinyt a' fátyollal kiszakasztva ott hagyott (7/1261). - ...engedek, engedek: maradjon neked, és magatok is maradhattok, mert én többé vissza nem kívánok jönni (7/1212). Minthogy tenéked úgy tetszik, imhol engedek intésidnek (13/277). Engedj Járbásnak, óh Dídó (10/951). Kend is engedjen én is engedek, a' 16ból szerentse pénznek el engedem az egyet birja' békével ked (9/96). Igazságtalan az, és rag[ado]zó, a'ki annak Ura akar lenni, ha én azt nem engedem: Én pedig másnak engedem az én életemet, de az én Bálványomat, tellyességgel nem (12/998). - ...de mit használ, ha Ámor nem engedi, hogy azokat elkerüljem (7/265). Tsak ne siess ugy, még elég jokor megyűnk, hogy magunkat m[e]g engedjük sűlni (2/1445). AGENOR Felette nagy Merészségnek tartottam volna azt tselekedni Oh Királyné. TAMIRIS Kissebb lett volna, mint engemet Amintásnak engedni (12/882). Engednek az én Haragjaim (10/926).
enged (10/22), engedtem (1/199, 485), engedett (7/ 1041, 12/746), engedtek (10/992), engedni fogsz (10/ 101); engedi (7/1209, 12/856), engedted (7/1192), engedte (10/1042). - engedj (7/569, 10/888, 12/ 105), Engedj (12/832), engedjen (10/770), engedjenek (1/1731); engedd (1/1591), Engedd (10/138), engedje (1/1540). - engedni (1/1723, 7/1051, 10/ 853); engednem (10/1033).
Ik: által~, el~, meg~.

engedelem fn (7)

Alázatosan engedelmet kérek tehát, és másszorra Instálom a' Tekintetes Urnak azt a' gratiáját (15/ 636). Tempefői Uram kér a' be jövetelre engedelmet (1/1362).
engedelmet (1/2744, 15/598), Engedelmet (14/102), Engedelmével (14/48, 130).

engedelmes mn (1)

Lásd mellynyire engedelmes vagyok én tenéked (10/858).

engedelmeskedik i (3+1)

Engedelmeskedem, kegyetlen (12/915). - ...ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait, a' toll engedelmeskedni láttatott Asszonya hevességének (1/3129).
engedelmeskedel (12/900), [en]gedelmeskedtem (12/297).

engedelmesség fn (1)

Engedelmességet kivánok én, egy hiv Jobbágytol (12/911).

engedődik i (1)

Legyen a'te Királyodé Dídó: nékem engedődjön Kártágó Birodalma (10/208).

engedtetik i (1)

...mert jutás szerént nékem engedtetett, nem néki, a' mindenható Fáklya, és az arany Ív (7/33).

engem ~ engemet nm (271)

Hagyj el engem, árúló (10/506). Dídó miért kivánsz éngem? (10/864) - Hogy van az én Édes Rosaliám? kérdezett engemet? (1/3081)

engesztel i (1)

Jéh, engeszteld a' te Haragodat, óh Uram (10/869).
Ik: meg~.

engesztelés fn (1)

...minden dolgot megszerentséltettem az ő engesztelésére, a halálon kívűl (7/421).

engesztelődött Ö: meg~.

engesztelődve Ö: meg~.

énhelyettem hsz (2)

Ah Tirzis, Ámor feleljen én hellyettem (7/923).
én helyettem (10/516).

énhozzám hsz (9)

Tehát jelentsd meg neki: ő jöjjőn én hozzám (12/399). Én hozzám többet ne szólly (1/861). Balgatag Gyermek, nem illik az én hozzám (1/1182). - ...őtet az én Édes Anyám! - mindég én hozzám hasonlitotta (9/516).
én hozzám (2/1520, 6/164, 8/80, 132, 15/912).

énnálam hsz (3)

Te, azt én meg engedem, eggy ollyan nimfára találtál, a'ki én nálam gyönyörüebb és nemesebb (13/ 424).

én nálam (11/23), én nállam (12/902).

ennek nm (43)

Óh szerelemnek hatalmassága, parantsolj méltó büntetést ennek fejére (7/1353). - ...'s hát mi lehet ennek az oka? (1/3271) - ...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k, tsak ennek volna elégséges elélni való esze (16/686). Jaj, Barátom; nem kell már ennek disznová változni (1/3254). Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodnia (1/ 1935).
ennek (1/1404, 1544, 1839, 2378, 2735, 3109, 5/501, 615, 7/156, 373, 1032, 1458, 9/18, 804, 12/188, 518, 13/537, 15/473, 771, 16/174, 1002, 1046), Ennek (1/2505, 6/54, 8/64, 9/462, 10/319, 12/339, 13/385, 646, 15/3, 5, 6, 7, 10), e[nne]k (16/109), énnek (1/ 3003).

énnekem ~ énnékem hsz (22)

Rettegek mindentől ő másszor minden hónapba, ha pénzt nem, levelet leg alább küldött énnekem (1/ 1116). Eggy dolgot beszéllett most énnekem Betrieger az ide való Typographus (1/80). Óh melly édes őrőm az énnékem, hogy láthatlak édes Barátom (1/ 1983). - ...énnekem az Asszonyt látni mindenkor fő szerentsém van (16/304). Mondom, énnékem nints arra való pénzem (1/1811).
énnekem (10/266, 16/493), Énnekem (10/53), én nekem (2/1480), énnékem (1/93, 311, 1040, 1782, 1785, 2991, 3061, 13/432, 692, 15/109), Énnékem (1/1042, 1528), én nékem (1/552).

ennél nm (9)

No e' bizony szép, mér e' valosággal igen gyönyörűen hangzik; ennél szebbet nem igen hallhatna az ember (1/2420). - ... megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva (7/1449).
ennél (1/2290, 6/159, 12/378, 611, 13/302), Ennél (5/614, 12/637).

énrajtam hsz (1)

Te is szárazd fel Dafne ezeket a' könnyhullatásokat, az Istenre kérlek; ha én érettem hullatod azokat, kérlek tégedet, nem az én rajtam, hanem az azon való szánakozásra, a' ki azokra méltó vólt (7/1481).

énrám ~ énreám hsz (12)

De mitsoda jóltévő tsillagzat tündöklik én reám az éj' borzasztó homályjába? (13/749) - Hogy én téged levágjalak? Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' Haragja (10/845). Én rám ordítson (5/42). Igen is nem rend kivül valo Történet ez én reám nézve (12/ 313).
én rám (5/178), énreám (5/67), én reám (1/903, 1600, 7/277, 518, 10/39, 57).

énrólam hsz (3)

...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását, én róllam tanuljon a' világ (9/811). - ...mit mondanak majd ott én rollam? (12/586)
énrollam (12/407).

enthuziazmus (gör) (1)

Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk 's néma Enthusiasmus magyarázta hevülésűnket (9/520).

éntőlem hsz (18)

Hát te el távozol én tőlem, te engem elhagysz? (13/ 74) - Lehelfi Ur többet is érdemel éntölem: a' tsupa jó kedvnél (15/1030). Jaj Kedves Barátom távol van az én tőlem (1/1986). - ...gondold meg magadba, hogy én nem szeretném, ha az én tőlem kedvelt Nimfáról azt mondanák, hogy ő Ámor' követője, és Diána' kedvese (11/52).
én tőlem (5/114, 7/638, 1210, 1394, 10/195, 345, 482, 13/146, 696), Én tőlem (10/239), én töllem (15/ 124, 804, 16/351), Én tőllem (12/419).

entrare l. intro

énutánam hsz (1)

Én utánam tudakozódttak mi ember lehetek (1/ 3262).

énvelem hsz (12)

...jer oda én velem (5/9). - ...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat (5/104). Az Úr én velem különösen bánik (1/2653). Ugyan mit akar már ez én velem? (12/106)
én velem (1/2688, 3165, 3195, 3234, 5/363, 7/1406, 10/176, 13/474).

enyeleg i (1)

Majd meglásd, a' fénylő Sisak, és Pantzér körűl mint enyeleg ő (6/15).

enyelegve in (4)

BÁRÓ SERTEPERTI Enyelegve. De bizony most gondoltam eggyet (1/1173).
Enyelegve (1/1181, 1202, 1291).

enyelgés fn (2)

Te az édes enyelgéseket - mordokká és makatsokká tetted (7/560).
enyelgéseit (7/825).

enyelgő in (3)

Enyelgő lépésekkel (1/1236). Itt, kedves Poétám enyelgő képzelődésemet a' te jelenléted magához ragadta (1/198).
enyelgő (1/819).

enyém l. enyim

enyészik Ik: el~.

enyh fn (1)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére Mellyből elment volt a'meleg Tartományok[na]k Enyhére (5/522).

enyhít i (3)

De szomorú bánatomat enyhiti még is a' te jelenléted (1/1987).
enyhitettük (7/1588), enyhíteni fogom (7/371).

enyhítés fn (1)

...az eggyűgyűkés Silvia, megesvén szíve az én bajomon, ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/395).

enyhős mn (1)

Oh Meny föld Istenei? Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok... Vitetvén enyhős Halomra El nefelejtkezzen soha Régi Erdejéről (12/566).

enyhül i (1)

Te tudod Lelkemnek szép kinzásit, Te tudod kellemes sóhajtásit Mellyek eggy Szép felé repűlnek, Élesztgető szívén enyhűlnek (8/93).

enyhülés fn (1)

O ne sértsd jobban szivemet - Te nálad keresek én enyhűlést (2/1395).

enyim nm (24)

'S örökre enyim lenne ő (4/28). - ...azt eggy kedves Lélek irtta, mellynek gondolati az enyimekkel egygyeznek (1/165). No thehát n[em] mek mutattam, h[ogy] az enyim mesterség n[em] [me]g tsal? (9/ 719)
enyim (1/1016, 4/9, 13, 7/165, 8/56, 10/520, 12/836, 918, 1021, 15/29), enyím (7/166, 167, 333), enyímet (8/105, 10/960), enyimbe (1/3210), enyimhez (15/ 413), enyimekkel (9/519), egyím (7/1251), szenyim (9/14), zenim (16/86).

ennyi nm (19)

Likóris néked többet nem adhat, és tsak ennyi is elég vólna tellyes jutalmúl a' szűz szeretőnek (7/ 252). Boldog Egek! hogy már ennyi idő multától fogva sem levelét, sem segitségét nem vehettem szerelmes Anyámnak (1/1108). - ...én eléggé mutattam irtózásomat: de ennyi haszna sem lett (1/ 2980). Miért esel ennyire kéttségbe? (7/440)
ennyi (1/91, 1826, 5/315, 9/548, 763, 15/20), Ennyi (12/231, 537), ennyit (1/3231), ennyire (5/344, 433, 11/91, 16/641), Ennyire (12/695, 696).

eo (lat) (1)

Ergo! Diabolu[m] n[on] video, Echo, eo (9/693).

ép mn (4)

...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit (7/552). Az én Életem a' te Ajándékod; veddel azt épenn, ha akarod; én megelégedett vagyok (10/726).
ép (1/295), íp (15/432).

epe fn (1)

Az a' Szép Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik... epéje nints, annál fogva nyájas állat (8/134).

epeszt i (1)

Az ártatlan Gerlitze Mikor Társát elveszti Magát mindég epeszti (13/82).

epeszthet i (1)

Nem gondoltam volna, hogy ugy epeszthetne egy Győnyőrkődés (12/248).

Epichus fn (1)

A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát, v.[agy] neveti m[in]t Demokritus... v.[agy] unalommal nézi mint Epichus (9/583).

épít i (2)

Zálogba vetem az én szerentsémet, hogy néktek Tronust épittsek (12/1030).
épittse (9/586).

épp hsz (1)

Te azt felfogadtad, ép az én Életemnek utolsó Pertzénn (10/32).

éppen hsz (95)

Azt kéred tölem, Kis Asszonyom, a' mit éppen kértem vólna tőled (1/169). Ah meggátol engemet épenn a' Munka végre hajtásakor (6/84). Az az éppen az rigtig arra van ez a' vers és pedig a' német Rithmus és lábak szerént (15/104). Épenn akkor jött be Báró Serteperti (1/3355). Éppen ugy kell, magam is ollyan moddal szeretem (15/322). - ...már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezitelen arató, és a' Tél éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/419). A' szerént Tsikorgó Poéta, épen semmit se tartson az irigyektől (1/ 2571). Ihol mi éppen ollyan idöre jutottunk (9/137). Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem (1/3110). Az én Kintseimnek Árra, és épenn nem a' te Királyod' Ajándéka Kártágó (10/160). Nem éppen nem (12/769). - ...éppen tsak imént jöttem fel az Atyámtol a' kertböl (15/806). - ...meg mutattam, hogy én a hivatalomba nem éppen incultus vagyok (15/132). Probály édes Leányom magyar notát is ütni; mert az mellyek Lavota Urtól kerültek, azok nem éppen dinum dánumok ám (15/583).
éppen (1/88, 276, 277, 297, 462, 547, 604, 1017, 1031, 1122, 1625, 1786, 2125, 2202, 2823, 2846, 2974, 2/1462, 7/26, 69, 71, 448, 528, 713, 808, 945, 963, 1036, 1078, 1243, 1355, 9/172, 12/260, 934, 15/40, 44, 64, 312, 526, 543, 719, 1022, 16/171, 177, 254, 346, 352, 709, 719, 774, 821, 933, 1119), Éppen (1/532, 907, 1010, 7/848, 10/1007, 12/408, 822, 903, 953, 15/295, 809), épen (7/81, 133, 223, 13/396, 16/ 457), épenn (4/19, 6/87, 182, 10/348, 435), Épenn (5/244), é phen (9/58), eppen (15/118), Eppen (15/ 90), epen (16/1119), Eben (15/384), ippen (1/761).

éppenséggel hsz (1)

Uram, eggy kevés várakozással: nem vagyok talán éppenséggel gazember (1/1857).

épül Ik: fel~.

épület fn (5)

...ő, minthogy néhánykor itt szokta le vetkezni a' maga unalmas gondjait, azért rakatta itt ezt az épületet (13/185). - ...magának és Nemzetének épűletére, tiszteletére, 's tsinos[o]dá[sá]ra szép Könyveket olvasott és irtt (1/3022).
épület (15/483), épíleth (9/13), Épületeknek (12/ 338).

épülő in (1)

A' Nézés' eránnyába az épülő Kártágónak Tekíntete (10/9).

épült in (1)

A' változások... a l.[eg]gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik (9/505).

ér1 i (23+1)

Mikor mennének haza hát arra a' helyre érnek, a' mékbe elöl találta vót a' K.[irály]fi a' S.[etét] K.[öpönyegü] embert a' tüznél (1/873). - ...mig észre vészem, ugy a pokolba vis, h[ogy] a' lábom sem iri a' főldet (9/245). - ...a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind... az Anglus Iberokk, ha szár' közepig ér, minden kigondolható Filosophiát... ha földig ér a' leg homályosabb régiségek esméretét (15/ 360-2). - ...kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/504). - ...egyszer megyen mendegél heted hét ország ellen meg azon is tul, ir egy várat (1/687). Bóldog I[ste]n! miket kell még az embernek hallani, 's érni (9/349). Mit érnék én azzal? (1/ 1038) - A' hol az Erő nem ér, jöjjön a' Fortély (10/ 380). Mit ir azs nékem, h[ogy] Hadnagy Urammal egyűtt igetűnk Pokol felé (9/248). Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed, ollyannal töltöd az idődet, a' mi mondván eggy fél pénzt sem ér (1/405). Azok a' nyomórúltt mesék szépek, de semmit sem érnek (1/912). - ...maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét és h[ogy] kereken kimondjam minden foglalatossága n[em] érne egyvalamit (1/786).
ér (4/103, 7/278, 380, 13/493, 15/284, 660), érnek (1/914), értem (9/133, 12/634); irte (1/715). - érném (9/757).
Ik: el~, fel~, meg~, rá~, utól~.

ér2 fn (9)

...igaz magyar vér buzog ereibe (9/188). Elsőbe kristélyt adni Azután eret vágni (14/114). Uram! had nézzek az Ur tenyerébe én probáltt ember vagyok. Ez az ér erre megy, ez a' sziv ere (16/964). - ...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot (12/738).
eret (16/736), ereimbe (1/1779), ereimből (1/2077), érrel (5/399).
Ö: arany~.

eránt nu (5)

Ah, nagyonn is, nagyonnis nemes szívű vagy te eggy Háládatlan eránt (10/77). De a' Sándor' virtusa eránt igazságtalan vagy (12/42).
eránt (10/404, 843), éránt (16/563).

eránta hsz (6)

Eliza nem mélto arra, hogy hitemet eránta meg szegjem (12/1012).
eránta (1/1097), erántam (7/1212, 1487, 13/156), erántad (12/66).
Ö: ő~, énerántam.

erány fn (1)

A' Nézés' eránnyába az épűlő Kártágónak Tekintete (10/9).

érc fn (2)

Ez az a gyalázatos értz, a' mellyről beszéllvén eggykor az Atyám, ezt mondotta: kerűld, óh Likóris, ennek tsalárd ragyogását (13/536).
értznek (13/525).

erdei mn (4)

...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/981). Ah te nem gondolsz ezekkel, az erdei, és pásztori szerelmekkel (13/415).
erdei (7/cím), erdeinek (7/208).

erdeiség fn (1)

...bíz' a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet, és meglágyítja azt a' te kő és vas szívedet (7/147).

érdekelve Ö: meg~.

érdeklett in (1)

És az ő soha n[em] érdeklett Tsetsbimbóival szálljon le a' virtus, 's adjon tejet nékiek (5/435).

Erdély fn (1)

Voltam Bétsig, voltam Lengyel Országig, voltam bé Erdélyig (15/164).

érdem fn (24)

Tsak múló hangok azok, mellyekkel a' valóságos érdem hijját kivánnyuk pótolni (1/1129). No tehát én is az Úrral érdeme szerént fogok bánni (1/2657). - ...nem tudták a' háládatlan hazafiak az Úrban betsülni az érdemet (1/1450).
érdemed (10/21), érdeme (1/34, 3105, 7/136), érdemek (1/335), érdemeim (15/965), Érdemeik (1/ 1431), Érdemet (1/1426), érdemeit (1/517, 1088, 1762), Érdemeit (6/117), Érdemeinket (1/2968), Érdemnek (1/993, 10/1029), érdemeinek (1/454), Érdemeinek (1/1412), érdeméről (1/1445), érdeméhez (7/639), Érdemednek (10/638), érdememmel (13/ 529).

érdemel i (22+1)

Nem érdemel hítet, a'ki azt másnak meg nem tartja (10/229). - ...és mond meg nékem, bűntetést érdemel é illy nagy virtus (12/976). 'S tud a' Kis Asszony német vagy más idegen notákat, nem is érdemlenek a' kis Asszony drága szép ujjait azok a' Táritoppos magyar Dinum Danumok (15/575). Ő a' Kis Asszonyt nem érdemli (15/811).
érdemel (4/178, 6/128, 15/1030), érdemlek (7/1477, 12/278), érdemlesz (10/948), érdemlessz (7/805), érdemeltek (1/3093), érdemlettem (10/518); érdemlem (1/2655, 2662), érdemled (12/649), érdemli (1/2654, 15/804), érdemlettem (16/507, 512), érdemlette (1/270). - érdemlették vólna (1/338). - érdemelni (12/510).
Ik: meg~.

érdemes mn (10)

Azt kérdem tőled bátor Baccelliere Somogy V[ár]megyének érdemes embere (14/134). Mit gondolsz Conrad? hogy volna ő én hozzám érdemes? (15/ 913)
érdemes (12/873, 14/36, 91, 15/513, 16/1086, 1206), Érdemes (8/2), érdemesekké (1/821).

érdemetlen mn (4)

Hát olly alávalók[na]k itéli az Úr a Magyar munkákat, és olly betstelennek a' mi Nemzeti Nyelvünket, hogy az érdemetlen eggy két fillérre? (1/1068) - ...jobban szeretem mindeneknél, de hogy az én szeretetemnek hasznát vegye már arra magát érdemetlenné tette (16/549).
érdemetlen (1/276), érdemetlenné (16/516).

érdemlett in (2)

Elmondom azt örömöst, mert igazság ellen vólna illy nagy és iszonyú háládatlanságnak örökös érdemlett betstelenség nélkül maradni (7/1014).
érdemlett (1/1383).

erdő fn (52)

...kért engemet, hogy kövessem, hogy véle eggyütt mennék el a' vadászatra, melly abba az Erdőbe volt kirendelve, a' melylyet Tőlgyfák erdejének neveznek (7/1152). A' legnemesebb pásztora ezen erdőknek... fiatal korába hólt meg (7/1381).
erdő (1/712, 7/529), erdők (13/704, 705), Erdők (5/ 122, 7/73, 84, 319, 584, 585, 1506, 11/135), Erdők' (7/342), erdőt (13/135), erdőket (11/89, 13/438), Erdőket (5/595, 7/517, 10/388), erdőnek (7/864, 1164, 13/673), Erdőknek (11/18), erdőkben (13/ 585), Erdőkben (7/258, 12/524, 13/72), erdőbe (7/1158, 1238, 13/180), Erdőbe (7/97, 1160, 10/ 362), erdőkbe (7/29, 457), Erdőkbe (7/380), erdeinkbe (7/478), erdőből (7/1265, 13/631, 695), Erdőből (12/1043), erdőn (13/569), erdőkön (7/613, 720), Erdőre (12/83, 85), erdőkre (7/514), erdőkről (7/419), Erdejéről (12/568).

erdőháti mn (2)

...ha ollykor láttam, hogy reám valami kivántsi szerető néz, lesütöttem szemeimet, mint paraszt, és erdőháti Leány, tellyes lévén haraggal, és szeméremmel (7/130).
erdőháti (7/15).

ered i (2)

Én eggy másik Dárdával nyomába eredek (7/1163). Ha tsillagi szép Szemednek Útamra ki fényesednek Semmi Szelek nem erednek Semmi Habok nem düllyednek (5/552).
Ik: utána~.

eredj i (26)

Ne töltsd az időt hijába. eredj (1/889). - ...eregy tsak, végy magadnak egy pár vajas kiflit (16/871). Eredj te kis bohótska! hogy lovazzak én! (16/645) - Eredjetek szemét emberek. Nézze meg az ember! (1/2758)
eredj (5/252, 7/845, 9/299, 13/306, 15/601, 16/480, 700), Eredj (1/566, 10/104, 231, 499, 11/49, 12/327, 13/453, 472), eregy (16/1144), Eregy (15/241), ereggy (7/465, 13/324), Ereggy (7/1388), eredgy (16/ 1151), erídj (10/230).
Ik: fel~.

ereszkedhetik Ik: bele~.

ereszkedik i (1)

Ne tréfálódj, Barátom; mig szép szerént vagy, hiszen nagy kivánságod ereszkedett a' futásra (1/ 2777).

ereszt i (3+1)

El veti hintóját, tengernek ereszti hajóját (1/582). Nem is szapad nekhi tovább szökni; m[ert] az Ibnafarolár n[em] ereszti (9/707).
eresztették (7/340). - ereszteni (12/363).
Ik: el~, meg~.

eresztett in (1)

Te szedted fátyolba a' szélnek eresztett hajakat (7/ 559).

éretlen mn (1)

Ha kedvébenn sok éretlen Szív nem bódúlt vólna Ámor tsak eggy esméretlen AlIstenség vólna ma (5/497).

érette ~ érte hsz (33)

...4 krajcárt adok érte (15/204). Mit adsz értte? (15/194) - Tsak értted élek és lehellek (1/2396). Hisz az a' bezegje a' dolog[na]k édes Boriskám, azt kellene éppen érettem véghez vinned (16/346). - ...azért hogy ő engem futis van a'ki értem aggódik (5/94). Disznó terem a' lelkébe az ördögének, egytől [me]g n[em] ijjedek kettő pedig restell értem jönni (9/191).
érette (1/1459, 4/46, 6/171), érte (7/1435, 9/703, 10/636, 15/283, 669, 16/253, 483), Érte (12/791), értte (15/220, 16/254), irtte (15/201), érettem (13/ 671, 15/825, 16/546), Érettem (10/467), éretted (1/ 1685, 7/614, 8/53, 15/825), érted (7/800, 16/570), Érted (5/530, 10/110), érttek (1/410).
Ö: ő~, énérettem, teéretted.

érez i (58+3)

Már jönnek veleh, én a' szagot érzem (9/712). - ...millyen belső fájdalmat érez az én szívem (13/706) - ...érzem én, érzem, hogy az én szívem jéggé válik, és elfojtódik lehelletem (7/1144). Mi több ha már mellyemben A' poklokat érzem? (13/748) - De még azért soha sem érzed te a' Szentségnek égi gyonyörűségeit (2/1518). TAM[ADI] Szerentsés nap! emlékezetes Nap! Óh édes Fiam! érzéd é oly forrón, m[in]t az édes Atyád. M[ALHORENEUX] Ugy édes Atyám, h[ogy] már n[em] is tudom érzeni (9/822-4). Ah érzem, el tűnt - őrőkre innét a' szeretet bóldogsága! (2/1409) - A' ki irtózik Szívébenn 'S félelmet érez Lelkébenn, Üljön otthonn (5/458). Jaj, rosszabbúl érzem magam (1/630).
érez (2/1452, 1483, 5/450, 9/467), érzek (2/1483, 7/ 1334, 10/267, 905, 12/957), érzessz (7/1338), éreznek (12/166, 170), Éreznek (4/72), érzettem (1/628, 7/385, 403, 8/171), érzettek (7/1614); érzem (4/20, 6/129, 147, 8/76, 87, 9/601, 10/668, 13/392, 15/89, 16/667, 685), Érzem (4/17, 8/26, 76), érzed (2/1412, 5/68, 12/973), érzi (7/208, 10/259, 12/930, 16/691), érzik (9/828), érzettem (7/509), érzette (1/3123, 7/ 378, 16/466), érezni fogod (12/524). - érezne (5/ 484), érezném (16/666). - érezd (11/115). - Érezni (4/73), érzeni (10/796).
Ik: meg~.

érezhet i (1)

Érezheti ts[ak] e' kevésből is Nagyságod, melly ékesek és gyönyörüségesek légyenek ezek az én múlatságaim (1/377).

éreztet i (1+1)

Isten! - Egek! - Örök Végezések! Meddig kivánjátok még velem éreztetni a' sujtoló kezeteket? (1/ 2616)
éreztetik (1/2246).

Ergasztus fn (2)

...'s ő nékem ezt mondta: Ergastus én szeretném ha te nékem eggy igen kedves dolgot tselekednél (7/ 1405).
Ergasztus (7/9).

ergo (lat) (1)

Ergo! Diabolu[m] n[on] video, Echo, eo (9/693).

érhet i (2)

Mi szerentsétlenség érhette szegény jámbor embert? (1/1961) - Adná az Isten, hogy az Úrnak fel tétele kivántt véget érhetne (1/2951).
Ik: el~.

érik i (1)

Be fogad engem a' major Majd mikor érik a' Bajor (16/728).

Erimantus fn (1)

Imhol maga az Erimántus' félelme Kantusba őltözve az ő Jóléje' oldalánál (6/72).

érkezés fn (1)

Egek, mit látok! Fegyveréről, és tzímeréről, ez Orlandó, Óh be' alkalmatlan érkezés! (13/250)

érkezik i (10)

De hol van az én barátom? Soká érkezik K.[edves] Rosáliám' válaszával? (1/3076) - Nézd őtet, melly lopva érkezik feléd ama' béborult gallyak között (5/188). Istenem! Mi baja érkezett (1/625). - ...némely hurjai megtágultak mivel már régolta nem volt a' kezemben 's nem is érkeztem reá (15/79).
érkezik (10/47), érkezel (13/259), érkeztem (7/1167), érkezett (1/371, 14/148), érkeztek (7/1593).
Ik: el~, le~.

erkölcs fn (9)

Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1124). - ...engemet a' kéttségbe esés, és a' méltatlan velem valo bánás sokra vitt, nemzettyeket, vad erköltsöket, sőt neveket is kárhoztattam (16/1068). Eleget commendáltak, de a' szép parádét a' jó erköltsön vásárolni nem akartam (15/611).
erkőltsök (7/722), erköltsöt (1/533), erköltsöket (1/ 1064), Erköltseit (5/437), erköltsnek (1/966), Erkölttsé (6/23).

erkölcsi mn/fn (2)

I. mn ...az Úr azt akarja kérdeni, hogy nem Less é az irója, ama hires erköltsi tudományt iró Göttingai Professor (1/546).
II. fn ...a' Méla Tempefői a' mint őtet méltóztatik nevezni, sokkal józanabb[an] gondolkodik a Világiakról, és az Erköltsiekről mint a Nagysád Német könyvének irója (1/434).

erkölcstanító fn (1)

Less német Ország erkölts tanitója (1/548).

erkölcsű mn (3)

Példás erköltsü fi az igaz (1/1576).
erköltsü (16/1088), erköltsűek (1/2023).

erő fn (34)

Saját hivségét, buzgóságát, erejét, virtusát, mind eggyik nyalkán fitogtatja a' mi szemeink elött (12/ 535). Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni: tálám el lankadtt ereje, meg fog jönni (1/632). No, Barátom, most vedd elő minden jót betsülni tudó erődet, hogy érdeme szerént tudj' itt betsülni eggy jó lelket, eggy eleven elmét, eggy érzékeny szivet (1/3105). Végtére egészenn erőt vévén az elaludt Tűzönn a' győzedelmes Vizek: kiderűl az Ég (10/1018). - ...és annak a Víznek olly ereje vólt, hogy ő feleszmélt (7/1609). Mért hoz álmot az opium. Erre így felelni Hogy ő benne lelni Álomhozó erőt (14/60). Úgyde Uram erővel senkit fel hurtzolnunk nem lehet (1/2725).-...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír, és szerelmet nyom bé, valahol hasítást tesz (7/53).
erő (5/312, 7/377), Erő (10/380), erőm (4/45), ereje (12/866), erőt (1/1601, 16/1183), eröt (15/887), Erőmet (10/599), Erődet (10/455), erejét (7/444, 1582, 16/1097), erőnek (7/607), Erőnek (10/101), erejekbe (7/612), erőmnél (5/331), Erejének (10/736), erővel (1/1426, 2/1421, 1443, 6/36, 7/637, 14/18), erőddel (7/1516), erejével (1/2091).

érő1 mn (2)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdik erő bőv Anglus Kaputrockba (1/264). Oh édes számjaim! 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! (16/ 444)

érő2 mn (1)

Boldog Hérósok! Szerentsés vitézek... megbotsássatok az én elein érő buzgóságomnak - én irigyetek vagyok (16/1194).

erőlködik i (1)

...magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé, s utánnunk már tsak az Oláhokat, Törököket, 's Tzigányokat szemléljük (1/ 2091).

erőltetés fn (1)

Utoljára a' sok erőltetés és még eggy más fő titkos okom azt tsinálták, hogy én minden Jurisprudentiámmal eggyütt a' fejemet eggy szőr tsuklyába huztam (1/2985).

erős mn (10)

...az én Múlatságom ebbe áll... ha kergetem a' futós Vadakat, ha az erőseket viaskodva leverem (7/96). 'S Mantujáb[a] volt az Ur Brintzibalis Uram! halotam az erös város (16/1079). Varás Hangod melly erős lám, Lám, kellemes Síp, te általad Hozzám minden Vad vígann szalad (4/98). A Szerentsének Viszontagságát megtanúltam erős Lélekkel Dalle Fasce nem rettegni (10/706).
erős (2/1507, 10/835, 13/527), Erős (9/334), erös (1/1702), erőssebb (2/1422).

erősít i (2)

Ha tapasztalásodból tudsz valamit, a' mi reménységemet erösíttse, ne halgasd azt el (7/455).
Erősitsd (4/125).

erősödött Ö: be~.

erősség fn (3)

A' szerentsétlen Ásia várja, hogy a' te Erősséged Munkája által eggy más főldön épűljön fel ismét Trója (10/31).
Erősségem (10/711), Erősségemnek (10/233).

erőszak fn (7)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa... azt a' baromi Lelkedet, a'melly egyéb törvényt, egyéb kötelességet n[em]esmér, tsak az Erőszakot, és a' Kivánságot? (5/268) - ...soha semmi ellenére valót nem tselekedtem eddig, kivévén hogy őtet szerettem; és ez rajtam erőszak volt, az ő szépségének erőszakja (7/906).
Erőszakja (10/1012), erőszakott (9/387), erőszakra (7/637), erőszakkal (12/894).

erőszakos mn (1)

Én tudom, hogy Bőltsőjétől fogva a' Fegyverekhez szokott és tudom hogy hijjába nyomni meg eggy erőszakos Természetet melly Erkölttsé vált (6/22).

erőszakoskodás fn (1)

Én miért nem veszem elő az én mentségemre az erőszakoskodást, ha engemet szerré tett a' természet az erőszakra és a' ragadományra (7/636).

erőtelenség fn (1)

Nékem illő Tamiristol futnom, és az én erőtelenségemnek más menedéket nem reménylek (12/869).

erőtelen mn (1)

Minthogy gyermek vagy meg botsátom hibádat erőtelen Korodnak (11/109).

erre nm/hsz (25)

I. nm Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított (7/372). Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva: erre nézve meg szenvedem a' hasznáért ebbe a pipáló házba (1/607). Tőlöm a' Tudós Doctor Úr Annak kérdi okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium. Erre így felelni (14/58).
erre (1/2908, 7/181, 909, 10/107, 13/194, 14/154, 15/109, 16/192, 947, 1049), Erre (14/75, 98).
II. hsz Ez az ér erre megy, ez a' sziv ere, ez a' vége itt, igy megy, a' másik meg erre megy (16/9645). Hanem nem látta é Kegyelmed azt az Olaszt, hogy el ment vólna erre a' kutyáival (1/1805). Én erre elő pattantam, 's haragossan azt kérdem tőle (1/530).
erre (1/544, 1277, 13/172, 15/164, 16/490), Erre (1/542).

erről nm (1)

Esmered é... Montánusnak a' Leányát... Erről beszéllek ah szegény fejem! (7/342)

érsek fn (1)

De gondolom a' Gvárdián Úr eggy szót sem olvasott ama tudós Érsekekröl, Püspökökröl és Apát Urakról (1/3052).

erste (ném) (1)

Tudom által alább adni 1 forintnál Na erse manir (15/711).

erszény fn (4)

...egy erszény pénzt vetett az asztalra (16/1187). Én már tudom mibe áll a' Magyar litteratura, tudom meddig terjeszkedik ki a' Magyar erszény: ezért mondom, nem merem fel vállalni az Ur exemplárjait (1/1082).
erszinye (9/22), erszénynek (16/374).

ért i (44+1)

Biz a' bajos Pofók bátsi, mikor a' magyar németül, a' német magyarul nem tud, pedig tsak érteni kéne egymás nyelvét hogy már sogorság fejébe (15/737). Én nem értem a' te szavaidat (13/413). Az Ur embertelen értié? (16/529) - Hallja kend Betrieger Uram, én Sklávja Kendnek? vétett most Kend a' Magyar Nemesi jus ellen, de Kend azt nem érti, mert Kend Német (1/2666). Én sirásodra sirok: 's az én Kinombol értem a' tiédet (12/866). DAFNE Nékem kedves a' te életed, de fájdalmas amaznak halála. SZILVIA Hét mitsoda halált értessz? DAFNE Az Amintás halálát (7/1274). Jaj, Kegyelmed Tempefői Uram keveset ért a' mái Gavallér állapotokhoz (1/1793).
ért (7/962, 9/636), értek (4/7, 7/45, 1247), értesz (13/ 447), értettem (1/2672); értem (1/1048, 1457, 2674, 12/19, 23, 13/446, 15/366, 16/476, 672), Értem (7/ 754, 10/104, 12/19, 23, 719, 720, 784, 15/330, 16/ 476, 479, 672), ertem (16/479), érted (5/424, 13/321, 16/671), Érted (15/329), érti (1/2227, 7/443), Érti (1/3313, 10/427), értettem (10/33); értelek (13/737).
Ik: meg~.

értelem fn (4)

...azonkivül semmi más tudományt n[em] tanúltt, a' minn az értelem fundáltatik (1/943). Az Ur a' Skláv nevezetet n[em] jó értelembe vette, én azonn most tsak Arestáltatott Személyt értettem (1/2671). Atyaságod a' mint látom, a' Gvárdiánjával nem eggy értelembe van (1/2957).
értelembe (1/1122).

értelmes mn (1)

...és ha látnád magát is személyesen melly bölts, mely értelmes ember (15/462).

értés fn (2)

Akkor Tirzis egésszen értésemre adta az ő titkait, és szorongató szerelmeit (7/1588).
értésünkre (1/2861).

értet i (2)

...akkor érzettem szívembe eggy olly kívánságot, hogy számat szájához értessem (7/386).
értette (7/1602).

érthet Ik: meg~.

érthetetlen mn (1)

Érthetetlenűl akart írni Csajkos, hogy annál derekabbnak lásson (8/43).

értvén in (1)

Az Úr erre azt kérdezte, hogy: nem Lessz? Mellyet ő úgy értvén, hogy az Úr azt akarja kérdeni, hogy nem Less é az irója (1/545).

érvágás fn (1)

Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/85)

érverésvágás fn (1)

Az érverés vágást és laxativumot Miért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak (14/95).

érzékeny mn (18)

Óh mit hallok, te vagy érzékeny te, te érzessz szívedben a' szánakozásnak legkisebb lelkét? (7/1338) -Az érzékeny indúlat, előljárója az szerelemnek, mint a' Villám' a' Menydörgésnek (7/1343). - ...óh, melly érzékeny tisztelettel áldozom én ezekért tenéked (8/73). Ákhilles Stzirusbann énekes érzékeny j.[áték] III. felvon[ásban] (6/cím). Igen érzékenyen tréfál az Ur - ebb[e] a' materiáb[a] nem örömest hallom a' tréfát (16/592). Oh ha én olly boldog Órát nyerhetnék életemből mellybe ki mutathatnám, melly érzékeny az én szivem az ő tisztelésére! (1/30)
érzékeny (1/1384, 1563, 3107, 3125, 7/1342, 1555, 9/379, 15/551, 16/434), Érzékenyen (1/1563), érzékennyen (9/535), érzékennyé (15/592).

érzékenység fn (4)

Hát azt a' szép elmét 's az azt nemesitő finomabb érzékenységeket, mellyekkel valóba ditsekedhetünk, hijába adta vólna é a' jól tévő Természet (1/955).
érzékenység (15/467), érzékenységeinket (1/949), érzékenységgel (1/2282).

érzéketlen mn/fn (2)

I. mn ...a'ki a'millyen érzéketlen volt eddig, most már olly érzékeny szívű, és ajakaival száraztja fel, az ő szép szeméről a' sírást (7/1554).
II. fn Igy borzadoz te miattad Lelkem, óh érzéketlen (5/577).

érzés fn (17)

Akkor fel sohajt - Lonisa! Lonisa, 's m[inde]n érzése tompa andalgásba merűl (9/368). Eggy Király olly vétkes Érzéseket nem zár a' Kebelébe (10/447). ...és kegyetlen Szűzem... valódi érzéssel fogja meggyógyitani az én sebeimet, a' mellyeket tettetett szívességével, ejtett az én szívemben (7/1533).
érzés (4/21), érzések (13/588), érzésed (4/60), érzése (7/209, 9/378), érzések (7/202), érzései (10/245), érzést (7/1540), érzéseket (7/76, 13/363), Érzéseimet (10/872), érzésimet (13/308), Érzésimet (10/734), érzésekhez (5/439).

érzésű mn (1)

Én Kedves Kis Asszonka a' külsö országokat összejártam, ottan már a' kipallérozodás olly subtilis érzésűekké tette a' nagy nevelésü Dámákat, hogy ök az ollyanoktol éppen irtoznak (15/541).

érző mn (1)

Az ő mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2283).

es1 l. sum

es2 (ném) (5)

Esz kamen Draj starke kerl (15/108). Sziszt var asz ikkasz (15/460).
Sziszt (15/468, 735), Sziszt' (15/464).

és ksz (1648)

Te tán azt gondolod, hogy a' haragból és a' Bosszú állásból tsirádzik a' Szerelem? (5/310) - ...egyenlő a kéttség és a' baj (7/949). - ...nints ollyan nemes semmi Mint az Asszony és a' Férjfi (4/83). Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü (15/457). -...ama' nagy főldre fogsz menni, hol az álnok és ravasz városiak, és a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek (7/463). Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló szép minemüségeket nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/595). - ...nem tudom honnan és hogyan látott meg bennünket (5/ 381). - ...varoparna facit 1.45 f.[orint] és 1/2 xr (16/93). Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak; és bámúltam látván hogy te úgy bámúlsz az én látásomon (7/ 1267). Ülj le, és beszélgess (10/127). - ..soha semmi ellenére valót nem tselekedtem eddig, kivévén hogy őtet szerettem; és ez rajtam erőszak volt, az ő szépségének erőszakja (7/905). - ...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka (7/308). No én pedig bizonyosan ott hallottam és ezt el is hiheti az Úr (15/16). Óh ugyan miket beszéllett tenéked, mondd el és szentségtörésnek tartsd eggy szótskáját is el hagyni (1/3112). Szabad Embernek szűlettem én, ha Király nem vagyok is: és ha Királyi tiszteletet nem érdemlek is: van leg alább ollyan szivem melly a' bosszuságokat elnem tűri (12/278). Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott: és még sem vólt pénztelenebb másnál (1/1758). LIKOMÉDES Észrevettem, hogy Deidamia nem akar Teágenessel eggyesülni. ÁKILLES És osztánn? (6/112)

esdeklés fn (1)

Oh [me]lly esdekléssel várja ö kedves Malhoreneuxát (9/531).

esedezik i (3)

Hanem még eggyszer esedezem, méltóztas[son] eggy szükölködővel jól tenni (1/1809).
esedezem (1/1479, 1512).

esedező in (1)

A te hozzánk botsátott esedező Leveledet, ez elött circiter fél óraval vettük (1/2873).

esedezvén in (2)

Én a' Nagyságod lábai elött eggy tsekély de szives ajándékkal kivánok le borúlni: esedezvén alázatosan, méltoztassa Nagyságod kegyelmes szivvel el fogadni (1/1377).
esedezvén (1/1474).

esenkedik i (1)

...de hiszen bízon nem a' legényetske után esenkedem ám (16/109).

esés fn (1)

...ez a' tartalék még is olly nagy erejét vette el az esésnek, hogy az nem lett halálos (7/1582).
Ö: el~, kétségbe~, le~.

eset fn (5)

(:ah iszonyú eset!:) az iszonyú kőszirt alatt mind halált, mind temetőt talált (5/390). Azt, a' mit Sándor az én esetembe tsinálna, azt kivánom tsinálni én is (12/968).
eset (7/1457), esetemet (12/379), esetét (5/41).
Ö: vak~.

esett in (5)

...de tudom, h[ogy] [na]gy azö rajta esett szerentsétlenség (9/376). - ...ugy bánnak ezek a' hatalmokb[a] esett jámborral (16/1066). Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának ...Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/2460). - ...hej ebágyábul esett. maj mögrakom a börődet (15/447).
esett (1/2173).
Ö: kétségbe~.

eshetik i (2)

De e'még a' kisebb baj, a'mi rajtad eshetne (7/487). Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna (1/2995).
Ik: meg~.

esik i (34+2)

...és onnan sokkal alább esett, tsak nem a'mi lábunkhoz (7/1581). ...oda tartotta a köpönyegjit s arra esett (1/777). - ...eggy pujka tzombbal úgy le vágtak a' lábomról, hogy mindjárt a' tüzbe estem (1/ 839). Már itt minden Reménységed porba esett (1/ 2936). A nyakába esik hizelkedő mosolygással (1/ 1167). Rosalia rám esett, kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát, hanem adjam neki (1/484). Jaj, barátom, a' te vélekedésed igen messze esett a' valóságtól (1/2056). Úgy vigyázz magadra, hogy ha valami gyalázatba esel, engemet ejtessz mélly keserüségbe (1/1721). 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/486). Kegyetlen, talám nehezen esik tenéked, hogy e' tselekedetnek ditsősségétől megfosszon ő tégedet (7/1327). A Játék a' Poéta Házában esik (1/1832). Ura[m] most igen [na]gy szerentsétlenség esett rajta (9/409).
esik (1/151, 7/108, 1270, 1634, 9/263, 15/68, 16/11), esett (1/678, 7/352, 361, 1576, 9/321, 15/75, 77, 815, 16/1016), fog esni (10/945). - esne (16/435), esett volna (16/710), esett vólna (16/945). - essen (1/ 2390, 10/456). - esni (7/1575, 15/1042).
Ik: belé~, el~, jól~, ketté~, ki~, le~, meg~.
Ö: kétségbe~.

esküszik i (10)

Dídó, az én Elmémbe (:esküszöm minden Istenekre:) mindég jelen vagyon (10/61). A' te hazug Ajjakad Hívséget esküdött nekem (10/480).
esküszöm (7/797, 16/968), Esküszöm (14/164, 167), esküszön (!) (10/63), Esküszöl (14/161), esküdtél (13/588), esküdött (10/514).
Ik: egybe~, meg~, össze~.

esküvés fn (6)

Nem szollok eggyet is esküvéssel fogadom (12/684). Miért nem gátoltad meg őtet? talán az a' tett esküvésed állott előtted, hogy őtet meg nem tartóztattad? (7/1443)
esküvés (7/807), esküvéseket (10/65), esküvéssel (7/ 1408, 1445).

esmér i (44+4)

Tsalatkozol. Nem esméred Sándort (12/207). Én őket közelebbről esmerem, mint a' többieket (1/ 2136). A' madarászt minden határ S fia Apja esméri már (4/5). Én Mátkája eggy Tirannak, eggy gonosznak, eggy kegyetlennek, egy árúlónak, a' ki nem tudja, mi a' hívség, nem esmeri a' Kötelességet, nem gondol a' Betsűlettel? (10/936) - ...amaz semmi fő hatalmat magán esmerni nem akar (8/104). - ... esméredé ezt a' pixist? - esmerem (1/3352). Hátha közűllők valaki reám esmér? (12/355)

esmér (1/1327, 5/268), esmérsz (6/125), esmers (9/ 296), esmertek (16/1031), Esmernek (16/758); esmerem (1/1344, 15/165, 172), Esmerem (1/2978), eshmerem (15/203), esmérem (1/86, 2177, 7/1109, 16/713), esmére[m] (9/646), esmered (16/1043), Esmered (7/340), esméred (5/143, 9/303, 12/123, 375, 482, 676), esmeri (15/864, 16/133), esméri (1/1407, 16/1105), Esméri (1/84), esmérik (1/1824), esmértem (1/600, 1752), Ésmértéd (9/758), esmerte (9/ 631), esmérte (7/1079); esmérlek (1/2916). - esmérnék (9/599). - esmérni (15/880), ismerni (15/ 169); esmérnem (12/806).
Ik: ki~, meg~, rá~.

esmerés fn (1)

Legelsö dolog pedig a' maga házának esmerése mert a' ki a' maga házát sem tudja hogy áll, mi gondja annak a' más házára (15/170)

esmeret fn (2)

...a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind, a' Francia Caput az Természetnek egész buvári esmeretét (15/360).
esméretét (15/362).
Ö: lelki~.

esmeretes mn (6)

Én onnan a' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim (1/1795). Ez a' szerelem esméretes ezen erdőkben még a' kövek előtt is (13/ 585).
esmeretes (8/5, 15/101), esméretes (7/327, 10/353).

esmeretlen mn/fn/hsz (28)

I. mn Oh mennyi mesterségekkel és esméretlen útakon viszi ő az embert a' bóldogságra (7/1523). Hamuba fog esni kevés idő alatt a'te születő Birodalmad, és esmeretlen fog az Utazónak lenni Kártágó (10/946).
esmeretlen (1/1429, 12/527, 16/493, 1204), esméretlen (5/499, 7/354, 12/159, 13/689, 700).
II. fn Az esmeretlen magába eggy Könyvel (8/15). Amor megrántja az óltárnál hátúl az Esmeretlent (8/29).
Esmeretlen (8/38, 62, 69, 122, 124, 127, 131, 162, 188, 192, 193, 199, 206), Esmeretlen[ne]k (8/33).
III. hsz Téged esméretlen nevelt fel (12/294).

esmeretlenné fn (1)

Közbeszólók. Esmeretlen, Esmeretlenné (8/63).

esmeretség fn (3)

Ha bövebb esmerettsége lessz az Urnak az én házammal elfog mulni tsudálkozása, vagy jobban is fog tsudálkozni (15/615). Egek tehát ezen esmeretstségem Comediája illy szomorú felvonáson végződik! (15/884)
esmerettségébe (7/338).

esmerhet i (2)

Bolondság kit gondolsz, hogy reád esmerhetne ebbe a' ruhába? (12/356)
esmerhetne (12/357).
Ik: meg~.

esmerős fn (2)

...minthogy az Úr jó esmerősöm én az Urtól többet nem kivánok 30 aranynál (1/1024).
esmerősőm (15/662).

esmérvén Ö: meg~.

eső fn (3)

Az a' eső nélkül v[al]ó felleg (1/2990).
esső (7/624), Essővé (12/177).
Ö: jég~.

éspedig ksz (7)

De ha eggyszer M.[agyar] Könyv, és pedig a' Nemes erköltsöket élesztő, már a' mellett éhel is meg hal az ember (1/1064). Az én Mátkám fogsz lenni: és pedig mig a' Nap le szállana (12/259).
és pedig (15/104, 16/124, 171), es pedig (16/496), 's pedig (13/699).

Essendi fn (1)

...egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara, Irahim, Essendi, Beglerbék három farku Basa (9/200).

essere (ol) (2)

Ever Ever bella domicella (15/537).

est1 l. être

est2 l. sum

este ~ estve hsz/fn (13)

I. hsz Negyvenhét aranyomat mind eggy krajtzárig el nyerték a' Kávéházban... negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb, eggy estve, eggy gaz ember (1/2217).
estve (15/101, 546), zeste (16/1032).
II. fn Tömlötzböl kriptáb[a] jöttem, oh szomoru este (16/1129). Jó estét édes gyerekeim! (16/1027) - Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe, hanem estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/327).
este (15/728), estét (15/713, 716, 727), estéth (15/648), estvét (1/2197).

esti mn (1)

Te pedig oh kedves kellő Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat 'S ejtsd mellyére egy tsókomat (15/876).

esve in (1)

Ez utolsó Szókat mondván fut Dídó lebuktatni magát kétségbe, és Dühösségbe esve a' Királyház' égő omladékiba (10/1004).
Ö: kétségbe~.

esvén Ö: meg~.

esz l. es2

ész fn (55)

Néked sem észre sem tanátsra nints szükséged (7/ 744). Az ő esze eggy kitsinnyég bútsú járni van most (1/3384). Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed (1/404). Semmi sem fog, Uram, a' maga helyén lenni, semmi sem. Az eszem se lessz a' maga helyén, hidje el az Úr (8/203). - ...mindjárt meg fogod érteni: ha van eszed, e' légyen elég (7/753). A' bizony szép, ki a tatár ne nevetné, betsülöm eszed furtsaságát (1/857). Ezt ekkép tanúlván Mendikás koromban Most is eszembenn forog (1/2343). - ...eszembe jut eggy jeles tsalárdság (7/389). Észre hozzad Huntzfut eredgy (16/1151). De hát az ő ostoba Gvárdiánja? ollyan meg betsűlhetetlen kintseit a' Hazának ollyan drága munkáit sok tanúltt eszeknek hamuvá tenni (1/3069).
ész (1/1420, 2432, 12/456, 13/100), esz (9/69), észek (1/3037), eszem (1/850), eszed (1/416, 16/23), ezed (16/18), esze (1/344, 1159, 8/185, 190, 9/590, 728, 16/40, 616, 687), eszek (16/1005), észt (1/33), eszemet (5/44, 16/867), eszét (8/178), észnek (1/967), eszének (1/485), eszembe (1/1247, 3101, 3345, 5/40, 7/267, 760, 10/162, 12/243, 460, 886), eszedbe (8/ 215), eszébe (1/496), Észre (16/1150), eszekre (1/ 372), eszedre (1/2520), ésszel (14/169, 16/1222), eszemmel (16/600), eszeddel (11/110).

eszecske fn (2)

...bizony majd magamnak is félre megy az eszetském (16/60).
Eszetskéd (16/55).

eszel i (2)

Minden módon eszeltem vólna, de fel sem vette beszédemet, 's magamat ki nevetett (1/562). - ...valójába arra eszeld, hogy tsak másképpen bánjon a'dologgal (7/729).
Ik: fel~.

eszelős mn/fn (6)

I. mn ...az a' tsábitás bálvánnya, az a' melly annak utánna az eszelős kösségtől tisztességnek neveztetett (7/539). - ...ki gondolt volna olly iszonyú történetet 's illy eszelős dühösséget? (7/1412)
eszelős (7/1447, 10/685, 894).
II. fn ...ez az eszelös mikor rá tettük is a' lábára a' vasat ts[ak] halgatott m[in]t a' fa kép (9/723).

eszelősség fn (1)

Itt voltam én fogva édes Fiaim sok ollyan érdemes emberekkel, akik az ott uralkodó eszelősségnek baráti nem voltak (16/1087).

eszerént hsz (1)

És e'szerént igy hágyel engem Amintas? (12/813)

eszeveszett mn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura, az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa, Esze veszett vármegyének Bolond Ispánnya (1/1136).

eszik i (19+1)

...azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem (8/172). - ...azt tanultam tölle hogy a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét... röviditi (15/622). Katiért eszem a' szép lelkét majd meg veszek (8/168).
eszik (15/370), eszem (9/437, 16/869, 1098), eszel (16/1100), eszünk (2/1377), esznek (1/2994), ettem (9/256), ettél (16/1154), evett (16/909). - egyél (1/745, 16/592), egyen (1/2517), egyűnk (9/837); edd (16/1041). - enni (1/2072).
Ik: meg~.

eszköz fn (6)

De míg őtet feléleszteni igyekezünk külömbféle eszközökkel, elkűldvén azonba' Alfezibeusért is, a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/ 1590). - ...egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1470).
eszközt (1/1683), Eszközt (6/126), Eszköznek (6/ 123), eszközül (16/353).
Ö: író~.

észmagazin fn (1)

...ha helyes eszekre talált is az ész Magazinba, azt más Német Méltóságok[na]k engedte által ex politia (1/372).

eszmélkedés fn (1)

Mihelyt amannak elfutása időt engedett Amintásnak az eszmélkedésre (7/1042).

észokosság fn (1)

Örülni remény nélkűl, reményleni ész okosság nélkűl, félni veszedelem nélkűl... ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/144).

észosztás fn (1)

Én ezt a' Bárót úgy gondolom hogy nagyon későn érkezett szegény feje az ész osztásban (1/371).

észrevehetetlen mn (1)

Ez az e[mbe]rek életét észre vehetetlenűl tőlteti (9/ 457).

észrevesz i (31)

...'s eggyszer észre vesz eggy Berlini Professzort és beszédbe elegyedik vele (1/502). - ...észre veszem, hogy engem nem tom' mi megfogott és késleltet (7/1258). Majd mikor észre sem veszed a' kebeledbe dugom (8/224). De nem veszi ám az ember észre, mikor születik ő, és mikor azt észre vészi az ember, már akkor nagy és repűl (7/7934). - ...ekkor vette észre a' beszélgetést (9/630). Bezzeg észre vettem utoljára magamat: és miképpen esett most figyelmezz reá, és tartsd meg (7/361).
észre vészem (9/244), veszem észre (7/126, 1337, 15/891), veszed észre (7/191), észre veszi (6/25), veszi észre (7/659, 9/465), észrevettem (7/142, 652, 703, 712, 1447), Észrevettem (6/110), észre vettem (1/510, 2958, 16/558), eszre vettem (16/551), vettem észre (1/392, 16/948), észrevette (7/702, 1015), észre vette (7/640). - vettem volna észre (16/155).

észrevetet i (1)

...te az ő Mátkájának Érdemeit vetetnéd észre ő véle (6/117).

észrevévén in (1)

...de észre vévén, hogy ő nem hólt meg, és hogy talám nem is halna meg, enyhitettük fájdalmunkat (7/ 1586).

esztelen mn/fn (4)

I. mn Változtasd, változtasd Tanátsodat, beh esztelen vagy (7/212).
II. fn Változtasd, változtasd Tanátsodat, esztelen; mert későre bánkódni semmit sem tesz (7/113).
esztelen (7/92).

esztendő fn (26)

Irám Krisztus Urunk születése utánn 1793dik Esztendöbenn (1/2903). Két esztendő olta egy mosojodását sem v[ol]t szerentsém látni (9/370). - ...az én Atyám, az ő ifjúi kívánságától vonattatván ott élt ő véle az ő virágzóbb esztendeiben (13/187). Óh szerentsés Tsászár... soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/427).
esztendö (1/1410), esztenthő (9/20), esztendők (1/ 2087), Esztendők (16/1044), esztendeim (16/1202), esztendeje (8/171, 9/349, 747, 748, 16/1118), Esztendeje (16/1054), esztendőt (16/860), esztendőket (1/ 490), Esztendeimet (6/142), esztendeit (1/362, 421), Esztendőnek (1/2938), esztendökön (9/505), esztendeig (1/538), Esztendeig (1/2658), esztendővel (7/ 58), esztendövel (9/355).

esztendős mn (4)

Hány esztendős Kegyelmed? (9/754)
esztendős (7/760), Esztendős (16/598), esztendös (9/359).
Ö: hét~.

et (lat) (10)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens (14/67).
et (1/2219, 9/105, 815, 14/73), Et (15/387), & (9/104, 160, 255, 334).

etcetera mn (5)

Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő: Perely Ura[m] perlőimmel &c (9/260).
etc (1/2594), & cet (8/21), &c (8/222), & c (8/223).

éteita fn (1)

...ők Tsikorgót magok társaságokra méltóztatják, véle örömest mulatnak; étén itán tartják, ruhával fel gazdagitják 's á' t. (1/2575).

étek fn (2)

...egy falat a' szájába, mind a' két kezével az étket tartya (2/1401).
étkekkel (5/26).

étel fn (7)

Már tessék bé menni mindnyájoknak; mert el készűltek az ételek 's egyűnk (9/836). - ...'s most már a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala (7/104). Jobb nagyon jól lakni, mint ételközbe, 's étel utánn is mindig éhesnek lenni (7/770).
ételt (2/1380), ételnek (7/103), étellel (7/772).

etikus fn (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek eticusoknak (14/121).

Etna fn (4)

A' Játékhely van Szitziliába, közel a Tengerhez, az Etna' Hegye' aljánál (5/3).
Etna (5/97), Etna' (5/64, 597).

être (fr) (1)

Ille veritable - és ha látnád magát is személyesen melly bölts, mely értelmes ember (15/461).

ettől nm (3)

Én ettől az eggy órától igen tartok (1/1914).
ettől (7/602, 16/366).

etuis (fr) (1)

Dehát még a' Dámákat látná az Ur... Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után (16/221).

etwas (?) (jiddis) (1)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia, akkor vásár is Cshergön et vas hadni, talan lessz valami eladó (15/1062).

Eufrates fn (1)

Ní az Eufrates és Tigris, melly félelmesen és túnyán állapodik meg az én dühösségem előtt! (13/723)

euge (lat) (1)

Euge bene pulcre! (9/679)

európai mn (1)

...magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé, s utánnunk már tsak az Oláhokat, Törököket, 's Tzigányokat szemléljük (1/ 2091).

év Ö: ötödéve.

Éva fn (72)

Rozália Grof Fegyvernekinek nagyobbik Éva kissebbik leánya (1/3). - ...oda megy a' Évához (1/ 1237).

evangyeliom fn (1)

Szent Máté... Evangyeliomának I. R.[ész] 2. és az azt követő verseiben (1/2339).

evégre hsz (1)

Én elmémet is mulattatom. És e' végre valók ezek a' mesék (1/957).

ever (= e vero)l. essere, vero

evés fn (1)

...meglátok hét Farkast... 's az én jó szerentsém vólt, hogy engemet meg nem láttak, úgy rá andalodtak az evésre (7/1173).

évi Ö: harmad~.

evidens (lat) (2)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva Hogy purgálják ki mind a' két bilist (14/67).
evídens (14/73).

evoé (gör) (1)

Evoë! Már ő itt van (2/1526).

evő in (1)

...az ég nem ád az én kívánságomra ember húst evő vadakat, a' mellyek alkalmatos időbe jönnének (7/ 1431).

ex (lat) (1)

Vagy ha helyes eszekre talált is az ész Magazinba, azt más Német Méltóságok[na]k engedte által ex politia (1/373).

examen fn (1)

Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comediát (15/90).

examinál Ik: meg~.

excedál i (1)

Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál, vagy világosabban szolván Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig actus maioris potentiat (15/291).

excellence (fr) (1)

Mert ez ám eggy ekszelensz bonzsúr Ha nem káprázik a' szemem (1/2362).

excellens (lat) (1)

...brávo, brávo, das ist ugyan tsak excellentz! (1/ 2448)

excellenter (lat) (1)

Excellenter, valde bene (15/437).

exclusive (lat) (1)

Ez már mindegyremegyenki Hozzá jobb[an] n[em] tud senki, Exclusíve, Inclusíve, Úr is vagyok respective (16/762).

excontentálhat i (1)

Betrieger... 30 = harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled, minthogy tenéked ob tenuem conditionem nints in posse hogy őtet excontentálhasd, tehát már most Ö Kegyelme... poena aresti kiván ellened procedálni (1/2879).

excubiae (lat) (1)

Elég idebe egy vigyázó, te Antal oda ki tarts excubias (9/254).

executio (lat) (1)

...Ö Kegyelme feljebb emlitett Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2881).

exemplár fn (17)

Ugy vagyon, husz ezer exemplárokat nyomtattatott (1/145). De uram ugy egy egy aranyonn kel adni exemplárját (1/1046).
exemplar (1/1049), exemplárok (1/1034), exemplárjai (1/122), exemplárt (1/1040, 1094), Exemplárokat (1/114, 1528), exemplárjait (1/1083), exemplárokban (1/109), Exemplárokból (1/1875), Exemplárjaiból (1/1885), Exemplárokért (1/1776, 1778, 2707), exemplárokkal (1/151).

exemplum (lat) (1)

...osztán nem is ugy kivánom én tsak még is exempli gratia (15/424).

exoticus (lat) (1)

...a' kurta magyar haj tökfejet mutat, de ha exotica parokát teszünk rá az edgyügyüek káptalannak gondolják (15/335).

expediál i (1)

TISZTES Hát le vannak petsételve azok a' levelek? FIRKÁSZ Le D[omi]ne Spectabilis és jó hogy levagynak mert pro 1o már expediáltam is (15/131).

expedíció fn (1)

Kedves Hadnagy Uram, tudom egy két e[mbe]rtől [me]g n[em] ijjed. De egy ördög expeditiób[a] kérné[m] ki fáradságát (9/185).

expeditor fn (2)

Megérdemelte a' Gazember, tsak gondoljátok meg: az expeditort [me]g vesztegette, hogy az én el ámittatásomra tegye ki 2 oráig az én számjaimat (16/943).
expeditor (16/708).

expendálhat i (1)

...a' mi pénzetskénket a' Vallás gyüjtötte; annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt... hanem arra, a' mi a' Vallást közelebbről illeti (1/ 2889).

experientia (lat) (3)

Fiat Experientia (8/59). - ...nem mondom experientiae caussa meg nem probálnám (1/2279).
Experientia (8/59).

expurgáló Ö: ki~.

exsequál i (1)

...ti más rendű Uraságok Kik a' Facultás praescriptumit Hívenn exsequáljátok (14/6).

extradatum (lat) (1)

Extrad.[atum] per Iur.[atum] Notar.[ium] Franc.[iscus] Janótza (8/12).

extremus (lat) (1)

Nemes emberenn ezt viszitek véghez, most mindjárt Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes (1/2749).

ez nm/ne (514)

I. nm Egek, mit látok! Fegyveréről, és tzímeréről, ez Orlandó (13/250). No ezt Szegényt el mará (1/ 899). Ez már az egyenes magyar Character ellen van (15/998). 'S én ezt hallom, és nem halok meg! (13/422) - Szép Lyányka, ez ám már Hoszínű, 's még tsak gyerek (4/65). Ne higye a' Thekintethes Úr, ezek megh ennék a' szegény Zsidó embert ha lehetne (15/280). Ezeket, a'mellyeket azomba szemlélsz, ezeket az Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket, Embereket, és Vadakat, a' mellyeket az ő néki alávetett Áfrika termeszt, az ő Nagyságának zálogáúl, ajándékba útasitotta te hozzád (10/120). - ...mintha ezt mondta volna: én valóba meggyőzlek titeket (7/697). - ...tsupa arzenicum, valóságos egérkő, ez nem jónak a' jele (16/699). Ez az Ur agyon lüte a' másikat (16/1125). Ugyan Uram! kik[ne]k hidjen az e[mbe]r ezen a' vílágon (9/424). - ...ezen a' naponn született eggy olly alatsony lelkű ember, m[in]t ő (1/3070). - ...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én bal karomat ékesítő arany lántzot (13/520). Nesze, Barátom, ihol van a pixis, benne két arany: ez a' pixis ollyan portéka, a' melly Királyi zsebeknek is disze lehetne (1/3143). Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik (9/64). - ...igaz hitemre mondom még azt mind ez ideig sem tudtam (1/317). Ha nékem ez ő Panaszit mind elkellene mondanom (12/426).
II. ne Dél után elhozom, egyh phár csomo Bhasa dhohánt is kheszithettem a' Thekintetes Ur számára tsak éppen kherem édes Thekintetes Uram Szoljon ez öreg Urral (15/313).
Ö: em~, mind~, ugyan~.

L. még ebbe, ebben, ebből, ennek, ennél, erre, erről, ettől, ezért, ezzel!

ezalatt hsz (1)

De ez alatt hiteszegett fog az ő saját Attyához lenni a' Fiú (10/530).

ezelőtt hsz (10)

Kevéssel ez előtt az ő Királyi Palotájából én ki huztam a' Lábomat (10/761). Mi azólta nem láttuk őtet, miólta te veled ez előtt jó darab idővel elment (7/1001).
ez előtt (1/2912, 7/58, 9/355), ez elött (1/1346, 2873, 3257, 13/172, 261).

ezen nm (39)

Honnan térsz, óh szép Tétis ezen partra? (5/343) - Ezen illy rendkivűl való Történeteket, én nem foghatom meg (10/694). Ezen idő alatt sem tudta feltámasztani az asszonyt (16/919).
ezen (1/1519, 2455, 2531, 2867, 3168, 5/7, 252, 6/ 166, 7/13, 457, 1380, 9/523, 10/26, 158, 177, 263, 440, 501, 683, 688, 753, 762, 903, 13/188, 513, 585, 14/100, 118, 15/65, 884, 16/854), Ezen (5/564, 10/ 347, 14/103, 140, 143).
Ö: mind~.

ezenbe hsz (1)

Ezenb[e] jön Lipittlotty, a' néma játékosokhoz 's sirókhoz (16/920).

ezenkívül hsz (1)

Ezen kivül nékem adjon kantusak (!) valo patyolatot (16/38).

ezer szn (29)

Német Országba... ennyi ezer tallért gyűjtöttem szegény ember létemre (1/91). Mindenütt a'hol járkálunk Ezer tísztelőt találunk (14/23). De hát a' sok ezer Magyar exemplárokkal mire mentt? (1/151) - ...a' belső gyűlőlségeket kihajtod Uram a' jámbor szívekből: elűzöl ezer dühösségeket (7/1516). Ide ne jőj, m[ert] ha ezer lelked van is, széljel darabollak (9/315). A' te neved ezer meg ezer Századokig élni fog (6/67). Vissza mennék ezerszer ugyanazt tsinálni (10/436).
ezer (1/32, 108, 722, 732, 6/112, 7/141, 262, 582, 676, 1031, 12/752, 13/16, 262, 492, 15/852, 16/733), Ezer (1/1109), 1000 (16/344), ezerszer (5/148, 13/236).
Ö: egy~, egykét~, húsz~, húszhuszonöt~, huszonnyolc~, huszonöt~, száz~.

ezered szn (2)

Talám. ha te tsak vagy eggyszer kóstoltad vólna is azoknak a' Gyönyörűségeknek ezered részét, a' mellyeket kóstol eggy szeretett szív, viszont szeretvén (7/106).
ezered (1/938).

ezeredmagával hsz (1)

A' biz ezered magával is van az ebugatta (1/1978).

ezerhétszázkilencvenharmadik szn (1)

Irám Krisztus Urunk születése utánn 1793dik Esztendöbenn (1/2903).

ezerhétszázkilencvenkilencedik szn (2)

Cultura. Víg játék. 1799. (15/cím).
1799. (16/cím).

ezerhétszázkilencvenötödik szn (2)

Szerzette januarii 24dik napján 1795. (8/cím).
1795. (10/cím).

ezerkétszáz szn (1)

...a' Török Császár Vezére Paszavandoglub... 1200 Frantzia képviselőt hadi fogolyá tett (16/296).

ezernyolcszázhatodik szn (1)

Amintás Tassónak erdei meséje Olaszból Csokonai Vitéz Mihály által NagyVáradon ... 1806. (7/cím).

ezerszerte szn (1)

Még ezerszerte pusztitóbb légyen az idö, h[ogy] azokat a Sz.[ent] betűket rólla le koptathassa (9/537).

ezért nm/hsz/ksz (11)

I. nm Az igaz, az a' Déák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/478).
ezért (1/468, 473, 16/476).
II. hsz Ezt a' hasznos könyvetskét Betrieger Typographus Ur... maga költségén le fordittatta, és ki nyomtatta; én őtet ezért eggy gazdag edébre hivattam (1/300). LEHEL[FI] És Szászlaki azért jár itten mostanában? PETR[ONELLA] Éppen ezért és mostan már harmadik ízb[e] (15/809).
ezért (1/1082, 3265, 7/654, 16/967).
III. ksz A' te Lakadalmadat kérni fogja az a' kevély Király; és fél Enéás, hogy te engedni fogsz az Erőnek, és annak ajánlod magadat. Ezért, így menvén el, kerűli a'te látásodból való Fájdalmát (10/102).

ezután hsz (8)

...én meg mondom egy szoval, hogy az Aszszony[na]k valamint eddig sem volt esze ugy ezután se lessz (16/616). Óh az én vénségemnek bóldog napjai! millyen örömmel fojtok ti ezután, m[ert] én atya lettem (9/772). - ...ezután ott hagyott, és többé se látni se hallani nem kívánt engemet (7/417). Eliza felette ígen vigann, ezután Amintas (12/239).
ezután (1/481, 829, 2/1437, 7/1322).

ezúttal hsz (1)

Intett, hogy annak véget vessek; ez úttal ő kiszabadit engemet, de a' még továbbatt lessz, addig fel pénzül két aranyat adott (1/1645).

ezüst fn (4)

Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya A' mellybe, ha markolhatnék, Hozzá jobb kedvet mutatnék (16/369). ...Orfeusokat láttam ott; és még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal, hintvén arany és ezüst harmattseppeket és súgárokat (7/506).
ezüst (15/658), ezüstyénél (15/660).

ezüstgomb fn (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot (16/744).

ezüstkatulya fn (1)

...azokat az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarok (7/474).

ezüstözés fn (1)

Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja, ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokra megy (1/1502).

ezüstözve Ö: meg~.

ezzel nm/hsz (22)

I. nm De tsak ugyan igen kár vólt ezzel tölteni Kegyelmednek az időt (1/1399). - ...ezzel a' kardal csaptam a' l[eg]sűrűbb nép közzé (9/196).
ezzel (1/252, 428, 2627, 5/309, 6/29, 7/54, 344, 489, 1464, 10/894, 13/221, 15/619, 16/131), Ezzel (1/ 3203, 3331, 8/32, 15/732, 16/507, 1186).
II. hsz Jöszte légy itt a' bótba mig a' Lázár megjön. (:Ezzel a' vén asszony fel megy a' házba:) (16/331).