JAKAB LÁSZLÓ--BÖLCSKEI ANDRÁS

CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR I.

Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára

DEBRECEN 1993, 1997

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVTÖRTÉNETI ADATTÁR 5.

© Jakab László, Bölcskei András 1993

ISBN 963 471 882 5
ISSN 0138-9467