C (Tz)

c fn (1)
c.) Az Amor óltára elött áll, mellyen szagos tüzet tsinált (8/17).

c. = cetera

Cabinét l. Lesekabinet

Caelus fn (1)
...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/828).

Caesar fn (1)
Sokszor midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok, mint az Ifju Caesar a' Nagy Sándor oszlopánál (16/1197).

cafrangos mn (1)
El ronthatná az a' tzafrangos Német fitzkó az Ur szerentséjét (15/863).

calefactor l. kalefaktor

Caligula fn (1)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k (1/3025).

cananeus fn (1)
...régen az Izraëliták kedvéért ki pusztittattak a' Cananeusok (15/301).

canariai mn (2)
...eggy pár Canariai kutya hány aran (1/139).
Canariai (1/1283).

canicula l. kánikula

canis (lat) (4)
...a' Canis ördög eb ugatta (1/2219). Mit tsinál a Feleségem, ha el talál vinni a' Canistota mater, pedig ihol az öreg Ur is bé zárta már az ajtót (9/ 291).
canis (1/2919), Cánis (9/812).

Cant l. Kant

cantus (lat) (1)
Terzetto (cantus ternarius) (2/1367).

capable (fr) (1)
Der Teufel! nem vagyok Capabel ezt a' nyers dohányt meg gyújtani (1/564).

capácitás l. kapacitás

capio (lat) (1)
Quid agam quique c[on]silii capiam nescio, vel ignarus sum, v[el] n[on] liquet (9/149).

Capistrán l. Kapisztrán

capriol (fr) (1)
Eggy ehez a' Complimenthez illő Capriollal (1/ 453).

capsula l. kapszula

caput1 (lat) (2)
A capite (16/785). Tudják, a'kik tudják, de ezered része sem tudja nyomosan, a' ki el tudja a' Verbötzi Caputjait mondani (1/939).

caput2 l. kaput

cár fn (1)
Éllyen első Pál Muszka Czár (16/1209).

Caracalla l. karakalla

Caraffa fn (3)
Egész karafa lessz belöle, ha az Isten meg nem szenteli (1/891).
Karafa, karafa (1/893).

carbunkulus l. karbunkulus

Caropellegrina fn (1)
...a' mint ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

Carsamadiner (ném) (1)
Carsamadiner (15/382).

carus (lat) (1)
Oh, Carissime! (9/324)

cassa l. kassza

casseli l. kasszeli

causa (lat) (1)
...tsak nem mondom experientiae caussa meg nem probálnám (1/2279).

cavallér l. gavallér

cedál i (1)
Sokat cedálnak a' ditsőség eggybevetésébenn az ő veszteségeinek a' te Győzedelmeid (10/331).

cédrus fn (1)
Mit competál a' Cedrussal mit a bodzafa sarju (1/2527).

cédula fn (6)
A' meghólt Irásaiba vólt egy kis cedula, mellyen a' nota vége ekképpen volt (8/22). - ...most megint egy czedulát küldött az a' Szelepurdi Szászlaki, tessék elolvasni az Ur[na]k (15/986).
czedulát (15/947), tzédulát (8/223), czédulátokat (15/959), Tzéduládbol (12/878).
Ö: bankó~.

cél fn (11)
Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett (16/712). Ott már nem Deákok játszanak a' kik[ne]k tsak a' Tanulás fő tzéljok és foglalatosságok (16/1185). Ah! szánd meg kis Nagyhatalmú az én nyögésimet, 's jutalmaztasd meg tzéljokkal azokat (8/125). Most énnékem fel tett tzélomra kell sietnem (1/3062).
tzél (2/1373), Tzélod (4/87), tzélja (4/81), tzéljok (8/126), tzélját (12/376, 15/828), tzéllal (15/486).

céloz i (2)
Eggyszerre megtudtam, hová tzélozol, Linné után (8/143). Azt el hiszem de nem oda tzéloztam, hanem azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/2203).

célozó in (2)
...az a' szép nemnek pallérozására czélozó munka is arra jutott a' mire minden jó szándékok magyar országban (15/83). Nagy tzélozó! (8/126)

censeál i (2)
Tőlem a Doctor Úr azt censeálja (14/92).
censálunk (14/89).

centaurus (lat) (1)
...'s Miként Creusa meg szaladtt Centaurus társaival (1/2490).

centum (lat) (1)
Ah centum Deo gratias (9/337).

cepel l. felcipel

certe (lat) (1)
Est vinum acre & generosum Et certe ebriat bibosum (9/105).

certissime (lat) (1)
Certissime p[edi]g az a' ló bőr [me]g ért v[oln]a 4 forintot (9/121).

cert likkajt l. Zärtlichkeit

cetera (lat) (6)
et caetera (1/2219), etc. (1/2594), & cet. (8/21), &c. (8/222, 9/260), & c. (8/223).

Champagner l. sampanel

character ~ charakter l. karakter

che (ol) (3)
...vagy a' mint Marheze Buona rokka szokta mondani che szad'zo, che discreto (15/463). Che pieta? (10/480)

cherlich l. herrlich

chimaera l. kiméra

chinai l. kínai

chiromantista fn (3)
Halja [me]g az Ur ki vagyok. Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista (16/759).
Chiromantista (16/10, 966).

Chiron fn (1)
Ah mint mondana, ha ebbe a' Kantusba elasszonyosodva és lágyúlva látna engemet Kíron? (6/156)

cholericus l. kolerikus

chomidia l. komédia

Chor (ném) (1)
Chor O Isis és Osiris, mitsoda gyönyörüség! (2/ 1450)

Christophorus fn (1)
...hasonlítom azt az állapotot a'hoz, mikor Apolló és Pán Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának Christophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2426).

Christus l. Jesus Christus

chrysologus (gör-lat) (1)
Mint Crysologus, az az a' ki az aranyat visgálja (14/ 93).

cicázván in (1)
...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske (13/13).

Cicero fn (1)
A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák Nyelvet tették közönségessé, a' mellyre azt mondotta vólna Cicero: Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket, hogy ti, nem az én juhaim közzül valók vagytok (1/2915).

Cidippe fn (2)
Esmered é a' Cidippe', és a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát (7/340).
Cidippe' (7/151).

cifra fn (2)
Itt mutogatja magát a' pompás természet, kevélykedvén a' mesterség tzifráiban (1/227). Engedd meg, hadd ditsekedjen ez a' te Rozaliád ártatlan mulató helye, a' te elméd tzifráival (1/232).

cifraság fn (1)
Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban, mélly álomba andalogván a Mulandóság kebelében (1/999).

cifratál fn (1)
Akkorám a' czifratálba igy piszkálok És az utszán módi Sálba sérikálok (16/414).

cifrázott in (1)
Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított, és ennek jutalmáúl az én arannyal tzifrázott elefánt tetem kürtömet nyerte (7/374).

cigány fn (16)
...de a' dolog ugy se kell egyiteknek is, mint a' czigánnak a' szántás (15/121). - ...a' Czigányok már mind itt vagynak, hallom hogy pengetik a' hegedűt (15/1006). Jaj! az orromat vágassa el az Úr, ha én valaha tsak a' foldozó Czigány[na]k is szólok (1/3326). Ni! be nagy Méltoság a' Kamara Tzigányja! (1/3242) - Te hitetlen! Te kényes disznó! Te világ sepredékje! Te czigány! (16/610)
czigány (9/8,308), Czigány (1/1346,1348), tzigány (9/611), Tzigány (1/676, 2296), csigány (9/27), Tzigányok (15/1010), Czigánok (15/1008), Tzigányokat (1/2093).

cigányos mn (1)
Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668).

ciha fn (1)
Azt mondta Asszonyám, hogy adgyon a' boltbúl tzihát a' Kotsisnak (16/27).

ciklopsz fn (5)
Ámor megtanít engemet, hogy mesterséggel süssem fel a' Tziklopsnak bosszúját és Haragját (5/21).
Tziklops (5/77, 236, 254, 382).

cím fn (1)
...az Újságok köztt fel vesz eggyet, a' mellynek illyen Frantzia tzimje vólt: Journal des Sczavans (1/558).

cimborázik i (0+1)
A Leányommal kezdett tzimborázni: nyájasabban beszéllgetett vele, mint a' leg ki nyiltabb Bétsi politzia is hozta vólna magával (1/523).

cimborázó in (3)
Hogy a' forgó szél ragadja el ezeket a' Lüdvértzekkel tzimborázó Poétákot (1/3296).
tzimborázó (1/1320, 3159).

címer fn (3)
Egek, mit látok! Fegyveréről, és tzímeréről, ez Orlandó (13/250). Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak, és bokréták és tzímerek, és újj szabású Hatzukák (7/467).
tzimer (1/3361).

cipel Ik: fel~.

cipellő fn (1)
...az új módi Frizirozásról, tzipellőkről (1/136).

cipők fn (1)
...ki tudna ott engemet az én tsatos tzipökömért, Saxoniai Strimf[l]ieimért méltóképpen tisztelni (15/ 921).

ciprus fn (1)
...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat, ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot (5/106).

Ciprus fn (2)
Áltzesztes az én nevem, Tziprus' Szigetének kebelébenn nyitottam fel elsőbenn az én Szemeimet a' Nap' világra (11/69).
Ciprusba (10/204).

circiter (lat) (1)
A te hozzánk botsátott esedező Leveledet, ez elött circiter fél óraval vettük (1/2873).

cirkál i (0+1)
Majd megyek czirkálni, valamit tán ki tanulhatok (16/717).

cirkalom fn (1)
A' roppant tzirkalmok ki mért közepekben, Utjok 's messzeségek nints nálunk rejtekben (1/353).

cirókál i (2)
A' matskákat tsak tzirokáltam tsak tzirokáltam 's egyszer felserkentem (16/259).

citadella fn (1)
E' lessz oltalmazó vár és Citadella El nem törik, mint a' Rosolis butella (8/236).

citera fn (1)
Clioval szűz Pazifaé, Pendítsed tziterádat (1/2464).

citrom fn (1)
Nem mondom hogy a Pesti s Budai Gőrőgők a többiét Czitrom s malosa takorni meg nem veszík (1/1053).

civis (lat) (2)
Coram me Stefane Kovats Civem (8/10). Coram me polo Szabo Civis (8/11).

civódás fn (3)
Ah, nem kell véle tzivodásra kelnem (12/765).
tzivódások (7/1640), Tzivódásbann (10/1039).

civódik i (2+1)
Meg lehet: elég az, hogy én nékem derogált tovább tzivódni (1/553).
tzivódom (1/2535), tzivódol (10/333).

clamito (lat) (1)
Clamitat ad coelu[m] merces detenta laborum! (9/143)

clausula (lat) (1)
No ez már Cultura.Conclusio v.[agy] Clausula (15/ 1050).

Clavier ~ clavir l. klavir

clima l. klíma

Clio fn (2)
Ha pénghetne és zénghetne Clio muzsikája Most vídámságát mutatná (16/803).
Clioval (1/2463).

cnediger l. gnädig

coelus (lat) (1)
Clamitat ad coelu[m] merces detenta laborum! (9/143)

collatio (lat) (1)
...nékem p[e]d[ig] egy kis collatio végett való áldomási bé fordulásra irattattak (16/788).

collini mn (1)
...magam Kolini Marsokat harsogtatok kis trombitámon (8/119).

colloco (lat) (1)
...l[eg]alább facessat ipsi molestia[m], collocabit[u]r statio[n]e prima az udvaron (9/222).

Columbus l. Kolumbus

comb Ö: pulyka~.

come (ol) (1)
Conto Azon Bordikákrol, mellyeket Her Volfang Lebettlotty de Gölöntsérdelek az Karnyoné Asszonyság Botyábol elhordatott come siéque (16/ 83).

comedia ~ comédia l. komédia

comico (ol) (1)
Lásd Pikko Comico Oper (8/52).

comis (lat) (1)
...talám hát az ur ha Nigritiában volna, meg vetné, a' nigritiai comis tyúkokat és akkor magyar országig fárasztaná külföldi csibéért tyúk petzérjét (15/517).

comiz l. komisz

comisió l. komissió

comme (fr) (2)
Com il fo Kedves Kis Asszony (15/600).
Com (15/519).

commembrum (lat) (1)
...majd egy Commembrum által választ fog botsátani (1/2827).

commendál l. komendál

compactor (lat) (2)
Iroványinak a' Sekretáriusomnak adós vólt eggy Compactor 's egyebet nem vehetett el tőle az adosságba (1/612).
Compactorok (16/822).

compactoria (lat) (1)
Ez egy pótrás Istoria Hozott a' Compactoria (16/ 839).

compagnie (fr) (2)
Sőt inkább par compagnie magam is instállok eggy pipát (1/462). Par companyi (15/587).

compánia l. kompánia

compendium (lat) (1)
In compendio elmondom (16/251).

competál l. kompetál

compliment fn (11)
Eggy különös de absurdus Complementtel. - A! ts[ak] n[em] a' földet üti az orrával (1/272). - ...én meg mondom egy szoval, hogy az Asszony[na]k valamint eddig sem volt esze ugy ezután se lessz - nem várom vissza a' Complimentet adiö! (16/617)
Complim.[ent] (8/205, 207), Complimentet (1/289), Complimentekről (1/134), Complimenthez (1/453), Complimenttel (1/268, 393, 450, 1193).

complimentes mn (1)
Az a Complimentes vagy mitsoda (1/1009).

complimentírozva in (1)
BÁRÓ SERTEPERTI Complimentirozva (1/640).

compossessor (lat) (1)
...ma egy kis előljáró mulattságunk lessz, a' Compossessor Urakat is mind [me]g invitáltam (15/1005).

comprecál i (1)
...jó napokat kivánok és comprecalok Uri Kegyes Gratiajá[na]k (16/734).

concedo (lat) (1)
Jam sum periturus, modo dignetur c[on]cedere Do[mi]ne di[abo]le (9/336).

conclusio l. konklúzió

concurrál l. konkurrál

condicio (lat) (1)
...tenéked ob tenuem conditionem nints in posse hogy őtet excontentálhasd (1/2879).

condor mn (1)
Ez a' tzondor köntös, a' mellyben eggyűgyűbben és ékesebben tündöklik a' te tekínteted (13/657).

conductor l. konduktor

confundál l. konfundál

confusio l. konfúzió

coniugál l. összekonjugál

Conrad fn (41)
CONRAD SZELEPURDI Ennek Inassa (15/10). Ezzel a Conrad sogorral beszélgetnék vagymi (15/ 732).

consensus (lat) (1)
...erős Accord (:consensus tonorum a' Musikába:) (2/1507).

consequens (lat) (1)
...'s abból húztam ki per consequens az én Nyavalyámat (8/176).

consequenter (lat) (1)
Consequenter a jőn ki a' Species factibol, hogy Ked Pofók az edictum tolerantiale;Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/289).

consideratio (lat) (1)
No de audiat ezt kell ám consideratióba venni (15/ 351).

consiliarius (lat) (1)
...meg is érdemlette volna, hogy általam hirre kapjon még külsö országi Consiliarius barátim között is (15/932).

consilium (lat) (1)
Quid agam quique c[on]silii capiam nescio, vel ignarus sum, v[el] n[on] liquet (9/149).

continuál i (1)
Continuálja Kend, kérem (1/2507).

conto l. kontó

contra (lat) (1)
Troqueamus pattinggú'sionem contra istos Marodiones demiastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

conventio l. konvenció

conversálódik i (1)
...és ő a' Kis Asszonnyal is mindég tisztességesen és moraliter conversalodott (15/1046).

Coock fn (1)
Én azt a Linnét szeretem, mert ő az én világomban új Világot talált fel, mint Columbus és Coock (8/ 144).

coram (lat) (2)
Coram me Stefane Kovats Civem Coram me polo Szabo Civis (8/10-1).

corpus (lat) (2)
Bene, bene, bene respondere, Dignus, dignus est entrare In nostro docto corpore (1/2331). Tanúlnak is azok, ott a' nagy Corpus Juris, Verbötzi, Huszti, 's más nagy Grapsák (1/936).

correspondens (lat) (1)
Egy Pesti Corespondensem azt irja (16/297).

corrigáltat l. korrigáltat

corsieri (ol) (1)
Jöszte, mert így a' te Veszedelmed (corsieri) elől, az én félelmem elől elvonlak tégedet (5/205).

cosa (ol) (1)
Com il fo - ott a' magyar tyúk Khosarara és ritkaság lenne (15/519).

courage (fr) (1)
Üh no a' Courage mire nem viszi a' Gavallért (1/ 2185).

credit (fn) (1)
Azért szükség lennünk ollyan okosok[na]k Vigyázóknak és accurátusoknak Hogy mindég azon iparkodjunk Hogy benneteket meghagyjunk Ebbe a' betsületbe Creditbe 's Keresetbe (14/34).

Creusa fn (1)
Akkor a' Trójaiakat 'Hogy verék le Féstunggal, 's Miként Creusa meg szaladtt Centaurus társaival (1/2489).

critica l. kritika

criticáz l. megkritikáz

criticus l. kritikus

crypta l. kripta

crysologus l. chrysologus

cudar mn (2)
Mindjárt gyanakodtam, azt mondja, hogy az a' tzudar ember hol vehette ezt a' drága pixist (1/3344).
tzudar (16/533).

cudarság fn (1)
Az Ur nem szóll, szóllok hát én, fizesse le az Ur a' Contót, térjen vissza a' maga tzudarságába (16/ 536).

cui l. quis

cukor Ö: medve~.

cultivált l. kultivált

cultura l. kultúra

cultus (lat) (4)
üm üm ugyan dolog volna az, még tsak gyanitni sem tudom pedig millyen Cultusnak mutatta magát (15/ 909). A' Leány ugyan már a' mennyit magyartol lehet várni, eléggé culta (15/931).
Culta (15/57), culta (15/1043).
Ö: in~.

cultusember fn (7)
Tsak megtetszik a Cultus ember (15/45). Cultusembernek szép distractioja esik azzal az ártatlannal (15/67).
Cultus ember (15/48, 52, 152, 342), cultus ember (15/1043).

cum (lat) (1)
Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/ 2326)

curiosus (lat) (1)
Már azok ugyan Curiosus számok (16/249).

currens (lat) (1)
Idd van nad mint 8 curens bizon jobb is fizetni (16/538).

Curtius fn (1)
A' Történetet lásd Curtius 4. K.[önyv] 3. R.[ész] (12/11).

curukkol Ik: ki~.

cutis (lat) (1)
Quid hoc az ur börit, Domini cutem? (9/101)

Cynthia fn (1)
Még Tzintia nem tsonkította meg kétszer az ő éjjeli fényét (13/568).

Cynthus fn (1)
Szép Istenasszonya Tzintusnak, ne légyen terhedre, ha eggy alázatos Pásztorlegény tégedet fog követni (11/65).

Cytherea fn (1)
Enéás, Ásiának Fénnye, Kellemetes Gondja Tziteréának, és Énnekem (10/52).

czettel l. Zettel

czi (jiddis) (1)
Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia, akkor vásár is Cshergön et vas czi hadni, talan lessz valami eladó (15/ 1062).