a1 fn (1)

a.) Az esmeretlen magába eggy Könyvel (8/15).

a2 isz (12)

A! arra éppen érdemetlen a' Nagyságod személlyének imádója. A! én éppen semmit nem vesztettem el (1/276-8). A! éppen nem; úgy van a' mint én mondottam (1/ 297).
A! (1/286, 307, 325, 393, 462, 2846), A' (1/603), a (7/251), a' (10/842).

a3 nm (46)

A' bizony szép (1/76). Mitsoda embernek a' költségén jön a' ki? (1/1012) - A' nem lehet, édes Poétám, neki arra nints hatalma (1/1655). Már a' bizonyos (1/1756). A' biz a' Tökkolopi Menyhárt Úr biz a' (1/2187). Ha! Kati zörög oda ki; a' biz a' (8/219). Te legédesebb gondod a' legyen, hogy mind javát, mind nyugodalmát keresd ennek a' másiknak (2/517).
a' (1/43, 45, 678, 700, 1846, 1965, 1981, 2320, 2328, 2380, 2414, 2827, 3206, 4/22, 8/173, 12/600, 814, 833, 15/19, 86, 233, 293, 375, 736, 767, 16/52, 139, 285, 939, 1019), A' (1/856, 1978, 2297, 2588, 16/ 290), a (1/655).

a4 ne (5015)

Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegöre sétálni (1/631). Felveszi a' baltáját (1/887). A' Bárány a' fűtől hízik, a' farkas a' Báránytól (7/289). - ...a' Szerelem ellen a' beszéd semmit sem tesz (5/161). Jéh, engeszteld a' te Haragodat, óh Uram (10/869). Ugyde uram még az a' 24 arany kitsiny tsorbát ejt azon a' 400 aranyon (1/1790). - ...a vire látzott a hón szép piros volt oljan győngyen látzott a hón (1/678). - ...a' tzigány el megy (9/ 611). Nagyságos Uram! fájlalom ennek a' betsületes embernek sorsát, fájlalom (1/1544). Hisz az a' bezegje a' dolog[nak] édes Boriskám (16/ 345). - ...az én szivemet a' komor bánatok és unalmak el nem lankaszthatják (1/ 379). - ...törvényest a' méla Tempefőié nem lehet Gróf Fegyverneki Kis Asszony (1/3365). De e' még a' kissebb baj, a'mi rajtad eshetne (7/486). - ...azt az életet ám A' Királyok' és a' Nagyok' Életéért nem adnám (12/150). Nagyonn megfogod könnyíthetni az Utat a' Intézeteidnek (10/201). - ...nékem a' Jantsi Kotsis beszélte (15/17). Lázár nem hagyta el örökösen a' Karnyónét (16/910). - ...a' Canis ördög eb ugatta! (1/2219) - Hiszen Uram ki a' mendergő ne mérgelődne (1/2205) .
L. még az2.

a5 (lat) (3)

a priori (14/67). A capite (16/785).
a' (14/73).

á fn (1)

Diabolum de hogy tudom, mellyik fogásbol kezdjem az á bol é vagy bböl? (15/695)

à (fr) (3)

À propos (1/250). A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/9034).

á, á hsz (3)

FIRKÁSZ Bízon részeg is vagy a' mint látom. KANAKUZ Á, Á (15/403).
Á, Á (15/296, 416).

abba nm (41)

Magadat is belé foglalod abba édes Poétám, úgy é? (1/73) - ...annyira belé szeretett abba a filkóba (1/1165). -...véle eggyütt mennék el a' vadászatra, melly abba az Erdőbe volt kirendelve, a'mellyet Tölgyfák erdejének neveznek (7/1151). Ő hallván, hogy Magyar Országba, abba a' nagy tartományba alig van öt, hat Typographus (1/89). Ugyan találszé abba valami mulattságot (1/781). Én keresni fogok abba módot, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam (1/1550). Mi hasznod abba néked? (1/314)
abba (1/74, 162, 941, 964, 965, 1017, 1125, 1286, 2127, 2163, 3182, 5/103, 7/65, 126, 285, 403, 509, 1239, 1297, 8/138, 191, 9/84, 12/9, 796, 13/102, 533,561, 15/314, 443, 16/339, 932, 1076) abb[a] (16/1189), abb' (7/66).

abban nm (3)

Én is éppen abban az értelembe vagyok (1/1122). Oh ki tudná elmondani mit érzettek mind a' ketten abban a' szempillantásban (7/1615). Éppen abban az Időben az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni (10/1007).

abból nm (10)

Abból semmi sem lessz (1/1871). - ...tsak abból is a' mit ö tenéked jövendőlt, remélheti bóldog végét a' te szerelmednek (7/452). Pásztor, én is részt veszek abból a fájdalomból (7/1391).
abból (1/1517, 1521, 1572, 175), Abból (13/624), abbol (12/208, 16/857).

Abdolonimus fn (2)

Te Abdolonimus vagy (12/286). Néked soha sem adta által az ő szivét Abdolonimus a' Király (12/1002).

abeo (lat) (1)

Apage Diabole! vade foras, quin abis? (9/327)

ablak fn (7)

Az ablakokat nyisd ki (1/638). A' hol van ni az ablakba (9/286).
ablakból (1/2925), ablakára (15/871), áblaknál (1/24), ablakhoz (1/457, 557).

Ábrahám fn (103)

ÁBRAHÁM Zsibvásáros Zsidó (15/11). Denique most menjen el kend Abrahám (15/307). De valósággal ért kend ahoz a' mesterséghez Abrahám (9/636). - ...nyomjatok jó 25öt az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792). - ...nem tsuda, hogy az Abrahám rongyos maradikát ugy szólván annyira nyomja az Ur átka (15/223)

abrakol i (1)

Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember, tsak az orát abrakollya, azután ugy beszéll tőlle, mintha mezitláb szállott volna le az ágyról (15/749).

ábrázat fn (30)

...láthatom é valaha vidám ábrázatodat? édes Ura[m] most is éjtszakás gondolatok sátoroznak erőszakott szenvedett homlokodnak komor ábrázatainn (9/386-8). - ...kezdettem sírni olyaténképpen, hogy azt az orvosságot, mellyet a' nyelvem nem kért, ábrázatom kérte (7/393). E szóra lehajtotta ő szép ábrázatját és elborította azt kívül eggy véletlen szokatlan pirúlás (7/413). Ő tanult e[mbe]r 's talán e' nélkül boldog is v[oln]a ho[gy] tudja az e[mbe]ri társaságot olly rut ábrázatb[a] állítani eléb[e] saját képzésének, h[ogy] fojhat néki az élet (9/362).
Ábrázat (10/305), ábrázatom (13/240), Ábrázatod (10/557), ábrázatja (12/161, 16/200), ábrázatot (7/ 1347), Ábrázatomat (5/74), ábrázatodat (5/263), ábrázatját (1/624, 5/132, 7/847), ábrázattyát (7/ 1608), Ábrázatnak (10/712), Ábrázatban (7/13), abrázatodban (13/57), ábrázatjában (7/1378), ábrázattyában (7/1401), ábrázatodba (11/32), ábrázattyokba (7/612), ábrázatjábol (1/2840), ábrázatodon (13/640), Ábrázatjánn (10/671), ábrázattyokra (7/987), ábrázatodtól (13/78), ábrázatjával (12/ 537).

ábrázatú mn (2)

Szurtos füstös kezü, és ábrázatú (1/645). - ...a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú (7/123).

ábrázol i (4+1)

A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját (1/21). - ...nemis olly Lélek lakik Melyemben, a'millyennek te azt ábrázolod (5/274). Pirulást ábrázolsz magadnak (6/149).
ábrázolja (1/3219). - ábrázolni (5/147).
Ik: ki~, le~.

ábrázolhat i (1)

...óh bár én ábrázolhatnám magam előtt őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig! (10/272)

abroncs fn (1)

Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/350).

abrosz fn (1)

(:abrosz volt a' nyakravaloja:) (16/197).

absajlik (abscheulich) (ném) (2)

Ah ne pipázzon maga Fenekes absajlic tsunya pides az a' dohán füst kortsmába való (15/743).
absajlig (15/790).

absurdus (lat) (1)

Eggy nagy otromba de absurdus Complementtel (1/272).

Abumuhammed fn (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed (9/672).

academia l. akadémia

accord l. akkord

accuratus l. akkurátus

acél fn (1)

Ennek az Atzélnak - (akarván kirántani a' Kardját, Szeléne őtet meg tartóztatja) (10/319).

acer (lat) (1)

Est vinum acre & generosum (9/104).

Acheron fn (2)

...ott lenn a' pokolba van egy Fekete barlang, ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/ 237).
Acheron (1/2356).

Achilles fn (30)

Est alter Achilles (9/156). Akhillessel ül Therzites a' Nagy Hérok sorába (1/ 2512). Ákhilles Stzirusbann (6/cím).
Akhilles (1/2491), Ákilles (6/20, 47, 48, 68, 77, 81, 104, 106, 109, 112, 114, 120, 123, 129, 132, 137, 141, 150, 158, 163, 173, 179, 185, 187), Ákillest (6/12), Ákillesről (6/68).

actualis l. aktuális

actus (lat) (2)

Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig actus maioris potentiat (15/292). - ...ugy iszsza a' világ az álnokságot, m[in]t én most hoc ipso actu ezt a' pohárbort debibálom (9/141).

acsarkodva in (1)

Ha láttatik Tőltések kőzé szorítva, haragszik a' Partra, confundálja Széleit, és kevélyenn atsarkodva megy (10/391).

ad (lat) (4)

...mongya elked, úgy sem hallottam ad animam miolta Pestről eljöttem (15/420).
ad (9/143, 147, 15/690).

ád i (150+16)

Én áldom az Egeket, hogy illy ártatlan mulatságot adtak gyarló életemnek (1/35). De uram úgy egy egy aranyonn kel adni exemplárját, külömben bennevész a pénz (1/1046). 4 krajcárt adok érte (15/204). Én az Urat a' törvény kezébe adom (1/2635). Utóljára azt is értésünkre adtta, hogy mostann igen keserves környűl állások között vagyon (1/2861). De Kedves Úr, ezen előnkbe adott fel tételeire mitsoda választ méltóztatott a' Fö Tisztelendő Gvárdián Úr adni, azt ez leveléből l[eg]jobban megértheti (1/2867-8). - ...majd a szolgálatunkra adja egészen magát (2/1453). - ...de kérlek, add méllyebben tudtomra a' te terhes állapotodat (7/312). A' szóknak zabolát adtál, és a' lépéseknek mesterséget, egyedűl a'te munkád ez óh Tisztesség! (7/561) - ...meg bánthattad azt a' szép hajat, melly tenéked olly nagy díszt adott (7/1062). Adj' Isten, hogy ő azon ritkák közzűl ne légyen (7/1094). - ...az én szívem Lexicona neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven (8/128). - ...és az árnyék helyett, Nedvességet ád annak (10/224). A' te Szemeid előtt a' Kevély Trójainak, ha késel óltalmazni, adja a' Kezét (10/368). Ki ád Törvényt Királynak? (12/449). - Az a'ki szivét tenéked adta, nemes Nimfa Amintas volt, a'Pásztor (12/000). Egek adjatok eröt az én gyenge Leányi szivemnek adjatok tanátsot (15/8878). - ...ö egy férjfit nem adna az egész világért (16/343). Értem értem, az Ur mindjárt gyürűt ád ezért a' levélért (16/476).
ád (1/322, 1878, 2658, 2/1405, 7/1430, 12/121, 125, 13/234), adok (1/1681, 1876, 9/642, 10/486, 12/325, 14/170, 15/497, 16/718), adhok (15/219), adokh (15/256), adsz (7/200, 10/265, 15/194), Adtz (16/ 864), adnak (1/139, 931, 3047, 5/207, 7/1628, 16/680, 1155), adtam (1/469, 7/1157, 10/632, 16/832), adott 1/478, 1646, 2744, 3335, 7/415, 632, 1034, 1284, 9/48, 10/642, 906, 12/291, 457), adttak (1/2865), fogok adni (10/482, 489); adom (8/158, 9/108), adod (1/747, 885), adja (1/1044, 1908, 5/502, 7/1366), adják (1/3209), adta (7/1589, 585, 1592, 1625,12/68), adtta (1/3130, 3340), adták (7/530, 15/945), fogom adni (6/98, 12/614), fogja adni (12/828). - adnék (1/410, 1623, 2262), adnékh (9/114), annál (15/258), adna (1/1532, 2591, 7/255); adnám(1/282, 788, 1806, 12/151), adná (16/343,344), Adná (1/2950), adta vólna (1/956), adta v[oln]a (1/1788). - adjak (5/275, 10/837, 12/804), adgy (15/201), adj (10/825, 12/505), Adjál (1/567), adjon (1/1886, 3060, 5/436, 8/35, 15/842, 16/33, 37, 39, 676, 862), Adjon (16/674, 681, 701, 1182,), adgyon (15/727, 16/27), agyhon (9/81), agyon (15/182), hatyon (9/117), adjatok (1/1601, 9/553, 12/217), Adjatok (15/141), Adjanak 1/1566), adjanak (1/1569); adjam (1/485), add (7/1202), adja (1/1530, 7/157, 903, 15/255, 16/610), adgya (15/1070), ahgya (15/193, 195), adják (1/3210), Adják 5/212). - adni (1/471, 1043, 1056, 1777, 5/8, 145, 146, 6/168, 7/42, 1136, 12/533, 14/113, 16/254, 744).
Ö: kölcsön~.Ik: által~, be~, el~, elő~, hozzá~, ide~, ki~, meg~, oda~, rá~, vissza~.

adakozás fn (1)

Nem, hogy Nemzeti Músáimnak szolgálhatnék az ő adakozásokból; de élni is alig tudok (1/2040).

adandó in (1)

...'s bizván annál fogva, hogy a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm, a'mellyet még hatodik Apámnak eggy Török főért pazérlott a' meg rögzött rossz szokás, hanem hogy van é annyi elömenetelem a' Törvénybe, a' mennyi az adandó hivatalra meg kivántatik (1/2972).

adás Ö: el~, hír~, tanács~, vissza~, vizit~.

adat i (1)

A' Gvárdián Ur adatta a kezembe (1/3009).
Ik: el~, oda~.

adattatik i (1)

Adattatott nékem ollyan hatalom, h[ogy] ördögöket üzhetek (9/227).

addig hsz (35)

Te pedig maradj itt addig a' Filegoriába, majd lejövök továbbat (15/906). Vigasztaló újságokat jelentek tenéked, Amintás, szakaszd félbe addig ezt a' nagy keserűséget (7/857). Még az addig igaz, de lebukása szerentsés volt, és a' halálnak eggy fájdalmas képe alatt, életet, és örömöt hozott néki (7/1551). Addig is csókolom kezeit (16/323). Én megyek. Itt minden addig jól el rakva legyen (8/200). Ne félj Antal, tsak addig van még az (9/269). Vagy ha magad jobban el végezheted; addig szivesen fel váltalak a' tömlötzben (1/2110). Várj addig a'te haláloddal, míg az igazat jobban kitanúlhatni (7/1197). - ...és addig futottam, hogy őtet elértem (7/ 1403).
addig (1/329, 591, 680, 1646, 1875, 1935, 2719, 3185, 7/174, 275, 351, 380, 1498, 12/39, 13/306, 519, 638, 15/66, 602, 802, 842, 952), Addig (1/1702, 2141, 2679, 5/473).
Ö: mind~.

addigaddig hsz (1)

No tsak denique mind addig addig hogy az Isten tsak ugyan össze coniugalta öket (15/1040).

addsza i (3)

Addsza a' Levelét (1/3088). Addsza a' kalapomat, az innepit (8/194). Otthon van otthon no tsak adsza (16/698).

adeo1 (lat) (2)

Antal! huc ades! jöszte ts[ak] egy szóra (9/ 228). Huc ades Asmódi (9/718).

adeo2 (lat) (1)

...ő ugyan n[em] igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/159).

Aderbedján fn (1)

Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik a Mitrademdits mellett (9/655).

adhat i (8)

...most tsak ugyan nem adhattunk vólna pénzt az Urnak, mert a' Klastromnak felette sok és tetemes költségei vagynak (1/2997). no már ennyi sok szép tanubizonyságnak tsak adhat hitelt az Ur (15/21).
adhat (1/3133, 7/252), adhatok (1/1778, 2112), adhatom (9/117), adhassam (16/44).
Ö: elől~, kölcsön~. Ik: ki~.

adieu (fr) (5)

...'s menjen idvezült Férje után az örökké valóságra: mi Ifjak meg egy kevéssé itt akarunk mulatni a' siralom völgyén adiö (16/591).
adiő (16/329), adiö (16/617), Ádjő (8/191), adió (16/1003).

admirális fn (1)

Az a' hir is foly kedves Ur nállunk, hogy a' Frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá ütött, de a' várhoz a' nagy kösziklák miatt nem férhetett (16/288).

admoneo (lat) (1)

Quis ille? admonendus e[st] hoc n[on] licet Do[min]e (9/629).

adó1 fn (2)

És azokat is óltsitják az Adónak a neve és képe, a' mellynek ki rajzolásán a' leg tökélletesebb mestérség izzadott (1/3149). Kettön esik meg a' Vásár azt hallottam; de hát a' Nézöis ott van nints hát kettő, ha tsak a Nézőt a' Vevőbe vagy Adóba nem dúgjuk (8/154).
Ö: el~.

adó2 fn (1)

... de ha ö nem okosabb, az a' mi most Ajándék, Adóvá is válhatik (10/127).

adomány fn (2)

Be sajnálom, hogy olyan kézre kerűl az én Rosáliám adományja! (1/3156) - Leg kissebbet is nagy adománnyal jutalmaz meg (1/1339).

adós fn/mn (16)

I. fn ...vedd el tőlem, hogy adósod ne maradjak (1/250). Kend engem rossz adósnak nevez? (1/2677)
adós (1/1708, 1858), ados (12/875), adósom (1/2663), Adóssa (1/2668), adóssa (10/498), adóst (1/2676), adósommal (1/1093), adóssá (1/2121).
II. mn Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásért 30 arannyal (1/1744).
adós (1/611), ados (1/704, 12/506), adosak (16/ 576).

adósság fn (5)

...ezt a' pixist nékem Tempefői adtta 30 arany adosságb[a] (1/3341). - ...annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné (1/701).
adosságba (1/613, 706), adosságnak (1/705).

adott in (1)

De Kedves Úr, ezen előnkbe adott fel tételeire mitsoda választ méltóztatott a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr adni (1/2867).

adózik i (1)

Akarom neked mondani, hogy tégedet imád, és hogy szüntelen szomorú lévén, bővenn adózik tenéked keserves sírásokkal, 's lángaló sóhajtásokkal (5/133).

adutt fn (1)

...makk adutb[a] nyér é többet vagy a' tökb[e]? (16/742)

adva Ik: meg~.

adván in (3)

Boldogabb időt adván tenéked (1/1732).
adván (1/2021, 12/646).
Ik: ide~, össze~.

Aeneas l. Enéás

Aeneis l. Éneis

afelől hsz (7)

És a'felöl a' más Példája meggyőzhet (12/ 842). - ...tsak hogy bizonyos légyek affelől, hogy ő azon örűlni fog, vagy keseregni, nem is tudom e' két dolog közzűl, mellyiket kívánjam inkább (7/423).
a'felől (1/3362, 7/1436), a' felől (1/2852, 7/685), affelől' (7/461).

affektál i (1)

Denique megállyon kend supra modum affectalnék egy Zsidó nótát megtanulni (15/702).

afféle nm (9)

Ő gyönyörködik az affélékben (1/1345). Nemesebb vér foly ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam (1/1780). - ...illő módinak tartja, mint a' pudert, figarót, Anglus rockot, 'egyéb affélét (8/ 107) - ...most vala nállunk az a' Vasaros Ur kinek itt által ellenb[e] van a' botyá, derek a' fele uri Ember (16/273).
a' féle (1/2238, 16/751, 1059), a' félékröl (1/1011), a' félékhez (16/500).

Afrika fn (7)

A' te hitetlen Bátyádnak barbarus szándéki és fösvény természete (Lelke) előtt Afrika volt tenéked oltalmad és védelmed (10/134). Az ő Halálával egész Áfrikát ellened bosszantod (10/628).
Afrika (10/144, 175), Áfrika (10/122, 177, 830).

afrikai mn/fn (3)

I. mn Ha Enéás Áfrikai lett vólna, Járbás meghólt vólna(10/689). Ő Áfrikai[na]k a' Ruházatjáról nem látszik én elöttem (10/302).
II. fn - ...mennem kell egyenesenn a' Halálnak, vagy a' kevély Áfrikainak nyújtani a' Kezemet (10/821).

ág fn (16)

Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/9). Valaki rezzentette az Ágakat a Gallyakat (12/250). A ti Jarmatokat az igaz öszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem (12/581).
ág (7/1261), ágak (13/12), Ágak (5/423), agait (1/728), ágait (7/1034), ágoknak (7/1578), ágon (13/697), ágra (7/1258), ágról (5/513, 7/195), Ágról (12/747), ágairól (7/337), ággal (12/572).
Ö: borostyán~, leány~.

ágacska fn (1)

...vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját (13/147).

Agamemnon fn (1)

Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak (1/1428).

Aganippe fn (2)

Ott hallik a Vig Múzsika Ott zengedez Hol a' szagos Bokrok között Aganippe tsergedez (1/192).
Aganippe (1/2467).

agár fn (3)

...és a farkasok futnak a' Bárányok előtt, 's az Agarak a' félénk Nyúlaktól (7/118).
agár (15/348), agarakat (11/51).

agárista fn (1)

...az Országgyülésen is n[em] azokra hallgaté a' Publicum, mikor a' Könyveket kerülö agáristák, vojtisták, módisták vagy eggy kukkot se tudnak böffenteni (1/928).

ágaskodik Ik: meg~.

ágbogas mn (2)

Azért hogy eggy ágbogos fenyőszál vezeti az én [na]gy Lépésimet, és tsak eggyetleneggy Szem szolgáltat nékem világosságot (5/70). Akkor a' szokott Legelőre vezetném néma Nyájamat kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/171).

Agenor fn (163)

Agénor Sidoni Nemes, Sándor' barátja, Tamirisz' Szeretője (12/8). Imhol Tamiris, a' te hiv Agenorod (12/1027). - ...Agenorban a' Királynak egy igaz barátot hagyok (12/582). Vissza fordul Agenorhoz (12/424).

aggat Ik: fel~.

aggodalom fn (2)

A' János pap országáb[a] hol nints semmi aggodalom (16/1132). Te nékem olly megzavarodottnak láttzol, 's mi ok szerzi aggodalmadat (7/998).

aggódás fn (5)

...a' melynek az elmúlt aggódások, és veszedelmek édes és kellemetes fűszerszámot adnak (7/1627). Nem érez semmi aggódást (9/467).
aggódásom (7/406), aggódást (7/1193), aggodástokb[an] (10/294).

aggódik i (4)

...van a'ki értem aggódik (5/94). Hát ezen aggódol, óh eggyügyü (13/473).
aggodom (12/755), aggódtam volna (16/570).

aggság fn (2)

A' szíves Harmónia Üzi az Aggságot. Köztünk Szimpátia Terjeszt boldogságot (4/119). De hiszenha nem szerettelek volna nem is aggódtam volna érted, a' szerelem aggsággal jár (16/571).

Aglauró fn (1)

...és a' jövendő Vadászatra gyűlytsd ki nyúgvó helyekből Szilviát, Aglaurót, Nérínét, és Klórist (11/17).

ago (lat) (1)

Quid agam (9/149).

Ágoston fn (1)

Petronella Ennek Leánya Ágoston János (15/5).

ágú Ö: három~.

ágy fn (6)

...véle ne hállyon betsülettel szolván, h[ane]m mind a' két ágy végire egy papot állitson könyvel (1/843). - ...vén már az Asszonyod mint a' bün, egyszer az Isten megkönnyebbíti ágya szalmáját (16/402).
ágyba (16/1134), ágyamba (16/826), ágyábul (15/ 447), ágyrol (15/750).

agyar fn (2)

...'s nem tartóztat meg tégedet a' gyilkos Vadaknak agyarok és dühösségek (11/77). - ...a' szarvas a' futást veszi elő: az oroszlány a' körmeit, és a' tajtékzó vaddisznó, agyarát (7/633).

agyarkodás fn (1)

...akkor nagyobb agyarkodással ellenem rohant (7/1252).

agyarkodik i (2+1)

Azt látom hogy agyarkodik (6/80). És e' fegyveres Csoportok kőzőtt, mellyek körűllőtted agyarkodnak, ki tud téged bátorságossá tenni? (12/128) - ...a' honnan méltánn kénszerítettem a' felséges Tzivódásbann agyarkodni az én Szélvészeimet az én Oltalmazásomb[a] (10/1040).

agyarkodó in (1)

Ha az én reám agyarkodó Szerentsét lántzáról el eresztitek, adjatok erőt az ő tsapásinak el szenvedésére (1/1600).

ágyék fn (2)

Itt vagynak a' kutya menydörgös ördög ágyékába termett ördög köjkei (9/721). -...nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792).

agyonlő i (4)

Dejszen nem haragudt mert magát is agyon lőtte (16/1127).
agyon lövöm (16/953), agyon lüte (16/1125), lőtte agyon (16/934).

agyonlőhet i (1)

Ha most az emberiség ellen való törvényt nézném, szabadonn agyonn löhetnélek (1/2783).

agyonüt i (2)

Ezt osztég agyon ütötte a' Pap a' könyvével, hát másik is ki buvik, azt is agyonüti (1/863-4).

agyonver i (2)

Agyonverem Gazduram! (15/251) - ...mind agyon verték a' Papok (1/865).

ágyszék fn (1)

Nagy vigassággal fel ugrik az ágyszékről, tapsol, katzag (1/855).

ágyú fn (2)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot, serpentinelt, Szerelembombival hányatom le az ellentállókat, m[inde]n ágyuikat demintíroztatom (8/116-8).

ágyúz Ik: ki~.

agyvelő fn (2)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/216). Senecá[na]k szép mondása ez, kár h[ogy] az agyvelejéb[e] v[ol]t (9/597).

ah isz (211)

Ah! a' méreg forr bennem (16/569). Ah már nem vagy Szerelmesem! Ah vége a szerelmednek! (12/725-6) - Ah! tsak téged ne látnálak, könnyebben venném bé ezt a' halálos port (16/864). Ah alázatos szolgája az Urnak, szerentsés jó napot kivánok (15/43). Ah bár tsak ő néma lett volna, Amintás pedig siket (7/1232). Ah be furtsa gyermek vagy te édes Boriskám (16/356).

ahá isz (3)

Aha! azok emberek (4/63). Ahá, 's tsak ugyan Görög szók valának? (1/2334) - Ahá, 's ott a' bökkenője? (1/3337)

ahelyett hsz (1)

...igazságos dolog, hogy ne a' főldi szerelem enyelgéseit, hanem a'helyett ditső Őseit az én élő és igaz (nem tudom őtet minek nevezzem) Apollómnak, vagy Jupiteremnek, mert tselekedeteivel 's tekintetével mind a' kettőhöz hasonlít; az ő Saturnusnál és Celusnál méltoságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/825).

ahhoz nm (4)

...ott a' Szilvia' dárdáját a' földön találtam, és ahoz nem messze eggy fejér fátyolt (7/1168). De valósággal ért kend ahoz a' mesterséghez Abrahám, m[ert] az n[em] kitsiny dolog (9/636). Ezeknek hasznait a' ki hosszas munkával akarná előfejtegetni, hasonlót tsinálna ahoz, a' ki a' Napot, a' levegő eget, a' tüzet, vizet igyekezne ditsérni! (1/2249).
a'hoz (1/2425).
Ö: mind~.

áhítatos mn (1)

Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! [me]ly[ne]k az én áhitatos szivem szent el ragadtatással temjénezett (9/540).

ahol1 hsz (33)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a' posványok között fekszik eggy szigetetske (7/686). - ...ne közelitts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak (7/466). Én nem tudom mitsoda tábla lehet az, ahol az embert úgy el nevezik, mondja Kend no mellyik? (1/2180) - ...a hóhér aggasson fel benneteket, majd ollyan helyre tétetlek, ahol nem örömest verseztek (1/2815). A' hol az Erő nem ér, jöjjön a' Fortély (10/380). Mindenütt a'hol járkálunk Ezer tísztelőt találunk (14/22).
ahol (5/9, 361, 515, 7/460), a'hol (1/94, 5/105, 7/ 491, 1415, 13/16), a' hol (1/90, 1819, 2050, 6/31, 7/69, 236, 323, 878, 991, 1088, 1095, 1501, 1557, 9/194, 12/9, 13/20, 271, 627).

ahol2 hsz (2)

A' hol van ni az ablakba (9/286). Gyere tsak Ország bolondja, a'hol várnak fekete levesre (1/3237).

aholott hsz (1)

...de a' mint láttam a' leg szomorúbb Bánat sátorozik homlokodon, a' holott azelött az Édes Nyájasságok mulattak a' szegénység karjain (1/1587).

ahonnan hsz (9)

...hát mikor vissza akarok jönni, a' honnan eljöttem, megláttam azt a Farkast (7/1240). - ...és gonosz tekintettel nézvén én reám, megbabonázott engemet, a' honnan én elrekedtem, és azután sokáig halgattam (7/519). - ...nékem pedig azomba tele vólt az ölem kövekkel, a' honnan ő elszaladt (7/1041).
a'honnan (7/824), A'honnan (10/1038), a' honnan (7/45, 1420, 10/1039, 16/291).

ahová hsz (9)

Tsak menj, fussál a' hová tetszik (13/592). - én ugyan eléggé sajnálom 's fájlalom az Ur' állapotját, 's főként pedig azt, hogy mi tülünk a' hová egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2952).
Ahová (12/899), a' hová (2/1387, 5/208, 9/299, 13/19, 654), a' hova (7/929).

ahun hsz (3)

Ahun van a' szedte vette! (9/311) - A' hun la (9/342). - ...ahun van la (9/604).

ainrittung l. Einrichtung

ajak fn (20)

...az ortzája fejér mint a gomolya az ajaka mint a mák virág (1/757). - ...mélyebbé és halálosabbá tette az én valódi sebemet, mikor ajakait ajakaimhoz vitte (7/396). Adják az Egek hogy mindenha igy beszélljen a' te Ajakad (5/212).
Ajjakad (10/480), ajaki (15/113), Ajakaim (7/124), Ajjakaim (10/112), ajjakamat (7/391), ajakait (7/375), ajjakodban (13/56), ajakidbol (12/877), Ajjakidon (7/598), Ajjakidonn (5/283), ajakain (7/446), ajakidról (1/3114), Ajjakidról (10/395), Ajjakamtól (10/507), ajakától (7/1613), ajakaival (7/1555).

ajándék fn (33)

Én eggy kevés ajándékkal kivánnék a' Nagyságos Gróf Úrnak udvarlására lenni (1/1331). Ne panaszolkodj az Ég ellen: nagyón pazér volt erántad az ő Ajándékiban (12/67). - ...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én bal karomat ékesitő arany lántzot (13/520). Gyermek koromtolfogva az ő Szivét birtam ajándékba mind addig békével bírtam az ő Szivét (12/996).
ajándék (7/590, 13/151, 528), Ajándék (10/ 126), Ajándékok (6/5, 10/523), ajándékom (1/1340), Ajándékod (10/726), Ajándéka (10/ 136, 160, 443), ajándékot (5/275, 7/1210), Ajándékot (12/916), ajándékimat (13/144), ajándékidat (5/281), ajándékát (1/1379), Ajándékát (10/125), Ajándéknak (12/557), ajándékba (10/123), Ajándékba (10/ 124), khijandhekhba (15/672), ajándéktól (7/602), ajándékért (1/471), Ajándékotokért (12/ 325), ajándékkal (1/253, 1362, 1377), Ajándékkal (13/137).

ajándékoz i (7)

Mondd meg néki hogy mind néki ajándékozom (5/97). Téged ajándékoz az Országnak az Ég (12/ 455). - ...tulajdon magamat ajándékozom tenéked (7/601).
ajándékozza (12/46); ajándékozta (12/851, 15/940); ajándékozd (10/635).

ajándékozó fn (2)

Az Ajándékba tanúld meg az Ajándékozó millyen (10/124). Ah Tselekedjetek oh Istenek! tselekedjétek, hogy Amintas a Királyi Székben légyen maga magának ez Ajándékozonak és az Ajándéknak diszére (12/557).

ajándékoztat i (1)

De ha az én szegénységem valamit ollyast nem ajándékoztat tenéked, a'mi tebenned szebb és édesebb ne vólna (7/599).

ajánl i (21)

Imhol Nagyságod[na]k ezt a' kis pipát ajánlom (1/465). Valaki kedvelvén az erdőket, Diánának ajánlja Szívét, járjon a' Vadak utánn, 's adjon ki Ámoronn (11/89). Magam ajánljam a Lántzokra az én kezemet? (12/204) - ...és mint jó Keresztény ne vesse meg azt a' Papi intést, mellyet az Urnak szorúltt állapotjábann ajánl ő Fő Tisztelendősége a' Levél végénn (1/2922). Ajánlom magamat (15/69). Petronellát már Szászlakinak ajánlották (15/860).
ajánl (13/194), ajánlok (14/170), ajánlott (10/350); ajánlom (1/640, 1098, 1936, 2944, 10/118, 198, 848, 15/526), ajánlod (10/101), ajánlja (10/20), ajánlotta (1/617, 7/394).

ajánlás fn (2)

Tartsd másnak a' te ajándékidat. Rám nézve, a' ki azokkal nem gondolok, még az ajánlások, és nyájaskódásokis a' te Ajjakidonn megbántások, és gyalázatok (5/282). Ajánlásodat elfogadom, és ha hűséges leszel, a'mit tsak kérsz, mind jutalmúl fogod azt venni (10/206).

ajánlhat i (1)

...én azok hellyett az én alatsony Állapotomba semmit sem ajánlhatok néked egy szegény nyájnál, egy rongyos Karámnál egyebet (12/64).

ajánlott in (2)

Ajánlott barátságát Atyaságod[na]k köszönöm, 's igyekezni fogok ezt [me]g érdemleni (1/3063). - ...azok te elödbe rakják a' Nemzeti Músáknak ajánlott áldozatjaikat, és te el fáradsz azoknak bé szedésében (1/2052).

Ajax fn (1)

Mig az Amazon Seregek Tsászárostúl el érkeztek Az Ajax vize mellől (1/2485).

ajtatosság fn (1)

...e Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2885).

ajtó fn (22)

...de az ajtót bizony bé zárom (7/282). Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra, és azt a kisértetet szóval és fegyverrel, v[agy] [me]g rontani, v[agy] el kergetni (9/211).
ajtó (1/1832, 9/246, 279), ajtót (1/449, 9/272, 279, 292, 340), ajtóbann (1/2155), ajtón (1/390), ajton (1/653, 2/1507), ajtaján (1/977), ajtóra (2/1504), ajtora (2/1509), ajtajára (1/690), ajtajáról (1/ 2679), ajtónál (1/2768, 7/495), ajtajánál (1/1918).
Ö: bolt~.

ájul Ik: el~.

ájulva Ik: el~.

ájulván Ik: el~.

akad i (5)

Eddig is tsak azért várakoztam hogy ha más szerentsém nem akad hamarjában; tehát ezt a' Leányt is elveszem (15/944). - ...de bezzeg e[mbe]rekre akadt a' tömlötz tartalék, ki vettűk ökeménék a kezéb[ől] a' gyik lesőt (9/728).
akad (9/109, 110), akadtál (15/244).
Ik: meg~, rá~.

akadályoztat Ik: meg~.

akadék fn (1)

Ideje hogy az Álomból felserkenj: hogy magadat kifordítsd ezen Asszonyi Akadékokból, és fuss máshová a' te nagy Szívednek nemes Próbáit adni (6/166).

akadémia fn (2)

Ő eggy komor szivű a' Gavallérok társaságába, és igen kevés kedvét mutatja, hanemha némellyekkel állhat discursusban, a' kiket ő nem tudom mitsoda bal itéletből a' Világ okossainak tart, a'kik esztendőket töltöttek az Angliai, a' Frantzia, a' Német 's más Akadémiákba, a' kik szüntelen az új könyvekről beszéllgetnek (1/492).
Académiákb[an] (1/537).

akadémiátlan mn (2)

És én még is itt Somogyba, itt az Akadémiátlan magyar országnak leg Akademiátlanabb részibe, telepedjem meg? (15/918-9)

akadhat i (1)

...hogy ő rám ne akadhasson a' jegyekből, leraktam a' szárnyaimat (7/48).

akadozva in (1)

Nézegeti a könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét (1/312).

akar i (193)

Tanátsot adni sokszor nem tud a'ki akar; sokszor nem akar, a'ki tud (12/5334). Ez a Világ inkább akar a' félelemre mint az Emberiségre mozdúlni (1/2759). Elfelejteni nékem Elizát? Ha én azt tsak probálni akarnám is, azonnal meghalnék belé (12/ 675). A' munkába szabadabbnak, a' Tanátsadásba kevésbbé késznek akarnálak én tégedet (10/385). Rántsd ki, rántsd ki azt a' Fegyvert: Veled Hadat, nem barátságot akarok (10/717). De ha a betegség Meg átalkodván még Nem akar gyógyúlni Mit szükség tsinálni? (14/159)
akar (1/1042, 2158, 2168, 2739, 2791, 3170, 3223, 6/91, 110, 7/46, 166, 730, 1345, 8/104, 157, 209, 9/128, 259, 700, 10/90, 279, 317, 759, 12/98, 106, 153, 303, 385, 463, 502, 665, 997, 13/417, 449, 15/ 880, 16/515, 736, 743, 746), akarok (1/257, 460, 1664, 1779, 2136, 5/333, 7/54, 275, 1096, 1240, 1410, 9/470, 10/801, 12/101, 408, 445, 579, 13/505, 15/62, 16/731), akarsz (1/883, 5/130, 193, 245, 7/ 211, 608, 743, 786, 892, 1199, 9/476, 10/419, 719, 805, 807, 917, 11/103, 141, 12/100, 199, 345, 13/64, 193, 287, 15/208), akars[z] (2/1501), akarunk (16/ 591), akartok (1/2746), akarnak (9/426), akartam (7/1074, 15/612, 16/949), akart (8/43, 9/33, 13/577), akartt (1/1392); akarom (1/3273, 5/131, 132, 306, 333, 7/32, 850, 1629, 10/236, 583, 648, 12/365, 814, 895, 16/485), akarod (5/322, 7/248, 803, 1186, 10/153, 198, 276, 285, 381, 396, 496, 616, 648, 727, 836, 923), akarja (1/235, 545, 574, 7/23, 27, 524, 936, 8/102, 10/188, 352, 414, 675, 12/45, 665, 666, 751, 13/170, 15/353, 552, 16/224, 955), ak[arja] (12/992), Akarja (10/471), akarjá (16/739), akarjuk (16/676), akarják (1/1367, 10/17), akarlak (12/884, 1023), akarám (12/607, 13/136), akartam (7/175, 1472, 15/473, 16/254, 257, 553), akarta (1/517, 12/146), akarták (1/551, 9/47, 13/709). - akarnék (1/1329, 1531, 5/196, 12/708, 16/ 924), akarnál (7/759), akarna (10/597); akarnám (1/1675, 5/156, 184, 7/1193), akarnád (6/114), akarná (1/2248), akarnák (12/803), akartam vólna (1/482), akarta volna (1/776, 802). - akarjon (12/ 538).

akár hsz (2)

CS.[AJKOS] Mondd még eggyszer K.[ATI] Akár kétszer (8/55). Hogyha az Ég Szerentsémbe Változást akar akár tenni Más gondolkozást elmémbe fog ő akkor önteni (12/153).

akár... akár ksz (7)

Akár költsön a' Diaetáig, akár az Exemplárokért, méltóztasson nekem adni az Ur 30 aranyat (1/ 1776). Oh tsudálatos erő! fájdalmát egyszerre szűnni érezte, akár azon varásló szózatoknak hatalma vólt az, akár a' mint én gondolom azé a' szájé, a'melly meggyógyítja azt, a' mihez ér (7/378-9).
akár... akár (7/1251, 10/583, 11/20, 12/80, 13/240).

akarat fn (16)

...elvehetné azt eggy akaratja ellen való bolond (8/181). Lehet akaratom szerént szabadonn beszéllnem? (10/196) - Kész vagyok a te akaratodra (13/68). Akaratjára nem álhatok: ellene szólnom nem lehet (12/761).
akaratom (1/415), akaratod (13/37), akaratja (1/ 414, 2/1479, 7/1558), Akaratodat (10/379), akaratját (7/1559, 1563), Akaratjokat (10/25), Akaratjából (10/492), akaratján (7/918), Akaratjának (12/824).
Ö: jó~.

akaratos mn (1)

Talám nem tudod az akaratos Bárányokat inkább szoval ketsegtetni, mint rettenteni a' Bottal (12/ 521).

akárhogy hsz (1)

Már hát ma Mest[er] Uram ördögöt fogunk, akárh[ogy] tesszük szerit (9/271).

akárhol hsz (4)

Tirzis akárhol van, veled van, Lelkem (13/127). - ...mert akárhol vagyok én, én szerelem vagyok a' Pásztorokban tsak úgy, mint a' Hérósokban (7/78). akárhol (15/940), Akárhol (10/990).

akárhová hsz (2)

Tsak menj: akárhová mégy, előlem el nem futhatsz (11/113).
akár hová (13/593).

akárki nm (4)

Uram, akárki vagy, megbotsáss: már az Itatás ideje elmult (12/102). - ...én a' ki Schvatz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek akárkireis: én - én most lennék semmi? (8/115)
akárki (7/619), akarkit (15/301).

akármely nm (4)

De hiszen most megtanulhatja az én példámbol, mennyit hihet akár mely Legény[ne]k (16/442). Lám a' Városi Nimfák, akármelly szemérmesek és makatsok is, mennyi szeretőket tudnak magoknak keríteni (13/264).
akármelly (1/102, 16/558).

akármelyik nm (2)

Engem uttse ha különb nálla akármellyik (15/ 589). Akármellyiket meapace (15/408).

akármerre hsz (1)

Az én mellyem úgy tele van szánakozással, és úgy tele van irtózással, hogy én nem látok, nem is hallok akármerre fordúlok ollyan dolgot, a' mi engem rémülésbe, és busongásba ne hozzon (7/1374).

akármi mn (5)

Ne gondoljon az Úr vele, akármit tsinál, ö most bort kapott (1/3383). Hát ha én a' maga semmire kellö könyveit vagy ki hajigálnám elöle, vagy akármi módón leg kissebbel is meg bántanám, nem fogna é én reám meg neheztelni (1/902).
Akármit (9/562), akármijét (16/738), akármiért (1/2651).

akármiként hsz (1)

Vígasztald meg magadat, mert akármiként hal meg ő, te miattad hal meg (7/1331).

akármikor hsz (1)

Szivesen akarmikor (15/638).

akármilyen nm (1)

...akár millyen vagyokis, azért hogy ő engem futis van a'ki értem aggódik (5/93).

akármint hsz (1)

Bár állandó légy akármint, én reménylem, hogyaz ő Sírására te megfogod változtatni Gondolatodat (10/400).

akaró Ö: jó~.

akarva Ö: kész~.

akarván in (7)

...ha mágnási iussokat akarván mutatni, szeretnek belé szollani az ország dolgába (1/930). (akarván kirántani a' Kardját, Szeléne őtet meg tartóztatja) (10/319). (elakarván menni) (10/552).
akarván (10/342, 739, 874, 915).

akaszt i (1+1)

..az ujjába akaszt egy tizenkét tsebres hordo bort (1/729). - ...ezt [me]g hallotta Puluto elveszi a gyürűt utána setit köpönyegű ember, s mikor Puluto a pokolbaa szegre akarta volna akasztani, a setit köpönyegű e[mbe]r oda tartotta az ujját (1/ 803).

akasztófa fn (5)

...ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél, ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/974). Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli - botsánatot kérek - az akasztófát (16/969).
akasztófa (16/977, 1017), Akasztó fára (15/414).

akasztófáravaló fn (3)

...uh te akasztófára való, ki a' bótómból (16/612). - ...jaj jaj szegény férjem az Isten nyugosszon meg akasztófáravaló (16/619).
akhasztofára való (15/248).

akasztva in (1)

...a' Templom ajtajára olyan nagy bunkós bot vot akasztva mint a Kis Asszony (1/690).

Ákeron l. Acheron

aki nm (307)

Nem érdemel hítet, a'ki azt másnak meg nem tartja (10/229). Hogy Rólad többé ne gondolkodjam? Én, a'ki egyedűl te általad élek? Én a'ki az én Napjaimnak boldogságokonn nem örvendek, ha valaha engem elhagysz? (10/72-3) - Nem kell nékem azt szeretnem, a' ki engemet szeret? (12/ 470) - ...mintha biz'én viszontag annak, a'ki engemet elhalgat, nem tudnék adni édes Tsókokat (7/41). Egy Felséges Parantsolatja annak, a'ki megteheti azt, a'mit akar, 's az igazságot akarja (12/664). Jutalmát Ámor nem szánja Attol, a'ki néki hív (5/462). - ...de én néked ollyan mátkát kerítek, aki ollyan lesz amilyenre vágyol (1/747). - a Kirájfi elő hozatja tizenkét társzekér pizt, a ki tsak azt monthatta h[ogy] neki ados mingyá ki fizette (1/703). Meg vallom szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában (1/1073). - ...hát gondoltad é hogy én azt a' vén bolondot szerethetném, átkozott szem volna az a' ki azon kapna (16/358).
aki (1/702, 1050, 15/607, 16/432), a'ki (1/3371, 5/42, 94, 121, 122, 155, 163, 164, 175, 181, 426, 7/39, 443, 499, 585, 662, 739, 765, 787, 789, 848, 1024, 1293, 1366, 1536, 1539, 1554, 8/157, 160, 9/810, 10/528, 764, 767, 774, 953, 1024, 12/471, 495, 534, 645, 645, 997, 1000, 13/424, 15/340), A'ki (1/48, 13/604), a' ki (1/cím, 52, 86, 438, 439, 441, 537, 579, 695, 939, 1159, 1229, 1276, 1396, 1493, 1538, 1708, 1815, 1831, 2010, 2035, 2048, 2097, 2108, 2176, 2248, 2249, 2292, 2294, 2611, 3021, 3024, 3281, 2/1455, 5/122, 174, 281, 329, 6/128, 176, 7/17, 30, 55, 84, 227, 234, 235, 321, 322, 380, 445, 640, 668, 730, 886, 923, 927, 965, 1011, 1016, 1016, 1036, 1073, 1132, 1133, 1223, 1332, 1366, 1381, 1459, 1461, 1482, 1531, 1570, 1618, 8/110, 112, 114, 190, 9/833, 10/188, 329, 334, 514, 541, 650, 665, 887, 906, 935, 942, 993, 11/92, 12/533, 537, 546, 780, 825, 13/99, 210, 364, 425, 426, 482, 14/93, 15/170, 367, 369, 440, 488, 552, 607, 621, 758, 937, 16/28, 36, 132, 141, 142, 446, 605, 614, 918, 925, 1042, 1063), A' ki (1/42, 44, 164, 1251, 1262, 2177, 5/457, 8/241, 9/338, 10/746, 12/570), A ki (16/1183), akik (1/1056, 16/1087), a'kik (1/115, 490, 938, 2692, 2860, 3052, 3054, 3074, 12/269, 13/73), A'kik (1/ 3030), a' kik (1/159, 333, 492, 1765, 1816, 2266, 2560, 2607, 2992, 7/610, 1593, 12/1003), A' kik (16/ 764), a kik (1/921), a' kié (7/166), akit (16/220), a'kit (10/282, 348, 838), a' kit (1/295, 1999, 2060, 3089, 3298, 5/31, 6/48, 7/85, 184, 331, 814, 1591, 8/ 182, 10/655, 656, 656, 13/94, 465, 15/1015, 16/599), A' kit (13/620), a'kiket (12/305, 546), a' kiket (1/ 334, 412, 489, 1423, 1436, 2253, 2269, 7/995, 10/ 362, 16/1089), akinek (1/751), a'kinek (5/318, 12/ 806), a'ki[ne]k (9/727), a' kinek (1/1639, 1990, 3024, 5/415, 7/152, 153, 790, 1134, 9/69, 589, 12/ 1015, 16/219), a'kiknek (9/417), a' kiknek (1/1407, 3053), a' kik[ne]k (1/107, 342, 16/1184), a' kikben (1/1753), a' kiből (12/276), a' kinn (16/597), a' kiről (13/557), a kinél (1/3369), a'kihez (8/135), a'kikhez (1/1910, 1923, 3043), a'kitől (7/497, a' kitől (7/ 287), a'kiért (5/84, 87), a' kinek (7/159, 853, 1192, 9/207, 16/1046), a' kikkel (14/38).

akkor hsz (130)

Akkor által adja ötet az Úrnak, nagy Lakodalmat üttet és mint Kedves vejének egydarab jószágát által adja Bezzeg Urak leszünk akkor! (15/37-9) - Akkor, majd akkor, triumfális hattyúkon szálljatok be te és a' te Anyád én hozzám, 's tegyétek magatok körül Paraditsommá az én életemet, majd akkor uj tűzzel fogom az én indúlataimat e' kis oltárón lángszínnel ki ábrázolni (8/79-81). Épenn akkor jött be Báró Serteperti, a' Gróf intett 's a' Kis Asszony el mentt (1/3355). Akkor mikor Aráspesz engem kihívni jött, az ő Urának Dolgait igazította velem (10/756). Miért, miért vetsz meg engem, és tsupánntsak akkor jössz hozzám, 's akkor vigasztalsz engemet, mikor álomra botsátom szememet (5/5960). Az én Kezemet, az én Szívemet mikor Járbástól megtagadtam, hűségesnek lenni Férjemhez akkor vólt eszembe (10/162). Ha ollyan bátorságot mutatna a' Sátán haboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/187). Még akkor eggynéhány száz Úri személlyeket meg is kell vendégelnem (1/1506). Méltóztasson megolvasni ezt a' levelet a' mellyet egy Baráttyához ir és akkor hiddje el Uram Atyám, mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadt fiatalkák (15/899).
akkor (1/121, 153, 673, 761, 771, 804,813, 1074, 1091, 1446, 1513, 1701, 1711, 1876, 2125, 2237, 2546, 2682, 3004, 3245, 2/1426, 5/39, 161, 218, 221, 438, 6/16, 152, 7/117, 142, 160, 214, 219, 221, 223, 245, 258, 385, 398, 457, 502, 646, 719, 780, 794, 835, 1037, 1053, 1074, 1083, 1119, 1173, 1191, 1243, 1252, 1472, 1530, 9/103, 207, 357, 602, 626, 688, 10/33, 143, 502, 720, 795, 11/110, 12/155, 329, 13/66, 106, 141, 148, 225, 509, 531, 580, 15/517, 677, 1060, 1061, 16/47, 129, 218, 394, 395, 400, 1055, 1065, 1215), Akkor (1/521, 1635, 1672, 1868, 2487, 2681, 3123, 3356, 3361, 4/12, 5/169, 533, 537, 7/139, 368, 546, 1588, 9/367, 518, 13/159, 267, 436, 16/414), akhor (9/19), a' kor (7/1119).

akkorára hsz (2)

Semmi tsak rá tudjak ülni a' Banyára Ő mag nélkül fog kidülni nemsokára Bezzeg ur lessz ám Tipptopp És Tipptoppné hopp hopp hopp akkorára, akkorára (16/413).

akkord fn (2)

...erős Accord (:consensus tonorum a' Musikába:) (2/1507). Accord, mint fellyebb (2/1511).

akkori mn (4)

(:Pihó akkori hires zsivány:) (15/242). Ne félj édes Boriskám te leszel Karnyóné Asszonyságnak, vagy is már akkori időhöz szolván Madám Tipptoppnénak és igy mossiő Tipptoppnak is belső szoba Leánya (16/397).
akkori (1/2981, 16/1055).

akkurátus mn (1)

Azért szükség lennünk ollyan okosok[na]k Vigyázóknak és accurátusoknak (14/31).

akol fn (4)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat (13/129). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort (12/226).
aklaimat (7/820), Akolból (5/96).

akta fn (1)

Engedelmet kérvén Praeses Úrtól Ezen tudós Facuktástol És itt a' mi Aktáinkból Tanúló Kompániátol (14/104).

aktuális mn (1)

...a' Királyi Tábla Actualis és mindenkori Hallgatója (1/1138).

Akviló (aquilo) fn (1)

...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/23).

ala isz (1)

A Cshergei oskhila[na]k azth mondhtam volna - fütty! ala mindgyart hegyre Sz[en]t Kirráli pokhilba (15/1058).

alá hsz/nu (10)

I. hsz Előveszi a' National Spieljét, azt egyedűl arra figyelmezvén, fel s' alá rángatja (1/360).
II. nu Még az én órrom alá is mersz piszkálni avval a' békanyúzóval? (1/2809) - Már a' Magyar könyvre kiváltt ha verses, reá sem néz, amazt pedig újra sajtó alá készűl tenni (1/157). A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/146).
alá (1/1006, 1594, 3074, 3228, 15/145, 16/1215).

alááshat i (1)

Onnan Szerelem Országból a' főldről, ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a'mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném, meg eggy kis Natragulyát, a' mit áshatnék alá, meg adnám az árrát fa pénzből (8/180).

alább hsz (5)

...és jóllehet ő a' terhével megütötte is magát, és onnan sokkal alább esett (7/1581). Alább az 5 forintnál senki fiának nem adom (9/108).
alább (1/1788, 15/661, 710).

Ö: leg~.

alábbvaló mn (2)

Hát te alább való akarsz a' Növényeknél lenni az által, hogy nem szeretsz? (7/210) - ...'s nem is az én ékességemre hordozlak benneteket, hanem tsupán tsak a' ti megszégyenűléstekre, hogy minden lássa mennyivel alább valók vagytok nállam (7/ 700).

alacsony mn (23)

Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait, könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen, ki a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúltt életének (1/980). Ő nagy és betsülletes létére engemet meg nem vetett, egy alatsony emberkét (7/ 501). Néked elkell én érettem a' te Atyai Joszágidat hagyni: én azok hellyett az én alatsony Állapotomba semmit sem ajánlhatok néked egy szegény nyájnál, egy rongyos Karámnál egyebet (13/63). És ők még most is olly alatson gondolkodásúak? (1/2029) - Nem én vagyok a' Magyar Nemesek között első, 's talám nem is én leszek az utolsó, a'kik hólmi alatsony lelkű Németektől kéntelenittetnek szenvedni (1/2692). - ...nem is hangzik már alatsonyt az én sípom, mint az előtt szokta; hanem kevélyebb és harsogóbb szóval a'trombitákkal vetélkedvén tőlti bé az Erdőket (7/515). Hagyd el fiam, te a' Báró Úrról alatsonyúl láttatol vélekedni, a' ki eggy a' leg pallérozottabb Politikusok közzűl (1/437).
alatson (1/422, 965, 1126, 1177), alatsony (1/2023, 2254, 2604, 3071, 3371, 7/569, 12/721), Alatsony (12/560), alatsonyon (1/2573), alatsonyra (13/ 410), Alatsonyúl (1/1905), alatsonyabb (7/38).

alacsonyít Ik: meg~.

alacsonyított: meg~.

alacsonyság fn (6)

Jusson eszembe, hogy ő nem köz személly 's annál fogva úgy kellyen magára vigyázni, hogy rangjához nem illő alatsonyságra ne vetemedjen (1/498). Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam, az a hivságos szemérem bennem nintsen, hogy szüléim alatsonyságát szégyenljem 's el takarni igyekezzem (1/2262). Oh édes számjaim! 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! ti szabaditottatok meg engemet attol az alatsonyságtol, hogy én a' vén Karnyónénak pénzéért hizelkedjem! (16/445)
alatsonyság (10/998, 15/160), alatsonyságra (1/ 3210).

aláfelé hsz (1)

Én a' barlangomba valék, melly a' vőlgy mellett fekszik, 's minteggy a' hegynek tövében, a' mint aláfelé domborodik (7/1569).

alak fn (1)

Sőt néha még, mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot; az ő szolgálójának, és követtyének, a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára, és illyen alakokkal ámítván el az eggyűgyűeket, be fúrja magát (7/1349).
Ö: gyöngy~.

alássan hsz (3)

No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229) - Isten hozta az Urat Isten hozta kérem alásan tessék leülni tessék (16/267). Instálom ássan (15/578).

alászolgája msz (6)

Asszolgája az Urnak örülök hogy van szeretsém a Te[kin]t[e]tes Urat tisztelni (15/469).
Asszolgája (15/528, 955, 982), Asszolgaja (15/393), aszolgája (15/950).

alatt nu (53)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost (15/450). Már tudom, hogy a' Mórok' Királya van elrejtve a' hazudott Árbatzes alatt (10/581). Hidje el az Úr betsűletemre mondom senki fiának nem tselekedtem volna 50 aranyok alatt (1/1023). Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam, de ennek súllya alatt süllyedezek (1/1839). Én Hálába a'Hires Professor Bonvivan Ur alatt halgatván a' Dieteticát, azt tanultam tölle hogy a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/621-2). Élly vig napokat, emlékezz meg Tempefői név alatt nyomorgó Kedvesedről (1/255). Ha később lett vólna az Arbatzes' Segitsége, a' vitéz Enéás az embertelen Tsapás alatt ma elesett vólna (10/425). Ezen törvény alatt én megállok (10/347). Mi dolog? talám a' gonoszság semmivé tette az ő hatalma alatt lévő ártatlanságot? talám az én Édes Anyám prédájává lett a' Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1103-4)
alatt (1/60, 68, 980, 1438, 1591, 1606, 1689, 1920, 2301, 2570, 2988, 3090, 2/1374, 5/381, 390, 6/24, 7/14, 447, 527, 577, 1532, 1552, 9/3, 204, 528, 545, 701, 10/4, 567, 945, 11/4, 12/937, 13/512, 15/579, 16/137, 188, 191, 919, 1044, 1102), Alatt (1/ 2446).
Ö: az~, ez~, ide~.

alatta hsz (2)

A' Poéta háza láttatik, eggy kis kert van alatta, a' mellybe sétáló lugas van (1/972). - ...a' föld rengett alattok (9/196).

alattomban hsz (2)

Ki tudja hátha ő alatomba valamellyik Barlangba fekszik azzal a' bolond Suhanttzal, a'kiért engem ebrúdonn hány? (5/83) - SZELÉNE, Didó' Huga, és Enéásnak alattomba való szeretője (10/5).

alávaló mn (15)

...az alávaló emberektől való szenvedést is meg tanúltam már én Nemes el türéssel vetni meg (1/2687). Illy alávaló módonn kell nékem minden jobb Esztendeimet eltőltenem? (6/141) - Ah hallgass; sokat türtem a' te' alávaló szemét Tanátsidat (6/150). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi (1/918).
alávaló (1/442, 1490, 3315, 5/73, 91, 10/453, 738, 937), Alávaló (10/483), alávalónak (10/731), alávalók[na]k (1/1066).

alávalóság fn (8)

Annak sem vólt esze a' ki először ki találta hogy verseket kellyen kóholni, alávaloság az (1/1160). Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit, mi mulatságot tudnánk mi az alavalóságba találni (1/1157). Elég az, hogy én most 30 aranyat nem lottsanthatok ki minden alávaloságra (1/1500).
Alávalóság (6/74), alávalóságot (1/495), alávalóságát (1/916), alávalóságokat (1/818), alávalósággal (1/782).

alávetett in (1)

...ezeket az Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket, Embereket és Vadakat, a' mellyeket az ő néki alávetett Áfrika termeszt, az ő Nagyságának zálogáúl, ajándékba útasitotta te hozzád (10/122).

aláz i (1)

Oh kérem Nagyságodat, ne alázza ollyanokkal azt a' két N.[emes] embert, a' kik a' M.[agyar] Hazának tsillagi vóltanak (1/332).
Ik: meg~.

alázatos mn (28)

Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem: ők engem tudom meg fognak segiteni (1/1869). Szép Istenasszonya Tzintusnak, ne légyen terhedre, ha eggy alázatos Pásztorlegény tégedet fog követni (11/66). Alázatos szegény szolgája a' Nagyságos Úrnak (1/1372). - ...de instálom alázatosan, bátorkodom kérdeni, mivel tőlti a' Kis Asszonyka unalmas óráit (1/308). A' szép Likóris előtt, az erdőket megvető, a' vitézeket szerető Likóris előtt, a' homályos, és megvetett Tirzis, az a' szegény Pásztorlegényke alázatosan le borúl (13/440). Alázatosan köszönöm! (16/309)
alázatos (1/2852, 15/43, 714), Alázatos (1/1003, 1941, 9/167, 15/72), A[lá]zatos 15/530), álázatos (16/170, 318), alázatosan (1/274, 352, 548, 1019, 1377, 15/597, 608, 16/422), Alázatosan (15/472, 636), Alazatosan (15/633), aláhzathosan (15/314).

alázatosság fn (6)

Meggyőzettettem, megvallom tenéked, és az én Győzőmnek fegyverei vóltak, Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások, és viszontindúlatért való Rimánkodás (7/138). Hanem egész alázatossággal kérem az Urat Koppoházy Uramat, méltóztasson rajtam segiteni (1/1748).
alázatossággal (1/202, 1474, 2198, 2765).

alázódás Ik: meg~.

Albert fn (1)

SÁRKÖZI Albert feláll, mint volt Auditor (16/ 1180).

Alcestes fn (3)

ÁMOR Vadász ruhába, Áltzesztes név alatt (11/4).
Áltzesztes (11/69), Áltzestes (11/83).

Alceus fn (2)

S hát az őreg Altzeus? (12/293)
Altzeusnak (12/110).

alchimista l. alkimista

Alcides fn (4)

Imhol Altzídes, hogy a' Hidrát nyakazza (6/56).
Áltzídes (6/65), Áltzides (6/76), Áltzídesenn (6/75).

áld i (5)

Én áldom az Egeket (1/34). Áldja őket a' Tudós Haza (1/324).
áldja (1/2387), áldani fogják (1/1452). - áldjad (1/ 2899).
Ik: meg~.

áldás fn (5)

Muljanak el húljanak el bánatid napjai, Derüljenek terüljenek rád áldás árjai (16/807). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását eggyik eggyel, másik másikkal ditsekedik (1/997).
áldása (1/2152, 2354), áldását (1/2347).

áldásocska fn (1)

...a' Férjfi tsak annyitska legyen ni (:mutattya vastöje hegyét:) tsak férjfi az a' háznál, tsak Isten áldásotskája (16/113).

áldomás fn (2)

Igen Uram de meg lessz az áldomás? (1/1938).
áldomási (16/789)

áldott mn (12)

Áldott Lotteria! áldott volt a' ki felis találta, nyugodjon békével még a' haló földjében is (16/446). Ugyan 's meg haltt az az áldott lelkű jó Méltóság (1/1996). - ...beszélte vólt az áldott, az I[ste]n nyugoszsza[me]g, hogy az illyen gonosz manók hordták el az e[mbe]reket (9/135).
áldott (1/2721, 3390, 14/16, 16/450), Áldott (1/104, 236, 2126, 3014).

áldoz i (3)

...eggy pár fejér, tiszta fejér galambot áldozok mellette tinéktek, dede nem ölöm meg az ártatlanokat (8/83). - ...Óh, melly érzékeny tisztelettel áldozom én ezekért tenéked (8/73). Ámor édesiti terhűnket. Néki áldoz minden élő (4/78).
Ik: fel~.

áldozat fn (9)

Én nem fertéztettem meg idegen (szentségtelen) áldozatokkal a' ti Oltáritokat (10/978). Mostan p[edi]g azért jöttem hozzád Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közepette űlsz, azok te elödbe rakják a' Nemzeti Músáknak ajánlott áldozatjaikat (1/2052). - ...ő bizonyossan vagy áldozattyává lett a' Kegyetlennek, vagy annak istentelenségei által olly veszedelmek örvényébe merültt, a' mellybe mind magával, mind őtet ohajtó fiával jót tehetetlen (1/1111).
áldozatok (1/3034), áldozatod (1/3118), áldozatim (16/1013), áldozati (1/2086), áldozatúl (13/666), áldozatjáúl (1/1566).

áldozati mn (1)

Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív, mellyet a' tanúlt Világ remekei formáltak (8/77).

áldoztatik Ik: fel~.

alexandriai mn (1)

Norvegiai Ludat, Alexandriai Katsát, Nigritiai tyukot 's'a t. szerzek udvaromba (15/510).

Alféus l. Alpheus

Alfezibeus l. Alphesibeus

Alföld fn (1)

Házi állat, igen hasonlít én hozzám, indigena, terem Túr körül az Alföldön, de a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/133).

alhat i (2)

Láttya Fenekes! ha az ember kitsin alhat nám tsak veszi, mindjárt nints van ugy alhatnám (15/760-1).

alig hsz (20)

A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát, Még is alig kaphat eggy vagy két garajtzárt (1/2412). Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni (1/1639). Sok bajlódás után, ő mególdozta magát, és alig óldózkodott ki, a' nélkül, hogy Isten hozzádot mondott vólna futni kezdett (7/1076). Nem hogy Nemzeti Músáimnak szolgálhatnék az ő adakozásokból; de élni is alig tudok (1/2041). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú ször lágy pelyhével (7/610).
alig (1/89, 115, 989, 1407, 6/23, 7/337, 792, 12/606, 13/523, 15/216, 357, 968, 16/204, 1043), alíg (10/624).

aligha... nem hsz (5)

...ha még életbe van, aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni (7/1097). Alig ha ide nem jön (1/387).
alig ha... n[em] (9/163, 590), alig ha.... nem (15/ 396).

alighanem hsz (2)

Azt tudom de az én szerentsétlenségem alig ha nem nagyobb az ő virtusánál, nem bátorkodom azokat probára ereszteni (12/361). TEMPEFŐI Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni. P. KÖTELES Alig, ha nem (1/2985).

alighogy hsz (1)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom, úgy hogy többé nem férhetvén mellyembe, alig hogy ki nem hasította azt (7/407).

aliquis (lat) (1)

De Mélt[óságos] Ur aliquid in aurem azzal a' Diabolica Matériaval mit kellene csinálni? (9/127).

alistenség fn (1)

Ha kedvébenn sok éretlen Szív bódúlt vólna Ámor tsak eggy esméretlen AlIstenség vólna ma (5/500).

aliusque (lat) (1)

Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus (9/240).

alj Ö: hón~.

alja fn (7)

A' Játékhely van Szitzíliába, közel a Tengerhez, az Etna' Hegye' aljánál (5/4). A' Játékhely van Káriábann, Látmus' Hegye' aljábann (11/6).
allya (1/60, 2301), allyát (15/124), aljánn (11/12), Allyáról (10/42).

aljas fn (1)

...koránt sem valami erdőháti, vagy az Istenek allyasából való Isten; hanem a Főfő, és Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség (7/15).

alkalmas mn (1)

Szekretárius Uramnál nem találhatni alkalmasabbat (1/1199).

alkalmatlan mn (12)

Jöszte, mert itt, a' hol a' Nappalnak tisztább súgárai ragyognak, sokkal boldogabb 's nem olly alkalmatlan szállásod lészen (13/18). Néked alkalmatlan, és kemény Álmakat ád a' Karám (12/125). Én eggy fél tapodtt' sem megyek, hogy sem ez az alkalmatlan ember velünk járjon (1/3381). Nem, nem: hallgassatok alkalmatlan félelmek (12/322).
alkalmatlan (5/43, 7/37, 136, 541, 1020, 13/250, 660, 677).

alkalmatlankodik i (2+1)

Már ő rajtunk többet nem alkalmatlankodik (1/ 3197). - ...a' D[omi]nus Spectabilisnek 's uri vendégeinek incom[m]odálni 's alkalmatlankodni rudis emberekhez illik (15/270).
alkalmatlankodjon (7/731).

alkalmatos mn (6)

Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal bé fedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy kő szolgáltatni (13/34). Ha ő el tanál jőnni, az alkalmatos szempillantásokat ellophatod tőllem (12/410). - ...az ég nem ád az én kívánságomra ember húst evő vadakat, a' mellyek alkalmatos időbe jönnének (7/1431). - ...semmire sem vóltak alkalmatosok a' mindennapi henyélésenn kivül (1/3075).
alkalmatos (6/123,15/595).

alkalmatosság fn (4)

Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comediát (15/91). Igen, de nem látok alkalmatosságot a' véle való Beszéllésre (6/39).
alkalmatossságra (6/41, 16/555).

alkalmaztat i (1)

Szilvia eggy négyélű vesszőt eggy Ívnek húrjára alkalmaztat, a'mellyet én adtam néki, megrántja és a' Farkast a' feje tetején találja (7/1157).

alkalmaztatva in (1)

...elméje a' l[eg]szebb Iróktól, 's a' l[eg] [na]gyobb bőltsektől van ki pallérozva, egész viselete egy emberi társaság diszéhez van alkalmaztatva (9/381).

alkimista fn (2)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista (16/9).
Alchimista (16/759).

alkotvány fn (1)

Nagyságos Uram! A' leg pompásabb alkotványok is tsak heteket igérhetnek az ő általok meg tiszteltt virtusnak (1/1413).

alkörmös fn (3)

...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat, a'minthogy rosszul is érzem, hozzál egy kis alkörmöst (16/667). - ...adjon nekem az állomra körmöst (16/677).
körmöstől (16/692).

alku fn (4)

Tsak nem vihetett tovább rá a' Lelki esméret, hogy az Urak alkúját úgy hallgassam mint eggy bolond (8/152). Láttya a' Thekintethes Ur, én nem vágom el mind a' két végit az alkhunak, fél krajcár nem tart el engem (15/665). Tehát az Ur alkuba botsátja a' szerelmet, és az Ur szive rá van nyomtatva a' Banko czedulákra (16/386). Már a' Bétsi Meisterrel meg van az alku 14000 forintig (1/3007).

alkudozik i (2)

TIPP[TOPP] Én elveszlek eb legyek Boris Én az urhoz el megyek TIPPTOPP BORIS Alkudozzunk alkudozzunk (16/424).

áll1 i (43+3)

...mig az az eggy óra el telik ez a' két legény itt fog állani az Úr ajtajánál, hogy az Úrnak minden lépéseit gondos szemmel tartsák (1/1918). - ...ha a' Háládatosság nem védelmezné is, állanak a' Márvány oszlopok, tanúi az ő Érdemeinek (1/1411). A kőzepibe áll egy szép meg teritett asztal (2/1364). Ebbe áll tehát a' Nemes Magaviselet (1/2026). Mennyi füszál a' földön áll kedvet annál többet talál, Kit a halál le nem kaszál ez nap illy rendbe áll (16/813-4). BETRIEGER Hát már én mit tsináljak? TEMPEFŐI Az az Úronn áll (1/2632). Legelső dolog pedig a' maga házának esmerése mert a' ki a' maga házát sem tudja hogy áll, mi gondja annak a' más házára? (15/171) - Eleibe áll a' Szégyen Székbe ülő Bárónak (1/1214). Nints tovább ideje Aráspész, így rejteni el magadat Sokba áll eddig a' Tűrés nékem (10/360). Hogy állok a' te Szivedben (12/214). - ...a' 3. hatalmas Császár mellé társul állott a' Burkus Császár is és hogy már tsak a' Genevai Király tart frígyet a' Frantziákkal (16/279). Még most is kótog a' lelkem házsa fala, ugy a' fogamba állott azs a kisirtet la (9/30). Fránya kis szótska, de tsak ugy van az a' ki az ujjabb Pesti modit nem esmeri, Asszonyságtok gustusa igazgattya pedig még azt is, hogy hogy állyon a' nadrág (16/134). - ...mikor talám nemis várnád bosszut fog rajtad és azonn állani (5/295).
áll (1/384, 978, 1081, 2108, 3221, 5/204, 490, 587, 7/94, 8/17, 10/407, 15/15, 32, 40, 287, 763, 823), állok (9/626), álsz (16/1144), állanak (1/618), allnak (16/795), állottam (7/495), állott (7/1444), fogok állani (9/278), fognak állani (1/1934). - állana (15/374,), állott vólna (1/3044). - álj (9/264). - állani (9/266, 15/365), állanod (9/250).
Ik: el~, elő~,fel~, ki~, meg~,oda~, rá~, reá~.

áll2 fn (2)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak, mondd meg néki... (5/110). A' Bétsiek tsak az állokig szokták bétekerni a' nyakokat, ez tsekélység, noha a' magyarok eztis sok[na]k tartják (16/194).

állacska fn (1)

De az ollyan versért kenyért sem kaphatnánk, Fel kopna ám azok mellett az állatskánk (1/2400).

állandó mn (2)

Édes szenderedésem! miért valál árnyék vagy ha árnyék valál, miért nem szereztél állandó szállást magadnak elmémb[en] (1/3140). Bár állandó légy akármint, én reménylem, hogyaz ő Sirására te megfogod változtatni Gondolatodat (10/400).

állapat l. állapot

állapodik Ik: meg~.

állapot fn (35)

Szegény állapotba élsz te (12/116). Illy kétséges Állapotbann minden Orvosság haszontalan: mennem kell egyenesenn a' Halálnak, vagy a' kevély Áfrikainak nyújtani a' Kezemet (10/819). Kend barátom, a' mint én látom, nem érti jól a' Gavalléri állapatokat, sajnálom, hogy boldogtalan nevelése miatt ebbe a' részbe is szerentsétlenné lett (1/2228). De meg is kérem az Urat ollatén állapotba, ki lessz a' vendégünk? (15/338)
állapotom (12/130, 721), állapatom (1/3333), Állapotod (10/681), állapotja (7/1538), állapatot (1/ 2425), állapotokat (1/3099), állapotodat (7/312), állapotját (1/2952), állapotban (15/366, 372, 398), Állapotban (12/119), Állapotbann (10/939), állapotodban (7/1118), állapotjában (1/1358, 2852), állapotjábann (1/2922), állapotba (1/1985, 7/1543, 15/330, 343, 348, 421, 733, 739), Állapotomba (12/63), allapotomba (2/1425), állapotra (7/742), állapotjánál (7/1572), állapotokhoz (1/1794).

állás fn (1)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyú vóltára nézve a' Heggyel vetélkedik (5/121).
Ö: bosszú~, elébb~, ellen~, környül~.

állat fn (10)

...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet (7/631). Maradjon magának a' henye állat (1/900). Hazug állat (7/ 675).
állat (1/3329, 7/1243, 135), Állat (1/2324), állatot (9/805), állatokat (7/351), Állatokat (7/191).
Ö: házi~.

alleluja isz (1)

Hahaha alleluja!!! (16/1085)

állhat i (3)

...hanemha némellyekkel állhat discursusba (1/ 489). Nem állhatja majd (10/861). Oh Istenem! Akaratjára nem álhatok: ellene szolnom nem lehet (12/761).
Ik: meg~.

állhatatlan mn (3)

Álhatatlan Agenor! (12/723) - Oh te álhatatlan hitszegö! (16/633) - Legalább Tárgyja a' te Haragjaidnak, állhatatlan Szerentse, Járbás nem maga fog lenni (10/897).

állhatatos mn (4)

Állhatatos és hív Széléig koporsómnak (De ám tsak Medórómnak) Fog lenni ez a' szív (13/294). Én pedig állhatatósan hiszem, hogy abból semmi sem lessz (1/1521).
állhatatosan (1/1013, 1518).

állhatatosság fn (7)

Tartsd meg hivséggel, a' bántatások közöttis a'te első Szerelmedet: győzze meg az ő keménységét a' te állhatatosságod (5/303). Állhatatosságot, óh Szívem (10/877).
állhatossága (6/174), Állhatatossága (6/175), Állhatatosságot (10/862), Állhatatosságomat (10/668), Állhatatosságunkat (10/574).

állít i (5+2)

...mind a' két ágy végire egy papot állitson könyvel (1/843). Én egy kisded mezőt mivelek: ő Birodalmakat állit (12/143). Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/954).
állitom (9/162), állitottam (1/1501). - állitani (9/ 150), állítni (9/362).
Ik: meg~.

állítván Ik: meg~.

alló isz (1)

Alló rajta (1/1176).

álló in (3)

Nem félsz, hogy mindjárt el mondom most a' boszorkányos verset, 's itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/3253). Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1110). A' Theátrum el változik Pyramisokból álló cryptává (2/1446).
Ö: bosszú~. Ik: el~, ellen~, fel~.

állókép fn (1)

(Nézegetvén az Álloképet.) Azok a' kimetszett Márványok élettel tellyeseknek látszának (6/55).

állva in (1)

Mondom jo phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve, 1 pethak (15/708).

állván Ö: fel~, ki~.

alma fn (3)

Jaj nekem, mikor tenéked gyönyörű Almákat nyújtok, te azokat bosszankodva megútálod; talám mivel gyönyörűbb Almáid vagynak kosaradban (7/ 594-5). - ...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit (7/552).
Ö: birs~.

almácska fn (1)

Eredj fel kis bohotska a' szobátskába, egyél, egyél almátskát, szilvátskát (16/59).

almásszürke mn (1)

...magam is néki vágtatok almás szűrke csödör paripámonn (9/202).

álmatlan mn (1)

Te sok álmatlan éjjelen Edgyütt virrasztottál velem (15/869).

álmodik i (4)

Meg n[em] foghatom a' dólgot, almodok é vagy ébren vagyok? magam sem tudom (9/777). Azt álmodtam a' mai éjjel, hogy én 2 matskát árultam (16/251).
álmodjék (15/874), álmodjunk (15/882).
Ik: meg~.

álmodott in (1)

Mitsoda Isteneket: tsak haszontalan Nevek, álmodott Kimérák, vagy igazságtalanok (10/983).

álmodozás fn (2)

Mind azok tsak pompás hangok, 's ketsegtető álmodozások, mellyeket a' Könyvek között henyélő Ország lezsákjai koholtak(1/1772).
álmodozásait (9/507) .

álmodozik i (2+1)

Jobb hogy ne is álmodozzál a' szent Parnasszus hegyen (1/2516). Ah add [me]g nékem azt az időt, érném azt az örőmet, melytől magamon kivül álmodozom (9/758). - ...ébrenntt álmodozni (5/ 148).

álmoskönyv fn (1)

Uram! a' Párizsi legujjabb álmos könyvek is azt mondják: a' matska paráznaságot jegyez (16/261).

Almultara fn (1)

Almultarában (9/670).

álnok mn (4)

...elkell é hinnem hogy az Ur tsalárd álnok és hitetlen lelkü? (16/509) - Azután mondd, ha mondhatod, hogy én álnok vagyok (13/452). A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnok találmányi (1/1126).
álnok (7/462).

álnokság fn (3)

Mitsoda Mopsusról beszélsz te? Arról a' Mopsusról, a' ki nyelvén mézes szókat hordoz, és ajkain barátságos mosolygást, és kebelébe álnokságot (7/447). - ugy issza a' világ az álnokságot, m[in]t én most hoc ipso actu ezt a' pohár bort debibálom (9/141). Ah, Enéás ellen valami Álnokság van elkezdve. Oltalmazd aző Életét (10/547).

alól nu (7)

Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/398). Bé mehet ám bizony, de valahogy hipp hopp hírivel el ne vigye Kend láb alól, mert én ugyan engem uttse a' Sz:[ent] Gellért hegyén is fel keresem (1/1974). - ...könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen, ki a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúltt életének (1/979).
alól (1/865, 988, 1670), alol (16/193).

alólról hsz (1)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni, és nyomúlni lassan a' Királyház felé, melly egészenn bé van árnyékozva alólról setét Felhőkkel (10/1009).

álom fn (21)

Gondolnám mert a' mely számokat most feltettem azokat ugy álmodtam meg, az álom pedig kiváltt a' Lottériára nézve csalhatatlan (16/246). Annak kérdem okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium? (14/54) - Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában (1/1074). Álom és Reménység! két jóltévője a nyomorúlttnak! hibázom, ez a' kettő eggy (1/3140). Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el (15/ 815). - tsupánn tsak akkor jössz hozzám, 's akkor vígasztalsz engemet, mikor álomra botsátom szememet, osztánn ha az álom elhágy engemet teis elhagysz engemet (5/ 60-1).
álom (7/572), Álom (1/2128, 10/26, 12/310), álmot (7/567, 9/507, 14/57, 15/872), Álmakat (12/125), álomba (1/1000), Álomból (6/165), álmából (1/ 3138, 5/339), álomra (16/677).

álomhozó mn (2)

...ő benne lelni Álomhozó erőt Melly a' szívét és főt El tudja altatni (14/60). Te pedig oh kedves kellő Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat 'S ejtsd mellyére egy tsókomat (15/876).

álomlátás fn (1)

Lesz szerentsém hallani az álom látást, mellybe azok a' számok bejönek? (16/250)

álompor fn (1)

Vén lant! még meg nem gebedtél, Álom por volt a' mit ettél (16/1154).

alperes fn (1)

Adóssa és alperesse lehetek, de Sklávja? (1/2668)

Alpesek fn (2)

Eljött valahára az az idő, a' mi hatalmas seregeink, megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket és a' Padus partyait (16/1102). - ...kedvelleni fogja a' Medve a Tengert, 's a' Delfin az Alpest (7/120).

alpesi mn (2)

Nem is lesz kissebb a' Szilvia sebje (mert annak hívják ezt az Álpesi Nimfát) (7/57). - ...kegyetlen szívem, kemény álpesi szívem, mitől rettegsz (7/ 1388).

Alphesibeus fn (1)

...elkűldvén azonba' Alfezibeusért is, a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/1591).

Alpheus fn (1)

Hogy ő érette sóhajtanom egyedül való Gyönyörűségem, hogy Alféus van a' Szemembe, és a Melyembe Mongibello (5/99).

alsó mn (3)

Ugyan is tettetvén, mintha eggy méh megtsípte volna az én alsó ajjakamat, kezdettem sírni (7/ 391). Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra, vigyétek az alsó tömlötzbe (9/802). Saltim az az ur, a'ki már kétszer meg fordultt nállunk, és most ott az alsó Vendégfogadóba, ott az arany Kusztorába van szálva (15/341).

álszerelem fn (1)

Álszerelmet miként tudok Szólni tsábító nyelvvel, Ha szívem szerelemmel Nem bír, és tsak hazudok (13/329).

alszik i (6+2)

Nó nó tsak többet lássam én meg az ollyan dolgot, megrakatom a bőrőtöket, dolog idején, fényes nappal heverni, alunni, eppen bizon, bezzeg nem alusztok ördög szánkázzon meg benneteket, mikor Vasárnap a' Kortsmára kell menni (15/118).
alszik (16/399), aluszik (16/954), alszol (11/13), aluttam (9/75). - aludtt vólna (1/329). - alunni (11/24).
Ik: el~.

alt (ném) (1)

Meg prübálom thalám hithelbe álthal anna, asz árát akkor láthná mikor enghemet 5 esztenthő mulfa alt Amstherdhenba (9/20).

által nu (28)

...én az erdőn által keresvén eggy üszőmet, a' melly már harmadnap ólta a' tsordán kívül bolyongott minden őrizet nélkül, hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/569). Fordíttatott olaszból Csokonai Mihály által (12/cím). Én pedig, ezen gyűrű segítsége által, a' melly engemet mások' szeme előtt láthatatlanná tesz, könnyen el futhatok az ő látásá elől (13/513). Én az Úrfinak meg boldogúltt Attya Urát esmértem. Eggy vólt azok közzül a' kikben sokat vesztett el a' halál által a' Haza (1/1754). Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését a' felől, hogy mostani szorúltt állapotjában lennénk segitségére az Úrnak (1/ 2851). Levél által keresse [me]g az Ur azokat, a' kikhez bizik (1/1923).
által (1/1112, 1186, 2003, 2827, 3004, 4/76, 5/327, 7/cím, 136, 590, 762, 925, 1472, 1634, 10/31, 11/92, 12/539, 16/559, 596), Által (1/2460), á[lt]al (1/ 1075, 9/641).
Ö: az~, mindaz[on]~.

általa hsz (3)

...meg is érdemlette volna, hogy általam hirre kapjon még külsö országi Consiliarius barátim között is (15/932). Altalatok tündőklő fénnyel Ragyogjon, mint egy Tsillag, az én ditsősségem (12/944). - légyen általatok Diszesebb valahára (12/562).
Ö: őáltaluk, teáltalad.

általában Ö: egy~.

általad i (9+3)

Akkor által adja ötet az Úrnak, nagy Lakodalmat üttet és mint Kedves vejének egy darab jószágát által adja (15/378). Néked soha sem adta által az ő szivét Abdolonimus a' Király (12/1001).
általadok (14/44), által adott (1/467); által adom (1/1039, 1528), által fogom adni (12/577). - álthal anna (9/19). - által adni (1/482, 1392, 15/ 710).

általellenben hsz (3)

A' Játék tartatik a' Gróf Fegyverneki' s Tempefői házánál mellyek által ellenbe vagynak (1/20).
á[lt]al ellenb[e] (9/664), által elenb[e] (16/272).

általenged i (2)

...azt más Német Méltóságok[na]k engedte által (1/373). - ...azt másnak által engedjem (12/852).

általfog i (2)

(:ekkor a derekát által fogta a' Zsidónak:) (15/263). Által fogja ölön (1/2740).

általfut i (1)

Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/349).

általhallik i (1)

Lipittlotty nagy méreggel beszéltt 's nagyhangon, melly a' más szobába által hallott (16/929).

általhatván in (1)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget, 's végre az erdőnek szövevényes gallyain bújkálva általhatván felénk jön, hogy bizonytalan lépésinket igazgassa (13/674).

általjár i (2)

Bizonyosan a' versnek a' füsti járta által a' Nagyságod fejét, én magam ollyan különös Poéta füst szagot érzettem (1/626).
átal járta (1/719).

általkodtság fn (1)

...ah szegény fejem, és talám az a' rövid szúrás tsupán tsak eggy próbája volt az ő dühösségének, és kéttségbeesett általkodtságának (7/1308).

általlát i (2)

ROSALIA Ö neki valóba jó szive van. TEMPEFŐI Azt által láttam (1/1638). Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! én jól általlátom bennetek a' ti tsábitásitokat (7/264).

általlyuk fn (1)

A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb gyönyörű Domboknak tekéntete: és közelebről egy nehány Katona Sátoroké, a' mellyekből megtudhatni, hogy ez a' helly a' Gőrőg Táborhoz kőzel vagyon (12/740).

általmegy i (0+2)

Annak a' Tengernek, a' mellyen által kell menned, már előre látod (:és az nékem tettszik:) a' l.[eg] gonoszabb kőszikláját (12/531). - ...és által tudtam menni az omló Patakokonn (6/153).

általmenvén in (1)

És valóba én azt hittem, hogy, már általmenvén a' Tengerenn, az Itália' Keblébenn Triumfusba húznád a' meghódoltatott Népeket (10/610).

általölel i (2)

...das ist ugyan tsak excellentz! által öleli (1/2448). Egyetlen egy barátom vagy (:á[lt]al öleli:) (9/486).

általszúr i (2)

...láttam, hogy ő eggy dárdát szegezett önnön magának, 's azt mejjéhez nyomta, kéttségbe esve, 's nem is bánta meg azután tselekedetét, mikor a' ruháját, és a' bőrét is által szúrta (7/1301). Vagy te engedj nékem. Vagy általszúrom azt a'Szívet (10/ 888).

általút fn (1)

Láttam, hogy a' Kőhöz zúzott kegyetlenűl eggy szegény Pásztort, a' kit az általútonn elfogott (5/31).

általver i (1)

Ah Fiam! Fiam! jaj ne verd á[lt]al szivemet (9/785).

általvető fn (1)

...az átal vetőjébe' belé teszi a galambot (1/682).

altat Ik: el~.

alter (lat) (1)

Est alter Achilles (9/156).

áltlát i (1)

Hibázott 's ált nem látta ő (4/135).

Áltzesztes l. Alcestes

Altzeus l. Alceus

Áltzides l. Alcides

aludt Ö: el~.

alvó in (1)

Ennek hulló tseppjeiben Mártja Ámor nyilait, És kellemes tüzeiben Gyúlytja alvó fáklyáit (13/388).

ám hsz (75)

Ő is Szilvánus fia ám, a' kinek attya Pán vólt, a' Pásztorok' Nagy Istene (7/153). DAFNE De nem veszi ám az ember észre, mikor születik ő, és mikor azt észre vészi az ember, már akkor nagy és repűl. TIRZIS Nem ám, ha nem látta máskor az ő születését (7/793-5). Menjünk bizony ám, hüm (1/ 3295). De igy huzzátok ám, most jó kedvemből még egyszer elmondom (15/1011). Az, az, Szerelem, a' biz' ám (4/22). Ám az Isten akaratja légyen meg (2/1479). 'S Mi baj? még azs is kérdis ám azs világon (9/29). Bé mehet ám bizony (1/1973). Az ám bizony (1/1945). Hát nem versek ezek? a' rongyos köpönyeg Alatt is hever ám gyakran a' Bőltsesség Hm! (1/2446) - ...és ha ezt nem hiszed, ám próbáld meg (7/608).
ám (1/724, 738, 739, 747, 804, 1860, 2328, 2362, 2400, 2401, 2403, 2411, 2553, 2680, 2803, 2835, 2943, 3016, 3020, 3312, 4/9, 13, 65, 101, 5/466, 7/50, 261, 327, 861, 892, 1636, 9/106, 124, 216, 290, 10/55, 240, 12/149, 397, 13/20, 296, 15/230, 351, 440, 441, 584, 996, 16/109, 167, 219, 325, 359, 381, 411, 414, 843, 846, 850, 861, 862, 1171), Ám (7/648, 11/80).

ama nm (24)

Az én Fáradságaimnak ám ama' Boltozatok, ama' Templomok, és azok a' Kőfalak (10/55-6). Fussatok, ah igen is fussatok ama' ketsegtető tekíntetektől, ama' tsalfa indúlatoktól (13/615). Szuvarov - ama hadban öszült vitéz vezér, ki tsak a Szótárokból esméri a' félelmet (16/1104). Nézd ama Hegy' Tetejének Bértze az Ég felé mint száll (5/487).
ama (1/100, 546, 1765, 3025, 3052, 5/170, 7/365, 14/43), ama' (1/2099, 5/7, 188, 7/207, 462, 10/338, 387, 13/40, 396), Ama' (13/543).

Amarillis fn (2)

Van ollyan szép, mint te, ha bár megnézed magadat valamelyik forrás tűkörében, a' hószínű Amarillis (7/155).
Amarillis (7/159).

amaz nm (11)

Nékem kedves a' te életed, de fájdalmas amaznak halála (7/1272). Az az, elméjeket ezek semmi[re], amazok bolondra fordítják (9/445). Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe, és egy versetskét amaz esmeretes notára, mellyet a' minap estve az öreg Ur elött dallottunk a' Filegoriáb[a] (15/101).
amaz (1/2426, 8/101, 103, 13/543), amazt (1/157, 2031), amannak (1/1861, 7/1041).

amazon fn (1)

Mig az Amazon Seregek Tsászárostúl el érkeztek Az Ajax vize mellől (1/2483).

ámbár ksz (4)

...hogy embertelenséggel ne vádoltassam, azt az eggyet meg engedem, ámbár tudom, hogy haszontalan lessz (1/1916). Te játszol igazán az én fájdalmammal, és osztán, ámbár látod is az én szerelmemet, vagy nem gondolsz azzal, vagy tettetődöl, vagy nem érted azt meg (13/420).
ámbár (1/351, 5/115).

ámbora fn (1)

Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett, eddig Veszprém fele jár és a' mint az ő kevély lelkét esmérem, rutul vált meg a' Kalmárnétol, melly miatt a' talán Ámboráb[a] is jött (16/714).

ámbrózia fn (1)

De ne félj te semmitis, ő szeret, és hogy jobban szeressen, imé eggy ámbróziával, mézzel, ürömmel, nectárral, (h) nepenthével öszve tsinált golyobist teszek pisztolomb[a] (7/148).

amék mn (1)

Mikor mennének haza hát arra a' helyre érnek, a' mékbe elöl találta vót a' K.[irály]fi a' S.[etét] K.[öpönyegü] embert a' tüznél (1/873).

amellett hsz (1)

De ha eggyszer M.[agyar] Könyv, és pedig a' Nemes erkölcsöket élesztő, már a' mellett éhen is meg hal az ember (1/1064).

amely nm (221)

A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját, a' melly a' Kertre és a'Grófét, a' melly az uttzára néz (1/22-3). Te rád nézve meg változtatják természeteket a' gyászosabb történetek, és az a' nyíl a' melly egyebet nem okozhatott vólna halálnál, segítőd néked eggy királyi szerentsére (13/97). Hah eggyűgyű, te nem tudod, hogy a' melly harag a' hív Lélekb[ől] származik, ha a' Szerelemnek magzatja, mindig kegyetlenebb (5/340). Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat, mindenkor kész a' mulatságba vígan lenni, a' melly qualitások más bibaszt Poétákba fel nem találtatnak (1/ 2580). Te a' magadéba várokozz én reám, míg hozzád jövök, és gondolkodj az alatt arról, a' melly többet ér a' Vadászatnál, és a' Forrásnál (7/278). - ...most hald már mi történt: a'melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél felőll kibomlott és lobogott, úgy hogy eggy ágra tekergődzött (7/1256). No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak (1/2258). (:megy az ajtora a' mellyen bé megy:) (2/1509).
a'melly (1/1071, 5/267, 353, 7/36, 355, 379, 428, 540, 684, 767, 893, 946, 946, 952, 1099, 1292, 1433, 1603, 8/31, 10/276, 387, 790, 12/169, 265, 935), a' mely (16/245), a' melly (1/279, 319, 1116, 1383, 1389, 1489, 1690, 1799, 1981, 2292, 2622, 2947, 3095, 3143, 3283, 3289, 2/1448, 5/7, 7/69, 109, 112, 189, 224, 354, 357, 365, 414, 569, 1131, 1205, 1206, 1228, 1354, 1449, 1464, 1598, 1611, 12/ 189, 501, 739, 13/45, 182, 245, 397, 513, 527, 569, 595, 15/ 992, 16/1189), A' melly (1/3094), a'mellyek (7/36, 11/136), a' mellyek (1/1616, 6/2, 7/1431, 12/737, 13/ 721), az mellyek (15/582), a'mellyet (1/1094, 2970, 5/414, 7/272, 631, 1157, 1194, 1243, 1334, 1631, 12/ 166, 170, 746), a' mellyet (1/519, 590, 1007, 1903, 1928, 2129, 2277, 2586, 2862, 3214, 5/151, 7/58, 63, 1152, 1169, 1241, 1283,1303, 1335, 1357, 1364, 1595, 12/507, 747, 15/898, 16/1076), a mellyet (12/ 13), a'[me]lyet (9/369), amellyeket (1/2369), a'mellyeket (5/116, 7/474, 10/120, 12/304), a' mellyeket (1/1838, 1840, 7/107, 116, 449, 1534, 10/122, 12/ 957, 13/588, 590, 711, 719, 15/564, 565), a' mellynek (1/558, 2278, 2694, 3149), a' mellyek[ne]k (1/2259, 6/92), a'mellybenn (1/2954), a' mellybenn (1/3157), a' mellyben (1/2059, 2619, 13/657), a'mellybe (7/ 1298), a'mellybe (13/562), a'[me]llybe (12/71), a' mellybe (1/99, 972, 1113, 1828, 2836, 2837, 2/1365, 1462), a' mellyb[e] (16/1092), A' mellybe (16/370), a mellyekbe (1/436), a' mellyekbe (1/2838), a' melylyekb[e](1/1449), a'mellyből (5/418), a' mellyből (1/2152, 7/1346), a' mellyekből (7/242, 12/ 743), a' mellyen (1/973, 2222, 2/1505, 7/1309, 1399, 12/ 531), a' mellyeken (1/3360), a' mellyre (1/ 1612, 13/ 280), a' mellyekre (1/1782, 15/567), a' mellyről (13/ 536), a' mellynél (1/473), a' melylyekhez (15/926), a' mellytől (1/2188), A' mellytől (5/526), a'mellyektől (1/2892), a' mellyektől (12/43, 11/116), a' melytöl (15/93), A' mellyekért (1/2663), a' melynek (7/1627), a' mellynek (1/580, 998, 2423), a'mellyel (7/389, 1427, 1519), a' mellyel (1/289, 496, 3176, 7/ 271, 1285), a'mellyekkel (13/544), A' mellyekkel (1/ 2521).

amelyik nm (2)

Háromszor most ördög port hintek, ezekre a' portékákra, a' [me]llyikről le n[em] megy, a' fábrikhálta a' khisirteteth (9/656). Az a' vadász, a'ki a' nyúlat törében tartja, többé azzal nem gondol, és tsak az után siet, a' mellyik fut ő előle (13/483).

amelyre ksz (2)

Én erre pattantam, 's haragosan azt kérdtem tőle: 's Hát nem lessz? A' mellyre azt feleli, minden szemérem nélkül a' Német Professor: Éppen semmi módon nem lessz (1/531). A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 'S a' Deák Nyelvet tették közönségessé, a' mellyre azt mondotta vólna Cicero: Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket (1/2915).

ámen msz (4)

Az igaz is Istené légyen a' ditsőség örökké Amen (1/2866).
Amen (1/2902, 9/815), Ámmen (1/2311).

ami1 nm (135)

Az úton gondolkozzuk majd arról a'mi még hátra van (7/957). A'mi gyémántnak láttzik és finum aranynak, üveg az, és réz (7/473). - ...nem is Szépség, nem Bőltsesség vagy Vitézség az, a'mi bennünk felébreszti a' Szerelmet (10/789). Az ő Kisasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység (15/465). Mert ts[ak] azt tudja, a' mi abba van, azonkivül n[em] tud okosan böltselkedni belöle (1/941). De azért nem fegyvertelen jövök ám ide: mert ez a' mi Botnak látszik, az én Fáklyám (7/50). No az ugyan rendes modi - a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/201).
a'mi (7/486, 600, 775, 988, 1110, 8/163, 181, 10/249), A'mi (8/6), a' mi (1/150, 163, 404, 909, 2451, 2583, 2890, 3358, 7/165, 301, 316, 454, 903, 1375, 1496, 8/142, 10/126, 577, 581, 13/223, 501, 506, 624, 15/820, 1024, 16/239, 659, 747), A' mi (7/545), A mi (9/90), a' mim (1/2120, 2628), amit (1/667, 7/1567, 10/775), a'mit (1/149, 2690, 5/406, 7/176, 225, 480, 525, 638, 713, 778, 932, 1176, 1410, 1423, 1546, 9/474, 10/206, 12/665, 13/391), a' mit (1/132, 169, 170, 1040, 1501, 2006, 2251, 2936, 3201, 3287, 3304, 2/1369, 4/43, 6/4, 7/141, 227, 257, 318, 451, 452, 962, 1124, 1147, 1174, 1280, 1387, 1718, 8/179, 191, 9/482, 504, 713, 766, 767, 12/129, 968, 13/662, 15/639, 832, 859, 16/339, 383, 680, 1154), A' mit (1/2319, 7/1509, 14/109, 162), a' miket (15/601), a' minek (1/1043, 2570), a' mibe (1/3291), A' mibe (1/1751), a' miböl (12/ 114), a' minn (1/ 943), a' mire (1/825, 1843, 15/ 84), a' mihez (7/380), a'miért (8/4), a' miért (1/ 2590, 3091, 7/1208), a'mivel (8/178), a' mivel (16/540).

ami2 (fr) (1)

A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/903).

amiatt hsz (4)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem: A'miatt Szívem megfagy E'miatt hévsége nagy (5/445). - ...pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus, vagy Pankrót Gavallér (15/458).
a' miatt (6/169, 170).

amidőn hsz (3)

Én el vévém, a' midőn nézném, hát azt látom kivül reá irva: Gr.[óf] Fegyverneky Rosália Kis Asszonynak (1/3341).
a' midőn (1/2975, 3120).

amíg hsz (1)

...ha kivánod, hogy Aráspesz a' Lesektől őtet óltalmazza; néked azt megígérem, a' míg az én Betsűletem azzal nem ellenkezik: de ez néked elég legyen (10/550).

amiképpen hsz (1)

...mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott; és még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal (7/505).

amily nm (3)

...nem is szednek a' méhek eggy virágról is olly édes mézet, mint a' millyet én szedtem akkor azokról az eleven rózsákról (7/398).
a' millyet (1/2017), a' millyeket (1/2402).

amilyen nm (25)

Tudom millyen durtzások a' Leányok: a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam (7/121). - ...de én néked ollyan mátkát kerítek aki ollyan lesz amilyenre vágyol (1/747). LEHELFI Ah derék Tanubizonyságok! FENEKES Már a' millyenek én külömbekkel nem udvarolhatok (15/23). Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár értelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/239). Ő most az ő szeretett Nimfájának nyájas kebelébe fekszik, a'ki, a'millyen érzéketlen volt eddig, most már olly érzékeny szívű (7/1554).
amillyen (15/670), a' milyen (9/601), a'millyen (7/ 1287), a' millyen (1/880, 5/286, 580, 7/254, 533, 1116, 1402, 10/759, 16/175, 1106), a' millyenhez (15/917), a'millyennek (5/273, 11/26), a' millyennek (7/458, 10/276, 930), a' milylyenért (16/542).

aminő nm (1)

A' társaságokb[an] ritkán jelenik meg: magát kevéssel tudja kedveltetni, 's azok is pedig mind ollyanok, a' kiket a' Világ okosok[na]k tartván messze kerűl, mint a' minő a' méla Tempefői (1/413).

amint hsz (63)

Kend barátom, a' mint én látom, nem érti jól a' Gavalléri állapatokat (1/2227). Most [me]gváltoztatván dolgomat, a' ki engemet kegyetlen[ne]k tapasztalt, a'ki engemet szabadnak látott, a' mint én nevettem őtet, úgy nevet ő engem (5/176). De, ha a'mint felteszed szereti Deidamia: ha kinyilatkozik sem vonhatjuk el őtet attól (6/32). - ...mert bizonnyal tudom, hogy ő engemet szeret, a'mint megmutatta halálakor (7/1491).
a'mint (1/3045, 7/175, 276, 513, 639, 683, 796, 808, 8/6, 9/559, 10/118), A'mint (8/19), a' mint (1/206, 297, 432, 510, 541, 1586, 1943, 2278, 2630, 2654, 2655, 2901, 2956, 3011, 2/1481, 5/156, 6/119, 7/33, 379, 490, 652, 1037, 1358, 1412, 1448, 1569, 1593, 8/206, 10/807, 836, 12/226, 15/323, 402, 462, 478, 511, 584, 641, 651, 805, 907, 16/93, 168, 383, 713, 984), a' m[in]t (9/753).

aminthogy ksz (3)

Lámpással kisértetett Kurzus, a' mint hogy setét is volt (16/916). - édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat, a'minthogy rosszul is érzem (16/667).
a' minthogy (16/522).

Amintás fn (242)

AMINTÁS Szilviát szerető Pásztor (7/5). AMINTÁS Pásztorlegény, Elizának szeretője (12/3). Nem gazdagságot v.[agy] Nemes Ősőket, hanem egyedűl Amíntást keresem én Amintásba (12/69-70). Elpínus, Te tehát olly nyomorúlt állapotba vagy, hogy szerentsésnek mondod, a' bóldogtalan Amintásnak halálát (7/1544).

amióta hsz (2)

Tudod, hogy attól fogva kezdtelek téged szeretni, a'miólta leányka korodba a'tengeri Dórissal a'te édes Anyáddal, jártál az Etna' Bértzeire Játzintokat s Violákat szedni (5/63). - ...a' miólta te magad ama' hathatós füvekből kinyomott nedvességet először az én keserves sebemre olly kegyes szívvel kötötted, eggy szempillantásba el oszlott annak minden kínja (13/40).

ámít i (3+1)

Kedves Elizám térj ki tévelygésedből, senki sem ámit tégedet (12/809). Angélika eléggé meg tanított arra, hogy mint kelljen ámitani a' szájjal és szemekkel (13/374).
ámítom (13/340). - ámittson (15/803).

ámítás fn (1)

De azért hogy ámítás, az a' nyájaskodó beszéd, Medóró előtt nagyon hasonlónak látszik a' valódihoz (13/341).

ámító in (2)

Hazudott az ámito pribék (1/520). - ...tsak bízd rám' majd tudom én őtet szerelmetes és ámito tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/ 253).

ámíttatás Ik: el~.

ámítván Ik: el~.

amoda hsz (2)

Vesd amoda Szemeidet, és a' feltámadó Átzist, lásd és öleld meg (5/395). - ...majd tudakozódom felőlle azoktól a' Pásztoroktól a' kiket amoda látok (7/995).

amolyan Ö: ilyen~.

amonnan hsz (1)

Ha jól felvehetem messziről az ábrázatját Amintás az, a'ki amonnan kibökken (7/848).

Ámor fn (61)

ÁMOR vadász ruhába, Áltzesztes név alatt (11/4). DIÁNA Az Ámor' társai a' hartz és a' Dühösség. ÁMOR 'S az Ámor követői édesgetés és Békeség (11/99-100).
Ámor (4/76, 77, 5/20, 38, 39, 177, 461, 499, 7/265, 388, 780, 912, 923, 1519, 8/65, 76, 87, 95, 123, 126, 129, 141, 164, 166, 183, 187, 191, 10/60, 11/53, 64, 65, 69, 78, 88, 91, 97, 104, 112, 113, 12/348, 13/59, 227, 386, 614, 652), Amor (8/17, 26, 29, 37, 12/611, 856), Ámort (7/21, 13/84), Ámorba (4/75), Ámoronn (11/90), Ámorral (5/ 180).

amott hsz (5)

Nézd amott azt a' Galambot, melly édes turbékolásokkal nyájaskodva tsókolja az ő Társát (7/193). Amott la, nem látod őtet (5/49).
amott (7/685, 12/210, 14/43).

Amszterdam fn (1)

Meg prübálom thalám hithelbe álthal anna, asz árát akhor láthná mikor enghemet 5 esztenthő mulfa alt Amstherdhenba (9/20).

amszterdami mn (1)

Egy mantseszter tsizma [me]grongoltt steklire a' leg ujjabb amsterdami múdi Zerént 14. f.[orint] 6 xr. (16/90).

amúgy hsz (2)

uh. még a kiss Asszony is rá teszám amugy bolongyába (1/738). - ...no hé ugyan rám tsergetél ám amugy bolondjába, no ts[ak] mondjad tovább (1/740).

amuletum fn (2)

De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén, hiszen lám a' járást is alig teheti tölle tán amuletum vagy mitsoda (16/205).
amuletum (16/206).

anarchista fn (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem anarchistának... neveztek (16/1070).

andalgás fn (1)

Akkor fel sohajt - Lonisa! Lonisa, 's m[inde]n érzése tompa andalgásba merűl (9/368).

andalgó in (1)

Ne itéld meg Barátom édesenn andalgó képzelődésemnek magánn túl lett el ragadtatását (1/3096).

andalodik Ik: rá~.

andalog i (0+1)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a'posványok között fekszik eggy szigetetske, azon felyűl eggy tiszta és tsendes tó egésszen ollyan formán andalogni, hogy tulajdon magával láttzott szerelmeskedni (7/688).

andalogván in (1)

Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban, mélly álomba andalogván a Mulandóság kebelén (1/1000).

András fn (2)

LÁZÁR Boltos Legény Veres András (16/6).
András (15/3).

Angélika fn (67)

De ki hitte vólna, hogy Orlándó szeresse Angélikát? (13/611). Isten hozzád, Likóris, Isten hozzád, hadd menjek én most oda, a' hol engemet vár Medóró az ő Angélikájával (13/627).

angliai mn (1)

...esztendőket töltöttek az Angliai, a' Frantzia, a' Német 's más Akadémiákba (1/491).

angliauniformis fn (1)

Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem, hogy kiméllye még életét egésségét, betsületét, rangját, nem illik az a' veres anglia Uniformishoz (1/616).

anglus mn/fn (15)

I. mn ...hogy Anglus Fregatákat is hoznának Kanisára, az még előttem esmeretlen ujság (16/492). Ha tsak a' kert nem Ánglus, az épület nem olaszos... tsinos embernek mindjárt fáj a gusztusa (15/483).
Anglus (1/135, 264, 8/107, 15/360, 508, 16/220).
II. fn Lord Anglus (1/4). Akarom mondani, hogy az Anglusokat igen megvertük(16/485).
Anglusokat (16/462), Ánglusoknak (1/2088), Ánglusok[na]k (1/921), Ánglusoknál (1/2078), Ánglusokká (1/1873).

angyal fn (9)

...az Ur szinnel mézzel angyal valosággal pedig egy megtestesültt kan ördög, ezt érdemlettem én az Urtol ezt? (16/511) - A! Párja nintsen Kedves Kis Asszonykám: ez az embert földi Angyallá tészi (1/287). Megtestesült Kan Angyalok! (16/903) - Édes Angyalom! meg engedgy gondolatlan bosszuságomnak (16/567).
Angyalok (1/1695, 9/419, 16/808), angyalomat (15/ 877), Angyalnak (1/1692).
Ö: őrző~.

angyali mn (1)

Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! (9/538)

angyalka fn (1)

Én igen sajnállom azt az Angyalkát (1/494).

anima (lat) (2)

Ad animam én megvallom sohasem hallottam Zsidó notát, azt sem tudom millyen formán (15/690).
animam (15/420).

animalis (lat) (1)

Deniq[ue] láttya Ked a' héség supra modum nagy, hát azt elkell készíteni pro refrigerio animalo (15/336).

annak nm (123)

De az az óhjaj, a' melly olly keserűen jött ki az ő szívéből, öszveötlött az ő kedves Silviájának Lelkével, és elfogadtatott annak kellemetes ajakától (7/1613). Fedezd fel a' valóságot, hadd láthassam annak világánál sok felé tévelygö gondolatimat (1/2064). Éj, be kolontzos kutya élet ez már, az ember ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/217). Lehetetlenséget beszéllesz: hitelt nem adnék annak a' beszédnek, ha te nem mondanád (1/1623). - ... nékem Jantsi Kotsis beszélte, annak meg a' Kukta mondta (15/ 17). Annak sem vólt esze a' ki először ki találta hogy verseket kellyen kóholni, alávaloság az (1/1159). Annak felette, hogy ő kész ki nyomtatni akármelly munkát, ha a' hazabéli Tudósok méltóztatnának szolgálatjával' élni (1/101). Igazán megjövendőlted hanem valóba merem mondani, hogy annakelőtte, nem vóltak a'Pásztor Leánykák, sem a Nimfák sem én nem vóltam ollyan gyermekségemben (7/716). De, Szerelmes Fiam a' Krisztusbann, Tempefői, jól tudhatod hogy a' mi pénzetskénket a' Vallás gyüjtötte; annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt (1/2888). Annakutánna annyi századok lefolytában a' termékeny Magyar Nemzet tsak tiz, tizenkét vitézt szültt vólna? (1/1433)
annak (1/41, 148, 150, 260, 283, 509, 543, 721, 752, 764, 949, 1112, 1556, 1644, 1676, 1688, 1711, 1818, 1858, 1895, 1922, 1966, 2007, 2116, 2173, 2215, 2567, 3070, 3146, 3153, 2/1426, 5/33, 306, 326, 406, 6/100, 117, 7/39, 41, 57, 514, 539, 556, 695, 773, 852, 961, 1004, 1046, 1062, 1098, 1136, 1223, 1366, 1386, 1399, 1410, 1423, 1459, 1461, 1478, 1488, 1608, 8/178, 182, 190, 10/101, 224, 722, 906, 1002, 12/455, 507, 515, 664, 825, 997, 13/43, 506, 577, 714, 730, 15/18, 75, 92, 171, 299, 652, 770, 833, 938, 16/28, 63, 392), Annak (1/1500, 1667, 2857, 9/405, 10/1022, 12/178, 224, 531, 569, 935, 13/187, 14/53, 56, 67, 73, 16/36), an[na]k (1/753), a[nna]k (9/ 528).

annál nm/hsz (14)

I. nm ...meg lehet, hogy ő minket meg előzvén annál a' forrásnál vár, melly a' repkény halomról tsergedez le felé (13/702).
II. hsz Azalatt mennél jobban nevettem az ő pirulásán; ő annál jobban elpirúlt az én nevetésemen (7/705). Ne kevélykedj annyira a'te Szabadságoddal, nemes Nimfa: mert a' szerelem minél későbbi annál kegyetlenebb (5/159). Azért tette ezt ide a' meghólt, hogy a' Nemtelen Szerelemnek festése annál szebb színt adjon a' Nemes Szeretetnek (8/35).
annál (1/1984, 2068, 7/112, 654, 1104, 1529, 8/43, 13/212, 15/61, 16/813).

annálfogva ksz (6)

...ez ugyan mindennapi Magyar Országban, 's annál fogva nints benne semmi tsuda (1/82). Jusson eszébe, hogy ő nem köz személly 's annál fogva úgy kellyen magára vigyázni, hogy rangjához nem illő alatsonságra ne vetemedjen (1/497).
annál fogva (1/1441, 2968, 8/134, 15/507).

anno hsz (2)

Anno itt tsak ugy irtam hogy Ao de ez ellipsis és azt teszi hogy anno sietve édes Komám Uram[na]k a' Darunál lévő Vendég fogadób[a] irtam K. R. Kuruzs Péter (16/791-2).

Antal fn (47)

ANTAL CALEFACTOR CZIGÁNY (9/8). Antal tenéked oda kin kell állanod strássán, én idebe vigyázok (9/250). Amintás Tassónak erdei meséje olaszból Csokonai Vitéz Mihály által Nagyváradon Máramarosi Gotlíb Antal' betűivel (7/cím). LEHELFI Magyar Gavallér Gaál Antal (15/2). KARNYÓ Egy idős Kalmár Gál Antal (16/2).

Anteus fn (1)

Imhol van mikor a' levegőbe felemeli Anteust, hogy a' főldhöz üsse őtet (6/62).

Anticyra fn (1)

Helleborus elég bőven terem Antitzirában (1/ 2518).

Antipater fn (1)

Menj Pokolba Sidó Cánis tota Máter A' Lelkeden görtsöt kössön Antipater (9/813).

anya fn (30)

Az ő annya is az Isten nyugossza meg! egy valóságos ki pallérozódott magyar Dáma volt (15/553). Hallod: az én jó szívű Anyám (:oh Kedves Anyám!:) valahára meg eggyez már, az én Szerelmembe (12/53). Ötet az eb annyát kivűl állitom ordinántzra (9/162).
anya (9/289), Anya (4/33, 165), Anyám (1/3216, 7/21, 37, 83, 9/548), Anyád (8/80, 16/870), annya (9/221, 16/564), Annya (16/47), Anyánk (1/2684), Anyjok (5/437), anyámat (4/55, 15/250), annyát (15/277, 16/909), Annyát (12/360), Anyámnak (1/1109, 5/26, 12/290), Anyjának (5/346), Anyámhoz (12/78), Anyákknak (7/679).
Ö: asszony~, édes~, kereszt~, öreg~.

anyai mn (3)

Az Anyai szeretet gerjed az inség be -, eggy édes anya el nem felejtkezhetik szeretsétlen szülöttéről (1/1105). - ...'s nem fogod soha az Anyai édes nevet hallani? 's nem fogod látni mint játtzanak édesdeden körűlötted apró Fiatskáid? (7/90) - A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását eggyik eggyel, másik másikkal ditsekedik (1/996).

anyja Ö: kurv~.

annyi nm (46)

Már annyi helyen forgolódni Cultura (15/167). Kegyetlen! vólna é annyi lelked hogy engem halva látnál? (7/802) - Annyi mind a' vidd el azért a' 4 garasért, osztán is kerülly be hozzánk (15/198). - ...egy szó hát annyi mint száz, én fel megyek Budára, és azontul engemet soha sem lát (16/579). Ah édes bátsim, - már ennek annyi haszna van mint ördög (15/771). Én ugyan n[em] birok annyi békességes türéssel, hogy az illyeket hallgathassam (1/968). Hogy tudnád annyi Bajok köztt, én Szívem azt a'ki téged szeret elhagyni? (10/764) - Ne verekedjen Kend, azt mondom, mert majd bé vágom ő Nagyságánál a' Kend útját, hogy hat annyit kap kend (1/3317). Hunniás annyit tesz m[in]t Magyar Hunyadi (1/316). Arról a' magzatról beszéll, a'mellyet én tinéktek ohajtozva annyiszor megjövendőltem (5/415).
annyi (1/91, 700, 864, 1426, 1433, 1483, 1515, 1555, 1609, 2046, 2973, 3045, 7/754, 9/116, 443, 10/330, 523, 665, 15/443, 796, 1054, 16/437, 495), Annyi (1/795, 1091, 8/96, 10/522, 14/19, 21), annyit (1/ 2702, 3228, 9/114, 12/640, 15/865, 16/1004), any nyiszor (7/419).
Ö: meg~, mind~.
L. még annyiban, annyira, annyival.

annyiban hsz (1)

... én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] különbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1063).

annyicska nm (1)

...azt mondják, hogy a' Férjfi tsak annyitska legyen ni (:mutattya vastöje hegyét:) tsak férjfi az a' háznál, tsak Isten áldásotskája (16/112).

annyira hsz (27)

Mit mondassz? néked talám nehezen esik hogy én élek? annyira gyűlölsz te engemet? (7/1271) - Én nem akarnám hogy annyira menjen a' dolog (1/ 1675). TEMPEFŐI ...Hogy van az én édes Rosaliám? kérdezett engemet? hát mit mondott? van é Levél? egészséges? magával szólottál? mitsoda? hát? MÚ'SAI Nem győzök eggyszerre annyira felelni (1/3083). Már szeretem őtet annyira, hogy nálla nélkül nem tettzene nékem egy Ország (12/786).
annyira (1/1164, 2096, 5/158, 271, 288, 584, 7/160, 662, 853, 960, 1166, 1460, 1461, 10/333, 838, 938, 12/129, 13/567, 15/79, 223, 490, 16/435), Annyira (10/290).

annyival hsz (2)

Nem lessz, nem lessz ing, - hát gatya annyival inkább nem lessz Nationalcharactere szerént az Urnak? (1/535) - Én a' Kegyelmed ajándékát még semmivel nem tudtam érdemleni: azért annyival szivesebben veszem (1/1380).

Ao l. anno

apa fn (10)

Büdös az apád halála tsak szaga van (15/187). - ...annak köszönd h[ogy] Apadnak szollitottal mert ha ezer lelked lett vona is el kellet vona veszned (1/722). Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt hogy IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2967).
apja (15/758), Apja (4/5), Apjok (1/749), Apámnak (1/2970, 9/646), apádnak (16/1040), Apádnak (15/231).
Ö: nagy~.

apage (lat) (1)

Apage Diabole! (9/326)

apámuram fn (1)

Azutég osztég azt mongya a Királyfi a nagy Embernek jó szerentsével Apám Uram (1/721).

apát fn (1)

De gondolom a' Gvárdián Úr eggy szót sem olvasott ama tudós Érsekekröl, Püspökökröl és Apát Urakról, a'kik a' tudományoknak díszei és a' kiknek díszei a' tudományok vóltanak (1/3052).

apocalypticus (lat) (1)

Bestia Apokaliptica, tsak az első hangot mondja meg (15/699).

Apolló fn (5)

...majd el is felejtkezem magamrol, hogy én nem a' Vad Mars, hanem a' szelid Apollónak vagyok rekrutája (16/1219). - ...ne a' főldi szerelem enyelgéseit, hanem a'helyett ditső Őseit az én élő és igaz (nem tudom őtet minek nevezzem) Apollómnak, vagy Jupiteremnek, mert tselekedeteivel 's tekintetével mind a' kettőhöz hasonlít; az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám(7/826).
Apolló (1/185, 2425, 10/30).

apostema (lat) (1)

Millyen szereket gondolsz.... Az Apostémáb.[a] seb[e]kb.[e] és fekélyekb.[e] ... Legjobbak[na]k lenni? (14/127)

Appeninus fn (1)

...kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig, mind a'termékeny mezőségnek vidám legelőin, mind az Appeninus bértzes hátain (7/817).

appetitus fn (3)

Azh Isthen áhlgya megh az uhrat, - jo apphetíthust kihvánok (15/318).
appetitusom (2/1426), appetitust (14/9).

applikálandó in (1)

Eredj fiam, te tudod, hol vagynak a' hasonló dolgokra applikálandó papirossok (1/567).

Aprilis (lat) (1)

1o April[j] Világ szerént és mások mulatságára Áprilisi bolond létvén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/94).

áprilisi mn (1)

...Áprilisi bolond lévén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/94).

apró mn (12)

A' Frantziák közt a' Férfiak is szoktak apró arany karikát a' fülökön hordozni (16/212). A hóna allya alatt ostábla, a' kezébe apró könyvek (1/2302). - ...'s nem fogod látni mint játtzanak édesdeden kö rűlötted apró Fiatskáid? (7/91) - Akkor a' virágok és vizek között édesdeden danoltak, és tántzoltak, az apró szerelmek ív nélkül, és fáklya nélkűl (7/ 547).
apró (11/2088, 5/359, 7/336, 384, 484, 13/525), Apró (8/97), apróbb (7/28).

aprólékos mn (2)

Volt is már rajta aprólékos nyereségem (16/235). Én ugyan magam is tudhtam volna holmi aprolekhos chomídiákat produchalni - az orrombol phanthlikát huztam volna ki (15/1056).

apropó msz (6)

De apropo hol legyen a' Kis Asszony sajnállanám elszalasztani személyes tiszteletem szerentséjét (15/520). Ha, ha, ha! A' propos, a' propos! (1/ 1222)
a' propo (1/2447), A' propos (1/3196), À propos (1/250).

apróság fn (1)

Ennye az ilyen amolyan be sok apróságok, ugyan szorgalmatosan van ez a' csomó bé kötözve (9/ 738).

aquilo l. Akviló

ár1 fn (21)

De hidgye el Nagyságod, Bertók is Dominiumot vesz akkor a' tsik árából (1/121). Én az utolsó árán hagytam, ha n[em] kellett az eb elette zsidójának, ám lássa (9/123). Szerető Istenek, hálát adok a' Ti Ajándékotokért: de nagyon drága ezzen az Árron egy Thronus (12/326).
ár (7/1366, 1367), árra (13/44, 539), Árra (10/160), árat (15/207), árt (7/1363), árát (1/1056, 9/19), árrát (1/147, 1019, 1084, 1468, 8/180), áron (7/1363), árron (13/370), árrára (1/1030), árrával (1/2554).

ár2 fn (1)

Muljanak el húljanak el bánatid napjai, Derüljenek terüljenek rád áldás árjai (16/807).

Arábia fn (1)

Ismét a' l.[eg]jobb Magycus könyv van kezembe, Arábiából fainabbat n[em] lehet kapni (9/667).

arábiai mn (1)

Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva azt Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/831).

áradt Ik: el~.

aránt Ö: egy~.

arany fn (69)

...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír (7/52). - ...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/522). Addig pedig onnán meg se' gondoljuk ám, hogy ki jöjjünk, mig a 30 arany az én Markomba nem lessz (1/2681). És ez a' Királyság? 's illy Boldogul élnek a' Bársony, és az Arany között? (12/756) - Saltim az az ur, a'ki már kétszer meg fordultt nállunk, és most ott az alsó Vendégfogadóba, ott az arany Kusztorába van szálva (15/341). Agenor a' Királyi Testőrzőktől kisértetvén és a' Zidoni Nemesektől, a'kik arany páltzákon hozzák a'Jegyeket és a Mondottak (12/269). - ...a' Nemes Iksuttök Rendnek arany sarkanytyússa (1/1137). Ah, arany tsendesség forduly vissza! (2/1497) - Aranyom, édes Tekintetes Secretárius Uram (1/3324).
arany (1/140, 1042, 1356, 1482, 1556, 1790, 2216, 2707, 2708, 3142, 3341, 7/34, 506, 544, 619, 9/43, 645), Arany (1/3146, 3178), aranyok (1/1023), arannya (16/369), aranyat (1/1045, 1347, 1471, 1481, 1499, 1646, 1777, 1786, 1876, 1878, 1885, 2710, 3131, 3180, 9/643, 14/93, 101), Aranyat (12/ 67), aranyt (1/1504), Aranyokat (11/2878), aranyomat (1/2212), aranyját (1/3145), Aranyba (1/3182), aranyon (1/469, 1788, 1791, 2586), aranyonn (1/ 1046), aranynál (1/1024, 1529), Aranynál (1/3037), aranyaknál (16/1041), aranyért (9/ 645), aranynak (7/473, 628), arannyal (1/1745, 7/374), arannyá (16/738).

aranyér fn (1)

Aval nem szolgálhatok, aztartom arany ér(16/ 469).

aranyhaj fn (1)

...belső esmerettségébe jutottam eggy minden Szűzeknél szebb és kedvesebb szűzetskének, kik valaha arany hajaikat szélnek eresztették (7/339).

aranykarika fn (1)

A' Frantziák közt a' Férfiak is szoktak apró arany karikát a' fülökön hordozni (16/212).

aranykor fn (1)

Oh gyönyörű Arany Kor! (7/528)

aranylánc fn (1)

...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én bal karomat ékesítő arany lántzot (13/520).

aranyoltár fn (1)

Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! (9/539)

aranyos mn (1)

Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak (7/466).

aranyozás fn (1)

Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja, ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokra megy (1/1502).

aranysujtás fn (1)

Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpönyeget... kalapra 20 röf arany sujtást (16/34).

aranyszázad fn (1)

Ah! mert a' Majorok követik a' nagy Városok' példáját, és valósággal az arany század ez, mivel tsupán az arany győz, és az arany uralkodik (7/618).

Aráspesz fn (64)

ARÁSPESZ, Járbás meghittje, és Szeléne' szeretője (10/5). Én Aráspesznek barátja vagyok (10/735). De erídj, szeretett Araspeszem (10/230).

arató fn (1)

...ezután ott hagyott, és többé se látni se hallani nem kívánt engemet, és már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató (7/419).

Arbatzes fn (9)

A' Mórok' Királyától ide jött a'Követ Arbatzes (10/98). Már tudom, hogy a' Mórok' Királya van elrejtve a' hazudott Árbatzes alatt (10/581).
Árbatzes (10/4, 194, 213, 424, 432, 627), Arbatzesről (10/643).

arbitere (ol) (1)

Megyek: és nem soká az ő, és az én Erősségemnek eggy nyílvánságos Viadalban megválasztója (Arbitere) fog lenni a Fátum (10/234).

arbitrium (lat) (2)

A' Választás nem az én Árbitriumom (10/788).
Arbitriumát (10/189).

arculat fn (1)

...mikor én te néked új Virágokat hozok, te azokat makatsul megveted; talám mivel sokkal szebb virágid vagynak szép artzúlatidon (7/593).

árenda fn (1)

Láttya kend mikor én a' Kend arendáját írtam is, akkor is basa dohánt szíttam én (15/677).

árestáltat i (0+1)

TEMPEFŐI ...Nékem illő azt fejtegetni: Uraságodnak pedig tsak nyomtatni. BETRIEGER És a' rossz adóst árestáltatni (1/2676).

árestáltatott in (1)

Az Ur a' Skláv nevezetet n[em] jó értelembe vette, én azonn most tsak Arestáltatott Személyt értettem (1/2672).

árestáns fn (1)

De a' Törvényszék kegyelméből nem soká Aréstáns lessz Uraságod (1/2648).

Argyirus fn (1)

E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona' (1/2371).

ária fn (2)

A'mint a' Meghólt kótájából kitettszik ez az Aria, azon Kártigáméra van, melly így kezdődik (8/19).
Aria (8/85).

áristom fn (1)

Árestommal fenyeget, ha eggy óra múlva le nem teszem (1/1468).

arisztokrata fn (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem anarchistának, aristocratá[na]k, rojalistának... neveztek (16/1070).

Arisztotelész fn (1)

Aristoteles szerént e[mbe]rek közé kűldi, 's vélle azok[na]k balgatagságokra vigyáztat (9/584).

Arizia fn (1)

Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított (7/373).

Árkás fn (18)

Minden más Jelenség tsak kétséges: ha ezzel a' Probával eggyesűl Bizonyosság lessz Árkás (6/30).

ármár fn (1)

Csak menjen Hadnagy Ura[m], két Ármárt vegyen [ma]ga mellé 's hozzák ide vasonn, a' kutya lántzos forgós bitangját mindjárt (9/675).

árnyék fn (26)

Eggy szép Bikknek árnyékában ülének (7/363). Hadnagy Kardos Uram vitéz ember, a [ma]ga árnyékától [me]g n[em] ijjed (9/153). - ...de, mi kissebb portéka a' szerelemnél, ha minden szűk házakon bémegy; és elbúvik minden szűk házakba? most a' szemhéjjak' árnyéka alatt (7/577). Édes szenderedésem! miért valál árnyék vagy ha árnyék valál, miért nem szereztél állandó szállást magadnak elmémben (1/3139). Jaj Kedves Szerelmes Feleségem. Szent árnyék lebegjen tisztelt hamvaid felett (9786). Türhetetlenül várom azt az időt hogy én felnöjjek 's el húnyt magyar öseimnek árnyékitol a' biztató Fiam szót megérdemeljem (16/1200).
Árnyék (1/181, 1001, 9/431, 10/224, 1046), árnyékok (13/600), árnyéka (9/521), Árnyéka (5/380, 10/473), árnyéki (13/110), árnyékot (7/748), Árnyékot (5/106, 13/680), árnyékokat (12/516), árnyéknak (13/693), árnyékánál (5/358), Árnyéktól (9/ 428), árnyéknak (5/141), árnyékokkal (13/33).

árnyékbuzgóság fn (1)

...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala, a' midőn az Atyám és Atyám fiai az ő árnyékbúzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2975).

árnyékocska fn (1)

Kies árnyékotskák, Kedves virágotskák, Az én kedvesem Szerelmesem Ki mondja meg ugyan Hol van, hol van? (13/112)

árnyékozva Ik: be~, el~.

árnyékremény fn (1)

...és teis miért kapdosol árnyék reményekhez, mikor tudod azt hogy Gr.[óf] Fegyverneki Rosaliát soha sem adják a' Tempefői birtokába? (1/3207)

árnyékszék fn (1)

El veszi Puluto a gyűrűt kiszalad velle utánna a setit köpönyegű ember osztég mikor az árnyék székbe akarta volna vetni oda tartotta a köpönyegjit s arra esett (1/776).

árok fn (1)

...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni, mikor a' levegőbe levegővel fognak legelni a' szarvasok, 's mikor a' fojóvizek megváltoztatván az ő árkokat és fojásokat, a' Persa, Sequánából; a' Frantz, a' Tigrisből fog inni (7/837).

áros fn (2)

Alább az 5 forintnál sebki fiának nem adom, ha kell, kell, ha[ne]m p[edi]g mindég akad e[nne]k árossa (9/109).
árossa (9/110).
Ö: eb~, könyv~, vas~.

arra nm/hsz (48)

I. nm De ara a' Papra is haragszom a' ki magyar ruhába nem jár (15/368). - ...és a' mint a' jóltévő ég térített, vak szerentséből mentem el arra, a'hol az a' bóldog lakó hely van (7/491). - ...hát nem emlékezek arra, a'mit tegnap előtt beszéltt Elpínus (7/225). - ...de Eliza nem mélto arra, hogy hitemet eránta meg szegjem (12/1012). Elég bizonyság arra a' Betrieger története (1/113). - ...oda tartotta a köpönyegjit s arra esett (1/777).
arra (1/77, 276, 360, 617, 694, 697, 873, 878, 1061, 1559, 1632, 1634, 1655, 1811, 1890, 1926, 2744, 2890, 7/527, 676, 724, 729, 944, 1501, 10/34, 590, 748, 12/439, 851, 13/373, 15/84, 104, 16/78, 516, 549), Arra (10/66, 14/171), ara (16/379), ar[ra] (12/501).
II. hsz ...hogy így ollykor arra menvén az a' gonosz Leány örűllyön hogy bóldogtalan csontyaimat tapodja kegyetlen lábával (7/324). Nó édes Versjártó Uram, hozzúk a pulidert arra a' Tanátsház felé (1/2730). Tsak tessék arra az ut merre a' kerékvágás (15/973).
Ö: mind~.

arravaló mn (1)

No esz asz Ur Tamadi tshinos kvártéj; szepp minth arra való, the Istenem, szörnyü mirek tráha (9/16).

arrestum (lat) (1)

...tehát már most Ö Kegyelme feljebb emlitett Betrieger Uram executioval és poena aresti kiván ellened procedálni (1/2881).
L. még áristom.

arról nm (18)

Ha az ő asztalát meg nem vetitek: vigan ehettek ihattok arról! (2/1371) - Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött (7/ 1570). De ki tesz engem arról bizonyossá, hogy néki van arra kívánsága? (7/943) - Oh kedves Poétám, arról még lehet tenni (1/1620).
arról (1/508, 2113, 2930, 3132, 7/278, 947, 957, 965, 1493), Arról (5/414, 7/445), arrol (15/639, 16/359), Arrol (12/605).

ars (lat) (1)

Mirabilem artem magyca[m] Theorio Practica[m] (9/635).

árt i (2)

Távozz a' tanúlt fülek[ne]k rongyon gyült rongy munkád árt (1/2524). Revera Abrahám nem is ártana neki egy kis gyantatio (15/653).

ártalmas mn (1)

De ki lehet az, a'kinek illy ártalmas Győnyörködése van, a' más Győttrettetésében? (12/806)

ártatlan mn/fn (22)

I. mn ...álljatok meg, ártatlan Pásztorok: az én dühösségem nem akarja a' ti békeségteket meg háborítani (13/169). Én rab, és bűnös, Szabad és ártatlan, eggy szempillantásbann mególdottnak látom magamat (10/543). Az ártatlan Gerlitze Mikor Társát elveszti, Magát mindég epeszti (13/80). - ...ez az ártatlan indúlatoknak betstelen árra (13/ 539). Hol az ártatlan mulatságnak Közepette a' búk nem rágnak (1/174).
ártatlan (1/35, 231, 4/31, 5/571, 9/593, 10/215, 12/ 336, 13/360), Ártatlan (5/470, 8/131).
II. fn A' vétek is virtussá válik, ha az ártatlanért, 's kiváltt éretted, tselekeszem (1/1684). - ...ha annak a' szegény ártatlannak halálán síránkoztok, tsekély

jegy ez olly nagy dologra (7/1478). Lehet é a'Nap alatt ollyan tömlötz, melly az ártatlanokat is győtörje (1/1607).
ártatlant (1/1542), Ártatlant (12/599), ártatlanokat (8/84), ártatlannal (15/68).

ártatlanság fn (10)

Óh be szántam azt a' Drága Kis Asszonyt, a kinél tudtam hogy maga az Ártatlanság se tisztább (1/ 3369). - ...mondjátok megvan é e' főldnek kerekségén eggy boldogabb szegelet, hol nem nyög az Ártatlanság, hol az Érdemnek barátja a' tisztelet, hol az Igazságnak királyi székéhez van a' Gonoszság látzoltatva? (1/993)
ártatlanság (1/229, 1668, 8/137), Ártatlanság (1/ 3102, 12/89), ártatlanságot (1/1103, 1590), ártatlanságnak (9/539).

árthat i (1)

Én [me]g n[em] ijjedtem, hanem oda bujtam a' kementsébe la, a' hamuba sartam, azs után a' gatyámat le vetettem, nem árthatott a' gonos Lilek, el saladtam (9/46).

áru fn (2)

Ő ugyan is a' teméntelen sok Exemplárokat árúra botsátván alig talált, öt, hat Grófot, husz, harmintz nemest, a' kik vették vólna a' Könyveket (1/114). Oh akárki vóltál te, ki legelőször tanítottad áruba tenni a' szerelmet, légyenek átkozottak a' te eltemettetett hamvaid (7/620).

árú mn (1)

Úgy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is (1/2166).

árul i (4)

Azt álmodtam a' mai éjjel, hogy én 2 matskát árultam (16/252). Sziv! Szeretet! mai világba ezt a' kettőt mindennek árullyák szoval de a' valoság tsak ollyan kettővel köz, mint én és te édes Boriskám (16/389).
árúl (1/117, 7/449).
Ik: el~.

árulás fn (4)

Azt megmondani Kegyetlenség; de Árúlás lenne azt elhallgatni (10/398). - ...valyon jutalmul eggy Árúlást érdemlettem é én te tőled? (10/518)
árulás (10/244), árulásokat (10/745).

árulhat Ik: el~.

áruló mn/fn (10)

I. mn Igy oltalmazod, áruló Aráspesz az Enéás életét? (10/742)
árúló (4/173, 10/953).
II. fn ...az Urak Udvaraiban, sok a' hamis árúló, szószátyár, a'ki a' más kárával kereskedik (1/3281). Uram, jobbágynak születtem én, de nem Árulónak ám(10/240).
áruló(10/426), árúló (10/506), Árúló(10/381), áru lónak (10/752), árúlónak (10/935).

árultatik Ik: el~.

árus l. áros

árva mn/fn (3)

I. mn De Fiscarius Uram, nem is hallotta ám még mit tsinyál az az árva gyerök (15/440). Hazám árva Múzsái! (1/2058)
II. fn Gyermek! gyermek! jobb volna biz az árvák édes Attyához fohászkodnál, én ugy is meghalok! (16/652)

arzenikum fn (3)

Mordiö mit látok! tsupa arzenicum, valóságos egérkő, ez nem jónak a' jele (16/699). Az Asszony arsenicumot vett bé! (16/1124)
arzenicum (16/848).

ás Ik: fel~.

áshat Ik: alá~.

asinus (lat) (2)

Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/87)
Asinorumnak (14/97).

ásítoz i (1)

Édes álom! Édes Reménység! méltán meg érdemlettétek ti a' Nagy Voltér' Elógiumát, a' mellyet a' földnek Kevély Királyi is ásitoztak! (1/2130)

Asmódi fn (1)

En quem semper odi. Huc ades Asmódi (9/718).

aspektus fn (1)

...no már e' rendes öszve jövési aspectus, velem egy gyütt háromszegű fény leve (8/156).

áspis fn (1)

Nem tudom, nem is gondolnám; ha nem fut az én szavaimtól, mint az Áspis az ígézéstől (7/434).

ássan l. alássan

assemblée (fr) (1)

A' végén van eggy Tractament, hogy kellyen eggy Cavallérnak magát a' Dámák Assembléejékb[en] kedvelltetni 's viszontag (1/141).

asservitio (lat) (1)

Asservitio Domi ne Spectabilis, semmitsem (15/ 128).

assignatio (lat) (1)

Illyen okokon én a' Törvényszék eleibe menvén, ezen panaszaim el beszéllése után, assignatiot nyertem az Úrnak fel kisértetésére, ha magátol jönni nem akar (1/3169).

asta (cig) (2)

Asta bibahtale Sarmengadabule (9/295).
Asta (9/783).

Astraea fn (1)

A' mások' keze által telyesitheti egy Király Marsnak, és Asztreának l.[eg] szebb munkáit (12/540).

asszesszor fn (1)

Engedelmével az Urnak 'S mind e' tudós Doctoroknak És tanúlt Assessoroknak (14/50).

asszolgája l. alászolgája

asszony fn (87)

...hát nem tudod te, hogy van teremtve az Asszony? fut, és futván óhajtja, hogy elérjék; megtagad valamit, és óhajtja hogy ezt tőle elkapják; hartzol, hartzolván óhajtja, hogy őtet meggyőzzék (7/733). Szegény Asszony, hová viszi őtet a' fátum!(10/969) - Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény, kan asszony (15/783). Az elég örvendetes ujság hanem Lázár itthon vané az Asszony? (16/464) - Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti és hogy az ö ígéretei szentek az Asszony éránt, még is az Asszony a' Contóról beszéll (16/561-3). A' Királyi Asszony ezen Papirosonn a' te Halálodat jegyzette saját Kezével (10/688). Ide adván a pixist, ezt nyögte lassú hangon; Boldogabb vagy szerentsétlen Asszonyodnál (1/3135). - ...én örömest elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat (16/380).
asszony (7/24, 309, 10/822, 16/100, 584, 600, 954), Asszony (1/1244, 4/83, 84, 7/287, 16/54, 78, 123, 125, 136, 149, 154, 515, 550, 555, 583, 623, 705, 716, 729, 989, 1013, 1119, 1124), aszony (16/614), Aszony (16/575), asszonyok (7/239), Asszonyok (7/611), Asszonyod (16/401), Asszonya (1/3129), Asszonyunk (16/956), asszonyt (16/120, 920), Aszszonyt (16/305, 514, 559, 613), asszont (15/769), asszonyokat (9/216), Asszonyokat (7/ 191), Asszonyodat (16/340), Asszonyát (16/912), asszonynak (5/320, 7/634), Asszonynak (13/379), Asszony[na]k (1/761, 16/304, 550), Asszonyoknak (7/987), asszonyba (14/107), Asszonynál (16/145, 346, 392), Asszonyhoz (10/905, 16/1152), Asszonyért (16/124), Asszonynak (7/286, 16/553), Asszony[na]k (16/120, 565, 579, 616, 913), Asszon[na]k (16/43, 52), Aszonak (16/72), Asszonyoknak (4/74), Asszonyunk[na]k (16/407), Asszonyunkkal (16/393, 959).
Ö: fejedelem~, isten~, király~, kis~, meny~, úri~, vén~.

asszonyád l. asszonyanya

asszonyám l. asszonyanya

asszonyanya fn (25)

...én gyönyörüséget találok azokb[a] a' foglalatosságokb[a], a' mellyeket az én boldogult Asszony Anyám helyett kell végbe vinnem (15/564). Vettem ám Asszonyám[na]k egy katuját meg egy üveget ni (16/846). Samuka ezt a' levelet vinnéd el Boriskának hanem megne mutasd Asszonyádnak (16/472).
asszonyám (16/650, 654, 681, 694, 697), Asszonyám (16/27, 32, 46, 644, 646, 662, 675, 691, 851, 861, 862, 1037), Asszonyám[na]k (16/39), Asszonyádnak (16/472, 852), asszonyádnak (16/478).

asszonyfortély fn (1)

Az Asszonyfortélyt kerűljétek: E' törvény a frígybe első! (4/132)

asszonyi mn (3)

Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! (7/986)
asszonyi (7/1023), Asszonyi (6/166).

asszonyka fn (1)

De láttya I[ste]n ember, a' szegény asszonyka, vagy kell vagy nem, mindenhez támaszkodik (16/107).
Ö: kis~.

asszonyosodva Ö: el~.

asszonyság fn (14)

Édes Kedves Asszonyság szivem többet szóll mint szám mondhatná (16/307). Kissebb vagyok én, mintsem a' Karnyóné Asszonyság kedvesét bátorkodjam szeretni (16/355). Reménylem 2 orára ismét gyönyörködhetem nagyon betsült személyében Kedves Asszonyságomnak (16/323).
Asszonyság (16/82, 319), Asszonyságok (16/1181), asszonyságod(16/598),Asszonyságod (16/594, 596), Asszonyságtok (16/133), Asszonyságot(16/494), Asszonyságnak (16/396), Asszonyságb[a] (16/542), Asszonyságra (16/947).

asztal fn (17)

...'s ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait (1/3127). Úgy vagyon; és én kiváltképpen leg többet vesztettem az ő halálába, a' kit ő leg nagyobb szivességére méltóztatott, önnön asztaláról tartott, 's hozzám a' leg nagyobb meg alázódással viseltetett (1/2000). A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunytt Őseinek ditséreteit (1/2272).
asztal (1/973), 2/1364, 6/133), asztala (1/1833), asztalt (2/1375), Asztalomat (6/89), asztalát (2/1370), asztaloknak (7/480), asztalra (15/647, 16/1187), asztalnál (1/2775), asztaloknál (1/2270), Asztalhoz (1/2140, 10/640).
Ö: író~.

asztalka fn (1)

Királyi Szobák. Asztalkával, és Székekkel (10/539).

asztalláb fn (1)

Az asztalláboknak, az asztaloknak, a' lótzáknak, a'padoknak, a'Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűletnek nyelvek és szavak van, 's mindég kiabálnak (7/480).

asztalocska fn (1)

A' Kis Asszony a' maga szobájába a' kert felől való áblaknál eggy kis asztalotska mellett olvas és ir (1/25).

asztmatikus fn (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k... Astmaticusoknak (14/124).

Atalantis fn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege, kávézás, atalantis és más Románok (15/544).

átalkodván Ik: meg~.

átall i (1)

Biz uram én átallom ollatén állapotba vén létemre a' dallást, a' tselédek is megitélnek ugy szolván (15/421).

átalvető l. általvető

athénbeli mn (1)

...'s azok[na]k m[inde]n [me]g határozásait gyűlöli, m[in]t az Athenébeli Timon (9/589).

Athéné fn (1)

...éppen nem a' túdós Athene, sem a' Lyceum nem mutatja azt meg (7/963).

átkozott mn (6)

...légyenek átkozottak a' te eltemettetett hamvaid, és fagyos tsontaid (7/621). - ...azok az átkozott tselédek, ha tsak magam köztök nem forgok egy keresztül szalmát se tesznek (15/142). De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén, hiszen lám a' járást is alig teheti tölle tán amuletum vagy mitsoda? (16/203) - Jaj átkozottak! bizony mind elhagynak (16/625).
átkozott (4/37, 16/358).

Atlásitenger fn (1)

Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai öböltől fogva azt Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/831).

átlát l. áltlát

átok fn (3)

Életem mái Komor órái! Hány ezer bú 's átok jöve rátok (15/852). - ...nem tsuda, hogy az Abrahám rongyos maradikát ugy szólván annyira nyomja az Ur átka ki tsalnátok a Keresztyén szemit ha lehetne (15/224). Hallj bosszút, - Ég föld! - hallj Anya Átkát (4/165).

attakíroz i (1)

Marsal Priám és Simois Miként attakirozák De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/ 2480).

attentus (lat) (1)

A te hozzánk botsátott esedező Leveledet, ez elött circiter fél óraval vettük, olvastuk és attentissime percurrálván belőle megértettük (1/2874).

Attila fn (4)

Már Atila nem Atilla ő az én gusztusomnak törvényt nem szabhat, ő barbarus ember voltt, 's az ő példája el ülhet a' ki tsinosodott új világban (1/2274).
Atilla (1/1432, 2271).

attilai mn (1)

...neki legyen mondva ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/204).

attól nm (20)

...minden módon meg probáltam, hogy az ö segedelmét meg nyerhessem; de attól el estem (1/1627). - ...attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét(13/575). Ízetlen Múlatságok valósággal, és ízetlen élet neme: és ha ez néked tetszik egyedül attól van, hogy még a' másikat nem tapasztaltad (7/100). Én attol félvén, hogy gyáva Lelkűnek neláttassam, v.[agy] hitetlennek ne mutassam magamat: reszketek habzom aggodom, 's semmit sem végezek (12/753). Tudod, hogy attól fogva kezdtelek téged szeretni, a'miólta leányka korodba a'tengeri Dórissal a'te édes Anyáddal, jártál az Etna' Bértzeire Játzintokat s Violákat szedni (5/62).
attól (6/33, 7/222, 287, 709, 790, 1008, 1402, 10/282, 514, 13/697), Attól (10/343), attol (12/854, 16/445), Attol (5/462, 12/71).

atya fn (75)

Oh mind örökké szerentsétlen Montánus, mitsoda Lélekkel fogod hallani a' te eggyetlen eggy Szilviádnak szörnyű történetét, öreg Atya, megfosztatott Atya oh, többé nem Atya (7/1128-9). - ...hajdani Attyának tisztelete, familiájának fényessége, Maga Nevének magasztalása mind arra kénszeritik (1/ 1631). - ...ha az örthög attja is, megh tsalom én öteth (9/21). P. KÖTELES E' pedig az öreg Gyöngyösinek minden munkája. TEMPEFŐI Meg lehetne ám a' Magyar Poesisnek azt az Attyát feles piszkai mellett betsűlni (1/3016). Lám mitsoda szörnyű indúlatoknak atyja a' szerelem (13/612). A' szerzetes Atyák eleitől fogva barátságot tartottak a' tudományokkal (1/2833).
Atya (1/2013, 9/772),Atyák (1/2839, 2893, 3047), atyám (15/812, 829), Atyám (1/388, 684, 1620, 1642, 2946, 2963, 2975, 9/514, 803, 10/27, 404, 527, 531, 12/201, 240, 260, 13/185, 537), Atyám' (10/473, 12/ 296, 13/242), atyá[m] (9/515), Atyád (1/2905, 12/ 290, 16/658), Atyja (7/170, 8/64), attya (1/2011, 7/ 152, 153), Attya (1/340, 1395, 9/787), Attyok (1/ 2002, 2032, 2035, 5/438), Atyádat (9/758, 12/109), Attyát (7/1556), Atyánkat (9/649), Atyákét (1/3050), Atyának (6/116, 9/781), Atyá[na]k (9/ 762), Atyákbann (1/2858), atyámba (15/840), Atyámnál (12/55), Atyámhoz (12/256), Atyádhoz (10/35, 12/ 316, 15/893), Attyához (10/530), Atyáktól (1/281), Atyámtól (1/1662, 9/134), Atyámtol (12/190, 15/ 806), Atyádtol (12/113), Atyámnak (1/1681).
Ö: édes~, miatyánk, uramatyám.

atyai mn (1)

Néked elkell én érettem a' te Atyai Joszágidat hagyni (12/62).

atyámuram l. atyjaura

atyaság fn (7)

Atyaságod a' mint látom, a' Gvárdiánjával nem eggy értelembe van (1/2956). Ezek már tsak ugyan az Atyaságtok kövér hasú Gvárdiánjok tiszteletére lesznek áldozatok? (1/3033)

Atyaságod (1/3056), Atyaságodat (1/2849), Atyaságod[na]k (1/3063), Atyaságodnak (1/2944, 2959).

atyjafia fn (4)

Az testvéreim leg' jobban vóltak rajta, más Atyámfiaival (1/2982). Bolond vagyte n[em] esméred azs atyádfiát (9/303).
Atyámfiai (1/2975), Atyámfiaié (1/2960).

atyjaura fn (5)

Én az Úrfinak meg boldogúltt Attya Urát esmértem (/1752). Jaj édes Atyám Uram! édes Atyám Uram! be régen n[em] láttam édes Uram Atyámat (16/ 1036).
Attya Urának (1/1759), Atyám Uram (15/597).

Átzis fn (42)

KÖZBESZÓLÓK Galatéa.Átzis. Polifém.Glautze. Tétis (5/2). Átzisom, nem vagy hív hozzám (5/221). Ha a' megbosszúllásra vágyakozol, Átzist majd megölöd (5/314).

audeo (lat) (1)

Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/2326)

audiencia fn (1)

Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra (Audientziára) van rendelve, eggy Királyszékkel eggyik óldalról (10/8).

audio (lat) (4)

Audiat Pofók! Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg (15/332).
Audiat (1/2431, 15/344), audiat (15/351).

auditor (lat) (1)

SÁRKöZI Albert feláll, mint volt Auditor. De azonba Tanuló (16/1180).

auris (lat) (1)

De Mélt[óságos] Ur aliquid in aurem azzal a' Diabolica Matériaval mit kellene csinálni? (9/127)

auslendis (ausländisch) mn (3)

Már én Tekintetes Uram annyira hozzá szoktam azok[na]k a' tsinos nemzeteknek, minden kottümjeihez, hogy mihelyt valami nem auslendis, vagy nem ollyan mint az auslendis, elöttem kedvet nem talál (15/492-3). - ...én sokkal auslendisebb tonushoz szoktam (15/935).

auslendises mn (1)

Én a' Pappenhaim ur[na]k auslandises és sokkal galantabb Kis asszonyát nyertem meg magamnak (15/970).

ausztriai mn (1)

Azt a' Magzatot, a' kinek megtisztelésére maga az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből (5/416).

aut (lat) (2)

Nemes emberenn ezt viszitek véghez, most mindjárt Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes (1/2748-9).

authenticum (lat) (1)

Hogy pedig ez, Authenticum, imé közöljük az Authentizálok neveit is (8/8).

authentizáló fn (1)

Hogy pedig ez, Authenticum, imé közöljük az Authentizálok neveit is (8/9).

Autriche (fr) (1)

Hüm olvassa A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/904).

auxilium (lat) (1)

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis? (9/126)

avagy ksz (1)

Avagy mágnes keménységét Vetkezd le szüvednek Ne emészd már a' kit tartál Mind eddig hüvednek (15/1013).

avat i (1)

Őkelmek tudják a' magok dolgokat, ne bántsa Ked Pajtás: ne avassa Ked magát abba (1/2163).

Avernus fn (1)

Ezek a' mellyeket én mérészül tapodok, az Avernusnak torkolatjai é, vagy a' tsillagok? (13/720)

avult mn (2)

...akar é valami avult ruhát adni (16/744). TSIKORGÓ Drága roka torkos paszamántos Magyar Uniformisba, de már mind avúlttba (1/2301).

avval nm/hsz (4)

I. nm Aval nem szolgálhatok (16/469). Hát Uram én is verset fussak a' pajtásommal, meg avval a' Némettel (1/2762).
avval (1/2809).
II. hsz ...aval elmegy a nagy Ember (1/723).

az1 nm (1207)

Az, éppen az (1/88). Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár éktelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/240). El ment az a' bolond! (9/575) - Az igaz, az a' Deák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/477). Az az Úr emberségétől függ (1/2636). Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba (1/2002). Én azokat tsak távolról szeretem hallani (1/66). Ah én bizony azokért sem adnék eggy pipa dohányt, azok is holmi irtoztató hadakat irnak, az én Gavalléri gusztusom borzadoz azokra (1/2262-4). Gyerünk azókhoz a' vigadó fiatalokhoz (1/1579). Tartsd másnak a' te ajándékidat. Rám nézve, a' ki azokkal nem gondolok, még az ajánlások, és nyájaskódásokis a' te Ajjakidonn megbántások, és gyalázatok (5/282). Vóltak többek is sokan, de azoknak emlékezetét a' rend nélkül koborló Hir hüségtelen szája el vesztette (1/1424). - ...megyen mendegél hetedhét ország ellen meg azon is tul (1/711). A' te hazug Ajjakad Hívséget esküdött nekem; és azonba a' te Szíved azonngondolkodott, hogy mehess el messze én tőlem? (10/481) - Még most is kótog a' lelkem házsa fala, ugy a' fogamba állott azs a kisirtet la (9/30). No esz asz Ur Tamadi Ur tshinos kvártéj (9/15). - ...elmegyek keresztűl a' tűzön és a' poklokra, tsak ő ott legyen, ha ugyan lehet az, a' hol ollyszép teremtés van (7/878). - ...majd tudakozódom felőlle azoktól a' Pásztoroktól a' kiket amoda látok (7/994). Tsináld azt, a' mi néked tetszik (13/501). - ...és tsak hogy enyim ne légyen, légyen azé, a' kié akar (7/166). Ereggy ellenekbe azoknak a' hasgató késeknek, mellyeket ő hordoz az ő nyelvén, és ottan mutasd a' te vadonságodat (7/1389). ARÁSPESZ Melly szerentsétlen vagyok! SZELÉNE Azabb Szeléne (10/562).
Ö: am~, az~, mind~, ugyan~.
L. még abba, abban, abból, ahhoz, annak, annál, arra, arról, attól, avval, azért, azzá, azzal.

az2 ne (2753)

A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiábálna az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten, könyörögj ö néki (1/2925). Az Ámor' társai a' hartz és a' Dühösség (11/99). Eb hiszi nékem hijjába is mondod, nem ollyan könnyen áll az az öreg Tisztes Urnál (15/15). Külömben is a' molynak 's az Egereknek lett vólna eledele (1/ 2045). Mit tudna az Úr az én állapotom felől mondani, mi okozta nékem ezt a' rettentő gyalázatot, a' Gróf mit gondol? (1/3333) - ...mihelyest az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam (7/ 1164). Én hallottam, hogy az a' Pétzeli sokat dolgozván semmit se tsináltt, nem is betsülte őtet az hazafiak java (1/326). Nemesebb Tsapással várom visszadását néki annak az igazságos Bosszuállásnak, mellyet ő tőlle elvettem (10/722). No Királyfi itt lakik egy király kis Asszony akinek az ortzája ollyan fejér mint a ho (1/751). Eredj, és az én parantsolatomra gyorsan kőltsd fel a' Társaidat, szedd elő mind az agarakat (11/50). Mind az Világ ohajtván Retzipéinket Isten gyanánt tekint minket (14/26). 30 exemplar tudom h[ogy] el kél, mert az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle (1/1049). Eljött valahára az az idő, hogy a' mi hatalmas seregeink, megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket (16/1102). Mit tsinál az Úr, talám megis lőtte? Az Istenért! (1/2792)

azalatt hsz (10)

Úgy de, Uram, ha én az alatt örizet alatt leszek, hogy járhassak a' pénz utánn, mikor egy tapodtt sem mehetek (1/1920). Míg saját életed' Adom vissza néked, óh Istenek, az alatt Sebed szívembe szaladt (13/54).
azalatt (10/535), Azalatt (7/704), az alatt (7/277, 843, 9/650, 11/51, 13/404), Az alatt (13/505).

azáltal hsz (6)

Az Ég az által a Te boldog Országlásodnak egész folyamatját jövendöli meg (12/1040). Hát te alább való akarsz a' Növevényeknél lenni az által, hogy nem szeretsz? (7/211)
az által (6/118, 15/353, 16/327, 516).

azaz ksz (7)

A' méla Tempefői az az: Az is bolond, a' ki poétává lesz Magyar országban (1/cím). Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt (2/1456).
az az (14/93), Az az (9/443, 445, 448, 450).

azelőtt hsz (7)

De én azomba tsak úgy maradtam, mint az elött, az ö jó szive nékem nem használ mert későn segít (1/1652). Azst mondotta, hogy őrdőgők vóltak azs előtt p[edi]g kutya fejű tatárok vóltak (9/54).
azelött (7/1346), az előtt (7/515, 1032, 9/630), az elött (1/1587).

azért nm/hsz/ksz (73)

I. nm De ha akarnék is, tudom mind rajtam veszne: ki adna azért pénzt? (1/1532) - Annyi mind a' vidd el azért a' 4 garasért, osztán máskor is kerülly be hozzánk (15/198).
azért (15/218, 220, 16/450).
II. hsz Azért lehetek illy vídám Mert minden madár enyim ám (4/8). Költsön pedig nem adhatok azért, mivel énnékem szorgos szükségeim vagynak, a' mellyekre kell a' pénz (1/1781). Ezt azért mondottam tenéked, hogy tudd meg mennyire méltó hitelre az ő beszéde, és tsak azért is jól kell reménylened, mert ő azt akarja, hogy semmit se reményly (7/5223). Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam (9/482). Én azért ez édes mesterséget meg nem vetem (1/160).
azért (1/40, 159, 419, 430, 547, 1380, 1512, 1552, 1903, 2049, 2067, 2136, 2461, 3089, 3093, 5/69, 94, 109, 7/52, 528, 529, 532, 537, 615, 616, 910, 1119, 1218, 1465, 8/4, 12/44, 980, 13/185, 341, 15/808, 865, 943, 16/110, 382, 560), Azért (1/2896, 5/70, 583, 8/34, 11/78, 13/269, 14/30).
III. ksz Azért én velem ne feleseljen Typographusságod, hanem tselekedje a'mit Német természete magával hoz (1/2688). No hallod é Királyfi én tudom h[ogy] ehetnél azért hát egyél azt is (1/745). Én Kendet nem bántom; de azért velem Kend se' maradjon (1/2763).
azért (1/1058, 3232, 2/1518, 5/44, 7/1393, 9/372, 13/644, 16/97), Azért (4/149, 7/49, 16/798), azsért (9/34).

aznap hsz (1)

Ti ti, mind ki esmértétek Az én Szivemnek utját, Az Nap' mellyben elvetteték Annak Szabadságát (12/223).

azólta hsz (10)

Az olta itt állanak, kinek mire kell viszi (1/618). Fél esztendeje miólta kiutaztunk Frantzia országból de már az ólta a' beszédet is el felejtettem (9/350). Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/350).
azólta (7/1001, 8/172), Azólta (5/524, 7/405), az ólta (9/375, azolta (12/758), az olta (15/157).

azon nm/hsz (14)

I. nm ...ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/115). Igenis, hogy te tanítnád meg azon Választásra mellyet eggy Atyának tisztelése kíván (6/115).
azon (6/101, 7/241, 323, 378, 496, 692, 1094, 8/19, 10/211, 16/941), Azon (16/81)
II. hsz ...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/599).
Ö: ugyan~.

azonban ksz (25)

Légyen. Menjünk azonba a' Te Atyádhoz (12/316). Ugyan mondd meg nékem azonba,szívem, olly igen fájdalmas é az a' seb tenéked (13/38). Majd úgy tettetem magamat, mintha másra ügyelnék is. Te azomba vigyázz minden Mozdúlására (6/45). Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyóltstsal néki indult izzadásodnak meleg tseppetskéjit (13/220). Tudja meg ezt: azonba' lásson engemet az ő bosszújára eltsapni azt a' fejet (10/325).
azonbann (1/2268, 3344), azonba'(7/1591), azonba (5/35, 6/25, 9/156, 10/35, 481, 13/145, 16/1180), azonb[a] (9/153), Azonba (1/932, 12/413, 13/484), azomba (1/1651, 5/22, 7/1040, 1057, 10/120), Azomba (2/1525).

azonfelül hsz (1)

Hitetlen bestia! meg azon fellyül tsufolodsz is (16/602).

azonkívül hsz (3)

Mert ts[ak] azt tudja, a' mi abba van, azonkivül n[em] tud okosan böltselkedni belöle: mivel azonkivül semmi más tudományt n[em] tanúltt, a' minn az értelem fundáltatik (1/9412).
Azon kivűl (2/1522).

azonközben hsz (1)

Mikor engemet az én első szerentsém ezen erdőkbe vezetett, akkor megesmértem őtet, és én is ollyannak gondoltam, mint a' millyennek te gondolod: azonközben eggy bizonyos nap szükségem is kedvem is vólt oda menni, ahol az a' Nagy Város fekszik a fojó víz partyán (7/459).

azonnal hsz (14)

...említse az Ur az én nevemet, és azonnal megnyerjük, a' mit mind a' ketten ohajtunk és azonnal annak a' külsö országi napot fenyegetönek távolrol tsillámló gőz meteoronja, mint a' fattyú nap eltűnik (15/831-2).

azonnal (1/2500, 6/181, 7/663, 703, 1613, 11/95, 12/648, 675, 683, 13/155, 15/940, 16/950).

azontúl hsz (1)

...köszönöm az Asszony[na]k, egy szó hát annyi mint száz, én fel megyek Budára, és azontul engemet soha sem lát (16/580).

azóta l. azólta

aztán hsz (80)

Likomédes, Ákilles, és osztánn Neárkus (6/104). Minden szeretőnek szokása és mestersége, hogy halállal fenyegesse magát; de ritkán történik az osztán meg (7/1093). Imhol osztán a' Jutalom (10/488). Kell bizony Német Dáma, osztán meg kártya, osztán meg Tokáyer (1/2194-5). Osztán hát Antal mit vétett? (9/157) TIRZIS De még is osztán? DAFNE De még is osztán, mindjárt meg fogod érteni: ha van eszed, e' légyen elég (7/751-2). Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem (1/614). Hát osztán honap mit eszem én? (16/869) - LIKOMÉDES Észrevettem, hogy Deidamia nem akar Teágenessel eggyesülni. ÁKILLES És osztánn? (6/112) - De ha ő többé nem tiéd, mit tsinálsz osztan e' Háboro dásiddal? (12/ 846) - No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijjan Gallér vot egy Királyfi hogy osztég vot egy Királyfi (1/669-72).
osztán (1/616, 806, 896, 2239, 2681, 6/119, 7/52, 273, 1022, 1499, 10/339, 662, 709, 13/141, 420, 580, 15/198, 201, 423, 752, 779, 16/24, 102, 527, 647, 667, 677), Osztán (1/1800, 8/243, 16/1020), osztánn (5/61, 309, 315, 503, 6/8, 9/63, 10/646, 799), Osztánn (5/109, 6/130), ostán (9/301), osztég (1/676, 681, 694, 697, 700, 702, 705, 709, 720, 741, 757, 776, 797, 810, 815, 831, 834, 837, 840, 841, 851, 863, 864, 2404), oszteg (1/656).

aztánhátos mn (1)

Szép ki mondásokat lehet é keresni abba az osztég hátos fetsegésbe (1/964).

áztat Ik: meg~.

azután hsz (68)

Azután láttam, hogy ő, mihejt a' te halálodról való keserves hírt megértette, gyötrelme miatt elájúlt: és azután sietve elment dühösséggel, hogy magát megölje (7/1312-3). Héj, Szuszmir mondd tovább, 's mi lett azután belőle (1/830). Galatéa, Átzis, és azutánn Polifém (5/5). Engedd meg elébb, hogy én feleljek, és azutánn beszéllj (10/165). Ne okoskodj, mert rá szoksz, azután kenyeret se kapsz (8/199). Szívesen segítlek tégedet ebben a' szent kötelességben, hanem te azutánn többé ne gondolkozz arról, hogy magad megöljed (7/1493). - ...azutánn hogy Járbást megpillantotta (10/307). - ...azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva (1/734). Azutég osztég azt mongya a Kiralyfi a nagy Embernek jó szerentsével Apám Uram (1/719).
azután (1/864, 1959, 2/1506, 7/513, 517, 519, 1087, 1142, 1154, 1222, 1300, 1309, 1415, 1571, 1594, 12/91, 319, 370, 381, 412, 478, 677, 764, 864, 939, 13/307, 15/253, 629, 749, 16/545, 709, 850, 944), Azután (7/1150, 1266, 1421, 1606, 13/451, 524, 14/114), az után (1/420), azutánn (5/118, 335, 6/35, 145, 10/39, 138, 151, 358, 579, 667, 719, 791, 996, 13/208), Azsután (9/48), azs után (9/45), azutég (1/705).

azutég l. azután

azzá nm (1)

Ha a' boldogabb végezések az én szerentsémet a' régire változtatják és engemet Tempefőiből azzá tesznek ismétlen: akkor a' tántorithatatlan örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1700).

azzal nm/hsz (40)

I. nm Mit érnék én azzal? (1/1038) - Kegyetlen Sors! tsak e' vala é még hátra, hogy tökélletes boldogtalanná tegyél, hogy édes szabadságomat, 's azzal egyűtt betsületemet, mindenemet el veszessem (1/1835). - ...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet (7/ 631). Kender nyövéskor lessz esztendeje kenyér ebédkor, hogy valamit érzettem bennem, azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem (8/172). - ...tsak Eliza maradjon meg nékem, én azzal meg elégszem (12/1016). Az egész ház készület, sőt az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/482).
azzal (1/1270, 2111, 2727, 3127, 2/1462, 1524, 5/84, 7/449, 1228, 1426, 1477, 1617, 9/127, 10/125, 326, 551, 840, 12/506, 13/305, 421, 482, 15/68, 777, 966, 16/43, 556, 909, 995), Azzal (1/2628, 2697), azszsal (9/701).
II. hsz Itt megiván Karnyóné a' mérget s azzal a' nyoszolya fele botorkázván megholtt elnyujtózva (16/907).
azzal (9/322, 346).
Ö: mind~.

Ázsia fn (4)

Most tudja az egész Afrika, hogy az széjjelrontott Ásiából Enéás ide jött (10/145).
Ásia (10/30), Asia (12/592), Ásiának (10/52).