T A R T A L O M

Futtatható WinWord 6.0-os formátumban | ZIP tömörítve (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/ot2 | http://mek.oszk.hu/01700/01757)

PETŐFI S. JÁNOS, Előszó 7

1. PETŐFI S. JÁNOS

2. BODA I. KÁROLY--B. PORKOLÁB JUDIT

3. DOBI EDIT

4. DOMONKOSI ÁGNES

5. CS. JÓNÁS ERZSÉBET

6. SKUTTA FRANCISKA

7. TUBA MÁRTA

***

8. BENKES RÉKA--VASS LÁSZLÓ

9. BÉKÉSI IMRE

10. B. FEJES KATALIN

11. SZIKSZAINÉ NAGY IRMA

12. TOLCSVAI NAGY GÁBOR

PETŐFI S. JÁNOS--DOBI EDIT, Utószó 234

Officina Textologica 2. Coreferential elements, co-reference relations 83