A Magyar Névarchívum Kiadványai

 

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/


1. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj-Csongrád vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 1997. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01694)

2. Bényei Ágnes–Pethő Gergely: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1998. Elfogyott. (MEK: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/ha2/ | http://mek.oszk.hu/01600/01695)

3. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka-Győr vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István-Rácz Anita-Tóth Valéria. Debrecen, 1999. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01696)

4. Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01697)

5. Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01698)

6. Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01699)

7. Hoffmann István: Magyar helynévkutatás (1958–2002). Debrecen, 2003. Elfogyott. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01700)

8. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2004.

9. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2005.

10. Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj–Csongrád vármegye. Szerk. Hoffmann István. 2005.

11. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2006.

12. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2007.

13. Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2008.

14. Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája. Debrecen, 2008.

15. Helynévtörténeti tanulmányok 4. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2009.


(A Magyar Névarchívum kiadványait lásd még a http://nevarchivum.klte.hu/ címen is.)


<<< A Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapja