Hoffmann István - Rácz Anita - Tóth Valéria
Ómagyar kori helynévfeldolgozások

Különlenyomat a Magyar Nyelvjárások XXXIII. kötetébõl
Minden jog fenntartva.
Hoffmann István: Ómagyar kori helynévfeldolgozások
Hoffmann István--Rácz Anita--Tóth Valéria: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból