NYELVÉSZETTEL FOGLALKOZÓ
WEBOLDALAK

MAGYARORSZÁG: Kiadványok, folyóiratok | Adatállományok | Hanganyag | Intézmények, tanszékek | Egyéb || SZEMÉLYEK || VILÁG | Írások, írásrendszerek | Fontosabb korpuszok | Kiadványok, folyóiratok

Online Etymology Dictionary | English pronouncing dictionary

Wikipédia: Nyelvek portálja

Nyelvészeti portál

Nyelvészeti vitafórum

Nyest.hu (Nyelv és Tudomány) | a Facebookon

nyelveszet.lap.hu

A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról

Мультиязыковой проект Ильи Франка (Всё для освоения иностранных языков)

Online szótár 24 nyelven (bab.la)

IPA karakterek gépelése | IPA.typeit | i2speak | weston.ruter.net: ipa keyboard | ipa-pop-up | http://rishida.net/scripts/pickers/ipa/
CanIPA

NYELVEK TÉRKÉPE (Linguistic maps from Muturzikin.com)

Nyelvisztán
Nyelvesztelen.blog.hu
Rénhírek
Uralistica (the world of finno-ugric and samoyed peoples)

 

MAGYAR(ORSZÁG)

Kiadványok, folyóiratok, publikációk

Arcanum Digitális Tudománytár

A DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai

Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből

A magyar beszéd

Magyar Elektronikus Könyvtár (a régi MEK) – Nyelvtudomány

Magyar Elektronikus Könyvtár (a régi MEK) – Szótárak

Magyar Elektronikus Könyvtár (az új MEK) – Társadalomtudományok

Szabad Változók (seta44, seta44)

Iskolakultúra
Kisebbségkutatás
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Alkalmazott Nyelvtudomány
Magyar Tudomány
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
Nyelvtudomány (Szeged)
Nyelvtudományi Közlemények
Onomastica Uralica
Finno-Ugric Languages and Linguistics (FULL)
Jelentés és Nyelvhasználat

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből

Argumentum (a DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának elektronikus kiadványa)

A nyelv és a nyelvek. Ötödik, javított, bővített kiadás. Szerkesztette Kenesei István. Bp., 2004.

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Nádasdy Ádám: Modern Talking &c. nyelvművelő írások

Nádasdy Ádám: Bevezetés a nyelvtudományba c. előadássorozata

A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás. (WinWord)

Idegen szavak szótára: http://www.tintakiado.hu/cgi-bin/e-szotar/id/search.cgi

A Typotex Kiadó nyelvészeti könyvei

Elter András: A Föld népei és nyelvei nagyobb térségek szerint

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története

Iskolakultúra könyvek

Dictionarium Latino-Hungaricum, succum, & medullam purioris Latinitatis, ejusque genuiam in Linguam Hungaricam conversionem, ad mentem, & sensum proprium scriptorum classicorum exhibens / ... coactum a Francisco Páriz Pápai ; nunc vero ... intentione, ac labore Petri Bod (Posonii ; Cibinii : Joannis Michaelis Landerer de Füskút : Martini Hochmeister typographorum, et bibliopolarum C. R. P., 1801)

Nyelvemléktár : Régi magyar codexek és nyomtatványok (Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1874–1908. 15 köt.)

Adatállományok, korpuszok

UraloNet (UEW) (használhatatlanságának ismertetése) | Az UEW Bátori István-féle adatbázisa

Színnév-szótár

SzóSzablya

Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI)

Magyar Névarchívum

Régi magyar nyelvemlékek

Historical Dictionary Corpus, Hungarian Academy of Sciences / A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótári korpusza

Erdélyi Magyar Elektronikus Szótörténeti Tár

A MorphoLogic nyelvi szolgáltatása az interneten

Scriptum – nyelvészeti fogalomtár

Helységnévtárak

RadixIndex (adatbázisok a helytörténet és a családtörténet kutatóinak)

Nemzeti Korpuszportál

Magyar Nemzeti Szövegtár (http://clara.nytud.hu/mtsz/run.cgi/first_form)

Magyar Nemzeti Szövegtár
http://corpus.nytud.hu/mnsz/

keresőfelület

Határon Túli Magyar Korpusz

A Magyar Nemzeti Szövegtár határon túli korpusza

Termini Kutatóhálózat (keresés)

Rokonszenv (Finnugor és szamojéd népek és nyelvek)

Hallatlan (jelnyelvi szótár)

Hanganyag

Hangfelvételek a világ nyelveiből

http://geolingua.elte.hu/maps/MNyA_hangosterk/index.html

Magyarul (tájnyelvi hangfelvételek)

Egyházaskozár tájnyelve (Baranya megye)
Ld. még „Tájnyelvi hangfelvételek” cím alatt a MEK-ben

Sounds of the World’s Animals

Intézmények, tanszékek

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

Gramma Nyelvi Iroda
Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
LIMES Társadalomkutató Intézet
Hodinka Antal Intézet
Imre Samu Nyelvi Intézet

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (I. Osztály)

Magyar Nyelvtudományi Társaság
Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozata
Pragmatika Centrum

A Magyar Nyelv Háza

Kolozsvári Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék

Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvészeti Intézet

Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék

SZTE Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

SZTE Nyelvtudományi doktori iskola

SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Egyéb

BL Online (The bibliographical database of linguistics)

Fonetikus és idegen nyelvi betűkészletek

IPA fontok

finnugor.lap.hu

MLA International Bibliography
(1963-tól napjainkig.
Csak az egyetemi halózaton hozzáférhető.)

Nyelvészeti szakszójegyzék: angol–magyar, magyar–angol (ún. „Bynon-glosszárium”)
Angol–magyar nyelvészeti glosszárium

MorphoLogic

szotar.lap.hu
Angol szótárprogram (Vonyó Attila)
Angol–francia szótár
Angol–magyar szótár
Angol–magyar szótárprogram
Orosz–magyar szótár

www.rovidites.hu

Angol rövidítés-szótár

Hivatalos EU-terminológia angol–magyar–francia–német nyelven (IM)

Magyar–cigány szótár
Cigány–magyar szótár
Cigány–magyar szótár
Cigány nyelvtan
Cigánynyelv.uw.hu

Finály Henrik: A latin nyelv szótára

 

SZEMÉLYEK

Kortárs magyar nyelvészek

Csányi Vilmos
Cseresnyési László
Kampis György
Kontra Miklós
Pléh Csaba
Sándor Klára | Tanszéki oldala
Szilágyi N. Sándor (publ)
Szilágyi N. Sándor
Zsigri Gyula

Aitchison, Jean
Androutsopoulos, Jannis K.
Chomsky, Noam
Labov, William: Home Page | Papers
Skutnabb-Kangas, Tove

VILÁG

Enduring Voices (Fennmaradt hangok) Project a Youtube-on

Ethnologue. Much of the information on the languages represented on this site can be found on the Ethnologue site. Search for information on over 6,700 languages.

UCLA Language Materials Project contains more in-depth information and learning resources on many languages that are not commonly taught in the US.

The Human Brain Atlas

http://www.foreignword.com/default.htm

The Rosetta Project is a global collaboration of language specialists and native speakers working to develop a contemporary counterpart of the historic Rosetta Stone. In this updated iteration, our goal is a meaningful survey and near permanent archive of 1,000 languages.

GEONAMES (The countries of the world in their local languages and scripts, with official names, capitals, flags, administrative divisions): http://www.geonames.de/

Suomalais-Ugrilainen Seura

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
(Research Institute for the Languages of Finland)

Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language, Tallinn

International Phonetic Association (IPA): http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipa_redirects.php

IPA Help: http://www.sil.org/computing/ipahelp/index.htm

IPA Help On the Web: http://www.sil.org/computing/ipahelp/ipaprvw2.htm

Phonetics & Linguistics (University College London)

A Web of On-line Dictionaries

ABC de la langue francaise

American Dialect Society (ADS)

Ask a Linguist

Data Consortium

Dictionary Society of North America

Education and Research in linguistics

Files related to the science of linguistics – FTP site

India: Languages and Scripts

Journal of Slavic Linguistics

Lingsoft

Language Conference Schedules

Linguistic-Server German

Linguistic Society of America (LSA)

Linguistik Online

American Sign Language Research

Summer Institute of Linguistics (SIL)
Language and cultural studies of minority groups

The Human Languages Page

The Linguist List

The sci.lang FAQ

University of Pennsylvania Phonological Atlas

Mediensprache

Yahoo! – Social Science:Linguistics and Human Languages

Yahoo! Natural Language Processing

List of Dictionaries

Terralingua.org

 

Írások, írásrendszerek

 Omniglot - a guide to writing systems  (What is writing? | Alphabetic writing systems | Syllabic writing systems | Logographic writing systems | Undeciphered writing systems | Alternative writing systems)

Writing systems World writing systems, Alphabetic writing systems,Chinese logographic writing system , The'mixed' Japanese writing system , Korea's amazing writing system , Syllable writing systems , New and recent writing systems

Writing system reforms - overview Society and writing systems, Writing system reforms

Some writing system reforms in the past 150 years Chinese writing reforms - Japanese writing reforms, Korean writing reforms,Spelling reform in Indonesia and Malaysia, Netherlands spelling reforms, Portuguese spelling reforms , Russian spelling reform, Spanish spelling reforms , Spelling reform in Turkey

Related issues to writing and reforms - Spelling and literacy in Cuba and Nicaragua - India's failed writing system reform

Language and writing systems in Arabic, Danish, Faroe Islands, Finnish, French, German, Hungarian, Hebrew, Norwegian, Serbo-Croatian

Különböző nyelvek karaktereinek, betűinek keresése több szempont alapján: http://www.eki.ee/letter/

The Alphabets of Europe: http://www.evertype.com/alphabets/

 

Fontosabb korpuszok

UCLA Phonetics Lab Software | UPSID (Sounds of the World’s languages): very simple interface | Search for sounds |  

The World Atlas of Language Structures (WALS)

Slovak National Corpus

Czech National Corpus

British National Corpus

Oxford English Dictionary

Collins Cobuild

Brown Corpus

DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) corpus of the German language

A kisherceg 100 nyelven

 

Kiadványok, folyóiratok (a címek többsége Cseresnyési László gyűjtése)

Journal of Child Language

Cambridge Journals

Language and Linguistics Compass

American Speech: http://muse.jhu.edu/journals/as/ | http://americanspeech.dukejournals.org/

Scholary Journals Online: http://muse.jhu.edu/journals/

Anthropological Linguistics. Bloomington (Ind.), 1959  http://www.indiana.edu/~anthling

Annual Review of Anthropology. Palo Alto (Calif.), 1972 (Elődje: Biennial Review of Anthropology. 1959-71)             http://anthro.annualreviews.org

Current Issues in Language Planning. Clevedon (UK): Multilingual Matters, 2000 http://www.cilp.usyd.edu.au/cilp/

Current Issues in Language & Society. Clevedon (UK): Multilingual Matters, 1994 www.multilingual-matters.com

International Journal of Bilingual Education & Bilingualism. Clevedon (UK): Multilingual Matters, 1998 www.multilingual-matters.com

International Journal of Bilingualism. Middlesex, (UK): Kingston Press, 1997 http://www.kingstonpress.com

International Journal of the Sociology of Language. Mouton de Gruyter, 1971 Évente kb. 5-6 szám, eddig mintegy másfélszáz tematikusan szerk. kötet; http://www.degruyter.com

Journal of Linguistic Anthropology. Arlington, VA, 1991 http://www.aaanet.org/sla/publications.htm

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain & Ireland. London, 1872             http://www.jstor.org/journals/09595295.html

Journal of Pidgin and Creole Languages. Amsterdam: Benjamins, 1986
http://www.benjamins.nl/cgi-bin/welcome.cgi

http://www.siu.edu/departments/cola/ling/

Journal of Multilingual & Multicultural Development. Clevedon (UK): Multilingual Matters, 1980
www.multilingual-matters.com
http://www.multi.demon.co.uk/journals.htm#JMMD

The Journal of the Royal Anthropological Institute: incorporating Man. [Man. ... London, 1966-1994] London: The Institute, 1995 http://lucy.ukc.ac.uk/rai/jrai.html

Journal of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 1997 http://www.blackwellpublishers.co.uk/journals/josl

Language in Society. Cambridge University Press, 1972 http://www.journals.cup.org/owa_dba/owa/ISSUES_IN_JOURNAL?JID=LSY
http://www.cup.cam.ac.uk/Journals/JNLSCAT95/lsy/lsy.html

Language Problems and Language Planning. Amsterdam: Benjamins, 1977 http://193.67.222.234/jbp/

Language Variation and Change. Cambridge University Press, 1989
http://uk.cambridge.org/journals/lvc
http://www.cup.cam.ac.uk/Journals/JNLSCAT95/lvc/lvc.html

Multilingua. Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Mouton de Gruyter, 1981 http://www.degruyter.com

Journal of Language & Politics

Journal of Asian Pacific Communication

Journal of Language, Identity, and Education

Language Culture & Curriculum

Pragmatics

 

http://nyelveszet.lap.hu

http://nyelvijatek.lap.hu/

Nagy AntroPológiai LInk ListA

ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék (English)

Darwin és biológiatörténet archívum

Cognitive Sciences Web Server

Az ókori Egyiptom

Pszichológia Online

 http://www.pszichologia.hu/kategoria/?id=7

http://szocialpszichologia.lap.hu/

Magyar Filozófiai Szemle

 

EGYÉB