Dr. Hoffmann István
tanszékvezető egyetemi docens

 

Rövid szakmai életrajza

Pályája: 1977-ben szerzett magyar–orosz–finnugor szakos diplomát a KLTE-n. 1979-től bölcsészdoktor, 1992-től a nyelvtudomány kandidátusa, 2001-ben habilitált, 2009-től az MTA doktora. 1995 óta a tanszék vezetője.

Kutatási területei: általános névtan, helynévkutatás, a magyar mint idegen nyelv oktatása. (Lásd még itt!)

Oktatás: A magyar nyelvtörténet alapjai.

Hoffmann István szakmai életrajza
Hoffmann István szakmai adatlapja
Hoffmann István publikácói
Ismertetések és hivatkozások
Hoffmann István műveire

 

[VISSZA]

[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]