A kötet szerzőjéről

Vlagyimir Sztanyiszlavovics Jelisztratov (1965) a fiatal orosz tudósgeneráció egyik kiemelkedő személyisége. Egyetemi tanár, a kulturológia doktora. A moszkvai Lomonoszov Egyetem Idegen Nyelvi Kara Lexikográfiai és Fordításelméleti Tanszékének professzora, a Nemzetközi Egyetem Orosz Filológiai Tanszékének vezetője.

Fő kutatási témája a nyelv és a kultúra egymásra hatása, a szleng kulturológiai vizsgálata. Oktatási területe többek között az orosz stilisztika, a nyelvművelés, az orosz nyelv és az orosz kultúra, a fordítás szempontú gyakorlati stilisztika. Több tucat könyvet és tanulmányt publikált. Fontosabb önálló munkái: A moszkvai szleng szótára 1994, Szleng és kultúra 1995, Értekezés a svábbogárról 1996, A régi Moszkva nyelve 1997. A közeljövőben látnak napvilágot a A moszkvai szleng szótára (2. kiadás), a Az orosz film nyelve és a Suksin írói nyelvének szótára c. könyvei.

Az itt közreadott kötet az első magyarul megjelent munkája.

Címe:
Yelistratov Vladimir Stanislavovic
113648 Moscow
Severnoe Certanovo d. 3 "V", kv. 97
Russia

Tel./fax: 00 (7) 095-319-27-19