Budapesti tolvajnyelv.

 

A tolvajvilág nagyon is specziális világ.

Egyik jelensége ennek, hogy közlekedésül egymás között külön nyelvet teremtett, a mely a mellett, hogy nemzetközi jellegű, az egyes nagy városok tolvaj világának sajátos alkotásai is és igy jó részben különleges jelleggel is bir.

A budapesti tolvajvilág magvát is nagyobb részt nem magyar nyelvüek alkották. Ezért tapasztaljuk, hogy az itteni tolvajkifejezések nagyrésze német és lengyelzsidó karakterrel birnak.

Mutatóul hozunk ime néhány érdekesebb kifejezést:

Gauner = Professzionátus tolvaj.

Ganev = Nagy tolvaj, vagy tolvaj-társaság.

Brenner = Beavatott, gyanus tolvaj, a kit meg kell fizetni.

Dorf-Drucker = Zsebtolvaj.

Englisch Melochener = Kirakattolvaj.

Huszonnyolczas = Utonálló.

Flenczer = Zálogczédula szédelgő, hamis tárgyakat elzálogositó.

Rótlaufer = Kocsitolvaj.

Schränker = Betörő.

Einsteiger = Bemászó tolvaj.

Disputirer = Horgászó tolvaj, a ki ablakokon keresztül horoggal lop.

Szkokker = Álkulcsos tolvaj.

Kalehandler = Közönséges zsebtolvaj.

Schottenfelder = Bolti és vásári tolvaj.

Marchetzer = Zsebmetsző.

Sipista = Hamis kártyás.

Nepper = Hamis arany és ezüst tárgygyal üzérkedő.

Passer = Orgazda.

Czafka, Kalé = Tolvaj szeretője.

Khiberer, Fejes = Detektiv.

Blaumásl = Egyenruhás rendőr.

Blitzableiter = Csendőr.

Godl udem = Főkapitány.

Hadács = Rendőr besugója.

Móserer = Áruló.

Schmekkér = Rendőr ügynök.

Másámatten = Betörésr terv.

Bechaj stickli = Rablógyilkosság.

Legolás, Fektetés = Betörés.

Keglovicz = Tolvaj lakás.

Kuksi = Vásár.

Biboldó = Zsidó.

Gaj = Keresztény.

Bócher = Paraszt.

Balek = Kifosztásra, rászedésre alkalmas egyén.

Khaul =Gyürü.

Zsuga = Kártya.

Szolnok = Kórház.

Maszlag = Félrevezetés.

Csakó = 5 frtos bankjegy.

Lepedő = l00 frtos bankjegy.

Csengő = Óra.

Czinkota = Pofa.

Schiboi = Osztalék.

Spicsi = Tolvaj korcsma.

Englisch = Kirakat.

Schmier == Őrjárat.

Madzag = Kés.

Meschüge = Hülye.

Piti = Ál, hamis.

Bukni = Hurokra kerülni.

Falazni = A tolvajt fedezni.

Káposztázni = Jönni, menni.

Lekaszálni = Levágni.

Fázni = Félni.

Kint van a vizből = Jól áll, rendben van a dolga.

Schränket csinálni — Betörni.

Elpassolni — Értékesiteni.

Tire sittolva lenni — Látszatra letartóztatva lenni.

Hippiselve lenni — Elfogatni.

Järglin menni — Tolonczon menni.

stb. stb.

Ezenkivül érdekes sajátsága a tolvajvilágnak, az, hogy szereplő embereit külön előnévvel (Spitzname) ruházza fel. Ezen előnevek bizonyos jellemzetességgel birnak.

Alább közlünk ezek közük is néhány érdekesebbet.

Papagáj, Paczal, Patkánybiztos, Betyár János (Igazi név: Krizs János), Bismarck, Poloska, Csalán, Csámpás (Igazi név: Pötz Gyöző), Cseh tanár, Kese, Csibe Franczi (Igazi név: Vodicska Ferencz), Czigánybáró, Kohlmark, Gombócz, Kóser, Kossuth, Kucséber, Kutya Pista, Krisztus (Igazi név: Simál Pál), Tanitó (Igazi név: Laub Károly), Totyó, Turós, Trombitás Laczi (Igazi név: Szatmári László); Fababa (Igazi név: Pintér Ferencz), Vad halál, Wekerle, Vörös ördög (Igazi név: Heincz József), Harangöntő, Hercules, Hurka, Luftsuszter (Igazi név: Vida Pál), Mitugrálsz, Mokány Berczi, Muszka, Szunyogkirály, Czigóri, Csibe Franczi, Ojajaj, Halálfej, Trudru, Száraz matróz, Czigányhurka, Káposzta, Poczkos, Czúvaksz stb. stb.

Sok köztük az idegen név, de mindig gyakoribb, hogy magyar előneveket használnak.

Lassan közöttük is  utat tör a magyarosodás.

És még mondja ezután valaki, hogy mi nem vagyunk igazán nemzeti állam.

Igaz, hogy az ilyetén magyarságra bizony nem vagyunk valami büszkék.

Összeállitotta

Dr. Vaday László

 

(Magyar Salon 29. kötet (1898. szept.): 1227–1230)