A pesti tájszólás kis szótára.
A helyszinén eszközölt gyüjtés alapján összeállitotta: egy pesti benszülött.
Bp., 1904. A "Pesti Napló" 1904. évi karácsonyi számának (55/356 [1904. december 25.]) melléklete. (32 lap).

Anzix képeslevelezőlap

Alj?i [?Aljfi] aljas fiu

András rendőr

Alak figura, nevetséges alak

Agáci- utca Akácfa- utca

Aszfaltbetyár nőkhöz tolakodó utcai alak

Bliccelni fizetés nélkül megugrani

Bródziccer anyagilag érdekelt kibic

Blatt arc, furcsa pofa

Buxi bookmaker

Bankot adni hencegni

Behozni utólérni

Búger ötkoronás pénz

Bepofázni sokat enni

Beenni jóllakni

Bevacsorálni ugyanaz este [jóllakni este]

Bumlizni cél nélkül járni

Becstelen rossz pl. becstelen idő, becstelen kabát

Bükk forint

Bukti bukás

Buxti bukás

Búrvasut Budapest-Újpest- Rákospalotai (B. U. R.) vasut

Bankfi ifju bankhivatalnok

Beudvarolni nagyon udvarolni

Beadni a gólt lefőzni

Bolondázni bolondozni

Bableves éjjeli kis kocsma az elsők egyikét Bableves Csárdának hívták

Beadni valakit följelenteni

Beadni vkinek vmit kellemetlenséget mondani

Bűz kellemetlenség, malícia bűzben vagyok, bűzöket mondott neki

Blamirozni megszégyeniteni

Bepanamázni bejuttatni (csalárd uton)

Cvikli dilemma

Cipflizni sorsot huzni

Cug kézi kocsi

Cif?erblatt [?Ciflerblatt] arc

Cujbak nyomaték a husmérésnél

Cidi cilinder

Cigi cigaretta

Cimbi cimbora

Cincér pincér

Császkálni menni, kószálni

Csákó ötforintos

Csirkás csirkefogó

Csibész csirkás

Csibézer csibész

Csikágó a VIII. kerület egy része

Csaklizni rossz uton szerezni

Csuzli gumipuska

Cserebogár a milleniumi emlék tetején álló angyal

Cserkész olyan komfortáblis, aki nem az állomáshelyén, hanem jártában fogdossa az utast

Dögész egészségügyi katona

Dubic tízfilléres

Divatból, menjen ki a pofád inzultus

Elcápézni elvenni

Elintézni vkit lefőzni

Elcsaklízni elvenni ravasz fondorlat utján

Exelni fenékig üriteni a poharat

Édes öregem! megszólitás

Esze azonban sincs eszem ágában sincs

Fanbourg St. Léopold Lipótváros

Frimfi hülye a Frimm-intézetbe való

Falazni vkinek őrt állni, mikor a másik rosszban jár

Froclizni ugratni

Froclör aki szeret másokat ugratni

Fölfekszik rendelkezésre áll

Fölültetni megcsalni

Fikus fiakkeres

Flör forint

Félrövid se nem hosszu, se nem rövid

Félbarna világosbarna

Fiatal pénztelen

Fogpiszkáló a milleniumi oszlop

Fiduc kikapós

Fizetség! indulatszó, e helyett: fizetni!

Felhuzni vkit ugratni

Felhuzni vkit kedvet csinálni vkinek vmihez

Főkutya nagyon ravasz ember

Főtanár a ki nagyon okosnak tartja magát

Főbarom nagyon buta ember

Főló nagyon buta ember

Gimpli tökfilkó

Gyöngyharmat! üdvözlés Isten veled és gyöngyharmat!

Glézás üveggolyó

Gojzi cserépgolyó

Guszta gusztusos

Gutman guta

Hagyni a tat- tet helyett hagyok csinálni valamit

Héklizni ugratni

Horgolni ugyanannak [ti. héklizni] a műfordítása

Házilány polgári család leánya

Hirigelni megverni

Ház szinházi nézőtér telt ház

Haci huszfilléres (hatos)

Hantos huszfilléres (hatos)

Hülyönc hülye

Heliczay Helvetia kávéház Éjjeli mulatóhely. Összevonva a régi Beliczayból és az uj Helvetiából.

Hímes mezőre lépni távozni

Huszonnyolcas utonálló

Izr (nem mint rövidítés) zsidó egy izr

Járiránt sommás kereset 60 kor. és jár. iránt

Jassz kültelki csavargó

Jambó olasz népénekes

Jelenvolt aki mindenütt szerepel

Jönni valamihez jutni

Jajdejó tréfa mondj egy jajdejót

Jajmamám! indulatszó, ehelyett: "jaj!"

Kék indigópapirral sokszorositott irás

Kékbe írni ily módon [ti. indigópapirral] sokszorositani

Kassza pénz

Kisfaludy- társaság Alkotmány-utcai fogház az igazgató neve után

Kisfaludysta rab

Kasztor és Pollák Castor és Pollux

Krumpli rossz zsebóra

Kronje korona (pénz)

Kroncsi korona (pénz)

Koronka korona (pénz)

Konflis egyfogatu bérkocsi

Kápé készpénz (k. p.)

Kafana kávéház

Kiborotválni simára borotválni

Kendóz és társa! felkiáltás, "Ismerem én már az ilyet!"

Kenyérülnök lásd Bródziccer [anyagilag érdekelt kibic]

Kraki kötekedő

Kipanamázni kicsalni

Kacérosnő pénztárosnő

Kacérnő pénztárosnő

Letaralozní elébe kerülni Taral jockey után

Laza Ferdinánd legyen neki is öröme Lass' Er verdienen!

Levlap levelezőlap

Lak lakik Hol laksz?

Lekefélni pénzt valakiről valakitől pénzt kérni és kapni

Lipótka lipótvárosi ifju

Lótanár turf-szakértő

Lómester turf-szakértő

Mázli szerencse

Mózeshuszár szekerész-önkéntes

Magyarka Magyar Szinház

Műhely szerkesztőség, iroda

Mester gunyos megszólítás hordár mester, jöjjön ide!

Muszka postakocsis

Mindig üdvözlésnél fölösleges szó Hogy van mindig?

Maszi maszlag Bevette a maszit.

Mokra demokrata

Mellbevágni vkit pénzt kérni kölcsön

Mihaszna rendőr

Megrugni vkit pénzt kérni kölcsön

Nagymogul főnök

Nyolcas egyenes nyolckrajcáros jegy a villamoson

Nekem beszélhet! hiába beszél

Nekem nézhet! rám hiába néz!

Nyilatkozni körülbelül: cselekedni Nyilatkozzék kávéilag: hozzon kávét

Omli omnibusz

Önkegyed ön, vagy kegyed

Ötvös ötforintos, ötös

Őrült nagyon őrült kevés, őrült régi

Összvagyonom az egész vagyonom

Összpénzem az egész pénzem

Összhitelezőim az összes hitelezőim

Össztudományom az egész tudásom

Öreg pénzes öreg pasas: pénzes vendég

Ős Ős- Budavár

Onibuc omnibusz

Pali áldozat

Pista bolond

Pöncögni hencegni

Pékfi élelmezési katona

Patkány balettnövendék

Pikkölni haragudni

Pechfógli szerencsétlen flótás

Páholyban ülni előnyben lenni

Princi főnök

Pincnök pincér

Pincellér pincér

Pincönc pincér

Pofám! édesem! Kedveskedő megszólítás

Panamista üzérkedő, megvesztegethető

Panamázni vesztegetni, megvesztegettetni

Panama vesztegetés, üzérkedés

Panama panama- kalap Van egy panamám.

Partáj lakó

Pipi! kedveskedő megszólitás

Pasas utas, áldozat, jómódu vendég

Piktek kis adag fekete kávé: "pikkoló fekete"

Pikkap kis adag "kapuciner"

Pubi! megszólítás

Pléhtizes olyan bankó, amit a tulajdonosa nem akar felváltani

Ricsaj mulatság

Rühellni unni

R. K. rég kikeresztelkedett

Remekbe utazni könyvet kolportálni A Remekírók című ismert vállalat után

Rém nagyon rémnagy, rémjó

Rudnay-huszár lovasrendőr

Rézangyal a milleniumi emlék angyala

Rökk Szilágyi- utca Rökk Szilárd-utca

Sipista hamis játékos

Sipi hamis játékos

Srác csirkefogó

Svihi szélhámos svihák

Strigoly Alfonz

Spicli szivarszipka

Spicka szivarszipka

Szerk (nem rövidítés) szerkesztőség

Százados százas bankó

Szidi cilinder

Szerelemből ingyen

Szeretem! furcsának találom!

Szőrösszivű szivtelen

Szekálni kínozni

Tisztító zálogház

Töntörögni kelletni magát

Tréfa kis adag szódafröccs

Toti totalizatőr

Tizedes tizforintos bankó

Treffben lenni szerencsésnek lenni

Tuttira venni biztosra venni

Táblás ház telt nézőtér

T?ritanár [Turitanár] turfszakértő

Turípipi a turfon settenkedő pénztelen alak

Törzsfőnök kerületi vezérférfiu

Tippelni sejteni tippelem, hogy szeret

Térbetyülni térdelni

Tanár ur! gunyos megszólitás

Tanbetyár gyerekpofozó tanitó

Undor undoritó undorember

Undorfi ellenszenves ember

Ujdondász riporter

Veréb áldozat (kártyában)

Vurstli városligeti játékpark

Vekerle tizfilléres

Vízben hagyni magát veszteségbe belenyugodni

Vizesnyolcas kereskedősegéd gúnyneve mert a boltban vízzel 8-asokat rajzol a padlóra

Vurcni jómódu áldozat

Viszontnézésre! viszontlátásra!

Vampi Wampetics-vendéglő

Vén betörő! kedveskedő megszólítás

Vici viceházmester

Viciné a viceházmester felesége

Xamtmonarchista magyarellenes osztrák

Zrinyista naplopó A főkapitányság a Zrinyi utcában van

Zsidranc zsidó

Zsé zsidó

Zoltánok nagyszájuak

Zenesmokk zenebolond

Zülleni mulatni, inni