1364: Paulum dictum Zagyurwagou alio nomine filetlenpal (ZichyOkm. III, 237). [Szatyorvágónak nevezett Pál, más néven Fületlen Pál]
Filetlen Pál mindkét ragadványneve alapján állíthatóan tolvaj, még pedig szatyorvágó, azaz táskák felmetszésével lopó tolvaj volt, s mint „fületlensége” bizonyítja, visszaeső, akit korábban már az ekkoriban szokásos csonkítással büntettek meg).

1370–80 k.: Ladislaus dictus lagfazou (EtSz.). [Lágyfaszúnak nevezett László]

1429: Georgius Polczonzaro dictus (OklSz.). [Polconszarónak mondott György]

(Ez utóbbi két adatnak a szlengbe való besorolása meglehetősen bizonytalan, de gúnyos, a testiséget kiemelő szemléletük éppenséggel utalhat szlengnévi mivoltukra is.)