Egyetemi hallgatók által készített kisebb szlenggyűjtemények, dolgozatok


(További műveket a folyamatosan bővülő szlengbibliográfiai adatbázisban találhat)

(A dolgozatok rendkívül vegyes színvonalúak, viszont a feltárt szleng szókincs gyakran jelentős értéket képvisel)

Ajtai Beáta: A keresztény szleng. [2005.09.27.]

Balogh Mária

Barta Noémi (1998): A férfi szinonimái a közszlengben. (Az egész dolgozat WinWord 6.0 formátumban | Az adattár HTML formátumban)

Bertalan Edit

Csete Borbála (1997): Diákok az iskoláról. (Egy debreceni gimnáziumi osztály szlengje).

Fülöp Erika (2002): Villon zsargonja a Jargon et Jobelin című balladaciklusban és Mészöly Dezső Hadova és hamuka című fordítása. Záródolgozat.

Galavics Veronika (1998): A nő elnevezései a közszlengben. (Az adattár HTML formátumban)

Göböly Rita (1998): Az újonc elnevezései a katonai szlengben.

Grósz Katalin (1997): Az elégtelen elnevezései a diákszlengben.
Az elégtelen megnevezéseinek csoportosítását ld. még
Koltói Ádám „Magatartás és nyelvezet. (A 14–18 éves tanulóifjúság szókincsének vizsgálata)” c. bölcsészdoktori disszertációjának (Bp., 1983) egyik mellékletében is. (Megjelent: Az elégtelen osztályzat mai elnevezéseiből. Édes Anyanyelvünk 7/1 (1985. január–március): 8.)

Hovánszki Mária: A zeneakadémisták szakmai szlengje.

Jánosházi Nóra

Jasinkáné Kovács Mária: Diáknyelv a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 9. és 12. osztályában [2004.11.28.]

Kalácska Krisztina

Kalcsó Krisztina: Az aszódi fiúnevelő intézet szlengszókincse.

Kerezsiné Hegedűs Andrea: A szleng használata [2005.01.06.]

Kertész Zoltán

Kiss Tamás: A szleng használata a középiskolában. [2005.01.06.]

Kosztyu Tímea: Két iskola diákszókincsének vizsgálata. [2004.12.11.]

Kovácsné Papp Marianna: A Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium diáknyelvének vizsgálata. [2004.12.22.]

Ladó Anett: A nagyvárosi és a kisközségi gyerekek szleng használata [2004.12.03.]

Lilik Mónika

Péter Ildikó: A közlekesek [Közlekedésmérnöki Kar] szlengje

Sinka Zsuzsanna: A baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium kollégistáinak diákszókics vizsgálata [2004.12.22.]

Sipos László: Koliszleng

Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Szabó Ivett: Ahány ember annyi nyelv. (Az eltérő nyelvi attitűdök vizsgálata). Záródolgozat. Debrecen, 2004. [2004.06.11.]

Szabóné Kiss Julianna: A Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium diáknyelvi szótára. [2004.06.02.]

Szabó Péter Csaba (1995): Egy határőrlaktanya szlengszavainak gyűjteménye. (Kézirat). Debrecen. [2008.09.22]

Szemán Anikó: Egy osztály szlengje

Szükösdi Gyöngyike: Diáknyelv 2004, azaz Hogyan beszél ma az ifjúság? (A baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola 7. a osztályának nyelvhasználata). [2004.12.21.]

Tondora Edina (1998): A debreceni sziklamászók nyelvhasználata. (A dolgozat és a szótár WinWord 6.0-ás file-ban | ZIP tömörítve)

Vertse Tamás: A hegyikerékpárosok nyelvhasználata.

Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról (Eredeti helyén) [2004.02.13.]